Vuurwapens werkten per saldo democratiserend. Heeft de National Rifle Association toch gelijk?

‘Wapens bepaalden evolutie menselijke maatschappij’

Volgens een provocerende nieuwe theorie waren het dodelijke wapens die de menselijke culturele evolutie bepaalden. Wat is er voor en tegen deze theorie te zeggen?

Sociale vaardigheden winnen het van brute kracht
Wij mensen zijn, met een heel groot understatement, niet altijd even aardig voor elkaar. Soms worden deze comflicten beslecht met de vuist, maar omdat wij een erg handige soort zijn, overwegend door gebruik van in elkaar geknutselde wapens. De oudste aangetroffen speer is 700.000 jaar oud en betekende in die tijd een revolutie. De reden: een speer is een afstandswapen. Een goed getrainde speerwerper kan van een afstand doden, ook al is hij lichamelijk veel zwakker dan een grote bruut.  Harder kunnen meppen dan je ondergeschikten hielp niet meer om de leider van de groep te worden. Had die ondergeschikte de pest aan je door je getreiter, dan was het snel met je gedaan als bruut. Vanaf nu moest macht verkregen worden met sociale vaardigheden, zoals sluwheid, charme en (jawel!) visie.  Hiermee begon de evolutionaire druk om psychische kenmerken te ontwikkelen die ons mens maken. Zonder dodelijke afstandswapens geen mens dus, stelt Herbert Gintis, een econoom van de universiteit van New Mexico die wel wat nuttigs doet, namelijk  het bestuderen van de evolutie van sociale complexiteit en coöperatie.

Vuurwapens werkten per saldo democratiserend. Heeft de National Rifle Association toch gelijk?
Vuurwapens werkten per saldo democratiserend. Heeft de National Rifle Association toch gelijk?

Tegelijkertijd is de maatschappij van onze nauwste nog levende verwant, de chimpansee, zeer hiërarchisch.

Afstraffen van profiteurs
In meer egalitaire samenlevingen is een van de belangrijkste sociale uitdagingen het aanpakken van profiteurs, meer in het algemeen het ontwikkelen van sociale normen. Zo slagen de Turkana in Oost Afrika, die geen centrale regering hebben, er in snel grote legers ruiters op de been te brengen van krijgers die elkaar onderling niet kennen. De Turkana handhaven deze regels door deserteurs in het openbaar te geselen en met boetes. (PNAS, vol 108, p 11375).

Big men
De volgende stap in de menselijke sociale evolutie ontstond met de ontwikkeling van landbouw, einde Pleistoceen-begin Holoceen. Voor jager-verzamelaars is het hebben van veel bezit onpraktisch. Ze moeten immers alles met zich meeslepen als ze verder trekken. (Ik ben vaak verhuisd dus weet waar ik over praat). Door de ontwikkelingvan landbouw kon de bevolkingsdichtheid echter enorm toenemen en, heel belangrijk, vestigden mensen zich op één plaats. Het werd gemakkelijker om veel bezit te vergaren. Nu ontstonden er ‘big men’, lokale potentaten die rijk genoeg waren om een legertje te kunnen betalen.   Met dat legertje persen ze hun ondergeschikten af. Deze strategie is echter riskant. Je ondergeschikten kunnen tegen je samenzweren of in opstand komen. Dit gebeurde en gebeurt dan ook geregeld in samenlevingen waar ‘big men’ voorkomen. Hiermee werd in feite de kiem gelegd voor de moderne staat zoals wij die kennen.

Geboorte van de natiestaat
Ongeveer duizend jaar voor Christus leerden nomaden op de Euraziatische steppe hoe ze paard konden rijden. Het paard werd overigens al duizenden jaren eerder langer als vee gehouden. Mannen waren nu in staat om op een snel paard dood en verderf te zaaien met pijl en boog. Hiermee kon met een klein groepje ruiters een grote hoeveelheid mensen worden geterroriseerd. De volgende stap in de sociale evolutie werd hiermee mogelijk: de natiestaat. De natiestaat monopoliseerde geweld door de staat, waardoor paradoxaal genoeg het totale aantal doden door geweld afnam. De twintigste eeuw was uitermate bloedig in Europa. Toch vielen er in de twintigste eeuw, procentueel gezien, half zoveel doden door geweld, vijf procent van alle doden, als in Europa tijdens de Steentijd en in jager-verzamelaar maatschappijen anno nu (Science, vol 324, p 1293). De natiestaat blijkt dus uitermate effectief in het beschermen van mensen tegen geweld.

