De droom van veel islamieten: een islamitisch wereldrijk van Marokko tot Pakistan.

Een nieuw kalifaat: de geopolitieke gevolgen

Het grootste deel van het afgelopen millennium hebben de Arabische landen deel uitgemaakt van één groot rijk op islamitische grondslag: het kalifaat. Wat zijn de geopolitieke gevolgen als alle Arabische landen weer een dergelijk rijk gaan vormen?

De islam, een politieke religie
De islam is zowel een religie als een politieke ideologie. Dus zowel Wilders als de rest van de politici hebben voor een deel gelijk. Dit heeft te maken met de rol van Mohammed die zowel geestelijk als werelds leider was van de groep islamieten, waardoor hij zowel morele als politieke instructies moest geven. Volgens hen die Mohammed beschouwen als een charlatan, heeft Mohammed koranteksten verzonnen om hem voordelen zoals absolute gehoorzaamheid en toegang tot vrouwen te verschaffen. Wie er ook gelijk heeft: veel koranteksten manen in ieder geval islamieten om Mohammed en leiders die door Mohammed waren aangewezen, onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Ook spiegelt de koran gelovigen beloningen als overvloedig en willig vrouwelijk schoon, weelderige tuinen en wijn voor als ze doen wat Mohammed zegt.

Omdat Mohammed expliciete instructies had achtergelaten dat hij de laatste “profeet”, een theologisch concept dat zoiets als boodschapper van de godheid betekent, was, was er niemand die na zijn dood de rol van geestelijk leider op zich kon nemen. Bij de Twaalvers, de sji’ietische stroming die Iran controleert zijn de ayatollahs een soort plaatsvervangers van de Mahdi, de twaalfde imam die zich, geloven de Twaalvers, verstopt heeft tijdens soennitische vervolging; hiermee kunnen ze als geestelijk leider optreden.

De kalief als verdediger van het geloof en de gelovigen
Politieke leiders waren er wel. Deze werden kalief, “opvolger” (van Mohammed)  genoemd. De eerste vier kaliefen worden door alle islamieten bewonderd, maar waren naar hedendaagse Nederlandse maatstaven, de eerste kalief Abu Bakr wellicht uitgezonderd, meedogenloze tirannen.

De droom van veel islamieten: een islamitisch wereldrijk van Marokko tot Pakistan.
De droom van veel islamieten: een islamitisch wereldrijk van Marokko tot Pakistan.

De vijfde kalief Mu’awiya greep met een gemene truc de macht van de vierde (eveneens weinig sympathieke) kalief Ali, wat de oorzaak is van de splitsing tussen soennieten en sji’ieten. Sji’ieten vereren sindsdien Ali.

In de praktijk bemoeien de wereldlijke autoriteiten zich ook uitgebreid met het geloof omdat in de islam de scheiding tussen kerk en staat niet zoals in het christelijke westen (adel en geestelijke stand) en India (priester- en krijgerkaste) bestond en een belangrijke taak van de kalief is, “de islam” te verdedigen. Ook ontleent de kalief zijn legitimiteit aan het islamitische geloof. De theologische bronnen van de islam werden in de loop van de eeuwen aangepast om het gezag van de kaliefen te versterken. Door de kalief Othman is uitgebreid geknutseld in de koran, maar sindsdien kwamen er zoveel kopieën van de koran in omloop dat dit niet meer ongestraft kon. Vandaar dat de kaliefen (en vele anderen) allerlei vrome verhalen over Mohammed, de hadith, in omloop lieten brengen om hun politieke macht uit te breiden. Als gevolg hiervan is wat we nu kennen als soennisme en sji’isme doorweven van vrome aansporingen om voor de kalief te strijden en voor de islam te sterven.

Oorlog als legitimatie van het gezag
Uiteraard voelt bepaald niet iedere islamiet zich sterk aangetrokken tot het vermoorden van zogeheten vijanden van de islam of martelaarschap op het slagveld, integendeel, maar dat de godsdienstige aansporing om te vechten en te sterven voor de islam (dus de kalief) heeft onmiskenbaar grote militaire voordelen opgeleverd voor de kalief. Het beginnen van een oorlog in naam van de islam was dan ook een geliefde strategie om meer binnenlandse steun te krijgen voor het eigen gezag en af te komen van lastige oproerkraaiers (islamitische landen kennen grote groepen ongetrouwde jonge mannen). Ook levert iedere oorlog direct veel geld op: een vijfde van alle oorlogsbuit vervalt volgens de koran aan de leider van de gelovigen. Overigens was deze godsdienstige rechtvaardiging van oorlog ook in veel christelijke rijken schering en inslag, al is het in strijd met wat Jezus hierover heeft gezegd.

Het kalifaat: de enige legitieme bestuursvorm volgens veel islamieten
Volgens veel islamieten vormt de islamitische gemeenschap, de oemmah, één geheel. Als mensen daarin verdelingen maken zijn ze zondig. Uiteraard past de op dit moment fijnversnipperde Arabische wereld met meer dan twintig islamitische landen hier niet in, om maar niet te spreken over de rest van de islamitische wereld. Vandaar de voortdurende druk vanuit de bevolking om één rijk te vormen. Relatief seculiere leiders als Nasser en Gadaffi probeerden daarom staten samen te voegen tot één islamitische superstaat, maar geen enkele leider wilde de tweede viool spelen. Vandaar dat deze pogingen mislukten. De enige geslaagde unificatie, die van Noord- en Zuid-Jemen, kwam pas nadat het noorden het zuiden onder de voet had gelopen.

Het einde van het kalifaat en de ondergrondse kalifaat-beweging
Het kalifaat werd in de twintiger jaren afgeschaft door Kemal Atatürk, de president van wat het overbijfsel van het Ottomaanse Rijk was en later Turkije is geworden. Veel islamieten voelden zich hierdoor ten diepste gekrenkt. Verschillende internationale radicale groepen zoals de Moslimbroederschap en de Hizb Ut-Tahrir zagen daarom het levenslicht, alle met het doel alle islamitische landen samen te voegen tot één islamitische superstaat, het kalifaat.

Deze groepen verspreidden zich over de gehele islamitische wereld en plaatsen waar islamitische immigranten naartoe zijn geëmigreerd, zoals Europa en de Verenigde Staten.
De doelen van de kalifaat-beweging: het omverwerpen van alle regeringen en alle islamitische landen veranderen in een islamitische superstaat betekenen uiteraard een grote bedreiging voor de plaatselijke machthebbers. Geen wonder dus dat de Moslimbroederschap in de meeste islamitische landen landen illegaal is of scherp in de gaten wordt gehouden door de geheime diensten. Tot voor kort waren de vooruitzichten voor deze bewegingen weinig rooskleurig. Het oppermachtige westen hield de dictatoriale regimes in het zadel en de bloederige aanslagen die gefrustreerde aanhangers van de Moslimbroederschap pleegden leverden weinig sympathie van de bevolking op.

Nieuwe mogelijkheden om een kalifaat op te richten
Vreedzaam verzet komt niet voor in de mindset van een islamitische fundamentalist. De reden dat de Tunesische en Egyptische protestbeweging ook niet uit islamistische hoek afkomstig is, maar van progressieve islamieten. In feite werd de Moslimbroederschap door de gebeurtenissen verrast, maar staat klaar om profijt te trekken van de komende gebeurtenissen. Wat ook mee speelt is de sterke verzwakking van de westerse landen. Hun rol wordt steeds meer overgenomen door opkomende economieën als China en India. Uiteraard zitten ook deze beide landen bepaald niet te springen om een machtige islamitische staat als buur – beide landen hebben al genoeg te stellen met islamistische terroristen – maar het wegvallen van de Verenigde Staten en het tot op het bot verdeelde Europa biedt mogelijkheden voor ondernemende islamisten om hun kans te grijpen. Als islamisten er in slagen het leger voor hun karretje te spannen en op democratische wijze de macht te veroveren is het goed voorstelbaar dat landen als die in Noord-Afrika of het Midden Oosten één staat gaan vormen. Er ontstaat dan een sterk geopolitiek blok dat het grootste deel van de olievoorraden in de wereld beheerst.

De gevolgen van een nieuw kalifaat
De leider van een islamistische staat zal om zijn binnenlandse steun te behouden, zijn legitimiteit uit het geloof moeten halen. Dat betekent: voortdurende oorlogen tegen zwakke niet-islamitische buurlanden. Tenzij door een ramp het Europese militaire overwicht verdwijnt,  blijft Europa voorlopig buiten schot, ook door de geografische isolatie vanwege de Middellandse Zee, maar zal onder druk worden gezet met het stopzetten van olieleveranties of het afsnijden van het Suezkanaal. Je kan dan denken aan eisen om kritiek op de islam harder aan te pakken, het flink opschroeven van de olieprijs, eisen van meer financiële steun of het verplichten om veel immigranten op te nemen uit de arme, overbevolkte Arabische landen. De gevolgen voor de zwakke Afrikaanse landen zijn vermoedelijk aanmerkelijk akeliger.

Aanval op Israël
Er is één land dat geografisch gezien het scharnierpunt van het Midden-Oosten vormt en de islamitische wereld in tweëen splitst: Israël. Voor de buurlanden van Israël is een aanval op het land niet interessant: Egypte is afhankelijk van de Nijl en Jordanië en Syrië zijn te zwak. De situatie verandert als Israël omringd wordt door slechts één machtig islamitisch rijk. De verovering van Israël betekent een aaneengesloten territorium en dus is het meest voor de hand liggende geopolitieke doel voor de superstaat-in-wording. Israël houdt dan alleen de nucleaire afschrikking over als drukmiddel. Weliswaar zijn dichtbevolkte landen als Egypte zeer kwetsbaar, maar het territorium van een aaneengesloten islamistisch rijk is domweg te groot om met atoomwapens grote klappen toe te kunnen brengen. Ook staan islamisten niet bekend vanwege hun grote achting voor het menselijk leven: wie sneuvelt in de strijd tegen de ongelovigen is immers een martelaar. Alleen al de dreiging van een allesvernietigende oorlog zal veel hoogopgeleide Israeli’s weg laten vluchten uit het land, wat de economie zal doen instorten. Zelfs de inzet van atoomwapens zal Israël niet kunnen redden. Kortom: de totstandkoming van een kalifaat zal vermoedelijk leiden tot een atoomoorlog.

Hoe is dit scenario te vermijden?
Er is bitter weinig wat we in de westerse wereld kunnen doen. We kunnen slechts het goede voorbeeld geven en hopen dat de aantrekkingskracht van de relatieve verlichting en welvaart in Europa de islamieten in de Arabische landen zal inspireren tot het overnemen van enkele goede westerse gewoontes zoals verzet tegen corruptie, godsdienstige onderdrukking en willekeur, in plaats van imperialisme en megalomanie. In feite is de opstand in Egypte en Tunesië geïnspireerd door Oost-Europa.

