Een negenjarig meisje wordt dichtgenaaid en van haar clitoris afgeholpen in Mogadishu. Eén van de vele hoogtepunten van de rijke Somalische cultuur.

Hongersnood in Hoorn van Afrika veroorzaakt door overbevolking

Het is vaste prik. Om de zoveel tijd worden onze TV-schermen weer gevuld met Somalische kindertjes. Hoe komt het dat dit volk wereldrecordhouder menselijke ellende is? En wat is een goede oplossing?

Meer Somaliërs dan het leefgebied aan kan
De Somaliërs zijn een nomadisch volk van ongeveer zeventien miljoen mensen, waarvan tien miljoen in Somalië leeft en de rest voornamelijk in de buurlanden Kenia, Ethiopië en Djibouti. In 1970 waren er ongeveer drie miljoen Somaliërs in Somalië zelf. In veertig jaar is het aantal Somaliërs dus verveelvoudigd. En zoals dat wel vaker gaat in een halfwoestijn: als de bevolking over de carrying capacity van het gebied heen gaat, leidt dat tot hongersnood. Dit is wat er in Somalië gebeurt. De zaak wordt verergerd door de voortdurende burgeroorlog in het gebied, waardoor migreren moeilijker is geworden.

Een negenjarig meisje wordt dichtgenaaid en van haar clitoris afgeholpen in Mogadishu. Eén van de vele hoogtepunten van de rijke Somalische cultuur.
Een negenjarig meisje wordt dichtgenaaid en van haar clitoris afgeholpen in Mogadishu. Eén van de vele hoogtepunten van de rijke Somalische cultuur.

Geen paradijs voor vrouwen
Somaliërs zijn islamieten die in een patriarchaal semi-nomadisch stamverband leven. Vrouwen hebben zoals in alle islamitische landen, weinig tot niets te vertellen. Hierbij komt de patriarchale Somalische cultuur. Deze combinatie maakt dat vrouwen weinig bespaard blijft. Vrouwelijke kinderen worden ‘verlost’ van hun clitoris en kleine schaamlippen, waarna hun grote schaamlippen bijna geheel worden dichtgenaaid. De wond geneest in enkele weken, waarbij zich littekenweefsel vormt. Anders zie je geen verschil met een geit, vinden de Somalische mannen, die als veehouders waarschijnlijk praktijkdeskundigen op dit gebied zijn. Na de bevalling wordt de vagina weer dichtgenaaid.

De Somalische vrouw is gewoonlijk nauwelijks tot niet opgeleid (Ayaan Hirsi Ali was als dochter van een welvarende familie een uitzondering). Het leven van een Somalische vrouw is dus bij uitstek dat van een zoontjesfabriek, zoals Ayaan dat treffend omschreef.  Geen wonder dus dat de geboortecijfers onder Somaliërs tot de hoogste ter wereld behoren.

Patriarchale stammensamenleving
De Somaliërs geloven dat ze afstammen van een enkele stamvader, Samaale, waarvan de zonen elk  de voorvader zijn van de meeste clans. In werkelijkheid bestaan de clans al langer en zijn deze later geïslamiseerd. De clans leven voortdurend met elkaar op voet van oorlog en zijn alleen tegen de niet-Somalische buitenwereld eendrachtig. Zo steunde het toenmalige Somalische regime van dictator Siad Barre de Somalische rebellen in de Ogaden-woestijn in Ethiopië. Door de voortdurende bloedige oorlogen en bevolkingsexplosie ontvluchten veel Somaliërs het land. De buurlanden zien ze uiteraard liever gaan dan komen, omdat Somaliërs een voortdurende bron van overlast en terrorisme vormen (zo waren de aanslagen in Uganda een daad door Somalische vluchtelingen). Ook in Ethiopië en Kenia kan men daar uit bittere ervaring over meepraten.

Burgeroorlog, overbegrazing en bevolkingsexplosie verergeren hongersnood
Droogteperiodes komen vaker voor in de Hoorn van Afrika, twee jaar droogte achter elkaar is niet uitzonderlijk. De voorraadschuren met voedsel zijn nu echter uitgeput, mede door voortdurende plunderingen van gewapende groepen. Ook zijn de veestapels zo groot dat het land nu kaalgegraasd is. Veeteelt, vooral het verkopen van vee aan Saoedi-Arabië ten bate van de jaarlijkse rituele slacht, is een belangrijke inkomstenbron.

In combinatie van de voortdurende burgeroorlog en de bevolkingsexplosie heeft dit geleid tot deze ernstige tragedie.

