Volgens Hawkings nieuwe theorie heeft de topologie van ons heelal veel weg van dit tegelpatroon van M.C. Escher, Cirkellimiet IV. Copyright: M.C. Escher (1960)

Hawking: heelal lijkt op Escher-pentekening

Het heelal zou wel eens veel weg kunnen hebben van één van de beroemdste pentekeningen van de Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher. Dat is althans de strekking van een onderzoek dat ’s werelds bekendste wetenschapper, Stephen Hawking, verrichtte. Hawking claimt dat zijn nieuwe theorie in staat is een geschikte geometrie te scheppen, zodat de omstreden snaartheorie in overeenstemming kan worden gebracht met onze alledaagse wereld.

‘Onmogelijke’ wiskundige handigheid
De berekeningen door Hawking en zijn medewerkers berusten op een wiskundige kunstgreep, die tot nu toe onmogelijk werd geacht. Als de theorie de kritische tests van Hawkings collega’s overleeft, zou de theorie kunnen verklaren hoe het heelal ontstond uit de Big Bang en in staat zijn kwantummechanica en zwaartekracht met elkaar te verenigen. “We hebben een nieuw pad gevonden naar het ontwikkelen van snaartheoriemodellen van onze wereld,” aldus collega-theoretisch natuurkundige Thomas Hertog  van de Katholieke Universiteit Leuven die met Hawking samenwerkte aan het project.

Volgens Hawkings nieuwe theorie heeft de topologie van ons heelal veel weg van dit tegelpatroon van M.C. Escher, Cirkellimiet IV. Copyright: M.C. Escher (1960)
Volgens Hawkings nieuwe theorie heeft de topologie van ons heelal veel weg van dit tegelpatroon van M.C. Escher, Cirkellimiet IV. Copyright: M.C. Escher (1960)

Hyperbolische ruimte
De werken van Escher waar het hier om gaat zijn tesselaties, tegelpatronen van herhaalde vormen,zoals de elkaar afwisselende vormen van engelen en vleermuizen in de afbeelding Cirkellimiet IV.  Hoewel de afbeelding plat is, is het in feite een projectie op een plat vlak van een hyperbolische ruimte. Een hyperbolische ruimte is het tegenovergestelde van een boloppervlak. Een driehoek op een bol heeft hoeken die bij elkaar opgeteld meer zijn dan 180 graden. Voorbeeld: een driehoek met één punt op de noordpool, één op de evenaar ten zuiden van Greenwich en één op 90 graden oosterlengte, ook op de evenaar, kent drie rechte hoeken van 90 graden. Een driehoek op een hyperbolisch vlak heeft juist hoeken die opgeteld samen  minder dan 180 graden zijn. Een hyperbolisch vlak ziet er uit als een golvende houtzwam- of koraalachtige structuur. Probleem. Zeer nauwkeurige driehoeksmetingen in ons heelal wijzen uit dat we in een vrijwel volmaakt plat heelal leven.

Wetenschappelijk geïnspireerde breiliefhebbers maken dit soort modellen van hyperbolische vlakken. Met breien kan dit ook gemakkelijk: het aantal steken per breilaag met een vast percentage laten toenemen.
Wetenschappelijk geïnspireerde breiliefhebbers maken dit soort modellen van hyperbolische vlakken. Met breien kan dit ook gemakkelijk: het aantal steken per breilaag laten variëren.

Hoewel Einsteins algemene relativiteitstheorie nauwkeurig de waarnemingen verklaart, kent de theorie twee gebreken. De theorie kan de Big Bang niet verklaren en de theorie is in strijd met de kwantummechanica. Doorgaans hebben natuurkundigen daar geen last van, want op kwantumschaal speelt op aarde alleen de speciale relativiteitstheorie een rol. De relativiteitstheorie schept de ruimte waarin de kwantumprocessen zich afspelen. De snaartheorie verenigt beide theorieën en verklaart ook de Big Bang, maar is in strijd met wat we van dit heelal weten. De snaartheorie voldoet het beste in een heelal met een negatieve kromming (een hyperbolisch heelal dus) en een negatieve kosmische constante (welke het heelal verder zou doen instorten in plaats van, zoals we waarnemen, steeds sneller doet uitzetten).

Hawking, Hertog en James Hartle van de University of California, Santa Barbara, stellen nu een brug voor. Ze hebben een manier gevonden om met een negatieve kosmologische constante toch een uitzettend heelal te prouceren.  Goed nieus voor aanhangers van de snaartheorie, die er in het verleden flink van langs kregen  omdat hun theorie totaal niet overeen kwam met het heelal zoals we dit waarnemen en zelfs niet te toetsen is.

Kwantumkosmologie
In de tachtiger jaren ontwikkelden Hawking en Hartle een kwantumkosmologische theorie, waarin ze door middel van een golffunctie de waarschijnlijkheid beschreven dat bepaalde universa zich vormden na de Big Bang. Waaronder ook universa waarin de natuurwetten niet het ontstaan van aardachtig leven toelaten of de geschiedenis heel anders verliep dan in ons heelal. Ze probeerden hierbij een positieve kosmologische constante in hun universa te drukken. Een groot succes was dit niet. Snaartheoretici kampten met vergelijkbare problemen. Op de een of andere manier ging een positieve kosmologische constante niet samen met een wiskunstig realistische weergave van dit heelal.

Brug naar de snaartheorie
Hawking en zijn twee collega’s beschrijven nu een waaier aan universa die tevoorschijn komen van golffuncties met negatieve kosmologische constanten, waarvan sommige steeds sneller uitzetten.  Naar bleek, volgden deze automatisch uit het bestaan van de kwantumfunctie. Voor één golffunctie die ze onderzochten, bleek dit type heelal zelfs het waarschijnlijkste. De essentiële doorbraak kwam toen de groep zich realiseerde dat de golffunctie waarmee ze aan het spelen waren, omgezet kon worden in een bepaalde formulering van de snaartheorie, zoals geproduceerd door snaartheoreet Juan Maldacena in 1997.[2] “Er bleek een wiskundig erg elegant verband te bestaan,” aldus Hertog.
Toen ze deze wiskundige brug eenmaal op het spoor waren, besloot Hawkings team om de twee proberen samen te voegen door een nieuwe golffunctie op te stellen, deze keer met een negatieve kosmologische constante. Dit zou ze in staat stellen zowel het ‘elegante’ wiskundige plaatje van de snaartheorie te gebruiken als versnellend uitzettende heelallen produceren.

