Tags: rijkdom

Bill Gates op het World Economic Forum in Davos, 2007. Het toeval was hem erg gunstig gezind. Bron: Wikimedia Commons/Severin Nowacki 5

Komt ongelijkheid door verdienste of door toeval?

Waarom worden sommige mensen extreem rijk terwijl anderen op een houtje blijven bijten? We hebben in een vorig artikel gezien dat spaarzaamheid het nodige verklaart, maar er is meer. Wat is het geheim achter het succes van mensen als Bill Gates of Freddy Heineken?

Labda geeft de mate van sparen aan. Hoe meer mensen sparen, hoe rijker ze worden. Bron: artikel. 43

Waarom worden de rijken steeds rijker?

Volgens de Occupy beweging buit 1% van de wereldbevolking de 99% uit en worden ze steeds rijker. In feite ligt de grens tussen arm en rijk -althans wat inkomensontwikkeling betreft, bij de vijf of tien procent. Waarom worden mensen boven deze grens steeds rijker?

2

The one percent

Een documentaire van een achterkleinzoon van de stichter van het Johnson & Johnson imperium over de 1% in de VS. Hij geeft een kijkje van binnenuit de 1% en vraagt zich af wat de enorme verschillen tussen arm en rijk doen met het land. Hij laat hierbij zowel een boel mensen van deze 1% aan het woord alswel 99% `ers.

De Braziliaanse sloppenwijk Paraísopolis ligt dicht bij een steenrijke wijk. Armoede en rijkdom liggen vaak dicht bij elkaar. 0

Testlab voorspelt of mensen rijk worden

Onze lezers spreken Nederlands dus wonen vrijwel allemaal in de welvarende drooggelegde Maas-Rijndelta en de aanpalende zand- en kleigebieden. Daarmee is de kans erg groot dat u, als lezer, tot het rijkste kwart van de wereldbevolking hoort. Toch zijn er ook hier armen en zijn er Indiase miljonairs die als voddenraper begonnen zijn. Brian Knutson heeft daarom een radicaal andere verklaring. Hij denkt dat rijk worden tussen de oren zit. Is het vermogen om rijk te worden aangeboren of kan je leren om rijk te worden? Zijn testuitkomsten zijn opvallend…

Hete magma bevat heel veel warmteenergie. Die wordt pas bechikbaar als de magma als lava aan de koele oppervlakte komt. 6

Visie plus energie plus materie is rijkdom

De atomen waar wij over beschikken zijn precies dezelfde als die van de neolithische jagers die vele duizenden jaren geleden door de Nederlandse bossen zwierven. Toch zijn we nu met meer dan honderd keer zoveel en hebben we toch, een enkele uitzondering daargelaten, een prettiger en gezonder leven dan deze jagers. Het geheim: de informatie volgens welke de atomen zijn gerangschikt. Kooldioxide is op dit moment het meest gehate gas ter wereld, maar splits de CO2 moleculen in koolstof en zuurstof, pers daarna de koolstof onder hoge druk en temperatuur samen en er ontstaat de kostbaarste edelsteen ter wereld.

In de wereld om ons heen liggen ongelofelijke rijkdommen opgesloten. In de bodem, het water en de lucht schuilen paleizen, dure auto’s, luxe plezierjachten. We hoeven alleen maar de atomen op een andere manier te rangschikken. Waarom zijn we dan niet allemaal erg rijk?

Advertisment ad adsense adlogger