Bestaan hemel en hel? Voor religieuze mensen vormt de onzichtbare, metafysische wereld een krachtige inspiratiebron waardoor ze soms ver boven hun beperkte zelf uit kunnen stijgen kunnen verrichten. (picturesofheaven.net)

$5 miljoen voor onderzoek naar leven na de dood

De door Richard Dawkins gehate christelijke John Templeton Foundation keert een beurs van 5 miljoen dollar (iets meer dan 4 miljoen euro) uit om onsterfelijkheid te bestuderen. Filosoof John Fischer moet antwoord geven op de vraag die de mensheid al sinds haar ontstaan bezig houdt. Ook wordt gekeken naar de vraag of onsterfelijkheid nu te bereiken valt. Zal The Immortality Project ons eindelijk antwoord geven op deze nijpende vraag?

De John Templeton Foundation, opgericht door de in 2008 overleden zeer succesvolle belegger John Templeton, is niet erg populair bij mensen als Richard Dawkins en andere hard core atheïsten. De reden is dat deze stichting volgens hen probeert religie te legitimeren door het corrumperen van wetenschap. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat clubs als de Templeton Foundation  nieuwe gezichtspunten bieden, weg van het orthodoxe verlichtingsfundamentalisme. De toestroom van niet-westerse, Chinese en Indiase wetenschappers de laatste jaren heeft al tot de nodige interessante ontwikkelingen geleid, denk aan het onderzoeken van traditioneel-Chinese kruiden, nieuwe benaderingen in de natuurkunde en dergelijke. Zolang de principes van bona fide wetenschapsbeoefening maar niet worden geschonden, dus niet wordt gerommeld met onderzoeksresultaten of er sprake is van suggestieve onderzoeksvragen,  zijn er m.i. meer voor- dan nadelen aan dit soort activiteiten. Zoals blijkt uit onderstaand stuk. Geen “serieuze wetenschapper” zou zich hiermee zonder prikkel durven bezig te houden.

Bestaan hemel en hel? Voor religieuze mensen vormt de onzichtbare, metafysische wereld een krachtige inspiratiebron waardoor ze soms ver boven hun beperkte zelf uit kunnen stijgen kunnen verrichten. (picturesofheaven.net)
Bestaan hemel en hel? Voor religieuze mensen vormt de onzichtbare, metafysische wereld een krachtige inspiratiebron waardoor ze soms ver boven hun beperkte zelf uit kunnen stijgen. (picturesofheaven.net)

Onderzoek naar onsterfelijkheid
De Templeton Foundation heeft nu een drie jaar durende onderzoeksbeurs van vijf miljoen dollar toegekend aan John Martin Fischer, hoogleraar Filosofie van de Californische universiteit Riverside om grondig onderzoek te doen naar een groot aantal vraagstukken op het gebied van onsterfelijkheid. “Mensen hebben nagedacht over onsterfelijkheid gedurende de gehele menselijke geschiedenis. We hebben een diepe menselijke behoefte om te weten te komen wat met ons gebeurt na de dood,” aldus onderzoeksleider Fischer. “Een deel [van deze nieuwsgierigheid] wordt  opgewekt door het feit dat er nu vorderingen zijn in levensverlengingstechnieken, welke de vraag doen opkomen of onsterfelijkheid mogelijk is en of onsterfelijkheid wenselijk is.”

Fischer wijst op het werk van denkers als Ray Kurzweil, die voorspelt dat de mens en computers samen zullen worden gevoegd en Kenneth Hayworth, de man die zich bezig houdt met het mogelijk proberen te maken van mind uploading, het kopiëren van de menselijke geest in een computerbrein.

Bijna-dood ervaringen
Er zijn veel ooggetuigeverslagen van bijna-dood ervaringen, uittredingen en vorige levens, maar deze moeten om van wetenschappelijke waarde te zijn, worden onderworpen aan grondige analyse, aldus Fischer. Het Immortality Project zoekt onderzoeksvoorstellen van vooraanstaande wetenschappers, filosofen en theologen. Hun werk zal worden beoordeeld door goed aangeschreven collega’s in hun vakgebied en ook worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en tijdschriften voor het algemene publiek. Het doel van Fischer en de zijnen is voor eens en voor altijd vast te stellen of de voortdurende stroom aan ervaringen het gevolg is van een biologisch proces of dat er werkelijk sprake is van een metafysische ervaring. “We zullen zeer zorgvuldig bijna-dood ervaringen en vergelijkbare fenomenen documenteren, waarbij we proberen vast te stellen of het om mogelijke glimpen van het hiernamaals  gaat of door biologische processen opgewekte illusies,” belooft Fischer. “Onze aanpak zal compromisloos, rigoureus wetenschappelijk zijn.” Helaas voor UFO-liefhebbers komen buitenaardse ontvoeringen niet in aanmerking, aldus Fischer. Zijn groep wil vaststellen aan de hand van bijna-dood ervaringen welke veelbelovend zijn, welke nonsens zijn en welke door wetenschappelijk onderzoek gefalsificeerd zijn. Bestaat er een hiernamaals? Fischer en zijn groep hopen hier over een paar jaar meer over te kunnen zeggen.

