Patenten op gewassen als tomaten dreigen. Bron:Avaaz.org

Invoering biopatenten in de Europese Unie dreigt

Naar aanleiding van een nieuwe poging van het omstreden biotechbedrijf Monsanto om biopatenten in te laten voeren in de Europese Unie, heeft website Avaaz.org een handtekeningenactie opgestart. De uiterst vervelende gevolgen als bedrijven als Monsanto de exclusieve controle verkrijgen over onze voedselvoorziening, zijn reeds eerder aan de orde gekomen, onder andere in dit artikel. Vandaar de oproep aan onze lezers, om onderstaande oproep van Avaaz uiterst serieus te nemen en mede te ondertekenen.

Patenten op gewassen als tomaten dreigen. Bron:Avaaz.org
Patenten op gewassen als tomaten dreigen. Bron:Avaaz.org

Het is ongelooflijk, maar Monsanto en Co. zijn weer bezig. Deze op winst beluste biotechbedrijven hebben een manier gevonden om exclusieve controle te krijgen over de zaden van het leven – de bron van ons voedsel! Zij proberen octrooi te krijgen op variaties van onze dagelijkse groenten en fruit, zoals komkommer, broccoli en meloenen en dwingen telers om hen te betalen voor zaden en het risico te lopen om aangeklaagd te worden als ze dat niet doen.

Maar wij kunnen voorkomen dat zij Moeder Aarde overnemen.Bedrijven zoals Monsanto hebben manieren gevonden om binnen het Europees recht om exclusieve rechten te krijgen over conventionele zaden, dus wij moeten de mazen dichten.En om dat te doen hebben wij belangrijke landen nodig zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland – waar de oppositie aan het groeien is – om te stemmen tegen Monsanto’s hebzuchtige plannen. De Avaaz gemeenschap heeft al eerder regeringen van gedachten doen veranderen, en dat kunnen wij weer doen

Veel boeren en politici zijn hier al op tegen — wij hoeven alleen de kracht van het volk in te zetten om druk uit te oefenen op deze landen om ervoor te zorgen dat Monsanto van ons voedsel afblijft. Als wij de 1 miljoen bereiken dan gaat Avaaz politici oproepen voor deze stemming, en brengen wij onze boodschap over met een gigantische media stunt. Teken nu en deel het met iedereen om mee te bouwen aan de grootste voedsel verdediging oproep ooit.

Teken hier de petitie

23 gedachten over “Invoering biopatenten in de Europese Unie dreigt”

 1. Hier de Nederlandse protestactie

  https://www.facebook.com/events/137732549742118/

  Het grootste bedrijf ter wereld en toch heeft het merendeel van de bevolking er nog nooit van gehoord.

  Zo machtig dat het belangrijkste deel van de Obama-administration bestaat uit zijn vertegenwoordigers . Wie is dat bedrijf, wat doet het en hoe heeft het zo’n grote macht kunnen vergaren?

  Monsanto startte in 1901 met de productie van een kunstmatige zoetstof (sacharine) voor Coca Cola. Hierna maakte Monsanto ook andere producten voor zowel de farmaceutische en voedselindustrie zoals cafeïne en aspirine.

  Tijdens WO II gingen Monsanto en de regering samenwerken wat uiteindelijk leidde tot de productie van de eerste atoombom. Monsanto heeft ook het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’ geproduceerd wat als chemisch wapen werd ingezet tijdens de Viëtnam-oorlog. Er werd 27 miljoen liter van gebruikt met ruim vijf miljoen doden en talloze zieken als gevolg. Tot op de dag van vandaag zijn vele gebieden nog zwaar verontreinigd en worden er misvormde baby’s geboren.

  PCB’s (sterk kankerverwekkend met negatieve invloeden op de voortplanting, immuunsysteem en embryonale ontwikkeling) en dioxine zijn slechts enkele van de uiterst giftige stoffen die dit bedrijf ook nog op zijn naam heeft staan. Er bestaan talloze gevallen waarbij deze stoffen gewoon in de samenleving werden gedumpt terwijl het bedrijf de schadelijke effecten op de gezondheid kende en het verborgen hield voor de bevolking. Zo werden bijvoorbeeld in Anniston (Alabama) duizenden kilo’s PCB’s gedumpt gedurende veertig jaar! Het is dan ook niet verwonderlijk dat het sterftecijfer er extreem hoog ligt en de kerkhoven vol liggen met mensen die gestorven zijn aan de nadelen van de vervuiling.

