Wordt de toekomst een hemel of hel? Wij, de mensheid, bepalen het met onze houding.

Wat is mijn beste houding om de toekomst in te gaan?

De komende jaren gaat er heel veel veranderen. Dingen die nu vanzelfsprekend lijken, zoals werk, of zelfs ons wezen als mens zijn, zijn dat straks niet meer. Hoe overleef je het beste de toekomst?

Exponentieel toenemende snelheid van verandering
Computers verdubbelen elke twee jaar in rekenkracht per dollar, of per vierkante centimeter chipoppervlak, een afgeleide van de welbekende Wet van Moore. Het gevolg is dat de eens zo logge monsters, die het licht in de hele stad deden knipperen als ze ingeschakeld werden, nu zo klein zijn dat ze in een bankpasje passen. En deze trend zet nog steeds door. Het gevolg is dat computers overal oprukken en dat heel veel dingen, die op het eerste gezicht niets met computers te maken hebben, van huisverwarming tot koelkasten, er door worden opgeslokt. Een steeds groter deel van ons leven bestaat uit computers, of uit dingen die worden bestuurd door computers. Het gevolg is ook, dat snellere computers direct invloed hebben op ons leven. De ENIAC deed alleen de lampen knipperen, maar steeds kleinere en krachtiger computers zijn nu al bezig tot op nanoschaal ons leven te veranderen. Waar eerst alleen materie was, komt nu geest. Om ons, op ons en zelfs in ons, in de vorm van nanorobotjes en nanosensoren.

Wordt de toekomst een hemel of hel? Wij, de mensheid, bepalen het met onze houding.
Wordt de toekomst een hemel of hel? Wij, de mensheid, bepalen het met onze houding.

Onze ziel als mens
Tijd om een stoffig theologisch concept weer tot leven te wekken. Wat de essentie van ons uitmaakt, en volgens de grote wereldreligies voortbestaat tot na de dood, is onze ziel. Wat maakt ons wie we zijn, en wat maakt ons uniek? Hoe vervullen we ons wezen, en zal de in ons doordringende computergeest ons overnemen, overweldigen, zoals veel mensen vrezen, of juist ons meer mens maken en ons potentieel doen verwezenlijken, zoals Kurzweil en zijn aanhangers denken? Het antwoord is: dat bepalen wij in wezen zelf. We kunnen er voor kiezen met welke technologie we ons omringen, en wat er er mee doen. In vervlogen tijden konden we een televisie kopen, die een gelukzalig verdovend gevoel geeft, een dure auto, waarmee de buren knarsetandend van nijd de ogen uitgestoken kon worden, of een piano, waarmee we onze gevoelens om kunnen zetten in muziek. Zo kunnen we er in de toekomst, ieder van ons, voor kiezen om ons met techniek in een gelukzalige toestand te laten brengen, zodat we in een plant veranderen, te kiezen voor strijd en oorlog, of te groeien en te ontwikkelen.

Groeien en ontwikkelen
Onze keuzes maken ons, en wie we zijn en wat we meemaken bepaalt wat we kiezen. Dit wordt in de toekomst, in een wereld waarin we omringd worden door ontelbare gehoorzame computertjes en robotjes, een nog veel belangrijker waarheid. Hierbij past een houding van openheid en optimisme. De toekomst zal geen utopie zijn. Daarvoor zijn de gevaren en de onaangename trekjes van de menselijke aard te groot. Maar toch zal het goede overheersen, zeker als we kiezen voor het goede, voor de kracht van het leven, ontwikkeling en groei. Onze toekomst is wat we er van maken, en als we geloven dat de toekomst beter zal zijn dan het heden, en daarnaar handelen, dan zal de toekomst het ook worden.

19 gedachten over “Wat is mijn beste houding om de toekomst in te gaan?”

