Video: wat was er voor de Big Bang?

De kosmologische theorieën van nu beginnen allen met de Big Bang: een punt van bijna oneindige dichtheid dat 13,7 miljard jaar in het verleden ligt. Adepten van de snaartheorie denken echter dat het heelal zoals we dat nu kennen het gevolg is van de botsing van twee n-branen, veeldimensionale vlakken. Ze denken ook dat er dus voor de Big Bang al tijd bestond. De BBC maakte deze mooie animatie van wat er gebeurt als twee n-branen elkaar raken. Zouden  ze gelijk hebben? Oordeel zelf…

Ondanks alle borstklopperij van de snaaradepten is er voor de snaartheorie op dit moment nog geen experimenteel bewijs gevonden. Sterker nog: er is nog geen enkel uitvoerbaar experiment dat de waarheid of onwaarheid van de snaartheorie kan aantonen.

De fenomenologie van de schaarse verschijnselen die buiten het Standaardmodel of de algemene relativiteitstheorie liggen, is op dit moment nog te omstreden (ook qua experimentele betrouwbaarheid) om uitspraken te kunnen doen over de waarheid of onwaarheid van de snaartheorie.

18 gedachten over “Video: wat was er voor de Big Bang?”

 1. Germen: Heb je een mening over de visie van sommige astronomen dat de Big Bang in feite een wit gat was?
  Materie die opgezogen werd in een zwart gat dat ontstond in een ander universum spoot in een wit gat naar buiten (en schepte daarmee ons universum). Deze materie kwam naar buiten in de vorm van een grote knal die tijd en ruimte en daarmee een ander universum deed ontstaan. 
  Er zijn geen harde bewijzen voor deze theorie, maar het lijkt aannemelijk. Met name grote zwarte gaten zoals het zwarte gat in het centrum van de Melkweg zouden aan de andere kant een wit gat kunnen zijn.
   

 2. Roeland, Big Bang is deels aanname en vooral een dogma.
  Net als zo’n wit gat trouwens, dan zou het zwarte gat zomaar verdwijnen denk je niet? Kan best zijn dat onze ruimte altijd maar uit blijft dijen en er nieuwe materie bij komt. Ofdat de big bang in feite een continue proces van “schepping” is of slechts een “lokaal” gebeuren is geweest…
  Big Bang klinkt gewoon een beetje christelijk, sorry.

 3. Iets moet altijd hebben bestaan anders zul je oneindig terug gaan naar wat steeds de oorsprong is van het vorige zonder dat daar een eind aan komt. Als iets steeds de oorsprong van iets is kunnen wij (nu) niet bestaan immers is van nu tot daar eindeloos. Ik kan het moeilijk uitleggen..

 4. @moerstaal: Het zou kunnen zijn dat materie zich ophoopt in het zwarte gat in de vorm van de meest elementaire deeltjes. Op een gegeven moment wordt de druk te groot en boem de Big Bang. Als materie eenmaal in een zwart gat zit kan het nergens heen behalve als het ware door het zwarte gat heen naar een ander universum dat gevormd wordt door de knal.  
  Je kunt dit vergelijken met een vulkaanexplosie. Daarin bouwt ook de druk zich op totdat het tot een uitbarsting komt.
  Nadat de explosie heeft plaatsgevonden hoeft het zwarte gat niet te verdwijnen. Het kan gewoon nieuwe materie gaan verzamelen net zolang tot de volgende Big Bang.
  @Lacsap: Volgens Einstein is tijd een vierde dimensie. Wij beleven alles in termen van oorzaak en gevolg, maar dat komt omdat wij drie dimensionale wezens zijn. Op een fundamenteel niveau is verleden, heden en toekomst al aanwezig in de vierde dimensie. Het is echter inderdaad moeilijk voor ons als drie dimensionale wezens om ons daar een voorstelling van te maken.   
   
   

  1. Roeland en Lacsap,

   Wat als 3D ruimte en tijd slechts psychologische realiteit is en de echte werkelijkheid (noem het kwantummechanica) buiten ons kenvermogen ligt?
   Een visionair mag natuurlijk vrijelijk denken maar laten we dan verder gaan en de eeuwenoude dogma’s buiten beschouwing laten.

 5. @moerstaal,

  “Net als zo’n wit gat trouwens, dan zou het zwarte gat zomaar verdwijnen denk je niet?”