Meer vrije handel zal de Arabieren stimuleren om hun zelfvertrouwen en identiteit uit hun eigen welvaart te halen in plaats van zich te identificeren met een grote islamitische staat. We zullen achter de schermen keihard moeten optreden tegen gevaarlijke bewegingen als de Moslimbroederschap en er voor zorgen dat seculiere bewegingen hun sociale rol overnemen. Hopelijk krijgen we dan gelukkige en welvarende zuiderburen die hun creativiteit en energie stoppen in een beter leven voor iedereen.

18 gedachten over “Een nieuw kalifaat: de geopolitieke gevolgen”

 1. “Het grootste deel van het afgelopen millennium hebben de Arabische landen deel uitgemaakt van één groot rijk op islamitische grondslag: het kalifaat”

  En daar ga je de fout al in. De Islamitische wereld is maar heel kort politiek verenigd gewest onder centraal politiek gezag. Lees je geschiedenisboeken nog maar eens na.

  Religieus is de Islam intussen net zo versplinterd als het Christendom.

  Ik kan dezelfde argumenten net zo goed gebruiken met de paus als politiek en geestelijk leider.

  1. Ik vrees dat je onvoldoende geïnformeerd bent.
   Zeggen de termen Omayyaden, Abassiden, Ottomanen je wat?
   Alle drie dynastieën vormden op het toppunt van hun macht enorme rijken die zich uitstrekten over het hele Midden Oosten en Noord Afrika.

 2. Germen, vergeet je de werkloosheid en de hoge voedsel prijzen niet?
  Dat was de directe aanleiding tot al de onrust.
  Ik denk dat zolang het met brood en spelen niet goed zit, je een ander gevaar hebt. Namelijk voortdurende onrust en veel economische vluchtelingen. Het zal mij niets verbazen als we de komende decennia wereldwijd nog veel meer opstanden, revoluties, oorlogen en vluchtelingen gaan zien. Teveel mensen en voor de rest te weinig van al het andere… al die Peaks weet je wel…
  Last but not least niet vergeten de interne verdeeldheid binnen de diverse Islamitische stromingen. Voordat die zich met elkaar verzoend hebben is de conservatieve Islam allang geen probleem meer en dan is dat kalifaat ook geschiedenis.

  1. Moerstaal, ben ik niet met je eens. Nu zijn zonnepanelen in woestijnlanden al lonend zonder subsidie . Over twee jaar ook in veel andere gebieden. Energie – en hiermee heel veel producten en ook voedsel – wordt veel goedkoper dan nu. Als er wat aan die onverantwoordelijk hoge bevolkingsgroei in landen als Jemen en Saoedi Arabië wordt gedaan moet dat wel goed komen.

 3. Turkije in de EU betekent dat EU onmiddellijk failliet gaat! Het wordt sneller dan de Griekse toestanden…

  Nu zijn er EU subsidies aan Turkije weer verhoogd alsof ‘Griekse toestanden’ nog niet genoeg zijn. Turken liggen in een deuk, ze zitten nog niet eens in de EU en krijgen het nu al bij bakken binnen.
  Een land die Europa wil islamiseren (daar hebben de leiders van Turkije nooit een geheim van gemaakt). Het land die symbool staat voor alles wat er mis is in de Arabische landen. Dat een land dat de meeste burgers van Europeanen haten, toch nu al miljarden heeft gekregen om zich voor te bereiden tot toetreding is echt de druppel die de emmer doet overlopen.

  Er vloeit vanuit de zwaar gesubsidieerde Turkse enclaves in ons land al zeer veel kapitaal naar Turkije. Sturen we al niet veel geld in vorm van kinderbijslag uitkeringen voor kinderen die niet bestaan of van familie zijn en wat te denken van uitkering nooit gewerkt toch pensioen. Maar kennelijk is het nooit genoeg. Turkije leeft van subsidies en dat is de enige reden waarom het land bij de EU wil. Turkije slokt nog meer miljarden van Europese unie.

  Ten eerste, onderhouden van  nog miljoenen Turken die ook op hun 40ste met pensioen gaan is onhaalbaar; Turken zijn te lui om te werken en te veeleisend, als ze binnen zijn, mogen de bouwbedrijven alleen gevangenissen en moskeen bouwen tot de laatste vierkantenmeter van Nederland ook beton wordt, zodra Turken de Europeanen in hun greep hebben, treed de stagnatie meteen in. Stop geen belasting centen in deze bodemloze put. Stel je voor, Turkije met 80 miljoen inwoners, nog groter dan Duitsland en Frankrijk, hoe zal dat gaan met de stemverhoudingen? Zelfs Polen met 40 miljoen inwoners ligt nu binnen de EU al vaak dwars. Met nog honderden miljoenen Moslims die via corrupte Turkije als Turk naar west Europa doorgesluisd zullen worden, wordt EU compleet onbestuurbaar.

  Ten tweede leidt een Turks lidmaatschap van de EU tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie naar West-Europa en zou Turkije binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Dat zou betekenen dat Turkije ook de meeste Europarlementariërs mag aanleveren. Gelet op de verschrikkelijke realiteit dat steeds meer EG-wetgeving de lidstaten, waaronder Nederland wordt opgelegd, zou dat betekenen dat de Turken meer invloed krijgen op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf, omdat ze ook van binnenuit al een goed georganiseerde vijfde colonne kunnen mobiliseren. Turken hebben altijd 2 nationaliteiten om EU politicus/ambtenaren te manipuleren om van tijd te winnen. Op die manier hebben ze er voor gezorgd dat jongeren voor militaire dienst in Turkije moeten gaan. Er ontstaat op deze manier een soort speciaal opgeleide/geïndoctrineerde anti-Nederlandse massa binnen Nederland. Als moslimleider Erdogan op zijn fluitje blaast staan er straks miljoenen Turken in de houding om Nederland te elimineren. Ze hebben tot nu toe circa 12 miljoen turken verplaatst naar EU landen. In Nederland willen ze aanvankelijk een aaneengesloten gebied creëren rondom Haarlem, beverwijk, Amsterdam en Zaanstad. Verder bijna alle Nederlandse gemeenten hebben Turkse koloniën die heel snel groeien, Turks sprekende wijken breiden zich verder uit tot de omringende dorpen: moskee minaretten, hallal winkeltjes, islam scholen expanderen als paddestoelen. Er wordt overal gebouwd, natuurgebieden worden verwoest om meer broedplaatsen klaar te zetten voor de volgende ronde. Brutale woningbouw verenigingen die alleen geld willen zien, brengen nu hele natuurbalans in gevaar! Groen wordt omgezet in beton, beschaving wordt omgezet in een soort middeleeuwse barbarij, leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner omdat moslimbevolking met zijn huidige voortplanting geen grenzen kent. In Rotterdam en Amsterdam zijn er enkele moslim families die nu zelfs hele straat kunnen bevolken, het is een ketting reactie die niet meer bestreden kan worden binnen Nederland. Een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12  kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige. Moslimleider Erdogan roept ook de Turkse vrouwen die in Nederland  wonen op voor nog meer geboortes, “..we hebben nu overal [bedoelt hij ook in Europa] een jongere bevolking, dit is de beste wapen” zegt hij, “net als in die tijd van de Byzantijnen, wij hebben toen ook op deze manier gewonnen..”. Voor hem, zijn deze Moslim vrouwen niets anders dan de ratten van een ultieme ratten fokkerij!

  Ten derde, is de lidmaatschap van Turkije hoofdzakelijk door de Amerikanen opgedrongen. VS zetten EU landen onder druk om Turkije binnen te slepen. Obama administratie manipuleert allerlei top ambtenaren van EU landen. Amerikaanse beleidmakkers brengen nu ook hele Europa in gevaar. Huidige beleidmakkers van VS zijn corrupt; zie hun werk in Afghanistan en Irak. Geen enkele problemen is opgelost, het is alleen erger geworden…In Irak hebben ze fundamentalistische molla’s, zie Muktada al Sadr. In Afghanistan zitten ze na 10 jaar weer met hun lieve Taliban. In Saudie Arabie staan ze achter een dictatuur van de eerste orde. Iran is nog steeds een neofeodalistische dictatuur. Potentiële gevaar vanuit Pakistan en Turkije is alleen meer geworden. Dit beleid is totaal inconsistent. In Libië bombardeert Navo éné dictatuur terwijl de baas van de Navo achter een andere dictator staat die nog erger is! Saudi Arabie is de kern van hele dictatoriale Islamitische stelsel. Al die islamitische landen zijn verbonden met deze dictatuur. Amerikanen kunnen beter een nieuwe beleid ontwikkelen dat ze wel de vertrouwen van onderdrukte volkeren krijgen. Juiste beleid van Irak zou kunnen zijn dat Sunniten, Siiten en Koerden eigen gebied krijgen. Geschiedenis bewijst dat deze 3 volkeren, zonder een dictatuur nooit één land kunnen vormen. Obama wilt terugtrekken maar zonder echte oplossing: hele kwaad, namelijk grote Irak behouden en terugtrekken is een grote fout! Koerden hebben eigen taal, eigen cultuur die totaal anders is dan de Arabische taal en cultuur. Waarom geen onafhankelijke Koerdistan? Terwijl een vrije Koerdistan met die andere delen die bezet zijn door Turkije, Iran en Syrië, een belangrijke garantie is voor de westerse volkeren. Wat een slechte beleid! Ze weten niet wat goed en wat slecht is voor henzelf!
  Afghanistan bestaat uit hoofdzakelijk 4 grote volkeren die allemaal eigen taal en cultuur hebben. Wie heeft gezegd dat grote volkeren als Pashtu’s en Farsi’s voor altijd één Afghanistan moeten vormen. Obama administratie maakt hier ook een grote fout; 10 jaar vechten en nu zonder oplossing terugtrekken..! Waanzin. Zoveel aparte volkeren met elkaar plakken en dit Afghanistan noemen lost het probleem niet. Nieuwe dictatuur wilt weer zelfde lijm hebben om de boel bij elkaar te houden, dit wordt weer Islam.
  Obama administratie rondom Turkije is weer nep: boekhoudkundig is weer gerommeld met de Turkse economie.10 jaar gelden bankroet en nu opeens een super economie! Net als toen Griekenland, moesten ze ook met de cijfers spelen. EU boefjes samen met de mislukkelingen van VS willen hoe dan ook Turkije binnensmokkelen, terwijl niks klopt van hun super Turkse economie…Turkije is alleen maar vooruit gegaan, omdat ze steeds meer subsidies van EU slikken, en hun uitstoot continue naar EU landen verplaatsen om nog meer geldstroom richting Turkije te realiseren. Er wordt hier meer geld uigegeven om snel groeiende criminele jeugd te onderhouden. Turkse criminelen worden verplaatst naar EU landen en Turkije investeert minder in de gevangenissen, terwijl Nederland steeds meer investeert in hun “producten”: meer personeel voor de gevangenissen, zoveel ambtenaren die moslim jongeren moeten begeleiden, al die projecten kosten kapitaal en Turkije met een slimme zet besteed dit allemaal aan domme Nederland uit.