De Somaliërs geloven dat Allah voor ze zal zorgen. Inderdaad lijkt het erop dat de natuur nu doet wat de mens in Somalië naliet: de menselijke populatie tot ecologisch aanvaardbare grenzen terugbrengen. In de praktijk gebeurt dit vooral in de vorm van kleine meisjes die als eerste dood langs de weg neervallen. De jongetjes krijgen namelijk als eerste voedsel en water. Kortom: vooral de onschuldigen, die er niet om hebben gevraagd geboren te worden, zijn de dupe. Allah houdt niet van vrouwen en meisjes. Zeker niet in Somalië.

 

 

 

De Somalische islamisten zullen hard moeten worden aangepakt.
De Somalische islamisten zullen hard moeten worden aangepakt.

 

 

 

Wat is er aan te doen?
Alleen een structurele oplossing zal helpen. Om te beginnen moeten de strijdgroepen en clans worden ontwapend. Er moeten strenge straffen komen voor lieden die worden betrapt op het bezit, laat staan het gebruik van vuurwapens. Vooral gewapende religieus gehandicapten, denk aan de organisatie al-Shabaab, zullen meedogenloos hard moeten worden aangepakt.

Het geboortecijfer moet terug naar het vervangingsniveau. Er zal een een-kindpolitiek naar Chinees model moeten komen, waarbij moet worden voorkomen dat er te weinig meisjes worden geboren. Wellicht is een een-zoonpolitiek een oplossing. Ook moet de rechtspositie en het onderwijspeil van vrouwen en meisjes worden verbeterd. Hoogopgeleide geëmancipeerde vrouwen lenen zich er niet toe om zoontjesfabriek te worden. Het probleem: hoe verstandig deze maatregelen ook zijn, ze mogen volgens veel soennitische godsdienstgeleerden niet van de islam. Immers, hoe meer kinderen, vooral zonen, hoe machtiger de islam. Dit betekent dus dat er een einde moet komen aan de islamistische godsdienstwaanzin die het land teistert. Reactionaire imams die niet willen luisteren, en dat zijn er nogal wat, zullen in een heropvoedingskamp moeten worden ondergebracht, waar ze eerlijk werk moeten verrichten.

De veeteelt in de huidige vorm moet verdwijnen. Grote gebieden zullen weer opnieuw met bossen, bijvoorbeeld met de zeer waterzuinige cashewnoot die op 200 mm neerslag per jaar gedijt, moeten worden beplant, zodat ze meer water vasthouden en er een natuurlijke buffer ontstaat die water vasthoudt. Ook kan er gebruik worden gemaakt van run-off farming, waarbij de neerslag in een groot gebied in een dal terecht komt. Wellicht kan er worden geëxperimenteerd met woestijnkassen. Zonnecollectoren kunnen energie leveren, een waardevol exportproduct.

13 gedachten over “Hongersnood in Hoorn van Afrika veroorzaakt door overbevolking”

 1. @Niek..komt helaas door de Christelijke Onderwerping aan Afrikaanse landen zo staat in Genesis 1:28

  … En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
  Uit: NBG-vertaling 1951

  Hoe meer zielen, hoe meer medicijnen je er naar toe kunt sturen/verkopen hoe meer persfotografen er aan kunnen verdienen, hulporganisaties etc etc..KASSA dus!!..Armoe is big business (helaas;-()

 2. Gelukkig is het niet de oorzaak van de ‘klimaatverandering’.

  De hongersnood is tevens de manier waarop de overbevolking wordt teruggedrongen. Ik weet dat het barbaars klinkt….
  Vrouwen, die te weinig eten, worden onvruchtbaar.
  Zwangere vrouwen, die te weinig eten, krijgen babies, die niet levensvatbaar zijn.
  In hongergebieden sterven veel babies en kinderen, zodat je netto toch op één kind per echtpaar uitkomt.

  Het klinkt keihard, maar zo zal het gaan.

 3. Toen ik geboren werd,begin jaren 60,waren er slechts zo’n 3miljard mensen op deze planeet.
  Nu lopen er 7miljard mensen rond. en dat zegt genoeg dacht ik zo.

  Waar moet al dat voedsel vandaan komen om al die monden te voeden?.

  Helaas zal het vechten zijn tegen de religieuze bierkaai zijn om geboorten beperking te propageren in het gros van de wereld.

  Ik ben niet zo positief over dit probleem en daarom denk ik dat het weinig zal uitmaken om het milieu te redden als dit zo door gaat en zal de wal het schip keren zoals nu weer in somalie gebeurt en wat in feite ook de aanjager is van de arabische lente,tekorten aan basis grondstoffen waarvan nu de prijzen exploderen door de almaar groeiende vraag van de exploderende wereldbevolking

  1. Er is voedsel zat op deze wereld. Het grote probleem is dat er schaarste gecreëerd wordt om maar zo veel mogelijk geld binnen te halen. Kijk maar eens wat er allemaal aan voedsel doorgedraaid wordt voor het in de schappen ligt.

