Een Pandora-virusdeeltje. Let op de karakteristieke kruikvorm. Bron: auteurs publicatie

Nieuw type virus wijst op volkomen nieuw levensdomein

De grootste virussen ooit ontdekt, door de ontdekkers Pandoravirus gedoopt, blijken slechts enkele procenten met het genetische materiaal van alle andere levende organismen op aarde te delen. Waren virussen de voorgangers van het leven?

Mimivirus
Virussen zijn niet in staat zichzelf te delen, maar hebben hierbij de hulp van een gastheer nodig, waarvan ze de cel kapen. Virussen zijn hiermee in feite slechts halflevend. Omdat virussen alleen over een beschermende mantel en DNA (of RNA) hoeven te beschikken, zijn virussen veel kleiner dan bacteriën of grotere organismen. De enige bekende, opvallende, uitzondering tot nu toe bekend is het mimivirus (en het verwante megavirus chilensis). Het mimivirus, dat in zijn eentje een complete groep vormt,  heeft meer weg van een zwervende celkern dan van een virus en besmet de amoebe Acanthamoeba polyphaga. Anders dan alle andere bekende virussen tot nu toe, hebben deze twee virussen geen celkern nodig, waardoor onderzoekers in het veld veronderstellen dat het hier in feite om parasitaire celkernen gaat, m.a.w. een gedegenereerd parasitair organisme. De in Mimivirus gevonden genen komen namelijk qua functie in grote lijnen overeen met genen die ook in andere bekende organismen en virussen zijn gevonden. Ook is de hoeveelheid DNA in Mimivirus en Megavirus vergelijkbaar met die in een bacterie, rond het miljoen baseparen. Het  ontstaan van Mimivirus lijkt hiermee goed te verklaren.

Een Pandora-virusdeeltje. Let op de karakteristieke kruikvorm. Bron: auteurs publicatie
Een Pandora-virusdeeltje. Let op de karakteristieke kruikvorm. Bron: auteurs publicatie

Pandoravirus: onbekend DNA

Een nieuwe ontdekking, door het Franse echtpaar Jean-Michel Claverie / Chantal Abergel en hun medewerkers, bezorgt evolutionair microbiologen nu pas echt hoofdpijn. Het probleem met de twee ontdekte pandoravirussen, Pandoravirus salinensis (ontdekt in Chili) en Pandoravirus dulce (ontdekt in Australië, in, de naam zegt het al, amoeben in zoetwater)  is niet dat ze twee keer zo groot zijn als zelfs het mimi- en megavirus, of dat ze over de dubbele hoeveelheid DNA, 1,9 tot 2,5 miljoen baseparen en rond de 2500 genen, beschikken. Het probleem is dat slechts zes procent van het in Pandoravirus voorkomende DNA overeenkomt met dat van andere organismen. Met andere woorden: Pandoravirus staat geheel buiten de drie bekende levensdomeinen van bacteriën, de bacterieachtige archeae en cellen met een celkern (eukaryoten).

Vierde levensdomein?
Er is slechts een opvallende overeenkomst. De enzymen die Pandoravirus produceert om DNA-strengen te bouwen, DNA polymerase, lijken vrij sterk op dit van mimi- en megavirus. Vandaar dat de ontdekkers van deze virussen voorstellen, net als Caetano-Anollés voor hen[2], om mimi-, mega- en pandoravirus in een nieuw, vierde, levensdomein onder te brengen. Omdat hun DNA structureel afwijkt van dat van bacteriën, archaeae en meercelligen, zou de gemeenschappelijke voorouder van ons met deze virusdeeltjes miljarden jaren in het verleden liggen. Wie weet bieden deze bizarre organismen ons eindelijk een kijk op hoe de eerste cel er uitgezien zou moeten hebben – of misschien waren er wel celkernen voordat er cellen waren en vormde de aarde één superorganisme.