‘Heelal hyperbolisch op zeer grote schaal’
De wereld om ons heen is onmiskenbaar recht, Euclidisch, met drie dimensies die loodrecht op elkaar staan. Hawkings team denkt echter dat dit op kosmische schaal niet meer klopt en dat op zeer grote schaal er een kronkelig hyperbolische heelal ontstaat. De bedenker van de variant van de snaartheorie waarmee Hawking en de zijnen nu aan de haal gaan is vooralsnog sceptisch. Zo is hun model incompleet en houdt het er geen rekening mee dat bepaalde deeltjes, bijvoorbeeld elektronen en protonen, stabiel moeten zijn. Hij ziet niet in hoe hun afleiding kan worden omgezet in een meer complete theorie. Hertog is optimistischer. Weliswaar is hun werk nog verre van af, maar hij heeft goede hoop dat dit uiteindelijk kan leiden tot een realistische snaartheorie die ons heelal beschrijft.

Bronnen
1 Hartle, Hawking en Hertog, Accelerated Expansion from Negative Λ, ArXiv preprint server (2012)
2 Juan Maldacena, The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity, ArXiv preprint server (1997)
3 Hawkings’ Escher-verse could be Theory of Everything, New Scientist, 2012

32 gedachten over “Hawking: heelal lijkt op Escher-pentekening”

 1. Een kronkelig hyperbolisch heelal dus. Op grote schaal heeft ons heelal met een kleine negatieve kosmologische constante te maken volgens het onderzoek. Op zich zien we die kronkels in het ontstaan van zwarte gaten. Daar stort de ruimte immers in tot een singulariteit, een soort omgekeerde big bang. Oftewel een negatieve expansie.
  Toch ben ik niet helemaal tevreden hiermee, want het heelal dijdt nog steeds uit. Zou er bedoelt worden dat dit af gaat remmen volgens deze negatieve kosmologische constante? Volgens mijn weten gaat de uitdijing steeds sneller.
  Verder zal ik mezelf maar eens wat beter moeten inlezen over de snaartheorie, maar het langgegeven argument dat het moeilijk te bewijzen is zorgt er toch bij mijn denken voor dat het zich op de overgang van wetenschap naar filosofie bevindt. Ik ben benieuwd of de snaartheorie de langverwachte Theory Of Everything wordt. :)

 2. Ik denk dat we voor een redelijke, maar helaas waarschijnlijk nog steeds onbegrijpelijke theorie, moeten wachten op de ontwikkeling van arteficiële intelligentie. Als meerdere AI systemen onafhankelijk van elkaar tot de zelfde conclusie komen, geeft dat een betrouwbaarder beeld dan de vrije associaties van het menselijk brein. Computers hebben geen ego of carrierre problemen met hun uitkomsten, volkomen logica, blijft volkomen logica, zelfs als het antwoord fout is, maar dan ligt het tenminste aan de input van gegevens, en niet langer aan de interpretatie.

  1. Waarom dat blinde vertrouwen in computers? Alsof een complexer rekenmodel een oplossing biedt..
   Computers kunnen nog een eens een het getal pi afgerond uitrekenen.
   Als je model niet klopt, dan klopt het niet en dan moet je denk ik  toch meer outside the box denken.
   Ik denk dat Einstein met z’n relativiteittstheorie de wetenschap nauwelijks verder heeft geholpen maar eerder op het verkeerde been heeft gezet.

   1. Dat is makkelijk om te denken, maar erg lastig om hard te maken. Sinds Einstein kunnen we duizenden en duizenden dingen verklaren en onderzoeken waar men voor hem niet eens van afwist. Eén wetenschapper weet sinds Einstein meer over de werking van de natuur dan de hele wetenschappelijke gemeenschap vóór Einstein bij elkaar.

    1. Lukus dat is wel een hele gedurfte stelling zeg  heb je daar ook voorbeelden van?

    2. Zeker: Relativiteitstheorie gaf ons ten eerste GPS. GPS wordt tegenwoordig gebruikt voor allerlei nauwkeurige positiemetingen, zoals in de beweging van landplaten volgen, of de uitzetting en inkrimping van vulkanen (zeer belangrijk voor uitbarstingen voorspellen). Ook wordt het gebruikt om accuraat de migratiepatronen van dieren te volgen, en de groei van bossen, woestijnen, rivieren en zeeën.
     Naast de ruimtelijke functie van GPS, wordt het ook heel veel gebruikt voor precieze timing, gezien het een verbinding geeft met een atoomklok. Dit heeft ook een revolutie teweeg gebracht in de timing-mogelijkheden in wetenschap. Zo werd het bijvoorbeeld gebruikt om de snelheid te meten van die neutrino’s die te snel leken te gaan. Zonder relativiteitstheorie zijn zulke experimenten onmogelijk.

     Naast GPS geeft relativiteitstheorie ons vooral een beter concept van tijd en ruimte. Die sjieke deeltjesversnellers zouden voor geen meter functioneren zonder compensatie voor effecten van relativiteit op zulke snelheden. Ruimtevaart is evengoed onmogelijk als geen rekening gehouden wordt met de snelheden e.d. Astronomie zou nooit in staat zijn geweest te begrijpen waarom hemellichamen bewegen zoals ze doen. Bijgevolg hiervan is dat alleen met gebruik van relativiteit men op het idee van donkere materie had kunnen komen. Ook zwarte gaten waren eerst een zuiver theoretische voorspelling van relativiteitstheorie voordat ze bevestigd werden. Nu weten we dat er miljarden zwarte gaten zijn.

