De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045

Het Humanity 2045 Project: zinnig of onzinnig?

Het Humanity 2045 Project streeft ernaar om in 2045 de menselijke geest in een computer in een robotlichaam te kunnen uploaden.  Hiermee zou de mens onsterfelijk worden. Volgens NWO-critici is het project een complot om de elite te veranderen in een ras van onsterfelijke goden en de rest van de mensheid uit te roeien of te veranderen in slaven. In de onderstaande video, om te beginnen, de optimistische visie van het Humanity 2045 Project zelf.

Consumentisme doodlopend spoor
De mensen achter Humanity 2045, de Russische oprichter Dimitri Itskov en medestanders zoals de Dalai Lama, stellen in hun manifest dat de mensheid op een dood spoor zit. Gevangen in consumentisme, is de focus gericht op het laten groeien van de economie en het aanpassen van onze omgeving. Onzin, stellen Itskov en de zijnen. Consumentisme vervult namelijk niet de diepste wensen van de mens: gezondheid, zingeving.

De vele problemen waar we nu mee zitten zijn alleen op te lossen als de we mens zelf verbeteren.

De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045
De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045

Structurele oplossing: upgrade de mens
Als je er over doordenkt, realiseer je je dat Itskov een punt heeft. We gebruiken bijvoorbeeld ongeveer de helft van het landoppervlak en een groot deel van de zee om in ons voedsel te voorzien.  De reden is dat we in een biologisch lichaam zitten en dat voeden met hopeloos inefficiënte biologische zonnecollectoren, planten genaamd. Of erger nog, deze voeren aan dieren die we vervolgens weer opeten. Als we de hoeveelheid energie die ons lichaam dagelijks verbruikt, naar schatting rond de 2500 kilocalorie, dus tien megajoule of 2,6 kWh, door zonnepanelen op zouden laten wekken, zouden we per mens maar enkele vierkante meters landoppervlakte nodig hebben, wellicht alleen de lichaamsoppervlakte van een mens zelf, waardoor de natuurlijke vegetatie weer terug zou kunnen keren op verreweg het grootste deel van de planeet. Het broeikaseffect zou hiermee snel tot het verleden behoren. Ook zouden we niet meer geplaagd worden door ziekte en dood. Wel door computervirussen, maar goed. Een backup lost het probleem dan op.

De vier fases
Wat Humanity 2045 voorstelt, is om onze hulpbronnen niet langer te verkwisten aan het oplossen van triviale korte-termijn problemen maar hiermee gericht te proberen deze visie werkelijkheid te laten worden. De organisatie wil dit bereiken in vier fases. In de eerste fase, Avatar A gedoopt, zal een mens met zijn gedachten een avatar kunnen besturen. Dit stadium is voor een deel al bereikt, zie dit artikel. De schatting van Humanity dat dit in 2015-2020 realiteit zal worden lijkt dus realistisch.

De tweede fase, Avatar B, houdt in dat een menselijk brein geen lichaam meer nodig heeft en in een life support systeem in leven gehouden kan worden en een robot kan aansturen,bijvoorbeeld een robot waarin het brein zich bevindt. Voor Hawking is het dan te laat, maar voor mensen die net als hij zwaar verlamd zijn kan dit een uitkomst zijn. Ook bereidt deze fase de volgende stap voor. De geplande tijd, 2020-2025, is wat optimistisch.

De derde fase, Avatar C, maakt de mens werkelijk onsterfelijk. Wordt dit stadium bereikt, dan zijn we namelijk in staat een brein af te lezen en een werkende simulatie van het brein in een computer te draaien. Je zou dan kunnen doorgaan met denken, maar je brein is dan een programma in een computer. Dit stadium zal volgens Humanity in 2030-2035 bereikt worden.

