Is wat het CERN ontdekt heeft wel het HIggsdeeltje? Bron: artikel

‘Higgs mogelijk nep’

Tenminste twee andere (quasi)deeltjes kunnen zich voordoen als het langgezochte deeltje, volgens een nieuwe analyse van CERN-data. Welke van de drie mogelijkheden is het?

Is wat het CERN ontdekt heeft wel het HIggsdeeltje? Bron: artikel
Is wat het CERN ontdekt heeft wel het HIggsdeeltje? Bron: artikel

Toch geen Higgs?
Het CERN hield bij de aankondiging van de ontdekking van het Higgsdeeltje nog de nodige slagen om de arm. In de formulering van het CERN ging het om een boson, dat ‘consistent is met het langgezochte Higgsboson’. Deze voorzichtigheid van het CERN is terecht, aldus de Amerikaanse auteurs van een nieuw artikel met de heftige titel: Have We Observed the Higgs (Imposter)? Wat natuurlijk de vraag oproept: als het deeltje niet het Higgsdeeltje is, wat dan wel? Ian Low van de voormalige concurrent van het CERN, Argonne National Laboratory in Illinois met de nu buiten bedrijf zijnde Tevatron, en een aantal collega’s spitten door de CERN-data in een poging om licht op deze vraag te werpen.  Hun conclusie: de data is consistent met niet alleen het Higgsboson, maar met twee andere deeltjes die verschillen van het standaard Higgsboson.

Dubbelzinnige ‘handtekening’
Het identificeren van deeltjes is verre van eenvoudig. Waar stabiele deeltjes als bijvoorbeeld fotonen of elektronen een duidelijk voorspelbaar gedrag kennen, geldt dit niet voor de instabiele, zware deeltjes als W-bosonen en nu het veronderstelde Higgsdeeltje. Deze deeltjes bestaan extreem kort voor ze uiteenvallen in een waaier van lichtere deeltjes, die elk een deel van de energie met zich meedragen. Volgens de voorspelling van Peter Higgs moet het Higgsdeeltje slechts kort bestaan voor het uiteenvalt. De enige aanwijzing voor het bestaan van een Higgsdeeltje zijn dus de vervalproducten die vrijkomen. Dit kunnen bijvoorbeeld een paar Z-bosonen of fotonen zijn. Helaas is het spoor dat het vermeende Higgsdeeltje achter heeft gelaten niet uniek, aldus de groep deeltjesfysici.

Wie van de drie?
Volgens de groep-Low zijn er verschillende theoretische mogelijkheden. Van de vier (of liever gezegd vijf) theoretische mogelijkheden is één (resp. 2) mogelijkheid, dat wat gemeten is een trilling is, dus zuiver een fopdeeltje door de kwantummenging van andere deeltjes, uitgesloten door de waarnemingsdata. Eén van de drie overgebleven mogelijkheden is dat de data inderdaad afkomstig zijn van een ‘singlet’, een enkelvoudig deeltje dus, m.a.w. het Higgsboson, zoals door het Standaardmodel voorspeld. De andere twee, volgens de auteurs even waarschijnlijke opties zijn dat de data een meer exotische theorie bewijst. In deze theorie  bestaat het Higgsboson in de vorm van een doublet of triplet ‘imposter’: geen werkelijk elementair deeltje dus maar een samengesteld deeltje (dat overigens wel uit nog onbekende deeltjes zal bestaan en dus fysisch wel degelijk erg interessant is).

Beide laatstgenoemde mogelijkheden geven een vergelijkbaar goede ‘fit’ voor de waargenomen frequenties. Zowel het voorspelde spoor van het standaard Higgsdeeltje als die van het doublet en triplet samengestelde deeltje liggen binnen het (rode) één-sigmagebied, het gebied waarbinnen met 68,3% zekerheid de waarde ligt. Het triplet fopdeeltje scoort zelfs in één maat, de getoonde,  iets beter. Over het algemeen scoort het standaardmodel Higgs echter het best. Op dit moment weten we het nog niet definitief. Eén sigma is uiteraard niet erg indrukwekkend. Pas als er veel meer metingen zijn verricht, wordt het betrouwbaarheidsgebied zo klein, dat een ondubbelzinnige uitspraak is te doen. Een niet-standaardmodel Higgs zou spectaculair nieuws zijn, want zo kunnen we een compleet nieuwe wereld ontdekken.

