We kunnen het systeem - terecht - de schuld geven, maar uiteindelijk kunnen alleen wij zelf de verandering in gang zetten.

Verzin zelf (ook) eens wat!

Er is veel kritiek op het systeem waarin we leven. Terecht, want er zijn een aantal zeer ernstige misstanden. En laten we niet alleen mopperen, want we kunnen veel meer doen dan we doorgaans denken.

Ook op Visionair.nl ontkomen we vaak niet aan een mening over wat de Nederlandse overheid wel of juist niet zou moeten doen; zeker als het gaat om onderwerpen die breed worden uitgemeten in de media en die veel mensen aangaan. Zo zijn er al heel wat artikelen geplaatst over het financiële systeem, die zorgen voor achtereenvolgens: verbazing, verontwaardiging en beschuldiging.

We kunnen het systeem - terecht - de schuld geven, maar uiteindelijk kunnen alleen wij zelf de verandering in gang zetten.
We kunnen het systeem - terecht - de schuld geven, maar uiteindelijk kunnen alleen wij zelf de verandering in gang zetten.

Wat het eerste betreft ontkom je hier niet aan, want als je als gewone burger komt te weten hoe geld bijvoorbeeld gecreëerd wordt, zul je verbaasd zijn dat dit überhaupt kan. Als je bedenkt dat dit tot een hoop ellende – waaronder een recessie en daarmee o.a. banen- en koopkrachtverlies – zul je boosheid merken in jezelf. En dan is het de vraag: wie gaan we hier de schuld van geven en wie is er (eigenlijk) verantwoordelijk voor een oplossing?

En van het een komt het ander; voor je het weet zit je in een discussie over op welk vlak bezuinigd moet (of kan) worden. Een verkeerde opmerking en je bent een populist. Alsof je dat niet mag zijn. Het enige vervelende van het populisme vind ik dat er vaak een gedegen uitleg ontbreekt en dat men vaak zomaar wat roept. Maar dat terzijde.

Ik heb eerder een artikel geschreven over oplossingen voor het monetaire stelsel, waar ik lezers voor uitnodigde om er op zijn minst over na te denken. Het grootste probleem is namelijk de afhankelijkheid, namelijk van een slecht functionerend financieel systeem, een systeem dat te grillig is en daarmee niet voldoende duurzaam.

Dit geldt net zo goed voor olie. Ter illustratie: ik heb mijn zuinige 4takt scooter weer uit het hok gehaald en voor een reparatie naar de garage gestuurd, zodat ik volgende week weer een stuk goedkoper kan rijden dan met mijn auto. Hiermee kan ik op benzinekosten besparen; want ik ben niet meer volledig van mijn (qua benzineprijs) dure auto afhankelijk.

De essentie in dit korte betoog zit in afhankelijkheid van dure, slecht functionerende, bizarre, niet-duurzame en oneerlijke systemen, technieken en manieren van werken. Zorg ervoor dat je hier met een ander systeem, techniek en manier van werken onafhankelijk van wordt. Ga daar vooral zelf mee aan de slag en ga wat minder zitten mopperen op onze regering en elkaar.

By the way: omarm alle initiatieven, nieuwe producten en technieken waarover op Visionair.nl al wordt gepost en lever hier vooral ook zelf een bijdrage aan!