De laatste stap, Avatar D, zal de mens god-achtige eigenschappen geven. Een mens kan zich dan in een willekeurig lichaam naar wens uploaden en downloaden. Je zou dan bijvoorbeeld in een avatarlichaam kunnen zwemmen in de methaanmeren op Titan, skydiven op Venus, douchen in een stikstofgeiser op Triton of wandelen op de maan. Of, wellicht, in een dolfijnachtige avatar langs schitterende koraalriffen zwemmen. Ook in en uit virtuele werelden stappen zal een fluitje van een cent zijn. Dit stadium zal rond 2045 aanbreken.

Ook de geest van de mens moet veranderen, vinden de initiatiefnemers. Op dit moment zijn we nogal hebzuchtige en agressieve lieden. Meer hierover in de volgende aflevering.

 

34 gedachten over “Het Humanity 2045 Project: zinnig of onzinnig?”

 1. Als je de menselijke geest zou uploaden in een computer dan is het eindresultaat een copy van die menselijke geest.
  Het origineel blijft gewoon voortbestaan, tenzij iemand met een geweer aan komt lopen………
  Het is mij volslagen onduidelijk waarom je een copy van je geest zou uploaden immers:
  1. “Jij” (het origineel) gaat gewoon dood.
  2. Waarom een robot opzadelen met je jeugdtrauma’s, psychische onvolkomendheden en andere niet functionele aspecten van de menselijke psyche. Beter om met een schone lei te beginnen lijkt me.  
  Ik zou het fijn vinden als iemand hier op zou willen reageren.

  1. Denk dat Roeland hier een (groot) punt heeft! Mogelijk heeft Humanity 2045 Project, daar zelfs niet over na gedacht. En dat van de Backup maken, dat heeft zijn langste tijd ook wel gehad. Immers als iemand je bestand omzeep helpt (moetwillig) dan zal hij ook gebaad zijn dat te doen met je Backup! Dus een backup, die reeds besmet is wordt een Backout…

  2. Roeland, Ik ben het met je eens, je zou dit gegeven niet moeten willen. Het eind is zoek, daar het een onbegrensde mogelijkheden biedt, zowel negatief en als positief. De vraag is dan: is de mens in staat om daar mee overweg te gaan? En waarom moet je het natuurlijke proces veranderen, laat dit aub gewoon zn gang gaan, daar hebben we al de handen vol aan. Er zijn vele andere mogelijkheden om de ev zingeving te veranderen in een positieve zin. Het enige voordeel wat ik daadwerkelijk zie, is waar we het al over gehad hebben in het manifest, dat je prothese kunt maken met bv de 3D printer en silicium als grondstof zou kunnen gebruiken. De werking van hersenen is een chemie en op zich al complex genoeg, dat zou je in mijn denken echt zo moeten laten. Daarnaast er van uitgaande dat men dit gebeuren kan bewerkstelligen, Dan is de vrijheid van het individu in de korste keren geen vrijheid meer en de daaraan gerelateerde kracht van het positief denken zal aan banden gelegd worden en wordt het levendmechanisme een slaaf van zich zelf. Mvg, Paul.

 2. Eigenlijk denk ik dat alleen iemand met een ongezond groot ego er behoefte aan zal hebben om zijn ego in een robot aan te brengen. Echter veel mensen die de elite vormen hebben een dergelijk ego.
  Als fase C van het Humanity Project wordt gerealiseerd zijn de rapen gaar. Immers we krijgen dan onsterfelijke intelligentie die wordt aangedreven door copieen van de breinen van de elite. En zoals we weten zijn dat niet breinen die gekenmerkt worden door veel ethiek. 
  Willen we dat er op een gegeven moment een onsterfelijke intelligentie ontstaat die de wereld beheerst en dan aangedreven wordt door de breinen van de Bilderberg elite? Breinen die straks ook nog bijv. geperfectioneerde drones kunnen aansturen?
  Ik kan me een betere toekomst voorstellen. Wat het Humanity Project vergeet, maar waaraan ook mensen als Ray Kurzweil mank gaan is dat ze de sociale context vergeten of verwaarlozen.
  Als die sociale context blijft zoals die is leidt hun visie niet tot een paradijs, maar tot een hel op Aarde.

