Labda geeft de mate van sparen aan. Hoe meer mensen sparen, hoe rijker ze worden. Bron: artikel.

Waarom worden de rijken steeds rijker?

Volgens de Occupy beweging buit 1% van de wereldbevolking de 99% uit en worden ze steeds rijker. In feite ligt de grens tussen arm en rijk -althans wat inkomensontwikkeling betreft, bij de vijf of tien procent. Waarom worden mensen boven deze grens steeds rijker?

Labda geeft de mate van sparen aan. Hoe meer mensen sparen, hoe rijker ze worden. Bron: artikel.
Labda geeft de mate van sparen aan. Hoe meer mensen sparen, hoe rijker ze worden. Bron: artikel.

Tweedeling
Onderzoekers die zich bezig hielden met inkomensverdeling hebben ontdekt dat er voor de rijken – de bovenste 5% tot 10% – en de rest, twee verschillende regels gelden. Voor de meeste mensen geldt de statistische verdeling van Maxwell-Boltzmann, die bijvoorbeeld op bewegende gasmoleculen ook van toepassing is. Dat wil zeggen dat het aantal mensen met een hoog inkomen exponentieel afneemt naarmate het inkomen hoger wordt. Op dubbelzijdig logaritmisch papier uit zich dit als een kromme die zich pijlsnel de bodem in boort, zie grafiek boven. Voor de rijkaards blijkt echter een andere verdeling te gelden: de zogeheten verdeling van Pareto, die er op dubbelzijdig logaritmisch papier uitziet als een rechte lijn naar beneden.

Universele wetmatigheid
Dit statistische patroon blijkt universeel in de menselijke geschiedenis – vanaf de tijd van de oude Egyptenaren tot nu. Dit wijst erop dat er een universeel effect verantwoordelijk is, dat klaarblijkelijk in iedere menselijke maatschappij functioneert. Al meer dan honderd jaar geleden wezen natuurkundigen (die, zoals bekend, zich graag overal mee bemoeien) er op dat de inkomensverdeling voor de grote massa erg veel leek op de genoenmde Maxwell-Bolzmann verdeling. In een gas hebben gasdeeltjes met een zeer hoge energie zeer veel kans om tegen een ander gasdeeltje aan te botsen en hierdoor de energie kwijt te raken. Deze natuurkundigen veronderstelden daarom dat dat kwam omdat mensen bij iedere economische transactie rijkdom uitwisselden, net zoals gasmoleculen dat doen met energie.

Het geheim: sparen
In de eenvoudigste modellen lopen mensen het risico bij elke ontmoeting al hun geld te verliezen, waardoor er veel meer extreem armen ontstonden dan in werkelijkheid het geval is. Daarom stond Bikas Chakrabarti’s team van het Saha Institute of Nuclear Physics in Kolkata, India, in hun model mensen toe een bepaald deel van hun geld te behouden bij elke uitwisseling. Dit leverde de bekende Maxwell-Boltzmann verdeling op.  In de volgende stap spaarden mensen een bepaald deel van hun rijkdom, per mens verschillend. Dit leverde de bekende Pareto-staart op. Dit resultaat werd ook door andere onderzoeken ondersteund: in een vergelijkbaar model spaarden de rijkste 10% het meest.  Het lijkt er dus op dat er een eenvoudig recept is voor de 90% om rijker te worden: sparen. Daarmee kunnen ze ontsnappen aan de gevreesde Bolzmann-verdeling. Zie hier voor tips om zuiniger te leven.

Steun Occupy, ga sparen
Uit deze modellen blijkt nog wat interessants. Hoe meer mensen ervoor kiezen te sparen, hoe gelijkmatiger de rijkdom wordt verdeeld. Inderdaad zijn  de spaarzaamste landen, zoals Nederland, vaak ook de landen met de kleinste inkomensverschillen. Met andere woorden: ongelijkheid zal er altijd zijn, maar het kan verminderen als we allen meer sparen, in plaats van bijvoorbeeld de schatrijke Heinekens te spekken door in een café te gaan drinken. Ook zal de spaarzaamheid van de lagere en middenklasse moeten worden beloond, terwijl belastingontwijking via smerige belastingtrucs hard moet worden aangepakt. Sparen is overigens niet alleen geld op de bank zetten. Het kan ook zijn: wonen in een eigen huis, aandelen of, vaak het lucratiefst, de genoemde vrekkeninvesteringen.

