Wat als... we het plotseling met 50% minder voor onderwijs zouden moeten doen?

Red het onderwijs, bezuinig 50%

Het onderwijs in Nederland is duur, voornamelijk omdat het vol is met verkalkte structuren en inefficiënte organisaties, vergeven van ambtenaren en semi-ambtenaren die hun verworven rechten fanatiek verdedigen. Een radicale bezuiniging is precies wat het onderwijs nodig heeft om uit de impasse te komen. En dat kan ook. Per slot van rekening is kennisoverdracht in essentie gratis.

Waar draait onderwijs in essentie om?
Om economisch productief te zijn en zich staande te houden in deze maatschappij, moeten mensen over bepaalde kennis en vaardigheden beschikken. Onderwijs is de manier waarop de Nederlandse overheid dit probleem het beste denkt op te kunnen lossen. Het onderwijs is historisch gegroeid. Als het onderwijs van de grond af aan opnieuw bedacht zou zijn, zou het er waarschijnlijk heel anders uit zien dan nu.

Wat als... we het plotseling met 50% minder voor onderwijs zouden moeten doen?
Wat als... we het plotseling met 50% minder voor onderwijs zouden moeten doen?

Het 50% gedachtenexperiment
Vaak helpt het voor goede oplossingen om een extreme eis te stellen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het budget met 50% terugschroeven. Zo word je gedwongen de inefficiënte “oplossingen” van nu, vaarwel te zeggen en wat slimmers te bedenken. Onderwijs is op dit moment een enorme slokop. Op dit moment jast Onderwijs er ongeveer 37 miljard per jaar doorheen, waarvan ouders 2,5 miljard aan school- en collegegeld betalen. Hoe zou het onderwijs er uit zien als dit bedrag wordt gehalveerd?

Breid de OU en ander afstandsonderwijs uit
Veel opleidingen zouden bijvoorbeeld schriftelijk of via internet kunnen. Firma’s als LOI slagen er al jaren in om allerlei opleidingen, tot HBO toe, in de vorm van schriftelijke cursussen aan te bieden tegen opmerkelijk lage kosten. Nederland kent al een Open Universiteit. Die zou je kunnen uitbreiden. De OU opschalen kost niet zo veel. De infrastructuur is er immers al. Dit bespaart enorm veel leraren. Thuisonderwijs waar mogelijk zou dus veel geld besparen.

Alle middelbare scholen samenvoegen tot één landelijke school
De beste leraren betrek je bij de leerplanontwikkeling. Zij kunnen precies aangeven hoe studiemateriaal nog leerzamer kan worden gemaakt. Het gevolg: de meeste schoolgebouwen kunnen dicht. Je kan ook alle aparte scholen opheffen. Fuseren doen scholen toch al graag, het is dus veel handiger er één enkele landelijke school van te maken. Dan ben je ook van de frauderende, overbetaalde managers af. Alleen landelijke examencentra en practicumlokalen blijven behouden.

Maak schoolgeld afhankelijk van studieresultaten
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het uitdelen van keiharde cash erg effectief is om leerlingen aan het studeren te krijgen (1). Hier kan je op de basisschool al mee beginnen. Kinderen doen erg veel voor zakgeld, dus een kinderhand is gauw gevuld. Zo leren ze ook direct hoe met geld om te gaan, wat zelfs veel volwassenen nog moeten leren.

Samenwerken met Vlaanderen en vakantiewerkstages
Verder ligt het voor de hand samen te werken met Vlaanderen. Nederlandse en Vlaamse opleidingen kunnen samen worden gevoegd. Op dit moment doen veel scholieren vakantiewerk. Dit vakantiewerk is uiteraard ook een uitstekende betaalde stage.

Bronnen

1. Should kids be bribed to do well in school? – Time