  Tegenwoordig is Monsanto de wereldleider in de genetische modificatie van zaden. Met andere woorden heeft het een dikke vinger in de pap met betrekking tot het voedsel wat wij consumeren. Volgens Monsanto wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat de consumptie van ggo’s (genetisch gemanipuleerde organismen) veilig is voor de menselijke consumptie. Veilig voor hun profijt, of veilig voor onze gezondheid? Want het verleden heeft al duidelijk aangetoond dat winst, en niet het welzijn van de bevolking als uitgangspunt wordt genomen.

  Laten we beginnen met Roundup, het herbicide (onkruidverdelger) wat over de hele wereld gebruikt wordt. Roundup heeft de eigenschap dat het ALLE plantenleven vernietigt, BEHALVE Roundup resistente gewassen. Deze gewassen worden op zo’n manier gemanipuleerd dat ze het product in zich dragen en er dus niet door geveld kunnen worden. Zo moet de boer minder spuiten, maakt meer winst en hebben wij minder vergif op ons voedsel. Althans, dat is wat Monsanto beweert.

  In het begin kan het inderdaad misschien zo zijn, maar daar komt al heel snel verandering in. Na een tijd gaat het onkruid zich op natuurlijke wijze aanpassen aan het herbicide waardoor de boer meer moet gaan beginnen spuiten. Op het einde gaat de boer meer uitgeven dan ooit aan herbiciden en wordt hij wanhopig waardoor hij verplicht wordt om de nieuwe generatie gemodificeerde zaden van Monsanto te kopen. Deze nieuwe generatie moet dan weer minder bespoten worden en kan het hetzelfde liedje weer van vooraf aan beginnen.

  Oh ja, dan ben ik nog vergeten te zeggen dat de samenstelling van Roundup werd gebaseerd op die van ‘Agent Orange’ (chemisch wapen Viëtnam). Het zal wellicht toeval zijn dat de symptomen van de mensen blootgesteld aan ‘Agent Orange’ van dezelfde aard zijn als die van de meest voorkomende aandoeningen in onze huidige samenleving.

  Je zou zeggen dat de boer dan maar geen zaad moet kopen van Monsanto, maar die ballon gaat niet op! Normaal gezien houdt de boer een deel van zijn oogst als zaad voor de zaai van het jaar daarop, maar de zaden van Monsanto zijn steriel! Dat wil zeggen dat ze niet voor nakomelingen kunnen zorgen en de boer dus zaden MOET kopen. Uiteraard zijn deze ook niet bepaald goedkoop.

  Ook biologische boeren worden gedwongen om over te stappen op ggo’s. Door kruisbestuiving raken hun akkers besmet door de pollen van de ggo’s van andere akkers uit de omgeving. Het jaar daarop produceren hun zaden dus ook ggo’s en staan de biologische boeren er dus machteloos bij.

  Nu neemt de ‘genenpolitie’ het over. Dat zijn onderzoekers van Monsanto die ZONDER toestemming op akkers van boeren de gewassen gaan controleren op genetische manipulatie. De biologische boer die totaal ongewild en meestal ook nog eens onwetend ‘betrapt’ wordt op bezit van ggo’s zonder toestemming van Monsanto, wordt verplicht een boete te betalen of heel zijn akker laten platbranden. Het is het bedrijf immers gelukt om een patent te krijgen op deze zaden en iedereen die zonder toestemming in het bezit ervan is, moet zich verantwoorden. Een patent op levende organismen, zo ver reikt de macht van deze multinational.

  Je kunt je natuurlijk inbeelden hoeveel boeren bankroet gaan terwijl de winst van Monsanto blijft toenemen. In India is de situatie zo ernstig dat er ieder half uur een boer zich berooft van het leven omdat hij totaal geen zicht meer heeft op een degelijke toekomst. Het gaat daar immers heel anders toe dan hier; gewassen kweken zijn voor het grootste deel van de bevolking de enigste manier van inkomsten. Maak de zaden en toebehoren duur en je ruïneert heel wat levens.

  Monsanto maakt het boeren ook vrijwel onmogelijk om biologisch zaaigoed te verkrijgen door de ‘gewone’ zaadproducenten op te kopen. In Amerika is het zelfs zo ver gekomen dat men de biologische boeren tegenwerkt om hun eigen zaad te verzamelen. Dat gebeurt doordat de regering belachelijke regels en voorwaarden oplegt voor de teelt van biologisch gewassen waardoor deze boeren wel ggo’s MOETEN kweken. Hoe dat gebeurt? Functionarissen van de regeringen worden omgekocht door Monsanto door hun hopen smeergeld aan te bieden of ze een hoge positie in het bedrijf verzekeren met een belachelijk hoog loon na hun termijn in de politiek. Zo worden bijvoorbeeld in het ministerie van landbouw wetten goedgekeurd in het voordeel van Monsanto of zal de voedselveiligheid een product veilig stellen voor de menselijke consumptie terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is.

