Kleine stukjes Europa in Afrika en Centraal Azië: de voordelen

Op dit moment wagen tienduizenden mensen hun leven in een wanhopige poging om naar Europa te gaan. Kunnen we niet beter kleine stukjes Europa in Afrika stichten?

Waarom is Europa rijk en Afrika arm?

Er bestaan grote verschillen in rijkdom en welvaart in de wereld. Sommige gebieden, zoals Noord-Amerika, Zuidoost-Azië en Europa, zijn erg rijk. Andere gebieden, zoals Afrika en Centraal Azië, zijn erg arm. Vaak wordt door ontwikkelingsdeskundigen gewezen op het koloniale verleden als verklaring. Deze verklaring is echter niet toereikend. Zo zijn er veel rijke landen in Europa die nooit kolonies hebben gehad, zoals Finland en Ierland. Portugal, Spanje en Italië daarentegen, ooit grote koloniale grootmachten, behoren nu tot de armste landen in de Europese Unie. Ook doen landen die nooit gekoloniseerd zijn geweest, zoals Nepal, Thailand en Lesotho, het vaak slechter dan voormalige koloniën. Kortom: het lijkt of iets anders aan de hand is dan alleen kolonialisme. Maar wat is er dan aan de hand? Wat maakt het Westen zoveel rijker dan de rest van de wereld?

Het voornaamste probleem in veel ontwikkelingslanden is corruptie en de geringe rechtszekerheid. Er bestaat geen bezitszekerheid. Een kleine machtige elite in de hoofdstad heeft de vrije beschikking over het hele land. Ben je goede vriendjes met de elite in Kameroen[1]? Dan kan je enorme oliepalmplantages stichten op het gemeenschappelijke land van inheemse Kameroense volkeren, en deze mensen veroordelen tot een klein, miezerig stukje van hun voormalige land. Een schandalige zaak, natuurlijk, iets dat in een goed functionerende democratie niet zou gebeuren. Toch is dit de realiteit waarmee honderden miljoenen Afrikanen, Zuid-Amerikanen en Centraal Aziaten moeten leven. Kortom: als je leven wil verbeteren beheert onderdelen gerust, is het vaak slimmer om naar het Westen te verhuizen. het is overigens lang niet altijd zo: er zijn landen in Afrika waar de economische groei in orde is en waar er goed intern bestuur is, zoals K Kenia.

Het stichten van kleine stukjes Europa in Afrika en Centraal Azië

De Europese Unie is vooral een waardengemeenschap. Het is niet zozeer de geografische locatie, maar onze cultuur en regeringsvorm die ons samenbindt. de kleine stukjes Europa in andere continenten, zoals Frans-Guyana, Ceuta en de Nederlandse Antillen, zijn veel rijker dan de omliggende gebieden. Blijkbaar doen we dat als Europese Unie goed. Dat maakt ons een gewilde migratiebestemming. We kunnen ons daardoor gevleid voelen, maar het zorgt wel voor veel problemen, bijvoorbeeld huisvesting en een integratieprobleem. Daarom kunnen we ons afvragen. Wat is slimmer? De mensen naar Europa halen of Europa naar de mensen brengen?

Hongkong is een mooi voorbeeld van een stukje Europa dat naar Azië is gebracht. Omdat Hongkong een zeer goed georganiseerde bureaucratie heeft, en een goed opgeleide werkzame Chinese bevolking, werd Hongkong een van de rijkste gebieden ter wereld. Veel rijker dan de omringende gebieden. Hier speelde zeker mee dat Hongkong vrijwel geheel wordt bewoond door Chinezen, een hardwerkend, ondernemend en leergierig volk. maar dit geldt ook voor bijvoorbeeld de Volksrepubliek China, die pas sinds een jaar of 20,30 zich uit de armoede heeft weten te ontworstelen. Omdat de Volksrepubliek China enkele van de nuttigste instituten van Hongkong heeft gekopieerd, en profiteerde van het ecosysteem van Hongkong, is nu het aangrenzende deel van China, de Parelrivierdelta, nu het hoogst ontwikkelde en rijkste deel van China.

Hongkong, een van de klein stukjes Europa in Azië. Foto van DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0
Hongkong, een van de kleine stukjes Europa in Azië. Foto van DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0

Hoe zouden deze enclaves eruit kunnen zien?

Stel je voor. Op de grens van enkele Afrikaanse landen in bijvoorbeeld de Sahel of tussen Afghanistan en Pakistan, pacht de Europese Unie ( of een lidstaat ) een stuk verder waardeloze grond, dat we Fata Morgana zullen noemen, voor bijvoorbeeld 50 of 100 jaar. Uiteraard behouden de oorspronkelijke bewoners van het land die binnen Fata Morgana wonen, hun eigendom. En krijgen zij de nationaliteit van het gebied als zij dat willen. In het verdrag met het land dat Fata Morgana verhuurt, bijvoorbeeld Niger, Mauritanië of Afghanistan, staat dat de enclave gedemilitariseerd is en alleen politie mag hebben. Uitlevering gebeurt alleen voor misdrijven die zowel in het land van de huurder als in het land dat verhuurt, strafbaar zijn.

