Tags: kwantummechanica

Een spookachtige invloed (groen) beïnvloedt elektronen buiten de spoel. Bron/(c): American Physical Society 1

Natuurkundige effecten: het Aharonov-Bohm effect

Als derde in deze nieuwe serie: het Aharonov-Bohm effect. In de wereld om ons heen vinden een aantal opmerkelijke, soms zelfs bizarre verschijnselen plaats. Vaak worden deze genoemd naar de ontdekker of voorspeller. Visionaire uitvinders komen vaak tot unieke vindingen door deze effecten op slimme wijze toe te passen.

Volgens kwantummechanica moet er wel iets als een waarschijnlijkheidsgolf bestaan, anders kloppen de voorspellingen niet meer. 19

Kwantumspook eindelijk ontmaskerd?

We kunnen niet de exacte plaats van een deeltje weten, alleen de waarschijnlijkheid dat we het op een bepaalde plaats vinden als we meten. Dit is wiskundig heel handig te beschrijven met een waarschijnlijkheidsgolf. Een handig wiskunstig trucje, maar niet reëel, vinden sommige natuurkundigen. Helaas voor hen blijken ze er nu behoorlijk naast te zitten.

Volgens Hawkings nieuwe theorie heeft de topologie van ons heelal veel weg van dit tegelpatroon van M.C. Escher, Cirkellimiet IV. Copyright: M.C. Escher (1960) 32

Hawking: heelal lijkt op Escher-pentekening

Het heelal zou wel eens veel weg kunnen hebben van één van de beroemdste pentekeningen van de Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher. Dat is althans de strekking van een onderzoek dat ’s werelds bekendste wetenschapper, Stephen Hawking, verrichtte. Hawking claimt dat zijn nieuwe theorie in staat is een geschikte geometrie te scheppen, zodat de omstreden snaartheorie in overeenstemming kan worden gebracht met onze alledaagse wereld.

Kunstenaar ahermin visualiseerde de waarschijnlijkheidsgolf zo. (c) ahermin. Klik voor een vergroting. 43

Vertegenwoordigt de waarschijnlijkheidgolf de realiteit?

Al tachtig jaar, sinds de huidige formulering van de kwantummechanica, is het een onopgeloste kwestie. We kunnen wel de waarschijnlijkheidsverdeling van een groot aantal dezelfde metingen voorspellen, maar niet de exacte uitkomst. Wiskundig wordt dit voorgesteld als een waarscheidlijkheidsgolf. Is deze golf een illusie, is er nog een verborgen variabele? Of vertoont hij de werkelijkheid, met andere woorden: is de kwantummechanische beschrijving van de golf volledig? Eindelijk is er nu een antwoord, zo lijkt het

Levende wezens, zoals vogels en planten, kloppen bij het in stand houden van kwantumverstrengeling zelfs de beste kwantumlabs met ordes van grootte. Zijn we er nu eindelijk achter waarom? 38

Kwantumgeheim levende wezens ontraadseld?

In levende wezens blijkt kwantumverstrengeling, een exotisch verschijnsel dat in laboratoria zelfs onder de allerbeste omstandigheden slechts fracties van seconden in stand houdt, volop voor te komen en zelfs veel robuuster te zijn dan in het lab. Natuurkundigen denken nu eindelijk een verklaring gevonden te hebben.

Nulpuntsenergie is de laagst denkbare energietoestand. Volgens veel grenswetenschappers is het mogelijk hieraan energie te onttrekken. 3

Nulpuntsenergie aangetoond in vast object

Zelfs op het absolute nulpunt rusten deeltjes nog niet. De reden: de fundamentele onzekerheidsrelatie van Heisenberg, die onder meer voorspelt dat hoe nauwkeuriger de impuls van een deeltje bekend is (op het absolute nulpunt: nul), hoe waziger de plaats wordt. Nu voor het eerst is deze beweging aangetoond in een klein staafje silicium.

Video: De kat van Schrödinger 2

Video: De kat van Schrödinger

Een van de meest bizarre paradoxen die de kwantummechanica oplevert is de door Erwin Schrödinger bedachte kat,die zowel dood als levend is. Hoe kan dat?

Bestaat er een Veld, dat alles doordringt en op onze gedachten reageert? 12

Bestaat er een kosmisch waarschijnlijkheidsveld?

In een uiterst controversieel experiment, het Global Consciousness Project, toetsen parapsychologen of waarnemingen aan toevalsgeneratoren kunnen voorspellen dat er een ingrijpende gebeurtenis plaats zal vinden. De resultaten zijn – hoe kan het ook anders – omstreden.

Advertisment ad adsense adlogger