Geboorte van de democratie
Volgens Gintis is de doorbraak van de democratie het gevolg van een volgende verandering in wapentechnologie. Door de ontwikkeling vna vuurwapens werd de infanterie belangrijker dan de cavalerie. Overigens bleek dit al bij de slag van Agincourt, en ook in de Guldensporenslag in de late Middeleeuwen, waar duizenden Engelse boogschutters resp. Vlaams voetvolk een groot ridderleger totaal in de pan hakten. Opeens werd het belangrijk het ‘gemene volk’ toch te vriend te houden, want als die voorzien waren van musketgeweren of andere vuurwapens, was het snel gedaan met je heldhaftige ridderlegertje. Dit verklaarde volgens Gintis de opkomst van de democratie. Inderdaad zien we dat sinds de invoering van een algemeen wapenverbod in Europa, de overheid steeds minder democratisch wordt. Daarentegen maakt internet juist dat de samenleving democratischer wordt. het is niet meer mogelijk om de totale nieuwsvoorziening te controleren door enkele massamedia onder controle te houden (wat leidde tot het ontstaan van totalitaire dictaturen). Vandaar ook de pogingen van veel totalitaire overheden om internet aan banden te leggen.

De toekomst volgens Gintis
Massavernietigingswapens, zoals atoombommen, hebben geleid tot een soort ‘democratie tussen staten’. Ook een klein landje dat bijvoorbeeld over een atoombom beschikt, kan verschrikkelijke schade aanrichten tegen een groot land. Omdat atoombommen en andere massavernietigingswapens duur zijn, vereist hun omtwikkeling een hoog ontwikkelde economie. Vandaar de algemene tendens tot meer democratie, aldus Gintis.  Dit kan in de toekomst echter veranderen. Gintis noemt implantaten die op afstand bediend kunnen worden of informatie over individuen kunnen verzamelen en waarmee zo grote bevolkingsgroepen onder controle gehouden kunnen worden. Een geliefd thema in sombere SF-films. Je kan ook denken aan een scenario waarin robotlegers centraal bestuurd worden. Dit zou een nieuwe vorm van dictatuur mogelijk maken. Ook kan je denken aan een scenario waarin mensen op worden gesloten in reservaten – als we geluk hebben – en voortaan kunstmatige intelligenties die veel sneller kunnen denken dan mensen de wereld zullen besturen in plaats van wij. De beslissingen die we nu nemen zullen de toekomst bepalen. Laten we de juiste beslissingen nemen.

59 gedachten over “‘Wapens bepaalden evolutie menselijke maatschappij’”

 1. Interessant artikel. Dus als ik het goed begrijp is de invoering van de democratie in Europa het gevolg van het feit dat het gewone volk in ruime mate vuurwapens bezat?
  In het artikel wordt dit punt wat vluchtig genoemd, maar uitdieping is lijkt me interessant. Valt inderdaad de verspreiding van vuurwapens samen met de invoering van de democratie? Op het eerste gezicht lijken de tijden niet helemaal over een te komen. Democratie werd stapsgewijs ingevoerd vanaf 1848, terwijl de genoemde veldslagen in de late middeleeuwen plaatsvonden. 

 2. Heb een interessant stukje gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_wapens_en_munitie
  Het ging er inderdaad om om het volk het moeilijker te maken een revolutie te beginnen.

  “Tot 1896 had Nederland nauwelijks wapenwetgeving. In dat jaar werd een verbod op het dragen van wapens (alle wapens) afgekondigd om de mogelijkheid te creëren stroperij aan te pakken. Van oorsprong was het verbod op vuurwapens in Nederland (zoals vervat in de Vuurwapenwet 1919) bedoeld om de positie van de overheid veilig te stellen. Die maakte zich in 1918 grote zorgen over de vele wapens die door vluchtelingen uit het oorlogsgebied werden meegenomen, vooral toen Troelstra in die periode de revolutie predikte. De Nederlandse overheid was bang voor een Bolsjewistische revolutie. Men besloot daarom maatregelen te nemen om de vuurwapens “die revolutiewapens bij uitstek” uit de handen van het volk te halen. In de notulen van de behandeling in de Tweede Kamer in 1918 kan men lezen dat deze wet bedoeld was om “vuurwapens te houden uit de handen van vuile socialisten”.

 3. Zeer interessante theorie, dus we zouden de meeste democratie krijgen door een open internet en een goed bewapende populatie? Dat zou toch wel op een rijtje te zetten moeten zijn. Zwitserland is hier wellicht het beste voorbeeld van?