  -Een zwart gat verdampt langzaam mocht je dat niet weten.
  “wit” gat is mogelijk aan de andere kant van het zwarte gat.
  Alleen mag iemand mij uitleggen wat er bedoelt word met de andere kant.?Een zwart gat trekt materie aan in ons Universum uit alle richtinen ,en voorbij de waarnemingshorizon.
  De snelheid waarmee het zwarte gat verdampt is niet echt heel rap,wat weer inpliceert dat de energie die daarbij vrijkomt terug in ons Universum komt lijkt me.

  En de big bang is natuurlijk geen dogma.
  Het is een theorie die past bij de huidige vindingen door de moderne natuurkunde.N-branen verklaren die het inmens hete stadia van het Universum vlak na de Big bang?
  En verklaart die de uitdining in alle richtingen in gelijke mate?
  Ik denk zelf van niet,een rimpeling zal ervoor zorgen dat materie niet gelijkmatig versneldt,maar juist veel onregelmatiger.

  1. @Epicures,

   Een zwart gat is vooralsnog nog een model.
   Niemand weet wat er inzit. Wellicht een zwaardere vorm van materie dan in een neutronenster bijv. quark materie (zie quark star).
   Zwarte gaten zouden verdampen volgens de huidige modellen…
   Big bang is in die zin een Dogma omdat het een absoluut begin is van het alles wat wij kennen. Mensen en de kerk willen al duizenden jaren niets liever dan een absoluut begin. Nogmaals; wie zegt dat dit geen lokale gebeurtenis was of dat het een continue proces is welke voorbij de waarnemingshorizon nog steeds plaatsvind. En bestaat tijd wel? Dit verzin ik niet zelf maar heb elders weer inspiratie op gedaan. Ik zat op mijn 12de al bij de NVWS, heb daar mijn eigen telescoop gebouwd en had meters aan literatuur. Als ik iets heb geleerd dan is het wel dat niets is wat het lijkt. Ik heb ooit eens een masterclass gevolgd op de UVA waarbij de schellen van mijn ogen vielen. Zich zelf organiserende software welke zelfs beter werkte dan door mensen gemaakte software en fractal achtige patronen in vloeistoffen. Men kan dit nog niet verklaren. Ik zat er zelf bij. Blijkbaar kwantum processen welke niet lokaal zijn. Maar de kwantum processen zitten wel overal achter. Onze psychologische realiteit is slechts een manifestatie en interpretatie van diepere krachten welke buiten ons kenvermogen liggen. Daarom zeg ik dat 3D en tijd niet bestaan en dat wij vooral alles ter discussie moeten stellen dus ook zo’n mooi ouderwets begin van het alles. Dat is visionair.

  1. In de kernen van sterrenstelsels lijken objecten te staan met miljoenen tot miljarden maal de massa van onze zon. Lijkt me dat er nog maar weinig uitkomt en dat ze gedurende miljarden jaren hebben kunnen groeien. Maar wie weet zijn er nog andere manieren voor deze objecten om massa of energie af te staan. Misschien wel bij een botsing tussen twee van deze zware objecten of als je er maar genoeg massa ingooit dat het zwart zo zwart niet meer is…

 6. Beste Mensen,
  Fictie en of werkelijkheid, zal betreffende de Big Bang theorie altijd een vraag blijven. Het heeft in mijn optiek niets met enige Dogma van doen, dat ben ik dus eens met moerstaal. Wel zal je dus een uitgangspunt moeten hebben, dit uitgangspunt is pas aan verandering onderhevig als er nieuwe feiten aan het licht komen. In mijn optiek komt er geen volgende enof nieuwe Big Bang, daar ALLES wat er in het verleden, heden en toekomst nodig is en was, is volledig aanwezig, gezien in al zijn diversiteit. Tijd is in mijn optiek weldegelijk een factor die het Universum kent. Alles, gerekend vanaf het kleinste detail tot het Alles omvattend Universum is onderhevig  aan een cyclus. In welke vorm je ook zou willen denken enof creeeren, ALLES is dus onderhevig aan een systeem, anders zou er geen bestaansrecht zijn, gezien in al zijn diversiteit.                                                                                                                    
  Supernova’s  zijn oa hiervan een getuigenis dat in het Universum alles nog steeds in ontwikkeling is.
  Wat betreft de Zwarte gaten in het Universum, deze zijn pas in een veel later stadium ontstaan , zover bekend eigenlijk pas nadat de sterren ed werden geboren. Er wordt door de NASA nog steeds onderzoek naar gedaan en is er nog steeds geen duidelijk resultaat wat voor eventuele funktie ze hebben, laat staan dat ze weten wat de inhoud is. http://search.nasa.gov/search/search.jsp?nasaInclude=black+holes+astronomy
  Van een Wit- gat in het Universum heb ik nog nooit van gehoord enof gelezen??, ik kan hem wel als een vogelsoort. Voor diegene die echt geinterreseerd zijn in dit onderwerp, kan ik ten zeerste het boek aanbevelen “De Levens van een Atoom”. Vanaf de oerknal tot het Leven op Aarde en verder. Geschreven door Lawrence M. Krauss. Dit boek zou je kunnen beschouwen als een lijdraad om je denken langzaam maar zeker  om te zetten naar Universair niveau. Deze schrijver is ook geen kleine jongen nl een echte Natuurwetenschapper.
  http://krauss.faculty.asu.edu/