Lees ook

Dankzij virussen een celkern?
‘Leven begon als organisme zo groot als de aarde’

Bron

Nadège Philippe, Matthieu Legendre, Gabriel Doutre, et al, Pandoraviruses: Amoeba Viruses with Genomes Up to 2.5 Mb Reaching That of Parasitic Eukaryotes”, Science 341 (6143): 281–286 (2013). doi:10.1126/science.1239181
Gustavo Caetano-Anollés et al, Giant Viruses Coexisted With the Cellular Ancestors and Represent a Distinct Supergroup Along With Superkingdoms Archaea, Bacteria and Eukarya, BMC Evolutionary Biology (2011)

68 gedachten over “Nieuw type virus wijst op volkomen nieuw levensdomein”

 1. Ja, dit onderwerp geeft duidelijk weer stof om over na te denken, zeer zeker gezien het mimivirus. De geschatte kans, dat het virus er eerder was dan de anaerobe bacterie is zeer groot. Maar als je dan er van uit uitgaat dat de basis van al het levendmechanisme de koolstof is, die zijn oorsprong vond in de maak van de sterren, tijdens het ontstaan van ons universum, is en zou het dus een aanneembaar en logische gedachte kunnen zijn. De vraag die ik dan heb is deze virus dan ook uit de koolstofatoom onstaan? Wat ook mi een zeer belangrijk gegeven is dat de basis RNA is. Wordt vervolgd, mvg Paul.

  1. Is inderdaad interessant, via DNA en RNA komen we snel tot de epigenetica. Vluchtig beschouwd zou de mens als organisme een virus kunnen zijn, dit zegt echter nog niets over het menszijn zelf, noch waar de informatie vandaan komt om het organisme te configureren. Het creationisme en de evolutieleer reiken hier elkaar de hand, zo meen ik verbolgen. In de praktijk kunnen we zien dat de stelling klopt, een virus heeft de neiging z’n eigen leefwereld te vernietigen, en dat is dan inclusief zichzelf. Het is dan zoeken naar een remedie om het virus te bestrijden.    

 2. Germen had vorig jaar al een stuk geplaatst betreffende de Bacillus stratosphericus: https://www.visionair.nl/wetenschap/ruimtebacterien-bieden-nieuwe-energiebron/ . De mogelijkheid dat het leven wat op aarde ooit eens begonnen is steeds meer naar de mogelijkheid gaat, dat het leven toch ooit eens begonnen is in de ruimte. We komen dan terecht in de Panspermie theorie. http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=nl&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPanspermia . Hoe je het ook went of keert het blijft een gegeven van ongekende grootsheid. Mvg Paul.

  1. Dat lijkt me intuïtief de logica zelve, fundamentele wetenschappers bijten er al eeuwen hun tanden op kapot. Weinig mensen zijn op de hoogte dat men zaken zoals informatie niet kan bewijzen. Althans, toch niet volgens de norm zoals wetenschap die zichzelf heeft opgelegd in strikt empirische zin. En wie in aanraking komt met de ongekende grootsheid, zal het geweten hebben :)  

 3. Toch lijkt me dat de sturing van intelligentie in meer en mindere mate aanwezig in ons, los staat van het omhulsel waarin we ons manifesteren alles is wel interdependent aan elkaar (druk ik me daarin goed uit?)maar de (im)pulsen in de hersenen zijn als het ware oncontroleerbaar.Dan doel ik op de recorder zelf het onderbewuste welke 24/7 waarneemt en alles in zich opneemt via de zintuigen.En als we zoeken naar een remedie om het virus te bestrijden leid het als het ware richting een paradox.

  1. Naar welke paradox verwijs je hier, die van het ‘lichaam-geest’ probleem? De grote wereldknoop? Wat we wel zien is dat de mensheid vooral strijd levert met zichzelf op een manier die niet steeds als intelligent te beschouwen is, lijkt me bij andere diersoorten veel minder het geval te zijn. In relatie tot het artikel zouden we dan ‘volwassen’ virussen zijn, niet?

  2. Beste Jasper en Prosument, alles maar dan ook alles wat het levendmechanisme aan gaat is pure chemie. Zelfs ons huidige denken is een chemisch proces etc. Behalve onze huishouding die wordt bestiert door bacterien. DNA, lees informatie is ook een chemisch proces, die door de tijd heen is opgebouwd. Het RNA is het werkbare element, die er zorg voor draagt dat de informatie omgezet wordt naar datgene wat die informatie inhoud. Dit samenspel is wederom een chemische werking. Je zou het zo kunnen stellen dat alles van toevalligheden van dat juiste moment het levendmechanisme is ontstaan. Het is zeer kort door de bocht, maar wel realiteit. Jasper, je kunt het omhulsel waarin we ons manifesteren nooit losmakelijk zien van de sturing van ons denken, al was het alleen maar de kleine stoffen die we hiervoor nodig hebben via ons voedsel tot ons nemen. Als je eens doordrongen wordt van dit soort gegevens, dan pas kom je ook tot de ontdekking van de grootsheid van dit gegeven. Mvg Paul.