 4. Conflicten ontstaan doorgaans uit een vorm van bezitsdrang, of uit regeldrang, (macht uit willen oefenen) maar ook uit werkelijke armoede en veronderstelde armoede. Wat de één heeft, wil de ander, is echter niet het antwoord waar ik naar zoek. Het wapenbezit in Amerika bijvoorbeeld, maakt die omgeving bepaald niet democratischer dan de omgeving waarin wij wonen. Aan de andere kant is de symbolische macht aan het volk geven, wel de enige manier om te overleven als democratie, binnen een goed bewapende gemeenschap. Dat wij hier in Europa op die manier een democratie tot stand hebben gebracht, vind ik daarom een gedachte waar ik mij in kan vinden, maar zo heb ik het nooit gezien. Het is echt een volkomen nieuw denkbeeld voor mij, waar ik aan moet wennen. Overigens moeten overheden die de democratische beginselen opvallend met voeten treden, niet denken dat ontwapening van het volk in hun voordeel blijft werken. Massa is namelijk ook een wapen, waarvan niet te voorspellen valt welke middelen daar door bedacht worden. Dankzij de soms brilliante, maar onbekende individuen in die massa, kunnen er ineens totaal nieuwe wapens en middelen voorhanden van het volk komen. Moderne industriën in ontwikkelde landen, maken gebruik van doorgaans hoogontwikkelde en opgeleidde mensen, zonder dat dergelijke personen altijd op de voorgrond willen treden als zodanig. Internet is daarnaast een ongekende kennisbron voor autodidacten, waarvan al helemaal niet bekend is wat zij weten en kunnen. Het internet plat gooien geeft daarom niet te voorspellen reacties in een massa, die daarvoor vrij over deze kennisbron beschikte. Ik denk dat we oplossingen moeten zoeken in de richting van een betere verdeling van have en goed, dat zou in de grondwet vastgelegd moeten worden. Men kan dan bijvoorbeeld niet meer of minder bezitten, dan zoveel als men nodig heeft om goed te bestaan, binnen alle sociale verbanden in een maatschappij, of samenleving. Kennis is dan de nieuwe rijkdom waar men mee pronken kan, een gebrek daaraan is de nieuwe armoede. Geweldig hersenkrakend artikel Germen.

 5. Het is in ieder geval zo dat als de bevolking wapens heeft het veel makkelijker voor de bevolking is om in opstand te komen.
  Het is de vraag of als iedereen in Griekenland of Spanje wapens zou hebben de bevolking op dezelfde manier zou worden uitgemolken.

 6. Het woord oorlog creeert angst bij de mensheid, daar het gerelateerd wordt aan de dood. M.i. is oorlog voor de mensheid mede een onderdeel, dat de populatie van de mens op peil houd. Stel dat er geen oorlog enof ziektes zouden zijn en iedereen 85 a 90 jaar oud zou worden. Dan zou de wereld al snel overbevolkt zijn. Het alternatief zou dan kunnen zijn om een andere leefbare planeet te vinden, waar de mens zich verder kan ontwikkelen en leven. Dit laatste is rieel gesproken geen relevante optie, maar ja dat ben ik. Zou dat gegeven dan ons voor een oorlog behoeden, ik denk het niet. Het zit in onze genen vast gebakken en is niet meer mogelijk om dat er uit te deleten. Ondanks dat een goed samengesteld verhaal is, mis ik toch de Chemische/Bacterien oorlogsvoering in dit stuk. Het wordt al gebruikt en is beduiden goedkoper als wapen materieel enof atoombommen. Je zou het een vorm van psychologische oorlogsvoering kunnen noemen. Lees bv het stuk over de golfoorlog. In China en in Z.Engeland staan deze Laboratorium, waar veel onderzoek hieromtrent naar gedaan word en onderhand ook al veel specialisme te vinden is. Mvg Paul.  :-(   
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_oorlogvoering
  http://www.skepsis.nl/golfoorlog.html
   

  1. In wezen heb je zonder meer een punt, maar dan krijg je de vraag wie bepaald dat en het hoe en waarom. In China hebben ze dat ook uitgeprobeerd. Men mocht niet meer dan 2 kinderen op de wereld zetten. Maar dat is ook alweer achterhaald. Mvg Paul.  ;-)  
    

 7. Eigenlijk vind ik dat prima beleid. Het is in ieder geval beter dan geboortebeperking door oorlog te voeren. Ik heb begrepen dat het beleid ook nog niet is verlaten, maar hier en daar wat wordt genuanceerd.  

  1. Hoe je het ook went en-of keert, het is en blijft een beladen onderwerp. Je zou hoogstens de mens op individuele basis kunnen informeren om tot op zekere hoogte aan geboorte beperking te doen. Daarnaast blijft het een gegeven dat we onderhevig zijn aan het dualisme, gezien in al zijn diversiteit. Zoals ook oorlog/vrede. Het bestrijden van elkaar is al zo oud als de mensheid bestaat. Je kunt dan ook nooit zeggen bv we maken de wereld oorlogsvrij etc. Het is een rationeel gegeven, zo ook in de natuur, vele voorbeelden te over. Het is de emotie, die deel uitmaakt van ons mens zijn, waar we mee moeten leren leven met het begrip oorlog. Emotioneel druist dat tegen al onze wetgeving van overgevoeligheid in, daarom zijn we er tegen. Ik hoor nooit iemand zeggen, dat als een roofdier, om te voldoen aan zijn/haar manier van overleven, willekeurig een prooi pakt, dat de mens opstaat en zegt dat mag niet meer. Ze gaan maar gras eten bij wijze van spreken. Dat is het systeem en niet anders volgens mij. Mvg Paul.