  Terwijl ze kunnen genieten van ons vrijheid in Nederland en ons subsidiegeld voor hun activiteiten en moskeen, de Koerden hebben nog geen rechten daar, een deel van Cyprus is nog steeds bezet en Armeense genocide is nog niet herkend. De onderdrukking van de Koerden en de restanten van Christenen gaat gewoon door. Subsidie geven aan zo’n land is waanzin!

  HALAL ETEN

  Dieren partij wilt geen barbarse slachting van de dieren en in de grote politieke partijen geïnfiltreerde Turken en Marokkanen kwamen meteen in actie, Moslims willen alle dieren op een gewelddadige manier doden en noemen ze hun barbarse actie een belangrijke “godsdienstige plicht”.
  Rituele slacht stamt uit een tijd en ruimte die ver van ons verwijderd ligt. De regels zijn opgesteld voor een woestijnvolk zonder de technische hulpmiddelen van nu. Ze gaan in Nederland hun halal eten afdwingen. Ze willen vanuit moskeen ALLAH AKBAR zingen, om hun enclaves te laten zuiveren van de niet_islamieten. Zelfs eten onder de controle, Moslims moeten het voedsel dat ze tot zich nemen, onderwerpen aan enkele richtlijnen uit de Koran. Ritueel slachten in Europa wordt elke keer op de Moslimlanden TV ’s gepresenteerd, maar waarom? Met een zeer misdadige manier van doden is, nl. dood door verstikking. Het dier zuigt met z’n laatste ademhalingreflexen de longen vol met z’n eigen bloed en stikt/sterft daardoor. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen om hun bruiden uit een islamitische landen, maar ook de voedsel probleem van de miljoenen die in de wachtrijen staan te garanderen, anders stopt hele vervolg migratie van de Moslims. Dit is de enige zorg van Turkije en andere Arabische landen. Voor Turkije is uitstroom van de uitstoot naar Europa een staatspolitiek geworden en als miljoenen Moslims horen dat in Nederland halal slachting van geiten en schappen niet makkelijk is, komt dan hele motivatie in gevaar…Zij doen er alles aan om van Nederland een getto te maken.
  Zogenaamde PVDA leden, grotendeels in handen van de infiltranten die onder Moslim dictators opereren zeggen dit: ‘disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren’,.. Hun politieke Beschaafde waarden en normen moeten hoognodig door gevoerd worden,en met de pvda, cda komt hier geen bal van terecht..
  Bloedig doden, een baardmans voegt echt niks toe aan de kwaliteit van het vlees. Dat op brute wijze slachten evenmin. Stoppen met die onzin. Eerwraak is toch ook verboden ? Waarom dan halal slacht dan nog steeds niet?
  In Nederland gelden Nederlandse normen en waarden. Iedereen die hier niet mee kan leven kan altijd nog teruggaan naar het land van herkomst of van hun voorouders en daar fijn zijn geloof belijden. De PvdA gaat zoals gewoonlijk door zijn knieën als ze die nog hebben en zwicht voor de islamitische infiltraties, onder leiding van de moslim dictators…
  De wet zegt dat verdoofd slachten verplicht is. Een ieder die onverdoofd slacht wordt gestraft. Regel een van de wet zegt dat een ieder die in Nederland woont, gelijk moet worden behandeld. PVDA is bang voor zijn aanhang wat grotendeels bestaat uit moslims,..Ritueel slachten is puur dierenmishandeling en dit moet niet kunnen in zo ’n beschaafd landje als Nederland,..en al die onzin van als het niet onverdoofd geslacht is dan zitten er bacteriën in het vlees en het is malser en het smaakt beter zijn spookverhaaltjes,ook de Godsdienst heeft er niets mee te maken..Dus acuut stoppen met onverdoofd slachten en de normen en de waarden aanhouden volgens de richtlijnen van het Europees slachtbeleid!

  MOSKEEN BOUWEN

  Turkse vergadering op 19-06-2011 in Krommenie: “lokale gelovigen” waren er niet meer dan 60 á 80 mensen, Niet alleen uit andere Nederlandse steden maar ook uit Duitsland, Turkije en uit allerlei Arabische landen veel “gasten” aanwezig; onder andere Diyanet, het gevaarlijke staatsorgaan dat is belast met de zorg voor het Turks- islamitische nationalisme. De Diyanet is een omvangrijk staatsorgaan, een religieuze leger, groter dan de Nederlandse leger en politie bij elkaar. Verder waren er de leiders van Milli Gorus, Fetullah, Turkse federatie Nederland aanwezig. Duitse Milli Gorus werkt in dit geval samen met de diyanet, AKP heeft al deze grote islamitische sektes die binnen Europa samen circa 4 miljoen Turken controleren, bij elkaar gebracht gebracht.
  Diyanet, onder leiding van Turkse geheime dienst, is inmiddels werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als “immigrant” aanwezig zijn, zoals in Nederland. Deze grote leger zou in Nederland Turkse etniciteit kunnen versterken en assimilatie tegen te gaan…! In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisatie werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 98.000. De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit. Turkse politieke verlengingen binnen Europa, Militaire opbouw, ideologische agressiviteit, en de vorming van een nieuwe blok is werkelijk een nieuwe bedreiging. Haar meer genuanceerde toepassing van het afschuwelijke islamisme, is eigenlijk de toekomstige bedreiging voor de Europa. Ze zijn de uitvinders van een meer duurzame en verraderlijke vorm van het islamisme.
  Turken willen ook in Krommenie een grote moskee bouwen: PVDA en CDA, GL en SP leiders hebben altijd gezegd dat de verbreiding van de Turken en Marokkanen beperkt blijft met de grote steden. Het is dus niet zo, dorpen lopen ook in gevaar. Manoeuvreren en zo’n vijandige verbreiding beschermen gaat niet meer zo makkelijk, aangezien Turken en Marokkanen geen grenzen willen accepteren. Voor in Krommenie wonende max.100 Sunnitische Turken een moskee bouwen die eigenlijk voor 3 000 man bedoelt is, ontmaskerd heel veel! Zo’n grote moskee bouwen is essentieel voor Turkije, Turkije onder leiding van AKP heeft grote belangen in het vervolg migratie van de Turken naar de west Europese landen.
  Elke moskee die hier gebouwd wordt, wordt in Turkije als een symbool van overwinning gepresenteerd. Turkse autoriteiten weten nu eerder dan de Nederlanders als er in Nederland weer een nieuwe moskee gebouwd kan worden, alles wordt bijgehouden. Omdat voor Turkije uitstroom van de uitstoot naar Europa een belangrijke staatspolitiek is, zal hele proces onder druk van Turkije zich voortzetten om miljoenen Moslims te mobiliseren. Analfabeten zien dat in Nederland overal grote moskeen met minaretten verschijnen en dit is enige taal wat ze praten. Turken stimulatie naar Nederland en activiteiten rondom hoofddoek, moskee minaretten en hallal vlees is essentieel voor Turkije. Mobilisatie van de onderontwikkelden kan met dit soort primitieve symbolen beter op gang gebracht worden.

    
  De turken hier prijzen hun land. Helaas als je ze vraagt waarom ze dan hier zijn, zwijgen dus. Toch niet zo’n fijn land dus. Er is wat uitkering betreft weinig te halen, om nog maar niet te spreken over de vrijheid van meningsuiting.
  Hier willen mensen geen stenigen, geen meisjes besnijden, geen heilige oorlogen, West Europeanen willen geen oog om oog tand om tand, ze willen geen polygamie, ook geen mensenoffers en willen ze geen onverdoofd slachten van dieren. Dat alles heeft niets te maken met haat. Als Turkije beter is, waarom propageren jullie niet dat de Turken uit Nederland weer naar huis gaan?  De Nederlandse ambtenaren moeten wel door de Nederlandse belastingbetalers voor de volle worden betaald, maar als het er op aan komt moeten ze dansen naar de pijpen van de buitenlandse mogendheden, zoals Turkije. De infiltratie woekert als een kanker steeds verder Nederland in. En zij die er nu nog aan kunnen verdienen bouwen van de ontvangen zilverlingen een woning in het buitenland: zie het CDA en PVDA.

  >>>   Dankzij slechte bestuurders is anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen, bovendien noemt “hoogopgeleide elite”  dit soort fatale toestanden multiculturele samenleving.
  >>> Dankzij slechte bestuurders is het demodering van de Nederlandse cultuur een realiteit geworden: naamgeving is 80% geïslamiseerd, gemeenten gebruiken in achtergrond nog steeds de naamlijsten van Moslim_dictators: [in de grote steden 62% van de geborenen heten, Mohamed, Ahmad, Mehmet of Ali…] in deze steden, bij de  600 000  geboortes waarvan ouders Turks of Marokkaanse afkomst hebben, heeft geen enkele kind een Nederlandse naam gekregen!

  >>> Dankzij slechte bestuurders, een “inburgeringcursus” volgende 19 jarige Marokkaanse tienermoeder die op haar 19ste derde kind krijgt en hem weer Mohammed noemt, vormt een nieuwe kern voor de nieuwe machtontwikkeling: hoogopgeleide elite is niet slimmer dan deze tienermoeder uit een woestijn!
  >>> Dankzij slechte bestuurders, krijgen agressieve moslims die zich alleen Turk of Arabier voelen enorme belasting geld onder andere voor de utopische “integratie” projecten, islamitische omroepen, moskeebouw, islamscholen enz.. enz…
  >>> Dankzij slechte bestuurders, ontstaat nu een nieuwe type ambtenaren laag die zich alleen met een vijandelijke structuur bezighoudt, dit kost kapitaal en daardoor zakt Nederlandse economie steeds verder.
  >>> Dankzij slechte bestuurders, zien we steeds meer anti-Nederlandse wijken waarin een soort derde land cultuur begint te domineren.
  Stop nu uiteindelijk de Turken en Arabieren verplaatsing naar Nederland, het is geen immigratie. Je bent een ambtenaar/politicus van Nederland, niet van de moslimlanden!

 4. MOSLIM LEIDERS VAN TURKIJE

  Onder de 26 NAVO lidstaten, heeft Turkije het tweede grootste leger, die alleen de Verenigde Staten voor zich heeft. Het Turkse leger is even groot als de legers van Duitsland, Spanje, Italië en Engeland samen!

