FatFonts: groter getal wordt dikker

Decimale cijfers zijn erg handig om grote getallen weer te geven maar ze hebben één nadeel: je ziet niet in een oogopslag welke groter is. Nu is er een oplossing bedacht. Maak kennis met de FatFonts.

Tien (Mayanotatie)
Tien (Mayanotatie)

Arabische cijfers handig maar weinig intuïtief
De Maya’s kenden een getallensysteem waarbij het getal één tot en met vier door punten en vijf door een dikke verticale streep werd weergegeven. Tien is twee strepen onder elkaar (=). Simpel en intuïtief, maar rekenen is lastig. Ook omdat de Maya’s een twintigtallig stelsel kenden en de hogere trap boven de trap er onder plaatsten.

Negentien (Mayanotatie)
Negentien (Mayanotatie)

Pas echt beroerd is het Romeinse systeem waarbij bijvoorbeeld 89 als LXXXIX wordt weergegeven (letterlijk: 50+10+10+10+(10-1)). Alleen de allerslimste monniken konden met het Romeinse getallensysteem bijvoorbeeld de paasdatum berekenen.
De Indiase cijfers kwamen via de kruistochten in Europa terecht, vandaar de naam ‘Arabische’ cijfers. Dit vereenvoudigde het rekenen enorm, maar aan bijvoorbeeld 10 kan je niet zien dat het bijna twee keer zo klein is als 19. Bij het Romeinse getal XIX (vergeleken met X) of de corresponderende Mayagetallen (zie rechts) is dat wel te zien (aan VIII kan je trouwens niet zien dat het kleiner is dan IX).

Tekenen met getallen
Computerwetenschapper Miguel Nacenta heeft nu een oplossing bedacht: cijfers waarvan de oppervlakte evenredig is met hun grootte. De één heeft dus de kleinste oppervlakte, de negen de grootste. Het getal tien heeft nu de halve zwarting van het getal negentien (een één met een tien keer zo kleine, maar negen keer zo dikke negen). Dit is vooral handig als je in een grafiek zowel de absolute waarde als het grote geheel wilt weergeven. Hieronder de getallen één tot en met negen in een blokfont (de nul is uiteraard onzichtbaar). Je kan zien dat de negen precies negen keer zoveel oppervlak heeft als de één.

Het grote voordeel van deze techniek is dat je als het ware kan tekenen met getallen. Voor het grote geheel bekijk je het plaatje vanaf een afstand; wil je de precieze waarde van een bepaalde datapunt weten, dan bekijk je het detail. Deze techniek kan maximaal getallen van drie cijfers weergeven.

Blogger en fysicus Richard Wheeler ging ermee aan het spelen en kwam tot opmerkelijke resultaten. Bijvoorbeeld deze reeks getallen

ziet er weinig informatief uit. Heel anders wordt dat, als FatFonts gebruikt wordt voor precies dezelfde tabel met getallen:

Nadeel van deze fonts vind ik persoonlijk dat ze niet tot 90% van de oppervlakte van het vakje gaan. Beginnen jullie vingers al te jeuken? Hier kunnen de fonts gedownload worden en hier staat een handeiding.

Meer info
Fat Fonts

2 gedachten over “FatFonts: groter getal wordt dikker”

Laat een reactie achter