De Doggersbank heeft een gemiddelde diepte van 13 meter en is dus in principe droog te leggen.

Tijd om Doggerland te laten herrijzen

Er was een tijd, dat er tussen Nederland en de Britse archipel een groot eiland lag. Kuddes mammoeten en reuzenherten deden zich tegoed aan de weelderige vegetatie, alleen verstoord door jagende Neanderthalers en mensen. De voordelen van de verdubbeling van de oppervlakte van Nederland en Engeland.

De Doggersbank heeft een gemiddelde diepte van 13 meter en is dus in principe droog te leggen.
De Doggersbank heeft een gemiddelde diepte van 13 meter en is dus in principe droog te leggen.

Verdronken eiland
Vissers kennen het voormalige Doggersland erg goed. De Doggersbank is met 13 m onder de zeespiegel een ondiep stuk Noordzee, op ongeveer honderd kilometer ten oosten van Groot-Brittannië. Op de Doggersbank worden grote hoeveelheden kabeljauw geoogst. De reden is de ondiepe ligging, waardoor de biologische productie van zeewier dat op de ondiepe zandbank groeit, erg hoog is. Vier landen maken aanspraak op de zeebodem waarbinnen de Doggersbank ligt: naast Nederland en Groot-Brittannië zijn dit Duitsland en Denemarken. De Doggersbank heeft een oppervlakte van rond de helft van die van Nederland, 20.000 vierkante kilometer. Naar schatting zou Nederland aanspraak kunnen maken op ongeveer een kwart van dit gebied (en ook een kwart van het totaalbedrag moeten investeren).

Hoeveel hulpbronnen zou het kosten en opleveren om de Doggersbank door een zeedijk te omringen?
Als wordt gekozen voor een compacte ringdijk met een zo kort mogelijke lengte, zal het geheel omringen van de Doggersbank de aanleg van zo’n 1000 km zeedijk vereisen. Als we uitgaan van Deltahoogte, zo’n 12 m boven NAP, zal de zeedijk zo’n 25 m boven de zeeoppervlakte uit moeten stijgen. Een kilometer zeedijk in de Noordzee kost volgens de raming van de Deltacommissie zo’n 150 miljoen. Gezien de afgelegen ligging en vergelijkbare diepte lijkt het aannemen van een verdubbeling van de kosten hier verstandig.

Dit zal per kilometer dijk zo’n 300 miljoen, m.a.w. voor de totale dijk rond de 300 miljard euro vereisen. Op deze brede dijk kunnen (vakantie)woningen, gemalen en windkrachtcentrales worden gebouwd. In ruil hiervoor verkrijgen de deelnemende landen in totaal 20.000 vierkante kilometer vruchtbare kleigrond. Landbouwgrond in de Nederlandse kleigebieden brengt zo’n 50.000-100.000 euro per hectare op, wat 5-10 miljoen euro per vierkante kilometer gewonnen land, m.a.w. €  100-200 miljard een reële inschatting maakt. De dijken zelf leveren zowel recreatiewaarde op als een bron van windenergie. De  grondwaarde hier zal hier hoger komen te liggen. Als een groot deel van de dijk bebouwd wordt  met vakantiewoningen en flats, zal recreatie vermoedelijk een plus van enkele tientallen miljarden aan het project toevoegen.

Dit kan ook gezegd worden van de kostenbesparing door het bouwen van windmolens op de dijken in plaats van in zee: een windmolen op zee kost rond het dubbele van  die van een windmolen op land. Omdat de zeedijk op volle zee ligt, kan toch worden geprofiteerd van het bijna dubbele aantal bedrijfsuren vergeleken met die van windmolens op land. De 3000 windturbines a 8 MGW die op de zeedijk geplaatst kunnen worden, zouden hierdoor een kostenbesparing leveren van rond de 24 miljard euro vergeleken met bouw op zee. Dit geldt in mindere mate ook voor de plm. 50.000 molens die in het binnenland geplaatst kunnen worden.

Zin of onzin?
Het creëren van een nieuw, dichtbevolkt gebied midden in de Noordzee zou de bestaande zones ontlasten en  nu economisch kwijnende kustgebieden, zoals Friesland, de Britse Midlands en Jutland voor bedrijven en bewoning aantrekkelijk maken.