Waarom zien Amerikanen tunnels en Japanners tuinen?
Een van de vragen die de onderzoekers hopen te beantwoorden is de culturele variatie in bijna-dood ervaringen. De miljoenen Amerikanen (en de Nederlanders) die een bijna-dood ervaring hebben doorgemaakt vertellen consistent over een tunnel met een helder licht aan het eind. Japanners die een bijna-dood ervaring hebben doorgemaakt, waren tijdens de ervaring meestal een tuin aan het verzorgen. Een onderzoeksvraag wordt dan ook, waardoor deze culturele verschillen worden veroorzaakt. Door neurologen is verondersteld dat verstikkingsprocessen in het afstervende brein de tunnelervaring opwekken. Klopt deze biologische verklaring, dan zouden ook de Japanners de tunnel moeten zien, wat, zo blijkt, dus niet het geval is. Hoe absoluut zijn onze culturele normen en waarden? Denken Japanners inderdaad fundamenteel anders dan westerlingen – iets wat veel Japanners graag geloven?

Is onsterfelijkheid de moeite waard?
Is een eindeloos, nooit eindigend leven een hemel of een hel? De meningen onder filosofen zijn verdeeld. De optimisten onder hen, waaronder Fischer zelf, denken dat een leven in een soort hemel voldoende boeiende elementen zal bevatten. De pessimisten denken dat de dood zin aan het leven geeft en de beperkte tijd die ons sterfelijke lichaam ons geeft, ons ertoe aanzet het beste uit het leven te halen. Een eeuwig durend leven lijkt hen een marteling omdat na verloop van heel veel tijd de verveling en een blasé gevoel toe zal slaan. Hoeveel is moed waard als je weet dat je toch niet zult sterven? Ook het geloof in hemel, hel en een leven na de dood die door veel mensen wordt gedeeld, zal logisch worden uitgeplozen. Wat zijn de logische en morele consequenties van een leven na de dood?

Religie en wetenschap
Vragen die ons kunnen helpen een nieuwe richting te vinden. Ook denk ik dat een belangrijke reden dat het Westen stagneert en wordt geplaagd door gevoelens van zinloosheid en doelloosheid, is dat metafysica is afgesneden van de wetenschap. Onze voorouders beschikten over een geïntegreerd wereldbeeld waarin wetenschap en godsdienst één geheel vormden. Er is veel aandacht geweest voor de nadelen hiervan. Denk aan de onzachte ervaringen van Galilei met de Kerk. Het had echter ook de nodige voordelen. Religie inspireert mensen en stelt ze gerust. Er was een duidelijk beeld van goed en kwaad, een duidelijke richting. Er was meer vertrouwen dan er nu is. Religie inspireert ons ook om verder te kijken dan onszelf en onze onmiddellijke behoeften. Dat er kwaadaardige religies en kwaadaardige elementen in overwegend goedaardige religies bestaan is helaas een feit. Maar moeten we het kind met het badwater weggooien?

Lees ook
De voortbestaanswaarde van religie
De dood, een verkenning
Kosmisme, de religie van de toekomst

Bronnen
UC-Riverside Philosopher Will Lead $5-Million Study of Immortality, The Chronicle of Higher Education, 2012
Immortality Project – project website

36 gedachten over “$5 miljoen voor onderzoek naar leven na de dood”

 1. Een wat deprimerend onderwerp. Want als de mainstream wetenschap bij het beschrijven van de werkelijkheid niet op “de hemel” stuit, dan bestaat “de hemel” gewoon niet. Ook al zouden wij er dagelijks in het gewone leven bij wijze van spreken over struikelen.
   
  Ik behoor niet tot de mainstream en al heel lang geleden kocht ik boeken van mediums om te speuren naar natuurkundige beschrijvingen in hun verhalen. Want ik had al vroeg in de gaten dat “de wetenschap” nogal wat trekjes van vooringenomenheid bezit. En daar wilde ik mij uiteraard niet door laten dwingen. Ik was nieuwsgierig naar de beschrijving van “natuurkundige fenomenen” zonder dat deze rustmassa bezitten. Want de hele empirische wetenschap maakt gebruik van meetinstrumenten die opgebouwd zijn uit materie. En ja, hoe kom je dan te weten hoe het zit met energieverplaatsingen binnen één veld?
  Emanuel Swedenborg (wetenschapper 1688-1772) heeft op latere leeftijd een boekenkast volgeschreven en dankzij het feit dat hij o.a. wiskunde en fysica had gestudeerd, zijn de beschrijvingen in zijn boeken van zijn visioenen en uittredingen voor een deel concreet. Sommige van zijn beschrijvingen komen vrijwel exact overeen met de latere beschrijvingen van bijna-dood ervaringen (het “natuurkundige” mechanisme van wat er gebeurd). Uiteraard zijn de boeken van Swedenborg doorspekt met “de Heer” en “des Heren Heere”, maar daar lees je gewoon overheen.
  Die bijna-dood ervaringen komen natuurlijk iedere dag voor. Ik kan mij nog uit 2009 een reactie van een lezer van het financieel dagblad herinneren op een artikel over de dreiging van de crisis voor de financiële reserves van de pensioenfondsen. De man schreef als reactie dat hij 2 maanden geleden een zwaar auto-ongeluk had gehad en daarbij een doodervaring had meegemaakt. Hij was inderdaad door zo’n tunnel gegaan en was daarna “opgenomen” in een groep entiteiten. En het meest schokkende voor hem was dat hij daar de boodschap kreeg dat zijn zorgen over geld zinloos waren. Want binnen niet al te lange tijd zal het geldsysteem op aarde gaan verdwijnen.
  Prachtig waren de latere reacties van lezers op zijn post. Gewoon “platte” ergernis over zijn korte verhaaltje omdat er nu toch wel serieuzere dingen speelden door de financiële crisis!
  “De hemel” wordt pas gemeengoed als de verschijnselen passen binnen de officiële wetenschap. En dan niet als randverschijnsel, maar als concreet deel van de natuurkundige beschrijving van de werking van het universum. De huidige prestaties op dit vlak – RT en QT – zijn volledig ontoereikend. Van het beschreven initiatief behoeven wij dan ook helemaal niets te verwachten. Pas als de exacte wetenschap zelf op een hoger plan komt, komt er schot in de zaak.

