Autocratie toekomst van de democratie?

Een toekomstige autocratie zien wij vaak terug in dystopische sciencefictionfilms. Denk bijvoorbeeld aan 1984. Ook westerse samenlevingen krijgen tegenwoordig steeds meer autocratische trekjes. Zal de autocratie de toekomst van de democratie zijn?

Autocratie toekomst
Een high-tech autocratie die qua techniek vooroploopt, is prima mogelijk, bewijst China. Autocratie toekomst van de democratie? Bron: Flickr

Voor het eerst sinds vele jaren is het aantal democratieën in de wereld gedaald [1]. Dat niet alleen, ook in de democratieën die nog over zijn, waaronder Nederland en de rest van de Europese Unie, zien we dat de burgerlijke vrijheden afnemen. Vaak zoals altijd wordt er een beroep gedaan op de noodzakelijkheid, een noodsituatie om deze ingrepen te rechtvaardigen.

We zagen dit heel sterk tijdens de corona-epidemie, waarin de burgerlijke vrijheden van de Nederlanders en ook die van de inwoners van veel landen in de rest van de wereld behoorlijk werden ingeperkt op, achteraf gezien, dubieuze gronden.

Nu zich een nieuwe crisis aandient, namelijk de verstoring van de energieaanvoer en de migrantencrisis, zien we dat overheden van de gelegenheid gebruik maken om hun eigen macht te vergroten ten kosten van andere actoren in de samenleving. Vaak gaan ze hiermee in tegen de wensen van de grote meerderheid van de bevolking.

Is er een samenzwering? Sluipende autocratie toekomst democratie?

Wat veroorzaakt deze trend naar een steeds sterker toenemende lokroep van de autocratie? Hoe komt het dat zelfs democratische landen als Nederland steeds verder in de greep komen van autoritaire politici, die steeds minder goed te controleren handelen en er duidelijk een eigen agenda op nahouden? Volgens sommigen is sprake van een internationale samenzwering. Inderdaad is er sprake van een opmerkelijk sterke afstemming van de Usaanse mainstream media zoals in het clipje hieronder mooi wordt geïllustreerd.

Dat doet vermoeden dat op een centraal punt de teksten van grote televisiezenders in Usa worden geschreven. Ook de innige banden van bijvoorbeeld de regering Rutte met het World Economic Forum, en de autoritaire manier waarop programmapunten door worden gevoerd die niet in verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen terug zijn te vinden, sterken de “complotdenkers” in hun vermoedens.

Deze theorie terzijde schuiven als irreëel en iets voor mensen die aan achtervolgingswaan lijden, zoals in de mainstream media en door de meeste mensen gebeurt, is te kort door de bocht. Er zijn daarvoor domweg te veel aanwijzingen dat er sprake is van internationale regie en afstemming. Helaas zijn er maar beperkt concrete aanwijzingen, waardoor het lastig is om deze vermoedens hard te maken.

Autocratie toekomst van de democratie?

Een andere mogelijke verklaring is dat er in de westerse beschaving een vergelijkbaar proces plaatsvindt als in het Romeinse Rijk. In de tijd van de Romeinse Republiek was er een machtige senaat, die twee consuls aanwees en ook het binnenlandse en buitenlandse beleid bepaalde. Dit systeem werkte vrij goed toen Rome nog een stadstaat was, maar toen de complexiteit toenam, werd deze steeds meer onbestuurbaar. Daarom werd de functie van dictator in het leven geroepen, een alleenheerser die gedurende maximaal zes maanden onbeperkte bevoegdheden had als zich een noodsituatie voordeed. op een gegeven moment greep de bekende Julius Caesar de macht en vestigde een dictatuur.

