Al in 1900 werden in de VS wrange grappen gemaakt over letselschadeadvocaten. Bron: Wikimedia Commons

Het nut van rechtszaken: kapotprocederen

Er worden zeer veel rechtszaken gevoerd die op het eerste gezicht totaal onzinnig lijken. Schijn bedriegt echter. Rechtszaken zijn namelijk een effectieve strategie om gevaarlijke, maar niet erg rijke tegenstanders af te remmen en failliet te laten gaan. Is ons rechtssysteem niet haar doel voorbijgeschoten?

Juridische burgeroorlog loopt totaal uit de hand
Rechtszaken zijn erg populair. Tot eind vorige eeuw vooral in de Verenigde Staten,waar het fenomeen ziekelijke vormen aanneemt, maar sinds begin deze eeuw ook hier in Europa. Steeds meer bedrijfsmiddelen worden overgeheveld van research and development-afdelingen, waar de echte innovaties vandaan komen, naar de snel groeiende juridische afdelingen, die per saldo waarde vernietigen. Een bedrijf als Microsoft, dat software ontwikkelt, besteedde tot voor kort negenhonderd miljoen dollar per jaar aan advocaten en rechtszaken, terwijl toch softwareontwikkeling de core business is van het bedrijf. Mijn voormalige studiegenoten kozen massaal voor afstudeerrichtingen die zich met patent-gerelateerde zaken bezig hielden.

Al in 1900 werden in de VS wrange grappen gemaakt over letselschadeadvocaten. Bron: Wikimedia Commons
Al in 1900 werden in de VS wrange grappen gemaakt over letselschadeadvocaten. Bron: Wikimedia Commons

Microsoft is niet uniek. Steeds meer productiviteit wordt  “geïnvesteerd” in rechtszaken en juridische activiteiten. Op dit moment wordt er aan juridische zaken in de Verenigde Staten per jaar zo’n 865 miljard dollar uitgegeven. Aan deze “juridische burgeroorlog” in de VS wordt elk jaar een Irak-oorlog aan geld besteed: 2,2 procent van het Amerikaanse bruto nationaal product (het dubbele van de uitgaven in Duitsland en het drievoudige van die in Japan). Per Amerikaans gezin – waarvan de meesten het bepaald niet breed hebben en de ouders er vaak twee of zelfs drie banen er op na houden  om het hoofd boven water te houden  – betekent dat tienduizend dollar per jaar minder. Hierbij is niet meegeteld, hoeveel veelbelovende start-ups de nek om zijn gedraaid door rechtszaken en hoe verstikkend de dreiging met rechtszaken werkt op innovatie en risicobereidheid. Hier in Nederland zijn de uitgaven aanmerkelijk lager, maar ook hier loopt het steeds meer uit de hand.

Gevolgen
Naast de grote financiële schade voor de maatschappij als geheel introduceert dit systeem ook extra onzekerheid. Zowel voor de aangeklaagde bedrijven en individuen als voor de slachtoffers, die maar af moeten wachten of ze hun rechtszaak zullen winnen. In sommige Amerikaanse staten en de voormalige Britse koloniën moet de verliezer alle juridische kosten betalen. Als een zwaar lichamelijk gehandicapte een letselschadezaak verliest, betekent dit nog een extra klap, wat in de VS met haar peperdure gezondheidszorg doorgaans een doodsklap is. Rechtspersonen als limiteds (BV’s) en corporations (NV’s)  kunnen niet in de gevangenis gezet worden. Ze kunnen alleen (extreem hoge) boetes opgelegd krijgen. Dit lokt gecalculeerde risico’s uit bij managers van deze corporaties. Als de boete op bijvoorbeeld ernstige milieuvervuiling erg laag is, zal de corporation de milieuregels aan haar laars lappen. Omdat het rechtspersonen zijn, zijn hun managers bij ze in dienst. Werknemers zijn doorgaans niet aansprakelijk voor daden die ze in opdracht van hun werkgever verrichten en in de VS hebben managers de wettelijke plicht om zoveel mogelijk winst te maken.

