Mevrouw Kathleen Ferrier gooit liever vijf miljard per jaar over de balk dan dat ze Nederlandse kinderen een goede toekomst gunt.

Schaf ontwikkelingshulp af

Ontwikkelingshulp kost Nederland zo’n vijf miljard euro per jaar. Niet alleen kost ontwikkelingshulp veel geld, het is vernederend en inefficiënt. Er zijn veel betere manieren om arme landen te helpen.

Ontwikkelingshulp helpt niet
Ooit, toen ik nog geen twintig was, had ik de droom om de wereld te helpen verbeteren. In die tijd waren studietoelages een stuk ruimer dan nu (zeshonderd gulden per maand, te vergelijken met zeshonderd euro of meer nu), de collegegelden waren een koopje en was de ergste sanctie die een student te wachten stond, was dat hij of zij na zes jaar zelf zijn inkomen moest verdienen. Ik besloot dus tropisch landgebruik te studeren in Wageningen.

Welnu, om een lang verhaal kort te maken, ik kwam er al snel achter dat ontwikkelingshulp in de huidige vorm domweg niet helpt. Er is niet veel wat je met ontwikkelingshulp kan doen aan factoren als geografie, corruptie  of sociale, religieuze of etnische spanningen. Ook pak je mensen hun waardigheid af als je ze hulp geeft.

Mevrouw Kathleen Ferrier gooit liever vijf miljard per jaar over de balk dan dat ze Nederlandse kinderen een goede toekomst gunt.
Mevrouw Kathleen Ferrier gooit liever vijf miljard per jaar over de balk dan dat ze Nederlandse kinderen een goede toekomst gunt. Foto: Wikipedia Commons ex. Roel Wijnants Fotografie

Chinese hebzucht blijkt heilzamer dan westerse liefdadigheid
Nadat Afrika dertig jaar lang zieltogend aan het ontwikkelinginfuus van westerse landen heeft gelegen, kent het continent nu een snelle economische ontwikkeling. De reden: de Chinese investeringen. De Chinezen staan niet bekend om hun buitengewoon ontwikkelde medelijden of sociaal gevoel (ze kijken doorgaans neer op zwarten), maar hun zakenethiek en werkethos is hoog.

China is niet in staat om net zoals de westerse en islamitische staten eerder, Afrika militair onder de voet te lopen en als wingewest te behandelen. De Chinezen kiezen dus voor een vreedzame oplossing: economische expansie. Chinese bedrijven leggen wegen aan, bouwen mijnen en fabrieken waar de Afrikanen in werken. China maakt zo grote winsten en komt aan grondstoffen terwijl de Afrikanen leren te functioneren in een moderne economie.

Vijf miljard per jaar door het putje
Nederland besteedt vijf miljard euro per jaar aan allerlei ongetwijfeld ontzettend goed bedoelde projecten. Zowel direct,via bilateriale hulp, als indirect, via de VN en medefinancieringsorganisaties als ICCO, Oxfam Novib en Hivos. Veel nut hiervan heb ik niet gezien. Leuk voor zogeheten ontwikkelingsdeskundigen die salarissen met zes cijfers verdienen, minder nuttig voor de mensen waar het werkelijk om gaat: de achtergestelden in ontwikkelingslanden.

Leren van China
Laten we daarom ophouden onszelf een rad voor de ogen te draaien en een moreel superioriteitsgevoel aan te praten. Onze geschiedenis is vol van inktzwarte episodes, denk aan de moorddadige militaire campagnes in Atjeh en de slavenhandel.  Laten we in plaats van allerlei wereldverbeterende projecten te starten, domweg de lokale bevolking de moderne equivalenten van spiegeltjes en kraaltjes verkopen. Eerlijk handeldrijven, zonder smerige verkooptechnieken en regelrechte afpersing, deze keer.

