Video: slijmzwam lost doolhof op

Erg slim zijn slijmzwammen niet. Ze bestaan uit een groep samenwerkende eencelligen, die in barre tijden één organisme vormen. Toch kunnen ze in onderstaande video een bizar kunststukje uitvoeren. De video is in het Duits, maar is goed verstaanbaar. De beelden spreken voor zich.

De slijmzwam bezuinigt alle paden weg die niet lijden tot de kortste weg tussen de twee voedselbronnen. Het resultaat is duidelijk zichtbaar aan het einde van het filmpje. Zouden dergelijke biologische conmputers ook om ons heen bestaan en wellicht een primitieve, uiterst trage, vorm van bewustzijn kennen?

15 gedachten over “Video: slijmzwam lost doolhof op”

 1. Dat was een leuke video om te zien, maar ik moest eerst weer even het eea nazien en mijn hersenen wat opfrissen. We praten hier over Plasmodiale slijmzwammen, volgens mij, want laat duidelijk zijn er zijn nogal wat soorten. Lees verder: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plasmodiale_slijmzwammen  Hier kun je oa lezen dat ze slimmer zijn, dan hier wordt aangegeven : Het is gebleken dat plasmodiale slijmzwammen zelfs een zeker “intelligent” gedrag vertonen. Ze zijn in staat om in een doolhof de kortste weg naar een voedselbron te vinden en ze kunnen hun lichaam zodanig van vorm veranderen dat ze maximaal profijt halen van meerdere voedselbronnen. De delen van het lichaam blijven dan onderling verbonden met buisvormige structuren. Ik zou niet van intelligent gedrag willen spreken, maar eerder van Tropisme. Lees verder: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tropisme  Al met al een zeer complexe wereld, met vele mogelijkheden. Of je kunt spreken van een zeer lage vorm van bewustzijn? Is meer het gegeven hoe je Tropisme wilt vertalen? Mvg Paul.
   

 2. Doet mij denken aan de nog niet bewezen Gaia hypothese van James Lovelock. Wat je ziet in dit filmpje, is dat de matrix van het doolhof al in z’n geheel bedekt is met de slijmzwam. Wanneer de vlokken voeding worden geplaatst, trekt de zwam zich terug van de paden waar zich geen, (dan wel langere) alternatieve toegang tot de voedselbronnen bevindt. Dit kan er natuurlijk ook op duiden dat de zwam tijdens de groei, geprogrammeerd, levend, cel eigen materiaal reconsumeerde. E.e.a gebeurd tenslotte ook vergelijkbaar in ons lichaam, maar dan wanneer lichaams eigen cellen ophouden te functioneren. Ik vermoed dat dit mogelijk is, als gevolg van de cel-transport mogelijkheden waarover de zwam van nature beschikt. De cellen van de zwam beschikken blijkbaar over een puur economisch, van nature zo gunstig geëvolueerd programma, dat altijd de meest gunstige omstandigheden worden gevolgd. Dat hoeft dus niet op intelligentie te duiden. Het kan ook dat deze zwam alleen kan bestaan, (overleefde) omdat de cellen dit programma evolutionair in zich hadden. Intrigerend blijft dit echter wel, onze prachtige natuur zit vol verrassingen die we nu pas ontdekken, omdat de wetenschap zich steeds verder ontwikkeld. Sterker nog, wij zijn de natuur. ;)     

  1. Andre, ik zou hier willen spreken van informatie, lees DNA. Verder ben ik het met je eens in de verwoording van: Intrigerend blijft dit echter wel, onze prachtige natuur zit vol verrassingen die we nu pas ontdekken, omdat de wetenschap zich steeds verder ontwikkeld. Sterker nog, wij zijn de natuur.  Mvg Paul.     

  2. Andre, de Gaia hypothese kende ik niet, dus weer wat geleerd vandaag.  Als ik dan de hypothese van de madeliefjes wereld lees, ondanks dat het een hypothese is, hebben ze dit omgezet in een computersimulatie. Als de mens dat kan, zou het ook mogelijk moeten zijn dat er biologische computers aanwezig kunnen zijn, gesproken van uit de hypothese. Het RNA is de vertaler van de informatie. Zou je dan mi kunnen spreken van een chemische computer. Dan zou Germen een punt hebben. Daar onze hersenen ook door chemie bestuurd wordt, zou je dan in de hypothese ook kunnen spreken dat het RNA een chemische computer is ???? Mvg Paul.   ;-)  
    

