Werd een oude beschaving weggevaagd door een verwoestende atoomoorlog?

Heeft er een prehistorische kernoorlog gewoed op aarde?

Heeft er in het oude India een atoomoorlog gewoed? Sommige beschrijvingen uit de Veda’s lijken hier op te wijzen. Wat is het werkelijke verhaal? Heeft zich in het verre verleden een enorm drama afgespeeld?

Atoomoorlogen tussen goden?
Vertaalde beschrijvingen in de Mahabharata over oorlogen tussen goden doen griezelig veel aan de moderne tijd denken. Zo beschrijft een citaat op een site omtrent prehistorische atoomoorlogen uit de Mahabharata (vertaald in het Engels) een episode als volgt:

Werd een oude beschaving weggevaagd door een verwoestende atoomoorlog?
Werd een oude beschaving weggevaagd door een verwoestende atoomoorlog?

… (it was) a single projectile
Charged with all the power of the Universe.
An incandescent column of smoke and flame
As bright as the thousand suns
Rose in all its splendour…

…it was an unknown weapon,
An iron thunderbolt,
A gigantic messenger of death,
Which reduced to ashes
The entire race of the Vrishnis and the Andhakas.

…The corpses were so burned
As to be unrecognisable.
The hair and nails fell out;
Pottery broke without apparent cause,
And the birds turned white.

After a few hours
All foodstuffs were infected…
….to escape from this fire
The soldiers threw themselves in streams
To wash themselves and their equipment.

Deze omschrijving klinkt redelijk sterk als een nucleaire explosie. Helaas bedriegt de schijn. Deze tekst is samengesteld uit twee verschillende stukken uit de Mahabharata, waar de nodige delen uit weggelaten, toegevoegd en verdraaid zijn. De Engelse vertaling van het origineel luidt:

When the next day came, Camva actually brought forth an iron bolt through which all the individuals in the race of the Vrishnis and the Andhakas became consumed into ashes. Indeed, for the destruction of the Vrishnis and the Andhakas, Camva brought forth, through that curse, a fierce iron bolt that looked like a gigantic messenger of death. The fact was duly reported to the king. In great distress of mind, the king (Ugrasena) caused that iron bolt to be reduced into fine powder. (Mausala Parva, sec. 1)

De roodgloeiende bom, als dat het was, werd dus ontmanteld en tot poeder vermalen, niet tot ontploffing gebracht.

en even verderop, wat volgens de Mahabharata tientallen jaren later zich afspeelde:

Day by day strong winds blew, and many were the evil omens that arose, awful and foreboding the destruction of the Vrishnis and the Andhakas. The streets swarmed with rats and mice. Earthen pots showed cracks or broken from no apparent cause. At night, the rats and mice ate away the hair and nails of slumbering men.

(nog een hele reeks boze voortekenen)

That chastiser of foes commanded the Vrishnis to make a pilgrimage to some sacred water. The messengers forthwith proclaimed at the command of Kecava that the Vrishnis should make a journey to the sea-coast for bathing in the sacred waters of the ocean. (Mausala Parva, sec. 2)

Hoewel de gevolgen die in het eerste citaat lijken overeen te stemmen met het vergruizen van radioactief materiaal of zware, giftige metalen, kan het hier ook om een meteorietinslag zijn gegaan. Kadootjes van de goden, geloofden veel mensen vroeger, waaronder de islamieten, zie de koran. Door een tijdgenoot, de Griekse filosoof Anaxagoras, wordt de inslag van een metaalmeteoriet beschreven, zo groot dat deze op paard en wagen vervoerd moest worden. Dit zette Anaxagoras aan tot het ontwikkelen van zijn – opvallend moderne – kosmologische theorieën over de aarde en de zon.

Bij de Indiërs lijkt een dergelijke gebeurtenis juist tot religieuze mystificatie te hebben geleid. Het vergruizen van zware metalen – waar metaalmeteorieten opvallend rijk aan zijn – is inderdaad geen bijster goed idee voor de gezondheid. Vooral niet als het om een kolos van een meteoriet gaat, waar de Mahabharata op lijkt te wijzen. Geen wonder dat de inwoners van het stadje waar de Vrishni’s en de Vandaka’s woonden, te maken kregen met chronische zware-metaalvergiftiging.

Bronnen
Jason Colavito, The Case of the False Quotes
The Mahabharata, Book 16 of 18: Mausala Parva, Google Books

40 gedachten over “Heeft er een prehistorische kernoorlog gewoed op aarde?”

