socialisme

De vier toekomstige maatschappijen. Gaat de wereld richting een Star Trek economie, en rentistische maatschappij, exterminering van de onderklasse of socialisme? Bron/copyright: Visionair.nl

Vier toekomstige maatschappijen, van overvloed tot hiërarchie

Afhankelijk van hoeveel gelijkheid en hoeveel overvloed er is, zijn er vier toekomstige maatschappijen mogelijk. Dat zegt Peter Frase, de auteur van het boek Four Futures. Heeft hij gelijk?

Het model van Peter Frase gaat uit van 4 kwadranten. De toekomstige maatschappij kan zich in een van deze vier kwadranten bevinden, afhankelijk van of schaarste, overvloed, hiërarchie of egalitarisme overheerst. In welke richting onze maatschappij zich ontwikkelt, zal geheel afhangen van de keuzes die we nu maken.

In zijn model gaat Peter Frase er vanuit dat op een gegeven moment de kosten van productie tot nul zullen dalen.  We zullen hieronder de vier maatschappijen behandelen, in de volgorde van utopisch tot een absoluut doemscenario.

De vier toekomstige maatschappijen. Gaat de wereld richting een Star Trek economie, en rentistische maatschappij, exterminering van de onderklasse of socialisme? Bron/copyright: Visionair.nl
De vier toekomstige maatschappijen. Gaat de wereld richting een Star Trek economie, en rentistische maatschappij, exterminering van de onderklasse of socialisme? Bron/copyright: Visionair.nl

Vier toekomstige maatschappijen: Star-Trek-economie

De maatschappij die voor de mensheid als geheel het beste uitpakt is de Star Trek economie. Deze maatschappij wordt gekenmerkt door overvloedige ruimte, en productiefaciliteiten voor iedereen, zoals de replicator, waar iedereen kan krijgen wat hij nodig heeft. In deze economie is productie zo goedkoop geworden dat alles gratis is geworden. Daarom is grootschalig bezit en geld afgeschaft. Mensen worden niet meer gedreven door de drang om te werken om in leven te blijven, maar doet waar ze goed in zijn en waartoe ze zich geroepen voelen.

Het grote voordeel van deze maatschappij is natuurlijk dat menselijk leed niet meer bestaat. Althans: wanneer we in ook staat zijn om ook alle ziekten te genezen. Wat natuurlijk een prachtig levensdoel is voor de burgers van de Star-Trek economie. Anderen kunnen bijvoorbeeld meehelpen met het terraformeren van de rest van het zonnestelsel. Of voor de echte pioniers, als kolonist naar naburige sterren trekken om daar een nieuw bestaan op te bouwen.

Socialisme

Als er sprake is van schaarste maar er wel een egalitaire maatschappij is, ontstaat een toekomstige maatschappij die sterk lijkt op die van Cuba nu. Privébezit in het bedrijfsleven wordt sterk ingeperkt zodat de inkomens en verschillen in bezit klein zijn. Als we de levenskwaliteit van de gemiddelde Cubaan in Cuba vergelijken met die in andere Midden-Amerikaanse landen, doet Cuba het bepaald niet slecht. Zelfs vergelijken met de inwoners van het veel rijkere Mexico zijn de Cubanen gelukkiger. En leven ze langer, zelfs langer dan Usanen, en zijn ze gezonder.

Cuba heeft geen geld voor dure medicijnen om longkanker mee te behandelen. Daarom ontwikkelde Cuba als eerste land ter wereld een anti longkankervaccin. Longkanker is een groot probleem in dit land, waar de bevolking rookt als een schoorsteen. Cuba laat zien dat kapitalisme niet nodig is om een redelijke kwaliteit van leven te bereiken. Met minder dan een derde van de energie die in Nederland wordt gebruikt, bereikt Cuba toch een levensverwachting die niet veel lager is dan die van Nederland. Als de principes van het socialisme worden gecombineerd met overvloed ontstaat de Star Trek maatschappij, de gunstigste toekomstige maatschappij voor de mensheid.