Zo zal de enclave nooit een strategische bedreiging vormen voor het land waar deze in ligt. De enclave zou een grootte moeten hebben van ongeveer 40 X 40 km. Zo is een stuk grond groot genoeg om een uitgebreid industrieel complex te bouwen met woningen, en een luchthaven. Dit is ongeveer de grootte van Hongkong met de New Territories. Binnen Fata Morgana gelden de wetten van het land binnen de Europese Unie, dat het stuk grond afgehuurd heeft. Dus: vrijheid van meningsuiting, rechtszekerheid, Europees recht en vrij verkeer van personen voor erkende burgers.

Oplossing illegale migratie

Illegale migranten die de Europese Unie binnenkomen, kunnen per vliegtuig naar Fata Morgana worden vervoerd. Daarbij kunnen we de humanitaire noodsituatie op heffen. Voor deze migranten is er dan ook werk. Want ze kunnen tegen redelijk lage lonen en onder Europese rechtszekerheid werk zoeken in een van de fabrieken of andere bedrijven. Dit is voor fabrikanten heel aantrekkelijk. Als vette worst kunnen we aan migranten de mogelijkheid aanbieden om naar Europa te migreren, als ze bewezen hebben een duidelijke meerwaarde voor de maatschappij in Fata Morgana te betekenen. Dus bijvoorbeeld uitvindingen hebben gedaan, medemensen hebben geholpen of de wetenschap vooruit hebben geholpen.

De vermoedelijke gevolgen

De grondprijzen in Fata Morgana gaan snel stijgen naar mate de welvaart meer en meer groeit. Daarmee wordt het aantrekkelijker voor fabrikanten om vlak buiten de zone te gaan zitten, als toeleverancier. We kunnen ervan uitgaan dat net zoals eerder het geval was in Hongkong, zich om deze enclaves een zone gaat ontwikkelen van inheemse industrie. Net zoals in de Chinese Parelrivierdelta. Dit betekent een enorme winst voor het land dat de regio verhuurde. Uiteraard was een belangrijke reden voor het succes van Hongkong de Chinese mentaliteit. Deze mentaliteit wordt niet altijd gedeeld doel volkeren in ontwikkelingslanden. Maar juist migranten zijn meer gemotiveerd dan de rest. met behulp van de rauwe energie van migranten zou dit juist wel moeten kunnen werken. Daarom heeft dit concept een goede kans van slagen.

Bronnen

 1. Palmolie uit Kameroen is “duurzaam”, maar de bevolking wordt uitgebuit, Volkskrant, 2021

3 gedachten over “Kleine stukjes Europa in Afrika en Centraal Azië: de voordelen”

 1. Nou misschien wordt al het werk straks door robots gedaan en krijgt iedereen het nakijken.
  Behalve ik want mijn baas vind het menselijke contact belangrijk voor de bezoekers van de fietsenstalling.
  Tenzij er robots komen die ook op irrelevante vragen en opmerkingen goed kunnen reageren.

 2. Het klopt inderdaad dat het koloniale verleden niet alleszeggend is voor de armoede in een deel van de wereld. Maar het is wel een groot deel van de wereld die aan armoede lijdt. Dat dit aan het de manier van organiseren ligt dat klopt inderdaad. Maar vaak wordt deze manier van organiseren wel vanaf het westen opgelegd. Multinationals doen graag zaken met kleine beheersbare partijen en steunen deze ook vaak. Verwurgen ze vaak in deals. Waardoor meer gematigde en opbouwende elementen vaak het onderspit delven in die landen. Het gaat immers in tegen de westerse behoefte om luxe te vergaren. Dit werkt iets anders dan het kolonialisme maar het is er wel een voorvloeisel van.

  Het is een schande dat we in deze tijd in zulke grote armoede leven. Veelal wordt de schuld gelegd bij het gebrek in ontwikkeling vooral op het gebied van scholing en organisatie binnen die landen. Het suggereert alsof blanken deze verworvenheid eigenhandig vergaard hebben. Wat neigt naar genetisch superieur denken. Maar als dat echt zo is kunnen we beter afschiedt nemen van een deel van de mensheid en zijn de kansen om een welvarende natie te stichten welliocht erg klein. Of wellicht is dat toch allemaal een te grote stap en weten we dat het beleid nu iswat het ene rijk maakt het andere arm en dat we NU iets anders moeten kiezen.

  De laatste tijd laten hele globale cijfers echter zien dat armoede de afgelopen deccenia;s erg gereduceerd is. Maar dat is een grote farce om het scholing en organisatie verhaaltje te slikken denk ik. De echte oplossing moet nog komen.

 3. Maar ik ben het voor de rest helemaal eens. De grootste uitdaging van de mens ligt hem momenteel niet in het bouwen van een permanente basis op de maan of een kolonie of mars. Maar de vraag of we uberhaupt wel instaat zijn een goedlopende internationaal opgezette kolonie kunnen opzetten met zijn allen?

  Neem siberie, een gebied wat bijna 1/3 van de aarde bedekt. Er woont geen hond, door permafrost. Wereldkaarten tonen het als bewoonbaar. Maar eigenlijk zou je 1/3 van het land op de wereld momenteel zwart moeten kleuren. Waarom wordt er geen moeite gedaan om dat land te kopen van Rusland? Dan ben je meteen van je overbevolkingsprobleem af. Blijkbaar is het nog te duur om hier te verbouwen en naar de inwoners van siberie te sturen…

Laat een reactie achter