20 gedachten over “Tijd om Doggerland te laten herrijzen”

 1. Gezien grote project hier in Nederland nog weleens hoger in de kosten uit te blijken vallen heb ik mijn twijfels, aan een winst van enkele tientallen miljarden heb je natuurlijk weinig als de kosten blijken te verdubbelen. Het lijkt me een kwestie van tijd voor dit project daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden echter om op dit moment zo’n investering te doen waar waarschijnlijk geen meerderheid van de Nederlanders achter zal staan lijkt me niet verantwoord. Als dit project grotendeels door private investeerders gefinancierd kan worden dan zou dat natuurlijk te gek zijn.

 2. Twee weken geleden was er op Arte TV een interessante documentaire over hoe het wereldwijde ‘oogsten’ van zand van de zeebodem voor de productie van beton en cement, nu al wereldwijd op grote schaal stranden doet slinken en verdwijnen. Het ziet er dus niet best uit voor dit project…

 3. En waar gaat die kabeljauw dan wonen? Omzet derving van de zeevisserij? Verstoring van het biologische evenwicht? Gevolgen en gevaren van het verleggen van de stroming en het versmallen van een van drukste scheepvaartroutes? Als laatste niet onbelangrijk….. het effect van de wandelende zeebank? Bij een eiland dat als totaal boven de zeespiegel ligt niet zo erg, maar met een dun ringdijkje wat minder leuk. Voor de rest wel leuk…. ons eigen Cyprus in de Noordzee. Je kunt het eiland wel  prima geschikt maken voor biologische teelt met bordjes op de dijk: “Verboden voor Monsanto”. Of juist alle stank- en geluidsoverlast veroorzakende risicovolle industrie er heen verhuizen met rondom havenfaciliteiten. Maar je kunt er natuurlijk ook een woon-werkeiland van maken als alternatief voor gevangenisstraffen.

 4. Het lijkt logisch dat mensen de waarde van geld bepalen aan de hand van de hoeveelheid goederen die ze er voor kunnen kopen. In andere woorden, dat ze dus afgaan op de relatieve waarde en niet op de absolute waarde van geld. Gedragseconomen suggereren echter dat mensen afwijken van deze logische economische gedachte en wel degelijk beïnvloed worden door de absolute waarde van geld. Dit fenomeen wordt ook wel de geldillusie genoemd en ligt ten grondslag aan verschillende irrationele economische beslissingen. (doe eens gewoon aub)
   

 5. Het is mij onduidelijk waarom mensen naar dat gebied zouden willen verhuizen. Als er economisch (bijna) niets valt te beleven, dan is het slechts een plek voor kluizenaars en verdwaalde toeristen. Gewoon lekker onder water laten liggen.

  1. Het aantal vluchtpogingen is vrijwel oneindig, de bron van het probleem aanpakken achten we onmogelijk. Als we spreken over bezigheidstherapie beperkt het zich vooral tot bezig blijven, de therapie werkt duidelijk niet.

 6. Even uitgerekend: de zeespiegel gaat 0,7 mm omhoog. Niet zo’n probleem dus.
  Wat het project wel moeilijk maakt: pas als de allerlaatste meter dijk gereed is kan het droogmalen starten en daarna kan pas gedacht worden aan de baten.
  Het risico in deze onzekere tijden dat dit project financieel strandt is levensgroot. Als dat gebeurt is de opbrengst nul: alleen een malle dijk die dwars door de Noordzee loopt en waar de scheepvaart hinder van ondervindt. Actie groepen die eisen dat de dijk afgebroken wordt.
   
   

 7. De mens heeft al vele malen getracht natuurgebieden naar hun hand te zetten, de resultaten hiervan waren en zijn altijd zeer bedroefend. Om dijken te zetten rondom dit prachtige stukje natuur reservaat, druist tegen alle natuurlijke wetgevingen in. Wat nu nog steeds een prachtig paai gebied voor de kabeljauw en haring is en zo zijn er nog vele punten betreffende dit gebied op te noemen, moet men niet willen om hier zeedijken, windmolens en huizen te willen plaatsen. Als men dat zou doen dan verstoort men het ecologisch evenwicht. Het is al erg genoeg dat men op vele gebieden in de Noordzee windmolen parken bouwt, dan hebben we het nog niet gehad over de olie business gehad. Nu heeft Duitsland zijn deel al uitgeroepen tot beschermd gebied, nu alleen nog de overige 3 landen die hun rechten daar hebben. Maw, handen af van de Doggersbank. Mvg Paul.