     Wat betreft de kennis van wetenschappers: Iedere wetenschap leert nog steeds newtoniaanse natuurkunde, gezien het nog altijd een makkelijke benadering geeft. Omdat de newtoniaanse natuurkunde een heel eenvoudig wereldje was, met wiskunde die iedere 1e-jaars nog kan volgen, en omdat newtoniaanse natuurkunde alsnog geleerd wordt in ieder vakgebied, weet iedere natuurkundige op z’n minst even veel als de natuurkundigen voor Newton. Het verschil is dat men voor Einstein niet wist hoe de atomaire wereld functioneerde, noch hoe licht functioneerde, noch hoe de krachten functioneerde, noch hoe de astronomische dingen functioneerde. Iedere wetenschapper leert nu op z’n minst de basis van al die vakgebieden.
     Je zou kunnen stellen dat men voor Einstein alleen natuurkunde had over de alledaagse fenomenen: normale snelheid, normale grootte, normale krachten, normale energie, normale massa, normale temperatuur, etc. Sinds Einstein hebben we kennis om zowel de hele grote, als de hele kleine natuurkunde te bedrijven. En dit is waarom we een veel beter besef hebben van de werkelijkheid dan voor Einstein.

    3. GPS dankzij Einstein. Ik denk dat klassieke Newtoniaanse natuurkunde ook uitstekend toepasbaar is op GPS:
     http://tycho.usno.navy.mil/ptti/1996/Vol%2028_16.pdf

     Dat is precies wat ik bedoel; zwarte gaten, donkere materie wat  wiskundigen allemaal wel niet verzinnen om hun theorie kloppend te maken, dit zijn dus volgens mij allemaal indicaties dat je theorie niet klopt.
     Ook over atomen, Einstein was gekant tegen de resultaten uit de kwantummechanica dat  atomen geen elementaire deeltjes zijn maar zijn opgebouwd uit elektronen, neutronen en protonen: energie dus.

     Quasars en de roodverschuiving waarom het heelal niet uitdijdt:
     http://www.youtube.com/watch?v=zHtH7lKdqhg&feature=relmfu

     Ook een goede documentaire The big bang never happened:
     http://www.youtube.com/watch?v=1yTfRy0LTD0

     In de astronomie moet men veel meer observeren en minder gaan rekenen.

    4. 1. Dat GPS artikel is onzin. Zie: http://dealingwithcreationisminastronomy.blogspot.nl/2009/04/scott-rebuttal-i-gps-relativity.html
     en:
     http://halfastro.wordpress.com/2010/08/10/do-conservatives-believe-in-gps/

     De grap is dat het artikel wat je aanhaalt juist alleen dingen berekent (op een foute manier), en heel makkelijk door experimentele toetsing onderuit is geschopt.

     2. Einstein was helemaal niet tegen subatomaire deeltjes. Hoe kom je daar nu weer bij?

     3. Over roodverschuiving hebben we het al eerder gehad in het donkere materie artikel. Twijfelen aan roodverschuiving is onzin.

     4. Ik weet niet of die documentaire gebasseerd is op hte gelijknamige boek, maar ik neem maar even aan van wel: http://www.astro.ucla.edu/~wright/lerner_errors.html
     Die site is sowieso een erg verhelderend.

    5. 1.Hmm niet echt overtuigend.
     2. Ecuses ik bedoel zijn verhouding met zijn kwantummechanica collegae:Heisenberg, Bohr en Planck
     http://en.wikipedia.org/wiki/Bohr%E2%80%93Einstein_debates
     http://www.sparknotes.com/biography/einstein/section9.rhtml
     3.Aan roodverschuiving moet je zeker wel twijfelen wanneer je naar Quasars kijkt.
     4.Op het eerste gezicht niet erg verhelderend maar ik ga er de tijd voor nemen.

     P.S. Mijn berichten worden tegenwoordig gecontroleerd door Germen, De jouwe ook?  En dat ondanks we geintresseerde meelezers hebben (antares en Leon) :)

    6. Iedereen wordt consequent gecontroleerd heren, in het verleden en heden heeft dat zijn nut bewezen. :) Ik had al veel eerder mijn bescheiden deel in de discussie kunnen doen, maar jullie je eigen spoor laten volgen vindt ik veel interessanter.

    7. 1. Kan je een reden geven waarom niet? Er is een experiment uitgevoerd waaruit blijkt dat jouw artikel onzin is. Ik dacht dat jij van observaties hield?
     2. Dacht ik al, maar het verschil is enorm, en daarom is het geen relevant punt.
     3. Het is nogal makkelijk om van een aantal selectieve foto’s af te leiden dat iets wel zo moet zijn. Cherry-picking is geen goede wetenschap. Ik vind het tevens frapant dat je twijfels hebt bij donkere materie, een effect dat men baseert op vreemde afbuigingen van licht die perfect verklaard kunnen worden met de bestaande en stevig geteste theorie (relativiteit). Hier heb je blijkbaar problemen mee omdat het zo speculatief is. Maar als het gaat om je eigen stokpaardje, dan ga je af op enkele vage foto’s waar met wat creativiteit een brug in te zien is, die eventueel te verklaren is met jouw hypothese. Erg hypocriet als je het mij vraagt.

    8. 1. Die artikelen waren tamelijk lange epistels vandaar dat ik ze niet overtuigend vond. Maar als jij goed artikel hebt over dat observatieexperiment dan zie ik dat graag.
     2. Akkoord.
     3. Ik hou van observaties en wat is nu mooier dan mooie foto’s met roodverschuiving en al er op.
     Afbuigingen van licht, van ruimte etc. nog nooit heeft de wetenschap zich daarmee ingelaten totdat Einstein kwam en was daardoor opeens de populaire wetenschapper. Waar iedereen opeens achter aan moet lopen.  Daar heb ik problemen mee. Terwijl de ethertheorie al eeuwen oud was (al sinds de oude grieken) en door 1 flut experiment in de prullenbal werd gegooid. http://nl.wikipedia.org/wiki/Michelson-Morley-experiment
     Maar ik ben een amateur en daardoor onafhankelijk, gelukkig is er internet en kun je goed meerdere inzichten hebben op deze complexe materie. Je lijkt een slim iemand en je weet er veel vanaf (ik weet niet of je profesioneel hiermee bezighoudt)ik hoop alleen dat je je ook gaat verdiepen in de plasmakosmologie (het elektrische universum is een nog controversielere variant).

    9. 1 Bij Mijn Weten is geheel de relativiteitstheorie niet toegepast bij de gpssatellieten.
      