  Terwijl de Verenigde Staten ongeveer 2 miljoen soldaten heeft in zijn gecombineerde legers van actief personeel en reserve troepen, heeft het Turkse leger meer dan 4 miljoen aan troepen onder de wapens. De regering in Ankara organiseerde onlangs een congres waarbij zij 5600 leden van de “Turkse diaspora”: zogenaamde vijfde colonne – onder wie imams, politici, leiders van duizenden nep instellingen volledig in de watten legde om hen tot patriottische daden te bewegen. De boodschap van premier Erdogan: “neem het staatsburgerschap van hun land, niet om te integreren, maar om politiek actief te worden… Wij moeten Europa indoctrineren met de Turkse cultuur”. Moslim leider Erdogan lijkt zich met zijn oproep schuldig te maken aan ongewenste beïnvloeding van Turkse politici in Europa. Het geweld komt juist uit dit soort mainstream, typische, normale, traditionele en canonieke Islam. Uit misleiding kan niets goeds komen…Als het volk van Turkije op deze weg blijft doorgaan, de gevolgen voor het Westen zullen verwoestend zijn.

  Bezetting van Noord Cyprus

  Het noordelijk deel van Cyprus is bezet sinds 1974 door de Turkije. Ze noemen het naar hun eigen erkenning Turkse Cyprus. Mooie kerken geplunderd of en omgedoopt tot een moskee. Er bestaat een “spookstad’ genaamd Famagusta. Famagusta was het grootste toeristengebied van Cyprus met mooie hotels en uitgaansgelegenheden. Natuurlijk ook woningen. Nu is het er leeg, vervallen en mensen kunnen niet terug naar hun huis omdat het verbodengebied is geworden door de corrupte VN baasjes. Een afvallig regime dat brutaal een racistisch gemotiveerde genocide uitvoert in het land

  Antisemitisch en antichristelijk
  Historisch, zo wordt tot voor kort geschat, hebben de islamitische Turken naar schatting 3,4 miljoen christenen afgeslacht. Stanley Cohen, hoogleraar Criminologie aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, schrijft:

  “Het dichtstbijzijnde succesvolle voorbeeld [van collectieve ontkenning] in het moderne tijdperk is de 89 jaar van officiële ontkenning door de opeenvolgende Turkse regeringen sinds de 1915-17 genocide tegen de Armeniërs, waarin 1,5 miljoen mensen hun leven verloren. Deze ontkenning wordt ondersteund door een doelbewuste propaganda, liegen, bedekken en het vervalsen van documenten, het vernietigen van archieven, en het omkopen van geleerden. Net zo als recent in 1974, wanneer het seculiere en zogenaamde gematigde Turkije Cyprus binnenviel, de moslims er naar toe bracht, en de Grieken bevalen om zich binnen 24 uur te verplaatsen. Kerken gingen in vlammen op of werden omgebouwd tot moskeeën. Zeventig procent van de industrie daar is nu onder Turkse controle.”

  Ondanks de westerse banden van Turkije, onderstreept haar geschiedenis een diepe anti-christelijke en anti-Semitische geest. Westerse aanpassing van de islam in Turkije is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat Turkije, met zijn kemalistische gezicht, gematigd is. Dit standpunt leidde tot de gevechten tegen de christelijke Serviërs en Macedoniërs om de Bosnische en Albanese moslims te ondersteunen in Bosnië en Kosovo. Iraanse islamisten en Tsjetsjenen hebben deze groepen geholpen in een poging om opnieuw de Balkan te islamiseren. De Turken vinden dat het westen de gevoeligheden had genegeerd ten aanzien van de status van Noord-Irak, dat grenst aan Turkije; een zelfstandige Koerdische gebied.

  Groeiende haat
  De Turkse haat voor Westen en Israël groeit elke dag meer en meer. Veel voorbeelden van een groeiende anti-semitische en anti-christelijke houding worden duidelijk in twee van Turkije’s best verkochte boeken. Adolf Hitler’s Mein Kampf, dat wordt gesubsidieerd en zeer goedkoop verkocht door meerdere uitgeverijen in diverse vertalingen, is sinds kort een bestseller. Een andere bestseller is het boek met de titel, Aanslag op de paus: Wie wilde de paus doden in Istanbul?
  De omslag van het boek laat een man zien die een granaat afvuurt op Paus Benedictus. Een studie naar de opkomst van het antisemitisme in Turkije, uitgevoerd door “The Stephen Roth Institute for Contemporary study of anti-semitism en Racism”, wijst erop dat in diverse grote kranten, antisemitische beledigingen te lezen zijn en complottheorieën die de Joden demoniseren en het heel gewoon is om er over te schrijven. Ontkenning van de holocaust is ook gebruikelijk. Volgens de studie zijn vertalingen van klassieke antisemitische geschriften, zoals ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’ en ‘Henry Ford Internationale Jood’, te koop bij de bekende boekhandels. Het is duidelijk, dat zowel de anti-semitisme als de anti-christelijke sentimenten aan het oprijzen zijn in Turkije.

  Acties tegen de Koerden:

  “Turken in Europese landen moeten zich actief gaan inzetten tegen de Koerden”, zeggen islamitische AKP leiders.
  Duizenden dorpen van Koerdistan zijn platgebrand door Turkse leger. Koerden zijn vermoord, verkracht, mishandeld, achtergesteld en gedwongen gevlucht.  Turkije heeft de meest politieke gevangenen in de hele wereld. Meer dan China en Iran en dat is al een prestatie op zich. Er zitten momenteel 9200 door de bevolking gekozen Koerdische politici vast in Turkije. Dus democratie kennen ze niet.

  Acties in het middenoosten:
  Het wereldwijde netwerk van de Moslimbroederschap had een actieve rol in het geheel. Sleutelfiguren van de Moslimbroeders krijgen sinds het aantreden van de fundamentalistische AKP-regering in Turkije alle ruimte om activiteiten voor Hamas te organiseren. Dat Turkije en zijn regering partners zijn geworden van de wereldwijde Moslimbroederschap heeft consequenties voor Turkije en zijn westerse bondgenoten, inclusief de NAVO.

  Acties in Europa:
  Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION), de Nederlandse afdeling van de Europese Moslimbroederschap. Een andere deelnemer is de aan de FION gelieerde stichting ISRAA. Zoals vaker is er sprake van een coalitie van fundamentalisten en extreemlinks.

 5. In het oude testament geeft God de waarschuwing: “Wie aan Israël komt komt aan mijn oogappel!”. En ook: “wie u zegent zal Ik zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken!” Dat belooft niet veel goeds voor Turkije als men daar doorgaat met het Israël en de joden ‘bashen’…….

 6. Wat een negativiteit over Turkije. Het is jarenlang een betrouwbare partner in de NAVO, groeit als kool, heeft steeds beter opgeleide mensen, is een democratie na vele jaren militeire dictatuur, is al bijna 100 jaar geen staat op religie gebouwd (langer dan de meeste Euopese landen) en is een buffer tegen al wat verder weggelegen is.

  Willen jullie liever een machtig Turkije als vijand naast je? De Europese landen konden niet eens genoeg bommen en vliegtuigen verzamelen voor een paar dagen bombarderen van een in feite weerloos land (Lybie). Konden geen rietje buigen tijdens de Joegoslavische burgeroorlog, willen ook niet investeren in een echte Unie en al helemaal niet in hun eigen veiligheid. Ik zou zeggen: gebruik je gezonde verstand eens.

  1. De voortdurende bezetting van een deel van een soevereine staat (Cyprus) strekt niet tot aanbeveling voor Turkije. Wel is hoopgevend dat er wat aan de mensenrechten wordt gedaan.
   Vijanden maken is nooit verstandig, ook met Turkije dus niet. Wel hoeft niet alles wat Turkije doet, met de mantel der liefde bedekt te worden.

 7.  
   

  Albert Heijn, Dirk van den Broek, V&D, LIDL en Hema worden geconfronteerd  met het hoofddoek probleem!
   
  Moslima’s aan de kassa of loket met hoofdbedekking als islam reclame!

   

  Grote bedrijven, politiek en christelijke leiders zijn nu zelf betrokken bij de bouw van grote moskeen, ze voeren ook het hoofddoekje in om explosief groeiende moslims vriend te houden.
  Maar vergeet niet dat een hoofddoek en moskeeminaret de overwinning van de politieke islam symboliseert.
  Op meer plaatsen wordt belastinggeld gebruikt om religieuze intolerantie en seksuele apartheid te bevorderen. Veel gemeenten stoppen nog steeds miljoenen geld in voor vrouwen en mannen gescheiden informatieloketten, die worden ondergebracht in door de moslims gecontroleerde gebouwen, verboden gebieden voor de Nederlanders. Deze praktijken van de parasitaire overheidsambtenaren betekenen de capitulatie voor het streven van gevaarlijke mogendheden.
  In onze tijd zijn we getuige van de zelfuitroeiing van de Europese beschaving. De moslimbevolking jaarlijks met 8,7% blijft doorgroeien en stijgt hun aandeel van krap naar 17% in 2020, 37% in 2035. De meest beangstigende cijfers komen uit West-Europa. In Nederland zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen. Een laag  geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamitische aanhang (links + Christenen die Nederland, haar bevolking en cultuur om zeep willen helpen: zie de ontwikkelingen binnen de PVDA, GL, SP en CDA!) veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.
  In de grootste steden van Nederland -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- is Mohammed (inclusief de variaties Mohamed , Mehmet, Muhammad) nu al de meest gekozen babynaam. Het probleem is dat de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa tevens de meest anti_europees is…
  De grootste moskeeën van de vijandelijke grootmachten worden in Nederland gebouwd, in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. Meest gevaarlijke Moslims worden naar Nederland geëxporteerd. De meeste van deze “Moslims” en hun politieke leiders (zie Albayrak en Rotterdams “burgemeester”) hebben een dubbel paspoort, wijzen onze Westerse samenleving af. Deze nachtmerrie is een bedreiging voor de Nederlanders…Het is dan ook niet moeilijk te bedenken hoe de confrontatie tussen de Europeanen en dit soort vijandelijke indringers zal aflopen. De Moslim Broederschap, Hezbollah, Libische al-kaida stammen, Hamas, Diyanet, Milli Gorus, Fethullah enz..enz..zijn nu al de baas in de meeste Europese moskeeën. Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken.