  1. Ik heb ook zo mijn twijfels over deze theorie van Gintis, hij zal wel banden hebben met de NRA…

   Maar om mijn wereldbeeld te verbreden, kan ik wel de originele invalshoek waarderen :).

 8. Het blijft desalniettemin een fascinerende ontwikkeling dat koningen e.d. bereid waren om een deel van hun macht af te staan aan het volk. 
  Eigenlijk is dit tegennatuurlijk want meestal willen mensen juist hun macht uitbreiden. Wat daar achter moet zitten is angst. Angst voor het volk. Eigenlijk is het allemaal begonnen met de Franse revolutie. In een documentaire zag ik dat de Nederlandse koning Thorbecke opdracht gaf om een democratische grondwet te schrijven omdat hij de onvrede van het volk op een geordende manier wilde kanaliseren. Deze opdracht kwam niet voort uit liefde voor democratie, maar uit angst voor het schavot.
   

 9. Doorslaggevend is de positie van het leger. Als het leger niet bereid is om het regime tegen iedere prijs te verdedigen zal een fluwelen revolutie mogelijk zijn.
  Uiteindelijk gaat het er toch om wie de wapens heeft en wat die organisatie daarmee doet.

 10. Hier nog een link waarin bevestigd wordt dat de koning bang was voor het schavot.
  http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/geschiedenis/verhalen/verhaal/211/de-opkomende-democratie-1848-1919

  In die tijd had het gewone volk wapens die kwa effectiviteit te vergelijken waren met de wapens van de koning. Dus had de koning alle reden om bang te zijn. 
  De Germanen waar een paar bijdragen hierboven naar verwezen wordt hadden ook allemaal wapens. Iedere Germaanse man had wel een speer. Omdat ook hoofdmannen weinig anders hadden dan speren (dus geen betere wapens bezatten) was een democratie voor de hand liggend.

  1. Voor mijzelf vind ik het democratische systeem het meest aansprekende. Verstoring daarvan in Europa bijvoorbeeld, kan optreden als gevolg van bewapening van in een crisis verkerende samenleving. Waar normaal gesproken gekozen oplossingen kunnen evolueren tot een vreedzame oplossing, kan dan een hele groep gewapenden ineens de vlam in de pan doen slaan. De evolutie heeft ons de mogelijkheid van het gebruik van intelligent verstand gegeven. Nergens in de natuur vind men andere soorten, die oorlogvoeren als een oplossing voor problemen kiezen. Met andere woorden; de mens gedraagt zich als enige onnatuurlijk, wat de soort op uitroeing zal komen te staan als men deze weg blijft volgen, dat staat vast. De ontwikkeling van ongeacht welke intelligentie dan ook, gaat gepaard met gebreken als gevolg van de nog steeds op handen zijnde ontwikkelingen van het brein. Deze gebreken uitten zich bij de mens in verleden en heden, als overduidelijk foute keuzes en gewetenloos gedrag. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft op een slagveld, of het recht aan zijn kant heeft, dat blijft namelijk variëren in de tijdlijnen, omdat het nog in de zelf mens zit. We hebben nu gewoon een keuze; gaan we door op de voorwaarden die de minst ontwikkelden op sociaal gebied ons voorschotelen, of nemen we tijdelijk genoegen met minder, in ruil voor een evolutionair zinvolle oplossing.

 11. Ik vrees dat oorlogsvoeren juist heel natuurlijk is. Mieren voeren oorlogen. Chimpansees, die dicht bij ons staan voeren oorlogen. Leeuwenclans kunnen onderling oorlogvoeren. 
  Het gezond verstand van de mens is flinterdun, als mensen werkelijk gezond verstand hadden zouden ze niet geloven in religies met bizarre geloofssystemen.
  Wat echter in deze discussie het belangrijkste is is dat we nu te maken hebben met een machteloze bevolking die tegenover een elite staat die wel zeggenschap heeft over alle wapens. Dat betekent dat die elite kan doen wat ze wil zonder bang te zijn voor een eigen hachje. Dit is een situatie die de opmaak kan worden voor een absolute dictatuur, zoals ook aan het eind van het artikel wordt gesuggereerd.     
   

  1. Ja ik ben vooral door The Liberty Academy heel anders gaan denken over wapenbezit bij het gewone volk. Het feit dat de VS dit in de grondwet artikel 2 heeft opgenomen had veel te maken met het bevechten van de oude elites in Europa die hun macht over de VS wilden nemen. 