 1. Indiers pakistanen asiaten afrikanen leden van de eurasiaat die 13,000 jaar geleden van achter het ijs kwamen en de Ragnarok aankondigden de Zondenvloed van de ondergang die zij waren. Mensen eters en reuzen Vergeleken bij Ons Die Maar 1 meter 20 waren. Allen dood en doodgeneukt. Noah bracht 8000 jaar geleden de Laatste 25.004 Leden van zijn Volkje  van Ooit Eens miljoenen en miljoenen eloi Naar een Veiliger Plek Voorbij Orion en om de Evacuatie Tegen de komende horden komende van uit de iraanse kant over de  vlakten te Beveiligen Moest Hij Een Poloniumwaterstofbom laten exploderen om Tijd te Winnen. Die Explosie Zal Het Door hen beschrevene Zijn en Vond Plaats in Huidig Noordsyrie Waar Heden een ca 80 km ovaal straalvormige uitdieping Nog te Zien is. De Explosie Zal Zonder Meer beschreven zijn en Noahs Schip Ook en Word in de bijbel Beschreven als de ark…arc…Vonk.

 2. Eerste Uitgelichte:  Er Was Wel een Explosie anders konden ze niet tot as vergaan. 
   
  “”brought forth an iron bolt through which all the individuals in the race of the Vrishnis and the Andhakas became consumed into ashes.””


  En “bolt is als in “bolt of ligthning. Schicht of Flits. Iron Betekent gebruikelijk sterk machtig zilverkleurig.Rood in Zulks gebeuren Kan Ik Me in nagloed Voorstellen “nadát ze weer Konden Kijken en Zien na blind geweest te zijn.  Maar Het Verschijnsel werd aan een koning gemeldt die het Niet gezien had maar moest aanhoren een beschrijving. Geven de primitieve ontwikkeling hebben Zulke Volken enkel eigen associatiematerial om mee te vergelijken en wegen. Uiteraard Zal die koning Geen Weet Van Atoomfusie of Explosies Zelfs Gehad Hebben en gedacht hebben met een machtig nog bestaand Voorwerp of soort strijdwapen als de stormram of toren te maken gehad te hebben en bevool dat stuk te maken?

  1. Als Ik Libie van af ca 2500 km hoogte Bekijk Lijkt Heel Libie Wel een inslagkrater Van ca 280 Kilometer Doorsnede en  Heel het Zuiden woont in de krater. Dan Loopt er van de Kust bij Surt Westelijk van Libie Door Al Wahat en Door Kufra tot en met Murzuq een Grote Halfringvormige Structuur Dat Samen met de Inslagkern in Zuidlibie Wel eens een Schuine Inslag Kon Worden van een Wel Heel Grote Jongen. De Door hen gevonden Steentjes bevatten Iridium en Vertonen de gebruikelijke shocksporen van meteorietinslagen.

   1. Maar Wat Betreft Topic is Dit Geen kunstmatige Explosie Gezien er Al zo Veel Andere Sporen Gevonden Zijn….Tenzij men ruimtevarend was en Asteroiden kon manipuleren Wat met die gekke chinesen Die al Onze Wereld leeggeroofd en hun exterminatiewanen hebben Geen sinecure is. Dan hun even mentale handlangers azerbadjan en israel nog. Beiden eersten hebben al zelfs atoomwapens in omloopbaan…surprise. En daar er nog Niemand in paniek is geraakt wegens vreemde satellietbewegingen zullen die wel stealht zijn ook daar israel toch al de geheime data en  gegevens van de HKII Satellieten van Amerika roofde.

   2. Gelet op Libie.
    Volgens oude informatie, namelijk sterrekundige waarnemingen ( 11.500 b.Chr.) schijnt de planeet Mars ( een exoot ) tussen Italie en Libie een harde confrontatie met de aarde te zijn aangegaan. Velikovsky schreef er een boek over, genaamd Werelden in botsing.

    1. Bijna botsing met de komeet, en later planeet Venus, en bijna botsing met de planeet Mars. Ik ben in het gelukkige bezit van een herdruk uit 1973. In ieder geval spectaculair leesmateriaal.

    2. Bijnabotsingen met Mars en venus is Uitgesloten daar Dezen of de Aarde Zich Nooit in een tijdbestek van wat tienduizenden jaren op huidige banen hadden kunnen Stabiliseren.
      