   1. denk dat het niet veel had uitgemaakt, was vast wel een andere “profeet” gekomen, met ongeveer dezelfde ideeën met een vergelijkbaar resultaat.
    Was waarschijnlijk de helft van de overgeleverde tekst daardwerkelijk van die profeet geweest in plaats van een derde of vice versa.
    de woorden en daden van welke profeet dan ook hebben de hebbelijkheid nimmer door ooggetuigen te zijn vastgelegd, maar altijd door toegewiijden 250 jaar na dato.

 2. Er is zat bewijs maar dat is moeilijk te “verteren” als je daar zelf geen ervaring mee hebt of niet jarenlang (zelf)onderzoek naar hebt gedaan.
  Ieder mens heeft zijn eigen referentie kader waar je het mee moet doen.
  Persoonlijk wacht ik al jaren (on)geduldig af naar de eerste wetenschappelijke bewijzen, maar ook dan zullen er altijd mensen zijn die het onderzoek weerleggen.

  Een aantal vragen die je naar mijn inziens jezelf moet afvragen om een beter beeld te krijgen of er leven is na de dood, zijn;
  – wat hebben een technologische en natuurkundige singulariteit gemeen
  – waarom heeft Einstein ooit gezegd dat verbeeldingskracht belangrijker is dan kennis

 3. Citaat: “Bijna iedere religie is “kwaadaardig” omdat het de mensen berooft van zelfkennis en zelf inzicht.”
   
  Maak dat de kat wijs! Dagelijks staan de wetenschapsrubrieken in tijdschriften en kranten vol met artikelen die hooguit door 1% van de Nederlanders die dit lezen volledig begrepen worden. Hoe dacht je eigenlijk dat het er aan toe gaat in een wetenschappelijk instituut? Dat alle wetenschappelijke medewerkers begrijpen wat het instituut van tijd tot tijd publiceert? Iedereen zit in zijn eigen specialisme en kent het werk van de anderen meestal alleen op hoofdlijnen. Voor de echte inhoudelijke details moet je bij zijn/haar collega zijn…
  Als iemand hier het naadje van de kous zou posten over bovenstaand onderwerp dan reageert er niemand. Simpelweg omdat maar een enkeling op deze wereld genoeg “zelfkennis en zelf inzicht” heeft om heel veel te doorgronden/op waarde te taxeren. Zeker 95% van de mensheid kan voor wat betreft zijn/haar kennis niet anders dan vertrouwen op anderen die door “zij die het weten” tot autoriteit zijn verklaard. Heel vervelend maar wel waar. 

 4. Een mens gaat er altijd van uit dat sterven er bij hoort. Het hoort bij het leven en het is ook prettig dat het voor iedereen geldt. Dat geeft een idee dat iedereen gelijk is, of hij nu rijk of arm is.
  Vanuit de lilaca bezien is er nog iets anders aan de hand. Want waarom moet men nu persé sterven? Waarom is dit een ijzeren wet? Is er ook een mogelijkheid om die wet te omzeilen?
  Dat maakt de dood heel interessant, want wat is dood eigenlijk? Is het wel iets wat zo vast staat als een huis dat de dood iedereen moet overkomen?
  Wat zijn de mogelijkheden van onsterfelijkheid in dit menselijke lichaam? Is het voorgeschreven in de evolutie?
  Lilaïsch gezien is er een mogelijkheid om de dood te overwinnen, als men psychische ontplooiing voorstaat en daarmee een transformatie van het gehele oppervlaktelichaam door het lila. Het totale lichaam wordt een voertuig van de geest, alle cellen worden licht. Licht zal er altijd zijn, en is er altijd geweest. Licht kan niet sterven. Zo zal redelijkerwijs het lichaam, dat licht is onsterfelijk zijn, hoe vreemd het ook klinkt.

  1. A.Vrijlant, in mijn optiek heb je hier een punt. Zelf denk ik, dat als de mens lichamelijk sterft 1 atoom het lichaam zal ontstijgen en zal opgaan in de transparante wereld om ons heen. Dit atoom noem ik de levensatoom, waarin alle informatie in is opgeslagen van het desbetreffende individu. Het idee dat je maar een leven hebt en dat dan alles ophoud is zo zinloos voor mijn gevoel. Mvg, Paul.

    1. Julie, dat is een kleine moeite omdat te doen, maar waarom kan je dat woord niet meer zien, zeg ik iets verkeerd dan> Mvg, Paul.