Rentisme

In de maatschappij gebaseerd op een hiërarchie en overvloed, is er weliswaar een overvloed. Maar schept de elite kunstmatige schaarste, door zaken als copyright en patenten. Daarmee vergroot de elite haar rijkdom en macht. Dus als jij een paar schoenen uit de replicator wil halen, betaal je royalty’s aan de ontwerper van deze schoenen. Helaas beweegt onze maatschappij zich steeds meer in de richting van rentisme. Rechters en overheid beschermen copyright en patenten agressief, wat je bijvoorbeeld ziet met de covid-19 epidemie. Het gevolg is dat arme landen niet voorzien worden van voldoende vaccins. Daardoor blijft het virus in omloop en muteert het. En kunnen de farmaceuten zich nog meer verrijken.

Directe oorzaak van de steeds grotere rijkdom van de bezitters van deze patenten zoals Bill Gates, Elon Musk en Jeff Bezos is de sterke daling van de directe productiekosten. En het steeds grotere percentage, dat royalty’s en patenten van de kostprijs vormen. Deze dystopische maatschappij zal uiteindelijk uitdraaien op een ramp, stelt Peter Frase. De reden: op dit moment is arbeid het voornaamste herverdelingsmechanisme van rijkdom van de elite naar de rest van de bevolking. Als er geen arbeid meer nodig is, verdwijnt dit. Dat draait uit op extreme ongelijkheid. Om precies te zijn, op de volgende maatschappij van deze vier. Exterminisme, op afstand de akeligste.

"De

Exterminisme, de meest duistere van de vier toekomstige maatschappijen

Als er zowel een hiërarchie is als schaarste, en het nut van de onderklasse daalt tot nul, zal dit leiden tot exterminisme. Robots doen alle werk. Zo ontstaat een dystopische maatschappij zoals beschreven in de films Elysium. Het is dan voor de elite niet meer nodig om de armen in leven te houden. Het meest effectief is dan om deze op te sluiten in een soort Gazastrook. Voor een hongerloontje ploeteren en zwoegen ze daar. Maar dan verspreid over het de hele aarde waar dat het meest gunstig uitpakt. Af en toe gooien ze dan wat voedsel over het hek. Dit, terwijl de elite kan genieten van de rest van de aarde en het zonnestelsel.

Afhankelijk van de doelen van de elite kan de onderklasse in leven blijven, of worden opgeruimd. Dat laatste is immers beter voor het klimaat. En ze hebben toch al een zo slecht bestaan, dat het erg humaan is om ze uit hun lijden te verlossen. De nummer één reden om het concept schaarste in stand te houden, is schaarste voor het klimaat. We zien, dat het argument klimaat de rol van de oude malthusiaanse factor voedsel aan het overnemen is. Volgens gelovigen in een wereldwijde samenzwering, is de huidige covid-19 epidemie onderdeel van dit plan. Zo dresseert de elite ons om gehoorzaam te zijn en ons als vee af te laten richten. Of, op te ruimen, later. Of dit werkelijk zo is weet ik niet. Daarvoor zijn de bewijzen nog niet overtuigend genoeg. Het is echter goed mogelijk. Minder “onrendabelen” zou de elite wel erg goed uit komen.

Wat kunnen wij doen om de Star Trek economie dichterbij te brengen en het exterminisme te voorkomen?

Er zijn maar twee partijen, die zich echt verzetten tegen dit enge scenario. Dat is de SP, samen met de Piratenpartij. De SP omdat deze een egalitaire samenleving nastreeft. De Piratenpartij ook, omdat deze copyright en patenten af wil schaffen. De partijen VVD en D66, samen met kleinere rechtse partijen als CDA en JA21, en de racistische partij FvD, werken er hard aan om gated communities voor de rijken te bouwen en de solidariteit tussen de Nederlanders onderling af te breken.

Zij mogen nooit, maar dan ook nooit winnen. Sluit je aan bij de strijd voor de toekomst van de mensheid. Ga voor Star Trek. Sluit je aan bij de Piratenpartij of de SP.

Bron

Peter Frase, Four Futures, Jacobin Magazine, 2011

Ideologieën onderscheiden zich onder meer door de groep waarmee ze solidair zijn. Klik voor een vergroting.

Socialisme (2): Socialisme en nationalisme

Nationalisme, het willen bevorderen van de belangen van het eigen land, is anti-socialistisch, vinden veel socialisten. In plaats daarvan stellen ze het ideaal van de Socialistische Internationale voorop. Maar toch. Historische voorbeelden van socialisme blijken vaak opmerkelijk nationalistische trekjes te hebben getoond. Wie heeft er gelijk?