  Ook hoge piefen van Monsanto streven voor een positie in de politiek, maar natuurlijk alleen voor plaatsen die het bedrijf wat kan opleveren. Veel geld voor de verkiezingcampagnes en insiders maken het dan ook niet moeilijk om verkozen te worden. Nadat onze Monsanto- politieker enkele wetten heeft doorgekregen in het voordeel van Monsanto, keert hij gewoon terug naar zijn oude functie in het bedrijf. Dit fenomeen noemt men de ‘draaideurpolitiek.

  En hoe zit het dan met de studies die beweren dat ggo’s veilig zijn? Twee maal raden wie dat hoofdzakelijk financiert? Resultaten van experimenten worden ook vervalst, weggemoffeld of men voert ze niet deskundig uit. Zo herinner ik mij een studie waarbij een ggo werd goedgekeurd door de voedselveiligheid, nadat slechts enkele laboratoriummuizen gedurende twee maanden dat gewas te eten kregen. Na twee maanden kwam men dus tot de conclusie dat er totaal geen gevaar was voor de volksgezondheid. Natuurlijk waren die muizen nog gezond, het was pas na een jaar dat ze hun kankergezwellen zouden rondslepen in hun kooi. Gezwellen die groter waren dan de muizen zelf!

  Veel ggo’s zien er dan ook misvormd uit, bij maïs zie je bijvoorbeeld dikwijls meerdere kolven in een enkele bladoksel terwijl dat maar één hoort te zijn. De planten groeien krom en vertonen vele soorten kankers. Vele Insecten sterven bij het eten van ggo’s; nooit verwonderd waarom de bijen verdwijnen? En de effecten bij de mens? Die zijn hetzelfde zoals bij de planten en dieren, bij ons duurt het gewoon langer voordat de gevolgen zichtbaar zijn.

  Naast de herbiciden worden ook nog eens insecticiden gespoten op een akker. Maar wacht eens, dat hoeft niet meer met de Bt-gewassen van Monsanto! Deze gewassen zijn op dusdanige wijze gemanipuleerd zodat ze hun eigen insecticide aanmaken. Vierentwintig op vierentwintig, zeven op zeven scheiden de planten een insectengif af. Deze gifbommen komen uiteindelijk gewild of ongewild op ons bord.

  Bij ons in Europa mogen de ggo’s er niet in, maar is dat ook werkelijk zo? Wie van ons kan aan zijn voedsel zien of er op microscopisch niveau mee geknoeid is? Daarbij is het ook een feit dat het in Europa wel toegelaten wordt om het vee te voederen met ggo’s. Veel dieren worden ziek en dus ook de biefstuk die op ons bord komt. En dan heb ik nog niets eens gepraat over de hormonen die de dieren ingespoten krijgen door Monsanto. Zo heb je bijvoorbeeld Posilac waarmee de melkkoeien worden behandeld zodat ze meer melk zouden produceren. Ik dacht dat we nu al een overschot hadden aan boter, melk en kaas?

  Eerder vermeldde ik al dat Monsanto een patent heeft op ggo’s en hoe ‘gezonde’ planten worden geïnfecteerd door kruisbestuiving. Doordat gewassen na een tijd allemaal geïnfecteerd zullen geraken en dus genetisch gemanipuleerd, wil het zeggen dat Monsanto de eigenaar ervan wordt. We leggen dus de globale voedselproductie in de handen van één multinational. Voedsel staat gelijk aan macht en wanneer je de touwtjes in handen hebt kun je de wereld sturen naar je persoonlijk beeld.

  Monsanto heeft iets in de natuur losgelaten wat straks niet meer valt tegen te houden. Hoe kun je er voor zorgen dat een pollenkorrel van een ggo op de stamper van een ‘gezond’ gewas valt? Wanneer de mensen niet meer langs de gevolgen heen kunnen kijken, zullen ze smeken voor biologische gewassen. Door de toenemende vraag en schaarste zullen de prijzen explosief toenemen, in het geval er nog biologische gewassen zijn.