Verkeerde oplossing voor drie problemen
Het huidig rechtssysteem probeert een drietal problemen op te lossen. Deze zijn:
1. Hoe worden boosdoeners, die de maatschappij als geheel of individuen schade berokkenen, aangepakt en afgeschrikt?
2. Hoe worden mensen die worden getroffen door een ernstig ongeval, verzekerd van voldoende medische behandeling en inkomen?
3. Hoe worden intellectuele eigendommen beschermd?

We kunnen, denk ik, gerust vaststellen dat  zeker in de VS, maar ook steeds meer in Nederland en andere Europese landen, het rechtssysteem hierin tekort schiet. De perverse opzet van het systeem maakt dat wetsovertreding lonend is en maakt het juridische systeem een snel in omvang toenemende kanker.

Oplossing
De oplossing is mijns inziens de volgende.
Ten eerste moeten rechtspersonen juridisch transparant worden gemaakt. Alleen de beperking van financiële aansprakelijkheid (m.u.v. oplichting, ander crimineel gedrag en wanbestuur) moet overeind blijven. Verder moeten wetsovertredende werknemers persoonlijk juridisch volledig aansprakelijk worden gesteld. Niet alleen boetes voor corporations dus, maar lange gevangenisstraffen en persoonlijke aansprakelijkstelling voor misdadigers die mensenrechten schenden, anderzijds de wet overtreden en de volksgezondheid in gevaar brengen. Als een manager weet, dat hij in de gevangenis zal belanden als hij bijvoorbeeld schadelijke gezondheidseffecten onder de pet houdt of loost in een natuurgebied, dan zal hij zich wel twee keer bedenken voor hij dat soort dingen doet.
Ten tweede moet er een fatsoenlijke basisverzekering komen. In Nederland bestaat deze, al is deze onnodig uitgebreid en is het eigen risico te hoog. In de VS nog niet. De oplossing hier is het invoeren van een basisverzekering waarbij tegen een lage, schappelijke premie alle inwoners van een land verplicht verzekerd zijn voor de behandeling van levensbedreigende of anderzijds ernstige, goed behandelbare kwalen. Artsen en ziekenhuizen worden niet persoonlijk aansprakelijk gesteld bij medische missers, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar tekortschieten. Denk aan de zaak van de verslaafde neuroloog in het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectum Twente, die jarenlang patiënten onterecht dement verklaarde. In deze gevallen worden zowel bestuurders als arts persoonlijk aansprakelijk gesteld. Als de arts te goeder trouw, maar niet echt competent heeft gehandeld,  komt er alleen een aantekening in het BIG register voor de desbetreffende arts en wordt de arts verplicht op dit punt bijscholing te volgen. Hierdoor kunnen ook veel lagere tarieven worden gerekend, waardoor de basisverzekering goedkoop blijft.
Ten derde wordt intellectueel eigendom op dit moment veel te gemakkelijk erkend. Echt waardevolle kennis wordt nu al niet gepatenteerd, maar als zogeheten trade secret geheim gehouden. Uiteraard is het doel alleen investering in waardevolle kennis te beschermen en triviale “uitvindingen”, zoals het één-klik kooppatent dat aan amazon.com is toegekend, niet te beschermen. Opheffen van het huidige patentrecht is hiermee het beste. Ook auteursrecht kan worden ingeperkt tot bijvoorbeeld vijf of tien jaar na publicatiedatum. Dit vormt ook een uitstekende prikkel voor creatieve artiesten om te blijven produceren, in plaats van hun bestaande werk uit te blijven melken.

35 gedachten over “Het nut van rechtszaken: kapotprocederen”

 1. Goed plan, vooral dat corporations nu als entiteit verantwoordelijk zijn en niet de personen die deze enititeit vormen zoals de bestuurders en aandeelhouders zorgt voor enorm veel problemen.

