Plasmascheider lost energie- en grondstofprobleem op

Share Button

We beschikken in Nederland over overvloedige ertsmijnen. Ze hebben alleen een grappige naam: vuilnisstortplaatsen. Nu is er een revolutionaire techniek in ontwikkeling om de enorme hoeveelheid grondstoffen die hierin besloten ligt, te ontsluiten en bovendien onze energieproblemen in de winter op te lossen. Waar wachten we op?

De plasmascheider zet huishoudelijk afval om in bruikbare grondstoffen en energie. De oplossing voor ons afvalprobleem, zo lijkt het. Bron/(c): Plasma Waste Recycling

De plasmascheider zet huishoudelijk afval om in bruikbare grondstoffen en energie. De oplossing voor ons afvalprobleem, zo lijkt het. Bron/(c): Plasma Waste Recycling

De centrale vraag voor afvalverwerking
Atomen, we hebben het hier op Visionair al vaker gezegd, zijn in feite legoblokjes. Het verschil tussen een diamant en een even zware brok houtskool, of tussen een berg woestijnzand en een luxueuze villa, is de manier waarop de atomen zijn gerangschikt. Trek de atomen uit elkaar, plak ze op de gewenste manier aan elkaar en je kan maken wat je wilt. In feite vormen de meest voorkomende atoomsoorten, zoal koolstof, zuurstof, waterstof, stikstof, aluminium, ijzer en silicium – ook vaak de meest interessante uitgangsmaterialen. Het gehele afvalprobleem komt dus neer op de vraag: hoe bevrijden we atomen uit afval en zetten we ze om in een bruikbare vorm?

Hoe werkt de plasmascheider?
Bij hogere temperaturen vallen moleculen uit elkaar. Complexe organische verbindingen degenereren al bij kamertemperatuur, boven de vierhonderd graden vallen zelfs eenvoudige organische moleculen uit elkaar. Boven de tweeduizend graden valt water uiteen in waterstof en zuurstof. Het molecuul dat nog het langste intact blijft, koolmonoxide, valt uiteen boven de 3870 graden. Boven deze temperaturen valt alles uiteen in atomen, een gloeiend hete damp. Maak de temperatuur maar hoog genoeg en alle afval wordt gereduceerd tot gas. Het principe van de verbrandingsoven, al is deze beperkt tot 1200 graden. De verbrandingsoven is echter ontworpen om af te rekenen met afval, niet om er specifiek grondstoffen uit te winnen. De plasmascheider is anders. Bij de plasmascheider is alles er op gericht om afval niet alleen te verwijderen, maar ook om er nuttige en waardevolle grondstoffen en energie uit te winnen.

Metaal, slakken en brandstof
Huishoudelijk afval bestaat uit allerlei materialen, waaronder metaalresten, glas en keramiek, plastic, resten organisch materiaal zoals voedsel, leer  en katoen etcetera, waaronder beruchte composietmaterialen zoals melkpakken van zowel papier, plastic en metaalfolie, en schoenen bestaande uit leer en kunststof zool etc. Op een vuilstortplaats vormt dit alles een onafzienbare janboel. Het wordt anders als dit alles met elektrische plasmaontladingen wordt “gezapt”. Wat dan ontstaat is een scheiding van de diverse lagen: de zware metalen in vloeibare vorm onderaan, daarboven een laag keramische materialen (slak), waarboven de in gasvorm omgezette vluchtige componenten.

Dit gasmengsel is qua samenstelling welbekend: het zogeheten syngas dat voor de ontdekking van Slochteren als stadsgas werd gebruikt. Het bestaat voornamelijk uit koolmonoxide en waterstofgas. De metalen vormen een waardevol restproduct, de keramische slak kan als bouwmateriaal worden gebruikt. Het syngas kan worden verbrand in een gasturbine (waarmee elektriciteit wordt opgewekt) of worden gebruikt om methanol mee te genereren, dat kan worden opgeslagen of als autobrandstof worden gebruikt.