  Maar geen nood, de ‘originele’ zaden van alle planten op de wereld worden bewaard in de streng bewaakte Svalbard Seed Vault met het oog op toekomstige catastrofes. Het zal je dan ook niet verwonderen dat Monsanto en de Rockefeller Foundation de grootste investeerders zijn. Zij weten al te goed dat in tijden van chaos voedsel en geneesmiddelen de enigste vorm van betaling zullen zijn.

  Er bestaat tegenwoordig heel wat informatie op het web over de wanpraktijken van Monsanto, doe de moeite om je te informeren want het gaat tenslotte over je eigen gezondheid en van degenen die je dierbaar zijn. Je moet niet naar mij luisteren, mij niet op mijn woord geloven, maar onderzoek het zelf en je zult zien dat mijn waarheid ook de jouwe zal worden…

  Auteur: Michael
  Bron: EarthWatcher

 2. What if? Wat als Avaaz toevallig partner is van Monsanto. Wordt gebruikt om de wind uit de zeilen te halen van andere echte protestbewegingen. Handtekeningen worden opgehaald in de database van Monsanto geladen en vervolgens weggegooid. What if. Mensen gebruik je energie wijs. Avaaz houdt de schijn op een maatschappelijk betrokken organisatie te zijn. Hoe wordt Avaaz gefinancierd, wie zit er in het bestuur en wat is hun achtergrond? Het is al weer een tijdje geleden dat ik aanwijzigingen had gelezen dat alles niet zo zuiver is als het lijkt. Als je echt betrokken bent vindt dan zelf uit of Avaaz je steun verdiend. De beruchte rabbithole gaat dieper dan je denkt. Ik zeg maar.

 3. Beste Robert, critisch te zijn is een zeer goed teken, tevens de vragen die je voor je zelf stelt. Maar je kunt zelf ook op onderzoek uit te gaan, dan weet je ook of het een positief fundament heeft. Mi is het absoluut geen rabbithole zoals jij dat verwoordt. Zelf al een tijdje ingeschreven bij deze groep mensen en heb nog niets kunnen ontdekken wat tegen hun zou kunnen werken. Mocht jij dat wel ontdekt hebben, dan graag een onderbouwing van je bevindingen. Mvg Paul. http://avaaz.org/nl/
   

  1. Beste Paul,
   Ik ben op onderzoek geweest! Het is alleen al weer een tijdje geleden en die links heb ik niet meer paraat. Maar ik weet nog ongeveer wat ik heb gelezen. Dus zeg alleen maar “what if” voor diegene die zelf hier meer tijd in wil steken. Er zijn ook vast werknemers bij Monsanto die zweren dat daar niets aan de hand is…

  1. Beste Robert, bedankt voor je links, heb ze net bekeken en gelezen. Gezien vanuit het dualistische perspectief, zul je altijd, mi althans, onderwerp- anti onderwerp hebben. Maw, iemand is tegen oorlog in een desbetreffende land en de ander zal zeggen dat het regime moet verdwijnen. Dat gegeven is de paradox van de mens in de mondiale wereld. Zo kijk ik ook naar de reakties in de hierboven aan gegeven links. Krijg je de vraag, wat is hierin de waarheidsbevinding ? dat zal altijd persoonsgebonden zijn. Dus de bewustwording van de ervaring van het desbetreffende onderwerp, dat maakt het niet gemakkelijker er op om een oordeel te creeren. Doorgaans zou je de stelling in kunnen nemen, dat als de meerderheid, gezien in al zijn diversiteit, een stelling aanneemt je erbij kunt aansluiten en of het kunt laten. Maar als er nadrukkelijke gegevens en bewijzen aangevoerd worden, zou je dus in alle redelijkheid kunnen aannemen dat het waarheid bevat. Maar desondanks blijft het voor menigeen een moeilijk gegeven om die juiste keuze te maken. To the point: ongeacht het onderwerp, is alles met woorden manipuleerbaar. Het is ook een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid om wel enof geen stelling te nemen in het onderwerp. Maar de complexheid van vele strukturen wordt het er niet gemakkelijker erop, om hier een keuze te maken. De belangenverstrengeling en de emotie zal hierin altijd een zeer grote rol in spelen. Mvg Paul.

 4. Mochten mensen meer willen doen dan zijn hier de adressen van Monsanto in Nederland. Misschien is het naast het tekenen ook nuttig daar eens te gaan flyeren aan het personeel of zo met wat misstanden van de afgelopen eeuw. Ik vraag me namelijk zeer af of het personeel van Monsanto eigenlijk wel weet wat hun bedrijf wereldwijd zoals uitvreet en wat ze in het verleden al op hun kerfstok hebben geladen.

