Er is in de VS veel rijkdom, maar deze is nogal oneven verdeeld.

Nieuwste lage-lonenland: Amerika

Wereldwijd bestaat erg nogal wat aversie tegen de Amerikanen, maar de modale Amerikaan moet lange werkdagen maken tegen een karig loon. Alleen omdat Amerikanen veel meer en langer werken dan bijvoorbeeld Europeanen, hebben ze een hogere levensstandaard.

Bruto minimumloon in VS lager dan netto bijstandsuitkering in Nederland
Het inkomen per persoon in de VS was in 2010 vergelijkbaar met dat in Nederland [1]. Daar zal nu niet veel aan veranderd zijn. Omdat de inkomensongelijkheid in de VS veel groter is dan hier, betekent dat dat het modale inkomen in de VS aanmerkelijk lager ligt dan dat in Nederland. Vakken vullen bij de Wal Mart bijvoorbeeld, de enorme warenhuisketen die in de VS alomtegenwoordig is en met haar lage prijzen en enorme assortiment als een bulldozer over de concurrentie heen is gewalst, schuift per uur rond een dollar of 8,60[2], dus rond de zeven euro. Bruto. Dat komt bij een veertigurige werkweek neer op een jaarinkomen van iets meer dan zestienduizend euro. Een bijstandsuitkering voor een samenwonend paar in Nederland (€ 16 620 per jaar in 2011, netto) is hoger. Wal Mart is geen randverschijnsel: het bedrijf is in zijn eentje al goed voor twee procent van het Amerikaanse bruto nationaal product en heeft meer dan twee miljoen mensen in dienst. Ook vakantie is bij Amerikanen schaars: de norm is veertien vakantiedagen per jaar. Alleen al de zomervakantie is in Nederland langer.

Er is in de VS veel rijkdom, maar deze is nogal oneven verdeeld.
Er is in de VS veel rijkdom, maar deze is nogal ongelijk verdeeld.

Lage lonen maken ondernemers lui
Omdat de lonen in de VS zo laag zijn (het federale minimumloon is 7,25 dollar per uur (€ 5,30)), is er ook geen prikkel voor fabrikanten om te automatiseren. Daarom zie je nog veel levensgevaarlijke ouderwetse apparatuur in Amerikaanse fabrieken staan. Vergelijk deze situatie met die in Japan of in Zwitserland, waar nu op grote schaal industriële robots worden ingezet. De Japanners en Zwitserse fabrikanten moeten wel: de minimumlonen liggen daar een stuk hoger. Ook kent de Zwitserse arbeidsinspectie geen pardon.

Keihard werken en toch meer belasting betalen dan de superrijken
De inkomens in de VS per huishouden zijn toch hoger dan hier, omdat de Amerikanen massaal beide werken en ook lange werkdagen maken: gemiddeld 8,4 uur per dag. Een tweede of derde baantje om het hoofd boven water te houden zijn geen uitzondering. Voldoende om in andere landen een revolutie uit te laten breken, maar waarschijnlijk hebben de Amerikanen daar geen tijd voor. Weliswaar is het BNP van de VS zeer hoog, maar daar profiteert vooral de toplaag en de hogere middenklasse van. Die kan voor weinig geld illegale of legale Mexicaanse immigranten inhuren als bijvoorbeeld schoonmakers of babysitters.

Veel Amerikanen komen er zo langzamerhand achter dat ze procentueel meer belasting betalen dan de zeer rijken. Een flat tax, wat een zegen zou zijn om een einde te maken aan belastingfraude en belastinginning aangenaam eenvoudig zou maken, doet progressief Nederland al moord en brand schreeuwen, maar de Amerikanen kennen zelfs in feite een degressieve inkomstenbelasting. Procentueel betalen de rijksten  minder belasting dan iemand met een modaal inkomen, want hun inkomen komt hoofdzakelijk uit beleggingen en bv’s en wordt niet belast met loonbelastingen. Zeker als ze gebruik maken van trusts in belastingparadijzen. Ook in Nederland worden werkenden veel zwaarder gemolken dan speculanten. Kortom: ik begrijp die demonstranten van de Occupy beweging wel.