Solidair met wie?
Socialisme is gebaseerd op solidariteit met anderen. Dit houdt in dat per saldo de armeren worden geholpen door de rijkeren. Een belangrijke vraag is hoe groot de groep is waar je als socialist solidair mee bent. De grootst denkbare groep is de mensheid, met eventueel andere diersoorten met een voldoende ontwikkeld centraal zenuwstelsel. Het andere uiterste is het individu, dat alleen met zichzelf solidair is: het libertarische ideaal. Er is het nodige voor te zeggen om de verschillende vormen van socialisme onder te brengen aan de hand van de groep waarmee de socialisten solidair zijn. Welke soorten zijn er? Hopelijk geeft onderstand diagram een indruk.

Ideologieën onderscheiden zich onder meer door de groep waarmee ze solidair zijn. Klik voor een vergroting.
Ideologieën onderscheiden zich onder meer door de groep waarmee ze solidair zijn. Klik voor een vergroting.

De meeste vormen van socialisme kennen geen solidariteit met iedereen, maar slechts met een beperkte groep. Zo zijn de leden van de Kluk Klux Klan, een uiterst onaangenaam gekostumeerd gezelschap uit het zuiden van de VS, alleen solidair met protestantse withuidigen en de nazi’s alleen met zogeheten raszuivere Germaanse ariërs. De communistische Rode Khmer hielden er soortgelijke naargeestige ideeën op na. Aan de andere kant zijn er boeddhisten, christenen, (trans)humanisten en anti-kastensysteem hindoes die met de gehele mensheid en zelfs het dierenrijk solidair zijn.

Tragedy of the common
Solidariteit werkt over het algemeen het beste in een kleine groep. De mens is van nature een sociaal wezen dat zich  het prettigst voelt als hij dingen met anderen deelt. Hoe groter de groep, hoe minder prettig het echter voelt om met deze (anonieme) groep alles te delen. Zo voelt het beter om zelf behoeftigen te helpen, dan dat de belastinginspecteur een groot deel van je inkomen pakt en dit vervolgens uitdeelt.
Daarom blijken de succesvolle socialistische systemen – zie de eerste aflevering in deze reeks – zonder uitzondering een groep mensen te hebben betroffen die erg op elkaar leken. Zo waren de achttende-eeuwse labadisten, die een christelijke commune vormden, lid van dezelfde sekte en kenden ook het Incarijk, de enige antieke socialistische staat, een vrij homogene samenleving. In landen met een etnisch homogene bevolking, zoals tot voor kort Zweden, stemmen veel meer mensen op socialistische partijen (en is het beleid dus ook veel socialistischer) dan in een multiculturele samenleving als Nederland.
Nationalisme en groepsdenken onvermijdelijk
Succesvolle socialistische partijen, zoals de SP en PVV, kennen ook een sterke leider en nationalistische retoriek. In de voormalige Sovjetunie werd ook de heldhaftige en voorname rol van het Russische volk bewierookt. Het nationalisme neemt in staten als Noord-Korea en de voormalige volksrepubliek Kampuchea zelfs ziekelijke vormen aan. Kortom: de socialistische internationale werkt niet, tenzij een kunstmatig ‘volk’ wordt gecreëerd zoals bijvoorbeeld Mohammed deed met zijn aanhangers. Hier is ook een neurofysische verklaring voor. Oxytocine, het hormoon dat er voor zorght dat zich een band ontwikkelt tussen mensen, zorgt er ook voor dat mensen agressiever reageren op vreemden. Kortom: universele broederschap? Een lastige zaak.
De monumentale steden en terraswerken van de Inca's waren mogelijk door overvloedige dwangarbeid.

Socialisme (1): socialistische samenlevingen uit het verleden

Socialisme is een politieke theorie, waarbij solidariteit centraal staat. In de praktijk betekent dit herverdeling van inkomen. Hierover zijn alle socialistische bewegingen het eens. Maar solidariteit met wie? Daar verschillen de meningen over. In deze eerste aflevering over het socialisme, socialistische samenlevingen uit het verleden.

Voorbeelden van succesvolle socialistische samenlevingen uit het verre verleden
Nu een globale cultuur de wereld overspoelt en vrijwel alle politieke stromingen uitgaan van westerse politieke begrippen, lijkt het vanzelfsprekend om te denken in links, rechts en religieus. Ook wordt vaak gedacht dat het socialisme begon in Europa in de negentiende eeuw.