  Daarnaast zeiden ze het in de commedieserie Community het al erg mooi. 

  Advocacy, shielding the rich from justice… 

  Inplaats van dat een rechtssysteem de zwakkeren beschermt is het inmiddels vaker een tool van de machtigen en rijken om die status quo te handhaven… Is blijkbaar onderweg iets misgegaan?.. 

  1. Douwe,

   Ik  doe het hier maar, deze post.

   Het gaat over rente, ik probeer dit  uit te leggen aan mensen om mij heen, en uiteraard is iedereen sceptisch.
   Laat bijvoorbeeld, “hoe werkt geld” zien, dat duitse filmpje, of “rente in het bos” van fairbanking.nl.

   Je weet (ziet) dat ik dingen simpel wil laten zien, terwijl jij het anders kan uitleggen in een goed en lang betoog.

   Ik vraag je het onderstaande te beoordelen en aan te vullen.

   Rente = huur. (to rent)

   Oke,

   Pakje boter die ik leen bij de buurvrouw, betaal ik weer terug met een ander pakje.

   Ik huur een auto voor 100 per dag, en betaal 100.
   Koop een brood voor 1 en betaal 1.

   Ik huur geld voor 2 en betaal 2,20 terug, logisch zeggen ze.

   Koop een biertje voor 2 maar moet 2,20 betalen, rente wordt er dan gezegd. Dit accepteert niemand!!.

   Ja de bank zegt we lopen risico, stel we krijgen het geld niet terug, daarom die rente.
   Dit lees je dus ook altijd in de kranten en over Griekenland etc.

   Het probleem in deze wereld is de rente (naast het fractioneel bankieren), maar ik kan het vaak niet goed uitleggen.

   Ik hoor/zie het wel!

    

    

    

   1. Ik huur een auto en ”betaal” een auto en 500 euro huur terug.
    Ik leen 200 euro en ik betaal 200 euro en 20 euro rente terug.

    Ik zie het verschil niet, zowel bij rente als bij huur zit er een vergoeding voor het risico + winst voor de verlener/verhuurder.

    1. tja, dit is de foute denkwijze dus.

     Arbeid kost 50 en betaal 50
     Broodje kost 1 en betaal 1
     Biertje 2 betaal 2
     Auto 100 -> 100

     Geld 2 -> 2,20
      

    2. Ik zal het nog eens proberen uit te leggen. Er is een verschil tussen kopen en lenen/huren:

     Kopen:
     Je koopt een biertje voor €2 en je betaald €2.
     Je koopt een auto voor €10.000 en je betaald €10.000
     Je ”koopt” €200.000 voor 1 huis en je betaald 1 huis.
     Je ”koopt” €10 en je betaald met 1 uur werk.
     Je ziet dat je in principe geld kan “kopen” in ruil voor goederen. Het kan zo zijn dat je voor €10 opeens 2 uur moet “betalen” net zo goed als je voor 1 biertje €4 zo kunnen moeten betalen.

     Huren/lenen:

     Bij huren/lenen moet je altijd het geleende bedrag of bezit terugbetalen + een rente/huur bestaande uit een vergoeding voor het risico en een winstdeel. 

     Je leent/huurt een auto €20.000 en je betaald een auto van €20.000 + 500 rente/huur terug. (je hoeft de auto dus niet te kopen)
     Je leent/huurt een huis van €100.000 voor een maand en je betaald een huis van €100.000 terug + rente/huur €1.000 terug.
     Je leent/huurt een bedrag van €10.000 en betaald €10.000 + een rente/huur van €800.

     Beter kan ik het denk ik niet uitleggen.
      

    3. Niet overtuigd, sorry.

     Je huurt arbeid en betaald 20…niet 20 + rente.
     De arbeider koop je ook niet.
     Een advocaat verhuurt zijn tijd aan je, je betaald 1.000 en geen 1.000 + rente?
     De advocaat koop je ook niet.

