studeren

Studeren wordt steeds duurder en onbereikbaarder. Moeten we niet kennis publiek toegankelijk maken?

Wetsvoorstel: maak colleges op Universiteiten en Hogescholen openbaar

Ik denk dat het een goed idee is om zo veel mogelijk hoor- en werkcolleges van Hogescholen en Universiteiten openbaar te maken door deze op te nemen en op een Youtube kanaal te zetten. Zo wordt een deel van het studeren veel toegankelijker dan dat het nu is, waardoor meer mensen kennis kunnen opdoen, waar we als samenleving als geheel ons voordeel mee kunnen doen.

Studeren wordt steeds duurder en onbereikbaarder. Moeten we niet kennis publiek toegankelijk maken?
Studeren wordt steeds duurder en onbereikbaarder. Moeten we niet kennis publiek toegankelijk maken?

Toegankelijkheid
Studeren wordt namelijk steeds minder toegankelijk door allerlei bezuinigingen. Het studiegeld gaat omhoog, van studie switchen is te duur. Studeren wordt dus duurder en daardoor minder vanzelfsprekend. De verkeerde keuze maken qua studierichting kan meteen het einde van het studeren betekenen; tenminste als we er van uit gaan dat dit vanuit de collegebanken gebeurt.

Om te kunnen studeren zijn in ieder geval 3 dingen nodig:

• de colleges kunnen volgen door daar lijfelijk aanwezig te zijn en indien mogelijk de interactie aan te gaan met de docent om zo vragen te stellen of een inhoudelijk gesprek aan te gaan
• over de juiste boeken, cq. naslagwerken kunnen beschikken
• het maken van opdrachten onder begeleiding van docenten en/of professoren

Eigenlijk is alleen het laatste punt anno 2012 wat lastig te realiseren, in de zin van dat het weinig geld hoeft te kosten. Je hebt als burger niet zomaar toegang tot een docent of professor die een opdracht voor je formuleert en de uitwerking daarvan beoordeelt.

Punt twee is al toegankelijk doordat eigenlijk iedereen boeken kan kopen, al dan niet online. Het enige voordeel van officieel student zijn is dat je korting krijgt op boeken, maar dat zou je niet tegen moeten houden om deze te kopen.

Van het eerste punt stel ik bij deze dat het door de techniek, wetgeving en natuurlijk de sociale media heel goed mogelijk moet zijn om hoor-, maar ook werkcolleges openbaar te maken en hierdoor werk te maken van kennis als publiek goed.

Kennis als publiek goed
Voor de duidelijkheid: een publiek goed is een goed dat vrij beschikbaar is voor (vrijwel) iedere burger, zoals politie, het wegennet en de dijken die ons beschermen tegen het water. Hier wordt door iedere burger indirect voor betaald via belastingen.

Hier zou ik kennis dus aan toe willen voegen.

Technisch gezien is dit mogelijk. Je kunt een aantal goede camera’s opstellen in een collegezaal, of dit nu bij een Universiteit is of bij een Hogeschool. Je kunt dit met meerdere camera’s doen, zodat je niet alleen de docent in beeld brengt, maar er ook voor kunt kiezen om de aantekeningen op het bord goed bij te houden.

Ter nuancering: ik heb het nu over het HBO en WO, hier kan het MBO natuurlijk aan worden toegevoegd.

Deze opnames kun je zo op het internet zetten, wat nu al gebeurt bij bijvoorbeeld TED, maar ook wat De Wereld Draait door laatst gedaan heeft met een college over de oerknal door Robbert Dijkgraaf.

Wat zeker bij colleges belangrijk is, is dat deze een beoordeling krijgen; anders gaat het iemand veel moeite kosten om te beoordelen welk college de moeite waard is om 1 tot 2 uur naar te kijken/luisteren. Dit is prima te realiseren door de colleges te linken aan de sociale media zoals Facebook en Twitter, waar beoordelingen – ‘vind ik leuk’ – kunnen worden toegevoegd.

Wettelijk kader
Nu denk ik dat er een wettelijk kader nodig is om Hogescholen en Universiteiten zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk in het kennisaanbod gaan investeren. Want: nu hebben deze instellingen de kennis letterlijk in huis, waar ook de financiering aan vast zit. Dit kon nog wel eens een flinke wending krijgen als de kennis openbaar wordt. Ik verwacht dus de nodige weerstand. Vandaar dat het mij een goed idee lijkt om er een wettelijk kader voor te ontwerpen.

