Tags: legitimiteit

Het onbehagen groeit. Tijd voor een volksopstand? 9

Opstand van de burgers, een goed idee?

We worden geregeerd door een samenwerkingsverband van inhalige grootkapitalisten en incompetente bestuurders, die steeds meer de voeling met de realiteit lijken kwijt te raken. Het ongenoegen groeit. Wordt het tijd om met de hooivorken naar Den Haag te trekken en de regenten weg te jagen?

Om te bewijzen dat niemand kon morrelen aan zijn wetten, liet Hammurabi ze in een stuk steen beitelen zodat iedereen ze kon lezen. Helaas kon bijna niemand lezen... 2

Nederlandse rechters hun eigen ergste vijand

Het Nederlandse justitiële apparaat, dat zichzelf graag op de borst klopt als lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld, ligt door enkele ernstige justitiële dwalingen en het politiek geladen proces-Wilders onder vuur. De reacties van zegslieden voor het justitiële wereldje lijken op die van de gevestigde politiek op partijen als SP en PVV: het volk zou verdommen en zich mee laten slepen door de waan van de dag. Een analyse.