Onbekende woorden of begrippen? Raadpleeg Natuurkunde 101

Bron
Low et al., Have We Observed the Higgs (Imposter)?, ArXiv preprint server (2012)

12 gedachten over “‘Higgs mogelijk nep’”

 1. Dat gedoe met deeltjes die slechts zeer korte tijd bestaan lijkt me inderdaad verwarrend.
  Toch nog een vraag. Ik begrijp niet goed waarom het niet mogelijk zou zijn om het Higgsveld (als het bestaat) zelf aan te tonen.

  1. Als een higgsveld zou bestaan Zou je doktor je dat zelfs haarfijn kunnen uitleggen waarom je aan acute stralingsziekte aan het sterven bent.  Het boson is extreem kortlevend en met 125 GeV eq 133protonmassas extreem radioactief en vervalt binnen x? tot de macht -25ste seconde in stralingsproducten. Er Zou in het Heelal Geen Leven Mogelijk Zijn.
    
    
   Ook is het Geen deeltje daar het Niet in stabieler Lager in Atoomtal Element veranderd Wat Dan Had Gemoeten Maar is een stralingsproduct een vervalsproduct….van Atoomsplijting of deels fusies (tig Goudatomen smashen met elk 125Gev tegen elkaar….sja dán kleeft er wel eens wat  (btw IS het 1x of tweemaal 125GeV?))
    
    
   Ook die sigmacalculaties Krijg Ik tranen Van in de Ogen. Als of een kans van een of tweemaal 1 op 1, 7 miljoen ook maar iets over een theorie ZOU kunnen bijdragen.  Dé versnellerenergieen ZELF Geven al Aan tot wat men  “Kán versnellen en “produceren.
    
    
   Aan hun publicaties Was al te Zien dat ze eerst wilden bekijken hoe de Mensheid Reageerde wat een in hun metier zeer gebruikelijk truckje is en ook inzake hun terrorismen tegen de Mensheid   Door eerst kleinschalige “proefvelden te starten om de reacties eerst te bestuderen. En Inderdaad Is er Erg Veel Gefundeerd Bezwaar en Vragen die ze allen Niet kunnen beantwoorden en krabbelen ze terug. Deden ze met dat sdl gedoe ook al.
    
    
   Ik Denk dat ze hun parasitismen via de cernbudgets en kosten zo lang mogelijk willen rekken om zo veel mogelijk Munten te scoren en daarom met een na ander bizarre berichten….”niet komen….maar lekken….cern hét wondermiddel der 21ste eeuwse kwakzalvers. Veel zeer hoogleerdheid”lijkende” abracadra wég is Uw Geld en onnavolgbaarheden en wegrennende academici of gemeen wordende hoog opgeleidden als enig argument Zijn gebruikelijk Symptomen er Van…einstein staat ook al twee jaar alleen in zijn nakie en Geen geleerde Die hem verdedigen wil …óf kan…sja Dát Zegt Wat!
    
    
   Higgs was gewoon bedacht “gefantaseerd om rekenkundig een Onbeantwoordde Vraag inzake de zwakke kracht op te lossen Dat Anderzijds al Verklaard en Uitgelegd is.
    
    
   Ook het gezemel inzake higgs om “rustmassa is Kolder Daar rustmassa Geen Eens bestaat.  Een Zeer Dure Fraude van de bankstermafia die evenals met de betuwe rekeningrijden dwangverstedelijkingen bouwfrauden monopolies westerschelde metro en ook cernprojecten miljarden via hun families en bedrijven onttrekken en wegwerken uit de Volken waarbij hun banken een Major rol spelen. Ook in hun drughandel en Mensen handel ect.
    
    
   Mischien Dat Auteur dat sigmaprincipe op Natuurkunde 101 Wil Bijdragen in een als Dat Mogelijk is Begrijpelijke Vorm daar dit wel steevast als behoorlijk zwaar bedoeld argument terugkomt?

  2. @Roeland, dat is inderdaad een hele goede opmerking.
   Het model dat de wisselwerkingen beschrijft tussen het scalaire veld en het vectorveld (Higgsveld en elektromagnetisch veld) is maar een benadering van de werkelijkheid. Het geeft de werkelijkheid absoluut niet volledig weer. Bovendien hebben wij moeite met de schaalgrootte. Alles wordt uitgedrukt in energiehoeveelheden en over de ruimtelijke structuur van het Higgsveld in relatie tot het elektromagnetisch veld bestaat nog geen duidelijk beeld. Een aantal facetten die wij nu toeschrijven aan het elektromagnetisch veld zouden best wel eens effecten van het Higgsveld kunnen zijn. Een van de aanwijzingen in die richting is de gelijktijdige amplitude van het magnetisch en het elektrisch veld van elektromagnetische straling. Jouw vraag loopt gewoon voor op de huidige kennis op dit gebied.