  Het is de sociale context die bepaalt of innovaties leiden tot een betere samenleving of juist niet.

  1. Ik denk dat je een troost heb nl dat ze zullen nooit zoveel copien maken van de elitaire macht, daar ze dan teveel gelijkwaardigen in die groep krijgen en de buit daardoor steeds kleiner wordt. En inderdaad, de sociale kontekst van zingeving, normen en waarden zullen nog verder afglijden in de afgrond en is het eind zoek.

 3. Ach, ik denk dat het allemaal onzin is. Hoe ver we ook zijn met computer technologie, en straks misschien zelfs met quantum-computers. Ik denk niet dat een machine de komende duizend jaar het bewustzijn kan overnemen. We weten nog nauwelijks hoe het brein werkt, laat staan dat je een eigen ik met ik-bewustzijns-gevoel in een gesynthetiseert brein zou kunnen laten bestaan.
  Leuke science-fiction om over na te denken meer niet. Ik ben zeer sceptisch.

 4. Ik begrijp totaal niet wat een elite hier mee van doen moet hebben. Als avatar ben je volkomen vrij om je om het even in welke wereld, paradijs, werk, of leefomgeving dan ook te bewegen zoals je wilt. kwestie van wat je daar wilt doen, en welke voorkeur, of opleiding heb je daarvoor gehad. Nu al maken aanpassingen in de computertechnologie en software, telepathische overdracht van commando’s en sensaties van, en naar een avatar mogelijk. Het begin is er, en ik vraag mij af of men wel door heeft dat de robotavatar toegankelijk is voor iedereen, maar niemand zal als robot iets bezitten van materiële aard, of macht. Computerspelletjes nu, verlenen iemand tijdelijk de mogelijkheid om een enorme variatie aan virtuele macht, bezit, en aanzien naar zich toe te trekken, maar het blijft een gesynthetiseerde werkelijkheid. Je wordt geen elite of gevierd massamoordenaar. Als de techniek dat in de nabije toekomst toelaat, en mensen de juiste soort opleiding hebben gehad, mogen ze straks als geschikte kandidaten een avatar besturen. Deze kan zich bijvoorbeeld bezig houden met interessante onderzoeksprojecten in de ruimte, of op aarde, waarbij men het gevoel zal hebben daar daadwerkelijk aanwezig te zijn. Eventuele hiërarchische structuurgrenzen, en de daarmee bepaalde grenzen van de bevoegdheden van een individu, worden dan slechts bepaald door de kennis en inzichten van dat individu. Met uitsluitend meer kennis, vergroot je dus het aantal mogelijkheden dat je hebt om iets in de praktijk uit te voeren, dat nu slechts weggelegd is voor weinigen. Steeds meer mensen zullen zich uit de materiële wereld willen terugtrekken, om dit als werkelijkheid te beleven. Dat gebeurd tenslotte nu al in de virtuele werkelijkheid van de verslavende computerspelletjes, waar men zich ook niet al te druk over maakt. Dit is gewoon de volgende logische stap naar een toekomst zonder bezit, dat gemanipuleert wordt door elitaire uitbuiters. De elite zal verdwijnen door het belang van materieel bezit, te verschuiven naar virtueel geheugen bezit. Iedereen kan dan rijk zijn en macht bezitten voor zolang ze dat ook willen, want nu moeten ze zwaar boeten voor het isolement waar de zogenaamde echte elitairen zich in bevinden. Ze zijn gevangene van hun achtergronden en culturen, moeten voortdurend op hun tenen lopen, beducht zijn voor aanvallen op hun positie,  aanslagen op hun leven, en terug kunnen ze niet. Dan ben ik liever aangesloten op een computer, en onderga de sensaties van een avatarlichaam, uiteraard inclusief de liefde en sex, want ook dat is mogelijk. Zonder dat zie ik er geen gat in, de mens blijft geen mens zonder deze sensaties. Dat hebben we geleerd van de afschuwelijke gevolgen in de praktijk daarvan, die de verschillende religiën met hun absurdistische regels en knechtingen op hun geweten hebben. Van die kant mag je dan ook de meeste bezwaren verwachten. Een avatar maak je je eigen, zoals jouw eigen lichaam dat doet, met dezelfde sensaties. Dat stel ik als voorwaarde, anders blijven we geen mensen in de aard van de betekenis ervan. De middelen om ongezonde ego’s en andere abnormalen af te vangen, worden in de toekomst geavanceerd en aangepast. Dit zodanig, dat geen persoon met dergelijk ergerlijke tekortkomingen, toegang zal hebben tot de kwetsbare sociale, hiërarchische, publieke domeinen in de virtuele werelden. Dat zullen dan de virtuele robotwetten worden, naast de robotwetten van Asimov. Ik zie de toekomst wel zitten geloof ik, kwestie van tijd. :)

