vuurwapens

Terroristen en criminelen trekken zich weinig aan van wetten, die vuurwapenbezit verbieden.

‘Vuurwapenbezit vormt effectieve grassroot-verdediging’

Volgens voorstanders van vuurwapenbezit vallen er bij terroristische aanslagen veel minder doden, als onder het publiek geoefende schutters zijn die terroristen snel uit kunnen schakelen. Hebben ze gelijk?

Nu er steeds meer terroristische aanslagen worden gepleegd, wordt de sluimerende discussie over vuurwapenbezit weer volop leven ingeblazen. Zowel voor- als tegenstanders halen graag argumenten uit de recente aanslagen om hun gelijk te halen.

De argumenten van de tegenstanders van vuurwapenbezit
Op het eerste gezicht lijken de argumenten van de tegenstanders doorslaggevend en vanzelfsprekend. Vuurwapens zijn gespecialiseerde moordmachines. Vuurwapens hebben slechts één nuttig doel: het doden van mensen (of het dreigen hiermee). Vrijwel iedereen is het er over eens dat het doden van mensen ethisch verkeerd is. Dit maakt ook vuurwapens per definitie instrumenten van misdaad. Wijdverspreid vuurwapenbezit moet je niet willen, redeneren de voorstanders. Zij wijzen daarom op de ongelukken met kinderen, vuurwapengebruik door geestelijk labiele personen, zoals in Nederland Tristan van der Vlis, of het gebruik van vuurwapens door zelfmoordenaars. Ook maakt het toestaan van vuurwapens het voor criminelen veel gemakkelijker om aan vuurwapens te komen. In Australië is inderdaad het aantal moorden en zelfmoorden door vuurwapengeweld meer dan de helft gedaald, na het invoeren van strenge wapenwetten.

De argumenten van de voorstanders van vuurwapenbezit
Voorstanders van vuurwapenbezit, in Nederland niet georganiseerd, wijzen op het enorme machtsvoordeel dat vuurwapens opleveren. Voor een crimineel of terrorist is een vuurwapen van essentieel belang en deze zal er ook alles aan doen om aan een vuurwapen te komen. Voor de gewone man of vrouw is deze drijfveer veel minder. Het gevolg is dat de meeste vuurwapenbezitters in een land met een vuurwapenverbod, criminelen en terroristen zijn. ‘In a society where guns are outlawed, only outlaws have guns’, stellen ze. Door vuurwapens te verbieden, beneem je goedwillende burgers de mogelijkheid om zich te verdedigen tegen zwaarbewapende criminelen. Inderdaad blijken de meeste doden bij terroristische aanslagen, zoals die in Parijs of het Californische San Bernardino, te vallen in staten waar vuurwapenbezit niet algemeen verspreid is.

Terroristen en criminelen trekken zich weinig aan van wetten, die vuurwapenbezit verbieden.
Terroristen en criminelen trekken zich weinig aan van wetten, die vuurwapenbezit verbieden.

Ook is het aantal gewapende politiemensen beperkt. De politie kan niet overal zijn, waardoor bewapende criminelen of terroristen tientallen slachtoffers kunnen maken voor ze gestopt worden. Als burgers over vuurwapens beschikken, kunnen ze terugschieten en het aantal doden beperkt houden. Ook heeft  het een afschrikwekkend effect: als een crimineel weet dat er onder zijn slachtoffers mensen met wapens rondlopen, bedenkt hij zich wel twee keer voor hij begint met schieten.

Wie heeft er gelijk?
In een ideale wereld zijn  er geen vuurwapens. Echter: we leven niet in een ideale wereld. Naar schatting zijn er in de wereld een kleine miljard vuurwapens in omloop. Dat is één geweer per negen mensen. In de Europese Unie zijn er naar schatting 81 miljoen illegale handvuurwapens in omloop, per definitie bij mensen die lak hebben aan de wet. Ook worden er nu wapentransporten onderschept vanuit Turkije richting onder meer Nederland en België. In het IS-geschrift Black Flags over Rome (link om online te lezen; NIET DOWNLOADEN – er zit een trojan in, vermoedelijk om IS terroristen te kunnen opsporen) staat een plan beschreven om in West-Europa samen te werken met islamitische criminelen en een burgeroorlog uit te lokken met neonazi’s. Zeg maar een scenario om West-Europa in een soort Syrië te kunnen veranderen. Gezien de enorme hoeveelheden wapens die onderweg zijn – in de onderschepte lading zaten 700 automatische geweren – kunnen we ons beter maar flink zorgen maken.
Dit is m.i. in de huidige situatie een goed argument om voor meer wijdverspreid wapenbezit onder de burgerbevolking te zijn.

