Overvloedig schoon water

In 2050 grote overvloed aan schoon water

Anders dan zogeheten experts beweren, zal er in het jaar 2050 een grote overvloed bestaan aan gezond en schoon water. Dit blijkt uit een analyse van de op dit moment al beschikbare duurzame technologieën.

Doem-symposium
Nu door het schuldenmaken van huizenbezitters en incompetente politici en bankiers het economisch wat tegenzit, krijgen doemdenkers van allerlei pluimage vrij baan. Een voorbeeld is het Global Water Security Project dat in Bonn, mei 2013, een symposium organiseerde.

Overvloedig schoon water
Overvloedig schoon water in 2050 is zeer waarschijnlijk. Bron: Raheel, Wikimedia Commons

Water-apocalyps
Volgens een rapport afkomstig van dit symposium zullen in 2050 de helft van alle wereldbewoners te kampen hebben met ernstig watertekort. De reden is dat op dit moment een groot deel van het drinkwater afkomstig is van fossiel grondwater en vervuilde bronnen. De fossiele waterbronnen, vaak gevuld tijdens het Pleistoceen toen nu aride gebieden een vochtiger klimaat kenden, zijn in hoog tempo aan het leeg raken. Een andere zorgelijke ontwikkeling is het afnemen van de omvang van gletsjers op bijvoorbeeld de Tibetaanse Hoogvlakte die smeltwater leveren voor rivieren.

De conclusie is duidelijk: de bestaande manier van met water omgaan is niet voort te zetten. Enorme hongersnoden dreigen, tenzij we draconische waterbesparingsmaatregelen nemen in het grootste deel van de wereld. Maar is dat wel zo? 2050 ligt zo’n 35-40 jaar in de toekomst. De wereld omstreeks 2050 zal er heel anders uitzien dan nu.

Denkfout 1: de landbouw zoals we die nu kennen, bestaat in de toekomst nog
Landbouw is de oudst bekende techniek om zonlicht in energie en voedsel om te zetten. Landbouw berust op het aanleggen van een kunstmatig ecosysteem, doorgaans een monocultuur van een voedselplant zoals een graan of peulvrucht. Landbouw maakte de overgang van jager-verzamelaars naar steden – en hiermee de moderne beschaving zoals we die kennen – mogelijk. Op dit moment betekent het verdwijnen van de landbouw de hongerdood voor rond de 98% van de wereldbevolking. Echter: hier komt verandering in. Zo worden er op dit moment in veel steden zogeheten landbouwflats gepland. Dit zijn gestapelde kassen waarin groenten, fruit en op beperkte schaal bulkgewassen worden geteeld. Dit scheelt enorm veel transportkosten; de gekweekte planten kunnen met geselecteerd licht 50% energie-efficiënter worden gekweekt.
Ook scheelt het heel veel water. Planten gebruiken water als transportmiddel. Ze hebben als het ware een open ‘bloedsomloop’: een stroom met water en voedingszouten beweegt door capillaire werking uit de wortels naar de bladeren waar het water verdampt. Dit water kan in een gesloten landbouwkas weer teruggewonnen worden.

Denkfout 2: De veeteelt zoals we die kennen, bestaat in de toekomst nog
Tweederde van de landbouwoppervlakte wordt gebruikt als weiland of om voeder voor vee op te verbouwen. Omdat dieren maar een klein percentage van het veevoer in vlees omzetten, is er gemiddeld rond de tien kilogram voeder nodig om één kilogram vlees te produceren. Dit kan (en moet) uiteraard slimmer. Veel voedingsdeskundigen geloven heilig in het eten van insecten, maar een slimmer alternatief is vlees kweken in een fabriek. In feite is het grootste deel van een dier niet eetbaar. Ook verspilt een dier veel energie met beweging en omzettingen. Weefselkweek, produceren met bacteriën of rechtstreekse chemische bereiding, iets verder in de toekomst, kent deze nadelen niet. Extra bonus: dit synthetische vlees (kweekvlees) is veel gezonder, omdat er geen virussen, hormonen en verzadigde vetten in voorkomen. Nu al is het eerste synthetische vlees geproduceerd; rond 2020 wordt massaproductie haalbaar. In 2050 zal verreweg het grootste deel van het vlees synthetisch worden bereid.