 5. We zijn al perfect in een perfecte wereld.
  We worden alleen zo ge(de)programmeerd dat we dit niet beseffen deels.
  Met de robotminds is de mensheid de ideale slaaf voor de 1% die gewoon biologisch blijft en steeds opnieuw reincarneert.
  Het besef is nog laag zoals ik hierboven lees. Maar wat niet is kan komen.

  1. Wat is er perfect aan de opzettelijk kunstmatig, massaal onnozel makende  religieuze programmering, met maar één doel; macht over de mensheid in het voordeel van elitaire enkelingen en hun nageslacht, door knechting van de medemens? Die avatars zijn niets anders dan rechtstreekse verlengstukken van menselijke individuen, en absoluut niet zelfstandig denkende robots. Daarvoor heb je artificieel denkende computers nodig, wat de avatars beslist niet zijn. En waar haal je de bewijzen voor reïncarnatie vandaan? 100% van diegenen die een avatar ervaren en besturen, zullen bestaan uit vlees en bloed. Wel kan ik mij voorstellen dat ernstig gehandicapten, het als een bijzondere gelukservaring zullen beleven om als avatar een compleet functionerend lichaam te bezitten, met alle gelukservaringen die daar bij horen, zoals bijvoorbeeld liefde en sex, om maar iets te noemen. Jouw besef van bovenstaande inhoud is dermate laag, dat ik je adviseren moet om het stuk nog maar eens duizend keer over te lezen. Snap je het dan nog niet, dan kun je beter incarneren in een kwalitatief beter breintje, snap u? ;) 

 6. Men kijkt nu weer naar 1 mogelijkheid. Er is echter ook een mogelijkheid om je brein te behouden, je krijgt dan alleen een robot lichaam. Ik denk dan ook dat de eliten voor deze optie zullen gaan.

 7. De gedachte dat bewustzijn te downloaden zou zijn op een computer is alleen mogelijk indien je een zeer simplistisch en gereduceerd idee hebt van wat een mens nu eenmaal is als lichaam, ziel en geest.
  Voor te stellen zou nog kunnen zijn, dat geheugeninhoud op deze manier op te slaan zou zijn, maar bewustzijn en zeker zelfbewustzijn is heel andere koek,
  Bewustzijn is niet het totaal van alle informatie dat in de hersencellen is opgeslagen. Geleerden als Dick Swaab willen ons dat wel doen geloven. Het onderzoek naar bijna dood ervaringen (BDE) oa van Pim van Lommel (eindeloos bewustzijn) toont wel aan dat bewustzijn en zeker zelfbewustzijn iets totaal anders is. Er blijken ook mensen te bestaan met waterhoofden met 92 % water in het hoofd die toch normaal en intelligent kunnen functioneren. Wat wel mogelijk kan worden is dat er computerinterfaces op de  menselijke hersenen worden aangesloten, waardoor het mogelijk wordt om extern geheugen te raadplegen zonder tussenkomst van een toetsenbord. Maar dan is dan toch alleen maar een database extern en heeft met bewust-zijn als zodanig niet zo veel te maken.