De wereld zou beter af zijn zonder vuurwapens. Toch bestaan ze. Hoe moeten we er mee omgaan?

Pistool geprint met een 3D-printer

Begin deze maand is er in de internationale media voor het bericht gekomen dat een Amerikaan erin is geslaagd voor het eerst een werkend pistool te printen: the Liberator. Het is een wapen wat uit 16 onderdelen bestaat waarvan er 15 van kunststof zijn gemaakt die zijn geprint. Het enige niet geprinte onderdeel is een draadnagel of spijker die fungeert als slagpin. Met het wapen is mogelijk om 1 schot te lossen.

In onderstaande video wordt het wapen gedemonstreerd.

Luchtgeweer of vuurwapen?
Het is overigens maar de vraag in hoeverre er hier daadwerkelijk sprake is van een vuurwapen en niet van een luchtgeweer. Vorig jaar is op deze website al een artikel verschenen over het printen van vuurwapens met behulp van een 3D-printer. Als grootste technische uitdaging wordt de drukkamer genoemd die bestand moet zijn tegen hoge gasdruk en de hoge temperatuur die bij de explosie ontstaan.

Er lijkt in ieder geval nu voor het eerst te zijn aangetoond dat het mogelijk is een werkend pistool te printen met een 3D-printer. De volgende stap zal uiteraard zijn om dit ontwerp verder te verbeteren en eventueel ook op termijn te proberen een echt vuurwapen te printen met een drukkamer die tegen eerder genoemde extremen bestand is.

Iets wat echter niet het grootste probleem is. Zoals uit eerder genoemd artikel blijkt zal dat vooral de munitie zijn. Aan een vuurwapen zonder munitie heb je niets en het is maar de vraag of jezelf patronen voor een vuurwapen kunt printen. Je bent bijvoorbeeld buskruit nodig om een explosie te laten plaatsvinden. Als je al een vuurwapen hebt, zul je waarschijnlijk alsnog op een andere manier moeten proberen om aan munitie te komen.

Grondrecht wapenbezit
De jongeman in de video is de 25-jarige rechtenstudent en zelfverklaarde internet-anarchist Cody Wilson die publiekelijk de grenzen opzoekt in hoeverre het legaal is en het geaccepteerd wordt om een zelf een (vuur)wapen te printen. Dit in een land waarin het recht op het dragen van een vuurwapen in de grondwet staat beschreven. In het tweede amendement van Amerikaanse grondwet om precies te zijn. Bovendien is er momenteel ook controverse rondom dit thema in de VS door enkele schietpartijen die er afgelopen jaar zijn gepleegd en zijn geëindigd in bloedbaden. President Obama wil de wapenwet juist aanscherpen en de wapenlobby in het land is hier uiteraard op tegen.

Gevolgen actie Wilson
Wilson zoekt in ieder geval bewust de grenzen door publiekelijk te demonstreren dat het mogelijk is een werkend wapen te printen. Ook heeft hij de blauwdrukken  op het internet geplaatst zodat het mogelijk is om zelf het wapen te printen. Blauwdrukken die ondertussen onder druk van de Amerikaanse overheid offline zijn gehaald. Ze zijn echter ondertussen al meer dan 100.000 keer gedownload.

Ook hebben Britse journalisten geprobeerd om een zelf geprinte wapen in onderdelen aan boord van de Eurostar te smokkelen. De Eurostar is een treinverbinding tussen Londen en Parijs. Het is de Britse journalisten gelukt zonder problemen door de Franse paspoortcontrole te komen en binnen 30 seconden het wapen in elkaar te zitten middenin de volle trein. Ze kwamen door de paspoortcontrole door alleen de kunststoffen onderdelen mee te nemen. Onderdelen die niet gedetecteerd kunnen worden door de metaaldetector.  Het is dan ook logisch dat overheden en inlichtingendiensten deze ontwikkeling op de voet volgen.

Wilson geeft aan te vrezen voor een celstraf.  Overigens heeft de Amerikaanse overheid zelf ook plannen om te experimenteren met het 3D-printen van wapens.

