Wat als we onze samenleving delen met robots?

In het dagelijks leven merken we nu nog weinig van robots. Alleen fabrieksarbeiders zal het pijlsnel oprukken van robots in fabrieken niet ontgaan zijn. Daar gaat de komende tien jaar verandering in komen, stelt robotonderzoeker Illa Reza Nourbaksh in zijn nieuwe boek Robot Futures.

robotbookAls we humanoïde apparaten gaan bouwen, introduceren we in feite een nieuwe soort op aarde die voor een deel uit materie, voor een deel uit informatie bestaat. De robotica in de 21e eeuw streeft er naar robots te ontwikkelen die de mens niet evenaren, maar overtreffen. De robots van de toekomst zullen, meer nog dan robots nu kunnen, in staat zijn voor mensen onbereikbare plaatsen te bezoeken en voorzien zijn van kunstmatige intelligentie.

De robots zullen volledig verbonden zijn met de digitale wereld en beter dan wij in staat zijn om online taken uit te voeren. In zijn boek Robot Futures verkent roboticus Illah Reza Nourbaksh de gevolgen op onze maatschappij, als we onze wereld zullen delen met wezens die veel sterker en slimmer zijn dan wij. Nourbaksh denkt aan een toekomst waarin adbots interactieve reclame tonen, speelgoeddrones die blikken volgen en telepresence door middel van robots. Je kan je zelfs voorstellen dat een wolk van nanorobots mensen in staat stelt van vorm te veranderen. Elke hierboven genoemde suggestie is nu al in primitieve vorm technisch mogelijk. Nourbaksh verkent de sociale gevolgen van ieder scenario.

Robots zullen namelijk bepaalde machtsevenwichten dramatisch doen verschuiven. De rol van kapitaal wordt belangrijker, wat betekent dat multinationals en rijke organisaties nog veel meer macht krijgen. Ook kunnen individuen robots gebruiken voor illegale handelingen. Stel dat alle keyboard warriors die nu internetfora als Fok! of NuJij bevolken, hun robots de snelweg laten blokkeren of het Binnenhof bezetten. Of dat mijngigant Rio Tinto vervelende Peruaanse dorpelingen,die protesteren tegen een nieuwe mijn, door een robotlegertje in elkaar laat beuken.

Nourbakhsh heeft een eigen visie ontwikkeld: robotica die erop is gericht om burgers en groepen burgers extra mogelijkheden te geven. Inderdaad is dit een veel aantrekkelijker toekomstperspectief dan Hollywoodkrakers als Robocop of Terminator…

Boek:
Robot Futures

10 gedachten over “Wat als we onze samenleving delen met robots?”

 1. Ik geloof dat robots in de toekomst steeds meer in ons welzijn gaan voorzien, zelfs tot in het extreme, en ons zullen vergezellen naar voorheen onbereikbare eenzame oorden. De o.a. uit deze ontwikkelingen vrijgekomen informatie zal ons zo overweldigen, dat we geen tijd meer zullen hebben ons druk te maken over posities, bezit en hiërarchische structuren. Een algeheel technocratische maatschappij, met uitsluitend logische omgangsvormen en sociale structuren als wetten, i.p.v voorgeschreven wetten, dat trekt mij wel. Anarchie hoeft daar niet aan vooraf te gaan. We zullen vanzelf die richting uit ontwikkelen, of onszelf uitroeien onder leiding van elkaar bestrijdende, zogenaamd revolutionair denkenden. Diegenen dus, die ook slechts hun eigen geïsoleerd, overtuigd wereldbeeld aan ons proberen te verkopen. Een zonnige toekomst dus. :)

  1. Ben ik het grosso modo mee eens, het betekent dat we veel meer vrije tijd krijgen die we anders kunnen invullen (hoe?). Vandaag benutten we maar amper de technologische mogelijkheden die er nu reeds zijn. Of het zonnig wordt weet ik niet, het zal in ieder geval al een serieuze mentaliteitswijziging vereisen om deze eerste stap te zetten. Gezien de omstandigheden lijken we wat dat betreft nog in de relatieve Middeleeuwen te leven maar daar is Visionair voor om de toekomst kracht bij te zetten.   