  1. De avatars zijn dan ook geen breinen, maar kunstmatige verlengstukken van ons zenuwstelsel en de spieren, waarmee je kunt waarnemen, voelen, en handelen alsof je daar bent. De eerste fase dus, die al gedeeltelijk functioneert d.m.v. telepatische commando’s.

   1. Ik denk dat er nooit genoeg grondstoffen zulen zijn om de eerste fasten uit te voeren..
    Er zal Dan waarschijnlijk depopulatie plaats gevonden moeten hebben om dit, voor alle mensen op aarde te voorzien. China houdt nu al grondstoffen voor zich zelf om aan alle toekomstige mobieltjes en technologieen te kunnen blijven werken. Denkt men echt dat alles voor 2015 ook al op zonne energie loopt om dit hele proces duurzaam en groen te kunnen beginnen? Ik heb ook ernstige twijfels over de ethiek en de opdrachtgevers, sponsors, geldschieters,….. Dit filmpje wordt als een mooi lok middel / sprookje voorgeschoteld om als eenmaal de publieke opinie om is, genadeloos misbruikt te worden. Dit project zou alleen een kans kunnen hebben ALS het MET de mensen, voor de mensen in alle openheid en transparantie ontwikkeld word. Maar ik huiver ervoor, heb geen goede ervaring met cyber veiligheid en storing etc. En zoals de mens nu leeft had allang niet zo gehoeven ware het niet dat we ook gigantisch deze Kant opgeduwd zijn door het militaire en industriele, en ook medische complex… Gehoord van de 13 families?

 8. Lacsap: Ook het brein kan verouderingsverschijnselen vertonen. Onderdelen daarvan zullen op een gegeven moment vervangen worden. Als alle onderdelen vervangen zijn en de rest van het lichaam is al vervangen is de mens getransformeerd in een robot.
  De kosten hiervan zijn natuurlijk gigantisch. Denk maar niet dat een bijstandstrekker hier in aanmerking voor komt, de Bilderberg jongens natuurlijk wel. Als die onsterfelijk worden is het hek van de dam. Nu wordt hun macht nog enigszins ingeperkt doordat ze op een gegeven moment doodgaan. Als dat niet meer het geval is dan zal de cumulatie van rijkdom en macht nog grotere vormen aannemen.
  Waar dit uiteindelijk toe leidt is een robot elite met daaronder vele slaven. Totdat de robot elite beslist dat die slaven niet meer nodig zijn omdat andere robotten betere onderdanen zijn. En dan laten ze gewoon een virusje los. De slaven zullen denken dat het  gaat om een natuurramp en de elite kan ach en wee roepen.

 9. Ik merk dat men voortdurend denkt dat de elite op één lijn ligt met elkaar, wat dus niet zo is. Dat is ook ieder voor zich naar inzicht en karakter, positief of negatief. Mensen die echt multimiljardair zijn geworden, door onzettend handig te zijn in het bedenken van producten bijvoorbeeld, zoals de helaas overleden Steve Jobs, of de even succesvolle Bill Gates, maar ook vele, vele anderen. Zouden die ook zo depri denken, terwijl zij het zijn die de toekomst aan de middelen moeten helpen die dit gebeuren waar kan maken? De elite vormt geen eenheid die de bevolking op aarde zal uitroeien of tot weerloze slavernij wil gebruiken, ze zijn zelf verdeeld, en bestrijden elkaar ook. Het lijkt wel of men teveel naar Superman,    Batman films heeft gekeken. :)

