Zon goedkoper dan kolen, zelfs als de kolen gratis zijn. In Australië is het al af en toe zover. Bron: Wikimedia Commons

Mijlpaal: gratis kolen nu duurder dan zon

Voor het eerst in de geschiedenis daalde de prijs van stroom op het Australische netwerk overdag onder nul. De trend is overduidelijk. Het zal goedkoper worden om de zeer vervuilende steenkool onder de grond te laten zitten.

Zon goedkoper dan kolen, zelfs als de kolen gratis zijn. In Australië is het al af en toe zover. Bron: Wikimedia Commons
Zonnepanelen in San Bernardino County, California. Zon goedkoper dan kolen, zelfs als de kolen gratis zijn. In Australië is het al af en toe zover. Bron: Wikimedia Commons

Het land en eilandcontinent Australië bestaat uit een zinderende woestijn, die omringd is door een smalle, iets vochtiger kuststreek. Als gevolg hiervan woont de bevolking zeer verspreid, waardoor veel kosten gaan zitten in de exploitatie van de duizenden kilometers lange stroomkabels van het Australische elektriciteitsnetwerk. De deelstaat Queensland, waarvan de noordpunt uit tropisch regenwoud bestaat, kende in de eerste week van juli 2014 als eerste gebied ter wereld overdag even een negatieve prijs voor elektriciteit. Dat wil zeggen, dat een industriële afnemer geld kon verdienen door stroom van het net af te halen. De oorzaak: enorme hoeveelheden zonnestroom, die door de vele huizenbezitters met een zonnepaneel tegen afbraakprijzen op het elektriciteitsnetwerk werden gedumpt.

De eindgebruikers merken weinig van deze lage prijzen: het elektriciteitstarief in Queensland ligt rond de 19 cent per kilowattuur. Dat komt voornamelijk door de dure lange kabels, die de elektriciteitsmaatschappij uiteraard moet terugverdienen. De verleiding voor Australiërs wordt hiermee steeds groter om geheel off-grid te gaan: het dak vol zetten met zonnepanelen en met een aantal accu’s voldoende kilowattuur op te slaan voor de avonduren. Dat kan voor omgerekend een iets lagere kostprijs per kilowattuur dan wat het grid in rekening brengt. Zelfs als kolen gratis zouden zijn. Steeds meer mensen doen dit ook. De elektriciteitsmaatschappij vindt dat niet leuk, maar ze kunnen er weinig tegen doen.

Australië is een extreem geval: de combinatie van een lage bevolkingsdichtheid met een woestijnklimaat maakt het eilandcontinent uitermate geschikt voor zonne-energie. Maar ook in meer dichtbevolkte zonnige landen, zoals Spanje, klagen de elektriciteitsmaatschappijen steen en been. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de Spaanse overheid, gecontroleerd door de rechtse, door grote bedrijven beheerste Partido Popular, draconische boetes oplegt aan Spanjaarden die het wagen hun huis af te koppelen van het dure Spaanse stroomnetwerk en te profiteren van de overvloedige Spaanse zon.

Vanzelfsprekend voeren deze reactionairen een achterhoedegevecht. Zonne-energie wordt steeds goedkoper, waardoor het domweg goedkoper zal zijn om fossiele brandstoffen in de grond te laten zitten dan om de aarde te vergiftigen met verstikkende aswolken, uitlaatgassen en kolenmijnen.

10 gedachten over “Mijlpaal: gratis kolen nu duurder dan zon”

 1. Supernieuws! Hernieuwbare energiebronnen zoals de zon lijken wereldwijd nu echt serieuze spelers te worden en fossiele brandstoffen worden simpelweg te duur en overbodig. Prachtige ontwikkeling die volgens mij de mensheid en de aarde zeer ten goede zal komen. 

