De New York Times voorspelde dat dit nooit zou kunnen gebeuren. bron: NASA

Toespraak van een eerlijke politicus (2): het goede nieuws

Na de sombere woorden van het eerste deel van de toespraak, komt de politicus nu met reden tot optimisme.

Het goede nieuws is, waarde toehoorders, dat we nog maar op het begin staan van het grootste groeitijdperk in de geschiedenis van de mensheid. En Nederland staat er goed voor om hier maximaal gebruik van te maken. Hoe? Dat zal ik u uitleggen.

Nederland energieonafhankelijk

U wordt wijsgemaakt dat er energiegebrek heerst. Dit is onjuist. De energie ligt werkelijk voor het opscheppen en komt met bakken tegelijk uit de hemel. Nederland is weliswaar niet zo zonnig als de gebieden aan de evenaar, maar Nederland zelf ontvangt jaarlijks per vierkante meter evenveel zonneschijn als het elektriciteitsverbruik van een zuinig persoon: 1100 kilowattuur. Helaas zijn onze zonnepanelen nog niet zo goed dat we al deze energie kunnen benutten, maar hier komt snel verandering in. Op dit moment zitten de recordhouders boven de dertig procent. Dertig procent van 1100 kWh is 330 kilowattuur, iets minder dan een kilowattuur per dag. Nederland gebruikt in totaal rond de 900 miljard kilowattuur aan energie per jaar. Om deze energie op te wekken hebben we dus 3000 vierkante kilometer zonnepaneel nodig, ongeveer tien procent van onze landoppervlakte. Het goede nieuws is: alleen al onze daken leveren al negenhonderd vierkante kilometer. Dat is een derde. De rest kunnen we opwekken met drijvende zonnepanelen op zee. Op onze 60 000 vierkante kilometer Noordzee is het geen probleem om 2000 vierkante kilometer drijvende zonnepanelen te plaatsen.

Het grootste probleem is op dit moment de opslag. Maar ook hier kunnen we wat aan doen, bijvoorbeeld met waterstof. Op dit moment is in de nieuwste elektrolyse-fabrieken de efficiëntie tachtig procent. Dat betekent dat van elke tien kilowattuur aan elektriciteit die je er in stopt, er acht kilowattuur aan waterstof uit komt. Daarmee kunnen we gebruikspieken opvangen. In ruil daarvoor hoeven we geen druppel olie meer te importeren. Want alle energie die we verbruiken, produceren we zelf. Uit zon, aangevuld met wind en kernenergie.

Geen afvalscheiding meer maar plasmascheiding en grondstofwinning uit afval

We stoppen ook met de onzinnige afvalscheiding. Gescheiden afval, bespaart nauwelijks energie en kost vooral veel ruimte, tijd en moeite. Als we alle afval door de plasmascheider jagen, hebben we nog maar één afvalcontainer nodig in plaats van vier. De afvalstortplaatsen graven we af. Dit worden onze metaalmijnen. Zo komt er extra ruimte voor natuur en woningbouw. En werken we niet meer mee aan de vernietiging van andere landen door mijnbouw.

Asiel is wat anders dan immigratie

Mijn progressieve collega’s vinden dat Nederland de plicht heeft om immigranten op te nemen, als zij asiel aanvragen. Mijn meer xenofobe collega’s vinden dat Nederland helemaal niemand meer toe moet laten. Beide is onzin. Asiel is een recht, waar we niet aan moeten tornen, maar immigratie is een gunst. Asiel moet asiel blijven, en immigratie, immigratie. Het doel van asiel is dat vluchtelingen op een veilige plaats kunnen verblijven. Welke veilige plaats dan ook. Deze veilige plaats hoeft niet Nederland te zijn. Nederland is maar een klein land en erg dichtbevolkt. Er zijn meer voor de hand liggende plaatsen om heen te migreren dan Nederland. Zolang Nederland deze veilige plaats organiseert, voldoet Nederland aan haar ethische verplichtingen.

De New York Times voorspelde dat dit nooit zou kunnen gebeuren. bron: NASA
Op naar de sterren, door een goede politiek. bron: NASA

Vrijheid van godsdienst is het verheerlijken van irrationaliteit

Mijn collega’s van religieuze partijen als SGP en NIDA willen godslastering verbieden. Stel, God is almachtig. Dan staat Hij boven datgene wat mensen over Hem zeggen./ Stel, God is niet almachtig. Waarom zou je je er dan druk om maken? Het is niet nodig de waarheid te beschermen, alleen om leugens te beschermen. Daarom zien we dat mensen die leugens verdedigen, en die van de leugen afhankelijk zijn om hun macht te behouden, het meest krampachtig roepen om censuur. Nederland is een vrij land, en vrijheid maakte ons onafhankelijk en groot. Vrijheid van godsdienst is het voortrekken van verzinsels op de waarheid. Daarmee kunnen we nooit akkoord gaan.

Buitenlandse politiek volgens de Gulden Regel

Nederland is een mooi en welvarend land, waar het leven goed is. Uiteraard gunnen we dat de rest van de mensheid ook. Dus stoppen we met het parasiteren op de rest van de wereld, en daar dood en verderf zaaien onder het mom van vredesmissies. Alleen als de meerderheid van de bevolking vóór heeft gesteld voor een vredesmissie, nemen we daaraan deel. Anders niet. Nederland wordt belastingparadijs af voor multinationals. Als we niet op een eerlijke manier geld kunnen verdienen, dan maar niet. Uiteraard pakken we ook multinationals die hier in Nederland belasting willen ontduiken hard aan door ze strafheffingen op te leggen. Hiermee werken we samen met onze goedwillende vrienden in het buitenland. Ook heffen we alle importheffingen en importbeperkingen op voor importen uit arme, onderontwikkelde maar democratische landen. We werken samen waar dat kan, bijvoorbeeld met wetenschappelijk onderzoek. Maar we zeggen alle internationale verdragen op, die mensenrechten schenden of onze zelfstandigheid verminderen.

Recht om te wonen, goede gezondheidszorg en recht op werk zijn mensenrechten

Op dit moment zijn huizen onbetaalbaar, omdat de rechten van bankiers belangrijker worden gevonden dan de rechten van de bevolking. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg. Op dit moment is er alleen socialisme voor bankiers en managers in de gezondheidszorg, niet voor de bevolking. We gaan nu de rollen omdraaien. Huizen zijn om in te wonen, niet om grof aan te verdienen. Dus we gaan flink huizen bijbouwen die ook voor mensen met een laag inkomen betaalbaar zijn. Gezondheid is een mensenrecht, verdienen aan het leed van een ander is dat niet. Dus we verklaren de patenten van elke farmaceut die woekerprijzen eist ongeldig, en we gaan zelf die medicijnen maken.

Door rechts wordt geklaagd dat mensen met een bijstandsuitkering parasieten zijn. Links klaagt over de voortdurende kortingen en pesterijen van bijstandsgerechtigden. Wij hebben een oplossing voor dit probleem. We schaffen de bijstand af, en vervangen die door een werkgarantie. Iedere Nederlander heeft recht op een overheidsbaan tegen het minimumloon. Wie arbeidsgehandicapte is, krijgt aangepast werk. Zo kunnen we allemaal een eerlijk en productief leven leiden, en hoeft niemand op elkaar neer te kijken. Want iedereen werkt hard.

Laat een reactie achter