In feite is dit onjuist. Voordat de West-Europeanen de rest van de wereld onder de voet liepen, bestonden er in bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Afrika de nodige qua maatschappijstructuur diverse inheemse samenlevingen. Ook in Europa zelf bestonden er opmerkelijke subculturen. Een aantal daarvan zijn socialistisch te noemen.

 

De monumentale steden en terraswerken van de Inca's waren mogelijk door overvloedige dwangarbeid.
De monumentale steden en terraswerken van de Inca’s waren mogelijk door overvloedige dwangarbeid.

Het Incarijk
De Inca’s kenden een kastensysteem, bestaande uit zes klassen. Onder de koning stond de adel, waaronder respectievelijk de kunstenaars, ambachtslieden, boeren en slaven kwamen. Zeer opmerkelijk: handelaren ontbraken. De inwoners van het Inca-imperium kenden arbeidsbelasting: de ingezetenen moesten een (groot) aantal uren per jaar werken voor de overheid. In ruil hiervoor verstrekte de staat eerste levensbehoeften. De staat had hiermee totale greep op de bevolking. Door deze socialistische maatschappijstructuur konden de Incaheersers grote hoeveelheden arbeid inzetten om monumentale steden te bouwen, vaak eeuwen in de toekomst vooruitgepland, en de onherbergzame Andes tot landbouwgebied omturnen. Zelfs kale berghellingen werden door eindeloze handarbeid tot akkers omgeturnd. Europese vuurwapens en ziekten deden de Inca’s de das om. [1]

Boeddhistische kloosterordes
De boeddhisten zijn de grondleggers van de kloostertraditie. De volgelingen van prins Siddharta Gautama legden de monnikeneed af en gingen in groepen samenleven die zich ontwikkelden tot kloosters. Om in hun onderhoud te voorzien zijn veel kloosters afhankelijk van giften van volgelingen, enkele kloosters leven van het werk van de monniken. Als zodanig leveren ze goed karma op voor hun volgelingen. Daarom is er voor boeddhistische kloosterlingen een niet erg grote prikkel om te werken en ligt de nadruk in boeddhistische kloosters vooral op religieuze activiteiten. Wel vormden de kloosters waardevolle kennis- en scholingscentra en besteedden de kloosterlingen een groot deel van hun dag om door middel van religieuze voorbedes het karma van de niet-kloosterlingen te verbeteren.

Christelijke kloosterordes
Het socialisme is voor christenen een voor de hand liggende samenlevingsvorm, omdat het belangrijkste gebod van het christendom is: heb je medemens lief als jezelf en God boven alles. Ook kende Jezus de regel dat zijn volgelingen alles wat ze hadden moesten afstaan aan de groep, een bij uitstek socialistisch principe. Ongehuwde mannen en vrouwen traden in de Middeleeuwen in in kloosterordes.

Veel van deze ordes waren gebaseerd op de Benedictijner Orde, met onder andere de regel “ora et labora”: bid en werk. De kloosters ontgonnen woeste gebieden en slaagden er door hun harde werk in om tot een grote mate van welstand te komen. Wat bijdroeg tot het enorme succes van de kloosters, was dat de kloosterlingen ongehuwd waren, geen kinderen kregen en zich daarom toelegden op hun werk en het belang van het klooster. De kloosters vormden kleine zelfvoorzienende gemenschappen, waardoor ze in de chaotische Middeleeuwen, waarin de handel vrijwel stillag, konden overleven.

Familie- en groepsbezit
Veel volkeren in Afrika en Azië kenden of kennen nog steeds bezit dat toebehoort aan de stam als geheel of aan de clan, niet aan een individu. Westerse kolonisatoren hebben korte metten gemaakt met de idee van communaal bezit en bij landconflicten privé-eigendomsrechten voorrang gegeven.  Land dat ooit aan de stam toebehoorden, werdt tot terra nullius verklaard, afgepakt of onder de stamleden verdeeld. De regimes die de kolonisatoren opvolgden, handhaafden deze gewoonte.

We kunnen hieruit de conclusie trekken, dat socialisme vooral voordelen heeft in gebieden met barre natuurlijke omstandigheden of waar de voornaamste redenen voor zelfverrijking – seksuele competitie en zorgen voor kinderen – niet optreden.

Bronnen
1. The greatest mystery of the Inca Empire was its strange economy, io9.com