     Accountant werkt voor je, zelfde verhaal.

     Een Boer produceert aardappelen, verkoopt ze voor 100, maar als je ze koopt, vraagt hij ineens 120?
     De boer koop je ook niet.

     Zwak verhaal dus van je 

    4. Omdat dat niet is wat ik zeg.
     Je huurt geen tijd, je koopt het. Dat komt omdat je tijd niet kan terug geven. Kan jij ergens in mijn verhaal aanwijzen waar ik beweer dat je tijd huurt of dat je mensen kan kopen? Mensen koop je niet. Producten koop je en als je dingen koop betaal je GEEN rente. Heb je mijn verhaal wel goed begrepen?

     Dus over het eerste stukje dat je schrijft: Je kan tijd niet huren aangezien je het niet kan terug geven. Je koopt de tijd van de ander. Bij kopen betaal je GEEN rente zoals je in mijn eerdere reactie kan lezen. Ook kan je personen niet kopen.

     Over het tweede stukje:
     Bijna hetzelfde. De boer VERKOOPT zijn aardappelen voor 100 uren. Hij verhuurt ze niet. Als hij ze verhuurt zou het betekenen dat je ze terug zou moeten geven + rente. Maar je koopt ze dus hoef je GEEN rente te betalen. Als je de aardappelen koopt betaal je kostprijs + het winstdeel voor de boer (als het een slimme boer is tenminste) niet de boer zelf!

     Je moet huren/lenen en kopen niet door elkaar halen. Het zijn 2 essentieel verschillende dingen.
      

    5. nog steeds niet overtuigd

     Arbeid is huur
     Dus waar blijft die rente dan?

     De boer produceert met zijn arbeid een brood,
     hij verhuurt zich, waar is die rente?

     Een bank maakt briefjes waar iets op staat, en we betalen huur?

    6. Daar zit het probleem.  Je ziet arbeid als huur. Ik niet. Je koopt namelijk zijn huur, je hoeft het niet terug te geven + rente. Het product van die rente is van jou. 

     Over die briefjes hoef je geen rente te betalen als je ze gekocht hebt met iets van waarde zoals een zak aardappelen of een knipbeurt. Echter als je het geld leent is het geld niet van jou. Het geld is dan nog steeds van de bank. Over je eigen geld hoef je geen rente te betalen. Sterker nog, je krijgt zelfs geld van de  bank als je het op een spaarrekening zet. Maar als je het geld van de bank gebruikt moet je wel geld betalen. Dat is het verschil. 

    7. Arbeid is huur, maar laat maar verder.

     Jij beschouwt geld als eigendom van een/de bank.
     Dit is een wezenlijke fout. Geld is een ruilmiddel/rekeneenheid.
     Iets wat in de plaats gekomen is van ruilen.

     Als je dit ziet, snap je dat rente absurd is. 

    8. “Je koopt namelijk zijn huur” moet “Je koopt namelijk zijn arbeid” zijn

    9. Dat is jouw mening. Daar heb ik verder niets op te zeggen. Ik vind rente juist goed. Maar daar zullen we het vast niet over eens kunnen worden. Daar is ook niets ergs aan. Ik probeer alleen duidelijk te maken dat je jouw voorbeelden niet kunt vergelijken met rente aangezien het in het ene geval over lenen gaat en in het andere geval over kopen. Ik hoop dat je dat snapt.

   2. He Leon, 

    Heb je Margrit Kennedy gelezen, zij legt het vrij helder uit wat de nadelen van rente zijn, net als arm door geld. Beide hier te vinden. https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/rente-nader-bekeken-deel-ii/ 

    Het kost wellicht even tijd maar erg interessant.