Bron
Ideal-Gas Like Markets: Effect of Savings, ArXiv (2005)

43 gedachten over “Waarom worden de rijken steeds rijker?”

 1. Vergeet overigens ook niet dat het voor de rijkste 10% aanzienlijk gemakkelijker is om te sparen omdat rente in je voordeel begint te werken en tegen de 80% armsten werkt. Zie eventueel rente nader bekeken deel II voor de details van dit mechanisme: https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/rente-nader-bekeken-deel-ii/

  Daarbij ben je als je rijk bent al snel goed voorzien van voedsel en een huis en hou je dus ook relatief meer geld over voor andere zaken dan je eerste levensbehoeften en kun je ook weer makkelijker sparen. 

  Maar goed, zuinig leven en hard werken in een maatschappelijk nuttige baan om zo tot de 10% te gaan behoren is altijd nastrevenswaardig. 

 2. Als een individu zuinig is dan helpt dat dit individu. Maar als alle individuen zuinig zijn dan werkt het weer tegen het individu. Er moet een systeem komen waarbij mensen een echte keuze hebben tussen veel werken of veel vrije tijd zonder dat de dit de basisbehoeften in gevaar brengt. In mijn jonge jaren hadden de PvdA, D66, PSP, PPR e.d. het nog over een werkweek van 20 uur. Inmiddels rennen diegene die nog werk hebben zich rot in die tredmolen en kunnen diegene die niet werken maar net in hun basis behoeften voorzien. Hoe het nieuwe systeem er uit zou moeten zien weet ik niet maar uitgangspunten zouden moeten zijn; duurzaamheid, maximale geestelijke ontplooiing, kleine ecologische footprint, maximale ontplooiing van de maatschappij als geheel zonder dat dit de andere punten in gevaar brengt. Deze ontplooiing behelst o.a. innovatie, grip krijgen op ziekten (preventie en volledige genezing), exploitatie van de ruimte zoals terra vorming van andere planeten en manen en de rest van de melkweg kolonialiseren. Maar goed, dat is pas echt toekomst muziek. Laten we beginnen met de aarde redden en het individu weer alle kansen geven, ook in armere regio’s! Landbouw, veeteelt, industrialisatie en automatisering hadden de mensheid vrij moeten maken maar dit systeem verrijkt een elite in extreme mate en zorgt voor beloning van korte termijn denken en uitbuiting van de aarde en mensen.

 3. gisteren avond zitten kijken naar 50+ers welke niet meer aan het werk konden komen vanwege hun leeftijd, (uiteindelijk komt slechts 6% ooit weer aan de bak, door die GG’s) nadat de financiële baas de stekker uit het bedrijf had getrokken, omdat hij elders nog rijker kon worden dan hier al het geval is. Walgelijk!!!
   
  Kerels welke hele goede banen hadden gehad, kwamen op uitkeringsniveau terecht, omdat de rijken onmenselijk bleken te zijn.
  Wie een dubbeltje heeft wil er een stuiver bij, leerde mijn vader mij. Wie een kwartje heeft wil er een kwartje bij en wie een gulden heeft wil er een knaak bij.
  De hebberigheid neemt dus progressief toe.
   
  Hoewel ik zelf redelijk spaarzaam ben, geloof ik, is voor gewone mensen nooit tegen de rijken op te sparen. Te veel mensen hebben een te laag inkomen, zie o.a. bovenstaande groep, om überhaupt iets te kunnen sparen.
  (overigens moet het echte pensionado plukken nog goed op gang komen hoor)
   
  Als je rijk wilt worden moet je niet sparen, (ook van hard werken wordt je niet rijk!) maar in de lucratieve handel gaan. Daar kan je, als je slecht genoeg bent, veel meer geld verdienen, dan wat je voor levensonderhoud nodig hebt.
  Dat te veel aan geld, wat je dus niet opmaakt, vermeerdert zich door rente en maakt je dan nog rijker.
  En ooit wordt je zo dan rentenier. Die vangt dus genoeg van z’n rente om in het  levensonderhoud te kunnen voorzien.
   