Belangrijkste bronnen
‘Meet The ‘Liberator’, website Forbes.com
Cody Wilson, Engelstalige Wikipedia
Artikelen over wapens en Amerikaanse grondwet, Nederlandse Wikipedia
Ontwikkelingen rondom de Amerikaanse wapenwet, website Nu.nl
Ontwikkelingen rondom Wilson, website Volkskrant.nl

Volgens de Amerikaanse wapenwet is dit het eerste 3d-geprinte vuurwapen, beweert maker HaveBlue.

Vuurwapen geprint met 3D-printer

Voor het eerst is iemand er in geslaagd  een werkend vuurwapen te printen. Althans: dat deel van een vuurwapen wat volgens de Amerikaanse wapenwetten iets een vuurwapen maakt. Downloaden criminelen straks hun vuurwapens?

Voornaamste technische probleem bij printen vuurwapen: de drukkamer, al opgelost door munitie
De enorme kracht van 3D-printers biedt ook voor mensen met kwade bedoelingen de nodige mogelijkheden. De meest succesvolle terroristische aanslagen worden gepleegd met vuurwapens en explosieven: de reden dat er in de meeste landen strenge wapenwetten en wetten op bezit en gebruik van explosieven bestaan. Om een vuurwapen te fabriceren moet het belangrijkste deel van het vuurwapen, de plek waar de explosie plaatsvindt die de kogel op het doel afvuurt, bestand zijn tegen de zeer hoge gasdruk. 3D-printers werken doorgaans met thermoplastische plastics, plastics die smelten bij temperaturen tussen de 100 en 200 graden. Bij de explosie van een patroon komt er een gaswolk vrij met een temperatuur rond de duizend graden of meer. Munitie bestaat uit een metalen hulsel met daarin een kogel en daarachter de explosieven. Dit betekent dat in principe dit metalen omhulsel als de drukkamer dient. In theorie zou je dus ook kogels af kunnen vuren met een plastic geweer, als de hete gassen maar op tijd kunnen ontsnappen voor ze het geweer kunnen aantasten. Plastic vuurwapens rukken overigens op – op dit moment worden er meer plastic dan metalen vuurwapens verkocht.

Volgens de Amerikaanse wapenwet is dit het eerste 3d-geprinte vuurwapen, beweert maker HaveBlue.
Volgens de Amerikaanse wapenwet is dit het eerste 3d-geprinte vuurwapen, beweert maker HaveBlue.

Werkend geprint geweer
Het lijkt erop alsof een wapenenthousiast onder de artiestennaam HaveBlue dit nu daadwerkelijk gedaan heeft. HaveBlue beschrijft hier hoe hij het onderste deel van een werkend vuurwapen uit heeft geprint en hier 200 schoten mee af heeft gevuurd. Er zijn op internet ook meerdere ontwerpen in omloop die op een 3D printer in een vuurwapen kunnen worden omgezet. Voorlopig experimenteerde HaveBlue alleen met de lichte .22 munitie, maar in principe zou bij een steviger constructie 0ok zwaardere munitie kunnen worden afgevuurd.

Wapencontrole nu zinloos geworden: munitie?
In feite wordt het belang van vuurwapens overschat. Een vuurwapen is slechts een soort transportmechanisme waarmee patronen worden klaargezet en geactiveerd. Het werkelijke probleem is munitie. Heeft een crimineel of terrorist eenmaal munitie in handen, dan is het voor de crimineel vrij eenvoudig om hier een wapen bij te fabriceren, bijvoorbeeld met behulp van een draaibank of, nu, een 3D printer. Het is denk ik daarom maar op één manier mogelijk om de verspreiding van vuurwapens tegen te gaan: munitie streng controleren. In feite zou elke doos met patronen uitgerust moeten worden met per patroon een unieke microcode en moeten klanten die munitie kopen, zich identificeren met een paspoort. Uiteraard mogen alleen personen die een wapenvergunning hebben, patronen kopen. Op die manier kan iedere al dan niet afgevuurde patroon geïdentificeerd worden. Dit is een regeling die het liefst wereldwijd, maar in ieder geval in de EU en andere delen van de Europese Economische Ruimte ingevoerd moet worden.

Lees ook
Video: toekomstige criminaliteit en terrorisme