    Rente zorgt voor een aantal effecten in je systeem. Dat is niet per se goed of slecht te noemen. Maar wat belangrijk is is dat mensen begrijpen wat rente doet in je systeem. Tot nu toe vind ik Margrit Kennedy dat verreweg het beste uitleggen. Maar goed je hebt ook mensen van de MPE die het heel goed kunnen etc.

    Geld als schuld is een interessant idee maar doordat je daar rente aan toevoegd trigger je dus een soort geforceerde groei van je geldsysteem. Ook daar kun je over twisten of dat goed of slecht is maar een van de nadelen ervan is dat je door exponentiele groei die rente veroorzaakt in de toename van het geldsysteem dat het op een gegeven moment volledig scheef gaat lopen met de echte economie. En ik denk dat we daar nu in zitten. En dit zie ikzelf dus als 1 van de nadelen.

    In combinatie echter, dus het recht op geld als schuld creatie plus rente daarover vragen zorg je als je eigenaar van het systeem bent dat je oneindig rijk kunt worden maar nog veel belangrijker iedereen afhankelijk van je is omdat er een continue geldgebrek is. Het is de hamstermolen waarmee je alle tweeverdienende Nederlanders vrolijk aan het rennen houdt. Het is kortom een briljant controlemechanisme. Je hebt een soort briljant verborgen feodaal systeem gemaakt. Pieter Stuurman schrijft hier prachtige blogs over op http://pieterstuurman.blogspot.nl/

    Ik hoop dat je hiermee iets vooruit komt en anders moet je het maar laten weten.  

    1. Ja gelezen en nu weer trouwens.
     Ik ga het proberen uit te werken in een simpel voorbeeldje!

      

    2. Goed blog van Pieter Stuurman!

     Ik ben nu het boek van Naomi Klein aan het lezen, de shock doctrine, ze beschrijft wat er nu al tientallen jaren gaande is in de wereld. Je ogen gaan open!
     Ze schrijft ook over de gekaapte controle over de centrale bank in Zuid-Afrika, iets wat Nelson Mandela wilde voorkomen. Tja die krachten zijn zo sterk, Amerikaanse presidenten zijn er voor vermoord. 
     Wat me steekt hierbij is dat ene Milton Friedman, iemand die zelfs een Nobelprijs heeft gekregen, o.a. de veroorzaker is van de ellende waar menig land nu inzit (behalve een clubje rijken dan in die landen)

     Maar goed ik dwaal af, M. Kennedy heeft het juist, rente is het cruciale probleem.

     Ik wil nog even vermelden dat Silvio Gessel (zie wikipedia) goede ideeen had, en
     die deels zijn overgenomen door economen die het goed voor hebben/hadden met de mensheid. 

     Maar goed het is vrijdagmiddag, tijd voor een biertje die ik koop/huur voor 2 euro, maar misschien wel ineens 2,20 kost (+ rente) 

      
      
      
      

    3. Ja Naomi Klein is erg interessant. Heb je de docu van haar gezien, ik heb haar verhaal in een artikel opgenomen samen met een praktijkvoorbeeld in dit geval Jamaica. https://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/the-shock-doctrine-life-and-debt/

     Wat Milton Friedman betrefd is dat gewoon vriendjes netwerk, de mensen met het geld en de macht geven een econoom die roept dat het goed is rijken vooral rijk te houden een nobelprijs en je prijst hem via de maisntream media die je hebt de hemel in. In https://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/the-one-procent/ gaat de filmmaker met hem in discussie, een jonge knaap en dan zie je wat voor rare man het eigenlijk is, hij staat helemaal niet open voor discussie en die jongen die lult hem er eigenlijk gewoon uit… 

     En je hebt gelijk, Silvio Gessel, er zijn een boel mensen die snappen dat rente een boel minder positieve zaken triggert in je systeem. Het is niet voor niets verboden geweest gedurende honderden jaren in verschillende grote wereldreligies. :-) 

    4. Ja, die ga ik kijken nog!.

     De Nobelprijs voor de economie wordt gegeven door de zweeds centrale bank.
     Nobel, met zijn comite gaf/geeft zijn prijzen aan de echte wetenschappers die er toe doen.