  Moeilijker is het volgens mij niet. De moeilijke grafieken hierboven zullen best waar zijn op academisch niveau, maar kunnen mij gelukkig geenszins boeien.
  Zijn ze om moeilijk te doen over simpele dingen?
  Geef geen elf dubbeltjes uit als je er maar tien hebt, zei m’n vader zaliger ook nog.
   
  Overigens walgde ik van de politiek welke ons onlangs stimuleerde om onze spaarcenten uit te geven, teneinde de economie te stimuleren. Hoe rot moet je zijn om zo’n reclame voor een slechte zaak te maken, denk ik dan.
   
  En natuurlijk spekken jullie de erven Heineken met bier drinken.
  Zelf lust ik het gelukkig niet sinds de tijd dat de melkboer een paard had met een zeer indrukwekkend mannelijk lid waar volgens mijn kinderlijke waarneming ook het zelfde uit kwam, met dezelfde kleur en geur en met ook twee vingers schuim er op.
  Overigens aangaande dat paard: over ongelijkheid gesproken!!! L

  1. De nieuwe rijken zijn mobiel dwz. doen waar ze zin in hebben en op een moment en plaats naar keuze. Daar hoeft geen of weinig geld bij aan te pas te komen… Vandaar ook mijn interesse in permacultuur. Om het individu vrij te maken (wat vrijwel zeker tevens beter is voor de biosfeer) dient deze de vrijheid en mogelijkheid te hebben zich geestelijk en fysiek los te maken van de huidige slavernij… Ondergetekende is bezig met die “strijd”!
   PS
   Ik ruik een artikel van mijn hand… Ik ga daar vannacht eens op broeden!

  2. Ha ha Ben, die associatie met een paard had ik vroeger ook bij bier. Ik drink zelden bier, alleen bij een verjaardag en dan getapt.Dan smaakt het toch wel!
   Maar wat je vader zei over uitgeven wat je niet hebt is natuurlijk ook waar. De meeste mensen met problemen zijn daardoor in de schulden val gekomen. Gedreven door hebzucht hebben ze veel te grote leningen/hypotheken aangegaan, uiterraard met graagte verstrekt door de graaiende banken, en nu zitten ze met de gebakken peren.Jezus zei al dat de Mammon de wereld regeerd en dat hebzucht de wortel van veel kwaad is. Maar ook dat het voor een kameel makkelijker is door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om in de hemel te komen…

 4. Riet Vossestein

  Ik ben het vooal met de reactiegevenden eens. Als je geld over hebt is het eenvoudig sparen, op een hongerige maag ligt dat anders. Bovendien verdien je met rente weer geld. Denk aan de uitdrukking, met geld maak je geld!

   1. @bemoeier, idd, ik zeg absoluut niet dat ik dat doe, maar ik ken iemand die zet z’n spaargeld weg bij ‘papa’, omdat door al die flexwerk-contracten het behoud op werk onzeker is en als hij werkloos wordt eerst 7000euro van zijn zuurverdiende spaargeld moet opeten omdat je als bijstand-klant niet meer mag hebben als 5500euro!!!!!

    1. Oftewel, al je geen ‘papa’ hebt kun je beter al je geld er doorheen jagen en schulden maken, want oa door de schuldhulpverlening ben je dan veel beter af. Sparen wordt voor deze mensen bestrafd en “niet met geld om kunnen gaan” beloond. Tja…….

  1. Bovendien verdien je met rente meer geld zegt u. Dat kan wel zo zijn als je een geweldig loon hebt waarvan je veel kunt sparen.
   Ik weet niet precies wat een modaal loon is, maar probeer daar maar eens genoeg van te sparen zodat je er van kunt rentenieren. Eerst maar eens 100.000. als voorbeeld.
   Je beurt hooguit 5% rente. 100.000 x 5% = 5000. Daar kan men bij lange na niet van leven.
    

 5. In Nederland levert sparen nauwelijks iets op. Sterker nog, boven de belastingvrije voet kost sparen geld. De huidige spaarrente ligt zo rond de 2,5%. De inflatie over 2011 was 2,3%. Tot de belastingvrije voet heb je dus een rendement van 0,2%. Boven de belastingvrije voet betaal je 1,2% belasting. Daarmee daalt het rendement tot -1%. Als je ‘rijk’ bent, zet je je geld dus niet op een Nederlandse spaarrekening.