   1. Beste Paul ik weet het even niet meer zeker dat jij me dat link richting Converstations with GOD had aangereikt volgens mij wel en daar ben ik zeer dankbaar voor .Alhoewel ik het nog niet helemaal tot me genomen heb maar zeer insterresante materie dat wel.Daarin word toch ook vermeld dat er een drieeenheid bestaat welke universeel voor het vele zaken in het universum zouden gelden.Volgens mij gaat dat ook op voor de gedachte, dus het bewuste het onderbewuste en de intelligentie die uit de bron Al-Wat-Is aanwezig is.Daar mogen we soms op intappen als we dienend richting kennis willen brengen en komen tot die bron door/via intuitie.De/mijn gedachte erover bezit geen absolutie maar lijkt het soms te voelen ‘weten’.Mvg.Jasper.

    1. Excuseer me klein foutje , herstel.Daar mogen we soms op intappen als we dienend aan anderen kennis willen brengen en komen tot die bron door/via intuitie.

    2. Beste Jasper, als je het boek bedoeld “Een ongewoon gesprek met God” van Neale D Walsch, dat zou kunnen. Als ik me goed herinner dan heb ik je dat aangereikt omdat het op dat moment in mijn optiek nodig was. Trialisme is een begrip dat de religie in het leven heeft gebracht om de dingen die ze toen destijds niet konden verklaren. Zelf is mij dat vroeger met de paplepel ingegoten. Vele jaren later kwam ik tot de conclusie dat trialisme geen bestaansrecht had, daar alles uit dualisme bestaat. Maar daar laat ik een ieder vrij in om trialisme wel te accepteren, dat is een persoons gebonden keuze. Tot slot het Universum kent zijn almacht, maar ook het kleinste der kleinste, om dit laatste beter te begrijpen zijn de neurotransmitters een zeer mooi voorbeeld hieromtrent, als je dat gelezen hebt, begrijp je misschien ook beter de grootsheid van het ene uiterste en het andere uiterste. Mvg Paul. http://nl.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter
      

    3. Dank je Paul ik ga het zeker bekijken , je voert zeker interessante relevante argumenten aan.Wat betreft het trialisme blijft de dualiteit in mij in enige mate in ‘strijd’ zoals er vele tegenstrijdigheden in het leven het leven zelf een kleur lijken te geven.

    4. Ik vond deze film al een tijdje geleden op youtube , na het opnieuw bekijken van de aangeleverde linken in dit artikel dacht ik er weer terug aan.The Basic State het eerste deel van een interessante serie betreffende de materie die we hier ook lijken te bespreken.Vooral het gegeven dat atomen zich ervan bewust zijn waar ze zich bevinden boeit me ,daar het kan wijzen op enige intelligente welke een theoretische mogelijkheid bezit dat het door het interdependent geheel aan elkaar gelinkt zou kunnen zijn.Dat zou men kunnen zien als een manefestatie binnen het geheel als een super-intelligentie hetgeen theoretisch terug gezien kan worden als een vorm van zelfbehoud/bescherming.Ik denk hier vaker over na en wens het te delen met mogelijke geinteresseeerden.http://youtu.be/98SHEOY7oCc

   2. Beste Paul, nuchter je bericht beschouwend stel je een beetje dat het leven een soort van film is, opgebouwd uit allerhande chemische verbindingen die het voor de waarnemer (en acteur in de film dus) waarachtig doet overkomen. In deze film is de mens dan het virus dat paratiseert tot ook de eigen leefwereld verdwenen is. Nu, omdat het een film is met ‘goed en kwaad’ zijn er ook mensen die deze pijnlijke en ondoordachte destructie willen voorkomen. Aangezien de mens dan ook ‘maar’ een bundeling van chemische reacties is, wie is er dan die zich bewust kan zijn van al deze zaken? Niemand?  