  1. Om energie te sparen is het veel makkelijker om alle niet duurzame productie te elimineren, het probleem zal misschien zijn dat we niet weten wat doen met de vrije tijd die we hiermee genereren. Vandaag doen we het nog andersom, zoveel mogelijk geld vergaren om vervolgens onder de zeespiegel naar verlossing te zoeken om eens te laten zien hoe duurzaam we wel niet zijn. Sommigen stellen dat het leven een absurditeit betreft, anderen raken er meer en meer van overtuigd. 

   1. Ja, met waterstof heeft men de meest beste oplossing voor energie en het is nog gratis ook en voldoende voor de hele wereld om die van energie te voorzien. Maar ja het wordt geboycot door de olie heren. Dus steekt de rest van de wereld zijn kop onder het zand, dat is beter als onder water, struisvogelpoltiek noemen ze dat. Wees niet bevreesd betreffende mijn vrije tijd, ondanks dat ik die heb, kom ik toch tijd te kort. Mvg Paul.

 8. Jaren terug las ik over de toepassing van zwavelzuur op kalkgronden waardoor de kalk zich in gips omzette en drie maal het volumen kreeg, dus als er onder de klei kalk ligt heb je met pompeilandjes over de hele eiland de boel in no time opgetild..En zwavelzuur is nog steeds een vervelende vorm van industrieel afval..

 9. De 5 rijkste mensen op aarde bezitten samen meer dan 300miljard. De Belgen hebben alleen al in België 260 miljard op spaarboekjes staan. Dus dat geld is geen probleem.
  Door de brexit heb je wel een visum nodig om van het Britse deel naar de andere delen te gaan.
  Recreatiewoningen èn windmolens op de dijk gaat niet samen ( lawaai).
  Bouw schept veel banen.
  Wat wordt de voertaal?
  Het eiland opvullen met de plastic soep compenseert het verdwijnen van paaigronden.
  Voor industrie zie ik weinig voordelen. Aanvoer van grondstoffen en afvoer van producten kost een hoop.
  Er kunnen een paar miljoen mensen wonen. Die kunnen werken in de sectoren banken, verzekeringswezen, etc

 10. Kunt u de volgende logica toelichting ik snap het namelijk niet. Met name dat de kwijnende gebieden aantrekkelijker worden.
  : “Het creëren van een nieuw, dichtbevolkt gebied midden in de Noordzee zou de bestaande zones ontlasten en nu economisch kwijnende kustgebieden, zoals Friesland, de Britse Midlands en Jutland voor bedrijven en bewoning aantrekkelijk maken.”

  1. Dit zijn de gebieden die geografisch dicht in de buurt liggen van Doggereiland. Voor bedrijven die diensten of goederen leveren aan Doggereiland, wordt het dan aantrekkelijk om zich daar te vestigen. Dat betekent dan weer banen.

 11. Hét grootste voordeel van het herstel van Doggerland zou volgens mij zijn dat dankzij dit grote eiland bij Noordwesterstormen het Noordzeewater minder opgestuwd zal gaan worden naar het nauwere zuiderlijke gedeelte van de Noordzee. Het gevaar bij stormen is immers niet de wind en de golven zelf maar deze opstuwing. Met ruim 4 meter boven NAP was dat ook het geval bij de watersnoodramp van februari 1953.

 12. Gewoon nieuw land. Polder de doggersbank in en niet alleen voor de energie winning, maar ook voor nieuwe bewoning, landbouw, natuur, recreatie, noem maar op!. Met dorpen met de namen. Noordzee, Doggersdorp, Doggershaven, Windmolendorp en nog meer van dat soort namen. Laat de gemeenschap in stappen groeien naar 100.000 inwoners. Zo iets als Aruba maar dan in de Noordzee.

 13. Romantisch idee, maar tegelijk ook ’n prachtig initiatief! Alleen die 20.000 km2 niet delen met omliggende landen, en zéker niet met Engeland, dat al genoeg achterland heeft liggen in de wereld! Voor zover de te winnen grond binnen de invloedssferen van dit land, Denemarken en eventueel Noorwegen ligt, vallen bestaande Noordzee(olie)opties ( de verdeling van het zogenaamde continentaal plat ) toch wel te ruilen met overige “belanghebbenden”? Nederland kan als geen ander Europees land een vijftigprocentstoename van haar grondgebied gebruiken!
  De vorenstaande vergelijking met Aruba, zo klein als ons waddeneiland Texel, maar óverbevolkt, is hier mijns inziens niet van toepassing.

Laat een reactie achter