     Wat Wel Kan is Dat inslagen of voorbijgangen Van Asteroiden en Meteoren Die witlicht en roodlicht Gloeiden verwisseld werden met de Planeten.
      
     En @Joost de meteorietsteentjes zijn op 30 miljoen jaar geleden geschat ontstaan te zijn. Other Story.

    3. Wat wij nu weten, wisten Immanuel Velikovsky en alle andere wetenschappers in de jaren vijftig ook niet, ten tijde van de eerste druk in 1950.

    4. Geen kritiek. Verhalingeninterpretatie. Hoe heel oude tekst te Lezen en Wat er Achter Kan Zitten. En ook in de vijftiger jaren Had Zeker een Wetenschapper dit Niet klakkeloos Mogen accepteren zo als hij als Ik uit je woorden Opmaak hij was. Ietwat basiskennis van Hemellichamen en Newton Had hem Dit Gezegd…Waaruit Ik Dan Weer Denk dat hij dan Meer een soort van däniken was.

    5. Wat een Liefhebber Kan Doen IS: De snelheid van – de Maan en venus en Doe Mercurius er Gelijk Bij – Nemen als vast Gegeven en Dan Bezien op Welke afstand Dezen dan Rond Jupiter of Saturnus Hadden Moeten Staan. En Dan Kijken of er Daar Gaps Zijn in de Maanafstanden.

    6. Oh doe Maar Niet immers Mars kon de Aarde Niet passeren om in een stabiele “ronde baan te Komen. Enkel de Binnenplaneten en de Maan Komen in Aanmerking.

 3. @c:  Jij Hebt Het Allemaal Door. De CIA En De Illuminati Kunnen Jou Niks Meer Maken.
  Daarom Word Jij Naar Een Geheime Baan Achter Orion Gebracht, Waar Je Moet Wachten Tot Het Laatste Eindspel Hier Op Aarde Begint.
  Het Sein Zal Zijn Dat Alle TV Kanalen De Foto Van Joop Doderer Uit Gaan Stralen.
  Dit Is Een Serieus Bericht Dat Alleen Jij Kan Lezen, Want Het Is Opgesteld In Een Nieuw Type Digital Invisibel Font; De N.U.T.S.

  1. Nèè, Hèt Ìs Àllèmààl Èèn Kòmplòt Vàn Dè Khàzàren Jòdèn Dìè Èigènlìjk Rèptìlìàns Zìjn Vàn Àndròmèdà.
   Ongeveer op die fiets en zo.

 4. @Tim en @Germen: Toch vind ik dat de comments van c moeten blijven staan, want a)door weg te modereren krijg je censuur, en dat moeten wij toch niet willen op een open forum zoals visionair.nl, en de mensen kunnen zelf wel bepalen wat van waarde is of niet, en c is wel zeer belezen en op de hoogte van geschiedenis en wetenschap, waarschijnlijk heeft hij wel een hoog IQ en opleiding, maar alles wijst op schizofrenie.
  b)in zijn eentje schroeft hij wel het aantal comments op, iets wat visionair best wel kan gebruiken.
  Iets met 20/80 % (20% zorgt voor 80% van het rendement)  ;)  ;)

  1. Klopt, tussen de stroom van onzin weet de man af en toe wel wat zinnigs te roepen. Dus op zich ben ik er wel voorstander van dat de man kan blijven schrijven, mits hij zich gedraagt en zijn mond niet opentrekt over zaken waarover hij nog over onvoldoende achtergrondkennis beschikt. Die manier waarop hij door blijft zaniken over het Higgsdeeltje dat toch niet zou bestaan, bijvoorbeeld. 

   Aan c geef ik om te beginnen als huiswerk het lesprogramma van Gerard ’t Hooft. http://www.staff.science.uu.nl/~hooft101/theorist.html

    1. Ja oke, bemoeier, maar ik vind “c” geen vgl. met een dorpsgek, en weet niet wat ik van …hannes moet denken  

  2. Hoi Archibald Ik Zou Wel Willen Weten Wat je aan schizofrenie doet denken en Waarom. Wil niet Voorlopen op je Antwoord Maar Kan het te Maken hebben met je scheidslijn van waar je nog wel gelooft en waar je niet meer gelooft of is het anders? ….En How Odd…””Wachten Tot Het Laatste Eindspel Hier Op Aarde Begint.”” Waar Heb Je Dit Vandaan Hoe kom je aan die opmerking? Is hiermee dat judeobijbelse armageddon bedoeld of wat anders?
    
