snowden

De Amerikaanse overheid luistert een beetje teveel naar de burgers.

NSA-afluisterschandaal kost Amerikanen tientallen miljarden

Het grootschalige afluisterschandaal dat werd blootgelegd door de Amerikaanse klokkenluider en politiek vluchteling Edward Snowden, blijkt uiterst vervelend uit te pakken voor Amerikaanse cloud- en securitybedrijven. Klanten lopen massaal weg, of eisen dat gevoelige data buiten de VS wordt opgeslagen. Hebben de Amerikanen zichzelf hiermee enorm in de voet geschoten?

Vertrouwensbreuk
De schokkende onthullingen van Snowden hebben internationaal tot een grote vertrouwenscrisis geleid. De greep van de Amerikaanse geheime diensten op internet bleek veel groter dan mainstream analisten hadden gedacht. Buitenlandse overheden en bedrijven hebben er vanzelfsprekend geen enkele behoefte aan om in de kaart te worden gekeken door een buitenlandse mogendheid. Zeker niet, als deze nauw verbonden is met zakelijke concurrenten. De gevolgen laten zich raden. Overheden en grote ondernemingen zoeken klandizie bij een Europees bedrijf, waar strengere regels gelden wat betreft databescherming en privacy. Zelfs veel Amerikaanse bedrijven wijken met hun cloudservers nu uit naar Europa, omdat dat de enige manier is waarop ze hun klanten kunnen garanderen dat de lange vingers van de NSA niet in hun gevoelige data wroeten.

De Amerikaanse overheid luistert een beetje teveel naar de burgers.
De Amerikaanse overheid luistert een beetje teveel naar de burgers.

Excuus om Amerikaanse internetgiganten te weren
Frankrijk en Duitsland hebben hun binnenlandse cloudnet opgezet om NSA-spionage tegen te gaan. Met als prettige bijkomstigheid uiteraard, dat binnenlandse startups veel marktaandeel kunnen pakken. Landen als China en Rusland zien nu hun kans schoon, om de Amerikaanse internetgiganten te weren en binnenlandse concurrenten voor Google, Facebook en Youtube op te zetten. De core business van deze bedrijven is vrij gemakkelijk over te kopiëren en dat gebeurt nu ook, zelfs op het Dark Web (de illegale zoekmachine Grams, via welke darkwebsites met snuisterijen als cocaïne en vuurwapens zijn te vinden, kent zelfs een vorm van Google Adwords). Baidu, Yandex en Weibo zijn niet zo goed als we hier in de westerse wereld gewend zijn, maar wel bevredigend voor de gemiddelde internetgebruiker.  De Amerikanen hebben door schade en schande het wiel al uitgevonden. China en Rusland kunnen de bruikbaarste ideeën overkopiëren en in de beschermde binnenlandse markt ongestoord groeien en hun product verbeteren.

Tientallen miljarden schade
Niet voor niets klagen Amerikaanse internetbedrijven nu steen en been over de grote omzetdalingen die ze nu lijden. De Europese en Aziatische concurrentie lacht in hun vuistje. Er is nu een Amerikaans rapport [1] samengesteld, waarin de gevolgen van de Snowden-affaire zijn beschreven. Deze blijken niet mals. Salesforce, het bedrijf dat  de software leverde voor veel van die vervelende verkopers die u ’s avonds bellen, maakte in het eerste kwartaal van 2015 een miljoenenverlies. De reden: klanten, waaronder een grote Duitse verzekeraar, liepen massaal weg naar Europese concurrenten.

Geruchten dat de NSA backdoorapparatuur had laten inbouwen bij Cisco-routers, kostte de netwerkgigant veel marktaandeel op de markten  Brazilië, Rusland en China. Boeing verloor een Braziliaande miljoenenorder aan het Zweedse Saab, omdat de Brazilianen ‘not amused’ waren door Amerikaanse afluisterpraktijken. Steeds meer landen zoals China, India, Rusland en Australië, verbieden het opslaan van persoonlijke informatie buiten de landsgrenzen. Een rechtstreekse bedreiging voor  het verdienmodel van Facebook en Google.

Aanbevelingen
In het rapport worden zes aanbevelingen gedaan. Enkele aanbevelingen zijn zinnig: de Amerikaanse geheime diensten mogen alleen die data verzamelen, waarvan dat expliciet volgens wettelijke regels is toegestaan. Er moeten internationale afspraken en samenwerking komen en er moet meer volgens het boekje gewerkt worden dan nu.

De vierde aanbeveling is, om in handelsverdragen de verplichting op te nemen om dataverkeer vrij te laten. Dit zou afschaffing van de EU-privacyregels betekenen. De vraag is, of de Europeanen dit zullen pikken. Dit is namelijk een vrij groffe inperking van burgerrechten. De laatste aanbeveling is, om landen die weigeren Amerikaanse internetgiganten vrij spel te geven met een beroep op data-privacy, hard aan te pakken met handelssancties. De vraag is, ook hier, of dat verstandig is. Het gaat hier om principiële zaken, en op dit punt toegeven, betekent gevoelig gezichtsverlies voor de politici van het desbetreffende land.

Bron
1. 2015: Beyond USA Freedom Act, rapport, 2015

NSA: spioneren is nodig

Nadat klokkenluider Edward Snowden via telepresence (in de VS zou hij direct op worden gepakt en wegens hoogverraad worden berecht) een toespraak hield op een Amerikaans TED-congres, werd de in opspraak gekomen Amerikaanse inlichtingendienst NSA gevraagd en weerwoord te geven. Dat deed de dienst. Hieronder een videopresentatie van de argumenten van de NSA voor het grootschalig aftappen van internetverkeer. Heeft de NSA gelijk?

Richard Ledgett: The NSA responds to Edward Snowden's TED Talk

Een Engelstalig transcript van deze video is hier te vinden.

Edward Snowden: dit is de manier waarop we internet terug kunnen veroveren

Edward Snowden kreeg wereldwijde bekendheid, toen hij de verregaande afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA ontmaskerde. Dankzij Snowden en andere klokkenluiders weten we dat de NSA vrijwel alle telefoon- en internetverkeer analyseert. Uiteraard zijn ook andere staten, zoals RUsland, China en niet in de laatste plaats Nederland, hier schuldig aan. Internet is anno 2014 duidelijk ver verwijderd van de droom die de vaak anarchistische internetpioniers voor ogen hadden. Velen hebben de moed al opgegeven. Zo niet Snowden. Hieronder zijn visie, zoals hij die, middels een telepresence-robot op een Amerikaanse TED-bijeenkomst verwoordde.

Kan internet weer eigendom van de burgers worden? Of is internet, immers voortgekomen uit een Amerikaans militair project, per definitie onveilig?