 4. Waarom zoveel ellende in veel Afrikaanse landen terwijl ze bijna over alle grondstoffen en mineralen bezitten???? En hoe komt het westen aan zijn rijkdommen terwijl ze zelf bijna niks kostbaars herbergen?? de antwoorden kan je zelf wel invullen! (tenzij je zo naïef bent en wilt denken dat het westen altijd het beste voor hebben met Afrika).

 5. Het standaard verhaal van ondoelmatige hulp: we geven liever een vis dan een hengel.
  We hebben alleen oog voor de problematiek als de nood en urgentie hoog is, dat is als we kinderen zien verhongeren.
  Zonder een pleidooi te willen houden voor het alternatief: niets doen; is desondanks het resultaat: een te grote bevolking zonder kansen, waarvan de kinderen van nu de strijders en piraten van straks zullen worden.

 6. Het probleem is niet simpel. Het er zijn heel veel punten die deze problemen veroorzaken.
  Ik zal er een paar benoemen.

  -Er is bij heel veel lokale overheden veel wanbeleid en corruptie.
  -Feit is dat de bevolking erg is toegenomen (en nog meer zal toenemen) en de opbrengst van de gewassen daarbij achterblijft. Je kan zeggen dat overbevolking armoede stimuleert.
  -grenzen lopen door stammen heen en zorgt dat verschillende stammen in één land wonen. Er is in veel landen veel stammenstrijd.
  -Er is te weinig onderwijs. (Mijn inziens is onderwijs de enige methode om een land te ontwikkelen. Je ziet in Afrika dat hoog opgeleide vrouwen hooguit 2 of 3 kinderen krijgen, en niet blijven bevallen totdat de natuur het de vrouw niet meer mogelijk maakt.)

  Als je ziet wat er in Afrika is gebeurt dan is het wel een triest verhaal. We zorgen dat er minder jonge kinderen sterven, de bevolking groeit daardoor explosief en vervolgens is er jaren later (voorspelbaar) hongersnood.

  Zoals de vorige president van Tanzania in een interview zei: stop met ontwikkelingshulp, het ontwikkeld een land niet maar het maakt een land afhankelijk en zorgt dat er geen eigen initiatieven worden ontplooid!

  Ik ben er helaas van overtuigd dat zolang wij leven er regelmatig hongersnood in Afrika zal zijn en het zal telkens over een grotere groep mensen gaan.
  Heel triest!

 7. Visionair.nl is een website waar vernieuwende visies vanuit een positieve insteek plaats nemen.
  Genoemde maatregelen in het artikel:
  1. iedereen ontwapenen (het enige positieve voorstel)
  2. strenge straffen … (repressief/negatief)
  3. meedogenloos hard worden aangepakt (behoorlijk repressief/negatief)
  4. éénkindpolitiek  (behoorlijk negatief)
  5. heropvoedingskampen (behoorlijk negatief)

  6. Veeteelt verdwijnen

  7. Opnieuw bebossen.


  Ik schrik nogal van dit soort maatregelen. De genoemde maatregelen zijn behoorlijk negatief en repressief. Dit is géén oplossing, maar niets meer en minder dan een andere vorm van onderdrukking, nu echter volgens de visie van de schrijver van dit artikel. 
  Aangezien de problemen niet alleen een lokaal probleem zijn, zijn de problemen ook niet lokaal op te lossen, en de problemen alleen bezien vanuit Somalië zelf is kortzichtig. De situatie elders in de wereld reflecteert ook naar de situatie daar op dit moment.
  er is geen oplossing voor wereldproblematiek op lokaal niveau. Het lokale niveau bestaat zelfs niet eens meer. Alles is al zo verweven met elkaar dat iets niet meer los gezien kan worden van elkaar.
  Als je het al lokaal wilt bekijken is de enige oplossing ontwapenen en her-voeden en her-leren van zelfstandigheid en zelfvoorziening. Maar zelfs daar kleven grote nadelen aan en is in het huidige licht redelijk onrealistisch. (heropbouwen van een Islamitische staat? ontwikkelingshulp wel nuttig? leren ze het ooit zelf? Bodemloze put?, constante vredesmacht?, waarom daar wel en ergens anders niet, etc.) In ieder geval is het eerste vertrekpunt herstellen van vrede en het stillen van de honger, en pas wanneer dat is bereikt kan er weer iets opgebouwd worden en gaan groeien, en kun je gaan praten over een vervolg.
  Hoe ver je als visionair ook in de toekomst zit, je vertrekpunt is wel altijd NU.

Laat een reactie achter