    1. Beste Prosument, zolang de mens bestaat gezien va het begin tm het heden heeft diezelfde mens getracht om het geen wat men waarnam te kunnen begrijpen en naar een verklaring gezocht van het ontstaan van dit alles. Vele grote abstracte denkers zijn ons voorgaan en tm het heden en persoonlijk mijn denken zullen we daar nooit geen antwoord op vinden/krijgen. Omdat men nooit de juiste antwoorden kon vinden, hebben vele vroeger het in een bepaald verhaal gegoten en mede daar door zijn ook de religies ontstaan, om de ongekende grootsheid van het Heelal alsnog een vorm van betekenis te geven. Dat er zou dus een almachtige, lees omnipotent,  moeten bestaan die alles gecreeerd zou moeten hebben. De natuurwetenschap is ook al jaar en dag bezig om alles te verklaren, van het ontstaan van het Heelal. We zijn al zover dat we de big bang theorie hebben ontwikkeld. Maar hoe je het ook went en of keert, het is nog steeds een fictie. In mijn ogen een groot natuurkundige Lawrence M. Krauss, heeft vele boeken geschreven waaronder het boek: De Levens van een Atoom. Hierin beschrijft hij de mogelijke manier van het ontstaan van het Heelal, zelf vind ik het een prachtig boek en duidelijk leesbaar en kan ik me goed in zijn theorie vinden. Hij omschrijft in dit boek, mede ook de chemische processen en nog veel meer. Het is dus ooit eens begonnen met een atoom. Deze atoom zou je dus bv als de omnipotent kunnen betitelen. Het leven is inderdaad een film en wie er zich bewust van dit alles kan kan zijn, is de rijkdom van de mens zelf. Mits het individu zich dan ook realiseert dat het bestaansrecht heeft verkregen door deze ongekende grootsheid. Mvg Paul. http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=nl-NL&dl=nl&lp=EN_NL&a=http%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fLawrence_M._Krauss
      

    2. Misschien is het antwoord veel eenvoudiger dan we denken, we denken bv dat we het kunnen zien of bevatten als een gemanifesteerd object, voorbijgaand aan het subject dat op zichzelf niet gezien kan worden maar er wel is. Beetje zoals het oog dat zichzelf ook niet kan zien.:) Voorts is het wat problemen en ongelijkheden oplossen opdat mensen in welzijn dit leven kunnen genieten. Dit alles naar best vermogen, nog ontzettend veel nobel werk hebben we voor de boeg.  

    3. Dat het waarschijnlijk veel eenvoudiger is dan dat we denken, kan ik met je in mee gaan. Doorgaans, als je iets begrijpt is het ook meestal eenvoudiger dan dat men gedacht heeft voordat men het begreep. je schrijft: Voorts is het wat problemen en ongelijkheden oplossen opdat mensen in welzijn dit leven kunnen genieten. Dit alles naar best vermogen, nog ontzettend veel nobel werk hebben we voor de boeg. Je zult hierin altijd rekenschap moeten houden met het dualisme, dus zal dat geen gemakkelijke klus worden. Maar ja, niet geschoten is altijd mis. Het individu heeft hierin ook zelf een zeer grote taak. Mvg Paul.
      

    4. Dat blijkt zeker zo te zijn Paul, door de complexiteit en de gespletenheid van het individu (gezien vanuit z’n oorsprong als on-verdeeld) worden ook oplossingen soms als te eenvoudig gezien, als het al gezien wordt natuurlijk. Ook dat is op zich iets mysterieus, het wordt dan zoeken naar oplossingen die principieel gewoon op de tafel liggen, letterlijk. Op die manier wordt het leven bijzonder raadselachtig terwijl het u net eenvoudig is. 

    5. Mij lijkt dat de oplossing ligt in de evolutie zelf.Hetgeen wat ons mensen onderscheidt van de dieren is het rationele denken.Dus intelligentie zal ons uiteindelijk bevrijden van het dilemma voortkomend uit de dualiteit op die manier komen we terug bij onze oorsprong de intelligentie op atomair niveau.De oorsprong als het ware van Al-Wat-Is .De ervaringen van/in het leven zelf leren ons om zorgvuldig om te gaan met de dualiteit omdat de basis van creatie in essentie de intelligente van de samenwerking van de atomen is.Dat is mijn gedachte die hieruit inspireert.

    6. Het voordeel van tijd en ruimte is dat je ook alles kan omdraaien, ik denk dat het systeem zo gemaakt is dat die bevrijding een optie is binnen dat wat we leven noemen, niet iets dat plots heel de wereld overkomt of lukken zal. Naarmate de bewustzijnsevolutie vordert komen er steeds meer dimensies bij met nieuwe problemen. Even de orde op aarde herstellen is mi raadzaam om de volgende confrontatie aan te gaan, weldra zitten we in de ruimte waar we dat intellect nog hard nodig zullen hebben. Anders gezegd, vooraleer te gaan vliegen zou ik even aandacht besteden aan de minderbedeelden opdat ook zij kunnen genieten van de mogelijkheden die er nu reeds zijn. Ik weet het, ook dat noemen we tegenwoordig een utopische gedachte, het geeft enkel te denken over dat ‘intellect’, niet?  