Ontwikkelingshulp in eigen land
En wat we met het bespaarde ontwikkelingsgeld moeten doen? Op dit moment wordt er steeds zwaarder bezuinigd op studiebeurzen en het hoger onderwijs. Hierdoor plegen we roofbouw op de getalenteerdste groep jongeren. We zijn bezig Nederland te veranderen in een nieuw Afrika. Laten we dit geld inzetten om analoog aan instellingen als de LOI, goed en goedkoop hoger afstandsonderwijs op te zetten zodat iedere Nederlander zich altijd voor geringe kosten kan scholen en bijscholen.

32 gedachten over “Schaf ontwikkelingshulp af”

 1. Goed stuk, kun je dit even doormailen aan de regering? Ze zoeken naar bezuinigingen maar de huidige plannen (bijv. bezuiniging op studiefinanciering) leiden alleen maar tot onheil voor iedereen.
  De enige die echt baat hebben van ontwikkelingshulp zijn de in hun SUV’s rondrijdende ontwikkelingswerkers en natuurlijk de organisaties.
  Landen die afhankelijk zijn van ontwikkelingshulp ontwikkelen een cultuur van zielig doen en afhankelijk zijn waar ze alleen maar dieper in de put van raken. Uiteraard hebben ontwikkelingshulp organisaties een belang om dit zo te houden. Zonder zielige mensen immers geen ‘redders.’
  Daarom dit artikel snel doormailen naar de regering svp. Zomaar 5 miljard bezuinigd!
  Nu nog defensie afschaffen en we kunnen pijnloos de bezuinigingsopdracht invoeren.
  Defensie afschaffen zou ook zeer heilzaam zijn omdat tot nu toe alle missies die Nederland heeft uitgevoerd de problemen in die landen alleen maar groter heeft gemaakt. Omdat het momenteel niet waarschijnlijk is dat Duitsland of België Nederland invalt is een leger overbodig.

  1. Ik ben toch eerder de mening toegedaan dat juist door het onderhouden van een militair apparaat Duitsland en Belgie ons niet binnenvallen. De westerse beschaving is maar een dun laagje vernis. De geschiedenis herinnert ons hier maar al te pijnlijk aan.

 2. Er is een boek met de titel “The White Man’s Burden” van ene William Easterly uit 2006. Er is misschien ook een Nederlandse vertaling van, weet ik niet. Waar het om gaat is dat daarin het verhaal hierboven met tientallen studies, gegevens en vergelijkingen ondersteund wordt. Die gegevens zijn keihard en schokkend.

  En wat eigenlijk het ergste is: als je denkt dat het gezegde “baat het niet dan schaad het niet” opgaat dan heb je het akelig mis, de statistieken laten overvloedig zien dat het landen zonder (of minder) ontwikkelingshulp veel beter gaat.

  De conclusie is dan ook dat het hier gaat om een soort moderne aflaathandel, om ons schuldgevoel te sussen. Vandaar de titel.

  1. nogal logisch dat ‘ontwikkelingshulp’ eerder het tegengestelde oplevert. Ieder initiatief om zelf de handen uit de mouwen te steken in de ontvangende landen word zo uitgeschakeld. We wachten gewoon op de westerse dollars/euro’s denkt men daar. En het merendeel verdwijnt ook nog in de zakken van corrupte ambtenaren en dictators. Veel betere ontwikkelingshulp zou zijn de tolbarrieres afschaffen die om Europa staan en eerlijke handel tussen noord en zuid verhinderen.

   1. Volledig mee eens idd, nu vernielen we in veel landen de thuismarkten voor de lokale boeren door er onze producten met Europese subsidie te dumpen waardoor daar lokale boeren niet kunnen bestaan. Als je dat probleem oplost los je de honger in veel zo niet alle van deze landen op.

 3. We zijn het eens. Zomaar 5 miljard bezuinigd waar niemand ook maar een greintje pijn van heeft. Laat het kabinet hier een voorbeeld aan nemen. Er valt genoeg te bezuinigen op allerlei onzin. Alleen het kabinet pakt steeds de verkeerde punten aan.