Dit betekende het einde van de Romeinse Republiek en van de beperkte democratie waar sprake van was, al had je dit beter een oligarchie kunnen noemen. Ook nu leven we in een steeds complexere samenleving waarin de traditionele democratische methoden niet altijd even efficiënt werken. Denk bijvoorbeeld aan stroperige besluit- en inspraakprocedures. De reden dat er in China veel hogesnelheidslijnen liggen en in de Verenigde Staten een enkele lijn. Voorstanders van meer autocratie wijzen hier vaak op. Hierbij moet je alleen niet vergeten dat China erg veel moeite heeft moeten doen om de grote nadelen van de autocratie, namelijk corruptie en nepotisme, te verkleinen. En dat democratieën dingen als de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie bespaard zijn gebleven.

Hoe kunnen we de democratie laten overleven in de toekomst?

Toch kan ook de democratie prima overleven in de 21e eeuw als er maar de wil en het geloof in de democratie is. En heel belangrijk, vooral de bereidheid om het overleven van de democratie en van het eigen land en eigen bevolking voorop te stellen. Een sterk voordeel van een goed functionerende democratie is dat corruptie sneller wordt onderdrukt. Immers door een transparante overheid is er weinig ruimte voor steekpenningen, nepotisme en andere kwalijke praktijken. Ook in een democratie kunnen impopulaire besluiten wel degelijk worden genomen, zolang de bevolking maar vertrouwen heeft in de regering en regering er glashelder over is waarom zij deze impopulaire besluiten neemt. Dat is nu niet bepaald het geval.

Een referendum zal ook legitimiteit geven aan bepaalde besluiten. Alleen met volledige openheid en volledige integriteit kan de democratie overleven. Zolang de mensen die ons regeren er een verborgen agenda op nahouden en zich laten leiden door andere dingen dan de belangen van de Nederlandse bevolking, blijft er reden voor wantrouwen.

Verder moet meritocratie een belangrijke rol gaan spelen. Wat er nu gebeurt, waarbij amateurs op verantwoordelijke ministerposten worden gezet zonder enige relevante kennis van zaken op deze belangrijke dossiers, denk bijvoorbeeld aan minister Sigrid Al Qaq-Kaag als minister van financiën, als gevolg van partijpolitiek, vergroot het vertrouwen in de regering niet. Willen wij zorgen dat de bevolking weer vertrouwen krijgen in de regering, en dat regering dat vertrouwen ook waard is, dan moeten wij ervoor zorgen dat de regering uit capabele mensen bestaat. Dat is nu helaas niet het geval.

Bronnen

 1. New Report: The global decline in democracy has accelerated, Freedom House, 2022 publiceren

13 gedachten over “Autocratie toekomst van de democratie?”

 1. Na WWII werd de United Nations Security Council opgericht. De (permanente) leden bestaan uit: China, France, Russia, United Kingdom, United States. Niet te vergeten is de ruler van Canada en Australië (en nog wat kleinere landen), Queen Elisabeth II.

  De UNSC behoord tot de UN (United Nations).

  Deze 5 zijn de grote samenzweerders, de wereld heersers.

 2. Het romeinse rijk:

  Na de val van het romeinse rijk richtte Count Dudo-Henry of Laurenburg House of Nassau op, daar is de Nederlandse koning nog ene van. Count Dudo-Henry of Laurenburg was de Archbishop of Mainz’s.

  The Archbishop of Mainz was an influential ecclesiastic and secular prince in the Holy Roman Empire between 780–782 and 1802. In Church hierarchy, the Archbishop of Mainz was the primas Germaniae, the substitute for the Pope north of the Alps. Aside from Rome, the See of Mainz is the only other see referred to as a “Holy See”, although this usage became rather less common.

  https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Nassau

 3. Op het moment dat de mensheid doorkrijgt dat vrije wil beperkt is dan zullen er op ten duur mensen slagen om de vrije wil te controleren. De status quo handhaven door overal regels op te leggen en macht te verdelen alsof er nog sprake is van een vrije wil zal dan nooit echt werken. Niks heeft de mens meer gemotiveerd dan om zijn wil op anderen geforceerd op te leggen.