    7. Zeker en ik ga er volledig in mee , het is tijd geworden de minderbedeelden te betrekken in de evolutie , mij lijkt het ook zo te zijn dat men dan pas kan spreken van een waardige evolutie.Weg met die oogkleppen die de main stream media de planetaire bevolking heeft opgezet door de valse propaganda.Zelfs ‘de goede doelen’ in de media en organisaties zoals b.v. de V.N. blijken na redelijk onderzoek slechts een mantel te zijn voor de oligarchie machtsmonoplisten hun positie te kunnen behouden. Hypocrietie ten top!Dat informatie kan iedereen vinden op het internet als men het wenst tenminste , ontkenning kan veiliger voelen maar het draagt geen waarheid en slechts de waarheid die werkelijk is , kan ons bevrijden.Dat even off -topic als het ware beamend waarin ik je volg beste prosument.

    8. Ja, het voordeel is wel dat alle systemen of overkoepelende organisaties er al zijn, wat nu nog rest is een mentaliteitswijziging. De theorie is eenvoudig en duidelijk, nu dat denken nog even aanpassen. Nog even geduld en mensen mobiliseren, that’s all.

    9. Betse Jasper, welkom in de schijnwereld, die we met zijn allen gecreeerd hebben. In het land der blinden is eenoog de koning. Mvg Paul.

  1. Zeker niet, dat is wat bv Foucault bedoelt met het element van utopische gespletenheid. Eenvoudig gesteld, mensen zijn als zandkorrels vechtend om een stukje strand, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde maar door het oplaaiende stof zien we dat niet zo goed. De paradox wordt opgelost door de EN/EN interpretatie maar dat is voor het eenzijdig lineaire denken niet zo makkelijk om te begrijpen, het is een denken dat uitsluitend in OF/OF termen denkt waardoor de paradox ontstaat. De zgn ‘egotransverwarring’ is hier een verwijzing naar.   

   1. Als je er in de redelijkheidszin over nadenkt, is het een stompzinnige uitspraak, maw als je het niet weet zeg dat gewoon, dat schept meer duidelijkheid, dan een ongewisse antwoord. Er zal mi altijd iets geweest zijn, maar wat is een groot vraagteken denk ik. Mvg Paul.

    1. Niets is misschien juist wel gaan bestaan door de collectieve gedachte eraan.Maar dat is slechts een gedachte :)

    2. Niet-iets is hier een verwijzing naar het niet gemanifesteerde, dat waarin tijd en ruimte zich ontplooit maar zelf niet tijd, noch ruimte gebonden is. Aangezien het overal en nergens is, is het onmogelijk om het te volgen, je bent er immers altijd. :)

    3. Maar omdat het zichzelf niet manifesteerd , betekent dat niet automatisch dat het zichzelf niet kan ervaren .Op die wijze?

    4. Net zoals water geen dorst heeft, wie of wat is het dat überhaupt tijd of ruimte kan ervaren? Is het niet logisch om te denken dat het iets is dat niet-tijd, noch-ruimte is? Anders gezegd, dat wat ervaart is op zichzelf niet manifest.

    5. Kan ik dan wel de kracht LIEFDE als een vorm van trialisme zien?
     Daar het haast wel bewezen lijkt dat alles lijkt te floreren bij het
     ondervinden van deze kracht, dus LIEFDE, welke omnipotent lijkt door te werken
     bij het aanvaarden en geven ervan.Zou men op deze wereld meer vanuit
     die kracht te werk gaan in de vorm van medemenselijke LIEFDE maar ook in het
     algemeen, dan zou ook die kracht , door er in te geloven en het daarom ook uit
     te willen dragen als het ware wetenschappelijk die vorm van trialisme bevestigen.
     En op die manier vooruitgang en ware evolutie teweeg brengen, dus het floreren van
     de mensheid in het algemeen.Dat lijkt me een tijdloos trialisme te zijn.Mvg Jasper.