     Wat mij boeit van Silvio Gessel (en ook M. Kennedy). om geld minder waard te laten worden zodra je het lang in je bezit hebt. Je zorgt ervoor dat geld dan gaat rollen, en het blijft niet uiteindelijk bij een kleine groep. 

  2. Klopt ja. Zolang dit soort groffe onrechtvaardigheden niet aangepakt worden en leidinggevenden van rechtspersonen maar overal mee wegkomen, blijft alles lapwerk.
   Ik zeg:aanpakken die misdadigers en ze desnoods tot de uithoeken van de aarde achterna zitten, zodat ze een gezond respect leren te krijgen voor de rest van de mensheid.

  1. Als je staat wet advocatuur verzekeringen regeringen banken bedrijven hun daden en gedrag tegen volken zwakkeren en weerlozeren zou weten heb je het over voortdurende misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid.

  2. Moet je eens meemaken als een Kostwinner wegvalt in het Gezin en ze Dezen dan opzettelijk misbruikmakende van de momentele zer labiele en Bange toestand en sterk veranderde en dan zeer dringend geworden situatie afschepen met fooien hele Gezinnen opleidingen Wonen Toekomsten en Levensloopschaden aanrichtende tot zelfmoord prostituties en schulden aan toe.

 2. Ja, en dan die angst om aangeklaagd te worden – dat zie je in Amerika overal in het klein.
  Een paar voorbeeldjes: zo was ik ooit in Columbus, Ohio en zag een standbeeld dat helemaal ingepakt en omheind was, met een waarschuwingsbordje erbij. Er zouden wel eens kinderen in kunnen klimmen die dan zouden kunnen vallen… geen idee hoe het standbeeld er uitzag ;)
  In een restaurant hingen bordjes bij de trap die erop wezen dat je je wel goed aan de trapleuning vast moest houden. Je zou wel eens kunnen vallen en het restaurant aansprakelijk stellen.
  Enzovoorts…

  1. Ja@qaurk dat is hier ook Monddood en ziekmakend aanwezig en is per 14 de eeuw ingevoerd als terreurwapen om onderworpen Volken onder de duim en Monddood te houden door de eurasiaat. Heden nog achter een verbloemende en opzettelijk en willens en wetens vervalste facade is het nog exact het zelfde en de aanwezigheid van hun volksleden in die sectoren dan ook abnormaal hoog…vanwege dat juist…en hebben net de  afgelopen decennia met privatiseringen beginnende geholpen heel de westerse wereld in een actie leeg te roven en namen en nemen deel aan landendekkende grondroven eigendomsroven industrie bedrijfsleven gelden en zelfs belastinggelden en honderden miljarden pensioengelden weg gesluisd en geroofd en nog wel meer ernstige dingen. Hun recht cultuur en onkomen  Ons Leed en ongeluk! Waarbij ze Ons per 1991 nog eens helemaal vogelvrij maakten en zichzelf er boven en met dat pikmeerarrest nog meer totaal immuun tegen elke Correctie of Ingrijpen. Daarmee is die 400 miljard schuld ook helemaal geen mysterie.
   Doe anders eens een landelijk Vragenrondje aan Moderators over hoeveel ze weg modereren uit Angst voor die sja…bende…juist over hen en misdaden en discrepanties der Maatschappij? Sind die kristallnachtleute en hingen Christus en Galilei al. Waarheid hun grootste en meest gevreesde taboe!