   Toch kun je je afvragen of het wel echt werkt want idd de VS is enorm verdeeld qua rijkdom en uiteindelijk hebben ze toch ook de centrale bankiers en de FED niet buiten de deur kunnen houden op de lange termijn. 

   Toch blijft het wel interessant. Zou Duitsland ooit zo ver gekomen zijn in de tweede wereldoorlog als elk persoon in de rest van Europa bewapend was geweest? 

   Daarbij lijkt de VS ook nogal een chaos te zijn met hoeveel mensen elkaar daar afmaken terwijl landen als Canada en Zwitserland laten zien dat een goed bewapende bevolking niet het aantal moorden in een land hoeft op te drijven. 

   En Venezuela heeft juist haar hele burgerbevolking bewapend om zo mogelijke manipulaties vanuit de VS te voorkomen… Of dit nu achteraf gezien heel slim is geweest is ook maar de vraag.

 12. Overigens geldt dat als straks de Nederlandse begroting eerst door Brussel goedgekeurd moet worden daarmee de Nederlandse democratie de facto is afgeschaft.
  De speelruimte voor het Nederlandse parlement wordt dan immers nihil. Alle macht zal dan berusten bij een technocratische ondemocratische Brusselse elite. Mannen wiens namen we nauwelijks kennen en die niet gekozen zijn (de Euro commissarissen) zullen over alle belangrijke zaken in Nederland beslissen. 

 13. Ik moet de eerste door chimpansees massaal georganiseerd, gevoerde wereldoorlog nog zien hoor. Hun onderlinge hiërarchische strijd is volkomen natuurlijk, de rooftochten van mieren ook. Maar goed, je kunt ook in wapens gaan handelen natuurlijk, ter voorbereiding aan een bloedige strijd tegen de elite. Wapen handelaren hebben overigens ook wel belang bij aanstichters van geweld en ontevredenheid. Als dat geen uitbuiting, van de tekortkomingen van het menselijke brein is…. Tsja, als ze je mogen krijg je misschien ook nog wel een plekje in hun schuilkelders, tot iedereen dood is. Fijn vooruitzicht hé. :(

    1. Met terroristen werd nooit onderhandeld, misschien dat dat nu gaat veranderen nu dit risico bestaat. En er weer een nieuwe democratie en communicatie gaat bestaan. Ã’f het recht van de sterkste gaat zoals meestal weer winnen.
     Ook chemische wapens die zogenaamd in handen van rebellen vallen zodat de regering niet verantwoordelijk is, vormen een risico. Men praat graag altijd nog liever met wapens dan met woorden.

    2. Het kan gewoon niet zo zijn dat er met terroristen wordt onderhandelt, dan is het einde zoek. Wat voor middelen ze dan ook hebben, dat mag nooit gebeuren.

    3. Als de VS met drones dorpjes in Yemen platgooit, betekend dat dan dat de VS de terrorist is? Wie bepaalt precies wie de terrorist is en wie niet?

    4. Terroristen komen toch vooral voor in ondemocratische landen. Democratie voorkomt aanslagen, mede daarom heeft de VS ook een dergelijke regering. Maar waar vrees is voor machtsovername door een meerderheid, is een democratie niet altijd verstandig maar kan het land wel rekenen op hulp van de VS bij aanslagen.

    5. 100% met jou eens Julie, de VS hebben we hard nodig tegen het terrorisme en als die in Jemen zitten, dan gooi maar plat die hele zooi tegelijk. Weten ze ook wat het is om hun hele familie tegelijk kwijt te raken, terwijl die nergens iets mee te maken hebben. Oproerkraaiers daarnaast, die hele volksstammen in geweldadige, gewapende opstand willen brengen, even een bezoekje van de geheime diensten met geluiddemper. 

    6. En hoe kijken jullie dan aan tegen het omverwerpen van de democratie in Iran in 1953 door de VS en de UK Julie en Antares? 

     http://en.wikipedia.org/wiki/1953_Iranian_coup_d'%C3%A9tat

     Of tegen het omverwerpen van eigenlijk een regiem of 50 wereldwijd door de VS waaronder vele democratisch gekozen aldus John Pilger. Zie eventueel ook de Oorlog van de VS tegen democratie:
     https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/geopolitiek/de-oorlog-tegen-democratie/

     Of kunnen we de VS gewoon blind vertrouwen en ze dus een vrijbrief geven om elke groep die zij als terroristen bestempelen koelbloedig met drones af te laten maken zonder enige vorm van rechtspraak of wat dan ook? En als dat zo is waarom heeft de VS in jullie ogen dat recht dan precies?

    7. Dit was een reaktie op Julie’s opmerking. 1953 zal mij worst wezen in deze actuele context, we leven in het nu, de mensen van nu doen er toe.