 6. @ Hannes; ja ik moet eerlijk zeggen, dat als dat paard bij ons voor de deur moest plassen, dan werd dat ding wel zo oneindig groot in mijn ogen, dat ik nooit meer van m’n minderwaardigheidscomplex af ben gekomen. Doch dit terzijde. :-(
   
  zinniger: Weet je toch wel dat die kameel op zijn knietjes wel door dat poortje met die naam kon? Daarom was het ook zo’n prachtig voorbeeld van onze Heer.
   
  en de in aantocht zijnde volkomen heerschappij van de god Mammon (een zéér machtige geest!) over onze maatschappij, waar zijn vrienden, de hyperrijken de volkomen macht mogen hebben, omdat onze Europese schulden welke over ons allen uitgesmeerd gaan worden ‘ter solidariteits-verdeling’, (ESM>ESB) nóóóit meer afbetaald zullen kunnen worden, zo weten we inmiddels, zal m.i. ook slechts op onze knietjes voor de Allerhoogste verlossing te vinden zijn.
   
  het is volkomen logisch dat het voor een rijke moeilijk is om in het Koninkrijk der hemelen te komen. Immers hoe meer geld, hoe meer verantwoording om daar goed mee om te gaan. Daar nodigt geld eigenlijk niet zo erg toe uit met haar verslavende werking naar meer hebzucht toe.
   
  ook het simpele verhaal van onze Heer over de rijke man en de arme Lazarus, is daar niet onduidelijk over: Hij zei niet dat die rijke man nou zo’n schunnig leven leidde, maar wel dat hij weinig goeds met z’n centen deed; hij nam het er wel uitermate ruimschoots van in het leven en liet die arme sloeber op z’n stoep wel creperen.
  En die arme Lazarus was eigenlijk alleen maar zielig slachtoffer (er staat niet dat die man nou zo vroom of zo was), maar die kreeg zijn portie gerechtigheid wel in de hemel en die rijke in de hel. Zo simpel was dat!!
   

  @ Germen: m.i. kan je als overheid van geleend geld niet iedereen een basisinkomen verschaffen.
  Dan gaan we nog oneindig veel harder naar de jeweetwel.
  Voor uw voorstel is m.i. dus absolute terug haling van de gratis geldcreatie naar de overheid nodig.
  Dat acht ik op grond van de macht van het kapitaal over de beeldvorming van de mensen, middels de media in hun bezit, niet op democratische wijze meer mogelijk.
   
  Deze omslag zal m.i. dus door de eerstkomende wereldheerser pas kunnen worden gemaakt. Daar zal hij zijn populariteit wereldwijd mee kunnen vestigen, op voorwaarde van algehele solidariteit met zijn wereldmacht.
  Een teken van die onderworpenheid (islam?) zal dan op hand of voorhoofd worden aangebracht, zo is ons reeds lang geleden voorzegd. Dat onvervreemdbare teken zal dan tevens als identificatie en als creditmiddel gaan dienen, zo weten we bijna zeker. De elektronische technieken daarvoor zijn inmiddels ter beschikking.
  Wanneer zal hij aantreden? De tijd rijpt snel!!

 7. BesteBben ik ben het met je eens op dat voorbeeld van het paard na, als ik me goed herrinner hebben jullie 6 van die dallasdekkers op de wereld gezet, dus kleine jopie werkt als geen ander, moet je maar denken, fustratie enof geen frustratie. Daarnaast mijn kleding is niet gemaakt voor die maat. Mvg, Paul.

 8. ‏  @Bonusje  Banken stelen geld van burgers en investeren dit overname democratie door middel van terreur en massavergiftiging. sites.google.com/site/ncfaktueel/banken

 9. Die vergelijking met gas is slecht. In gas  en als gasdeeltjes zouden we krijgen en geven en gedragen worden en geen vallen of nagelaten.
   
  De aanhaling van egypte is ook slecht gekozen daar in en van uit egypte alle probleem begon incluis de komst van die monetaire roofeconomie.
   
  Kijk eens naar de nog maar zeldzame volken die zonder monetair systeem bestaan. En dat zonder schuld en zonder zorgen. We zijn slaven en dat is het probleem.
   