  Islamieten in aparte uniform binnen de Nederlandse overheidsinstellingen, dit soort ontwikkelingen leveren ons geen voordeel, maar ellende, zoals we zien uiteindelijk in al de moslimlanden, al 1400 jaar. Onder leiding van allerlei politici, organiseert men hoofddoekbrigades en bovendien met de subsidies…Hoofddoek een symbolisch ijzeren gordijn die moet voorkomen dat moslims worden besmet met Nederlandse waarden als, democratie, gelijkberechtiging, scheiding van kerk en staat, emancipatie e.d.
  Het is triest dat moedige vrouwen zelfs in landen als Pakistan, Afghanistan, Irak, Turkije, Libië, Egypte,  Libanon, Iran, Soedan, Saudi Arabië,  Katar  met gevaar voor leven hun hoofddoek afleggen en daarin niet worden gesteund door de Nederlandse vrouwen, laat staan islamitische vrouwen in het vrije westen.  Hoofddoekbrigade zegt: “mijn hoofddoek is een uiterlijk teken (symbool) dat mijn aanhankelijkheid voor de islamitische leer (het geloof) aangeeft die mij oproept om mee te doen in deze samenleving (participatie), maar dat is wat anders dan integreren. Ze dragen dus een hoofddoek met als doel een ideologie te dienen, een ideologie die ook voor een staatkundig streven staat.
  Een uniform met de hoofddoek dat nu nog in islamlanden met harde hand wordt opgelegd: De Saudi’s, bang om rechts ingehaald te worden door de ayatollahs, hebben vervolgens overal in Saoedi-Arabië de hoofddoek dwingend opgelegd. En omdat Saoedi-Arabië leidend is in de islamitische wereld, zag je als gevolg daarvan in de jaren’80 overal in de islamitische wereld hoofddoekjes verschijnen. Zweepslagen in Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libië, Egypte etc. etc..; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, Marokko, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, Jemen enz. Die landen tonen aan dat baas over eigen hoofd zeker geen gewone naturelle ontwikkeling is. De vrouwen in de westerse wereld voor ons hebben gevochten voor vrijheidsrechten van de vrouw. En nu zullen wij deze wel even om zeep helpen door een Hoofddoek te dragen. PVDA, CDA, D66, GL en SP moeten ook de verantwoording nemen voor wat er achter de hoofddoek schuil gaat namelijk waar je zelf voor gestreden hebt en dat is vrouwen mishandeling, vrouwen onderdrukking en de expressie om vrouw te zijn. Beseffen deze partijen niet dat er miljoenen vrouwen zijn die dit kledingstuk geheel onvrijwillig moeten dragen omdat ze anders worden afgeranseld, dat ze zonder die doek niet naar buiten mogen, dus opgesloten zitten. Het is geen vrije keus van de dames, als ze dat zelf beweren, is het hersenspoeling! Geweldig. Waarschijnlijk roepen ze ook op tot meer huiselijk geweld (want vrouwen die niet doen wat hun mannen willen verdienen klappen), meer kranten voor de ramen (vrouwen die gewoon naar buiten mogen kijken zorgen alleen maar voor overlast). Dit alles omdat mannen die zichzelf moslim noemen zich niet kunnen beheersen als ze vrouwenvlees zien. De bedekking van vrouwen is ontstaan omdat rover hoofdmannen jaloers waren en elkaar vrouwen probeerde te roven niet meer en niet minder.
  Het zijn hoofddoek moeders in de Arabische wereld die hun zonen opvoeden en hun tot macho’ s en prinsen creëren en verwennen, waardoor zij al op jonge leeftijd een super macht binnen de familie zijn. Hun criminele kinderen hebben voor 100% controle over hun zusjes ook al zijn die ouder. Moeders waren betrokken bij eerwraak op haar dochters zonder hand uit te steken om hun leven te beschermen. Het vermoorden van meisjes wordt uitgevoerd door jonge broers waarvoor de gevangenis straf door hun jeugdigen leeftijd milder uitvalt.
  Nu in Nederland willen we ons voedsel kunnen kopen in een Nederlandse winkel, waar we niet worden geconfronteerd met reclame voor de islam. Hema, AH, HBO, Universiteiten, van den Broek en Lidl moeten  neutraal worden, waar we geen reclame maken voor een meer dan treurig systeem als de islam.
  Op deze manier worden islamitische wijken in Nederland in rap tempo steeds groter. Door de Islamitische doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen en het opkomend invasie van Nederlandse steden is een realiteit geworden:de explosieve opmars van de vijfde colonne wordt zeker het verval van de maatschappij. Politiek gedreven grote groepen zijn bezig belangrijke posities verwerven binnen de overheid: zie Albayrak’s bende!. Uit een geheime Turkse document is gebleken dat de Turkse en Arabische leiders geïnteresseerd zijn in het onderwijs, politie en justitie van de kleine EU landen. Ze doen dat onder andere via politieke partijen. In Nederland met name via de PvdA, CDA, SP, D66 en Groen Links.

  Door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder.

  U kunt u schamen voor de manier waarop ons land te grabbel is gegooid aan doelbewust opererende strijders en import van achterlijkheid en criminaliteit. Verstandig zou zijn, alle uitingen van deze politieke ideologie te schrappen.

 8. Beste Germen, goed gedegen stuk, maar ik mis toch het een en ander. Laat duidelijk zijn dat ik tegen het oorlog voerende fundamentalisme ben. Maar als we terug gaan bv naar Israel, dan is de staat Israel door de Britten ontstaan. Die zagen toen destijds een oplossing  om het voortbestaan van het jodendom te garanderen, door de kleine groepjes mensen, die daar woonde, te verdrijven enof te onderdrukken. En zo ruimte creeerden om de Joden het zg beloofde land te geven. Terug kijkend in de geschiedenis zijn niet alleen de palestijnen, maar zeer vele islamietische stammen onderdrukt omdat het toen destijds een weerloos volk was. Dat de religie daar dan op inspeelt is eigenlijk een logisch gevolg. Maar ja dan krijgen we het volgende: alle mensen in de wereld die zwak zijn enof niet de macht bezitten, zijn eigenlijk onderdrukt. M.a.w. er is niets vreemd aan de hand, het is al eeuwen oud. Alleen de ismaelieten komen nu pas in opstand, aangewakkert door hun religie en machthebbers, lees bv imams..

 9. Beste Rose, je artikel met bewondering gelezen en volgens mij prik je precies in het probleem. Maar ik ben bang dat vele zullen denken en zeggen, dat je zo niet mag spreken want dat is discriminatie. In de 34 jaren dat ik door de wereld heb gezworven heb ik dit al in een vroeg stadium zien aankomen. In de 60e jaren ontstond er al een groepering The Black Panther in Amerika. Deze groep gaf toen al aan, dat er een tijd zou komen dat de moslims de wereld zouden overspoelen en zie daar in een sluipproces geschied dat ook. In mijn optiek heb ik de stelregel dat eerst onze eigen mensen een zo goed mogelijk leven en zorg moeten hebben. Het huishoudboekje van de staat op orde en elk dubbeltje wat dan over is, mag naar die gene die het hardste nodig hebben. Daarnaast heeft migratie nooit geen saamhorigheid opgeleverd, alleen maar problemen. Zo zijn er heel veel voorbeelden te geven die geschied zijn in het verleden en het heden. Laat duidelijk zijn ik ben absoluut geen PVVer van de partij Geert Wilders. De keerzijde van jou en mijn verhaal is dat in principe een ieder het recht heeft om zijn mening te ventileren en daar naar te handelen, zolang zij enof hij daar geen misbruik van maken om te doctrineren. Komen we weer bij het woordje macht=invloed. Lekker paradoxaal. Zo zal denk ik ten lange leste de mensheid zich zelf uitroeien en dat noemen we dan weer positief denken. Mvg, Paul.R

 10. Dubbele nationaliteit probleem!

  Door de dubbele nationaliteit ontstaat rechtsongelijkheid in Nederland, ook op grote schaal. Turken en Marokkanen met de dubbele nationaliteit genieten veel privileges; op deze manier kunnen ze gemakkelijk in de lokale en centrale besturen zitten, zelfs in het parlement, terwijl men volledig verbonden is met de herkomstland organisaties! Dankzij deze privileges zullen we overspoeld worden door de jihadisten en hun trawanten. 
  Hoe komt het dat vijandige islamitische organisaties, zoals ISIS, Hamas, Milli Gorus, Al- Nusra etc.. het zo gemakkelijk vinden om westerse landen te infiltreren en te ondermijnen? Waarom ondervinden ze zo weinig weerstand?

  Dubbele Nationaliteit is een wapen in handen van ISIS!

  Dit brengt ons bij de vraag waarmee sommigen van ons al jaren hebben geworsteld: terwijl in steeds meer landen de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit, gaat Nederland onverminderd door met het uitgeven van dubbele nationaliteit die nog meer moslims trekt!

  Zo staat bv, de Marokkaanse wet het toe dat een man tot 4 vrouwen trouwt, zelfs zonder dat de bestaande echtgenote hier toestemming voor geeft en verbiedt de Turkse wet het uitleveren van eigen onderdanen, terwijl de Nederlandse nationaliteit naar Marokkaanse of Turkse maatstaven overvloedige sociale uitkeringen kent. Veel moslimmannen houden er daarom,aangemoedigd door de radicale imams van ISIS en Al Qaida, zowel een gezin in moslimland als een in Nederland op na.
  De beruchte Turkse top crimineel Saban Baran profiteerde van de vele mogelijkheden, die Nederland voor oneerlijke zelfverrijking levert en van het feit dat Turkije geen onderdanen aan het buitenland uitlevert.

  DUBBELE NATIONALITEIT HEEFT NU EEN DUBBELE DIMENSIE GEKREGEN. JIHADISTEN BESCHOUWEN EU NIET ALLEEN HUN NIEUWE BROEDPLAATS, MAAR OOK EEN UITVAL BASIS!

  Wat erger is, is dat de collaborateurs in Nederland, sympathisanten van invloed zijn, ondermijnen door subversie, desinformatie, valse propaganda en de verspreiding van cultureel pessimisme. Het beest zelf mag misschien niet meer in ons zijn, maar het ideologische gif dat de moslimlanden en hun netwerken in westerse samenlevingen injecteren is alleen toegenomen!
  Liberale jihad bestaat niet! Niet alleen Isis maar ook Hamas, Turkse en Marokkaanse moskeeën, Koranscholen zijn zeker jihadistische organisaties! De ISIS is de arabische Waffen-SS. Met soortgelijke zwarte vlaggen, fanatisme, levensverachting, sadisme, perversie en bloeddorst.
  Hoeveel soennieten vechten momenteel in ons NL’s leger afgezet tegenover de aantallen die -met behoud van uitkering, paspoort en binnenkort ook huis en ‘wijf’- moorden en verkrachten bij doodseskaders als Isis, Al Nusra et cetera (door ’t NOS-journaal en Nieuws steevast betitelt als rebellen, vrijheidsstrijders, ‘onze jongens’, als gevolg van dit soort desinformatie staan nu 80% van de Turkse jongeren achter de ISIS en hebben we in ons land te maken met honderdduizenden jonge moslimmannen. De Turkse staat op zijn beurt behandelt deze Turkse moslim in Nederland als een kolonist! Als die allemaal de geest krijgen, zijn we nog niet jarig.