Lees ook
Betalen voor vuilnis

Bron
Plasma Waste Recycling

Share Button

Germen Roding

Hoofdredacteur en analist (Visionair.nl) Expertise: biologische productiesystemen (master), natuurkunde (gedeeltelijek bachelor), informatica

Dit vind je misschien ook interessant:

13 reacties

 1. Bemoeier schreef:

  Misschien moeten we wachten tot de onwil van de Shell aandeelhouders is verdwenen.

 2. Dick Boss schreef:

  Geen onwil. Maar een kosten-baten analyse. Op deze manier grondstoffen betrekken is gewoon duurder dan uit ruwe aardolie. Die is in weerwil van wat vaak geroepen wordt, nog steeds vrij goedkoop. Al in de 2de wereldoorlog slaagde Duitsland erin om benzine uit leisteen te winnen. Maar de kostprijs ervan was zeer hoog. Pas toen de olie-import door de Geallieerden onmogelijk werd gemaakt, paste men deze vorm van winning als noodgreep toe.

 3. Richard schreef:

  Dit systeem kost alleen energie bij het opstarten. Is het plasmaveld eenmaal actief, houdt het zichzelf in stand. Aldus de uitvinder…….

 4. Douwe schreef:

  Lijkt me in ieder geval nuttig om deze technologie verder te onwikkelen. Met straks wereldwijd beschikbare zonne-energie voor spotprijzen is dit best een goede optie. En als we zo alle afval kunnen opbreken in grondstoffen voor nieuwe producten zijn we als mensen van een heleboel problemen af. Als we dan ook de 3d printing technologie goed doorontwikkelen komt de Replicator van Star Trek weer een stapje dichter bij. 

 5. antares schreef:

  Dit systeem kan zeer nuttig worden toegepast voor de herwinning van grondstoffen, naast de toekomstige winning daarvan uit objecten in de ruimte. We zullen het zo wel moeten blijven aanpakken, anders zal door oneindige toevoer vanuit de ruimte, het aardoppervlak op den duur verstopt raken met afvalstoffen.

 6. Hans schreef:

  Mijn advies: Nederland doorontwikkelen en eerdaags niet afhankelijk van China. Onze eigen alternatieve brandstof, mineralen enzovoort binnen handbereik… 

 7. ben db bd schreef:

  uitermate interessante ontwikkeling!!
   
  Ooit heb ik jaren mee mogen bouwen aan de AVR in Rotterdam Botlek.
  Het was wel leuk dat er wat met de vrijkomende energie van de verbranding werd gedaan t.b.v. stroomopwekking, maar de principes bleven toch wel primitief, vond ik. Vooral de chemische afval verbranding werkte op je fronsrimpeltjes uit.
  Methanolvervaardiging klinkt nu toch reeds veel beter?
   
  O, en ik heb ook eens een fabriek voor chemisch afval in de Abtspolder mogen bouwen, daar zouden allerlei goede dingen mee gedaan worden na scheidingen.
  (te moeilijk voor een bouwvakker hoor) Maar bij de ‘weet-je-nog-wel-ouwetje-borrel’ hoorde ik van de makkers dat heel die fabriek al niet meer zou bestaan.
  (het ergste daaraan vind ik dan nog dat m’n grote met zoveel privé-inzet gewrochte natuurontwikkelingstuin dan ook wel gesneuveld zal zijn. Ach, de voor verwildering bedoelde bankivahoen-nakomelingen daarin, (Hollandse kriel, patrijskleurig) waren ook al voor de overdracht door de vossen van onder het gemaal opgevreten :-( )
   
  Wat is de tijd hard gegaan, bezien van als je er achter staat! Doch gaan jullie maar heerlijk door met het doorontwikkelen van technieken welke het leven hier op aarde verbeteren, want ik heb al lang in de gaten dat de mogelijkheden van de schepping schier onuitputtelijk zijn!! Het zal goed kom!, (of zoiets) zo mocht de gereformeerde Stephanus Johannes Paulus Kruger (Paul) het +/- 150 jaar terug al zeggen.
  En het ten goede keren van het afvalprobleem is toch weer een grote overwinning voor de mensheid?!
   