    6. Ja dat bezit zeker een mogelijkheid als ik het ontvang zelfs al sta ik er niet voor open kan ik er nadat ik/men er een tijdje mee geconfronteerd is geworden , floreren en opbloeien.In dat opzicht kan men dan wel stellen dat het buiten zichzelf als een sturende kracht aanwezig is of kan zijn.Ook als belangrijke leidende personen of alle daagse mensen dat een als leidraad zouden inzetten(medemenselijke liefde) zou het kracht hebben en bezitten,ook dan komt het van buitenaf en kan het mensen bereiken.Het is zelfs waarneembaar en voelbaar door de verandering in de vibratie/resonantie/energie van de mensheid, althans de verandering van kleur/toon.Transcedente meditatie getuigt ervan en dat is slechts in verhouding een minieme inzet (getalmatig gezien)door van het wensen van voorspoed en geluk /verbeteren dus floreren vanuit een onderliggende kracht welke een basis kent uit/in die kracht LIEFDE.Of door het te zijn door terug te keren naar de basis/kracht van het zijn/ontstaan de puurheid , geboren uit LIEFDE de oorsprong ,de oerknal.Te zien als zelfbehoud van de atomen door bewust te kiezen niet op de precieze zelfde plaats te zijn dan andere atomen.Om de oorspronkelijke botsing te voorkomen de oerknal ,dus Intelligentie geboren uit een vorm van LIEFDE (zelfbehoud)

    7. Bij transcendente meditatie verdwijnt de gemanifesteerde en tijdruimtelijke ik ten voorlopige titel en wordt de bron van het bestaan ervaren als oneindig, dit betekent (vanuit het individu bekeken) het overstijgen van de identificatie van materie of het ego waaraan we verkeerdelijk waarheidsgehalte toekennen. Wat rest zou je dan liefde kunnen noemen, dat wat ons allen verbindt maar tegelijkertijd dan ook zijn. Dit wil zeggen dat we een teweelediege natuur hebben, de innerlijke ik die zich verbindt met de uiterlijke ik (ic Jasper), en die innerlijke ik vergeten we soms. En die innerlijke ik bestaat al van lang voor de oerknal, wat op zich de logica zelve is. 

    8. Jasper, niet boos worden maar je begint wat door te draven met het trialisme. De Liefde is een gegeven die je eigenlijk alleen maar kunt geven en waar je dan eventueel respons op krijgt. Hoe kun je nu Liefde ontvangen als je zelf niet weet wat Liefde daadwerkelijk is? De transcedente wereld wil eigenlijk alleen maar zeggen, uit jezelf ontstijgen. Normaal gesproken is hier ook geen trialisme aanwezig. Mvg Paul.

    9. Mooie uitleg mijn dank beste Prosument, maar geen volledig antwoord lijkt me omdat je eigenlijk zelf al lijkt te beschrijven.Wat ons allen verbind, maar tegelijk het zijn. Verder beschrijf je LIEFDE vanuit jezelf/innerlijk het ego , maar LIEFDE kent een Omnipotente werking dat kan ik/men/jij niet helemaal verklaren vanuit die uitleg lijkt me.Het ontvankelijk zijn voor energieën dus ook de kracht/energie die ik/men LIEFDE noemt is buiten jezelf waarneembaar. Als men b.v. in een ruimte komt waarin een vrolijke liefdevolle stemming hangt dan is het waarneembaar buiten mijzelf dan kan die energie/kracht mij bëinvloeden maar ook het geheel als een externe kracht en is het dus ook waarneembaar buiten mijn/onze eigen innerlijke tweeledige natuur en dualiteit.Transcedente meditatie laat misdaadcijfers dalen en studieresultaten stijgen ook van mensen die het zelf niet beoefenden.Kun je dat verklaren vanuit die tweeledige innerlijke natuur?Dat geeft voor mij een Omnipotente werking weer van een helende /florerende kracht welke buiten onszelf ligt.Als ware het een trialisme.Die de omnipotente kracht van de buiten zichzelf liggende ook te ervaren kracht LIEFDE kent ,een drie-eenheid vormend met onze eigen dualiteit.Misschien komen we er zo niet helemaal uit maar dank je voor de mooie wisselwerking in deze verdere conversatie/discussie.Het heeft me verrijkt. Het blijft uitermate boeiend erover te filosoferen of na te denken.Ook Paul en anderen die hier reageerden ook bedankt voor de inspiratie we zijn allen deel van het geheel.Mvg Jasper.

    10.  Quote Paul “  Jasper, niet boos worden maar je begint wat door te draven met het trialisme.

     Natuurlijk niet beste Paul , het wel of niet aanvaarden van trialisme is en blijft een eigen keuze en vrijheid dat gaf jezelf al eerder aan.Fijn dat je aangeeft dat ik wat lijk te doordraven , dat is niet mijn bewuste intentie.Ik gaf het al respectvol aan aan in de laatste reactie dat we er misschien niet uit zouden komen.Mvg Jasper.

