Wat gebeurde er voor de Big Bang?

Met de ontdekking van de kosmische achtergrondstraling werd voor de meeste kosmologen overtuigend aangetoond dat het heelal ooit is ontstaan uit een punt van zeer hoge dichtheid en temperatuur, door criticus Fred Hoyle spottend Big Bang genoemd. De gangbare kosmologie gaat er van uit dat met de Big Bang en de ruimte, ook de tijd ontstond. Dit zou de vraag naar wat er voor de Big Bang was, zinloos maken. In deze documentaire, gemaakt in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, worden een aantal vragen, voorzover dat kan, beantwoord.

Er zijn enkele kosmologische modellen die wel degelijk uitgaan van een bestaan van het heelal voor de Big Bang. In ieder geval moet iets de Big Bang in gang gezet hebben, althans: de Big Bang verklaren. Dit kan een ander heelal zijn, maar ook bijvoorbeeld een begindefinitie, zoals het natuurlijke getallenstelsel met de nul en een begint.

26 gedachten over “Wat gebeurde er voor de Big Bang?”

 1. Het blijft me verbazen dat wij zo vasthouden aan ouderwetse psychologische realiteiten als ruimte en tijd. Steeds meer experimenten maar ook ondersteunende modellen wijzen op een andere realiteit die buiten ons kenvermogen ligt. Zou het kunnen zijn dat hetgeen ons universum heeft geschapen nog steeds zijn scheppende werking verricht? Dan doel ik niet eens op een God maar op de onderliggende eigenschappen van ons universum welke zijn samen te vatten als kwantummechanica.

  1. Bedoel je The big ripp, The big chill of The big crunch ? In een zwart gat en misschien ook in een quark ster als die bestaan is de zwaartekracht of het magnetische veld sterker dan de sterke kernkracht die de deeltjes van atomen bij elkaar houd.
   En niemand weet wat voor natuurwetten dat oplevert denk ik.

   1. Nee, geen big ripp.
    Ik bedoel dat wat wij zien onze psychologische werkelijkheid is.De echte werkelijkheid ligt buiten ons kenvermogen.
    Simpel omdat wij niet de zintuigen hebben om echt het wezen van het bestaan waar te nemen.
    Daardoor hebben wij ook niet het vermogen om het wezen te kennen.
    Of je zou qualia eronder moeten scharen. Dan kennen wij innerlijk het wezen der dingen.
    Sterker nog, ik vermoed dat ons bewustzijn nog het dichtst in de buurt komt van de werkelijkheid omdat ze non lokaal en tijdsloos is.
    Wat ik zeggen wil is dat men maar blijft redeneren vanuit een archaisch perspectief van de holbewoner. Men probeert zelfs een model van onze psycholische werkelijkheid te vereniging met iets wat dichter in d eburt van de werkelijkheid komt, genaamd kwantummechanica.
    Ik zeg dat we vanuit de kwamtummechanica alles moeten gaan begrijpen.
    Kwantummechanica kent is non lokaal en niet liniear in de tijd.
    Anders gezegd is ruimte slechts de tijd die wij ervaren als we van A naar B gaan. En die tijd die wij ervaren is hetgeen wij ervaren als we beweging vergelijken met een innerlijke beweging.
    Zonder een innerlijke klok geen tijd…
    Ik hoop dat ik nu iets duidelijker ben.,

    1. Ik volg je gedachten Moerstaal,tijd is tenslotte een aardse creatie en dus eigenlijk een illusie.(kan/mag ik dat zo stellen?)

    2. Tja we zijn nog maar net uit die religieuze houtgreep waarin we niks mochten weten.
      

    3. Klopt Jasper, tijd is psychisch, ruimte trouwens ook.
     Sorry nog voor spelfouten. Ik drukte op verzenden toen ik mijn kladtekst nog niet had gecontroleerd. Het was hier nogal hectisch met familie enzo…

  1. Frans een mens is ertoe geneigt zich als het centrum van het Universum te zien , ontstaan uit het ego, misschien wel verstevigt door bepaalde doctrines een werkelijkheid is dat we deel uit maken van het grote geheel.Maar wie weet bezit jij kennis waarvan ik weer meer kan leren en kan jij dat verhelderen.Een mens kan soms best veel kennis bezitten maar lang niet alles weten wat er te leren is en daarom kunnen altijd leren.Mvg Jasper.