     Elke afwijking ook simpel Newtoniaans te Verklaren. En een Satelliet dat zo tweedimensionaal mogelijk is ten opzichte van de Aarde en zo eendiminsionaal of dun  mogelijk parallel aan de Aarde  Zal de Minste afwijkingen vertonen daar de baanberekeningen simpel voor maar een wiskundig ideaal ahw atoompje als baan geschreven zijn en al dat daar buiten steekt niet aan de snelheids en baanvoorwaarden voldoet en frictie levert.
      
     2 Geldt E=mc2 nog wel als zelfs CERN heden nog geen Bevestiging heeft gegeven voor deze theorie?  Daar hadden ondertussen toch echt enorme gravitatiewerkingen wegens door theorie aangezegde massatoenamen geweest moeten zijn.
      
     Waarbij wegens overweldigende massatoenamen er niets was geweest ze te stoppen en ze CERN al lang tot stof hadden moeten herleiden.
      
     Daar is heden nog niets van gerapporteert.
      
     Als Iemand de Kunsten der Wiskunde Machtig aan Mij Wil Berekenen hoeveel de deeltjes met CERN energien zouden Moeten wegen Hou Ik Me Nieuwsgierigst Aanbevolen. Bijvoorbeeld dat experiment waar miljarden Goudatomen versneld werden en 23 heliumatomen geproduceerd werden?
      
     Heb algemeen gevoel dat u veel te veel aan 1 persoon toeschrijft  toetrekt  en veel simpel anderzijds al Bekend en door Anderen Al Gevonden was.
      
     Daar naast Zijn diverse van zijn poneringen Simpel te Betwisten.
      
     Zelfs van de roodverschuivingen @21:34 (3)     zou Ik nog maar Niet al te zeker durven zijn als Ik u was. Andersdenkenden Beginnen immers net nog maar wakker te Worden en doen dezen en genen al Behoorlijk Vrezen. Laat staan hoeveel korter het nog maar is Dat Ze ook eens Wat Mogen Zeggen!

    10. 1. “Bij jouw weten” Ja dat is makkelijk mogelijk, gezien je gebrekkige kennis. Lees er eens een boek over, of de artikelen die ik aangedragen heb.

     2. Heel CERN draait op E=mc^2: De energie van de botsing bepaalt welke deeltjes met welke massa’s gemaakt kunnen worden. Bewijs hiervan is bv: http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7071/full/4381096a.html
     De zwaartekrachtseffecten zijn heel iets anders, en reken maar eens uit hoe klein die zijn, dan zal je zien hoe onzinnig je uitspraak is. Goed, dat kan je vast niet, maar ik wel dus geen zorgen. De meeste energie die ze kunnen opwekken is 1.12 microjoule per proton. m=E/c^2, dus massa=1.25*10^-23 kg.
     Zwaartekracht = (G*m)/(r^2)
     Laten we zeggen dat de buis ongeveer een straal heeft van 2cm ofzo:
     Zwaartekracht op 2cm afstand = (G*1.25*10^-23)/(0.02^2) = 2.08*10^-30 m/s^2
     Oftewel: het effect is, zelfs op die kleine kleine afstand, niet merkbaar.

     Eigenlijk is het niet eens nodig de wiskunde te doen, gezien je van te voren weet dat er ook niet veel massa geproduceerd wordt, en je zelfs met newton’s natuurkunde weet dat die minuscule hoeveelheid massa niet gek veel zwaartekracht zal hebben. Daar is geen opleiding voor nodig, wat het des te opmerkelijker maakt dat je het als serieus argument gebruikt.

    11. Hallo Lucas,
      
     Ja 1 Heb Ik juist Gelezen dat geen relativiteitstheorie beacht werd bij positionering der gps satellieten. Erg Jammer dat u over Mijn Alternatieve Uitleg heen stapt.
      
     Met 2 Laat Ik u Niet zo maar weg komen. Alle jaren is beweerd dat de massatoenamen exponentieel zijn dermatig dat ALLE massa hoe klein ook een uiteindelijk oneindige massa zou hebben wat ook de  oorzaak lichtsnelheidsgrens werd verteld te zijn en Wat dan Uiteraard en Logisch Bedacht dan ook overweldigend Aanwezig Moet Zijn als Vindbaar Verschijnsel. Nu rekent u Mij wat voor dat geheel anders zegt en zouden al die jaren Toch die beweringen aangehoord te Hebben dan de fout moeten zijn?
      
     U Moet dit zelf Toch Ook vele malen Gehoord Hebben?
      
     De gepostuleerde verschijnselen om die formulering komen ook Niet in uw berekeningen terug zo dat Ik tot de Vraag Kom of uw berekeningen wel van Toepassing zijn.
      
     Uw berekening is Ook in die Mate Fout daar zij geen Rekening Houdt met Massatoenamen bij Acceleratie maar van een massa dat de stationaire massa Voorstelt en Ook Blijft in deze formule.  De 1.12 microjoule per proton gaat daar dan ook van uit.
      
     Vraag Me dan Af of er mischien een Communicatiestoornis voorligt?

    12. Trouwens de 3K Homogeen verspreidde achtergrondstraling Bewijst dat het Heelal Statisch  en Oneindig IS.  Gnagnagna…

    13. @C.

     Erg vervelend dat u de argumenten negeert die Lukas opponeert, graag onderbouwde stellingen zonder de taalverwarringen die u construeerde.

    14. 1. Dat je iets leest maakt het nog niet waar.

     2. Kernwoord: uiteindelijk. De energie en bijbehorende massa die ik geef IS de relativistische. De rustmassa van een proton is niet 1.25*10^-23, maar 1.67*10^-27 kg. Dus door de snelheid is de massa al honderdduizend keer zo groot.
     Ik hoef die effecten niet mee te nemen, omdat het al verwerkt is in de hoeveelheid energie van de proton die ik als eerste geef.

    15. 1 Ja daar Komen We Helaas Steeds Meer achter.
      
     Vraag is Nog of u dan Mijn Gegeven Alternatief ook naar de schroothoop zou willen dragen of is Dat Niet Helemaal onzinnig?
      