 5. Hoe moet je nu “bewijzen” dat er een hemel is… Of liever gezegd: een realiteit die niet materieel is. En met dit laatste bedoel ik geen “beloningssysteem” op godsdienstige basis maar een zuiver natuurkundige werkelijkheid, die meetbaar is als wij zouden weten hoe wij met materiële meetinstrumenten niet-materiële energieconcentraties kunnen detecteren. Vergelijk het maar een beetje met donkere materie. Het bestaan hiervan wordt verondersteld aan de hand van de snelheid van roteren van de sterren en gas/stofwolken van een sterrenstelsel en de afbuiging van het licht van verre sterrenstelsels. Je neemt “de oorzaak” dus niet direct waar maar ziet wel de uitwerking in de materiële wereld.
   
  Nu zou ik best een heleboel beter te begrijpen mogelijkheden kunnen geven maar het artikel vraagt om “wetenschappelijk” bewijs, dus dan kies ik voor het volgende.
   
  Beschrijvingen van mediums geven het beeld van een wereld waar onze gebruikelijke ervaring van ruimte en tijd niet opgaat. De verplaatsing van “een niet-materieel persoon” gebeurt minimaal met de snelheid van het licht.
  Hoe werkt dat? In onze materiële wereld kan energie (kwanta) zich niet sneller verplaatsen dan met de constante snelheid van het licht. Alle energie kwanta verplaatsen zich dus overeenkomstig deze constante (dat wij ons niet met de snelheid van het licht verplaatsen komt omdat wij enorme hoeveelheden kwanta vertegenwoordigen). Een elektromagnetische golf – zichtbaar licht bijvoorbeeld – is de verplaatsing van 1 kwantum (constante van Planck) door de ruimte (in werkelijkheid is het een “treintje” van enkelvoudige kwanta: E = f x c).
   
  Veronderstel nu dat wij een boodschap willen verzenden naar een ruimtevaartuig dat zich 1 lichtjaar van de aarde bevindt. De ontvangstapparatuur in het ruimtevaartuig moet inwendig een verandering ondergaan onder invloed van een signaal dat wij versturen. De ontvanger staat bijvoorbeeld afgesteld op het ontvangen van elektromagnetische golven met een zeer specifieke frequentie. Als deze ontvanger ons signaal ontvangt, dan voegen wij energie toe in de vorm van kwanta aan het apparaat. Dus ons hele systeem van informatieoverdracht berust op het verplaatsen van energie (kwanta) van de zender naar de ontvanger. En die snelheid van energieverplaatsing is de bekende constante c. En voor alle duidelijkheid: de snelheid en de bewegingsrichting van de zender ten opzichte van de ontvanger heeft geen enkele invloed op de snelheid van de elektromagnetische golven (c = c onder alle omstandigheden).
   
  Als je dus wil bewijzen dat “de hemel” bestaat en dat dit immateriële bestaan overeenstemt met datgene wat zo’n beetje “via overlevering” bekend is, dan moet je dus bewijzen dat je een boodschap kan versturen naar dat ruimteschip op 1 lichtjaar afstand en dat die boodschap vrijwel onmiddellijk het ruimteschip bereikt…
  Elektromagnetische golven kunnen niet sneller dan 300.000 km/s (constante lichtsnelheid) en dat betekent dat “de boodschap” niet op de gebruikelijke wijze via het vectorveld (elektromagnetisch veld) verstuurt kan worden. Het elektromagnetisch veld kent wel een soort van “onmiddellijke werking” maar die is ongericht. Bovendien is er tot op de dag van vandaag nog strijd over of dat verschijnsel nu wel of niet correct is (de wetenschappelijke discussie verloopt via de snelheid van verandering binnen het zwaartekrachtveld. Newton postuleerde een onmiddellijke werking en dankzij de RT meent het gros van de fysici dat dit onmogelijk moet zijn).
  Wat niet lukt via het vectorveld, moet via het scalaire veld (Higgsveld). Een volledig vlak scalair veld is inderdaad in staat om veranderingen onmiddellijk overal BINNEN het vlakke veld “voelbaar” te maken. Maar overal waar zich in de ruimte massa bevindt, is het scalaire veld niet meer vlak (vlak = dezelfde waarde). En daar stopt dus de signaaloverdracht…
  Het universum is één groot allesomvattend systeem dus binnen de configuratie van een aantal atomen bevindt zich een overeenkomstige configuratie van het scalaire veld. En in deze configuratie van het scalaire veld zitten “gaten” en in die “gaten” bevinden zich dus de deeltjes met rustmassa (atoomkernen). Of de elektronen binnen het atoom ook rustmassa bezitten, is de vraag (vrije elektronen sowieso). De meting aan een atoom qua som van alle rustmassa’s klopt maar wij weten niet op de rustmassa op dat moment een kenmerk is van het hele systeem (het atoom) of de som is van de kenmerken van de samenstellende delen (atoomkern + elektronen). Als het eerste het geval is dan betekent dit dat de elektronen veranderingen in het scalaire veld veroorzaken, zonder “gaten” te veroorzaken. En in principe is hiermee de weg geopend om berichten te versturen van A naar B die niet gebonden zijn aan de snelheid van het licht.
   
  Even nog voor alle duidelijkheid: de “zender” verplaatst geen energie maar het “skelet” van een ruimtelijke configuratie. De “ontvanger” wijzigt onder invloed van dit “skelet” zijn eigen interne ruimtelijke configuratie en dit wordt binnen het systeem afgelezen als een boodschap met een bepaalde inhoud.
   