 1. Over toekomst gesproken: de vluchtelingenstromen die we nu meemaken vanuit N. Afrika zijn slechts de eerste rimpelingen van de ‘super-tsunami’ (om maar eens een ‘Wilderisme’ te gebruiken) van mensen die deze eeuw op het rijke westen afkomen. Rond 2050 stevenen we af op een wereldbevolking van 10 miljard mensen; dat is over 35 jaar… Nog maar 35 jaar!!!!!! En als ze nu al in onbeheersbare getale op ons afkomen…… (En we hebben het nu nog maar over ‘vele duizenden’ mensen…)
  In dat licht is alles wat we nu kennen onvergelijkbaar met hoe de toekomst eruit zal zien.
  Er zal heel wat technologie nodig zijn om dat te handelen………………………………………..

  1. In mijn visie worden de vluchtelingenstromen juist onder merendeels islam georiënteerde groepen mensen, overal volgens een doelbewust scenario met extreem geweld op gang gebracht, en gehouden. De meeste religies kan men over het algemeen zonder al teveel problemen verlaten, als onder invloed van de nuchtere, huidige wetenschap, de bewijsvoering in de doctrine invloeden daarmee teniet wordt gedaan. Met de huidige communicatie middelen neemt de uitstroom zo voorspelbaar alleen maar toe, met dien verstande; dat dit niet geldt voor de gemiddelde moslim. Deze religie stap je niet zomaar ongestraft uit, met als resultaat dat deelnemers veel stabieler kunnen functioneren als bron van inkomsten. Vrijwillige giften door gelovigen, zijn de inkomsten bij uitstek, waar uiteindelijk elke religie afhankelijk van is en op draait. In de moderne, over het algemeen rijke westerse samenlevingen lopen de kerken dan ook leeg, de jeugd weet wel beter dan wat de doctrines ze voorspiegelen. Echter, de kerk wel, een moskee niet. De bijdragen vanuit deze tot nu relatief kleine geloofsgemeenschappen, zijn als gevolg van de economisch veel betere mogelijkheden voor hun hier, véél groter dan van grote gemeenschappen in armoede gebieden. Dat hebben de orthodoxe, materialistische marionettenspelers op de achtergrond ook door gekregen. De wrede, niets ontziende strategieën die ze daarbij ontwikkeld hebben, sluiten opvallend op elkaar aan onder de verschillende terroristische groepen die er zijn.

   Het zijn steeds grote groepen moslimgemeenschappen die gruwelijk mishandeld, bedreigd en berooid, volkomen terecht hun continent verlaten in armoedige, zinkende bootjes. Hun treft geen blaam, het zijn juist de marionetten spelers die dit zonder mededogen zo gepland hebben. De vluchtelingen die zich hier blijvend kunnen vestigen, krijgen dit recht om humanitaire en daarbij grondwettelijk vastgelegde democratische redenen. Daar hoort ook het vestigen van nieuwe gebedsruimten en moskeeën bij. En zo wordt de islam volgens vooropgezette expansie plannen, voorgoed en stabiel gevestigd in rijke gebieden, waardoor hun inkomsten vrijwillig kunnen worden overgedragen aan de marionetten spelers. Ik hoef hier niet te beschrijven wat voor invloed dit uiteindelijk zal hebben voor iedereen, als dit zo door gaat, op de vrijheden die hier voorheen bloedig ingeperkt werden door het christendom……

 2. Ik denk dat die mensen, gegeven voldoende techniek, alle hulpbronnen hebben die ze nodig hebben. Islamieten denken doorgaans erg negatief, de enige uitzondering is de UAE en enkele progressieven die daarom geen leven hebben. Daardoor sluiten ze de vele mogelijkheden voor ontwikkeling.

 3. Het wordt tijd dat we eens accepteren, dat religie deel uit maakt van het geestelijk evolutionaire proces, van een zich stoffelijk intellectueel gebonden, ontwikkelend wezen.

   1. Probleem is; dat .e.e.a. in beginsel garant staat vóór de ontwikkeling van een soort, (hiërarchische samenwerking) en vervolgens daarna juist lijnrecht er tegenin, (evolutie/wetenschap, versus religie/conservatisme).