Lees ook: Amerikanen worden armer (Cassandra Club)

Bronnen
1. Wikipedia ex. IMF, CIA, Wereldbank
2. Walmart hourly wages, Glasshouse.com

13 gedachten over “Nieuwste lage-lonenland: Amerika”

 1. Erg interessant. Al jaren horen we de liberalen zeggen dat het verschil tussen werken en niet werken groter moet worden. Men wilde sociale uitkeringen zo laag maken, dat je er niet van kunt leven.
  Nu zeggen de liberalen dat ook de lonen omlaag moeten om te kunnen concurreren met China en andere lage lonenlanden.
  Er komt vanzelf een moment dat de lonen zo laag worden, dat je niet meer wilt gaan werken.

 2. Hoe dan ook: ik hoop dat de gemiddelde Nederlander iets met deze kennis doet en de volgende keer als we een Amerikaan ontmoeten of het over een Amerikaan hebben eens wat milder en positiever zijn over dit volk van harde werkers, optimisten ( soms tegen beter weten in ) en doorzetters.
  Ik heb zelf Amerikaanse familie en ik kan je zeggen dat wij hier in Nederland af en toe nog wat van deze mensen kunnen leren.
  Om nog maar te zwijgen over de historische dankbaarheid die we voor hun opofferingen zouden moeten hebben.

 3. @Bemoeier,

  Nee, echt vrij worden = je eigen groente en fruit verbouwen.
  Ik zie het zoveel hier in Brazilië maar moet toegeven dat zowel vruchtbare grond als neerslag als klimaat meewerken.

  @Frank,

  Nee, die USSA deed dat uit eigenbelang.
  Marshall hulp, iemand?
  Was geen hulp maar een lening net als de hulp van het IMF.
  Allemaal made in de u-naai-us-steeds, de zelfbenoemde voortuin uit noord amerika.

 4. @Moerstaal,

  Om welke reden de REGERING besloten heeft tot interventie in het Europa van de jaren veertig, tja maakt het uit?
  Feit is dat er een half miljoen Amerikaanse jongens en mannen zijn gevallen voor onze toekomst. En voor jouw vrijheid om hen nu belachelijk te maken en ondankbaar te zijn.

  1. Die US-of-north-A zijn te belangrijk. Het is maar 4% van de bevolking en toch hebben ze ruwweg de helft van alle assets in handen. Kijk maar naar wat je koopt, denk aan de media, zoals CD en Video of medicatie of wapens, allemaal made in de USA of de patenten bevinden zich daar.
   De consensus in Brazilië, mijn tweede thuisland is gelukkig anders. Het is net als de rest van Latijns Amerika 500 uitgebuit, eerst door Europa en later door het noorden.
   Democratische bewegingen werden door de blanke elite en CIA ondermijnd.
   Als je de lijst ziet van militaire interventies, CIA bemoeienissen en militaire basissen dan weet je dat er iets goed fout zit.
   Overigens staat de bevrijding niet alleen op conto van die yankees.
   Vergeet de USSR niet, de Britten en alle gemenebestlanden van het Britse koningsrijk.

   1. Gelukkig kwam er in 1984 een nieuwe regering met een nieuwe grondwet, waarna Brazilië een democratie werd. De regering moet vervolgens de problemen zoals illegale ontbossing tegengaan, maar President Lula heeft hier echter ook belang bij. (rapport Greenpeace.)
    De kinderuitbuiting is heel bekend of ook de uitbuiting op suikerrietplantages voor ethanol. (rapport Solidaridad.) Maar dat doet niks af van uitbuiting door andere landen.