  Nu zie ik niet zo snel gebeuren dat onderzoekers in staat zijn om dit principe om te zetten in een werkend model. Maar… iedere fysicus die binnen een experiment een onmiddellijke signaaloverdracht registreert, heeft eigenlijk hetzelfde trucje tot stand gebracht. Als mijn geheugen klopt, is dit trucje een paar jaar geleden al bij toeval tot stand gebracht door een paar Duitse fysici. Zij waren aan het experimenteren met prisma’s. Dus tja… die 5M$ moet dus eigenlijk hun richting uit.

  1. Het ging hier geloof ik om geprojecteerde beelden, die achteruit in de tijd werden geprojecteerd d.m.v. lenzen en prisma’s. E.e.a zou speculatief althans, toegepast gaan worden voor militaire doeleinden als camoeflage. Nooit meer iets van gehoord natuurlijk, daar kun je defensie op vertrouwen. Overigens, de kwantumsprong en daarmee ook informatieoverdracht, geschied ook tijdloos.

 6. @antares, ik weet aan welk onderzoek je refereert. Volgens mij was dit een ander experiment. Maar… welke kwantumsprong bedoel je? Overigens is de minimale tijd voor iedere waarneembare verandering binnen de materiële werkelijkheid 10^-43 seconde dus wat dat betreft was mijn post wat te ongenuanceerd. In theorie is de minimaal tijd binnen een zwart gat “oneindig” veel kleiner, maar dat is geen onderwerp voor visionair.nl.

  1. Ik kom hier later op terug Sydney, ben inmiddels de naam van het artikel kwijtgeraakt waar ik aan kon refereren. De naam van de onderzoeker heb ik hier wel in mijn aantekeningen, “Professor Anton Zeilinger”. Deze deed meerdere succesvolle experimenten met kwantumteleportatie van fotonen, tussen de eilanden “La Palma en Tenerife”. De mededeling dat dit experiment zonder meetbaar tijdsverschil over ongeacht de afstand werd gedaan, komt van zijn kant. Overigens was mij al bekent uit een veel eerder gelezen informatiebron, dat elektronen van schaal verschieten, in tijdloze sprongen. Meen dat dit uit de memoires van Professor kasimir kwam, getitteld “100 jaar natuurkunde”. Leuk om te lezen, er komen allerlei zeer bekende personages aan bod in hun studententijd, waaronder mensen als Niels Bohr, Einstein enz. Het boek ligt al tientallen jaren niet meer in de stadsbibliotheek, maar de universiteits bibliotheek heeft het waarschijnlijk nog wel. Nu ik er verder aan denk, volgens mij ook hier zeker op visionair gelezen.

 7. @antares, ik ken dat onderzoek dat je noemt. De publicatie heb ik niet gelezen maar wel een commentaar.
  De genoemde kwantumsprong betreft dus het verspringen van een elektron naar/van een hogere baan. Ik betwijfel of wij de tijdsduur werkelijk helemaal nauwkeurig kunnen meten maar wat jij bedoelt is de bijna onmiddellijke verdwijning van het elektron in de ene baan en de onmiddellijke opvolgende aanwezigheid in de andere baan.
  Het vervelende van dit soort “experimentele hoogstandjes” is de invulling die wij geven aan de meetresultaten door het beeld dat wij zo’n beetje hebben van de werkelijkheid. Beide toestanden moeten onmiddellijk een foton afstaan anders valt er niets te meten. Ik ben bang dat zij dit met een lasers hebben gedaan op de respectievelijke golflengten zodat het elektron gaat “flipperen” (zou niet weten hoe het anders moet). Maar een laser brengt “de lokale ruimte” in een toestand van excitatie. Ik zal wel eens gaan zoeken naar een beschrijving van dat experiment. Bedankt voor de tip!

 8. @antares, sorry, ik zie dat ik dat experiment op de Canarische eilanden wat al te gemakkelijk afdoe.
  Het probleem met het “teleporteren” van kenmerken (bijvoorbeeld de richting van de polariteit) is het onderliggende mechanisme. Wordt de onmiddellijke invloed op afstand nu veroorzaakt door een overal aanwezig “correctie-mechanisme” op het verbreken van symmetrie binnen het elektromagnetisch veld (het gaat immers om paarsgewijs gevormde fotonen waarvan de polarisatie tegengesteld is) of ligt hier een ander mechanisme aan ten grondslag. En in het ergste geval: een combinatie van mechanismen).
  Het lastige is het bedenken van een experiment dat dit duidelijk maakt. Persoonlijk nijg ik naar de eerste mogelijkheid en wel op grond van een experiment in Zwitserland. Daar heeft men beide fotonen ieder een glasvezel in gestuurd en aan de uiteinden de daadwerkelijke beïnvloeding uitgevoerd. Beide punten lagen geloof ik 16km uit elkaar. Maar het blijft verschrikkelijk moeilijk om op basis van dit soort experimenten tot een sluitende hypothese te komen.
   
  Maar nog even terug naar de aanleiding: de ogenblikkelijke beïnvloeding door het wijzigen van kenmerken noodzaakt het “versturen” van paarsgewijs gevormde fotonen. En dat betekent dat “de boodschap” toch eerst in de vorm van kwanta op weg moet worden gestuurd.
  Desondanks is dat principe bruikbaar voor die raket op 1 lichtjaar afstand want “dat ding” hebben wij eerst zelf weggestuurd. Alleen hebben wij daarmee niet aangetoond dat er een niet-materiële werkelijkheid bestaat – een “hemel” – waar afstand en tijd anders functioneren. Het gaat in de genoemde experimenten immers om een soort van behoudswet (behoud van symmetrie bij paarsgewijs gevormde fotonen). 