     2 Nu uw Uitleg er bij Zie Ik dat Ook Staan Ja. De stappen waren wat te groot om te Kunnen Volgen. Dank U Voor uw Geduld.
      
     Dat Ik dit als Serieus Argument Nam is uiteraard wegens de stelling dat de massa uiteindelijk de snelheidsmuur moest gaan vormen en dan Logischerwijs dan zwaartekrachtverschijnselen Wel Degelijk Vindbaar Zouden Moeten Zijn en enkel Wist Ik niet dat zelfs CERN er nog zo ontzettend ver vandaan zit. Toch ondanks …Een Verhelderend Stukje Dialoog!
      
      
     Nou enkel nog even Mijn Alternatief van 1 afbranden?

    16. Heb Ik  Toch nog een Vraag Weten te Vinden:

     “” De rustmassa van een proton is niet 1.25*10^-23, maar 1.67*10^-27 kg. Dus door de snelheid is de massa al honderdduizend keer zo groot.
     Ik hoef die effecten niet mee te nemen, omdat het al verwerkt is in de hoeveelheid energie van de proton die ik als eerste geef.””

     Het Blijkt dat de energie dus dubbel op Moet werken? Ten ene in de snelheid gaat zitten en ook nog eens in de massa?

     Hoe moet Ik dat Zien?

     Het Lijkt Mij als men met versnellingsvelden snelheid toevoegt de snelheid Toeneemt en dan zou een massa ook nog eens toenemen wat Eigenlijk een Kernproces cq Kernfusieprocess is en Waarschijnlijk  er Meer energie mee gemoeid is  of Zou Moeten Zijn  dan in een Kernfusieprocess daar dit IN een elementairdeeltje zelf ipv tussen deeltjes Plaats Vindt.

     Ook dat U Voorrekende dat de massa in Uw Voorbeeld al honderduizend maal groter moest  zijn Impliceert een materialisatie uit het Niets?

     Kan het dan Toch Zijn dat de waarnemingen formuleringen conclusies Niet Helemaal Kloppen? Iets Anders dan massatoename?
      
     Het IS Toch Ook Zo dat er na zulke experimenten Geen Stoffen gevonden werden Ooit Die opeens van honderduizendvoudig gewicht zouden zijn of onder enorme meer dan Kernfusieachtige uitstralingen dan zouden afremmen en dat dan met een efficientie van 100% en Ook als Deeltjes dan wellicht uiteen gespat waren  de delen dan Toch altijd Weer datzelfde Proton of Ander Deeltje vormden?
      

 3. Wat artikel Betreft.

  Lijkt Op Wat Ik Hier al aansneed wel vaker te kunnen spelen.

  visionair.nl/wetenschap/universum/donkere-materie-bestaat-niet/comment-page-1/#comment-26203

  “”Heel die theorie is uiteraard bedacht op basis van gegevens metingen waarnemingen en gegeven omstandigheden. Zonder de Gegevens van Atoomsplitsingen had einstein nooit zijn E=mc2 formule van de Grond gekregen of zelfs ooit Vermoedt.  Het dan een perfecte voorspelling te noemen wat eigenlijk reversed engineering is is wat flauw terwijl ook nog eens de “voorspelling wegens voortkomende uit diezelfde gegevens al in de voorspelling doen ontstaande gegevens lag dus simpel een verwachtingspatroon anderzijds gevonden had kunnen worden. Een visious kip en ei cirkeltje waar willekeurig ergens een houvast aangebracht wordt.

  Maar de Fout is om dit dan als autistisch  Oogkleppenfundament voor uitleg voor de rest te gebruiken. Men kan dan blind worden en hersendood om simpelweg allerlei meer te Vinden en Doorzien.

  Zo komen dan ook collectieve Fouten als dat het Heelal maar 13,2 of 13,7 miljard oud zou zijn indien even die big bang aangehouden. Dat het licht van 13,7 mld jaar ver gezien wordt dan als leeftijd van het Heelal bedacht terwijl vergeten als een big bang dan de reis van explosiepunt van die Zonnen of quasars naar die verre positie dan ook meegeteld moet worden.

  Door de achtergrondstraling helemaal stoicijns op te souperen aan een theorie maakt blind te…””

  Spelen met formules en rekencapaciteit en met van de Werkelijkheid geextraheerde formules als fundament geheel de mist ingaan.
  Leeftijd van het Heelal een rekenfoutje. Alle tijden al.  Wat Aangeeft dat er geen Corrigerend Vermogen is. Dit is voor Niemand als beschuldiging of blaam bedoeld Maar Wel als Konstatering van een collectieve blinde vlek
  .

  Ik Zie het Heelal als een absoluut NIETS een Leegte een afwezigheid van ALLES.

  Afgezien uiteraard dat deeltjes stofjes en stralingen Ons zelfs in de leegste ruimte aanvliegen is het Heelal Op Zichzelf Om Zichzelf Simpel Leeg niets geen kracht of verborgen dimensies geen antiheelal geen strings geen bubbels geen kromheden geen schuim geen uitzetting geen inflaties geen begin en geen einde daar Niets Wel het Gemakkelijks van Alles eeuwig en Ook Eindeloos Kan Zijn vanwege die Rijkdom van Juist Niets en Materie Moet Geschapen Worden.  Wat een Zalige Rust!

  Zelfs de 3K achtergrondstraling Geeft een Eindeloos Heelal Aan.  In een bigbangheelal had een achtergrondstraling zich nooit en te nimmer  en zelfs indien gecompenseerd wegens te jong geschatte leeftijd in die bb theorie ZO evenwichtig en Homogeen kunnen verdelen Wat Indien Uit Gegaan van een Eindeloos Heelal Simpel door de Invloed van Talloze Buiten de sensoren liggende Stralingsbronnen van Talloze Miljarden Jaren Verklaard Kan Worden.

  De Hubble  Deepspacebeelden  Geven Ook een Steady State Heelal Aan en daar kan ook een bb versie als dat het Heelal ZELF op alle punten zou expanderen Niet tegen op daar dit op alle punten gelijk is aan een reguliere explosie in alle facetten van uitdijing en de Hubble Deepspacebeelden dan nooit hadden mogen Bestaan  wegens afnamen en dunner gezaaid worden met afstandtoename van Materie desto verder van explosiehaard  wat de bb expansieversie van een uitdijend Heelal zelf  met Ook dan een beginpunt Moeten hebbende exact zo als een gewone explosie dat ook doet.  En Wel Meer Zaken van Discrepantie!