 2. Inge v Bergen

  Beste Antares,
  Je comment brengt me in verwarring. Ik dacht eerst dat je een zwaar ironisch comment had geschreven, maar nu na herlezing denk ik dat je het serieus meent. Dus ga ik er maar serieus op in.
  En dat ondanks je diskwalificatie van iedereen die het niet met je eens zou kunnen zijn.
  “Diegenen dus, die ook slechts hun eigen geïsoleerd, overtuigd wereldbeeld aan ons proberen te verkopen. “Dat zal ik bij jou laten, want je weet als je naar een ander wijst, dan wijzen drie vingers naar jezelf.
  Ik vind het erg jammer dat je zo omgaat met de vrijheid van visionair (ik zag dat er al veel geschiedenissen hier hebben gespeeld in het onbegrijpbare comment-gebeuren bij de recente onderwijs topic).
  Op deze pagina’s wordt naar iedereen geluisterd, omdat juist in de dialoog de groei zit.
  Dat jij je gesprekspartner al bij voorbaat diskwalificeert is gedrag dat je juist eerder zou verwachten bij fascistische organisaties en -plekken (je weet wel, waar je de grote leider moet volgen en geen persoon meer mag zijn met eigen gevoelens en denkbeelden).
  ´Ik geloof dat robots in de toekomst steeds meer in ons welzijn gaan voorzien, zelfs tot in het extreme, en ons zullen vergezellen naar voorheen onbereikbare eenzame oorden.”
  Ja dat is inderdaad een geloof. Zelfs met een grote onvoorstelbare god buiten ons (die vorm kennen we al hoor, die hebben we net afgeschud). Ik bepaal graag zelf waar mijn welzijn is en waar hij vandaan komt en dat hij niet wordt opgelegd door een ongrijpbaar iets. Ik werk daarin liever samen met de natuur, dan nietmenselijke dingen die een beperkt semi-menselijkheidsgedrag vertonen. Je kent dat toch aan de loketten: nou mijn computer zegt wat anders//ja maar ik sta hier zelf in de werkelijkheid//nee mijn computer heeft gelijk. Of:  dat kan niet, dat zit niet in mijn computer. En er zit heel veel niet in de computer, vaak dingen die ons nou juist zulke unieke mensen maakt.
  ´De o.a. uit deze ontwikkelingen vrijgekomen informatie zal ons zo overweldigen, dat we geen tijd meer zullen hebben ons druk te maken over posities, bezit en hiërarchische structuren.´
  Hier moet ik wijzen op het verschil tussen “data’ en “informatie”. Ja het systeem zal ons veel data kunnen leveren, maar ook hier weer: wat “informatie” is, wordt bepaald door de doelstellingen van de “gebruiker”. Veel data is helemaal niet zinvol. Kijk nu naar je huidige krant en de internetpagina’s. Sommige komen overeen met wat jij in de werkelijkheid ervaart en kunnen je informatie geven, maar veel “data” passen niet bij je. Vaak omdat hun doelstelling en mensbeeld totaal anders is dan die van jou. Ik ervaar nergens in wat je schrijft hoe de reuzenbrein met mijn doelstellingen rekening kan houden. Veel data of het door jou genoemde databombardement lossen niks op.
  “Een algeheel technocratische maatschappij, met uitsluitend logische omgangsvormen en sociale structuren als wetten, i.p.v voorgeschreven wetten, dat trekt mij wel.”
  Voor mij voelt deze regel van je alsof je, dat, wat ons juist zo tot unieke warme mensen maakt weggooit. Ga nog eens na wat bedoeld wordt met: George Orwell – “All animals are equal, but some animals are more equal than others.” Lees het boek animalfarm nog eens of ‘Island”
  Weersta svp de roep om de “sterke man” in tijden van chaos. Eenheid en facillitatie is daar belangrijk, niet iets of iemand buiten ons.
  “Anarchie hoeft daar niet aan vooraf te gaan.”Nee het kan ook beschaafd. Zie bv Byron Katie: alle oorlog hoort op papier” en Marshall B. Rosenberg over Geweldloze Communicatie. Daarvoor hebben wij deze dialoog van hoor en wederhoor. Een Chaos-periode hoort bij ontwikkeling. Mensen gaan daar mee om en computers slaan dan op tilt, weigeren elke dialoog en willen alles (ook de vrijheid) onderdrukken.
   “We zullen vanzelf die richting uit ontwikkelen, of onszelf uitroeien onder leiding van elkaar bestrijdende, zogenaamd revolutionair denkenden.”
  Refrase: We zullen als kikkers in de het water dat gaat koken deze ontwikkeling laten gebeuren of een dialoog starten om onze menselijke waarden te bepalen en te beschermen.
   
