De verminking van een enzym maakte muizen geniaal. Zou dit bij mensen ook kunnen werken?

Genetisch gemanipuleerde superslimme muis ontwikkeld

De natte droom van nazi’s en andere rasverbeteraars is eindelijk realiteit geworden. Althans, van muizen is er nu een hyperintelligent superras gecreëerd. Kan het afremmen van fosfodiesterase-4B (PDE4B) in het menselijk brein hersenziekten zoals Alzheimer stoppen?

Remmen enzym PDE4B verbetert werking brein
Een internationaal team onderzoekers onder leiding van  Alexander McGirr verminkte het gen in muizen dat het enzym  fosfodiesterase-4B (PDE4B) produceert. Het verminkte enzym is veel minder actief, waardoor er minder van de stof cyclo-adenosinemonofosfaat (cAMP) afgebroken wordt. cAMP werkt onder meer op het zenuwstelsel.

Door het verminken van het enzym, werden de genetisch gemanipuleerde muizen beter in dingen onthouden, onthielden ze gebeurtenissen langer en konden ze complexere taken uitvoeren. Precies die dingen, die misgaan bij Alzheimerpatiënten. Kortom: het uitschakelen van dit enzym zou wel eens erg gunstig uit kunnen pakken voor deze patiënten.

De verminking van een enzym maakte muizen geniaal. Zou dit bij mensen ook kunnen werken?
De verminking van een enzym maakte muizen geniaal. Zou dit bij mensen ook kunnen werken?

De auteurs willen nu in vervolgonderzoek medicijnen ontwikkelen, die specifiek dit enzym remmen en deze uittesten op muizen en daarna mensen.

Kunnen we deze kennis ook bij mensen toepassen?
Er zijn twee overwegingen bij het toepassen van deze kennis op mensen.
Ten eerste is er een behoorlijk verschil tussen het muizenbrein en het mensenbrein. Het brein van een muis is ongeveer zo groot als een erwt en kent nauwelijks hersenschors. Dat van ons is anderhalve liter groot en heeft heel veel hersenschors.
Ten tweede is cAMP, de stof waarvan er meer komt door het uitschakelen van het enzym, erg belangrijk in het lichaam. In grote lijnen stimuleert het de stofwisseling. cAMP grijpt op tientallen punten in. Het is niet erg verstandig hiermee zonder meer te gaan knoeien, want volgens sommige onderzoeken zou een hoge activiteit van cAMP kanker kunnen veroorzaken. [2] Muizen leven kort, tussen de twee en drie jaar. Voor mensen is dit kankerrisico veel groter dan voor muizen.

Niettemin zijn dementie en dergelijke ziekten zo ernstig, dat artsen de bijwerkingen voor lief nemen. Kanker is meestal ook een chronische ziekte die vrij traag ontstaat. Bij oude mensen is dit dus minder een issue: die zijn al overleden als de kanker toeslaat. Hier zou deze behandeltechniek levensreddend kunnen worden. Kortom: toch per saldo een veelbelovende ontwikkeling.

Bronnen
1. Alexander McGirr et al., Specific Inhibition of Phosphodiesterase-4B Results in Anxiolysis and Facilitates Memory Acquisition, Nature Neuropsychopharmacology, 2015
2. Richard Marais et al., In Melanoma, RAS Mutations Are Accompanied by Switching Signaling from BRAF to CRAF and Disrupted Cyclic AMP Signaling, Cancer Research, 2006

5 gedachten over “Genetisch gemanipuleerde superslimme muis ontwikkeld”

 1. Ik grijp de mogelijkheid aan om dit onderwerp wat breder te trekken;

  Nu we wat losser aan het komen zijn van sentiment t.a.v. het Duitse Nazisme ligt het voor de hand om nog eens te kijken naar eugenetica. Niet om een ‘übermensch’ te creëren, maar om de mens meer kansen te geven op een leven zonder (overerfelijke) ziekten..
  We zitten namelijk met een enorm probleem. Onder het mom van de beste zorg ter wereld zitten we inmiddels alleen al in Nederland met zo’n 5,2 miljoen chronisch zieken. Dit zijn doorgaans patiënten die zonder pillen geen normaal leven meer kunnen leiden. Dit schrikbarende getal neemt nog toe en is m.i. voldoende reden om eens duidelijker in te grijpen op -andermans- leven. Nu is het zo dat eenieder met een kinderwens ook kinderen mag krijgen.

  Voorbeelden met een eugenetisch beginsel zijn:
  -prenetale diagnostiek bij iedere zwangere vrouw (nu alleen verplicht bij vrouwen vanaf 36 jaar),
  -nieuw ontdekte ziekten niet meer behandelen met nieuw onderzoek (om degeneratie tegen te gaan),
  -Kindertoeslag ontmoedigen (het verhalen van de kosten van kinderen op anderen is eigenlijk niet te tolereren).

  Er zijn vast legio andere voorbeelden te bedenken en het zou niet nodig hoeven zijn als eenieder wijs genoeg zou zijn om geen kinderwens meer te hebben als je kinderen eigenlijk geen goed leven kunt geven (i.g.v. overerfelijke ziekten).

  Doorgaan op de huidige ingeslagen weg biedt weinig soelaas en dan kom je bijna vanzelf uit op de acceptatie van grotere maatregelen dan nu het geval is..