  Het Steady State Heelal was eens uiteindelijk alleen maar afgewezen wegens een idee dat het dan een stralingsdood een warmtedood zou sterven.

  Dat is Weg te Verklaren doordat straling ten eerste Niet eeuwig bestaat en ook de Absorbtie Genoegelijk is in de gas en stofwolken en Objecten en  tevens Ware  Oorzaak van de 3K Achtergrondruis. Als Men dan Gaat Beseffen dat heel het Ons Gekende Heelal dan ook Maar een oneindig Klein Niet noemenswaardig kleiner dan een atoompje Plekje  in een Onvoorstelbaar Eindeloos  NIETS  is dan Komen Verklaringen  Geheel Andere Verklaringen Voor Redshift vanzelf Wel Bovendrijven als Verschijnsel van Ons Oh ZO Kleine Plekje en de Bewegingen er Van ooit Eens Gedreven door Oorzaken VER Buiten Ons Beeld Heden.

  Scheelt gelijk weer enorm in de claustrofoben.

  Het past Natuurlijk ook Nergens dat een Heelal rekt en krimpt met de Kwaliteit van de opeenvolgende  generaties Telescopen en dat Men dan maar allerlei op die Beperkingen afstemt. Tevens ook op basis van de verst vindbare Materie dan ook maar gelijk de afmetingen van het er Niets mee van doen hebbende Niets of Heelal koppelt. Een Totaal Onwetenschappelijke  ONBEWEZEN ONGEMETEN en Illegale koppeling met dank aan einstein dat een Wetenschap zo Bevreemdend Staat dat er vuil spel Bedacht Wil Worden en lieden als hawkins er aan te pas komen met meest bizarre fantasien. Waar bij Verdenking dat deze einstein als politiek wapen moet aflossen voor de komende eeuw wegens de om hem heen hangende zeer Kritiekloos eensgezinde en pushende mediapropaganda. Al weer een uit hetzelfde kamp ook. How coincedence!  Dat die in navolging van einstein door zelfde hoek gedragen uitgedragen opgediend en aangeprezen wordt Zegt Ook al Zo Veel!

  Voordelen zo als een einstein en een hawkins het spelen is ook dat Niemand er een Bal van Begrijpt en de kudden Zich te dom vindt en te beschaamt ze Eens Wat te Vragen. Dat kan dan eindeloos gespeeld worden als Men Zich Zelf wegens Onbegrip de schuld aan dat Onbegrip geeft een hen al zeer oud en gekend spel dat ze met religien en Laat Staan politiek  immers ook naadloos spelen. Zij hebben immers de academische diplomas en consensus van heel de discipline DUS ligt het allemaal aan Jou….Jaja!

   Immers eindeloos zoeken zonder Antwoord is veel winstgevender dan  even de Oplossing Aan Reiken en Verdergaan Met Zinnigs.

  Als U even Oplet Zult U Zelfs Merken dat geheel Onze economie alle maatschappeijke en politieke agendas en werken en Mind You zelfs de hulporgs en derdewereldhulp  ZO ingericht zijn in stand gehouden en kunstmatig aangelegd en steeds niet en dat opzettelijk Opgelost worden  en dus geheel en al NIETS nieuws onder de Zon en dat in de Wetenschappen verder uitbuiten Simpel een voortzetting van Kwalijkheden is.

  Maar Goed Dat IS Wat Ik van hawkins heullsdl Vind indien Men Gunne Mij een Bezwaartje!?

  1. Ik denk dat je niet helemaal doorhebt hoeveel ellende de wetenschappelijke gemeenschap meemaakt bij iedere nieuwe hypothese. Jij hebt het beeld dat wetenschappers elkaar eeuwig steunen, terwijl ze juist keihard zijn tegen elkaar. Toen de relativiteitstheorie net voorgesteld was, heeft het behoorlijk lang geduurd voordat men de theorie echt accepteerde. Zelfs in de jaren 50, bijna 50 jaar na de ontdekking, was men nog skeptisch. Zie bv.: http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_relativity_theory#Relativity_principle_versus_electromagnetic_worldview

   Hetzelfde geldt voor de Big Bang theorie en voor achtergrondstraling. Beide hebben hevig vuur doorstaan voordat ze geaccepteerd werden.

   Daarnaast zeg je steeds wel dat de achtergrondstraling en de Hubble Deep Field bewijs zijn voor een steady state, maar echt een reden waarom dat zou zou zijn geef je niet. Die is echter wel hoogst nodig, gezien achtergrondstraling juist één van die spectaculaire bewijzen is voor de Big Bang theorie, daar deze een zeer accurate voorspelling had van de structuur en temperatuur van die straling.
   Lees overigens ook eens: http://www.astro.ucla.edu/~wright/stdystat.htm

   1. Ik Ben Erg Nieuwsgierig Naar wat Wetenschappers als Persoon moeten doorstaan bij  elke nieuwe theorie daar dit Mogelijk tot Fatsoenlijker Omgangsvormen Kan Leiden en Meer daar Baat bij Kunnen Hebben.  Een Boek onder Pseudoniem Zou U mischien Wat van U af Kunnen Laten Schrijven en Wetenschap en Wereld een Dienst bewijzen?

    Uw Opmerking komt op Mij over als of Men bij U om elke Gedachte voor baan en Bestaan moet vrezen?

    Beeld dat Wetenschappers elkaar eeuwig steunen heb Ik Niet zo zeer als wel dat ze in een gepredestineerde consensus (Lees pikorde politiek gezamelijk belang  eigen belang en gevaar en corruptie) terecht komen en min en meer een defensief groepsgedrag kunnen vertonen als in elke subgroepering wel te Vinden is.  Politiek en overheden of ambtenarij  Zijn daar momenteel een Expliciet Niet te missen Goed Volgbaar en Zeer Leerzaam Voorbeeld Van…hoe het Niet Moet! 

    Net als sommig huwlijk men elkaar naar het leven staat maar gaat de deurbel dan is het een front!
    En wat werknemers enkel al onder afpersingen van Pensioenbreuk deden of lieten gebeuren?
    Heel de Maatschappij heel de Beschaving een afpersingsnetwerk!