  1. Zoals jij al zegt, er is daarmee nog steeds niet aangetoond dat er een niet-materiële wereld bestaat. Wat er dan wel is in dit universum valt moeilijk te zeggen. Informatie wordt doorgegeven binnen de verklaarde natuurwetten en regels die wij kennen, maar ook nog moeten ontdekken. Wat mijnsinziens echter onmogelijk is, dat is de vorming van een methodische uitwisseling van gegevens, die dan opgeslagen moeten zijn in een immateriële matrix, en dan vervolgens een spontaan bewustzijn gaan vormen. Daar houdt het voor mij op, alleen echte wetenschap dient de mens, geen op niets gebaseerde grond kan mij overtuigen.

 9. @antares, allereerst excuses voor dat “paarsgewijs”. Dat moet natuurlijk “paargewijs” zijn (zonder verbindings ‘s’ want anders wordt het een kleur). Ten tweede moet niet “de boodschap” eerst verstuurd worden, maar de ontvanger (bijvoorbeeld in de vorm van een apparaatje waar dat foton op de een of andere manier in blijft bestaan).
  Voor wat betreft het immateriële bewustzijn: ons eigen bewustzijn is vermoedelijk een lokaal secundair veld. Onze hersens zijn naar alle waarschijnlijkheid een orgaan dat een koppeling tot stand brengt tussen dit veld en materie. Hersenonderzoek heeft namelijk uitgewezen dat ons bewustzijn secundair reageert. Het loopt achter op de werkelijke gebeurtenis. En dat zou uiteindelijk wel eens kunnen betekenen dat “bewustzijn” gewoon een eigenschap van de ruimte is. Wat wij dan zien als een eigen, relatief zelfstandig bewustzijn is dan niets anders dan een beperkt gebiedje in de ruimte dat qua kenmerken een klein beetje afwijkt van de directe omgeving. Een structuur met hiërarchische kenmerken.

   1. Het “probleem” met het onderzoek van Pim van Lommel en onderzoek naar leven na de dood in het algemeen is dat maar weinig mensen zich er voldoende in verdiepen om een gefundeerde mening te kunnen geven.

    Veel mensen zullen de resulaten van een dergelijk onderzoek bij voorbaat al verwerpen omdat ze meer “geloven”  in hun eigen onwetendheid (cq massa conditionering).

  1. Sydney, je hebt bij mij echt geen excuses nodig, wees jezelf. Als ik niet over jouw (fouten?) heen kan kijken, als tussen de regels door, moet ik zelf mijn excuses maken :) Ik maak zoveel zoveel fouten, en hoop dat mensen met interessante ideeën niet zullen afhaken, met kortzichtige vooroordelen. Intelligentie is namelijk niet iets, dat automatisch voor begrip staat.

 10. @Hannes/Robert, het boek van Pim van Lommel ken ik alleen van een paar fragmenten, maar de beschrijvingen komen overeen met wat daar over bekend is. Het boek beschrijft het gebeuren dus heel goed. Hij schijnt ook een theorie ontwikkelt te hebben over deze werkelijkheid maar die ken ik niet (persoonlijk denk ik niet dat die helemaal kan kloppen want dan had de wetenschap zich dat onmiddellijk eigen gemaakt).
   
  @Antares, het woord “excuses” heeft bij mij gewoon niet zo’n zware betekenis: “sorry” had ook gekund.

 11. weggegooid geld, lijkt mij zo.
   
  Jezus Christus, dat stukje van de Goddelijkheid dat ooit afgezonden is uit de hemel naar dit ondermaanse, dankte er al eens voor dat God, welke Hij Zijn Vader noemt, de feiten van wat Hij het Koninkrijk der hemelen noemt, verborgen heeft voor wat men vertaald heeft met wijzen en verstandigen, maar wat ik vrijmoedig de wetenschap durf te noemen.
   
  Maar dan zegt Hij er nog iets achter, op grond waarvan ik bovengenoemde stelling aandurfde: ‘doch de kinderen geopenbaard.’
  Dat is voor een intellectueel wetenschapper m.i. een zo ergerlijke uitspraak, dat hij knettergek zou zijn als hij überhaupt deze posting nog verder zou lezen als zekere vorm van zelfkwelling.
   
  En dat vind ik nou juist het leuke aan het leven, zoals door deze Supermacht, deze Almachtige, deze Eeuwige, deze Schepper is ontworpen, vorm gegeven en uitgevoerd en ook nog onderhouden hoor. (wees maar niet bang)
  En zo puur logisch ook!!
   
  Want welke scheiding maakt Hij hier en waarom eigenlijk?
  Niet zo moeilijk voor een eerlijk mens, dunkt mij.
  Kinderen zijn (nog) niet zo mateloos en schaamteloos arrogant. En arrogantie is een eigenschap waar je bij God niet ver mee komt.

  Het verschil, zoals jullie zelf al waar kunnen nemen in de bestudering van de natuur in ruime zin, tussen de Schepper van het heelal en ons, stofjes op een bolletje, is onmeetbaar veel groter dan tussen ons en een pissebed in mijn kruipruimte.
   