    8. Douwe,
     dat gaat over een strijd van kapitalisme versus communisme. Ik vind de VS symphatieker (vooral Obama) en vredelievender en meestal medewerking zoekend. Maar ze krijgen meestal nul op het request. En zoals deze feestdagen waarin het westen vrede en gezelligheid wil, maar het Oosten maar oorlog voert en aanslagen pleegt..alles wordt opgelost met oorlog en geweld want ….. geeft niets om vrede.

    9. Ga weekend houden nu, kan de ontspanning wel gebruiken. :) Voor de methoden van scientologie, kan men even googlen als men nieuwsgierig is. ;)

    10. Ah altijd fijn mensen die niets hoeven te weten van het verleden. Zeker niet als dat even onhandig uitkomt. 

     Uit de documenten van nu blijkt dat de coup van Iran niets met communisme te maken had. Het ging over een democratisch gekozen president die de olie inkomsten wilde nationaliseren om zo het volk verder te ontwikkelen. Dit ging echter in tegen de belangen van de Engelse en Amerikaanse oliecorporaties die tot die tijd bijna alle winsten in eigen zak staken en dus werd deze democratisch gekozen man omver geworpen onder het mom van het slechte communisme bestrijden. 

     Zie je de parallel met nu het slechte terrorisme in Irak, Afganistan, Yemen etc. bestrijden? 

     Als je uit het standpunt van ideologien bestrijden zelf jezelf opeens het recht gunt om te gaan moorden en landen gaat bombarderen en daarbij alle internationale wetgeving naast je neerlegt dan moet je je afvragen welke ideologie jezelf eigenlijk aanhangt. Kijk naar wat mensen doen niet naar wat ze zeggen. Hoeveel burgers zijn er gestorven in het Midden Oosten door de VS en hoeveel burgers zijn er gestorven in de VS door Yemen?

     Maar geloven jullie (Julie en Antares) dus werkelijk het verhaal van de CNN, BBC en NOS dat alle oorlog die er door de VS wordt gevoerd alleen maar gebaseerd is op het bestrijden van het door de VS uitgevonden terrorisme in die regio?

    11. Nee hoor, politiek voeren houdt veel meer in, op welke basis strategieën worden bepaald en beslissingen worden genomen, dat is mij bekend.
     En kapitalisme/communisme was maar een voorbeeld, Iran is een ander verhaal, klopt.

    12. Kijk, ook al weer zo’n doorzichtig te voorspellen commentaar. Veel bombarie om het publiek om de tuin te leiden, weinig wol als men het karakter van het gemiddelde publiek kent. We verkeren in het hier en nu. Daar hebben de meesten geen weet van, geschiedenis interesseert ze totaal niet. Maak daar gebruik van in je argumenten zou ik zo zeggen, als je het onwetende publiek voor je wilt winnen met gedateerde kennis. 

    13. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken Antares dat de VS in het verleden aantoonbaar heeft gelogen over het afzetten van volkomen democratische regiems voor hun eigen gewin. Als je dat begrijpt dan kun je wellicht ook begrijpen dat ze dat nu nog steeds doen, zie Irak, Afganistan, Sudan en Yemen. Als je dat niet wilt begrijpen dan lijkt me niet dat ik daar verder nog iets aan kan doen. Als jij graag wilt geloven dat Obama de wereld vrediger en eerlijker maakt en dat het bombarderen en vermoorden van burgers in Yemen met drones daar een cruciale rol inspeelt dan moet je dat zelf weten.

     Persoonlijk vertrouw ik echter niet zo in mensen die zeggen vrede na te streven als doel en als middel daarvoor onschuldige burgers tegen alle internationale regels in te doden zonder enige vorm van rechtsspraak. Maar goed daar mag iedereen zelf over nadenken en zijn eigen conclusies uit trekken lijkt mij. Dat wij daar blijkbaar verschillend in staan lijkt mij prima.

    14. Soms gaat het hun om die verontwaardiging, die ze zelf oproepen door hun rebellenkamp of strijders temidden van de burgers te stationeren zodat deze burgers de onschuldige slachtoffers worden, en ze dit aan de wereld kunnen tonen.
     En ook dat is politiek.

 14. De chimpansees hebben niet de technologische middelen om een wereldoorlog te voeren.
  Dat hadden de menselijke jagers-verzamelaars ook niet. Die voerden slechts oorlogen op locaal niveau.
  In feite zijn wij turbo chimpansees. We combineren de instincten van de chimpansees met technisch kunnen dat wel in staat is om de wereld op te blazen.
  Vandaar dat Stephen Hawkings zegt dat een hoger technisch kunnen niet samen hoeft te gaan met een hogere ethiek. 
  Ik maak me geen enkele illusie over de toekomst van de mensheid die er een zal zijn die gedicteerd wordt door de elite. Gezien het totaal ontbreken van protest op dit moment zie ik geen enkele aanwijzing dat deze toekomst vermeden zal kunnen worden. Het enige wat we wel kunnen doen is het in ons persoonlijk leven zo prettig mogelijk maken. Het lijkt me het beste om vooral daar onze energie op te richten :)

  Ik voel er in ieder geval niets voor om een strijd te voeren ten bate van een bevolking die zelf niet bevrijd wil worden. Dan kies ik er liever om te genieten zo lang dat mogelijk is. 