    Tot aan de ander ook wel een mes in de Rug zetten voor eigen gewin status voordeel carriere verraad of veiligheid zal als overal ook wel spelen. Ik Heb van anderen bij ESA Ook de nodige dierlijkheden als sfeer among de wetenschappers Vernomen waar de rillingen van over de Rug liepen en Bedacht krantenjongens hebben het zo slecht nog niet.  Een verkeerde beweging een verkeerd geluid een overtreding der pikorde en de carriere kon voortgezet op de Noordpool  als Zeehondenschoenpoetser.  En de laagste rangen hadden het altijd gedaan en ontslag en plotse verwijderingen zonder ooit te Weten te Komen waarom kwam ook voor. De haat en wraakzucht droop van de Muren. Dan Weet Men bij Mensen eters ten minste nog waar Men aan Toe is.

    En Bedenk de Wetenschappers Die Durfden Klokkenluiden over de klimaatscams? De Brandstoffenbijmengingen  inzake de Bijlmerramp ter plekke Hoorzitting de onwelgevallige Getuigedeskundige tussendoor gedrogeerd en  verkracht? De Klokkenluiders over de zwarte Geldstromen bij banken en rechtstreeks van uit belastingdiensten? Te Veel om Allen Op te Noemen!  En dan het regime waar in die moesten werken die dan niet Durfden Luiden?

    Ik Vind het Gedrag van de CERNLeden omtrent de sdl Meting Wel Ongekend Verfrissend Open en Dapper wat ook de Efficientie deed Toenemen en Men er Sneller Uit Was!  Zou het Menselijk Willen Noemen en We werden tevens Toch op Spanning en Avontuur Getrakteert en Mochten Meedenken  en Meekijken hoe dan Ook! Ondanks het Resultaat Toch een Vooruitgang!( Of Dankzij?)

    In sferen van chronische dreigingen Komen de grote Hersenen geen eens aan Bod daar de Amygdala Wel wat beters te Doen heeft! Survival! Onderdeel van de militair psychologische oorlogvoeringen tegen Ons ook.

    Verder Blijf Ik bij laatste deel van bovenstaande Bijdrage waar U op Reageert daar wat elders aan Kwalijkheden voorkomt gebeurd ook in  Wetenschappijke kringen en dan praat Ik nog geen eens over de handjeklap collaboraties inzake projectontwikkelingen  en de gemoeide miljarden waar divers en Families miljardairs van zijn geworden en U ook kwetsen en Schaden mede wegens enormst corrumperende invloeden censuur dictatuur en politiek. Dat hadden We bij betuwelijnen uitdiepingen van de Schelde en dat metroproject Amsterdam global warming reccesie bezuinigingen ook immers. (Wat … riep iemand bouwfraude?) enz enz.

    Wat de relativiteitstheorie Betreft Heb Ik Uw Close directere Ervaringen natuurlijk Niet Maar Wel dat met dat Corona experiment (1907?) eigenlijk de Dijk al gebroken was en elke Weerstand bij voorbaat al gedoemd weg gevaagd te worden en dat het begin van een grootscheeps en globaal  raciaal politieke campagneoffensief werd.  De academien gemonopoliseerd voor exclusief eigen metier eigen gebroed van Niet de Beste Soort.  Zelfs Heden Heb Ik Nog Meer dan Voldoende Kritiek Wat Ik Daar Allemaal Wel Van Zou Willen Zeggen!  Heel de einsteinmythe Meer indoctrinaties en mediacampagnes met geprefabte optredens en getimede “beroemde  optredens en “beroemde “gemaakte “gedicteerde “geoefende opmerkingen. Dan Heb Ik er Ook Nog Wel een Paar.

    Als al Uitgelegd zijn de Verschijnselen in Mijn Ogen Anders te Verklaren en Ook Anders.  Bigbang is enkel maar een gevolgtrekking van Andere verschijnselen Die Elk Ook Weer Geheel Anders Uitgelegd Kunnen Worden en Ik Ook Deed.

    Volgens Mij Ook zelfs herhaald Voldoende Uitgebreid Uitgelegd  en mischien dat Herlezen en even de Tijd Nemen  Helpt.  Een opeens Volkomen Ander Denkbeeld is Niet niks.  Van de Hubble Deep Field Heb Ik Toch Ook Meer dan Eens en Voldoende Uitgelegd in Relatie tot de bigbang en Ook in Relatie tot een Steady State Universe?  De Sterdichtheden op die afstanden kunnen Toch Helemaal Niet als dit Heelal Geboren zou zijn uit een centraal punt?  En zulks Erg Homogeen verdeelde Achtergrondstraling kan Toch Nooit van  een bigbang afkomen met die korte Levensduur in combinatie met Stralingssnelheden en dat formaat  van Heelal en respectievelijke afstanden Terwijl een Steady State er Mooi in Past? 

    Terwijl Ik  inzake stralingsdoodbezwaren  Zeg dat Straling  Niet Eeuwig is en dan  de theorie der Uwen dat Mooi Aanvult met dat de dan eens KEI harde straling van ooit dat in het begin was  of Logisch Moet Zijn Geweest  nu  afgeflauwd is tot een Rustige 3K van in Tegenstelling met hun begin heden dan zeer lange Golflengten? Daar Mee Zegt Uw theorie zelf ook dat straling afsterft en weg ebt vergaat en vervalt.

    Ook de Kritiek op de koppeling tussen een Niets en Materie Vind Ik Toch Wel van Waarde en Zeker Geen onzin. Dat Ik hier mee einstein in zijn kruis grijp is Toch Bijzaak?

    Niets aan Mijn Zienswijzen is een Centje bizarder of ongeloofwaardiger dan een eindeloze zee materie uit het Niets in een sterfelijk en eindig Heelal waar Men dan ook nog nooit dan eens Serieus Gevraagd Heeft naar Wat dan er buiten dat groeiende Heelal zou Moeten Bestaan. Die Leegte om een Antwoord een Uitleg daar over Wordt Door Mijn Zienswijze  Ook al Mooi Verklaard.

    En dan daarom:
    “”…….gezien achtergrondstraling juist één van die spectaculaire bewijzen is voor de Big Bang theorie, daar deze een zeer accurate voorspelling had van de structuur en temperatuur van die straling.””