  En zo zijn we ten diepste ook gemaakt, we willen meer dan alleen bestaan, we willen het bestaan ook vorm geven. We willen een nieuwer bestaan, beter bestaan, maar we weten niet wat het is. Alleen bestaat vrije wil dan toch weer wel, het is een onmisbaar ingrediënt maar het gaat niet verder dan fantasie van het individu zelf. Elke mens zal ooit ervaren dat zijn eigen almachtige schepping gebreken vertoont die verborgen zaten in het diepst van zijn eigen wezen. Niks is schadelijker voor een wezen dan tot de conclusie komen dat je eigen perfectie niet perfect is. Dat wat je wilt eigenlijk helemaal niet wilt. Daar zit je dan met jezelf opgescheept tot in de eeuwigheid. Dan was dat fragile beperkte leven vol leed toch nog een verademing.

  1. Want leven is zo beschimpt. waren we maar dood riepen ze dan waren we vrij. Waar dient het leven eigenlijk voor, als je dood kan zijn? Waarom niet gewoon dood blijven.

   Maar alleen leven kan je echt vrij maken van de dood. Dus de eeuwigheid is misschien overdreven, maar eenmaal geconfronteerd met jezelf in de dood zal je geen gezellig mens maken tijdens je tweede leven. Je zal je leven in ieder geval nog rottiger moeten meemaken dan het eerste.

 4. Ik vrees dat schrijver Germen zich stilaan heeft laten bekeren tot de sekte van de complotdenkers:

  “Deze theorie terzijde schuiven als irreëel en iets voor mensen die aan achtervolgingswaan lijden, zoals in de mainstream media en door de meeste mensen gebeurt, is te kort door de bocht. Er zijn daarvoor domweg te veel aanwijzingen dat er sprake is van internationale regie en afstemming. Helaas zijn er maar beperkt concrete aanwijzingen, waardoor het lastig is om deze vermoedens hard te maken.”

  Als ik dit lees doet het me denken aan de heksenvervolging gebaseerd op complotdenken uit de 16de eeuw. In dit interview met de Nederlandse historicus Steije Hofhuis beschrijft hij welke gelijkenissen er zijn tussen heksenvervolging en hedendaagse complottheorieën.
  Er waren destijds grote problemen (zoals nu Corona, Klimaat, …). Mensen legden “verbanden” en kwamen uit bij heksen die een pakt hadden gesmeed met de duivel (“de elite”). We zien dezelfde mechaniek bij de Trumpaanhangers die de democraten verdenken van satanische pedofiele rituelen (QANON). Dezelfde retoriek zien we ook bij complotaanhangers.
  De geschiedenis leert ons spijtig genoeg pas achteraf hoe die mechanismen werken.

  https://www.demorgen.be/nieuws/dat-kinderen-heksen-konden-zijn-was-bevorderlijk-voor-de-verspreiding~b72022c4/

  Hieronder enkele citaten uit het artikel:

  “Het was in veel opzichten een harde tijd, met godsdienstoorlogen en veel vervolgingen. Vanaf 1560 gaat het ook economisch moeilijk in Europa. Door de bevolkingsgroei komt er druk op de bestaansmiddelen en door de klimaatverandering begint de kleine ijstijd zich harder te manifesteren. Dat leidde tot rare weers­omstandig­heden en mislukte oogsten. In die situatie werden mensen gevoelig voor het idee: hier zit meer achter.”

  “Het idee dat God de mensen strafte voor hun zonden, bestond natuurlijk ook al. Maar vanaf 1560 ontstaat er veel ruimte voor de overtuiging dat een sekte van heksen zich had aangesloten bij de duivel. Die heksen waren overwegend vrouwen, soms ook mannen, die ’s nachts verzamelden tijdens de heksensabbat, waar ze vreselijke dingen deden, zoals op de Bijbel spugen en seks hebben met demonen. Naar die bijeenkomsten konden ze ook vliegen, bijvoorbeeld op een bezem­steel. Ze berokkenden schade, ­deden oogsten mislukken, maakten kinderen ziek, en dus moest je hen vervolgen.”