  De bouw van mega moskeeën, gefinancierd door de Soennitische sjeiks die ISIS hebben opgericht, die het woord democratie nog moeten uitvinden, moet onmiddellijk stoppen. Gesponsord vanuit Saoedi-Arabië, Iran, Jemen, Qatar, Marokko, Turkije, Pakistan, gelobbyd door infiltranten (bv de Milli Gorus, Diyanet, Güllen beweging), gaat het hier niet alleen om een religieuze zaak.
  Al-Nusra, Al Qaida, ISIS, Milli Gorus, Diyanet, Marokkaanse moskeen enzovoorts worden door de Soennitische bewegingen gesteund die op dit moment hele Midden-Oosten willen veroveren!

  De oorlog gaat niet om mensen, maar om geld/macht. Salafisten willen meer controle in EU. Immigranten uit 3e landen zijn bijna allemaal Soenitten en steunen ze Isis…De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkelen instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken, Somaliërs en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa gestuurd om de ISIS ideologie te verspreiden. 

  De Marokkaanse en Turkse geheime diensten bemoeien zich intensief met de moslims in het buitenland, die zowel een lucratieve melkkoe als een potentieel strijdcolonne vormen.
  Stop massaal met het betalen van roofbelastingen tbv het Islamisme en het overnemen van het land door jihadisten.

  De eenvoudigste oplossing is het afschaffen van de dubbele nationaliteit. Dit zal de positie van mensen met een dubbele nationaliteit verslechteren tot deze hetzelfde is van die van mensen met maar één nationaliteit. Dat is wel zo eerlijk.

 11. Turkije ambieert een Tweede Ottomaanse Rijk!

  Turkije, onder leiding van Ottomaanse islamisten, steunt de Jihadisten van IS, Libische AL- Qaeda, Hamas, Moslimbroeders en Al -Nusra. Er is een ideologische verwantschap en het moslimland dat bij uitstek het Ottomaanse Rijk wil doen herleven, creëert nieuwe monsters! De ideologie van de moslimbroeders heeft hier alles mee te maken. De Turkse regeringspartij AKP, haar leider R.T. Erdogan, zijn islamitische broederschappen, die veelal ondergronds functioneren, hebben flink bijgedragen aan de creatie van IS en Al Nusra. 

  Turkije, dat zich onder leiding van de islamitische president Tayyip Erdogan in snel tempo van Europa heeft afgekeerd en zich openlijk heeft aangesloten bij de islamitische kamp, onderdrukt Koerden; ontkent Armeense genocide, houd nog steeds een deel van Cyprus bezet. En nu willen ze invloed in Nederland. 

  De arm van Turkije gaat ver! 

  Turkije tracht zijn invloed uit te breiden tot de kleine EU landen. Turkse geheime dienst (MIT) rekruteert steeds meer jonge Turken in Nederland! Het directe Turkse overheidsbemoeienis met de turks-islamitische organisaties in Nederland vormt een gevaar!
  In een toespraak op 10 april 2012 zei R. Tayip Erdogan, dat de Turken binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zullen overnemen. “Wij hebben al miljoenen landgenoten in Europa.We zijn jong, Europeanen zijn vergrijsd! Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de Turken de overwinning zal schenken over Europa! op 2071 wordt uiteindelijk over het lot van Europa beslist, net als op 1071 het lot van de Byzantijse rijk…(1071 Battle of Manzikert, turken verslaan Byzantijnen; en veroveren een groot deel van Andalusië.) wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 150 miljoen bijkomen….” De lange arm van Turkije gaat gepaard met lange tenen. Nederlandse Turken bestaan niet. Ze zijn en blijven Turken. Ze moeten zelfs het Turkse leger in! Oftewel in vreemde krijgsdienst! islamitische bewegingen onder leiding van hun machthebbers, maken gebruik van de instabiele situatie door spanningen te verscherpen in kleine EU landen:er worden steeds meer en meer moskeeën, islamitische centra’s met duizenden mensen, koran schools gebouwd om de oorspronkelijke bevolking af te schrikken en te laten vertrekken! Deze hardliners zijn voornamelijk salafisten. Turkse staat, steunt de salafistische organisaties in Nederland.

  Turken in Nederland willen dat Nederland gewoon in de invloedssfeer van Turkije komt: Erdogan: “De 2 miljard moslims in de wereld wachten op de opstand van het Turkse volk. We zullen in opstand komen. Met goedkeuring van Allah zal de rebellie beginnen”. Recep T. ErdoÄŸan. 

  Turkse leider Erdogan, is niet alleen leugenaar maar ook hypocriet; in eigen land worden minderheden vervolgd, ontvoerd, gemarteld en geïntimideerd. AKP, de hele partij zit vol met de hongerige honden die het Westen als de duivel beschouwen… Erdogan’s actie, is een duidelijke poging om hier zijn macht te laten gelden! 

  De uitlatingen en kwalificaties van dictator Erdogan in het recente verleden over andersdenkenden dan hij zijn zeer verontrustend. Moskeeën bouw en hoofddoek export is weliswaar belangrijk voor de Turken die in Nederland via immigratie en hoge geboortes van geïndoctrineerde Turken een eigen enclave willen creëren. Turken vormen nu de voorhoede van buitenlandse mogendheden die hun eigen nationaliteit en karakter willen behouden en zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving die zij willen onderwerpen. 

  De AKP zit in Nederland aan de knoppen van een reeks moskeeën. Turkse islamitische elite wilt een gesloten Turkse colonne hebben in Nederland. Turkse nationalisten willen graag een ‘groep Turkije’ in 2e Kamer, een aparte Turkse nationale fratie, gestuurd door Turkije! Binnen de Soennitische sekte, is het traditie dat oorlog gevoerd kan worden op alle niveau’s. Zij hebben het niet nodig openlijk een oorlogsverklaring te uitten. Met list, bedrog en valse dialoog kan gemakkelijk een oorlog gewonnen worden en de tegenstander merkt pas dat er oorlog is als hij lang en breed op de grond ligt. 

  Turken willen hun eigen enclave stichten die verbonden is met Turkije. De hoofddoek is een vlag die turken op het hoofd van vrouwen planten, de moskee minaret is een duidelijke symbool om daarmee het veroverde gebied te markeren.

  Door de intensieve bemoeienis van Turkije vindt er meer en meer een bevolkingsverplaatsing, veel Nederlanders moesten hun geboorteplaats verlaten! Het is jammer voor dit land dat de grote politieke partijen, kerken en ambtenaren door de niet bestaande vrije ËœimmigrantËœ verblind zijn. Onder leiding van AKP, een toenemend aantal in Nederland wonende Turks-islamitische nationalisten, hun Moskeekoepel organisaties, Milli Görüs, Suleymancilar, Diyanet, Fetullah, Moslimbroeders etc.. die gelieerd zijn aan de ISIS, Al Qaede en Al-Nusra, zetten hun politieke en ideologische activiteiten ongestoord voort: Jongeren en ook nu kinderen worden blootgesteld aan massale en leugenachtige vijandige campagnes. Men wilt echter niet de integratie, maar meer eigen nationale doelen te bereiken. Turken zijn sterk gepolitiseerd onder leiding van imams, Turkse staatsambtenaren, Süleyman-beweging, Milli Görüs, Diyanet en de Fethullah Gülenbeweging die de “Turkse diensten” in Nederland verzorgen. Export van deze Turkse politieke cultuur betekent inderdaad de export van structureel cliëntelisme. Maar ook van vriendjespolitiek, corruptie, discriminatie van onwelgevallige minderheden, misplaatst superioriteitsgevoel en eigenbelang in het politieke handelen. AKP leiders hebben herhaaldelijk gezegd Europa te willen veroveren “via de baarmoeders van onze vrouwen”. 

  Turkse islam van de Ottomaanse tijdperk is een nieuwe politieke fenomeen  geworden in Nederland. De integratie waartoe het westen oproept en waartoe het de moslims wil aansporen betekent het afstand doen van een deel van de cultuur die moet worden ingeruild voor de westerse cultuur en beschaving. De Ottomaans Turkse islam staat niet toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan om een deel van zijn wetten te verloochenen. 

  De turken migratie met de Ottomaanse veroveringen-ideologie- is overgoten met een godsdienstig sausje – die wereldheerschappij nastreeft, o.a. door hun 5e colonne. Dat is een bom onder onze maatschappij!

  Te gek voor woorden! 

  De geschiedenis van Turkije is vol met genociden als voorbeeld, 1.5 miljoen Armeense bevolking, meer dan 600 duizenden Alevieten, meer dan 720 duizend koerden.

  Laat staan de genocide op de Koerden en de vervolging daarvan. In Turkije, bijna alle kerken zijn omgezet in moskeeën of verandert in museum! Een paar jaar geleden verkondigde Erdogan nog dat Turken in Europa verraad pleegden aan hun Turkse vaderland en identiteit als zij daar zouden integreren. De situatie in Kobani en de rol van Turkije hierin is veelzeggend. Er is geen reden om de “trots van Erdogan” te ontzien. De Turk weet al dat wij een slap en laf kabinet hebben die uit angst voor escalatie gaan kruipen voor ze. En dan nu de tweede slag’, ze willen ‘inspraak’…! Waar halen ze het gore lef vandaan. 

  Turkije kan beter ervoor zorgen dat ze van die dictator met achterlijke ideeën worden verlost ipv zich met ons te bemoeien. Turkse leiders moeten eens een hand in eigen boezem steken voordat ze kritiek hebben op een democratische rechtstaat als Nederland…Turkije moet zich in eerste instantie afvragen waarom er miljoenen Turken hun land wilden verlaten. Zolang 8.6 miljoen Turken, om wat voor reden dan ook, hun land verlaten, moet Turkije gewoon dimmen.
  Turkije heeft niets over Nederland(ers) te zeggen, want dat laat de soevereiniteit niet toe. Laat Turkije eerst maar eens in enigenland orde op zaken stellen, u weet wel, de massamoord van Armeniërs, discriminatie van vrouwen,onderdrukking van de Koerden etc etc. Turkije is een dictatuur en schendt mensenrechten op grote schaal. Turkije moet zich zeker niet bemoeien met een van de meest democratische, een van de meest gulle en een van de meest gastvrije landen ter wereld. Probeer als buitenlander een kerk te bouwen in Istanboel of in de regering te komen. 
  Het is een schande dat de Turken na 50 jaar nog steeds niet de moeite hebben genomen om te integreren. Dat ligt echt niet aan Nederland hoor want dat hebben ze nog in geen enkel ander Europees land gedaan. Er zijn nog genoeg mensen die dromen dat het uiteindelijk wel gaat lukken maar we weten allemaal dat dromen bedrog zijn ! 
  De mensenrechten in Turkije zijn een lachertje. De Armeense genocide, waarbij meer dat een miljoen Armeniërs door Turkije zijn afgemaakt, wordt gewoon ontkent. Koerden hebben nog geen rechten, sterker nog, er mag in Turkije niet over de genocides gesproken worden. Doe je dat wel dan ga je meteen de bak in. Stel je voor de Turkse regering die zich wenst te mengen in ons integratiebeleid, een regering die IS geen strobreed in de weg legt, een regering die haar wil aan Nederland wil opleggen…..Je moet er niet aan denken. 