 2. Hoewel ik zeker de hogere wiskunde, en de van daaruit veel duidelijker inzichten in deze stof helaas niet beheers, ben ik toch enthousiast volger daarvan. Bij mij rijst dan de volgende vraag, naar aanleiding van de uitspraak van Germen, “Een niet- standaard model Higgs zou spectaculair nieuws zijn, want zo kunnen we een compleet nieuwe wereld ontdekken.”

  Houdt dit in, dat we tegen de ontdekking aan zouden kunnen lopen, dat men er bijvoorbeeld en toeval, in is geslaagd een compleet (maar anders samengesteld)  synthetisch versie van het Higgsboson te synthetiseren? Ik sluit de mogelijkheid niet uit, dat een dergelijke versie zou kunnen bestaan, naast de versie waar men zo naarstig naar op zoek is.

  Het volgende voorbeeld is pure science-fiction, maar je weet maar nooit wat daaruit voortkomt.

  Met geluidsgolven maak je antigeluidsgolven, waaruit ik dan de theoretische hypothese stel; dat het zo zou kunnen zijn, dat het met een synthetische versie van het Higgsboson, mogelijk moet zijn om antigravitatie te realiseren. Of nog interessanter; je zou misschien een Higgsveld vóór een versnellend ruimteschip aan kunnen creëren, waardoor het bestaande Higgsveld verdrongen wordt, en het schip zodoende onbeperkt zou kunnen versnellen. ;)

 3. Naar het higgsdeeltje is al lang gezocht, en nu is het blijkbaar gezien. De fysica heeft nu een sluitend model, want wat hypothetisch was, bestaat nu ook werkelijk. Het is te begrijpen dat alle fysici dolgelukkig zijn. Het intellect triomfeert. Alleen, wat hebben de fysici gezien? De ontdekkingen van de fysica beperken zich tot de oppervlakteverschijnselen. Dat is ook wat een intellect, een mentaal kan waarnemen. In de lilaca is ontdekt dat er onder de oppervlakte veel meer waar te nemen is dan wat met de oppervlakte-ogen en met de hulp van ingewikkelde machines te zien is. Daarvoor moet men echter een ontwikkeling doormaken, waardoor men naar de volgende fase in de evolutie van de materie gaat. Geëvolueerde materie heeft meer vermogens. Lila materie heeft het vermogen om het zogenaamde higgsdeeltje, dat massa geeft aan de andere deeltjes, uit te schakelen of te laten bestaan, zodat het lichaam niet of wel gewicht kan hebben.

    1. Lila roze en nagellak is een andere wereld een andere dimensie.  Onbereikbaar voor 5 dimensionale platwormen als Ik.

    2. Zie http://www.lilaca.com/
     Daar staat ook de letterlijke tekst die A.Vrijlantheeft gekopieerd en geplakt.
     Is weer een voorbeeld van  ‘quantummystiek’.
      

    3. Nou, ik begin weer oververmoeid te raken, dus heb ik mijn vraag misschien ook niet goed geformuleerd. Maar het antwoord dat ik kreeg slaat totaal nergens meer op. Het kan een prima kerel zijn hoor, maar die onzin mag hij van mij voor zich houden.

 4. Aan de redactie van visionair,
   
  Spijtig dat ik op uw website geen e-mail adres aantref, om de spiltheorie/hypothese
  en de theorie van de verenigde velden, u te doen toekomen.
   
  Welke stelt dat het Higgsboson nooit gevonden zal worden, daar er sprake is van een contradictio in terminus, Het Higgsdeeltje zou dus massaloos moeten zijn,
  Zelfs een foton heeft massa! De zwakke kernkracht is slechts een manifestatie van het zwaartekrachtveld, evenals de sterke kernkracht.
   
  Het zou mij een waarlijk genoegen zijn om de spiltheorie hier op uw site te mogen publiceren, zeker gezien het feit dat er veel interesse is in dergelijke materie.
   
  Mijn e-mail adres : ehkwai@hotmail.com.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Koud

Laat een reactie achter