 10. Echt kloppen doet dit artikel niet, want zoals een van de bovenstaande reageerders opmerkt sparen levert als gevolg van de vermogensrendement heffing op dit moment een negatief rendement op.
  Datzelfde geldt voor aandelen en nog wel veel spectaculairder. Rond 1999 stond de AEX op het dubbele als waar hij nu op staat.
  Ik denk dat de rijken steeds rijker worden omdat ze deel uitmaken van een gesloten elite die elkaar de bal toespeelt, denk aan lucratieve baantjes, commissariaten. Bovendien geldt de vermogens rendement heffing niet voor de echt rijken die allerlei slimme offshore constructies hebben en daardoor wel kunnen verdienen.
  Je hebt een kleine elitaire klasse van superrijken die dus inderdaad steeds rijker worden. Degenen daaronder, inclusief wat je de gematigde rijken zou kunnen noemen, worden steeds armer.      

  1. Slaat nergens op, als iedereen inzet op stijging dan stijgt het juist wel. En hard. Nadeel is dat je een bubbel blaast die ooit zal knappen maar dat duurt meestal even. Geld is niks mis mee. Wat mensen er mee doen moeten ze zelf weten.

   1. Ik had wellicht geen ‘aandelen’ maar ‘CFD’ moeten schrijven.
    Ooit heb ik in Luxemburg mijn geld stuk gegooid met CFD.
    Als je een put of call uitzet en marge kan afromen dan neemt op dat moment de ander zijn verlies. Het is een kat en muisspel geworden om de beste logaritmen.
    Op miliseconden lichtsnelheid van Wallstreet zitten de grootste schurken met op AI gebaseerde logaritmen biljoenen te maken. Men heeft dan ook significant (tientallen procenten) gewonnen tijdens de crisis.
    Meer over dit onderwerp kan je vinden door te zoeken naar VPRO Noorderlicht (dacht ik) en dan beleggen / wallstreet. Deze documentaire is enkele jaren terug op de Nederlandse TV uit gezonden. Ik heb hem online bekeken.
    De schellen vallen van je ogen. Niemand in mijn omgeving, ook de slimmere jongens die met geld te maken hebben, hadden er ooit van gehoord.
    Dus voordat je weer antwoord, graag docu opsnorren en kijken!
    Nee, ik praat geen wartaal, maar dat leggen de economen en natuurkundigen je wel uit.
    De wereld zit gekker in elkaar dan je denkt.
    U bent maar melkvee…
    Ik hoop dat die nog online staat.

    1. Ik heb die documentaire ook gezien. Maar denk niet dat daar per dag biljoenen mee naar binnen stromen. Het kan namelijk ook fout gaan. En dat is volgens mij ook nu gebeurd in deze crisis. Niemand snapt die ingewikkelde producten meer. Maar wat maakt het uit, zolang er maar geld binnenkomt toch? Totdat het mis gaat en de bank miljarden verdient. En dan gaat de bank aankloppen bij de overheid bla bla bla huil huil huil we zijn zo zielig geef ons geld. En dat zou niet moeten aangezien de bank bank gefaald heeft zou hij failliet moeten gaan. Maar met geld en aandelen is op zich niets mis. Alleen de ingewikkelde trucs die banken verzinnen moeten worden afgeschaft en banken moeten failliet gaan als ze falen want anders krijgen ze een oneerlijke concurrentie positie tegenover kleine banken en banken die niet gered worden.

    2. Als je de documentaire gezien hebt dan snap ik je reactie niet…
     Biljoenen per dag nee… Het wordt natuurlijk ook steeds moeilijker want het is niet een superbelegger maar het zijn er meerdere…

 11. Vergeet niet dat ons geldsysteem bestaat uit geld dat in de vorm van schulden wordt gecreeerd. Sparen is alleen nuttig binnen dit spel maar niet iedereen kan sparen omdat dat in strijd is met het fundament van het huidige economische systeem. Sterker nog dit systeem eist dat we systeembreed gezien telkens verder de schulden in moeten om het systeem overiend te houden. Zie eventueel ook het artikel hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk. 

 12. Door deze globalisering is de pollutie enorm toegenomen en heeft alle inspanningen op milieugebied ongedaan gemaakt:

   RT: @InjusticeFacts: In the last 30 years northern countries have moved 74% of their heavily polluting factories to poor southern countries.