  1. Hoezo bevrijd willen worden, misschien hebben ze wel een hogere ethiek dan sommigen hier en willen ze dit politiek oplossen met één groot Europa, bestuurt vanuit Brussel. Niet gemakkelijk, dat zeker niet, want er moeten offers gebracht worden die zwaar zijn. Het meeste bezwaar komt echter van rechts, het zijn dan ook vooral de radicalen die naar de wapens willen grijpen. Het helpt niemand om de elite en alles wat er bereikt is om zeep te helpen, met nooit meer te vergeten zware en bloederige verliezen voor iedereen. Zulke bevrijders kunnen mij gestolen worden. Zie jij de elite over straat lopen met vuurwapens, ik in ieder geval niet. Begin er dan zelf ook niet mee, want geweld lokt geweld uit en dat kunnen zij veel beter.  

  1. Nee, Roeland bedoelt met ‘strijd voeren ten bate van een bevolking die zelf niet bevrijd wil worden’ de bevolking van landen waarvoor wij zo nodig een missie moeten uitvoeren. En de elite doen zelf niet het vuile werk maar dat delegeren ze uit (`t leger).

  2. Ach ja, de echte wapens zijn nog niet beschikbaar die zijn voor de kinderen van later…. Kunnen ze zich lekker op elkaar uitleven…. Leve de vrijheid…. Zonder wapens kan ook, zoals ultra passief dan vallen ze door voor je voeten omdat de energie op is voor het einde…. U weet wel ze houden een worst voor je neus die je nooit kan pakken en maar proberen….Typisch……..

 15. De terrorist in de ogen van de een is de vrijheidsstrijder in de ogen van de ander. George Washington was een vrijheidsstrijder in de ogen van de Amerikanen, maar een terrorist in de ogen van de toenmalige Britten.
   

 16. “vereist hun omtwikkeling een hoog ontwikkelde economie. Vandaar de algemene tendens tot meer democratie, aldus Gintis.”
  het vereiste van een hoog ontwikkelde economie hoeft toch niet tot meer democratie te leiden?

 17. Gintis zegt ook dat dat kan veranderen:
  “Omdat atoombommen en andere massavernietigingswapens duur zijn, vereist hun ontwikkeling een hoog ontwikkelde economie. Vandaar de algemene tendens tot meer democratie, aldus Gintis.  Dit kan in de toekomst echter veranderen.”

  Hij had het over een bepaalde situatie in een bepaalde tijd. Echter als je het einde van het artikel leest dan wordt duidelijk dat we in de toekomst waarschijnlijk een ver ontwikkelde economie hebben zonder democratie. 
  Die tijd zit er al aan te komen. Als straks de Nederlandse begroting door Brussel moet worden goedgekeurd is de facto de Nederlandse democratie afgeschaft. De marges voor het Nederlandse parlement worden dan immers flinterdun. 

 18. Hoe minder inzicht in onze menselijke ontstaansgeschiedenis, des te makkelijker is het om  schijnwetenschappelijke onderbouwing voor misleidende theorieën te verzinnen – en daar geeft econoom Herbert Gintis, afgaande jouw post, alle blijk van. Jijzelf lijkt er geheel in mee te gaan.
  Erger nog, de meeste academische filosofen zullen je hierin gelijk geven.
  In Hobbes’ tijd was er nog geen (paleo-)antropologisch onderzoek. Dus argumenteerde hij uit de losse pols: als in onze christelijke tijden de mensen elkaar al gruwzaam naar het leven staan, dan moeten ons verre voorgeslacht, immers nog geheel onbeschaafd, nog veel erger tekeer gegaan zijn.
  De huidige academische filosofen lijken nog steeds op dat cultuurpessimistische spoor te zitten, en met hen het merendeel van de menswetenschappers. Gintis voelt zich helemaal in veilig vaarwater.
  Het merendeel van de menswetenschappers … op het kleine cohort antropologen na dat zich bezig houdt met de primitiefste samenlevinkjes die vandaag nog bestudeerd kunnen worden: groepjes die nog geheel van jagen en verzamelen leven.
  99% van de bekende primitieve clans zijn al horticulturalisten (Tuinbouwers), en die zijn vrijwel allemaal in stammenstrijd verwikkeld. Maar pure jager-verzamelaarsgroepjes zoals de Afrikaanse Hadza en de San, kennen geen stammenstrijd! Wat ze wél kennen is: een egalitair en respectvol omgaan met elkaar, niet alleen tussen mannen en vrouwen en tussen groepen maar ook ten opzichte van hun kinderen.  Dus we moeten net andersom redeneren dan Hobbes deed: hoe primitiever des te vreedzamer.
   