Maar: om een start te maken is nogal belangrijk om te beginnen met die onderwijsinstellingen en ook docenten en professoren die het al eens zijn met het uitgangspunt dat kennis veel meer een publiek goed moet worden dan nu.

Studeren met internet
Ik denk dat studeren op deze manier veel toegankelijker wordt voor de grote massa. Op dit moment is kennis vergaren al veel gemakkelijker geworden door het internet. Zo kan heel veel basisinformatie al van Wikipedia worden gelezen, wat veel mensen dan ook doen. In die zin is het niet meer dan logisch om daar een vervolgstap in te maken. Bovendien: onderwijsinstellingen worden al gefinancierd met belastinggeld, wat publiek geld is. Iedere burger betaalt daar aan mee, ook een rioolwerker die na de middelbare schooltijd nooit meer een collegebank heeft gezien. Ook die rioolwerker zou zelf profijt moeten hebben voor iets waar ook hij voor betaalt.

Het enige lastige is eigenlijk dat er nu wordt gewerkt met diploma’s en getuigschriften, die officieel door Hogescholen en Universiteiten worden uitgegeven. Hoe veel kennis je zelf ook hebt vergaard, dit zal (denk ik) voorlopig nog niet leiden tot een officieel diploma. Zo werkt het in de huidige samenleving echter nog wel. Maar: er is een circuit te starten, wat bestaat uit mensen die met hun zelf ontworpen en gerealiseerde ‘afstudeeropdracht’ kunnen aantonen dat ze wel degelijk het nodige in huis hebben om een bepaalde functie binnen een organisatie te kunnen bekleden.

Maar goed, dit is eerst een brainstorm waar het dus in de basis om gaat dat kennis meer toegankelijk wordt, wat ten tijde van het steeds minder toegankelijk worden van kennis van nogal groot belang is.

Graag reacties.

Bron
De Wereld Draait Door

Studeren in Nederland: ‘een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding’

21 januari j.l. gingen zo’n 1500 studenten de straat op om te demonstreren tegen de geplande bezuinigingen op het hoger onderwijs. De bezuinigingen, waaronder een ‘boete’ van 3000 euro voor langstudeerders, was sommige studenten een doorn in het oog. Nee, dan zullen ze het elders wel beter hebben. Hoogleraar Marian Joëls bracht een bezoek aan een conferentie in de VS en kwam tot de conclusie dat we het in Nederland zo slecht nog niet hebben.

Joëls was begin augustus in Maine om daar een Gordon Research Conference bij te wonen. Dat de nadruk bij dergelijke conferences echt op het wetenschappelijke ligt, en niet op de accomodaties en alle poespas er omheen, bleek wel uit het feit dat alle deelnemers in simpele studentenkamers werden gestopt voor overnachting. En met studentenkamers werden niet de kamers bedoelt die een student in Nederland op een campus tot zijn beschikking krijgt. “Het waren kale hokken, met een bed op klossen (…) en voorzien van plastic tegen de vlekken op het matras. Een open kast, een tafel, een stoel en één plafonnière waarvan de schakelaar op twee meter van het bed was, niet echt een gemakkelijk nachtlampje dus. Douches en wc op de gang, gedeeld door alle bewoners van de vleugel.

Naar Nederlandse begrippen zou je verwachten dat een universiteit als deze in Maine, die niet spectaculair hoog aangeschreven staat, moeite heeft om studenten te werven. Niets is minder waar; slechts een fractie van de aanmeldingen kunnen uiteindelijk worden toegelaten. En het mooiste komt nog; de studenten betalen voor deze belabberde accomodaties jaarlijks 50.000 dollar aan collegegeld, exclusief studieboeken.

“De collegegelden mogen hier [in Nederland] dan inmiddels zesmaal zoveel bedragen als in de tijd waarin ik studeerde, en als je nu wat langer over je studie doet betaal je nog iets meer … maar het is nog steeds een schijntje vergeleken met wat gevraagd wordt voor die gevangenis in Maine. En voor dat geld krijg je in Nederland ook nog een geweldige opleiding, die wat mij betreft in niets onderdoet voor een bachelordiploma behaald in de VS (…)”

Bron: Marian Joëls in DUB