   Enne @germen Ik Vind Dat Ik Een Keurige Alternatieve Verklaring als higgsvervanging Heb Gegeven…dus die hooft laat Ik nog even hangen voor Ik hem Vriendelijk Fileer.

 5. Ook deze:
   
  “”After a few hours  All foodstuffs were infected…””
  Dat is hun interpretatie….Waarom?
  All – Betekend grootschalig.
  Hoe zouden ze hebben geweten dat het grootschalig geinfecteerd was?
  Binnen een paar uur aan de buitenkant overal gaan kijken….of massas Mensen Die opeens samen ziek werden?   Stralingsziekte als voedselvergiftiging geinterpreteerd Daar ook Hier zij stralingsziekten Niet kenden.
   
  “”Pottery broke without apparent cause,
  And the birds turned white.””
   
  De hittegolf Dat ook  Lichtsnelheid heeft Dat de potten brak en de veren veraste.

    1. Hier sta ik niet achter Hannes, C is wel degelijk onderlegd met kennis van zaken, daar doen zijn rare fratsen niets aan af. Hij gooit er bijna altijd wel iets tegenaan dat niet ter zake doet, maar dat kan het gevolg zijn van een overcreatief brein. Ook ik heb een probleem op dat gebied, maar bij mij uit zich dat op een andere manier, naast de gevolgen van meerdere beschadigingen aan mijn verstand. Ook weet je niet hoe dit soort opmerkingen aan het adres van mensen uitpakt. Hij heeft genoeg kritiek over zich heen gehad, we hoeven niet aan de gang te blijven.

    2. Okee, ik zal me wat beter gedragen en alleen inhoudelijk op zaken ingaan. C het spijt me, heb soms last van pestgedrag..

 6. Er zal best wel wat kloppen van de informatie die “c” schrijft op dit forum echter ik heb de grootste moeite met de stijl. Ik raak binnen 5 seconden vermoeid en kan ’t niet verder lezen. Hoofdletters waar ze niet moeten en geen interpunctie waar ’t nodig is.

 7. “”de Griekse filosoof Anaxagoras, wordt de inslag van een metaalmeteoriet beschreven, zo groot dat deze op paard en wagen vervoerd moest worden.””
   
  anaxagoras klinkt Keltisch. In Keltenland kwam een meteoor neer dat een groot gebied onleefbaar maakte en toen de Kelten later dat gebied weer gingen bewonen vonden ze metalen die dermatig van kwaliteit waren dat ze hoofdleverancier van de romeinen werden die met de nieuwe superieure zwaarden cq wapens nog beter de slaafjes en hoertjes hun landjes en dorpjes uit konden prikken.

 8. @ C,
   
  In je eerste reacties las ik oa dat je van mening bent dat er wel degelijk een explosie heeft plaats gevonden. Of het nu idd een zeer krachtig wapen is geweest of iets anders laat ik in het midden. Simpelweg omdat de Mahabharata best wel een pittig stukje schrift is, waarvan men naar mijn idee niet echt weet hoe de lezer de teksten moet opvatten.
  In een andere reactie las ik het volgende: (quote: Gegeven de primitieve ontwikkeling hebben Zulke Volken enkel eigen associatiematerial om mee te vergelijken en wegen. end quote)
  Deze mening deel ik met je. hoe kun je iets beschrijven wat je niet kent of eerder hebt waargenomen? Juist door het gebruik van beeldspraak, of beter gezegt. Het onbekende beschrijven aan de hand van iets wat wel bekend is
  In dit geval zijn er genoeg mogelijkheden die de oorzaak van die gigantische rotklap zouden kunnen zijn. zelfs een kleine astroide zou heel goed in aanmerking kunnen komen. denk hierbij aan de explosie jaren geleden boven de regio Tunguska in rusland
  wat dat betreft zou het de moeite lonen om dit hele verhaal nog eens grondig onder de loep te nemen

  1. Btw john die mening is wel behoorlijk daar de verschijnselen van meerdere culturen beschreven afkomen. De veda´s en de de bijbel. Dan liggen de evacuatie met de Ark op Ararat de ligging van het Ware Israel in Zuid Turkeye de explosie en de richting van de komst van de horden van de farao van af Egypte ook op een lijn.

Laat een reactie achter