  Nu zijn zelfs de Hadza en de San al AMM’s (Anatomisch Moderne Mensen): onze soort, ontstaan zo’n 150.000 jaar geleden in Afrika. Deze afscheiding van de Vroege Mensen ontwikkelde werktuigen van hoorn en been, waarmee ze geweerhaakte vissperen maakten en zich toegang verschafte tot de waterdieren (waar Vroege Mensen zoals de Neanderthalers op grote grazers bleven jagen). Hiermee konden ze grotere groepen voeden, welke zich ook sneller splitsten. Nieuwe ideeën die in de kleine groepen van de Vroege Mensen nauwelijks kans kregen, vonden in die grotere AMM-groepen makkelijk medestand, terwijl ook de uitwisseling tussen de talrijkere groepen sneller ging. Waar de Vroege Mensen een voor onze begrippen verbluffend conservatisme aan de dag legden (een miljoen jaar geen enkele ontwikkeling van de vuistbijl bijvoorbeeld) kwam bij de AMM’s de motor van verandering en vooruitgang op stoom, die tot in onze dagen alleen maar versnelling kent.
  Waar het om gaat is, dat de AMM’s zich bij de konijnen af zijn blijven vermeerderen. Eerst over heel Afrika, en in periodes van een ‘groene Sahara’ ook in emigratiegolven naar Eurazië. 74.000 jg stopte dit proces abrupt, door de explosie van een supervulkaan op Sumatra, met een massale uitsterving van planten en dieren, dus ook mensen, als gevolg. De AMM’s overleefden vooral in Zuid-Afrika, en herpakten zich in een nog snellere opbloei. (Dat de Neanderthalers een taai volkje waren, blijkt wel dat ook die het in Zuid-Europa en de Levant overleefd hebben.) Zodat ze 65.000 jg weer aan een nieuwe emigratiegolf Out of Africa toe waren. Ditmaal ook naar Europa, waar ze o.m. de grottenschilderingen hebben nagelaten. En de Neanderthalers tot uitsterven hebben gebracht: de laatste Vroege Mensen.
  Onze menselijke natuur (waarover meer verhelderends te vertellen valt) is gevormd in de miljoenen jaren vóór de AMM’s. De duizenden jaren nadien hebben onze ‘ten goede neigende’ natuur wel gefrustreerd – met name de laatste vijfduizend jaar van despotie en slavernij, en godsdiensten – maar niet veranderd. Wij verlangen nog steeds ten diepste naar harmonie.
  Dat zouden we niet doen wanneer we van nature tot gewelddadigheid geneigd waren, zoals de academische filosofen en de kerken ons te geloven voorhouden. Maar bij excessen van zinloos geweld gaan we nog steeds radeloos in de weer met bloemen en beertjes en stille tochten.
   
  Dus, beste Germen (en volgers), laat je niet op een dwaalspoor leiden door domme ideologen als Gintis, en leg je toe op de antropologie, met name die van de meest primitieve jager/verzamelaars.         

 19. Alle uitvindingen die de basis vormden voor hedendaagse ontwikkelingen zijn in eerdere eeuwen gelegd door aristocraten en kunstenaars die werden verzorgd door koningen, priesters en volk zodat zij zich rustig konden toewijden aan hun ontdekking van de mogelijkheden. Daar op gegeven moment men de spullen aan het volk wilde geven is geld belangrijk geworden voor de handel in deze nog onontwikkelde gatgets van aristocraten. Voor het ontwikkelen van een wapen ter overheersing is benodigd het juiste idee met de juiste intentie vaak van één persoon daarna volgzame organisatie en dan komt pas de vijand. Is de vijand verder ontwikkeld dan heeft de organisatie gefaald ofsomszelfs de leidende ene persoon. 
  Denkende aan de goedheid, is er nergens een vijand waarom hebben mensen dan wapens nodig? Dat dieren soms sterker zijn is misschien een overweging, in het heden vallen de wapens soms in handen van gevaarlijke idioten die gelukkig niet goed weten hoe ze werkelijk werken. Zo klopt het dat agressie agressie kan uitlokken en onderdrukking woedeuitvallen. Voor het ontwikkelen van een wapen is dus belangrijk het doel en het tot rust brengen. Heeft de schepping geen beswaar dan zal het ook wel worden toegepast. De natuur is nou eenmaal grillig en fijn besnaard.
  Democratie is dus vaak de oorzaak tot instorten van beschavingen daar grof volk met harde wil de overhand nemen. Kijk maar om U heen overal harde mensen met stalen bakken en grof geld. 
   
  De situatie aankijken en zonodig bijsturen meer kan een gewoon mensch niet doen. De intentie…..edelsmith
   

Laat een reactie achter