  Tipje dat bij de vrekkenpagina kan:

   RT: @actueel_nieuws: Versneld uw hypotheek aflossen: zo doet u dat: Veel Nederlanders zetten aan het eind van elke maand een bedragje… t.co/PhgUhp0G

  Filmpje -Money as debt:

  – geeft reden waarom we arm gehouden worden en met regelmaat al onze verworvenheden worden afgenomen met oa oorlogen inflaties schulden kweken staatsschulden kweken met handlangers kostenverhogingen monopolies massa immigraties en massa emigraties afdwingen reccesies ziekten rampen dreigingen verspreiden oa global warminghype hongersnodenepidemien industrien werkgelegenheden weghalen en jagen. En zelfs diefstal van ons belastinggelden uit rechtstreeks de belastingdiensten vandaan uit de instanties de verzekeringen en schatkist vandaan. Waarbij oa al zwarte geldstromen ter grootte van de omzet van landen bij banken zijn aangetroffen.

  Money As Debt – What the Heck is a Bailout? blacklistedradio.com/?p=1310

  Waarom de rijken steeds rijker en de armen steeds armer?
  Omdat we door die rijken chronisch afgetapt worden met misbruik instanties diensten overheden industrie media verzekeringen politiek wetgeving justities en zelfs de belastingdiensten van de landen zelf die ze allen onder hun beleid bestuur en beheer hebben.

  We Leven in maatschappijen opgebouwd uit hun bij geroofde en gestolen monopolies en elke pilaar der democratie er ook een is. Die democratie zelfs door hen aangelegd is evenals hun eu ook. Elke partij onder hun controle position en oppositioncontrol.Ncrv nrt ned 1 ned 2 ned 3 nat.geografic cnn bbc1  2  en 3 etc etc ook. En de scholen en wetenschappen ook.

  Dat beleggingsgezemel is ook van hen en is om de burgers af te romen en dat gaat ism oa rtl7 die burgers dag in dag uit verleid in die rot aandelen te gaan en verzekeringen te kopen. En dan verliezen die om de zoveel tijd al hun inleg.zijn ook maar ponziscemes en piramidenspellen waar in de kleinsten uiteraard het gelag betalen zoals bij voorbaat ook bedoeld. Alles en zelfs de banken zijn ingericht op bedrog.

 13. Weet je wat het kernprobleem eigenlijk is in de wereld?
  Je moet als land meedraaien met al dat gebeuren anders wordt je een paria, dat hebben ze wel leuk gecreeerd met al die bondgenootschappen en overkoepelende organisaties als het BIS, Wereldbank, IMF ECB, FED, enz. ALs je niet meedoet moet je dus een zeer groot deel van je budget uitgeven aan defensie (zie Noord Korea, Iran ea.) om ook maar de droom te houden dat je ‘zogenaamde idealen’ overeind blijven. Dit leidt eigenlijk ook nooit tot iets goeds. Dat hadden die Rothschilds paar honderd jaar geleden al wel mooi gezien, en velen voor hen, dei medici, tempeliers en ver daarvoor de farao’s.
  En dan heb ik het nog niet eens gehad over al die rare ‘geheime’-genootschappen waar het internet bol van staat over vermeende complot theorieen.Waarvan in de meeste van die genootschappen opvallend genoeg wel alleen mensen uit de top-laag van de bevolkingen zitten. De meest vage ridderorders enz. Ik was een altijd zeer sceptisch internet-bezoeker met intresse voor deze onderwerpen, maar zelfs voor de gemiddelde burger in de wereld is de Bijvoorbeeld de BIS ook gewoon een geheim genootschap heb ik ontdekt. Nooit in het nieuws niemand die het kent of wat hun taak is. Terwijl ze GVD gewoon de centrale bank der centrale banken zijn maar ook weer niet, want ze willen het ingewikkeld houden met het IMF enz etc etc………………………………Geeuw

  1. Klopt als een bus, zaken als de BIS, The council on Foreign Relations, The Trilateral Commission, De Bilderbergclub, Project of a New American Century, etc. zijn allemaal bestaande clubs, velen al decennia lang waarvan de gemiddelde persoon in de straat nog nooit gehoord heeft terwijl dit de plekken zijn van de echte macht als je kijkt naar controle en beslissingen over ons economische systeem, het buitenslandse beleid van de VS en Europa etc. 