 10. Als de mensheid zou verdwijnen (bijv. uitgeroeid door een virus) dan is dat eventjes vervelend en pijnlijk. Maar dat was de ondergang van de dinosaurussen ook en dat waren vele massa extincties.
  Een andere manier om naar het bovenstaande te kijken is het gewoon te zien als evolutie. Als mens ben ik fel tegenstander van deze ontwikkelingen, maar als ik probeer er objectief naar te kijken dan komt het neer op een overgang van koolstof gebaseerd leven naar leven met als basis silicium. En dat geeft nieuwe mogelijkheden, intelligentie die niet gebonden is aan de kleine biologische levenssfeer bijv.
  Zelf zou ik voorstander zijn van een hele andere ontwikkeling. Bijv. een ontwikkeling naar kleinschalige, ecologisch verantwoorde, menselijke samenlevingsvormen, maar ik denk dat noch mijn invloed noch die van visionair.nl groot genoeg is om de toekomstige ontwikkeling te sturen.
  Degenen die de beslissingen nemen zitten niet op deze site. Ik denk dat de elite meer een eenheid is dan Antares beseft. Er bestaan immers allerlei netwerken. In de artikelen van Douwe wordt daar uitgebreid op in gegaan.
  En zo geniaal waren Steve Jobs en Bill Gates nu ook weer niet. Ze hebben geluk gehad en hebben handig gebruik gemaakt van ideeën van anderen (zie de discussie hierover elders op deze site).     

  1. Ikzelf ben absoluut tegenstander van eventuele biologische wijzigingen, anders dan de natuurlijke biologische vormen die we alreeds hebben en kennen. Dit tenzij eventuele wijzigingen de kwaliteit, ons levensgeluk, en welbevinden stimuleren. Ik ben daarnaast echter absoluut voorstander van het gebruik van alle beschikbare kennis en middelen, om de toekomst van de mensheid zeker te kunnen stellen, teneinde de kwaliteit, ons levensgeluk, en welbevinden te continueren. Als er dus middelen zijn, of worden ontwikkelt, met behulp waarvan anderen en ikzelf de omgevingen waarin deze middelen aanwezig zijn, (op aarde of daarbuiten) kunnen gebruiken voor ons welzijn, dan sta ik achter die ontwikkelingen. Het op afstand besturen van middelen, waarbij men de indruk krijgt dat men daar lichamelijk aanwezig is, compleet met alle fysieke sensaties daarvan, is een vrije keuze. Men kan zich aan de besturings componenten onttrekken wanneer men maar wil, en dat betekent volledige vrijheid voor iedereen, met of zonder handicap, naar de keuzes die men maakt. Ik heb het nooit gehad over silicium als alternatief voor de vormen waarin wij nu verkeren, maar men heeft het idee van wel. Tegenover deze verkeerde interpretatie van mijn voorstelling van zaken, zoals ik die beschreven heb, hoef ik mij niet te verdedigen. De elite zoals men die ervaart, vanuit de herkenbare machts uitoefening zoals Douwe die ons voorschilderde, is een uitstervende elite. De gezamelijke bindende factor gaat ontbreken. Verschillende georganiseerde religiën, met alle aanpassingen in de loop der geschiedenis naar hun elitaire wensen, worden nu afgebroken door nuchtere wetenschap. De culturen die ze onderling binden, zijn van de normale maatschappijen geïsoleerde conservatieve culturen. Gedwongen huwelijken bij gebrek aan kandidaten in die kringen, hebben in ’t verleden al tot inteelt en waanzinnig nageslacht gezorgt. Hen zal het vergaan zoals de doorgefokte rassen die we als huisdieren hebben. En natuurlijk kan daar de medische wetenschap afdoende ingrijpen tegen betaling. Maar tegen het tempo waarin de veranderingen onder invloed van wetenschappelijke ontdekkingen plaatsvinden, en de maatschappelijke aanpassingen als antwoord daarop, kunnen ze nooit op. Denk eens aan de gevolgen van exploratie van rijke astroiden, en wat dat gaat inhouden voor hun investeringen in zeldzame elementen. De markten worden overspoelt, en ze mogen blij zijn als de vuilnisman het mee wil nemen straks. Zo worden ze gedwongen om zelf te investeren in dergelijke ontginningsprojecten, waarmee ze in het straatje van de ondertussen steeds ontwikkelder, gewone medemens terecht zullen komen. Initiatieven van mensen als Alon Musk worden door hun met Argus ogen bekeken. De conservatieve, religieuze, rechts republikeinse machten in Amerika, hebben hun kruid verschoten aan de kunstmatig georganiseerde wapenconflicten. Daarmee konden ze voorkomen dat de ruimtevaart gefinancieerd werd, nu niet meer. Particuliere initiatieven waarop ze geen macht kunnen uitoefenen, nemen het over, en dat zijn o.a. ook mensen als Steve Jobs en Bill Gates. Onderschat ze niet, zij zijn de andere elite, gedragen zich heel anders, en mogen niet tot die verfoeide elite gerekend worden. En ja, tot slot hebben we nog de financiële bankensector vol psychopaten zitten, maar ook daar wordt het reilen en zeilen aan strakke banden gebonden, nu men daar steeds grondiger van op de hoogte is. Ik ben geen pessimist, heb een grote afkeer van individueel opererende, of stokende activisten, en blijf optimistisch over de toekomst. :)