  Monsanto bv, leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Berschenhoek, tel. 010 5292222
  Monsanto bv, Westeinde 166, 1600 AA Enkhuizen, tel. 0228 357 000
  Monsanto bv, Wageningse Afweg 31, 6702 PD Wageningen, tel. 0317 468 468
  Monsanto bv, Burgemeester Elsenweg 53, 2671 DP Naaldwijk, tel. 0174 671 520

  1. TegenOnnatuurlijk

   Wel, alle medewerkers van MonSatan weten precies waar zij mee bezig zijn, iedereen weigert namelijk pertinent GMO voedsel in alle Monsanto kantines.Net als medewerkers in de voedselfabrieken die ook hun eigen producten niet eten, zij weten wat er mis mee is.Belangrijkste is dat iedereen “strijd” om alle soorten bewerkt voedsel te vermijden en uit de schappen van de winkels zien te krijgen en verboden te laten worden door de EU en elk land op zich.
   Bewust niet kopen is hier het devies.

 5. Hier een mooi stukje over het gelobby van Monsanto.

  http://zaplog.nl/zaplog/article/jon_stewart_ontmaskert_monsanto_protection_act_video

  In zijn satirische nieuwsprogramma The Daily Show with Jon Stewart haalde Jon Stewart onlangs fel uit naar het Amerikaanse Congres.

  Hij kon er niet bij dat de meeste congresleden niet wisten dat een onlangs aangenomen wet een toevoeging bevatte met maatregelen ter bescherming van bedrijven die genetisch aangepaste gewassen verkopen.

  De wet, die al snel de Monsanto Protection Act werd genoemd, beschermt biotechbedrijven tegen gerechtelijke vervolging. De bedrijven kunnen genetisch aangepaste producten, waarvan de langetermijneffecten nog onbekend zijn, nu verspreiden zonder dat ze zich druk hoeven te maken over eventuele rechtszaken.

  Er ontstond ophef over het feit dat de meeste congresleden niet zouden weten dat Monsanto was opgenomen in het wetsvoorstel. Stewart zei daarop dat het Congres eigenlijk hetzelfde besef heeft als een winderige opa.

  Te midden van de protesten tegen de nieuwe wet kondigde biotech-gigant Monsanto een winststijging aan van 22 procent. Een groot deel van de stijging was te danken aan de verkoop van genetisch gemodificeerde maïszaden in Brazilië, Argentinië en andere Zuid-Amerikaanse landen.

  Onderstaande video’s werden afgelopen week op de website van The Daily Show geplaatst.

 6. Zolang U vertrouwen heeft in patenten en het bijbehorende rechtsysteem, zal het wel een druppel zijn op een gloeiende plaat. Is het niet mogelijk dat men het gehele octrooirecht of patentensysteem op de schop gooit en iedereen weer vrijlaat. Dus kan men ook binnen het patentensysteem snel hun formuliertjes terugtrekken, immers wat niet weet wat niet deert. ;)
   
  Wel vertrouwen begin dan gezamelijk een rechtzaak tegen of voor een ideaal. Volgens mij is niemand verplicht tot afname van de zaden van bedrijven als hierboven beschreven. Misschien snap ik het niet zo goed?

  1. We zijn in principe allemaal al te laat want geheel de aarde is al besmet, Het gaat er nu om welke planten kunnen deze besmetting overleven en welke sterven af. Persoonlijk heb ik niet zo veel vertrouwen in monsanto’s uitvergrotingen en denk dan ook dat hun zaak weer zal krimpen tot natuurlijke proporties. De Natuur heeft zo zijn manieren van aanpak en dat is iets wat de tijd zal uitwijzen. Het is de democratie en het volk die de variatie hebben vermoord. Maar als U het iets verder uitzoekt. Mocht U ooit last krijgen van parasieten dan zijn de middelen voor geld verkrijgbaar. Dus de mensen massa heeft zich vaak gepresenteerd als parasieten. De schepper heeft ook monsanto gecreëerd al weet ik niet waarom, ik heb geen land en goederen overgehouden waar ik mijn bestaan mee ‘kon’ opbouwen. Dus geef ik er geen sier meer om en doe wat ik zelf kan. Met in gedachte er zal wel een redene voor zijn geweest. Immers wie zijn eigen tuintje wied ziet het onkruid van een ander niet. Laat het nou zo zijn dat mijn oerwoud en dieren zijn afgepakt door hebberig papiert volk in stalen rollende stink bakken, dan snapt U mij wel. Tot slot het nageslacht zal de rotzooi weer moeten opruimen zoals altijd.

Laat een reactie achter