  Als die keldermot zich zou inlaten met al die moeilijke dingen welke ik hierboven in deze draad lees, dan zouden wij daar toch minachtend om glimlachen?
  Nou, zo glimlacht (zei Hij Zelf) de Almachtige om ons wetenschappelijk gestuntel.
   
  Dat kan je allemaal lezen in Zijn, onder Zijn toezicht (zegt Hij) te boek gestelde Woord.
  Uiteraard is dat voor de meeste wetenschappers derhalve dan ook het ergerlijkste Boek wat er is.
   
  Waarom schrijf ik dit op een site met wetenschappelijke pretenties? Om lekker rot te doen? Dat zou volgens mij minderwaardig zijn, dat zou dan ook geen goedkeuring van Hem kunnen verwachten.
   
  De escape uit deze problematiek is weer net zo kinderlijk voor de hand liggend als ergerlijk: worden als een kind dus, zoals de Christus reeds aangaf.
   
  Is dat aantoonbaar? O, heel eenvoudig door het oog te richten op de miljoenen welke die weg wel hebben bewandeld en nog bewandelen en aldus tot grote hoogten zijn opgeklommen in dat Koninkrijk der hemelen en Zijn kennis.
  Als jullie dat aandurven er naar te kijken; ook op wetenschappelijk gebied zijn het opmerkelijk vaak christenen welke waardevolle uitvindingen hebben gedaan.
   
  Waar (eeuwig) leven na de dood besloten ligt binnen het Koninkrijk der hemelen, zegt God zelf, zal dus ook in die richting naar de bewijsvoering gezocht moeten worden om resultaat te vinden.
  Klontjes toch?
  Dat behoeft uiteraard geen $ 5miljoen te kosten, maar wel een nederig hart.
   
  Onder die voorwaarde kunnen jullie net zoveel resultaat boeken als al die mensen vóór jullie en om jullie heen, waarvan dan hier nogal eens beweerd wordt dat ze gehersenspoeld zijn, gebrainwasht  of zo iets zullen jullie dat noemen en alle andere vormen van verlies van zelfstandig denken meer, wat voor mij dan altijd slechts een vorm van schelden i.p.v. weerleggen is, zoals eerlijke lezers zullen erkennen.
   

 12. Nou-nou @Ben db bd, dit is dus waar men naar refereert als wij het hebben over zelfkennis en inzicht… U spreekt namens de heer himself? ;-) MIJN GOD; Dit is pas op -en top religieuse arrogantie en zelfkwelling zeg, over “gestuntel” gesproken(!). Neem in God´s naam Uwes woord des Heren mee naar een site waar mensen zich graag laten hersenspoelen alsjeblieft? Ik denk dat niemand op dit wetenschappelijk onderbouwde gezemel van U zit te wachten, mag ik zo vrij zijn…

  1. Dat is recht uit het hart van velen gesproken, alhoewel ik van mening ben dat Ben niet anders kan vanuit zijn wereldbeeld. Een grappige vergelijking heb ik ook nog wel met de eertijds populaire strip “Tom Poes en Olie B Bommel”. Kasteel Bommelstein werd benaderd door schurken, waarop heer Bommel de stupide uitspraak deed, “Omsingel het kasteel Tom Poes”. Tom Poes antwoordde met de gedenkwaardige woorden “Wie denk je dat ik ben, toch zeker geen slang?” Aan het symbolische wereldbeeld van Olie B Bommel werd sindsdien ernstig getwijfeld onder de jeugd, maar de strip bleef populair. Laat Ben zijn woordje maar doen, de commentaren die hij daar geheid op krijgt, vinden de meesten ook wel leuk. Zo dus ook die van jou weer, ik moest flink lachen. :) 

    1. Maar ook recht door zee Bemoeier. Ik kom net achter een documentaire vandaan over drugs, en de steeds weer opnieuw aangepaste chemische aanpassingen daarin, om de wet te ontduiken. Religie is in feite de meest ongrijpbare daarvan, en zeker onderkent als risicofactor. Woorden, en zeker doctrines, hebben grote invloed op het wereldbeeld dat mensen hebben. Vaak nog meer dan de chemische of biologische substanties die men als drugs bestempelt. Het menselijk brein is ongelovelijk gevoelig voor informatie. Met verkeerde informatie kun je een naar wens, massaal aangepast wereldbeeld in elkaar sleutelen, als je maar de juiste snaar raakt bij mensen. Zelfmoordterroristen zijn daar een extreem voorbeeld van, maar sekten en de verschillende religies evengoed. Het wordt hoog tijd dat dit aangepakt wordt, men onderschat de macht achter de pushers van religies. Religie is de meest vertegenwoordigde legale harddrug ter wereld, en ook de meest dodelijke, getuige de oorlogen en vreselijke misdaden tegen de menselijkheid. 

 13. @ Bemoeier: niet alle vrouwen zijn even stoere kerels.
  Mijn grote zus was stoerder dan alle jongentjes uit de buurt en ik dacht jaren dat het zo hoorde, tot ik er achter kwam dat dit eigenlijk best wel een speling van de natuur was. (zij in ’t echt en Pippie in ‘t boek)
   
  Het gevolg is uiteraard dat je vrijwel geen vrouwen in de bouw tegenkomt.
  Ja Corretje wel natuurlijk, die hield de bouwvakkers op hun kop buiten de stelling om ze te laten beloven dat ze nooit meer tegen de muren en het plafond van de toiletruimte zouden sch……
  Corretje heb ik jarenlang van werk naar werk met mij mee genomen als ‘hofdame’; een gouwe meid (ze heette ook Goud met haar achternaam).
  Ze stierf ooit eenzaam tussen de verhuisdozen.
   