   1. Wat is de rede dat je absoluut tegen het veranderen van de
    menselijke soort bent?
    Er is naar mijn mening geen enkele opjectieve maatstaaf
    om dit niet te doen.
    De evolutie vormde en veranderde de mens.
    Waarom zouden we zelf de evolutie niet mogen sturen?

    1. Ik vind de mens mooi, aanbid vrouwelijke schoonheid, vormgeving, gedrag, fysieke sensaties, kortom alles wat moedernatuur ons schonk bij gratie van de evolutie, die haar schepping is, en van niemand anders. Aan de foutjes mag wat mij betreft gesleuteld worden, maar aan de vormgeving nooit. We mogen de menselijke evolutie naar kennis en inzicht sturen vind ik, maar er als een doos gloeiende transistors uitzien, boeit mij niet zo. :)

    2. Ja daar zit wel wat in..
     Maar aan de andere kant is het uizien van de mens
     en de bepaling wat “mooi en lelijk is” relatief en in
     de loop van de geschiedenis vaak veranderd.
     Daarbij is de evolutie a-moraal, er bestaat los van onze
     bepaling geen “oordeel” wat mooi,goed of fout is.

    3. Oke ik begrijp je, maar als ik moet kiezen tussen de heerlijk schone dames, paraderend op het siliciumzandstrand, dan ga ik voor de dames, en wil ik nooit dat ze er anders uit gaan zien. :)

 11. Het is naar mijn mening niet nodig om te begrijpen
  hoe bewustzijn werkt om een menselijke geest te kunnen
  uploaden.
  Het zou misschien mogelijk kunnen zijn om in een “sim life” simulator de menselijke geeste te
  uploaden,om zo te onderzoek naar bewustzijn te doen.
  De volgende stap zou het uploaden van de hele mensheid zijn in een
  virtueel universum.
  Dit is makkelijker dan het lijkt omdat de complexe structuur die
  we in het universum zien het gevolg is van relatief simpele
  wiskundige wetmatigheden,die makkelijk in een informatie verwerkend systeem
  zijn te simmuleren.
  Als dit de ontlogische basis zou kunnen zijn is zelfs
  logische om te stellen dat het universum zoals wij dat kennen,
  Zelf een “gevolg is” van een extern informatie verwerkend systeem,
  dat op zijn beurt weer het gevolg is van een “ander” informatie verwerkend systeem.