    11. Beste Japser, het is nog veel eenvoudiger dan dat. Wie wil filosoferen moet bereid zijn om te sterven, in het andere geval is het scrabbelen. Sterven heeft z’n voordelen maar ook nadelen, de tweeeldige natuur uit zich in het feit dat je zowel niets als iets bent, niets identificeert zich met iets. Het iets is wellicht datgene dat je denkt wat je bent, de vraag stelt zich hoe je ooit tot die gedachte gekomen bent. Dit alles ligt besloten in wat men egotransverwarring noemt maar wie bedenkt nu zoiets? Neem de trappen van de roos en je komt uit waar je al was, het is een boeiende reis om dat te ontdekken. 

    12. Ik begrijp je aangevoerde argumenten in deze.Mag/kan ik transverwarring ook zien in de term die ik liever aanvaard de leegheid van het denken door het aanvaarden van de non-dualiteit om zodoende te komen tot het hoger denken?

    13. Ieder heeft zo z’n voorkeur om het te benoemen, finaal is leegheid of volheid synoniem. Er is niemand die non-dualiteit kan aanvaarden, dat wordt steeds duidelijker wanneer het stervensproces zich voltrekt. Dit ‘sterven’ is een andere naam voor ‘bewustwording’, het is maar van welke kant je het wil bekijken. het kan op velerlei manieren omschreven worden, het is de ervaring waardoor de woorden duidelijk worden, niet andersom. 

    14. Beste Jasper, zoals prosument het al aangaf “Wie wil filosoferen moet bereid zijn om te sterven”. In deze stelling zit een grote diepgang in. Aan deze stelling zou ik iets willen toevoegen nl “Ervaren is Bewustwording”, door vele malen iets te ervaren, wordt de bewustwording steeds sterker en groter. Door dit gebeuren ga je dus stapje voor stapje dieper op het onderwerp in. Het is niet een gegeven dat je het even op een blauwe maandag regelt, doorgaans is het zo dat voor vele een life time nodig is om de vele bewustwordingen te verwerken, dat is zeer persoons gebonden. Als je de metafysica induikt begrijp je het denk ik beter, maar onderschat hierin niet dat het zware kost is en ook zijn tijd nodig heeft om dit gegeven te ervaren en dan bewust te worden. Persoonlijke noot: Hoe groter de fantasie van een kind in ontwikkeling is, hoe rijker later zijn/haar geest/denken zal zijn. Maw je ontwikkeld door deze fantasie een breder denk vlak. Terug naar je vraag in je reaktie op 26-07-2013 om 10.27 . We komen denk ik hier terug op het gegeven van transcedentie, kort door de bocht: uit jezelf ontstijgen. Er zijn maar heel weinig mensen die het vermogen hebben om hun dagelijkse denken volledig uit te schakelen en hun geest leeg kunnen maken. Dit vergt een discipline die een ongekende wilskracht nodig heeft. De mensen die hiermee bezig zijn hebben tig jaren nodig om maar een basis te leggen om dit gegeven te bereiken, duik die wereld maar eens in. Als je dan die wereld gaat bezien uit non dualiteit, zou het mi geen bestaansrecht hebben. Er zou alleen maar een leegte overblijven, dus geen inhoud om daarmee tot hoger denken te komen. Wat mi wel een zeer belangrijk gegeven is het abstractievermogen van de mens en haar/zijn ontwikkeling hierin, zoek dat ook eens op, let wel je hebt hierin verschillende mogelijkheden in. Mvg Paul.

    15. Ik dank jullie beiden voor die aanvulling en beantwoording net als al het andere kan ik er wat mee .Ik zie daarnaast het argument dat jullie beiden ook lijken te voeren dat het onmogelijk is om het als een constante status te ervaren , daarom en ook gezien de verdere argumenten volg ik de reden er in als een weten.Ik ga me er verder in verdiepen en begrijp zeker dat het geen blauwe maandag materiaal is ,het verdiend een respectvolle benadering.Ik ben zeer dankbaar voor de aangedragen uiteenzetting en antwoorden.Ik ga het met respect ook beschouwen als een levenswerk omdat het dat pad ook lijkt te volgen.Mvg Jasper.