  En als ik hoor wat het radiografisch bestuurbare karretje op mars heeft gekost (en nog, daar verbleken alle cumulatieve kosten van de vliegtuigjesclub waar ik lid van ben geweest bij – en dat was in feite al onbetaalbaar eigenlijk, maar ja ook wel leuke spielerei – en hoeveel zielige kindertjes daarvan van de hongerdood gered zouden kunnen worden …onvoorstelbaar…. , dan huil ik om het gemis aan kosten/baten inzicht antares, van hen hier op het forum, welke denken op tijd weg te kunnen zijn, om de ondergang van ons bolletje waar ons het beheer van was toevertrouwd, vóór te kunnen blijven.
  Maar fantaseer heerlijk verder hoor, laat je door mij vooral niet ontrieven, want we hebben allemaal utopieën nodig om enthousiast te blijven, toch?
   
  Leuke site, deze Visionair.nl ! Moeten we houwe zo. Blijf mee doen!

 8. antares schreef:

  Ha ben.

  De enige manier om voor de mensheid het eeuwige voortbestaan te garanderen, is de ruimte te gaan exploiteren. Dat geldt overigens voor alle intelligente levensvormen in dit universum. Planeten zijn niet onkwetsbaar, op den duur zal de natuur zo’n desastreuse stap een keer nemen, waar dan ook. Dat kan dan het einde van een soort leven betekenen, maar ook van alle leven op een planeet. De kosten daarvan zijn niet in een economische waarde te berekenen. Ik zou het oneindig zonde vinden als de mens moest uitsterven op een dergelijke manier, terwijl we hier triljoenen uitgeven aan bewapening en oorlogen, als gevolg van religieuze geschillen en onderdrukking. Het is een volkomen vals beeld dat je hebt van de wetenschappers, die geld zouden verspillen aan ruimtevaart projecten, over de rug van hongerende kindertjes. Laat de eindtijders maar hier op aarde achter blijven met voldoende eten, en op den duur de onmogelijk te betalen prijs daarvoor dokken. De menslievende en reddende wetenschap, zal dan rouwende vanuit de ruimte moeten toekijken, hoe dit droevige lot zich onontkoombaar voltrekt aan hen die op een wonder hoopten. Ik zoek de wonderen niet waar ze niet zijn, maar daar waar ze wel zijn in bewezen vormen van kennis en prestaties.

 9. ben db bd schreef:

  @ antares: het leuke van een forum vind ik het tegenover elkaar stellen van ideeën.
  Laten we zeggen het uitvergroten van waar de diverse visies botsen, als een soort steekspel; olympisch schermen.
   
  Wij staan dan doorgaans tegenover elkaar, waar we m.i. zuinig op moeten zijn teneinde stof te houden om over te kunnen delibereren.
  Dat behoeft niet heftig te worden, maar kan wel eens scherp worden gesteld om de zaak te verduidelijken. Voor mij blijft iedere tegenstander dan wel gewoon een vriend. Dat meen ik ook als bedoeld uitgangspunt op dit forum waar te nemen.
   
  Het leuke van dit topic is dat men een stukje ecologiepuzzel op haar plaats heeft weten te leggen.
  Al het plantaardige afval wordt in de natuur weer opgenomen in de grote cirkelgang van het bestaan, waarin alles een functie heeft, ook het dierlijke afval.

  In dier voege wil ik er nogal eens graag op wijzen dat op de compost van een vergane cultuur zich wetmatig een nieuwe vestigt.
  In overdrachtelijke zin gesproken zie ik dan onze decadente maatschappij straks waarschijnlijk worden overgenomen door een islamkalifaat.
  We zijn daar m.i. over 20 jaar ziek genoeg voor en nu reeds onoplettend genoeg.
   
  Als bij ons in huis iemand op het toilet werd gemaand op te schieten, (er werden zelfs kranten meegenomen) omdat een ander ook moet, dan werd er graag teruggeroepen: ‘ga maar tussen de rabarberstelen zitten!’ Permaculturisten onder ons weten dat die planten dankbaar zijn voor zo’n bijdrage aan hun groei, wat de moes, de jam en de taarten vervolgens ten goede placht te komen.
  Edoch eilaas is onze maatschappij onvoldoende ecologisch ingesteld op het punt van fecesverwerking en van afvalverwerking in het algemeen.