 2. Eén uitbarsting van een supervulkaan als bijvoorbeeld de krakatau, zet de hele planeet voor tien jaar in het schemerduister. Dat is in 535 en in de negentiende eeuw gebeurd. De gemiddelde temperatuur op aarde daalde acht graden, de zon scheen door een dikke, wereldwijde aswolk als door mist. De landbouw daarna, bracht in 535 niet genoeg op om de bevolking te voeden en veeteelt was ook geen alternatief. Dit daar er toen nog weinig groeide om dit te bewerkstelligen. Ziekten zoals o.a. de pest, teisterden de inmiddels sterk verzwakte mensen populaties, en de bevolking werd sterk gedecimeerd, naast het uitsterven van vele diersoorten en gewassen. Als op dit moment een dergelijke uitbarsting plaats zou vinden hebben wij aan zonnepanelen gewoon niets meer, en windenergie zal ons dan ook niet meer helpen. De wind hier op aarde is immers grotendeels het gevolg van opgenomen zon energie en de daardoor ontstane drukverschillen. De huidige toename van het CO2 gehalte in onze atmosfeer, zou het ongeveer 2 graden warmer kunnen houden als destijds geschiedde. Dat zou de huidige bevolking echter niet doen overleven, de voedselproductie valt namelijk grotendeels stil. Het plankton in de oceanen zal weinig of zelfs geen CO2 meer kunnen opnemen en het CO2 gehalte zal stijgen, waarna de temperatuur zal toenemen. Door de lage temperaturen zal het proces van rottende vegetatie erg traag verlopen, het co2 gehalte blijft daarom hoop ik, tijdelijk in een soort balans. Dit veranderd echter zodra de aswolk verdwijnt. Door snel stijgende temperaturen als gevolg van rottende dode vegetatie, en de daaraan gekoppelde stijging van co2 gehaltes, bereiken we piekwaarden die achterliggen op de opnamecapaciteiten van het plankton in de oceanen. Behalve zaadbanken, zullen we dus moeten beschikken over planktonbanken, en uitgebreide faciliteiten om e.e.a. direct weer op te kunnen starten op wereldniveau. Dat zullen wij alleen kunnen realiseren vanuit de ruimtevaart, omdat alleen die gemeenschappen zullen kunnen ontsnappen aan de ondenkbare drama’s, die zich kanibalistisch zullen afspelen op het aardoppervlak….      

   1. Die aslaag in de atmosfeer bestaat in zo’n geval uit vulkanisch fijnstof en o.a. zwavelproducten (oxiden). Het zwavel reflecteert zonlicht, en het fijnstof filtert het zonlicht ook nog eens als door een mist. Vervolgens slaat dat weer neer op de zonnepanelen. Over de afstand aarde-maan (circa 300 000 km) kunnen we geen lasers gebruiken, omdat de spreiding dan te groot wordt. De oplossing zou gevonden kunnen worden in alternatieve kernenergie. Naast kernreactoren die niet volgens het gangbare principe werken en probleemloos zo’n 50 jaar meegaan, (daar wordt succesvol aan gewerkt) bouwt Frankrijk momenteel een gigantische fusiereactor. Tussen nu en 2020 moet die centrale werken, maar dan hebben we er nog maar één in het gunstigste geval. Met zeven miljard magen te voeden en een reusachtig tekort aan kassen…. Enfin, je kunt wel raden dat we dat grotendeels niet gaan redden. Er zal eerst massaal strijd worden gevoerd om het laatste voedsel, vee, en wild, waarna kannibalistische taferelen zullen volgen op grote schaal. Dit uiteraard naast enorme en onbeheersbare uitbraken van ziekten, omdat er meer doden zullen zijn dan de overlevenden kunnen begraven of cremeren. Het wordt hier een hel, waaraan alleen ontsnapt kan worden door een klein, uitverkoren groepje hoog opgeleiden in de ruimte. De nieuwe beschaving zal de oude vervangen zonder religie en dergelijke nonsens, wat ik het enige echte pluspunt vind aan dit gebeuren. Verder is de ramp en het leed niet te overzien. 