  Er is wel meer mislukt in Europa…De integratie zal nooit in geen enkel Europees land werken, zolang de Islam hier de baas wil gaan spelen en de leer van verzonnen boeken wil opdringen aan vooral mensen die niet meer in de middeleeuwen leven en waarvan de meeste niet meer in sprookjes en leugens van dien geloven !

  Waarom is het integratieprogramma in Nederland mislukt?

  Op het gemeentehuis en bij de Sociale Dienst zijn er folders in het Turks en Arabisch over hoe je een uitkering kunt aanvragen. Er zijn nog steeds verplichte islamitische namenlijsten bij de gemeente loketten!
  Nederlandse lessen voor nieuwkomers met een islamitische achtergrond doen we voor mannen en vrouwen gescheiden, net zoals zwemmen. Hoofddoek supporting vanuit corrupte Politieke partijen die ook verkiezingsposters in het Turks of Arabisch drukken en we zijn op zoek naar agenten die Turks of Arabisch spreken.
  Afgelopen decennia heeft de Nederlandse overheid honderden duizenden moslims binnen gelaten, terwijl hier klassieke industrie heel snel aan het verdwijnen is!.
  Vervolgens mobiliseert men hele staats apparaat om geïmporteerde werklozen te verzorgen met de gratis uitkeringen, verblijfsvergunningen en dubbel paspoorten. Vervolgens ging men kijken wat ze met een hoop kansarme parels aanmoesten. En daar betalen we nu de rekening voor, en die is hoog. Een kamertje in de gevangenis is duurder dan een luxe kamer in het Hilton in Amsterdam. En dan hebben we het nog niet over advocaatkosten, re-integratiekosten, huisvesting, uitkeringen, hoge verzekeringspremies door criminaliteit, het gevoel van onveiligheid op straat, en ga zo maar door. De cijfers worden er niet beter op, ondanks honderden miljoenen euro’s gespendeerd aan projectjes, buurtvaders, straatcoaches, gratis kickbokslessen, taallessen enz enz. Na honderden miljoenen aan subsidies te hebben verstrekt om stemmen te krijgen blijkt nu dat de politiek al die jaren alleen maar heeft toegekeken of de Turken wel goed bezig waren om Turk te blijven het is ze gelukt toch ?

  Geen wonder dat de belastingen voor de zoveelste keer omhoog moet door een graai in uw vakantiegeld. De kosten voor onze kansenparels nemen alleen maar toe, en er is totaal geen strategie of vooruitzicht dat dit de komende decennia gaat verbeteren. Erger nog, de weegkijkers zorgen er alleen maar voor dat de situatie verder verslechterd.

  Laten we maar goed uitkijken voor discipelen van Erdogan. Die zijn net zo stiekem als alle andere politici bij elkaar.

  Erdogan wilt meer Turken bij de Nederlandse overheid; er moeten meer Turken bij de Nederlandse politie, justitie en onderwijs. etc. Gemeenten krijgen steeds meer hoofddoek ambtenaren! AKP wilt dat deze Turken het liefst Nederland willen veranderen in een islamitische staat. AKP leiders willen helemaal niet dat Turken integreren in Nederland. Die willen Turkije uitbreiden met Nederland als provincie. Vrouwen, volgens Erdogan, moeten hun plaats goed kennen, namelijk dat zij broedmachines zijn, dat ze er alleen maar voor zorgen dat ze zoveel mogelijk kleine jongetjes op de wereld zetten. Dictator Erdogan heeft herhaaldelijk gezegd dat elke moslima minstens 5 koters zou moeten werpen om Europeanen te kunnen elimineren! Tayip Erdogan stimuleert moslima’s om minstens 5 kinderen in Europa, in Turkije heeft hij over minstens 3:baren, baren, baren, minimaal dit, minimaal dat…, En het is bekend dat dictators gek zijn op de zoontjes, omdat dit een macht instrumentje is om de bevolking onder de knoet te houden. De EU steunt Turkije met honderden miljoenen euro’s per jaar; de Turken zitten op de burelen van de EU en Erdogan kondigt door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan. Erdogan belooft en garandeert van alles, honderden duizenden Turkse religie ambtenaren (diyanet, milli gorus etc..) zouden klaar staan om deze jongetjes op te voeden. Erdogan is niet beter dan de ISIS leider! Hij heeft ca. 150 000 “godsdienst ambtenaren” gemobiliseerd, Nederland stikt van deze fundamentalisten, ze krijgen extra uitkering van Nederland, hebben speciale paspoorten. Islamitische strijders, die meestal onder de naam “imam” rondlopen, hebben speciale privileges. Islamitische Godsdienst legertjes worden steeds machtiger in Nederland…! Bijna alle Turkse organisaties in Nederland vallen onder dit soort Turks-islamitische legertjes!
  Zolang Turkse staatspolitiek, door het land gestuurde structurele indoctrinatie, hier in Nederland operationeel blijft, worden alle nieuwe generaties van de Turken, niet alleen anti-nederlands, maar in de toekomst kiezen ze zeker voor de jihad tegen Nederlanders! Nu zien we enorme toename bij de rechtsstudie. Hieruit blijkt dus wel degelijk de lange arm van Turkije: door al die islamitische rechten studenten zal over aantal jaren onze rechtspraak worden overgenomen. Waar we nu zitten met de ellende van huidige rechters, sta je over 5 jaar voor de ISIS rechter… Blijkbaar kan het nog erger…Maar niemand wil het zien of durft het te zeggen. Want dat ligt natuurlijk weer ‘gevoelig’ en zijn ze weer ‘gekwetst’. Nog even, dan zitten Turkse marionetten in ons kabinet en kan Erdogan of zijn opvolger helemaal aan de touwtjes trekken hier in Nederland. Maar alle naivelingen die het prima vinden dat deze Turken in Nederland op belangrijke positie komen in de regering van de staat der Nederlanden, hebben het voor het zeggen. Je gilt dat je wordt gediscrimineerd en alle geiten wollen sokken duikelen over elkaar heen om je te helpen en de meerderheid te schofferen (zie ook zwarte piet)De minderheid regeert!

  En wat krijgen wij, nettobetalers, ervoor terug?

  Wat krijg je ervoor terug. Het zijn hele etnisch-religieuze groepen, inmiddels aangegroeid tot een complete bevolkingslaag, die een gespannen verhouding hebben tot de maatschappij, van licht antagonisme tot openlijke vijandschap aan toe. Massa hoofddoek vrouwen die met de jihadistische uniformen de wijken bewolken, mega moskeeën, AL-Qaida leden die hun kinderen trainen, onbeschofte taxichauffeurs, shoarmatenten met echt vieze shoarma, mannen in jurken die op de grond spugen, Maffia bendes die drugshandel controleren, Turkse organisatie die werken voor Erdogan en die zoveel mogelijk subsidie binnenhaken, avondvullende uitzendingen van opsporing verzocht, dagelijkse ergernis van miljoenen Nederlanders. Tja, best wel goed die massale import van kansloze lossers… Zeker nu al die ongeschoolde arbeid wordt weg geautomatiseerd heb je er helemaal niets aan.

  Nu nog begrijpen dat 3e en 4e generaties meer radicaliseren vanwege de doodcultus, genaamd islamitische heilige oorlog;Jihad! We zijn onderweg. Het was niets, is niets en het maximale dat ze ooit te bieden zal hebben is tolerantie onder hoogspanning…
  En het gaat gewoon verder. Het is nu overduidelijk geworden dat de 4e en ook 5e generaties van Marokkanen, Somaliërs, Antillianen en Turken helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. Kortom, er moet gedacht worden aan een terugkeer.

  Je hoeft geen genie te zijn om dit te zien!

  What you want is what you get!

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans, W. Karmann

 12. Florac Bosch (@FloracBosch)

  Turkije gaat nu zelf de Jihadisten helpen!

  Turkije is woedend dat de koerden illegale oliehandel van ISIS –de belangrijkste inkomstenbron van de terroristen- grotendeels hebben platgelegd. Turkije gaat zelf de Jihadisten helpen!!

  Turkije is nu een schurkenstaat bestuurd door een misdadig regiem. 
  Niet alleen is Turkije betrokken bij de oorlog zelf, maar ook bij een groot aantal misdrijven (waarvan sommige oorlogsmisdrijven zijn) die Ankara in een zeer kwaad daglicht stellen: de ondersteuning van terrorisme, een criminele regering die betrokken is bij agressie tegen zijn buurlanden en andere wereldmachten, de onderdrukking van journalisten en anderen die deze waarheid aan het licht hebben gebracht, om een paar zaken te noemen. In zijn totaliteit wordt duidelijk dat onder president Erdogan Turkije uitgegroeid is tot een oorlogzuchtige speler met waanbeelden van overheersing en een complete minachting voor mensenrechten en soevereiniteit.

  Turken staat nog steeds achter de Jihadistische terroristen…Nadat Ankara jarenlang de grenzen opengesteld heeft voor jihadisten van zowel al-Qaeda (in Syrië, al-Noesra) als ISIS, ehbben de massamoordenaars enorme gebieden veroverd!!
  De media in het Westen reageerden enthousiast toen bekend werd gemaakt dat de Turkse luchtmacht posities van ISIS had gebombardeerd… In werkelijkheid grijpen de Turken deze –false flag?- aanslag aan voor bombardementen op de Koerden, die juist tegen ISIS vechten en de door de jihadisten verjaagde christenen in de regio een veilige haven bieden….

  De Turkse luchtmacht dirigeerde zijn gevechtsvliegtuigen weer al snel naar door de Koerden beheerst gebied, waar geen enkele ISIS terrorist is te vinden. De Turkse media reageerden opgetogen toen bekend werd gemaakt dat ‘de kampen van de YPG/PKK (de Koerdische verzetsbeweging) werden overdekt met vuur’.
  Voorwendsel voor oorlog tegen Koerden..