    16. “Geest en materie ontstonden uit een gemeenschappelijke kosmische baarmoeder, het energieveld van het kwantumvacuüm. Door dit veld zijn we verbonden met de biosfeer en met de geest van andere mensen. Dit opent ons voor de samenleving, de natuur en de kosmos. Mystici en profeten kenden deze openheid al, maar moderne wetenschappers hebben deze openheid altijd ontkend en zagen de natuurwetenschap als de enige manier om de werkelijkheid te begrijpen. Maar nu keert het begrip van deze openheid ook weer terug naar de natuurwetenschap. Het verkeer tussen ons bewustzijn en de rest van de wereld is wellicht onophoudelijk en stroomt in beide richtingen. Alles wat zich in onze geest afspeelt, laat zijn sporen na in het informatieveld en alles is te ‘ontvangen’ door degenen die weten hoe ze zich moeten ‘afstemmen’ op de subtiele patronen van dit akasha veld. Het is – in de woorden van Vaclav Havel – alsof er een antenne bestaat die signalen ontvangt van een zender die de ervaring van het hele menselijke ras bevat.”  – Ervin Laszlo

    17. Dank je Prosument voor die waardevolle aanvulling en tevens verwijzing.Mvg Jasper.

 4. Het volgende is mijn eigen hypothese en zal er pas achter komen als mijn geest de pijp aan maarten geeft. Het is bekend, dat mensen die de bijna doods ervaring hebben in een moment fase het witte licht aanschouwden. Dit laatste doet mij denken aan een transparante wereld. Je zou in alle redelijkheid kunnen stellen, dat je dan mogelijk in de intercellulaire ruimte terecht komt. Als je vanuit dit punt verder zou gaan redeneren, en je bekijkt het dan vanuit de kosmos (universum), dan zou het vele mogelijkheden creeren. Bv: wie weet was er allang iets aanwezig voordat het ons nu bekende universum ontstond? Als dat zo zou zijn, zou het al vele vragen beantwoorden.   :-?  
   

  1. Ja, voorbij dat wit licht is er nog iets, niets. Lastig om uit te leggen dat iemand er zou geweest zijn aangezien dat op zich een contradictie is. Het is veel eenvoudiger om bakstenen op elkaar te stapelen en voor de armsten een huisje te bouwen. Althans, in theorie toch. 

  2. Ik heb wel eens ergens gelezen dat Japanners dan een mooie tuin zien inplaats van dat witte licht, en daarom vind ik het erg twijfelachtig.
   Schijnbaar is het slechts een droom.

    1. Nee ik heb het alleen over de b.d.e. volgens mij is het niet wat het lijkt.
     En verders zijn er ook nog wel wat andere dingen te bedenken zoals woeker polissen of rommel hypotheken of nachtmerries.
     Ik heb het wel over slechte misleidende dromen.

    2. Je zal het dan beslist ook ervaren hebben, ga ik vanuit. Ja, er zijn nogal wat misleidingen, dat is een zekerheid maar heeft gevolgen voor hoe we dit alles kunnen intepreteren.

  3. Misschien is dat ‘witte licht’ wel de allesomvattende collectieve energie welke de oorsprong van het gehele universum is , wit licht is puur.Als men dat in de context ziet van een reine start zoals een baby een schone lei heeft is het ‘witte licht’ puur en onbeschreven en daarom kan het alles worden wat het wenst te zijn (creatie/bewustheid /vorming).Maar dat is ook slechts een gedachte die ik wens te delen.Mvg Jasper.

   1. Beste Jasper, zo kijk ik er ook naar. Je zou dus dan ook het volgende kunnen stellen: Als je een Piramide op zijn kop zet en je zet de menselijke wetenschap en kennis onder in de punt, dan weten we eigenlijk nog niets. En hebben we nog een lange weg van miljarden jaren te gaan om alles te ontdekken. Nog een gegeven: We hebben zwarte gaten in het universum ontdekt, het zou zeer aannemelijk kunnen zijn, dat ons stelsel ook een zwart gat is. Tot slot: stof om over na te denken, Als ons stoffelijk lichaam ten einde is en afsterft, dan zal er in mijn denken een atoom het lichaam ontstijgen, zelf noem ik het de levensatoom, waarin alles is in opgeslagen van het desbetreffende individu. In de beredenering zou het goed kunnen, dat deze (levens)atoom zijn reis maakt in de intercellulaire ruimte. Daarnaast zou je kunnen stellen dat zoals we het dan benoemen het witte licht en of de transparante omgeving waarin we op dat moment vertoeven, de snelheid een ongekende grootsheid heeft. Misschien stof om over na te denken?! Mvg Paul.

Laat een reactie achter