  Als nu op industrieel scheikundige basis de vuilnisbelten dezer aardkloot gerecycled kunnen gaan worden en zo weer een bijdrage aan de ecologie leveren, de eeuwige cirkelgang der natuur, wordt de druk voor jou om dit bolletje te willen ontstijgen naar oneindige verten in een eindeloos, koud of zinderend en verstikkend heelal, wellicht ook weer een stuk minder, mijnheer antares.
   
  En je weet inmiddels mijn alternatieve aanbod: laat je van kale hongerige rups op de brandnetels, evolueren tot mooie vlinder op de Buddleja; die hebben prachtige vliegvleugels, heerlijke zon, zoete honing, lieflijke seks en vul het zelf maar verder in.

  Als mens wordt je langs de bedoelde evoluerende gang dan tot een laat ik het maar prachtige engel noemen. Is niet helemaal het zelfde, m.i. nog iets mooier, maar ook met de mogelijkheid van oneindig teletransporteren, telecommunicatie, de volkomen geluksbeleving van gearriveerd te zijn op de plek waar je thuishoort, (geen seks meer, omdat je eeuwig bent en aldus de soort geen instandhouding meer behoeft, de vergeten functie, weet je niet meer?), in een zalig paradijselijk landschap, enfin onder volmaakte omstandigheden!!
   
  Ja, je hebt gelijk, met die kale rups moet ook eerst wel wat gebeuren voor hij vlinder wordt, die moet een complete metamorfose ondergaan. Die vieze afval van dit topic trouwens ook. Maar het eindresultaat zal er dan ook naar zijn!, bij die rups, bij dat afval en bij die mens!
  Over het proces waar de mens doorheen moet naar oneindige hoogten in zon en vrede, daar zouden we het nog eens over kunnen hebben als dit topic daar visionair genoeg voor is………
   
  Maar als kale vreetrups de ruimte in willen ……. hoeveel vogelen des hemels zullen hem niet willen verschalken?
  En onthoudt van een ouwe man dat alle aliën welke ontmoet kunnen worden bij voldoende op occultisme gericht zijn, in mijn tijd gewoon nog demonen heetten hoor.

  • antares schreef:

   Allereerst Ben, natuurlijk blijven we vrienden, of we het nu met elkaar eens zijn of niet. Discussies bestaan bij de gratie van meningsverschillen, die kunnen leiden tot gedachtenconcessies en uitwisselingen van plannen van aanpak. Voel je vrij mij hier te vergelijken met een “kale rups”, worden uiteindelijk mooie beestjes. Heb hier in de onbespoten tuin dan ook een redelijk druk bezochte vlinderstruik staan. Over de volkomen geluksbeleving ergens gearriveerd te zijn waar je geen seks meer zult beleven, omdat de soort geen instandhouding behoeft, verschillen we echter waarschijnlijk voor het eeuwige van mening. Ik vind sex het fijnste dat er is, en ben zelfs heel goed bedreven in tantrische sex, met of zonder partner. Voor een goede en blijvende werking van de prostaat, is een regelmatig orgasme noodzaak, waarbij tot 25 keer per maand, prostaatkanker kan voorkomen. Als die van jou er al uit is heeft dat geen zin meer, maar anders wou ik voorstellen e.e.a. eens flink in de olie te zetten na al die jaren, een vastloper is geen pretje. Nou vind ik 25 keer per maand toch wel wat veel, alhoewel tijgers en leeuwen het presteren om 50 keer per dag te liefhebben, dat het een lust is met hun liefje. Dan die alien waar jij het over hebt, die een occult contact in zou houden (hoezo?). Kom ik die tegen, en belooft ie mij 500 keer per maand een paradijselijk orgasme, stap ik zo in (haar/zijn?) ruimtescheepje voor de eeuwigheid. Schreeuwen we samen voortaan de hele kosmos bij elkaar. :)

Geef een reactie

Advertisment ad adsense adlogger