 4. Het klopt volgens mij dat mensen in ontwikkelingslanden zichzelf uit hun armoede moeten werken. Oneerlijke handelsregels en door de EU gedumpte landbouwproducten helpen daar niet bij. Volgens mij s het goed om boeren uit ontwikkelingslanden een eerlijke prijs te betalen zodat hij ook geld heeft om z’n kinderen naar school te sturen. Dat kan door producten met een fair trade logo te kopen n de supermarkt, bv chocola, thee, pindakaas of ananas.
  Daarnaast is toegang tot spaar- en leenmogelijkheden van belang, zodat iemand kan investeren of financiële klappen door wisselende oogsten op kan vangen. Dat kan door te investeren in microkredieten va bv ASN bank, Oikocredtit of Triodosbank.

 5. Inderdaad, laat al die ‘sympathieke’ hulpverlening maar achterwege. Het is beter ons geweten efficiënt te sussen, daar kunnen we later nog een economisch voordeel uit halen. Pak de armoede niet aan met goedkoop gedumpte landbouwproducten, maar pak de corruptie aan, investeer in peacemaking en peacekeeping, exporteer onze technologie, dan zal het gunstige ondernemersklimaat in Afrika er zo goed als vanzelf komen. Deze inspanningen kunnen en mogen ons wel degelijk geld kosten, maar op die manier wordt het geld goed besteed en wordt er een echte economie gecreëerd, daar kunnen we ons voordeel dan nog eens uit halen ook.
  Schiet de VN niet meteen af: de Wereldbank en haar dochter het IFC doen het wel degelijk op de juiste wijze. En zoals Wouter zegt, microkredieten zijn heilzamer dan we ons voor ogen houden…
  Zoals we nu bezig zijn werken we alles gewoon tegen, toch zou ik ontwikkelingshulp niet afschaffen, wel zou ik ze zeker grondig, heel grondig, hervormen.

  1. Misschien dat Italie nog wel te redden is, maar de corruptie in Indonesie lijkt me eerder een cultuur. Dus rekening houdend dat elke officiele prijsopgave een alternatieve betalingsregeling kent, kan daar zaken worden gedaan.

   1. Corruptie is inderdaad dikwijls een structureel probleem, wat niet wegneemt dat er geen hoop meer is (of althans, dat hoop ik). Misschien overwint op een dag ver in de toekomst, zelfs in indonesië, de democratie de corruptie… Wat wij kunnen doen is hopen, maar de internationale gemeenschap kan misschien druk zetten, geen idee hoe corruptie politiek kan aangepakt worden, maar ergens moet er toch een oplossing zijn?

    1. Corruptie lijkt me moeilijk globaal te definieren. Wij vinden Indonesie corrupt. Een ware democratische heilstaat vindt onze benoemde burgemeester waarschijnlijk een uitwas van corruptie.

    2. Haha, dat zou inderdaad wel kunnen, maar, onafhankelijk van je definitie of interpretatie van corruptie, die van Indonesië is veel minder bevorderlijk voor het ondernemerschap dan de corruptie van onze politici. Misschien druk ik mij correcter uit wanneer ik zeg dat de vorm van corruptie specifiek aan onder- (of minder-) ontwikkelde landen dient aangepakt te worden?

    3. Dat ben ik met je eens. Hier kan je vrij snel beginnen als ondernemer. Ik vermoed dat daar her en der eerst wat onduidelijke leges moeten worden voldaan. Dat moet je dan wel in je zak hebben.

 6. Ik zag ooit eens een docu (vpro?). In een woestijndorpje was een pakket afgeleverd met waterpomp onderdelen. Een medisch hulpverlener vroeg aan het stamhoofd waarom de pomp niet werd uitgepakt en geplaatst. Het stamhoofd meldde daarop geamuseerd dat daar de witte mannen voor waren.

  Dit fragmentje spreekt m.i. boekdelen over hoe de cultuur aldaar is verziekt door de warme deken van liefdadigheid.