  M.v.g, Paul.R

  1. @Paul,
   Tijd zit toch echt alleen in onze hoofden. Er is slechts verandering en wij ervaren dat als tijd. Tevens is het handig om mee te rekenen. Wij hebben tijd en 3D nodig om de werkelijkheid in een kader te kunnen plaatsen. In de wiskunde is het gereedschap. Maar 3D en tijd zijn waardeloze zaken op kwantum niveau.

 7. Beste moerstaal, nu je het zo omschrijft is het begrip tijd een gegeven dat de Mens heeft aangenomen en vastgelegd heeft. Misschien zou ik beter het woord periode enof periodiek kunnen noemen. Maar het gegeven van een cyclus, gaan in de konstante door, ongeacht de duur van die periode. Of het nu miljarden enof miljoenen jaren enof een maand, dag, uur, seconde is en zelfs in Nano gerekend.
  Maar ik denk dat wij mensen een leidraad nodig hebben, dat is Tijd, anders zijn de gegevens niet te verwoorden. Mvg, Paul.R

 8. Beste Moerstaal, laat duidelijk zijn dat ik geen wetenschapper ben, maar een liefhebber en zeer geinterreseerd in de Natuurwetenschap ben, daar ik betreffende het laatste wel het e.e.a heb moeten leren vroeger. Het is de laatste 12 jaar dat ik weer deze materie ingedoken ben. Weet ook dat hoe meer ik leer des te minder ik weet, zie het als een omgekeerde pyramide en je begint dan onderaan. In mijn optiek is het Universum zonder begin, laat staan dat het een eind heeft. De Big Bang was in mijn denken een eenmalige gebeurtenis. Wat hieruit is gekomen is dat gene wat wij mensen het Universum noemen. ALLES wat er zich bevind in dit Universum is onderhevig aan het gegeven dat het Data en Energie heeft. Anders zou er geen werking zijn. M.a.w ALLES is onderhevig aan een systeem, dus gezien in zijn totale diversiteit. Zelf noem ik het Universum de kraamkamer van ALLES. Een van de ongekende mogelijkheden die het Universum heeft is ondermeer het zich zelf te vernieuwen, maar ook het geven om eenvoudig gezegd nieuwe onderwerpen te creeren. Nu terug naar de cyclus, je zou kunnen zeggen dat de cyclus onderhevig is aan een syteem. In het Levend mechanisme heeft de cyclus maar 2 begrippen nl: 1- voor de voortzetting van de soort te zorgen, 2- om als voedsel te dienen voor de haar betreffende bovenlagen. De Aarde is ook onderhevig aan een systeem. Als je bv denkt aan de tektonische platen, dan zie je hier dat deze platen in beweging zijn en langzaam maar gestaag over elkaar heen schuiven, het oude gaat naar binnen en zal weer opnieuw gesmolten worden in de Aardse oven. Als je kijkt naar het Universum en je denkt dan aan de sterren bv, deze zijn ook onderhevig aan een systeem nl door nadat zij hun taken te hebben voltooid als een Super Nova te eindigen om daarna weer ergens in het Universum weer onderdeel uit te maken van een nieuwe ster(ren). Het is allemaal zeer kort door de bocht, het gaat mij alleen erom om iets duidelijk te maken. Maar ook in de Quantummechanica is er een systeem, gelijk aan die van het Levendmechanisme, alleen in een andere betekenis. Mvg, Paul.R

Laat een reactie achter