  Was dat hele heksen­idee een samen­zwerings­theorie?
  “In zekere zin wel. Allerlei geïsoleerde gebeurtenissen werden geïnterpreteerd als een onderdeel van een groot, kwaadaardig plan: de duivel die heksen inschakelde om oogsten te doen mislukken. Theologisch zit het een tikje ingewikkelder in elkaar, omdat het met een almachtige God strikt genomen gezien kan worden als een plan van God, die de duivel en heksen gebruikt om de mens te straffen. Maar in de ­beleving van veel mensen was het de duivel die verantwoordelijk was voor allerlei vormen van onverklaarbaar leed.”

  We leven al eeuwen in het wetenschappelijke tijdperk, maar complot­theorieën blijven hardnekkig woekeren. Dankzij sociale media breder dan ooit.
  “Het darwinistische perspectief is interessant om daarop los te laten. Complot­theorieën zitten buitengewoon goed in elkaar om mensen voor zich te winnen. Ze raken steeds beter aangepast om mensen te manipuleren, door in te spelen op angsten en onzekerheden die op dat moment leven. De ideeën tappen in op onze angsten, zeg maar.”

  Welke angsten inspireren een beweging ­zoals QAnon, denkt u?
  “Een van de ideeën die door QAnon worden verspreid, is dat Democratische politici in de VS kinderen verkrachten. Dat is voor Amerikanen in de Republikeinse partij het ergste wat kan gebeuren. Door in te spelen op woede en angst raakt dat idee verspreid.”

  Samen­zwerings­theorieën zijn merkwaardig goed bestand tegen ontkrachting. Wie het complot ontkent, maakt er zelf deel van uit, geloven de complot­denkers.
  “Opnieuw een teken dat het fenomeen goed in elkaar zit. Potentiële vijanden moeten snel onschadelijk worden gemaakt. Bij de heksen was dat ook zo: een gebrek aan bewijs was juist een bewijs, want heksen deden het bewijs­materiaal natuurlijk verdwijnen. Wie tijdens de foltering ontkende een heks te zijn, was zéker een heks, want je moet wel veel steun van de duivel krijgen om tijdens foltering te blijven ontkennen. Dat zie je ook bij hedendaagse samen­zwerings­theorieën: elk tegen­argument past in het ­complot.”

  “Kijk naar wat het Hoog­gerechts­hof in de VS heeft beslist over abortus. Je zou denken dat aanhangers van QAnon dat als een duidelijke overwinning van Trump beschouwen, en als een teken dat de Democraten aan macht verliezen. Maar wat denken sommigen dan: dat abortus­arrest dient om hen zand in de ogen te strooien, om hen te doen geloven dat de boze krachten nog niet alles in hun macht hebben.”

  Hoe weet je van jezelf dat je in de ban bent van een complot­theorie?
  “Het is moeilijk om zoiets van jezelf te zien, maar dit lijkt me in het algemeen een goede vuist­regel: als het geloofs­systeem dat je aanhangt geen kritiek verdraagt, is dat een slecht teken. Vormen van kritiek zijn nadelig voor de reproductie van een idee, dus die moeten onschadelijk worden gemaakt. Een ander teken dat je op een verkeerd spoor zit, is als je niet meer kunt aangeven wat je van mening zou doen veranderen. Je moet altijd open­staan voor empirische gegevens die je overtuiging zouden onder­mijnen.”

  Tot slot: u schrijft dat de evolutionaire benadering van cultuur­fenomenen kan helpen om het menselijk welzijn te vergroten. Met een soort vaccinatie tegen onzin?
  “Daar zijn onderzoekers mee bezig, met het idee dat we immuniteit kunnen verwerven tegen culturele pathogenen. Sowieso kan kennis ons helpen. Als we weten dat culturele fenomenen trucjes gebruiken om zich via onze hersenen te verspreiden, dan kunnen we onze kritische houding aanscherpen en vermijden dat we onaangenaam gemanipuleerd worden. Zo heeft kennis van virussen ons ook geholpen bij de bestrijding ervan.”