  Ikzelf ervaar wat en zoals jij schrijft hier als buitengewoon onverdraaglijk en vertrekkend vanuit een zeer fascistische manier van denken (ja eigenlijk wat we zullen ervaren als jouw robotdroom waar wordt). Jij mag je droom hebben, maar ik ook, wil je dat niet vergeten. Ik verzoek je hier op deze bladzijden meer welwillend te zijn en je minder veroordelend op te stellen. Want alleen in zo’n omgeving kunnen we met elkaar dit leerzame verkennende klimaat handhaven.
  Je, revolutionair (in de betekenis zonder oorlog) denkende  Inge

 3. Robots zullen inderdaad een steeds grotere rol gaan spelen. Dat het grootkapitaal daarmee nog meer macht zal krijgen is een gevolg dat ik niet direct snap. Maar ik heb het boek dan ook niet gelezen.
  Mijn idee was juist dat de wereld grote veranderingen zal moeten doorgaan wanneer robots overal hun intrede doen.
  Veel productie gebeurt momenteel al door robots en productie van lage lonen landen wordt momenteel verplaatst naar productie door robots. En wanneer robots dus slimmer worden zullen zij steeds meer werk van de mens overnemen.
  Er zal ongetwijfeld altijd werk overblijven voor mensen. Dat zal zich waarschijnlijk steeds meer verplaatsen naar creativiteit. Maar een grote groep mensen zal achterblijven die hier niet veel in kunnen betekenen (in de maatschappij zoals hij nu is). Zij zullen werkeloos achterblijven en blijkbaar niet meer meetellen.
  Volgens mij zal ons kapitalistische systeem echt moeten veranderen in een systeem waarbij menselijke waarden de boventoon voeren. Wanneer al het vervelende werk toch al door robots wordt gedaan heeft het weinig zin om een wereld te hebben waarin mensen worden beoordeeld op hun toegevoegde waarde voor de materialistische maatschappij. En creatief werk doen mensen over het algemeen genomen gewoon uit zichzelf. Omdat mensen nou eenmaal inventief/creatief zijn van nature.
  Het vreemde is dat alle technologische vooruitgang tot nog toe vooral heeft gezorgd voor veel werkeloosheid in bepaalde groepen. En voor hogere werkdruk en stres aan de andere kant. De oorzaken daarvan liggen volgens mij ook vooral in de werking van onze huidige maatschappij waarbij geld het belangrijkste middel is. Als we dat kunnen loslaten zie ik een gouden toekomst met al die robots.
   

 4. Ach Inge, was er nou toch maar niet zo serieus op ingegaan. Ik zie de huidige maatschappelijke ontwikkelingen als een direct gevolg van ons evolutionair nog lang niet uitontwikkelde brein. Als soort kunnen we blijkbaar niet aan onszelf en de gevolgen daarvan ontkomen. Elkaar (rechtvaardige?) wetten opleggen middels machtsinstituten werkt ook al niet, we verzetten ons daar tegen. Verzet roept verzet op, dat werkt weer katalytisch en de boel blijft een vicieuze cirkel van geweld en eindeloze onderdrukking. Zie mij maar als een cynisch, ironische draak, welwillend met een knipoog, maar ook het vuurspuwen ben ik nog niet verleerd, ben immers mens. Als de mens er nog niet aan toe is zo als het zou moeten, dan moet het maar zoals het gaat. Een technocratie kan tijdelijk de periode overbruggen, die we anders als vechtende beesten voortijds zullen beëindigen. Het reuzenbrein kan wel degelijk rekening met al onze behoeften houden, daar ging ik ook vanuit. Wij zijn immers de scheppers ervan en kunnen en zullen dat in programmeren. Met warme groeten van jouw even revolutionaire Antaresie. ;)