   Maar goed veel mensen stellen zichzelf dan ook de vraag waarom komt dit nooit in de mainstream of 1% media en als die vervolgens op onderzoek uitgaan dan kom je tegen dat deze media voornamelijk in handen is van dezelfde 1%. De Rothshields hebben Reuters 200 jaar geleden al gekocht. Het ANP was lang in handen van de rijkste familie van Nederland. 

   En dan zien mensen dat zowel ons bancaire systeem niet deugd en onze 1% media helemaal niet de belangen van de 99% maar juist van de 1% vertegenwoordigen. En sommige mensen snappen dan vervolgens ook dat als de media en het geldsysteem eigenlijk door een relatief klein groepje aan de top gecontroleerd kan worden en politici in Nederland vooral van banken en mainstream media afhankelijk zijn dat onze politiek dus helaas ook niet echt de belangen van de 99% vertegendwoordigd als het erop aan komt. Dus beslissingen over het geldsysteem, over buitenlands beleid en het voeren van oorlogen, het samenvoegen van landen in een Eurozone etc…

   En mensen die dat allemaal snappen worden al snel vrienden met de occupy beweging of andere protest of oplossingsbewegingen. Maar goed het is een langzaam proces maar elke dag worden zich meer mensen bewust van hoe ze gemanipuleerd en belogen worden aan alle kanten door de partijen die momenteel aan de touwtjes trekken in de wereld.  

 14. Ik denk dat wel eens genetisch bepaald zou kunnen zijn. Onze samenleving zou je kunnen zien als een piramide met basis, middenkader en natuurlijk de top. Elke samenleving die als mensen door de eeuwen hebben gekregen lijkt zich steeds weer te vormen naar deze piramidevorm. Elites lijken dus te horen bij menselijke samenlevingen. In de top van deze piramide zitten natuurlijk vaak de rijke mensen. Waarom worden deze mensen steeds rijker? Ze hebben de bezittingen in handen en het vermogen. Ik denk dat zoals Douwe terecht al heeft opgemerkt het onderzoek van Margrit Kennedy erbij moet betrekken.
   
     

 15. Stel, je hebt boeljoenen en spiljarden op de bank. En dan?

  Volgens mij zijn de neefjes Kwik, Kwek en Kwak met hun arme oom Donald gelukkiger dan Oom Dagobert.

  Veel geld / Geen geld.

  Beiden zijn niets. 

  1. Het gaat eigenlijk niet om geld, het gaat om macht in het einde. En je ziet nu ook wereldwijd dat het het private bankenkartel is die al 4 jaar overheden verteld wat er moet gebeuren. En die macht kan toch erg handig zijn, dat je er gelukkiger van wordt betwijfel ik maar blijkbaar zijn deze mensen wel in staat om het Midden Oosten binnen te vallen en gebruiken ze hierbij ook zogenaamde democratische overheden als de Nederlandse. 

   Overigens krijg ik inmiddels de indruk dat de wereld de banken inmiddels goed zat is dus de publieke opinie lijkt zich behoorlijk tegen deze mensen te keren maar goed als je naar beleid kijkt dan is dat de afgelopen 4 jaar ook in Nederland allemaal ten voordeel geweest van de bankensector en de rekening daarvoor is gelegd bij de brede bevolking.

   Maar goed, ik denk dat je een goed punt hebt Anita, ik betwijfel of deze rijke machtige partijen nu erg gelukkig zijn. Maar goed wat ik vooral eng vind is dat een clubje van relatief weinig mensen zo een enorme controle heeft op het wereldtoneel. Ik zou dat graag wat decentraler en eerlijker verdeeld zien. :) 

 16. Germen: Ik zie het zo. Als je nu geld uitgeeft aan leuke dingen dan heb je er tenminste plezier van.
  Als je spaart met de huidige lage rente en het valt onder de vermogens rendements heffing dan teer je langzaam in. Als je het later wil gebruiken kun je er minder plezier van hebben.
  En dan is er natuurlijk ook het risico dat de Euro totaal instort en al het spaargeld eenvoudigweg verbeurd of verloren wordt verklaart.
  Geld in Euro’s aanhouden is zeker niet een gegarandeerde investering. 
   
   
   

Laat een reactie achter