  1. Jammer dat u het nodig vind om
   iemand aan de schandpaal te nagelen en op de persoon te spelen.

   Als je karakter van nature al zo in elkaar steekt zou u zich toch een koning moeten voelen onder de wanhopige?

 5. Contradictio in 2 zinnen:
  “Er zijn daarvoor domweg te veel aanwijzingen dat er sprake is van internationale regie en afstemming.”
  versus
  “Helaas zijn er maar beperkt concrete aanwijzingen, waardoor het lastig is om deze vermoedens hard te maken.”

  “Te veel aanwijzingen” versus “beperkt concrete aanwijzingen”, hmmm of moet ik de “vele” aanwijzingen dan toch zien als “niet concreet” genoeg, met andere woorden vaag. Het probleem met vage aanwijzingen is dat ze al snel voor interpretatie vatbaar zijn of indien nodig zelf aangevuld worden met eigen interpretatie of fantasie om de vermeende vermoedens hard te maken. Een van de kwalijkste voorbeelden van interpretatie van vage aanwijzingen vinden we in de heksenproeven: zgn testen om te kijken of iemand een heks was. Tot wat complotdenken en “vage vermoedens hard maken” kan leiden, lees je hieronder:

  1. Zwemtest
  Als onderdeel van de beruchte ‘zwemtest’ werden beschuldigde heksen naar het dichtstbijzijnde water gesleept, uitgekleed tot hun ondergoed, vastgebonden en vervolgens erin gegooid om te zien of ze zouden zinken of drijven. Omdat men dacht dat heksen het sacrament van de doop verwierpen, dacht men dat het water hun lichaam zou afstoten en zou voorkomen dat ze onder water zouden komen te staan. Volgens deze logica zou een onschuldig persoon zinken als een steen, maar een heks zou gewoon aan de oppervlakte dobberen. Het slachtoffer had meestal een touw om hun middel gebonden, zodat ze uit het water konden worden getrokken als ze zonken, maar het was niet ongebruikelijk dat er per ongeluk sterfgevallen door verdrinking plaatsvonden.

  Heksenzwemmen is afgeleid van de ‘proef door het water’, een oude praktijk waarbij verdachte criminelen en tovenaars in stromende rivieren werden gegooid om een ​​hogere macht over hun lot te laten beslissen. Deze gewoonte werd in de Middeleeuwen in veel Europese provincies verboden, maar kwam in de 17e eeuw weer op als een heksenexperiment, en het bleef op sommige plaatsen tot ver in de 18e eeuw bestaan. In 1710 werd de zwemtest bijvoorbeeld gebruikt als bewijs tegen een Hongaarse vrouw genaamd Dorko Boda, die later als heks werd geslagen en op de brandstapel werd verbrand.

  2. Gebedstest
  Middeleeuwse wijsheid was van mening dat heksen niet in staat waren om de Schrift hardop uit te spreken, dus werden beschuldigde tovenaars gedwongen selecties uit de Bijbel op te zeggen – meestal het Onze Vader – zonder fouten of weglatingen te maken. Hoewel het misschien gewoon een teken was dat de vermoedelijke heks analfabeet of nerveus was, werden eventuele fouten gezien als bewijs dat de spreker in competitie was met de duivel. Deze verdraaide test van spreekvaardigheid in het openbaar werd vaak gebruikt als hard bewijs in heksenprocessen. In 1712 werd het toegepast in de zaak Jane Wenham, een beschuldigde heks die zogenaamd worstelde om de woorden “vergeef ons onze overtredingen” uit te spreken en “ons niet in verleiding te brengen” tijdens haar verhoor. Toch was zelfs een succesvolle gebedstest geen garantie voor vrijspraak. Tijdens de Salem Witch Trials reciteerde de beschuldigde tovenaar George Burroughs feilloos het gebed van de galg vlak voor zijn executie. De voorstelling werd afgedaan als een duivelstrucje en het ophangen verliep zoals gepland.