 12. Silicium heeft het vermogen om halfgeleidende kristallen te vormen, en computerchips zijn van zuiver silicium, geëtst met patronen voorbij de resolutie van zichtbaar licht. Grond, klei, zand en stenen bevatten veel silicium, en is overvloedig voorradig op aarde, dus er is veel grondstof voor computers. Onze botten zijn van calciumfosfaat (hydroxyapatietschuim) vrijwel zonder silicium. Het meeste leven (behalve zeesponzen en slimme computers ;)) kiezen ook voor schaars fosfor i.p.v. silicium. (fosfaten-kunstmest-voedingsgewassen).
  Botten van silicium zijn waarschijnlijk van glas, maar calcium is fundamenteel nodig voor de biochemie van de cel (calciumionen), voor de werking van spieren en zenuwen. Het calciumniveau in het bloed daalt niet maar de botten worden broos. Eerst zijn deze een opslagplaats voor calcium en later komen de structurele functies.

 13. Noujaa ik kan me practisch iets voorstellen bij het implanteren van biocensoren in de hersenen, daar kun je een hoop eenen en nullen uithalen, maar de mens beheerst de herzenen en het DNA nog lang niet omdat het te complex is. We gebruiken slechts 21% van onze herzenen. Een geest staat mijn inziens weer los van het geheugen. Ook al zijn onze herzenen vrijwel identiek, toch zijn onze persoonlijkheden totaal verschillend. Jij zal ook andere besluiten nemen dan ik, welke voor een gedeelte gebaseerd zijn op je kennis, ervaringen maar ook op een deel van je intiutie. Je intiutie behoort weer tot je gevoel danwel je persoonlijkheid toe. Een computer zal nooit verder komen dan het maken van vergelijkingen. In het verleden kon een computer een berekening maken, en er was weinig bedreigends aan zo een computer, het was voornamelijk handig. Maar al naar gelang de computer zich ontwikkelde groeide de mogelijkheden en werd de computer een steeds grotere bedreiging voor onze samenleving, misschien de computer opzich zelf niet, maar wel de data en de toepassingen waar we computers voor gebruiken. Dit is zelfs zover uit de hand gelopen dat je in principe je luie stoel niet meer hoeft te verlaten om een heel land om zeep te kunnen helpen. Je kan zelfs heel Nederland onder water zetten vanaf de andere kant van de wereld. Ook belanden mensen in de gevangenis door toedoen van dingen die met computers gedaan kunnen worden.

  Terug komend op deze ontwikkeling van een gerobotiseerd mens, ook nu worden weer alleen de voordelen geprecenteerd, maar niet de nadelen of de gevaren. Toch zitten er aan dergelijke robots enorme gevaren, omdat een robot met een geest zig ook kan ontwikkellen, veel sneller en met meer kennis dan een gewoon mens kan bevatten, hierdoor worden die robots voor de biologische mens onberekenbaar, en zal door zijn onberekenbaarheid voor angst bij de biologische mens gaan zorgen. Angst en haat gaan hand in hand, en het resultaat is altijd moord en doodslag tot gevolg. Natuurlijk is angst een goede voedingsbodem voor industrie en economie. Vandaag de dag kun je dat goed zien aan alle beveiligings maatregellen zoals camera toezicht, RFID technologie, internet monitoring ect. en alles om de veiligheid. Maar die veiligheid vertegenwordigt ook een angst die gecreerd is. Die angst resulteerd weer in een haat, met als gevolg geweld. Menig politie agent kan je alles vertellen over het geweld waar ze dagelijks mee te maken hebben, maar het is wel het gevolg van de veiligheids obsessie en de daarmee komende angst voor onveiligheid. Het klinkt misschien contradictioneel, maar de mensenrechten hadden hier in voorzien, door duidelijk een privacy regel op te nemen. Helaas is dat artikel heden ten dage het meest geschonden artikel in de wereld, en het geweld in de wereld is daarmee ook evenredig. Gerobotiseerde mensen zullen daarom voor veel geweld in de wereld gaan zorg dragen. Vandaar dat ik ook in mijn eerder reactie schreef, dat als de mens voor god gaat spelen, dan gaat het gegarandeerd fout.

Laat een reactie achter