Denkfout 3: Er wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van overvloedige energie.
Anders dan voorgaande beschavingen, die zichzelf om zeep hielpen door de natuurlijke hulpbronnen waar ze van afhankelijk waren te vernietigen, berust onze huidige globale beschaving op het mobiliseren van de menselijke hulpbronnen van honderden miljoenen mensen. We zijn er in geslaagd steeds tijdig een oplossing te vinden voor een dreigend energietekort. Toen de bomen opraakten en windenergie ontoereikend leek, werd steenkool en turf ontdekt als energiebron. Hierna olie, gas en uranium. Op dit moment  – vooral dankzij de Duitse regeringen in de jaren negentig en jaren nul – is zonne-energie veranderd van een energiebron voor satellieten in een technologie die rijp is om snel fossiele brandstoffen te vervangen. In een groot deel van de wereld zijn zonnepanelen nu goedkoper dan olie, kolen en gas. Dit deel groeit snel. Er is geen valide reden te bedenken waarom energie rond 2050 niet minimaal vijf keer goedkoper is dan nu.

De gevolgen zijn dat met deze energie vrijwel gratis enorme hoeveelheden zoet water uit de zee zijn te halen. Het waterprobleem is in feite een energieprobleem. Het kost met moderne ultrafiltratietechnieken rond de 3,5 kilowattuur om een kubieke meter zoet water te produceren. Als zonnepanelen rond de 0,20 dollar per geïnstalleerde watt gaan kosten – een zeer conservatieve voorspelling, CitiGroup voorspelt 0,25 dollar per watt voor 2020 – betekent dit dat irrigatiewater qua energie nog maar een cent of twee per kubieke meter zal kosten. Een gewas vraagt gemiddeld rond de 1500 liter water per kg oogstbaar product. Wordt dit gewas in een waterbesparende kas gekweekt, dan daalt het watergebruik enorm.

Conclusie: er is maar een werkelijk probleem in de wereld: peak fantasy.

16 gedachten over “In 2050 grote overvloed aan schoon water”

 1. Over puntje 2: in de landen die nog niet zo ver gevorderd zijn qua rijkdom, gebruiken ze alles van een beest, is het niet om te eten dan wel om iets van te maken. Hersenen, organen, botten, spiervlees, alles is eetbaar en voedingsrijk, als je maar weet hoe het te bereiden. Als je er eens een voedingstabel op naslaat, vraag je je af waarom men nog een kipfiletje wil, qua voedingswaarde kun je beter lever eten, of hart, heb je minder van nodig en bevat veeeel meer voedingsstoffen! 
  En bestel je kippenpootjes in China, dan krijg je dus gewoon de klauwtjes van de kip. Hier blieven wij dat niet, daar weten ze gewoon elk onderdeel van een beest te waarderen. 
  Verder lijkt me vlees uit een fabriek, tsja, drie keer niks. Dan nog liever een (brrrr!) vega-burger, da’s tenminste nog natuurlijk, heeft kunnen groeien door zonlicht en nutriënten. Die moeten allemaal synthetisch toegevoegd worden in dat stukje gefabriceerde vlees. Kun je net zo goed een multivitamientje slikken toch? Eten gefabriceerd in een fabriek lijkt me eerder een noodgreep dan verstandig; het is een denkfout dat we het beter zouden kunnen doen dan de natuur zelf.
  Als je vanalles in de stad wilt gaan verbouwen, kun je ook net zo goed kippen op dak houden. Of vissen. Kun je die al je organisch materiaal op laten eten, dan sluit je de kringloop wat meer en heb je minder verspilling zoals nu nog het geval is. Eigenlijk moeten we qua voedingsgewoonten weer net als vroeger gaan doen, dat zou al heel wat efficiënter en gezonder zijn.
  En aansturen op vermindering van de wereldbevolking, dan zijn de meeste problemen heel wat eenvoudiger op te lossen..