   1. Zit wel meer geschiedenis en oorzaak achter
    veteranstoday.com/2012/06/06/taking-back-our-freedom-from-the-crime-syndicates-enslaving-us/comment-page-1/#comment-440771
    veteranstoday.com/2012/06/06/taking-back-our-freedom-from-the-crime-syndicates-enslaving-us/comment-page-1/#comment-440863
     

   2. Och ja kapot procederen.  Overheden waar onder belastingdienst hadden op gegeven moment tijdens hun plunderingen de houding van al Heeft de Burger nog zo Gelijk Gekregen bij de rechter cq belastingrechter toch altijd in hoger beroep te gaan. Dan haakte de Burger altijd wel af en hoefden ze niets niks nope nada.
    Wat dan ook geen houding van een Overheid is maar de houding van een mafia die net zelf alles bijeen aan het roven was(is?) wat heel gemakkelijk is voor ze daar elke president minister en hoge ambtenaar in naadloze opvolging bij erfopvolging uit de elitenesten van de adel en banksterelite komt. Zo is dat in wetgeving justitie advocatuur bedrijfslevenen zelfs de luchthavenbeveiligingen Wereldwijd ook. Ahw zijn We als Mensheid gegijzeld in slavernij en erger nog wel. Achter alles een al 2800 jaar van uit eurasiatische hoek heersense nobility afkomstig van de faraos die die 2800 jaar geleden afrika uitgeflikkerd werden en mieuwe heimat zochten.
     
    Bij Mijn Weten is alle elite van 1 bij strengste incesten voortplantende asiaten elite afkomstig de inChina residerende li clan die weer nazaten van kublai khan zijn die China 1000 jaar geleden al onder de voet liepen en die weer afkomstig van de faraos.  Li clan aka lubbers loeb dirupo berlusconi huize karel v huize king victorious 3de eeuw en cvast veel meer namen de geschiedenis door en mogelijk de romeinse de piro´s waren ook. Verder allen als cohen rockefeller rothschild etc etc van hen afkomstig en van latere en veel latere perioden zijn.
    Een Wereldwijde shadowsociety boven op onderworpen “host Volken. En is het niet om niks dat heel het Westen nu straat arm is en azerbadjan china israel en turkye nu zo enorm booming zijn. Alles rechtstreeks het Westen uit geroofd en gestolen met misbruik overheden wetgevingen politiek staat diensten en regels.
    Zo kregen sommigen het ook voor elkaar triljoenen te vergaren en Wij weer eens niets dan Ellende Leed en de schuld gratis er bij. Dan is de li clan nog eens puisant veel rijker daar die al veel langer bezig zijn.
    Zelfs rutte broertje van merkel behoort tot hen en zij ook laat staan de nieuwe vernieuwde hollande zou niet uit dezelfde laag komen.
    En  elkaar staan ze ook al weer bij erfopvolgingen naar het leven om elk dubbeltje. Zucht!
    Zelfs de religien als het christendom brachten ze en onderwierpen Ons er mee en verschijnsel koningshuizen staten regeringen wetgevingen industrie slavrnij prostituties en verkrachtingen misdaad leed geweld oorlog Liefdeloosheid Onbarmhartigheid Moord en Ellende dat We alles niet kenden en Eigenlijk Niet willen kennen Ook dus dit is niet niks waar het om gaat maar een globaal Probleem dat allerzijds Gezien is ondertussen ook door hen zelf.

 3. Beste mensen, zoals met vele zaken zou ook de wetgeving op de schop moeten en dus opnieuw geschreven moeten worden. Zelfs advocaten kunnen het geheel niet meer overzien en rest hun alleen nog maar om een gedeelte van de wetgeving te hanteren voor hun clienten. M.a.w. elke aadvocaat moet zich dus specialiseren in een deel van de wetgeving. Zo complex is het geworden en voor de rechters al helemaal. Zoals Germen het al aangaf moet het dus beduidener transparanter worden. Op uitzonderingen na, dient het recht doorgaans alleen voor de rijken en niet voor de gewone man.Heel veel is hier over te discussieren, maar dat het rechtsboek moet worden herschreven is zeer duidelijk. Goed stuk Germen. Mvg, Paul.

Laat een reactie achter