  2. Misschien had de Opa van Bush geen benzine aan het Naziregime moeten leveren, dan was de oorlog al veel eerder gestopt met heel wat minder rampspoed in Europa. Maar goed Amerika kwam ons op het laatste moment te hulp maar wel met een prijs en zij hadden er ook flink voordeel van want ze waren heel bang dat we anders alsnog Russisch gingen leren.

   In Zeitgeist Addendum legt een ex CIA man uit wat Amerika overal ter wereld doet, als economic hitman heeft hij zelf meegewerkt aan het omverwerpen van democratische regimes. Ik ben heel blij dat Zuid Amerika het juk van de USA van zich af heeft weten te werpen en hoop dat het ze voor de wind blijft gaan.

   Ik moet overigens toegeven dat de postieve en werklustige mentaliteit van Amerikanen zeer te prijzen is. Toch getuigd het soms ook van een stuk naiviteit en oppervlakkigheid. Ik hoop vooral dat Amerika nu zelf ook eens wakker wordt, zijn excuses maakt voor het beleid wat ze de afgelopen jaren hebben gevoerd en ik hoop oprecht dat Amerika zijn eigen bevolking weer snel op de rails helpt, 1 op de 4 kinderen op de voedselbonnen dat is toch wel echt een groot probleem wat niet nodig zou moeten zijn. Geef ze er op Wall street van langs en maak Amerika weer echt een land of the brave and the free.

 5. @Douwe,

  Hoezeer ik jouw reactie onderschrijf en waardeer als tegengeluid op Frank zijn lauwe geschiedenisboek aftreksel vrees ik dat ik je naïef mag noemen. Vat dit niet verkeerd op maar als je weet wat er achter zit… Er is namelijk geen crisis in de zin van te kort aan geld of te vreten of teveel schulden, sterker nog er is nog nooit zo veel productie geweest en ook nog nooit zoveel geld. Het hoofdprobleem is dat de rijke families, multinationals en clubjes als de FED als psychopaten het financiële systeem hebben leeg getrokken en tevens de democratie om zeep hebben geholpen. Vergeet ook niet dat die machten het monopolie hebben op geweld en o.a. de NAVO misbruiken. Ipv een defensie organisatie is het een interventie macht geworden om belangrijke assets in handen te krijgen (olie) en onwelwillende dictaturen die niet mee willen werken aan het uitrollen van de NWO onder de knoet te krijgen. Daarnaast hapert er op andere niveaus nog het eea. maar dit is de grootste zonde qua perversie en omvang. De kracht van het geld is groter dan de democratische krachten. Neem maar eens een kijkje op het broodnuchtere en onafhankelijke forum http://biflatie.nl/ !

 6. @ Moerstaal,

  Daarom drukte ik het woord Regering ook dik af, om te onderstrepen dat er een wezenlijk verschil is tussen de beleidsmakers in Washington en de gewone Amerikaan.
  Die gewone Amerikaan ging Nazi-Duitsland en Feodaal Japan niet te lijf om een America-centrisch
  wereldbeeld te scheppen, die namen de wapens op omdat ze de gruwelijke Nazi-dictatuur wilden bestrijden en de aanval op Pearl Harbour wilden wreken.
  Ik ben niet naief en blind voor de kwade kanten van Washington’s beleid, ik vind alleen dat er in de publijke opinie meer verschil gemaakt mag worden tussen de Amerikaanse burgers en het egoistische beleid van bepaalde beleidsmakers in Washington.

 7. Laat duidelijk zijn dat het Amerikaanse volk zich niet in WOII wenste te mengen, ondanks verwoede pogingen van sommige politici. De ‘onverwachte’ aanval op Pearl Harbor kwam hen dan ook prima uit om tòch ten strijde te kunnen trekken. Over opofferingen gesproken: van de miljoenen doden in WOII waren er 23,6 miljoen Russisch en 418.550 Amerikaans, althans volgens Wikipedia. Er circuleren ook andere cijfers en statistieken, maar per saldo komen die vaak op dezelfde verhoudingen neer.

Laat een reactie achter