Vrijheid op zee. Artist impression van een seasteading stad.

De toekomst van vrijheid

We zijn in de meimaand van 1945 wel bevrijd van het naziregime, maar erg vrij zijn we nog steeds niet. Probeer bijvoorbeeld maar eens geen belasting te betalen, te zeggen dat je geen onderdaan bent op een koninklijke bruiloft, of op een stukje weiland een huisje te bouwen.

Met de Nederlandse Bevrijdingsdag op 5 mei en de Belgische Wapenstilstandsdag op 8 mei, herdenken de Nederlandssprekenden van de Lage Landen dat de nazi-overheersers werden ingeruild voor de mildere onderdrukking van de eigen regeringen. Als visionair denkenden kijken we vanzelfsprekend verder dan alleen deze historische gebeurtenissen. Hoe kunnen we werkelijke vrijheid bereiken? Elk stukje land op aarde wordt geclaimd door een staat, met een enkele uitzondering. De werkelijke hoop op vrijheid ligt op zee, denken de aanhangers van de seasteading-beweging.

Vrijheid op zee. Artist impression van een seasteading stad.
Vrijheid op zee. Artist impression van een seasteading stad. – seasteading.org

Lees ook
Vrijstaat op zee