  3. Tik op Test
  De tasttest werkte op het idee dat slachtoffers van tovenarij een speciale reactie zouden hebben op fysiek contact met hun boosdoener. In gevallen waarin een bezetene in spreuken of aanvallen viel, werd de vermoedelijke heks de kamer binnengebracht en gevraagd om een ​​hand op hen te leggen. Een uitblijven van een reactie duidde op onschuld, maar als het slachtoffer uit zijn slof raakte, werd dat gezien als bewijs dat de verdachte hen betoverd had.

  Aanrakingstests speelden een beroemde rol in het proces van 1662 tegen Rose Cullender en Amy Denny, twee oudere Engelse vrouwen die beschuldigd werden van het betoveren van een paar jonge meisjes. De kinderen hadden last van stuipen waarbij hun vuisten zo stevig gebald dat zelfs een sterke man hun vingers niet uit elkaar kon wrikken, maar vroege tests toonden aan dat ze gemakkelijk opengingen wanneer Cullender of Denny ze aanraakten. Om er zeker van te zijn dat de reactie oprecht was, lieten rechters de kinderen blinddoeken en aanraken door andere leden van de rechtbank. De meisjes balden hoe dan ook hun vuisten, wat suggereerde dat ze deden alsof, maar zelfs dit was niet genoeg om de onschuld van de vrouwen te bewijzen. Cullender en Denny werden later allebei als heksen opgehangen.

  4. Heksentaarten
  Een bizarre vorm van tegenmagie, de heksencake was een bovennatuurlijk dessert dat werd gebruikt om vermoedelijke boosdoeners te identificeren. In gevallen van mysterieuze ziekte of bezetenheid namen heksenjagers een monster van de urine van het slachtoffer, vermengden het met roggemeel en as en bakten het tot een cake. Dit maag-draaiende brouwsel werd vervolgens aan een hond gevoerd – de ‘familieleden’ of dierenhelpers van heksen – in de hoop dat het beest in de ban zou raken en de naam van de schuldige tovenaar zou onthullen. Tijdens de hysterie die voorafging aan de Salem Witch Trials, hielp de slaaf Tituba op beroemde wijze bij het bereiden van een heksentaart om de persoon te identificeren die verantwoordelijk was voor het betoveren van de jonge Betty Parris en anderen. Het brouwsel werkte niet en Tituba’s vermeende kennis van spreuken en volksremedies werd later gebruikt als bewijs tegen haar toen ze ervan werd beschuldigd een heks te zijn.

  5. Heksentekens
  Heksenjagers lieten hun verdachten vaak uitkleden en publiekelijk onderzoeken op tekenen van een lelijke smet die heksen zouden krijgen bij het sluiten van hun pact met Satan. Dit “duivelsteken” zou zogenaamd van vorm en kleur kunnen veranderen en werd verondersteld verdoofd en ongevoelig voor pijn te zijn. Aanklagers kunnen ook zoeken naar de “heksenspeen”, een extra tepel die naar verluidt werd gebruikt om de hulpdieren van de heks te zogen. In beide gevallen was het gemakkelijk om zelfs de kleinste fysieke onvolkomenheden als het werk van de duivel zelf te bestempelen. Moedervlekken, littekens, moedervlekken, zweren, overtollige tepels en tatoeages konden allemaal in aanmerking komen, dus examinatoren kwamen zelden met lege handen. Te midden van heksenjachten verbrandden of sneden wanhopige dorpelingen soms zelfs beledigende tekens op hun lichaam, alleen om hun wonden te laten bestempelen als bewijs van een verbond met de duivel.

  6. Prik- en krastests
  Als heksenjagers moeite hadden om duidelijk bewijs van “heksensporen” op het lichaam van een verdachte te vinden, zouden ze hun toevlucht kunnen nemen tot de gruwelijke praktijk van “prikken” om het uit te zoeken. Heksenjachtboeken en instructiebrochures merkten op dat de markeringen ongevoelig waren voor pijn en niet konden bloeden, dus gebruikten onderzoekers speciaal ontworpen naalden om herhaaldelijk in het vlees van de beschuldigde te steken en te prikken totdat ze een plek ontdekten die de gewenste resultaten opleverde. In Engeland en Schotland werd de marteling uiteindelijk uitgevoerd door goedbetaalde professionele ‘prikkers’, van wie velen eigenlijk oplichters waren die afgestompte naalden gebruikten om valse heksentekens te identificeren.