   2. Het overstralen schijnt met microgolven te moeten gebeuren, en misschien dat de laddermolen van W. Ockels dan nog wel wind kan vangen op die grote hoogte waar de zon nog wel enigzins komt.

    1. Ook met microgolven zit je op de afstand aarde-maan met enorme spreiding, daarnaast; het aardmagnetisch veld en de stofconcentraties doen de rest. Radiogolven bijvoorbeeld; bestaan uit microgolven, en die worden weer opgenomen door het stof. Als je gebruik maakt van satelliet ontvangst, (schotel) zul je bij zware bewolking geen ontvangst meer hebben van satellietsignalen, dat is nu ook al zo. Laddermolens op grote hoogtes waar de stofconcentraties veel lager zullen zijn, kunnen waarschijnlijk wel dienst doen als alternatieve energiebron, hoewel ze snel zullen slijten door het stof. Dat zou je kunnen realiseren vanaf hoge bergtoppen met speciale drijfballonnen, gevuld met waterstofgas. Helium gebruiken, betekent dat je voortdurend moet bijvullen. Waterstof kun je aanvullen vanuit een condensor op die hoogte, en met elektrolyse scheiden van de zuurstofmoleculen in het condenswater. Wel moet dan rekening gehouden worden met voortdurend enorme statische ontladingen, die veroorzaakt worden door de wrijving in het droge stof in de atmosfeer, (aluminium gasreservoirs). Verder kun je windsnelheden tot 400 km/uur verwachten in straalstromen op die hoogtes, wat de lagere atmosferische druk zal compenseren. Bij lagere atmosferische drukken namelijk, bevat de lucht minder moleculen die hun kinetische energie kunnen overdragen op de molens. Van vliegverkeer zullen die molens intussen ook geen last hebben, daar alle normale vliegverkeer onmogelijk wordt door de vulkanische as. De ballonvaart (Zeppelins o.a.) zal opbloeien als nooit tevoren. Maar goed; e.e.a. geldt uiteindelijk alleen voor geïsoleerde groepen sterk ontwikkelden. Bewapend met alles wat mogelijk is tegen de strijdende massa’s, uitbrekende epidemieën, en andere dramatische gevolgen van een meestal ongeorganiseerde en wanhopige, uitstervende wereldbevolking. Draadloze communicatie wordt onmogelijk door het droge stof, en de statische ontladingen daarin. Ten gevolge van de lagere temperaturen aan het aardoppervlak, treed een sterk verminderde verdamping van het zee en oceaanwater op. Alle gewassen drogen uit, omdat het bijna niet regent. Statische ontladingen zullen alles doen ontbranden, en bluswater zal ontbreken. Hele steden zullen afbranden in vuurstormen, om nog maar niet te spreken van grote industriële, en de dan daarbij behorende oncontroleerbare chemische branden. Tel naast de onbekende chemische verbindingen die daaruit zullen ontstaan, (het grondwater wordt vergiftigd) de gevolgen van langdurig brandende olie en gasbronnen eens bij op. Daar word je echt niet vrolijk van. In 535 werd men dat al niet, (dat was de zwaarste uitbarsting van de Krakatau). In de negentiende eeuw ook al niet, maar toen stond de industrie nog in de kinderschoenen. Ontsnappen kan gewoon niet, tenzij je je als zelfstandig overlevende gemeenschap in de ruimte bevindt. Ik zou als ik daar de gelegenheid toe had en de leeftijd, gaan leren wat ik maar leren kon…..   

    2. Note.
      
     Vaak vergeet ik belangrijke relevante gegevens, (data) ; dit met betrekking tot voor mij interessante documentaires en onderwerpen, en o.a. de namen van betrokken wetenschappers. Ik heb hier wat brongegevens voor u:
      
     Were the Dark Ages Triggered by Volcano-Related Climate Changes in the 6th Century.     Ken Wohletz.

Laat een reactie achter