    Denk Ik Hier over ook al Wat Anders namelijk dat er dus langs de lijn van verval een hedendaags punt is genomen – de 3 K DUS- er een inflatie bij bedacht werd   op basis van eigenschappen van gassen en van daar uit terug gerekent naar een  wiskundig punt van begin en dat is dan het bigbanguniversum. Daar is Niets spectaculairs Niets stevig gefundeerd Niets mee Bewezen dan een bedachte richting en een rekensom. Daar Naast is het Heelal Geen Gas MAAR Een NIETS Wat Geheel Andere Eigenschappen dan ook Wel Heeft! Eigenlijk en Heel Feitelijk bestaat Het Geen Eens!  Schitterd  JUIST Door Afwezigheid!  Vandaar Al Die Ruimte!

    Mijn Heelal heeft Geen begin Noch Einde daar er NIETS IS dat vergaat of geboren wordt  aan Dat Heelal Zelf.   Als U de doorsnede van dit U Gekende Heelal Neemt en dat Overlappend superponeert ( Ik Hoop dit is een Begrijpelijke of zelfs Geldige Uitdrukking  is?) op de grenzen van dit Heelal Vindt U de Ware Reden dat de Achtergrondstraling zo extreem Gelijkmatig en Homogeen IS  DAAR Het Heelal BUITEN de grenzen van Ons Weten Kennen en Waarnemingsgrenzen   EXACT ZO IS Als dat Wat Wij AL WEL KENNEN.  De Achtergrondstraling Gevolg van actuele Bronnen tot en met miljarden jaren vergane Bronnen  Net als in het Ons Reeds Wel Gekende!

    Neem Anders UW Eigen bel en maak de Doorsnede even in theoretisch  Gedachtenexperiment duizendmaal honderduizend maal Wat maakt het uit zo  Groot en Kijk Nog eens Naar de 3K?  Die Zou er DAN Toch Simpelweg Ook Zijn?  En Gelijk Een Aannemelijker Oorzaak en Uitleg voor de onverklaarbare Homogeniteit en Gelijkmatigheid er Bij?  En Andere en Meer Drijfveren Voor de Redshift?

    Nog een Probleempje in Uw Heelal is Toch ook als Nu die 3 K ook aan de inflatie opgegaan is stopt de expansie dan als tegen een Muur geknald of Hoe Zit Dat dan? Krijgen We die krimp zeker weer wat wegens een gesupposede acceleratie van  expansie ook al geen uitgang is en te meer daar dark matter wegens de beweerdelijke eigenschappen dat Zeker Niet zou toelaten!

    Geef Mij maar Steady State Heerlijk Rustig en Veilig!

    Ik Hoop dat Deze Extra Uitleg dan Wel  Helpt  Genoeg  Begrip of Zienswijze   Over  te Dragen.
    Een rekensom een formule is Maar een tool en als ezel Voor  Elke Kar te Spannen!
    Dat Zou Bij Welgezindheid Voor Mijn Idee en Zienswijzen vast Ook Wel Gaan?

    Heb Wel een Idee dat de consensus in Dit metier heel verstikkend en de Keel dichtknijpend is dat Men geen eens Meer Durft Buiten de Eigen Tuin te Kijken?  Anders Zou de Vrijheid van Geest U Toch Wel Moeten Bekoren? En de extra Ruimte die Mijn Overtuiging Oplevert Moest Toch Verademend Zijn?
    Steady State een Oneindig Nimmer eindigend Avontuur Voor Nu en Alle Toekomst?

    Past Precies Bij Me!

    Door U gegeven links Ga Ik Wel Nazien Maar Wil Toch Eerst Mijn Eigen Denkbeelden Kwijt   Want  dat van hele kolonies van anderen heb Ik al gehad gegeten en gedronken!

    Terzijde begin Ik te Denken dat U Mijn Alternatief voor Baanafwijkingen   @17 juni 2012 bij 00:46    1.    als Geldig Bent Gaan Zien daar U er niet Op Terug Komt Klopt Dat?

    1. Je denkt nu alleen maar op basis van ‘ik vermoed dat…’, en dat leidt snel tot vergissingen. Zie de link over steady-state die ik gegeven heb, die goed uitlegt waarom wat je zegt niet klopt volgens de wetenschappers achter de steady-state theorie.

     Over die baanafwijkingen: Nee, experimenten hebben al lang bevestigd dat zonder relativiteitstheorie GPS niet meer functioneert. Ieder artikel dat anders beweert is dan dus ook fout. Geen wiskunde hocus-pocus, maar simpelwel a la mythbusters getest!

     Daarnaast denk ik dat jij je beter kan verdiepen in de filosofie dan in de wetenschap. Lees bv. Aristoteles’ Fysica. Ook de Metafysica alfa en gamma zijn aanraders, maar wel taai.
     Mocht je filosofie over de moderne wetenschap zoeken, lees dan Popper’s The Logic of Scientific Discovery.

     Filosofie is taai en complex, maar je hoeft er tenminste niet zoveel wiskunde voor te kennen.

   2. Edit:
     
    Neem Anders UW Eigen bel en maak de Doorsnede even in theoretisch  Gedachtenexperiment duizendmaal honderduizend maal Wat maakt het uit zo  Groot
     
    >>  Neem Anders dan het Nu Gekende Heelal met de Gekende afmetingen Plaats dat er in met de 3K >> en Kijk Nog eens Naar de 3K?  Die Zou er DAN Toch Simpelweg Ook Zijn en dan Helemaal Anders Verklaard Kunnen Worden?
     
    En Gelijk Een Aannemelijker Oorzaak en Uitleg voor de onverklaarbare Homogeniteit en Gelijkmatigheid er Bij?  En Andere en Meer Drijfveren Voor de Redshift?

 4. Alweer een nieuwe theorie? Denk dat we Stephen Hawking wat dat betreft wel met een korrel zout kunnen nemen. Misschien raar om te zeggen over een wetenschapper. Maar de bekrompenheid die hij heeft in wetenschappelijke debatten is storend. Het enerzijds claimen dat er geen god kan bestaan en aan de andere kant het creatie principe promoten, wat is er nog echt bij Hawking? Een big bang vanuit het niets en dan vanuit parallele bubbels. Maargoed. We zullen verder onderzoek wel afwachten.
   

Laat een reactie achter