  Naast het prikken, kan de ongelukkige verdachte ook worden onderworpen aan “krabben” door hun vermeende slachtoffers. Deze test was gebaseerd op het idee dat bezeten mensen verlichting vonden door de verantwoordelijke persoon met hun vingernagels te krabben totdat ze bloed trokken. Als hun symptomen verbeterden nadat ze aan de huid van de beschuldigde hadden gekrabd, werd dit gezien als gedeeltelijk bewijs van schuld.

  7. Bezweringen
  Deze test, ook bekend als ‘opladen’, hield in dat de beschuldigde heks werd gedwongen de duivel verbaal te bevelen het bezeten slachtoffer uit zijn of haar bui of trance te laten komen. Andere mensen zouden ook de woorden uiten om als “controle” te fungeren, en rechters zouden dan beoordelen of de verklaringen enig effect hadden op de toestand van het slachtoffer. Aanklachten werden beroemd gebruikt in het 16e-eeuwse heksenproces tegen Alice Samuel en haar man en dochter, die werden beschuldigd van het betoveren van vijf meisjes uit de rijke familie Throckmorton. Tijdens de procedure dwongen rechters de Samuels om te eisen dat de duivel de meisjes uit hun betovering zou bevrijden door te zeggen: “Omdat ik een heks ben … dus beveel ik de duivel om Meesteres Throckmorton op dit moment uit haar vel te laten komen.” Toen de bezeten meisjes onmiddellijk herstelden, werden de Samuels schuldig bevonden en als heksen opgehangen.

 6. Waar heb je het over. Ga er inhoudelijk over in (ontkracht het) en kom niet met zulk prut.

  “Er waren destijds grote problemen (zoals nu Corona, Klimaat, …)”

  Die problemen zijn er omdat de media je dit wijsmaakt (angst aanjagen). Als er geen media zou zijn, merkte je van beiden (praktisch) niets.

  1. Bedankt voor uw reactie @LACSAP- (Pascal?).
   Waar heb ik het over? Ik heb het over complotdenken dat zich sluipend overal als een gevaarlijk virus verspreid.
   Een virus dat het denken aantast. Ik ben al lange tijd volger van deze blog, maar stel helaas vast dat de schrijver, waarvoor ik veel respect heb, zich stilaan ook laat meeslepen door de tentakels van dit complotvirus.
   Eigen aan complotdenkers is dat ze mekaar in echokamers gaan versterken.
   Een mooi voorbeeld daarvan is blckbx.tv. Als ik de commentaren bij de video’s lees, vind ik daar haast geen enkele afwijkende mening.
   Datzelfde geldt voor andere “alternatieve kanalen” die ik bezoek. Ik ben steeds een vreemde eend in de bijt, een nestbevuiler.
   Ik werd zelfs eens verdacht van te werken voor “big pharma” :-)
   Complotdenkers laten geen afwijkende meningen toe.
   Ze zitten gevangen in de fuik van hun eigen mening en versterken die in de echokamers van gelijkgestemde zielen.
   De algoritmes van de zgn. social media zijn zo ontworpen dat ze verengd echodenken bevorderen.
   Je wordt als het ware gezogen naar de fuik die jouw mening bevestigt.
   Je cherrypickt niet zelf, je wordt zelf gecherrypickt.
   Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking
   Mijn enige missie is mensen aan te sporen kritisch te blijven voor hun eigen mening op basis van feiten, geen fake news (vandaar de analogie met de heksenvervolging). Eenvoudige alarmsignalen kunnen helpen zoals een artikel of video met “de waarheid” in de titel, moet al de nodige argwaan opwekken.

Laat een reactie achter