  1. Ja Antares, Ik heb Asperger kenmerken en heb er dus moeite mee als mensen niet zeggen wat ze bedoelen. En die zich afvraagt waar deze toch wel fascistische toon vandaan komt als het niet voortkomt uit wat jij in de wereld zet.
   Maar ik ben blij dat de soep niet zo heet gegeten wordt. En dat we gewoon prettig van mening kunnen verschillen.
   Ik heb een vraag: Je schrijft : Het reuzenbrein kan wel degelijk rekening met al onze behoeften houden, daar ging ik ook vanuit. Wij zijn immers de scheppers ervan en kunnen en zullen dat in programmeren.
   Maar ik ben dat nergens tegengekomen, niet in mijn cursus op het robotlab in Delft en niet in cursussen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie. Kijk nou naar iets simpels als de dataverzameling van mijn medicijnoverzicht, levensgevaarlijk omdat het belangrijke privé dingen niet wil vermelden en het situationele van mijn gebruik negeert. Zelfs het World Economic Forum, toch niet mijn vrienden, vond het nodig dit geloof door te prikken : (WEF_IT_RethinkingPersonalData_Report_2012 en WEF_IT_UnlockingValuePersonalData_CollectionUsage_Report_2013).
   Ik ben begonnen met herlezen van Arnold Cornelis’ boek “de logica van het gevoel”, want ik wil kunnen begrijpen hoe het kan dat hier iemand schrijft dat door de robotica we minder hoeven te werken, terwijl ik volksstammen zie die zich te pleuren werken en zich geen IPhone van EU 500 kunnen veroorloven.
   Ik blijf dus maar bij mijn stelling:
   Evolutie van de techniek, zonder verdere evolutie van ons als mensheid, leidt niet tot verbetering, maar tot grotere slavernij.
   Mijn inzet is dus:  ons als mensheid ons bewustzijn hierover verder te laten ontwikkelen, zodat we deze technologieën gezond zullen kunnen inbedden. Vandaar dat ik hierover blijf schrijven.
   Je mede visionair, inge

   1. Hallo Inge, ik heb jouw email adres, jij het mijne. Laten we dit via de privé mail doen, het gaat anderen niet aan wat jou of mij mankeert, helemaal wat betreft medicijn gebruik moet je voorzichtig zijn. Als je wilt, stuur mij wederom een bericht ter goedkeuring, ik kan dan zien of het mailadres overeenkomt met dat wat ik van de redactie kreeg.
    Met vr gr André.

    1. sorry antares
     was me helemaal niet bewust dat ik iets fout had gedaan
     binnen en buiten deze paginas is onze communicatie welkom
     want we zijn allebij mensen die graag willen nadenken over hoe we onze toekomst kunnen zien en eraan meewerken
     En ook, van uitleggen aan anderen leer je het meest, dus verschil veel, dan kunnen we wederzijds veel uitleggen
     Ben bezig met een soort eerste artikeltje over hoe het voor mij zit, nou ja, hoe ik er tegenaan kijk,
     je bent natuurlijk bij de eerste ring lezers net als Douwe en Paul-r. Maar ik heb daar even tijd voor nodig.
     vr gr inge

 5. De Robots kunnen wel eens sneller komen dan we denken als we de mensen achter deze korte TED Talk moeten geloven van ongeveer 5 minuten. 

  http://www.ted.com/talks/keller_rinaudo_a_mini_robot_powered_by_your_phone.html 

  Your smartphone may feel like a friend — but a true friend would give you a smile once in a while. At TED2013, Keller Rinaudo demos Romo, the smartphone-powered mini robot who can motor along with you on a walk, slide you a cup of coffee across the table, and react to you with programmable expressions.

  Keller Rinaudo is the co-founder and CEO of Romotive — makers of the small, covetable robot, Romo.

Laat een reactie achter