  @ Cynthia: dat weet ik niet of het de bedoeling van de moderators is, dat jij zo vrij mag zijn.
  Voor mij ben je redelijk boven proportioneel, maar wellicht vertolkt jouw schrijven wel de grenzen van een uitermate beperkt incasseringsvermogen, waardoor je reactie logisch wordt en jij zielig?
  En misschien vindt de moderator dat wel prima zo.
  Mannen als Reve schreven zo vieze boekjes in plaats van naar de spiech te gaan.
  Bracht goed op, net als jouw populariteit bij antares en wellicht bij andere gelijkgezinden.
   
  Maar heb je ook wat zinnigs te zeggen over wat ik schrijf, anders dan dat ik je blijkbaar mateloos irriteer?? Kan je een of ander ook weerleggen, met feiten onderuit halen, of alleen maar dom uitschelden?
  Antares stelt er tenminste nog een of andere (voor mij vieze) heidense religie tegenover op een andere draad en hier meneer Bommel; ook niet gering uiteraard.
   
  Natuurlijk is het mij al heel lang niet ontgaan dat ik mij hier in vaak zeer christenvijandig milieu begeven heb. Maar juist daarom dacht ik dat het wellicht goed zou zijn voor de beeldvorming om eens een heel ander geluid te laten horen dan het wat-zijn-we-het-toch-weer-allemaal-roerend-met-elkaar-eens-geluid.
  Sommigen vonden dat zelfs wel stoer, hoewel ik slechts bedoel simpel een onderbouwde visie te vertolken welke door miljoenen met mij gedeeld wordt op deze aarde en voor mensen met liefde voor waarheid interessant kan zijn.
  Zouden die echt allemaal geflipt zijn? Is dat jouw denkniveau?
   
   
  In het algemeen wil ik hier nog graag even zeggen, dat ik de nimmer eindigende eeuwigheid te ernstig vind, het leven na de dood te oneindig, het verschil tussen hemel en hel te groot, om daar maar simpel voor weg te lopen met: ik zie het niet, dus het zal er wel niet zijn.
  Het christendom met haar Bijbel als Gods Woord heeft daar veel te veel over geopenbaard en als waar bevonden om er zomaar langs heen te hobbelen, vind ik.
  Om dat uit te mogen dragen op dit topic is uiteraard duizend maal belangrijker dan de vijandigheid van sommigen, toch?
   
  Maar wel wordt er hier weer gedemonstreerd dat er zo duidelijk waarneembaar twee koninkrijken zijn in de hemelse gewesten, waartussen de mens in zijn/haar keuzen en houding moet kiezen.
  Mag ik dan de weg naar het Licht hartelijk aanbevelen aan u allen?
  Goede zondag verder allemaal!, ben

 14. Grappig , kwam bij toeval langs deze website , waarom zoeken mensen na een antwoord die niemand wil weten , als NDEer , vind dit wek heel erg schijnheilig .

  Dus wat kan de wetenschap doen , wat als er leven is na de dood , hoe kan de wetenschap met de huidige instrumente , en uitslag geven .
  Filosofen , wat weten die nu van af ?
  Als er leven is na de dood , or dit leven is maar een voorportaal , denj je echt dat mensen dan niet mass hysterische en zelfmoord neiging hebben .

  Sorry en is maar en ding die mensen moeten weten , uit eindelijk is er maar een iemand die jou beoordeelt als je dood ben .
  Dat is je ZELF , niemand kent je eigen leugens , eigen waarde , eigen daden en eigen persoonlijkheid .
  Dus je bepaalt zelf of je waardig bent om verder te gaan , mooi system en heel erg rechtvaardig .

  Groetjes , veel geluk met De onderzoek , die toch naar niks leid .
  Want mensen die klaar en willen de waarheid niet .

 15. Leuk om te lezen; de meeste mensen die met de (lichamelijke) dood te maken hebben gehad blijven met vragen achter. Wat mij betreft mag iedereen reageren vanuit diens zienswijze, zolang je de ander de vrijheid laat zelf een mening te vormen. Dat is ook het sterke punt van Visionair.
  Mijn idee is dat zienswijze het belangrijkste is in de behoefte aan een antwoord op de vraag of er leven na de dood is en zo ja, of er een hemel of hel is. Als je het geheel van het universum als 1 beschouwt, dan is er uiteindelijk geen dood, maar alleen verandering van vorm. Behoefte om door te leven als individu komt vanuit het ego en daarmee het idee als individu hoe dan ook van belang te zijn.
  Hemel of hel is naar mijn mening hoe een omgeving past bij je behoefte, of wat je wilt. De hemel voor de een kan de hel voor de ander zijn.
  Uiting van verschillende religies komen vooral voort uit verschillende behoeften, voortgekomen uit locale sociale context of fysieke leefomgeving. In de grond gaan ze denk ik om het zelfde: het willen vinden van eenheid met het eeuwige.
  Ik ben heel benieuwd naar de bevindingen die volgen uit het onderzoek. En ook daarin geloof ik wat ik wil geloven ;-).

Laat een reactie achter