   1. hoi Jasper,
    wij zijn een ‘conglomeraat’ van verschillende energieen en menen dat wij -daardoor en daarmee- een eigen identiteit hebben. (dat is de illusie van bemoeier :-) lees het boek ‘aap’een reis naar het westen en je lacht je heerlijk rot om die eigenaardige constructie die wij individu noemen. een wat meer specifieke en ’techniische’ uiteenzetting vind je hier; http://i-tjing.blogspot.nl/ in ‘glimpen van abhidharma’.
    geniet van het spel en hecht je nergens aan.
    alle goeds
    Frans

 2. Het animatie filmpje/video bekeken en beluisterd, blijft een prachtige waarneming om te zien. To the point: Fictie and of Non-fictie? De mens is altijd onderzoekend van geest geweest, soms kun je dan de vraag stellen of het in dit geval, noodzakelijk is om de kennis hieromtrent te bezitten? daarnaast wat kun je me die eventuele wetenschap? Vaak denk ik dat we daar nooit achter zullen komen, daar je eigenlijk terug moet reizen in de (menselijke) tijd. Zijn we daar toe in staat, op dit moment niet, zal die tijd eens komen, dan zullen we iets moeten ontwerpen waarmee we terug in die bewuste tijd kunnen vliegen en zover zijn we bij lange nog niet. Daarnaast ben ik bang dat we tot de conclusie moeten komen, dat er niets was. Moerstaal heeft nadrukkelijk een punt nl dat alle wetenschappers die hiermee bezig zijn er niet een is die over tijd praat, dit wordt ook nog eens benadrukt in het filmpje door de spreker. Veel is er al over geschreven en allerlei theorien zijn al aan gedragen, maar tot op heden zal het mi nog steeds een theorie blijven. Mvg Paul.

 3. Als men het begrip ruimte alleen kan definiëren door tijd zou het kunnen betekenen dat de ruimte waarin materie zich bevond beperkt werd door het ontbreken van het begrip tijd.Door het vullen van de beperkte ruimte er zich door een bepaalde volheid ,welke los staat van het begrip tijd ,er zich twee atomen op de precieze zelfde plek in de door tijd beperkte ruimte hebben begeven waardoor de big bang een feit is geworden en tijd door het openbreken van de ruimte een begrip is geworden.Dus de toevalligheid van twee atomen welke zich begeven op precies dezelfde positie geboren uit de toevalligheid in een moment waardoor het moment zelf de start van het begrip van tijd lijkt aan te geven.De beleving van de atomen leverde de bewustheidsvorming in de overgebleven materie door het begrip zelfbehoud welke alle materie door de interdependente verbinding van het geheel als een instinctmatige eigenschap hebben overgenomen de bewustheid en geboorte als het ware van intelligentie ,de start van de evolutie van materie welke nu niet langer beperkt is in ruimte door de big bang , het ontstaan van het begrip tijd waardoor de mogelijkheid van creatie is ontstaan buiten de mogelijkheden in de voorheen beperkte ruimte.  

  1. Of misschien is de instinctmatige overlevingsdrang wel een basis in alle materie en is de intelligentie geboren uit de overlevingsdrang door de bewustheidsvorming in de materie door het ontstaan van het begrip positie in de materie.Mvg Jasper.

   1.  
    Beste Jasper, de natuurkundige Lauwrence M. Krauss begon met zijn boek “De levens van een Atoom” met de volgende regel: Wij zijn allen kinderen van de sterren, letterlijk. Elk atoom in ons lichaam is miljarden jaren geleden ontstaan in het hete binnenste van een ster, die aan het eind van zijn leven in een geweldige explosie uiteenspatte en materie de ruimte in slingerde.
     
    In zijn theorie zegt hij volgende: het is begonnen met de reis van een paar waterstofatomen en een zuurstofatoom, die elkaar vonden voor de big bang, die daardoor de koolstofatoom produceerde (waar al het levendmechanisme is ontstaan) In een leegte, niet gebonden aan tijd, alleen gebonden aan de juiste omstandigheden, die hiervoor nodig waren. Deze atomen hebben dus va het begin de informatie gehad om tot een ongekende reactie te komen om gassen te produceren. Deze gassen zijn door wederom door vele omstandigheden tot vaste materie verwerkt, waaruit de sterren zich ontwikkelden. Maar er is hierin absoluut geen sprake van tijd geweest, die wij zo graag willen hanteren. Je schrijft dan:  De beleving van de atomen leverde de bewustheidsvorming in de overgebleven materie door het begrip zelfbehoud welke alle materie door de interdependente verbinding van het geheel als een instinctmatige eigenschap hebben overgenomen de bewustheid en geboorte als het ware van intelligentie ,de start van de evolutie van materie welke nu niet langer beperkt is in ruimte door de big bang , het ontstaan van het begrip tijd waardoor de mogelijkheid van creatie is ontstaan buiten de mogelijkheden in de voorheen beperkte ruimte. 
     