 2. Zeer mooie bijdrage, wat ik hierin vooral lees is de term ‘denkfouten’. Het zegt me dat een mentaliteitswijziging (cfr paradigmaverschuiving) wel degelijk tot de mogelijkheden behoort maar dat vereist ook het in vraag stellen van het maatschappelijke denken, en daarmee ook het eigen denken in de eerste plaats. Als mensheid missen we enorme kansen door het alsmaar zoeken naar schuldigen voor onze problemen, als we onze aandacht richten op de mooie alternatieven die reeds bestaan dan vergroten we de zgn kritische massa. Deze massa dient als draagvlak en drukkingsgroep om ook de zgn schuldigen te charmeren tot een waarachtige mentaliteitswijziging, dit komt mooi tot uiting in het artikel van Germen. Waarvoor mijn dank. 

 3. Inge v Bergen

  Maar ik zie hoe regeringen met bronnenverboden, riviertapverboden samen met de Suez-zen van onze wereld het (drink)water in eigendom aan het monopoliseren zijn.
  Er kan dan wel water in overvloed zijn, maar het zit dan achter de betaalmuur.
  En voor een schaars goed moet veel betaald.

   1. Eergisteren ’s nachts een documentaire op Discovery bekeken, Sci-trek titel “What Animals Think”. Dieren gebruiken daarin van nature ook een vorm van geld, als tegenprestatie voor o.a. voedsel en dergelijke, maar ook blijken ze te kunnen rekenen. Geld is dus helemaal niet zo vreemd, we moeten er alleen anders mee omgaan.

 4. Doem secenario’s zijn altijd populair.

  Waar dit artikel aan voorbij gaat is de toenemende privatisering van de zoet water voorraden. Een handjevol multi nationale spelers dreigt een grote grip te krijgen op deze bron.

  De beste manier om geld te verdienen aan water is de illusie te creeren dat er maar een beperkte hoeveelheid voorradig is en zo de prijs op te drijven.

  Dat werkt al decennia lang geweldig voor olie en diamant.

 5. De aanvulling (bron) van alle zoet watervoorraden op aarde geschied via de atmosfeer, daarin gebracht door verdamping; oorzaak zonneënergie. Deze waterdamp condenseert in de hogere luchtlagen, en slaat o.a. neer i.d.v regen, sneeuw, condensatie tot ijskristallen e.d. Op het land legt dit dan trajecten af, i.d.v. diverse rivieren, (smeltwater) beken, grondwater, en rechtstreeks uit de atmosfeer. Onderweg in de verschillende trajecten, heeft de mens zich gevestigd aan deze stromen, met verschillend, overstijgend gebruik van de capaciteit zoetwatervoorziening. Dit betekend logisch, dat we sowieso zelf zoetwatertekorten hebben gecreëerd, omdat de verbruiks capaciteit ver boven die van de natuurlijke bronnen in de omgeving is gaan liggen. Wij noemen het dan schaars en iets dat schaars is kost meer of zelfs veel meer. Een handig en lucratief handeltje ontstond daardoor, met de meest voorkomende grondstof op aarde. Het is zaak dat we zelf eens individueel leren zoet water te maken uit afvalwater, als je verder op het vasteland woont, of aan de kust. Voor beide partijen geldt; destillatie met behulp van zonneënergie (warmte) werkt het goedkoopst. Wat je nodig hebt is een gesloten, maar demontabele ketel, (bijv snelkookpan) op de aanvoer een pomp met vlotter, op de afvoer een condensor, (stuk koperen leiding) met zoet water reservoir. Verwarm de ketel en er komt zoet water uit de condensor. Het maakt niet uit of je daar zeewater of ander water in doet, het komt er zoet en schoon uit.  

  1. Belangrijke tips:
    
   Plaats beslist geen kraan tussen de ketel en het zoetwater reservoir, er kan anders gevaarlijke overdruk ontstaan. Maak gebruik van overdrukventielen tussen ketel en condensor, i.v.m. mogelijke verstoppingen in het traject. Gebruik anders een ongewapende siliconen slang tussen condensor en reservoir. Deze is warmte bestendig en indien lang genoeg, zelfs als warmtewisselaar (condensor in dit geval) te gebruiken. Bij gebruik van zonneënergie, kun je het warmterendement opvoeren door de ketel matzwart te schilderen en in een kas, uitgerust met Fresnel-lenzen te plaatsen. 
    