   1. Paul, ik vermoed dat dit gebeuren inherent aan het bestaan van, (de oermaterie in een multiversum) en de eigenschappen van oermaterie materie op zich verbonden is. In een multiversum is het onvermijdelijk, dat materiële overblijfselen uiteindelijk vermengd raken met dat van de andere materie bevattende universa. M.a.w. wij, (het leven in al zijn vormen) waar dan ook, in welk universum dan ook, zijn in de stoffelijke zin familie. De vormen worden dan bepaalt door de plaatselijke, levensvatbare omstandigheden, die o.a. mede verantwoordelijk zijn vóór, of er zich überhaupt intelligentie uit zal ontwikkelen. Het artikel over nieuwe aanwijzingen voor het ontstaan van mars, past dan ook precies in dit plaatje. Verder weet helemaal niemand of, en zo ja, wat voor draaggolven levende materie kan bevatten en uitzenden, gedurende de eenheid van het individu, en tijdens het bestaan van een soort. Ook niet of er onbewust waargenomen interactie met de eigen en andere soorten aan de gang is. E.e.a zou dan mogelijk leiden tot wat wij de spirituele waarneming noemen, en zelfs de niet bewezen reïncarnatie theorieën hypothetisch kunnen voeden. We moeten denk ik nog oneindig veel leren en reizen in dit, en mogelijk vele andere universa. De tijd en het reizen daardoor zal het ons leren.
     
    Groetjes vanuit de Andromeda nevel…. Antares. :)

    1. Andre, in je verwoording kan ik me helemaal in vinden, dus dat behoeft verder geen dialoog meer. Maar ik heb een ander probleem, hoe kan ik je nu de post toe sturen? en hoe leg ik het de postbode uit waar het precies is? Zou je zo vriendelijk willen zijn om dat op deze foto even aan te geven :
     http://www.levendmechanisme.nl/foto/Universum.jpg
     Ps, deze foto kun je downloaden en als achtergrond gebruiken, ieder is vrij hierin. Mvg Paul.   ;-)  
      

    2. Paul, we zitten met een ernstig probleem in deze. Vele keren, waaronder specifiek, vanavond opnieuw, heeft iemand via jouw email adres geprobeerd in mijn computer binnen te dringen. Omdat ik dat veel eerder in de tijd al heb ontdekt, moest ik jouw email adres destijds ook al eerder blokkeren. Dit ging dit mij zwaar tegen het hart. Ik hoop dat de stinkende beerput van gedegeneerde, ontbindende hersencellen zich realiseert, wat hij of zij werkelijk doet. Helaas en met weten, verwacht ik van vanuit de perspectieven van deze herseninvalide, geen sociale interactie, noch enige clematie. Wij hebben echter elkaars nummer, dus bel gewoon, we hebben elkaar eerder gesproken. 

    3. Paul, ik heb o.a. het vermoeden dat iemand jouw draadloze netwerk gekaapt heeft. Jij staat nu bij mij onder verwijderde items. Je kunt mij zo post sturen zonder dat mijn computer er binnen de kortste keren uit ligt, ik haal jouw mail dan eerst door de virusscanner.

 3. Mooi filmpje, dit verschijnsel is al langer bekend.
  Volgens ‘ambassadeur van de zwammenwereld’ Paul Stamets vormt mycelium in de humusbodem een soort natuurlijk internet, een netwerk dat informatie, voedingsstoffen en water verdeelt over alle ‘aangesloten’ planten en andere organismen (misschien een beetje kort door de bocht geformuleerd). Allemaal ‘Mycelium Running’ lezen!

  1. Beste quark, ik ben het meer eens met jouw nuchtere realistische uitleg, dan met die van mij moet ik eerlijk zeggen, maar van science fiction hou ik ook, vandaar mijn reactie. ;)
    
   Overigens, vanavond de science fiction Time Line. Zeer zeker de moeite waard, die ga ik zien. :)

 4. De koele werkelijkheid is; een sensorisch, middels educatie en intelligentie, goed georiënteerd brein, en een realistisch denkvermogen, d.m.v realistisch gebonden verbanden, en intellectueel realitivistisch inzicht.  

 5. Volgens mij heeft het te maken met het natuurlijk verschijnsel dat er naar de optimale energie toestand wordt gezocht.

  Mensen hebben net zo goed de neiging om de kortste weg te zoeken. Ik zie een overeenkomst.

  1. Als, (en dat is ook zo) het een natuurlijk verschijnsel is, dat er over het algemeen naar de optimale energietoestand wordt gezocht door levende cellen, dan duidt dit op een zekere automatische intelligentie in de natuur. Intelligentie is het resultaat van opgeslagen ervaring, (informatie) en daaraan verbonden gegevens interpretaties.   

Laat een reactie achter