    Als je de bewustvorming van de atomen, bedoeld als informatie kan ik me er wel in vinden. Dan heb je het over instinctmatige eigenschap, dat instinctmatige zou ik weglaten daar eigenschap al bestaat uit informatie, die is en kan nooit instinctmatig zijn. Om deze informatie te laten werken kom je in de Quantummechanicatheorie terecht. Wat weer zoveel later in all het levendmechanisme het RNA gegeven wordt genoemd. Nogmaals, er was en is geen begrip van tijd geweest, nu niet en nooit niet. Het is de toevallige samenloop van omstandigheden geweest, waardoor alles bewerkstelligd werd. Mvg Paul.
     

    1. Dank je voor die aanvulling en het delen van die visie Beste Paul , ik dacht er al eerder aan om dit te schrijven terwijl ik het(de gedachte erover) als het ware even los liet.Daarmee breng je me tot het volgende :
     De sterren zijn de evolutie van de materie ,en wij zijn de evolutie van/uit/op de sterren.En ja ik bedoel de informatie in de atomen ,te zien in (alle) materie in het natuurlijke zelfbehoud.(levenskracht)En het lijkt me een waarheid te kennen dat men dan het instinctmatige eerder mag zien als een bassale eigenschap.Vandaar ook de aanvulling in de reactie op 12:06.De mogelijkheid van creatie ontstond als het ware doordat de materie ( zoals ook eerder beschreven in reactie 11:51)zich bewust werd van de eigen positie als het ware door de ontstane toevalligheid de big bang.Dat is de theorie die ik hierover bezit wanneer ik over het begin van Al-Wat-Is filosofeer.Mvg.Jasper.

    2. Beste Jasper, volgens mij is er niets moeilijker om datgene wat in het koppie zit, zodanig neer te schrijven zodat men het begrijpt. Nu dit vorige bericht gelezen te hebben, denk ik je beter te begrijpen wat je daadwerkelijk bedoeld. Keep on mouving en door het te ervaren komt vanzelf de bewustwording, waardoor je weer een klein stapje verder komt in de ontwikkeling van de gedachte gang. Mvg Paul.

 4. Ik denk dat het bedoeld is om een samenspel te zijn Beste Paul we maken tenslotte allemaal deel uit van het geheel.Door harmonieuze samenwerking komt men tot harmonieuze begrippen :) Mvg.Jasper.

 5. Tijd bestaat uit theoretische interpretaties van waargenomen, periode (afstand en verplaatsing) gebonden gebeurtenissen, door waarnemers. Alles gebeurt namelijk in volgorden, nooit tegelijk, de energie ontbreekt daarvoor (traagheid). De waarnemers op hun beurt, ontstonden uit daarvoor geschikte combinaties van stoffen, en omstandigheden (condities). In een multiversum heersen alle condities en gebeurtenissen van e.d. dynamische verzameling, ongeacht de aanwezigheid, of afwezigheid van waarnemers. In sprookjes gelooft de serieuze wetenschap niet meer, we aanvaardden daarom steeds meer het feit, dat er al iets gebeurt moet zijn dat leidde tot ons bestaan in dit universum. In dat licht bezien bestond tijd dus al in deze verzameling, die wij een multiversum noemen. En enkel wanneer één of meerdere manifestaties daarbinnen, (volgorde=voorwaarde) leiden tot een nieuwe kracht uitbarsting van energie condities, (geschikte waarden) zullen er nieuwe waarnemers ontstaan zoals wij bijvoorbeeld. Dat is althans mijn gedachtengang hierover. ;) 

  1. Andre, ik denk dat je hier wel nadrukkelijk een punt hebt. Als je er van uitgaat dat voor die big bang de waterstofatomen en een zuurstofatoom al aanwezig waren, bevestig je hiermede al je uitspraak. Mvg Paul.

 6. Mag je daarvan uitgaan dat die atomen al aanwezig waren?Is dat een wetenschappelijk bewezen feit?Of is dat gegeven gebaseerd op een wetenschappelijke aangenomen consensus?Mvg.Jasper.

  1. In de logische redenering zou je hiervan uit mogen gaan, hoe zou anders de gasvorming kunnen ontstaan om de vaste materie later te ontwikkelen. Of het wetenschappelijk een feit is, durf ik niet te zeggen, maar de meerderheid van de natuurwetenschap heeft het als een gegeven aanvaard, dus zou het dus ook zijn wetmatigheid hebben. Mvg Paul.

 7. Uit andere elementen als de vaste materie die is ontstaan na de oerknal , door de daarna ontstane mogelijkheid van bewuste creatie.Materie kan vele elementen bevatten al naar gelang de samenstelling.Mvg.Jasper.

Laat een reactie achter