   Proost. :)

 6. Me dunkt met centrifuges van nog geen eens type almelo is van elk (zee)(riool)(sloot)water drinkwater of schoner water te maken. Dan kan men met vacuumtechniek en zonne&afvalwarmte)warmteverdampingstechniek nog schoon water uit vies water maken. Waarom zouden er dan nog problemen moeten zijn? Dit behoeft al lang geen probleem meer te zijn daar al deze technieken al decennia bestaan. Echter desto langduriger ons een probleem aan gesmeerd kan worden hoe langduriger ze er aan kunnen verdienen en kunnen hele dorpen bestuurders academici en politici er op parasiteren.

 7. Water-apocalypsVolgens een rapport afkomstig van dit symposium zullen in 2050 de helft van alle wereldbewoners te kampen hebben met ernstig watertekort.””
   
  Ik meen dat dit de zoveelste leugen is om die deur der slavenmarkten open te houden van de internationale mensenhandel. Daar naast is elke maatschappij in harmonie met de omgeving omtstaan en heeft dan geen problemen tenzij natuurlijk er zijn(somalie) die heel de infrastructuur opzettelijk(agent orange) ontwrichten en kapotmaken.

 8. allemaal mooi maar bedrijven als monsanto en mcdonalds zullen zoiets wel proberen te voorkomen.
  ps: de EU is op dit moment bezig om een wet goedgekeurd te krijgen die het verbiedt om ‘eigen’ zaden te gebruiken voor de kweek. wat er dus op neerkomt dat alles gereguleerd moet zijn, ofwel afkomstig moet/zal zijn van monsanto (of die andere, syn-something)

  1. Volgens mij zullen die monster corporaties niks te vrezen hebben van elkaar ze verdelen de markt buiten het zicht op besloten vergaderingen zoals o.a Bilderberg .Mensen hebben meer te vrezen van de corporaties die geven namelijk helemaal niks om mensen  hun doel en motief is het verdienen van geld .De vrije markt is al tientallen jaren een illusie misschien nog wel langer.Ook drinkwater wordt een marktaandeel of is er al een , alles draait om geld /controle en het ontvouwt zich ,als ware het een nauwkeurig in elkaar gestoken plan , of is het dat ?Men controleert het geld al ,de politiek (wereld niveau) dus ook de wetten , het voedsel ligt binnen hun bereik , het water ligt binnen hun bereik dan nog maar niet te bedenken wat er niet zichtbaar is en voor ons verborgen blijft .Er word zelfs water gestolen uit grote meren door corporaties We bevinden ons op een tweesprong .Wordt de mensheid wakker of laat men zich slapend alle fundamentele menselijke rechten en vrijheden afnemen , voor zover die nog gewaarborgd zijn.http://youtu.be/czfSwjx4yYA En verder nog een video om even verder over na te denken De CEO van de monster corporatie Netsle doet in deze video bepaalde uitspraken zoals o.a. das wasser braucht das liebe vieh , das liebe vieh dat zijn wij in deze ,vergis je niet dat was een zeer dubbelzinnige lach in/op dat moment dat zal hij met trots delen met ‘echte’ gelijkwaardigen. Verder ook de uitspraak dat de mensen nog nooit zo gezond zijn geweest, dat lijkt me ook een valse uitspraak te zijn als men de gezondheids zorg tot een comericieele bussiness maakt en dat wereld wijd gezien.Vele mensen hebben ouderdoms ziekten die met gezonde voeding en goede voorlichting voorkomen kunnen worden . Laat het nou net zo zijn dat de aangenomen wet de Codex Alimentarius in Dec.2012 er voor zorgt dat mensen minder kans krijgen zichzelf goed voor te lichten , want gezondheids claims worden als het ware alleen toegestaan als het van voedsel van de grote corporaties afkomstig zal zijn.Althans die weg lijkt men op te gaan of is men al ingeslagen. Nestlé-Konzernchef Peter Brabeck: “Zugang zu Wasser sollte kein öffentliches Recht sein.” Op het punt 2:05 verschijnt die in mijn ogen valse lach.http://youtu.be/nTqvBhFVdvE

Laat een reactie achter