  De afgelopen jaren heeft Turkije geweigerd de westerse operaties tegen ISIS te steunen…Het heeft er dan ook veel van weg dat de Turken nu voor de vorm een paar bommen op ISIS hebben gegooid, enkel om een voorwendsel te hebben om de Koerden aan te vallen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat Turkije de toegang tot alle pro-Koerdische kranten en persbureaus gerechtelijk heeft laten blokkeren…
  Turken mogen van corrupte EU leiders kennelijk alle Syrische en turkse Koerden , jezidi”s en alawieten uitmoorden en platbombarderen en massa migratie naar Europa versterken!

  zie de jihadisten Leider Erdogan: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten…”
  Ondanks deze invasie van de barbaren, blijven er substantiële groepen dwaallichten op de gevestigde lands verraderlijke partijen stemmen.
  De Turken en Saoedi’s willen Europa voor de islam veroveren. Daarbij worden ze geholpen door de vijanden die Europa liever kapotgemaakt zien.
  De criminaliteit van de Turken en Saoedi’s kan grofweg worden onderverdeeld in de volgende categorieën: agressie tegen soevereine staten, materiële steun aan het internationale terrorisme, het systematisch schenden van mensenrechten. Uiteraard zijn er vele andere misdrijven die ook opgenomen zouden moeten worden in een complete opsomming van Ankara’s illegale acties, waaronder, maar niet beperkt tot, corruptie, het bevorderen en stilzwijgend ondersteunen van Jihadistische bendes. Maar het is de ondersteuning van het internationale terrorisme dat boven al het andere uitstijgt en Turkije in de schijnwerper plaatst als één van de belangrijkste aanhangers van de wereldwijde gesel van het terrorisme.
  Turken en Saoedi’s hebben een zeer directe rol gespeeld in de bekostiging, de bewapenening, de facilitering en de militaire ondersteuning van iedereen, van islamitische Leger tot Jabhat al-Nusra (Al Qaeda in Syrië) en de Islamitische Staat (ISIS/ISIL/Daesh).

  Het is duidelijk geworden dat Turkije nu onmiskenbaar een steunpilaar is geworden van het internationale terrorisme, met Syrië als oefenterrein voor een allegaartje aan terreurgroepen die direct of indirect voor Erdogans regering werken. Verdere aanwijzingen zijn te vinden in het nu gedocumenteerde en bevestigde feit dat de regering Erdogan direct betrokken was bij de levering van chemische wapens aan IS.

 13. Florac Bosch (@FloracBosch)

  Kolonisatie van Europa door de uitstoot van Moslims.

  Islamitische instroom van Merkel + Erdogan groeit Exponentieel. In Turkije georganiseerde salafisten, alle vijandelijke islamieten worden als “oorlogsslachtoffer” naar EU gedumpt!
  EU top heeft onder de naam “vluchtelingencrisis” nog miljoenen Moslims naar Europa geïmporteerd. Eerst miljoenen gelukszoekers binnenzuigen om vervolgens nog meer islam naar Europa te halen. Er blijkt nu dat Merkel inmiddels zichzelf als de baas van de EU ziet, ging ook met dictator Erdogan Islamitische volksverhuizing te regulieren namens hele EU…!

  Merkel + Erdogan verdrag om de Islamitische instroom te regulieren en voor altijd te legaliseren is een ramp geworden voor de EU!  De vijfde colonne en met hen collaborerende overheden tegen de rest van de bevolking..Merkel heeft haar persoonlijke probleem, de door Duitsland veroorzaakte problemen ineens ons probleem gemaakt? Nu willen veel landen deze Merkel’s EU verlaten!
  Europese volkeren weigeren nog verder onderworpen te worden aan mohammedaanse “emigranten” die alleen maar komen koloniseren..
  Merkel heeft Europa verraden: Merkel en haar ploeg zijn geen regerend team, het PR functionarissen die lopen te spinnen om de gebeurtenissen die ons onvermijdelijk overkomen zo prettig mogelijk te verkopen als terecht en moreel zeer verheven zoals een ‘waarden’ gemeenschap betaamt.

  Islamitische immigratie gestuurd door Turkije gaat onverminderd door!
  Het is werkelijk “geniaal” opgezet, maar ook zo misdadig duivels. De tsunami van moslim illegalen, jihadstrijders is gelegaliseerd via een verdrag van dictator Erdogan!
  Turkse paspoorten worden dan geliefde handelswaar. Irakezen, Syriërs, Afghanen, Pakistanen, Somaliërs, Eritreërs, Nigerianen, Congolezen, Malinezen, Bengalen, you name it. Allemaal opeens van Turkse afkomst.
  Merkel benadrukt dat ook in de toekomst vluchtelingen naar Europa en daarmee ook naar Duitsland zullen komen. “We willen legale wegen vinden..”. Belangrijk is dat de weg uit Midden-Oosten naar Turkije niet illegaal verloopt, maar “gecontroleerd, legaal en door ons georganiseerd”. Dit is een misdaad, een startsignaal aan 500 á 800 Miljoen Moslims van hele regio! Een paar miljoen islamitische Syriërs waren nog niet genoeg? Nu gaan we ook de grenzen juridisch openzetten voor 80 miljoen islamitische Turken en meer dan 500 Miljoen Moslims die via Turkije naar Europa willen…

  Bovendien moesten alle EU landen Erdogan+ Merkel’s verdrag ondertekenen! Een Europese staatsgreep door Merkel, dit is de grootste oorzaak van EU ondergang! Dat Merkel Europa kapot maakt door haar niet aflatende drang Arabieren en Turken binnen te laten is juist. Zij is van mening, dat de vergrijzing op deze wijze kan worden opgevangen.

  ERDOGAN + MERKEL VERDRAG: Turkse dictatuur bij de EU, is de doodsteek voor de EU.

  ALLAHU AKBAR TERRORISTEN RUKKEN OP IN EUROPA!

  De terrorist roept ‘takbier’ waarop miljoenen Moslims in Europa antwoorden met ‘Allahu akbar’. Terrorisme en takfier zijn met elkaar verbonden, omdat terroristen al alle Europeanen als ongelovigen zien. 

  Na onderzoek blijkt dat in EU toegelaten vluchtelingen waar ze zogenaamd bedreigd worden, massaal op vakantie gaan naar hun thuisland.

  “Allah Akbar” schreeuwende Moslims worden behandeld als oorlogsslachtoffers door de EU maffia! “Allah Akbar” wordt juist tijdens aanval gebruikt! Dit is een symbool van Jihadistische veroveringsoorlogen.
  Allahu Akbar betekent, ”Sieg Heil” en “Banzai”. Moslims roepen takbier en dan reageren anderen daarom met Allahu Akbar. Takbier roepen is een commando voor terreur tegen de niet-moslims!!

  Immers geen enkele oorlogsslachtoffer zou “Allah Akbar” schreeuwend asiel gaan vragen! Hoe is mogelijk dat deze “oorlogsslachtoffers”, als bezetters binnenkomen?
  Maar Erdogan+Merkel vluchtelingen wel!
  EU baas Merkel staat nog steeds achter de Erdogan verdrag! Zij benadrukt dat ook in de toekomst moslims naar Europa zullen komen

  Het punt is dat er momenteel meer Syriërs in Europa zijn dan dat Syrië ooit heeft gehad, immers iedereen geeft zich uit voor Syriër, ook de hordes ‘vluchtelingen’ uit de hele Africa en Azie!. Omdat de registratie faalt en daardoor iedereen alle kanten oprent zal Europa destabiliseren!
  Het is het definitief failliet van een systeem, waarbij volksvertegenwoordiging en zelfs principes ondergeschikt zijn aan het collaboreren van een klein clubje: EU commissie!
  Het snelle voortplanting is een heilige plicht van de moslims, en hierdoor ontstaat altijd een grote overschot van moslimbevolking! Europa is absoluut qua bevolkingpercentage de komende jaren alles behalve verloren de huidige islam tsunami is qua huidige aanwas weliswaar verontrustend…
  Non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Bangladesh, Pakistan, Irak, Syrie, Turkije, Libie, Soedan tot Marokko zien we overal overbevolking probleem. Sinds jaren 70 kunnen ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. 

  DE OVERBEVOLKING IS HET ENIGE WERKELIJKE PROBLEEM !

  Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen…Bevolkingsgroei van moslims onder speciale omstandigheden is sneller. Nieuwe broedplaats van Moslims is nu Europa geworden.
  In huidige situatie passen de Moslims niet meer restricties en gaan er stemmen steeds op om een nieuwe tocht demografisch te ondersteunen door een doelgerichte kolonisatiepolitiek, desnoods door misdadigers naar Europa te verbannen en jonge meisjes te verplichten om ter plekke te trouwen met moslims. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren kunnen de wereld veroveren via zijn succesvolle demografische oorlogdoctrine!!
  De ergste gevolgen van deze bevolkingsexplosie zullen nog komen…

  Abnormale groei van Moslims en gevolgen daarvan, huidige jihad oorlogen hebben niks mee te maken met de mensenrechten etc… Creatie van overbevolking is een grote wapen van Islam… Europa is nu al overbevolkt door de binnengedrongen massa Moslims. De komst van nog meer moslims uit Afrika en Azië zal de problemen alleen maar groter maken.

  Mohammed, voor zijn wereld dominantie heeft een nieuwe wapen gevonden.

  Creatie van een constante overbevolking als religieuze plicht, heeft altijd succes gehad en werkt nog steeds! Moslims exporteren hun uitstoot naar Europa en dit noemen ze migratie! De vele miljoenen moslimmannen die nu Europa binnenkomen, zijn opgevoed en opgeleid hoe ze nieuwe gastland kunnen koloniseren. Met huidige politieke doctrinaire patronen verstikken ze de vooruitgang en vernietigen ze bestaande cultuur, wat Mohammed ook deed…!
  De islamitische expansie is een feit. Ze wordt door de goddelijke hand gestuurd. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. De Islam heeft een andere manier gevonden om Europa te koloniseren;middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van zwakke Europese volkeren.

  EU leiders willen de waarheid niet zeggen tegen hun eigen bevolking! Binnenkomende massa moslims is juist de slachtoffer van de barbarse Islam zelf. Overbevolking en structurele verplaatsing van de uitstoot is goed geregeld met de Islamitische regelgeving! Moslims volgen de wetten van Islam en hun jihad oorloggen zijn dus onvermijdelijk!

  De creatie van een constante overbevolking via een niet- naturelle weg is een grote wapen voor de Islam. Het is een wet in Islam en bedoelt voor de dominantie van hele wereld! De migratiestromen die de laatste jaren op gang komen de verkeerde oplossing zijn voor het probleem van de overbevolking.

  Miljoenen agressief ‘Allahu Akbar’ schreeuwende moslims worden geholpen door de EU machthebbers!

  Europa is het doelwit van een invasie, want een belegering impliceert dat er ook een verdediging tegen de aanval is. Het tegendeel is echter het geval: de lidstaten van de EU zetten hun deuren wijd open voor miljoenen moslims uit het Midden Oosten en Noord Afrika. ‘Vluchtelingen’ worden ze door media en politiek genoemd. ‘Onze jihad strijders, om jullie te veroveren en te onderwerpen,’ zegt ISIS.

  De islam heeft geen absolute meerderheid nodig om hier de boel te domineren. Als maar enkele procenten van de binnenkomende asielzoekers overgaat tot terroristische actie dan kunnen ze de gehele samenleving ontregelen.
  Wat ons hier in Europa betreft zullen we iets moeten verzinnen dat Arabieren, Turken, Pakistanen en Afrikanen in staat stelt hun eigen overbevolking problemen op te lossen zonder die te exporteren naar Europa.

Laat een reactie achter