  1. Ben het totaal niet met jouw eens Jaap, ik vind dat je de wetenschap moet steunen in haar gedachte de hele mensheid te willen dienen, en daarmee bedoel ik ieder mens. Menselijke overbevolking is hier op aarde ontstaan door het succes van de soort die we hier zijn. Dit bij de gratie van de ontwikkeling van een evoluerende, en logisch daarom, haperende intelligentie capaciteit. Blind als we altijd hiervoor zijn geweest, dit niet inziende, (hoe kon dat ook) creëerden wij ons geestesbeeld vanuit een vals zelfbeeld, (oh wat zijn we toch gecultiveerd, en beschaaf/s) als het toppunt van Gods creatie. Ik zie het zo: Vanuit de natuur zijn we in alle opzichten redelijk aan de omgeving aangepast en praktisch ingesteld. Dat is een evolutionaire overlevings-voorwaarde die blijft doorwerken in onze toekomst, wat die ook moge zijn. Er worden zoveel fouten op allerlei vlakken gemaakt door ons mensen als gevolg hiervan, je kunt ze gewoon niet tellen. Het heeft geen zin om je gefixeerd, expressief druk te maken over hoe het zou moeten, op de manier waarop bovenstaande denkbeelden van jou de toekomstige maatschappij beter zouden doen functioneren. Daar verander je niets mee, ze doen het allemaal en het werkt altijd weer vicieus. Anderen gaan dan de strijd met jou en steeds weer anderen aan, en nieuwe conflicten groeien daaruit voort. Als je de rommel hier op aarde op wilt ruimen, moet je de reden van die rommel veranderen, de maatschappijen veranderen dan vanzelf. Pas de mens zorgvuldig en absoluut ethisch gecontroleerd aan, en er zijn geen rommelmakers meer. Stel je nou het volgende eens voor:

   Stel; je creëert met het in bovenstaand artikel genoemde, een uiterst intelligente verzameling honden. Getrainde honden, die vrij over straat en überhaupt overal kunnen lopen, en er mentaal op getraind zijn kinderen te beschermen tegen gevaren in het verkeer, of anderszins tegen kwade bedoelingen door anderen. Pesters op straat passen wel op zich te misdragen. Pedofielen kunnen het wel vergeten. Anderen; volwassenen lastig vallen wordt ook erg lastig. Geef die honden daarnaast 3D camera’s, microfoons, speakers. Laat ze communiceren, en laat meelevende ogen en oren op het internet meekijken, die geestelijk, of fysiek mindervalide zijn. Het zal mens en dier een genoegen zijn. Als dit alles dankzij de wetenschap geschieden mag, zal men zich dit praktische voordeel gaandeweg gaan realiseren; men zal vertrouwen krijgen, en velen van ons laten zichzelf en hun nageslacht, graag in echt ieders voordeel, graag aanpassen na een lange evolutionaire, vicieus arbitraire, bloedige strijd. Het wordt mogelijk dit, of we besteden geen aandacht aan de toekomst.

   1. Bedankt voor jouw reactie, antares. Erg jammer vind ik het wel dat je je totaal niet kunt vinden in de strekking van mijn schrijven. Het is mogelijk dat eugenetica nog teveel weerstand oproept door de kwade en ongebreidelde praktijken van Josef ‘engel des doods’ Mengele tijdens de 2de wereldoorlog, maar goedbeschouwd was de Brit Francis Galton de grondlegger van de eugenetica in de 19de eeuw. Veel eerder nog was er de Griek Plato die begon over selectieve voortplanting.
    De christendemocraten zijn in Nederland zo’n 70 jaar onafgebroken aan de macht geweest en is in het Europees Parlement nog steeds de grootste fractie, dus dat ik met eugenetica flink tegen de stroom in zwem is mij wel duidelijk. Toch zie ik de chronisch zieken -vooral in aantal- de samenleving ontwrichten. Niet alleen leidt het voor de patiënten tot een ongewild huwelijk met de apotheker, zijn veel mensen erdoor uit de beroepsbevolking geraakt en breken de kosten van de medische zorg uit de voegen, maar de wens om ook nog kinderen voort te brengen (zeker voor de overerfelijke aandoeningen) is een hersenkraker van formaat. Enerzijds wil je mensen zelf de keuzes laten maken en anderzijds in hoeverre is de samenleving voldoende draagkrachtig om de gevolgen ervan met onplezierige maatregelen te moeten corrigeren?

    1. Goede morgen Jaap.
     Als de mensheid zich ethisch en dus moreel verantwoord naar iedereen, in z’n geheel zo kunnen aanpassen, dat de door jou beschreven problemen rond maatschappelijke draagkracht, en de oorzaken daarvan uit de wereld zijn geholpen, zelfs dan blijven diezelfde problemen hoe dan ook steeds terugkomen. Gezonde mensen zonder onoverkomelijke fysieke, of geestelijke problemen, krijgen uiteindelijk toch problemen, dat is gewoon onontkoombaar. Zo werkt het nou eenmaal in de natuur, en wij zijn de natuur in een min of meer gevorderd ontwikkelings-stadium. Niets blijft zoals het is zoals je weet, en niets is zo ongezond als leven, omdat, van het leven ga je dood.

     Zelf heb ik op allerlei eigen en andermans bedrijven leiding gegeven, aan vele typen capabele, maar ook gehandicapte mensen. Als we diegenen waarvan kon worden voorzien; dat daar ziekten en kosten, prestatie beperkingen aan hun dienstverband, i.v.m. leeftijd/geslacht, zwangerschap, genetische aanleg, etc, etc, zouden uitsluiten van deelname aan de maatschappij, wat zegt dat dan wel niet over ons……….. Ik zou mijzelf niet meer kunnen waarderen, verworden te zijn tot een puur efficiënte, volmaakt economisch, materialistisch functionerende vleesrobot zonder sociale interactie met mijn omgeving.

Laat een reactie achter