 7. Nog een feitje.
  Een kennis van mij werkt in Ruanda aan de universiteit. Zoals wij hier zelf zaken aanpakken door bijvoorbeeld een boek te vinden over een onderwerp, is daar ‘not done’. Het moet ze eerst verteld worden. Zo is blijkbaar de cultuur.
  Westerse denkwijze: “Vanmiddag om 16:00 plannen we een cultuuromslag.” ;)

 8. Leestip omtrent dit onderwerp:
  Hoofdstuk 27 ‘De neoliberale tsunami’ uit: De utopie van de vrije markt van Hans Achterhuis.

  Dit hoofdstuk is prima op zichzelf te lezen, zonder de rest van het boek gelezen te hebben.

 9. Met die vijf miljard kunnen we heel creatief omgaan. Werklozen die kunnen en graag willen werken, scholieren en studenten werkervaring laten opdoen in de derde wereld. MBO studenten die een bouw of technische opleiding volgen samen met de plaatselijke bevolking huizen laten bouwen. Of studenten verpleegkundigen, pabo studenten enz werkervaring opdoen in hun vakgebied. Want in Nederland is het al heel snel “ga maar koffie halen, printen, kopietjes maken enz” Of een leerling timmerman broodjes laten bakken. De bijdrage van Nederland in ontwikkelingshulp is dan vele malen sterker, en krijgen professionele en ervaren mensen weer terug. En op persoonlijk vlak ontwikkelen deze jongeren en volwassenen zich ook heel snel.

 10. BTW
  Mevrouw Kathleen Ferrier is eigenlijk qua politiek voeren niet veel anders dan Geert Wilders. Ook zij maakt er gewoonte van het CDA (en dus het kabinet) te gijzelen met haar morele opwerpingen. Leuk voor dat Somalische ventje maar wat wint ze daar nou mee? Stukje aflating? De politiek is geen liefdadigheidsinstelling; hoogtijd dat mevrouw Ferrier een post gaat ambiëren bij de Postcode Loterij. Kan ze naar hartelust strooien met centen van vrijwillige donateurs.

 11. Chinese ethiek?
  In Kenia is door de Chinezen een weg vanaf Nairobi richting noorden aangelegd. In ruil voor offshore-rechten hebben ze niet alleen hun eigen materiaal uit China meegebracht, maar ook hun eigen personeel. Er heeft geen enkele Keniaan aan dit project meegewerkt. Het Chinese personeel bestond uit gedetineerden; deze konden door 2 jaar te werken in Kenia hun vrijheid kopen. Onder één voorwaarde: dat ze in Kenia blijven en nooit meer terugkeren naar China.
  Absurd dit, het barst er van de werkloze Kenianen.
  Wie is er hier nu beter van geworden? Heeft Kenia er iets aan gehad?

 12. Onderwijs. Als mensen leren lezen, onderzoeken en denken dan kunnen ze zelf voor hun rechten opkomen en zelf hun leven en land opbouwen.
  Ieder land dat ontwikkelingshulp biedt zou zich moeten richten op 1 specialisme, of 1 gebied. Alleen zo kan de geboden hulp meetbaar worden en kunnen de ministers van ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijk worden gesteld voor hun falen.
  Verander ontwikkelingshulp van een vaag, ongrijpbaar begrip in specifieke verkiezingsbeloftes over projecten met een wat, waar hoe en wanneer. Als elke partij dit doet verdwijnt er niet elk jaar een zak met geld in anonieme zakken, maar komt de hulp daar waar het Nederlandse volk het wil hebben.

 13. Ja hoor, laten we Atjeh er weer bij halen. Dat het beleid dat van Heutsz wou voeren velen malen progressiever was dan zelfs het beleid van de huidige Indonesische regering, vergeten we voor het gemak maar even. Dat diezelfde Indonesische regering met precies dezelfde problemen kampt (en daarmee, me dunkt, dezelfde misdaden begaat) wordt ook maar even achterwege gelaten.

Laat een reactie achter