  1. Het zou heel goed kunnen dat “religie deel uit maakt van het geestelijk evolutionaire proces, etc”. Maar de evolutie gaat door en dus kunnen we door evolueren naar ’the next stage’: weg van ‘blinde’, irrationele religie.
   Zou de mens goed doen.

   1. Daar heb ik goede hoop in, in dit verband echter; ’the next stage’ is er één die of wel er op, dan wel de inhoudelijke ondergang voor onze en andere intelligente soorten betekent. Ik kan niet uitsluiten dat we helaas daarom geen contact hebben kunnen leggen met hoogontwikkelde, buitenaardse beschavingen.

    1. Trek je hier de angstkaart?
     In dat geval: liever dood dan religieus malloot… :P
     (Ik begrijp trouwens niet wat je bedoelt met ‘er op’.)

    2. Ik zie nou pas dat je mijn reactie van 25 juni 12:51 op meer manieren kunt uitleggen.
     De tweede zin kan ik beter schrijven als: “In dat geval: liever dood dan ‘religieus-malloot’.”
     Dus niet lezen als “liever dood dan religieus.., malloot!” (LOL)

    3. Heb mij daar niet druk over gemaakt Razorr, ik zie de humor daar ook wel van in. :D

 4. Met alle respect; ik denk dat slechts weinig hoogontwikkelde beschavingen de machtige irrationele religieuze fases zullen overleven Razorr. Dat is wat ik bedoelde met erop of eronder om precies te zijn. ;)

  1. De christelijke religie wordt langzaam steeds minder, en misschien bloed die langzaam dood.
   Dus waarschijnlijk wordt dat niet zo’n harde grote overstap naar de volgende fase, maar sluipt die er langzaam en zachtjes in.
   Dus waarom zullen we dat dan niet overleven?

   1. Het stroomt hier vol met getraumatiseerde, merendeels onschuldige, wanhopige, voornamelijk moslim georiënteerde slachtoffers van genociden. Degenen die hier blijven, blijven hun geloof trouw, dat wordt afgedwongen, ook bij hun kinderen. Er vindt dus een verschuiving plaats van de ene naar de andere religie, met dat kenmerkende verschil; één maal moslim, blijven ze moslim. Het gaat er niet om of die mensen verkeerd denken of bezig zijn, dat is hier niet die issue. Het is de religie zelf die hier zo opnieuw een vinger in de pap krijgt, en dit keer met weinig tot geen afvalligen onder dit geloof. Discriminatie is altijd al verbonden geweest met aannames, en elke religie hangt aan elkaar van aannames. Op basis van totaal irrationele aannames, werd en wordt moord en doodslag goedgekeurd. Of het er nou om gaat ze af te slachten tot ze massaal hun land verlaten, zoals hier bewust gebeurd, of ze in te zetten om politieke redenen in de toekomst, het blijven slaven van hun overtuiging, waar ze ook gaan. Dit alles gefinancierd met het beste vals geld ooit geproduceerd, hun religie. Kijk naar de orthodox joodse gemeenschap in Israël, de orthodoxe Russische kerk, de orthodox rechtse Amerikaanse gemeenschap, allemaal hebben ze één ding gemeen; een sterke voorliefde voor wapens, en die te gebruiken voor hun hersenschimmige doelen. Het is deze gewetenloze vicieuze cirkel, waar de mensheid van nu en vroeger zich altijd in bewogen heeft.

    1. In Turkije en Marokko heb je veel moslims, maar toch maar weinig van die fanatieke.
     Omdat dat ook enigzins ontwikkelde moderne landen zijn, en daarom denk ik dat ze hier ook nooit overheersend zullen worden.
     Net als dat die andere orthodoxen waar jij het over hebt ook niet (meer) zijn.

 5. Vraag ik mij dan toch af; onder wiens gezag werd die GAY-protest optocht bij Istanboel laatst uit elkaar werd geslagen met extreem geweld, alleen maar vanwege de ramadan…….. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dan wordt misschien het internet daar weer geblokkeerd. Het gaat daarbij ook niet alleen om moslims, de andere religies en sekten spelen en speelden ook de baas waar ze maar voet aan de grond kunnen zetten.

Laat een reactie achter