technologische singulariteit

De komende technische explosie, samengevat in vijf minuten

Steeds meer technologie maakt gebruik van computers als werkpaard, en omdat de rekencapaciteit van computers exponentieel toeneemt, sleurt deze explosieve toename ook deze technologieën mee op een steeds verder versnellend traject. Het gevolg: de komende kwart eeuw zal uitermate ontrwrichtend zijn. Rijker dan ooit, spannender dan ooit en vooral: wonderlijker dan ooit eerder in de geschiedenis.

In dit filmpje van Kurzweils Singularity University een korte samenvatting.
NB: het lijkt er op dat de exponentiële toename van computerrekencapaciteit de laatste jaren aan het afnemen is. Alleen als computermakers overstappen op een radicaal andere technologie dan wat de huidige chipsbakkers ons voorschotelen, maakt de Wet van Moore nog een kans.

Video: The Singularity is Near

Wat zijn de gevolgen als de ontwikkeling van wetenschap en technologie exponentieel sneller gaat? Daar kunnen we maar beter goed over nadenken, want alles lijkt er op te wijzen dat dit inderdaad gebeurt. In samenwerking met twintig anderen beschrijft futuroloog en uitvinder Ray Kurzweil in een film hoe het leven zal zijn in een wereld waarin we net zo gemakkelijk van lichaam kunnen wisselen als van een jas en ziekte en dood voornamelijk het gevolg zijn van computervirussen. Hieronder de trailer van drie minuten.

Video: hoe bereiden we ons voor op de technologische singulariteit?

SF-liefhebbers kennen de bestsellerauteur Vernor Vinge ongetwijfeld. Minder bekend is dat hij een overtuigd libertariër en de bedenker van het begrip technologische singulariteit is. Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarin de ontwikkeling van de techniek oneindig snel gaat?

Wat is de technologische singulariteit?
Singulariteit is een term uit de wiskunde voor een punt waarover geen voorspellingen zijn te doen. Wiskundige en SF-auteur Vernor Vinge koos de term technologische singulariteit om het punt te beschrijven waarop er een bovenmenselijk intelligente kunstmatige intelligentie zal ontstaan. Singulariteit is een goede term voor dit punt, want we kunnen niet voorspellen wat een wezen dat veel intelligenter is dan wij, zal willen of doen. Rond dit punt vormt zich daarom een intellectuele gebeurtenishorizon, aldus Vinge. Uitspraken voorbij dit punt zijn ongeveer net zo zinvol als de vraag wat er voor de Big Bang was proberen te beantwoorden. In deze video probeert Vinge de vraag te beantwoorden, hoe we onze kinderen het beste voorbereiden op een toekomst waarin deze singulariteit optreedt.