Schoolklassen worden steeds meer volgepropt met moderne techniek, maar de onderwijsopzet blijft negentiende-eeuws. Bron plaatje: Ademloos vzw

Belang scholing wordt overschat

We horen het politici als Pechtold (D66) steeds opnieuw kraaien: onderwijs, kenniseconomie. Hoe belangrijk is formeel onderwijs eigenlijk? Is onderwijs in de huidige vorm niet zwaar achterhaald?

Waar is onderwijs in theorie goed voor?
Een pasgeboren baby is niet in staat om direct aan de slag te gaan als bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur, instrumentmaker of VSLI chipsontwerper. Daarvoor is een jarenlang proces nodig, dat het menselijk brein laat rijpen voor het functioneren in deze fysieke wereld en voorbereidt om te kunnen werken. In theorie moet het onderwijs hierbij een essentiële rol spelen.

Schoolklassen worden steeds meer volgepropt met moderne techniek, maar de onderwijsopzet blijft negentiende-eeuws. Bron plaatje: Ademloos vzw
Schoolklassen worden steeds meer volgepropt met moderne techniek, maar de onderwijsopzet blijft negentiende-eeuws. Bron plaatje: Ademloos vzw

Wat komt er in de praktijk van terecht?
De belangrijkste vaardigheden leert een mens van de ouders, vooral de moeder, en door uitproberen en imiteren.
Als een kind een jaar of vier is, gaat het naar de kleuterschool, nu bekend als groep één. Hier wordt het door een groep onderwijskundigen bijgeschaafd tot het voldoet aan de norm, een soort hondenschool voor mensen als het ware. Denk aan dingen als stilzitten, met twee woorden spreken en respect hebben voor het gezag. Nuttiger vaardigheden, die helaas wat ondergesneeuwd raken zijn bijvoorbeeld je concentreren op één taak en motoriek.

Daarna leert het enkele nuttige vaardigheden om te functioneren in de maatschappij van ongeveer tien jaar geleden, zoals lezen, schrijven, rekenen en klokkijken. Ook wordt de heersende politiek-religieuze ideologie van de kaste die op dit moment het onderwijs beheerst, onder dissidenten bekend als ietsisme, multikul en policor, er ingehamerd. Kinderen die afwijken van de norm, worden door gespecialiseerde kinder-deskundologen en gogen bijgesnoeid en bijgehamerd tot ze voldoen aan de norm.
Dit proces wordt voortgezet op de middelbare school. Het resultaat laat zich raden: massale schooluitval, want kinderen hebben wel wat beters te doen dan deelnemen aan georganiseerde hersenspoeling en achterhaalde meuk te leren.

Waarom gaat het dan nog steeds goed in Nederland?
Succesvolle ondernemers zijn niet achterlijk. Ze zien steeds meer in dat de zogeheten onderwijskundigen in Nederland niet in staat zijn om te leveren wat zij vragen. Dus hebben branches zelf activiteiten op touw gezet om hun mensen bij te scholen. Ook de wat slimmere werknemers zijn er goed van doordrongen dat ze voortdurend bij moeten scholen om interessant te blijven voor hun baas.

Hoe kan het onderwijs voorbereiden op de wereld van morgen?
Op dit moment levert het onderwijs eenheidsworst af. Erg handig voor de eigenaar van een textielfabriek, maar helaas (of liever gezegd: gelukkig): die staan er in Nederland niet meer. Tenzij het een hyperinnovatief bedrijf als TenCate betreft, met, voorzichtig uitgedrukt, wat hogere eisen aan het personeel.
Het onderwijs zal dus meer klantgericht moeten worden. Druktemakers moet je bijvoorbeeld veel beweging en leren door doen bieden, voor de meer stille kinderen zijn boeken en gedetailleerd knutselwerk wel geschikt.
Er zal meer nadruk moeten komen op vaardigheden die positief gecorreleerd zijn met succes, zoals zelfdiscipline, prestatiemotivatie en gevoel voor kwaliteit. Zo ook positief en probleemoplossend denken. En, zeggen wij als Visionair.nl natuurlijk: visionair denken.
Essentiële basisvaardigheden die ook in de toekomst belangrijk blijven zijn lezen, schrijven en rekenen. Hierbij gevoegd kan mensenkennis, elementaire filosofie, wat kennis over Nederland en de rest van het heelal en basale natuurwetenschappelijke kennis worden. Het allerbelangrijkste is nieuwsgierigheid in kinderen aan te kweken. Nieuwsgierige kinderen komen wel aan hun kennis, desnoods uit de bibliotheek of internet.

6 gedachten over “Belang scholing wordt overschat”

 1. Sta ook niet achter de manier waarop de systemen althans globaal genomen, nu en eerder in mijn tijd functioneerden. Voor het aanleren van de hierboven beschreven basisdisciplines blijven we echter wel afhankelijk van deskundige opleidings instituten. Mee eens, maar hoe het dan moet??? Zelf geef ik de voorkeur aan autodidact studies, met daaraan gekoppeld gratis praktijk staatsexamens, of ditzelfde, maar dan gefinancierd door specifiek in een bepaald persoon geïnteresseerde bedrijfstakken. Voeg daar een basisinkomen voor iedereen aan toe, en men kan daardoor leren in het tempo dat bij het individu past.

 2. Bas van Stapelberg

  Wel een goed idee van antares. Even een reactie op de zin- onderwijskundigen zijn niet in staat om te leveren war er gevraagd wordt. Ja wat ondernemers vragen heeft niks met onderwijskunde te maken dat klopt. Onderwijskundigen zijn daarentegen wel degelijk in staat om leer en les programma’s te maken dat bijna iedereen zijn vwo diploma zou kunnen halen. Alleen de onderwijskundigen zijn ook slechts loonslaven van scholen/ opleidingsinstituten. Ook een misverstand uit de wereld helpen. Veel mensen denken dat op hogescholen/ universiteiten goed onderwijskunde is. Dit is een groot misverstand, een juf/ meester weet meer van onderwijskunde af dan professoren of hogeschool docenten, deze groep begrijpt juist bitter weinig van onderwijskunde.

  1. De manier waarop onderwijskundigen in dit artikel worden afgekraakt is bijna vuil te noemen. Gelukkig relativeer jij het weer. Echter ben ik het niet eens met je argument dat juffen en meesters meer van onderwijskunde af weten. Momenteel doe ik de opleiding tot academische leerkracht primair onderwijs. Waarbij ik zowel onderwijskunde als pabo doe en in de praktijk zie je dat juffen en meesters niks van onderwijskunde weten. De manier waarop een nieuwe schoolmethode wordt gekozen is vaak ondoordacht en niet kritisch. Onderwijkskundigen van hogescholen/ universiteiten kunnen dit wel. Zij worden opgeleid om analytisch en kritisch de literatuur met de praktijk te vergelijken. Daarnaast lijkt het mij sterk dat een professor weinig van onderwijskunde af weet, terwijl hij het vak moet geven.

   Kortom, het artikel zet je leuk aan het denken, maar is helaas vanuit één perspectief geschreven. Daarbij Bas is jouw reactie onjuist en misschien gebasseerd op een verkeerde ervaring.

 3. STUDEREN: “Motivatie is belangrijker dan Intelligentie! “.

  Dat schreef arbeidspsycholoog Rutger Kappe in zijn proefschrift, waarmee hij in 2011 promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
  http://blog.youngworks.nl/wp-content/uploads/2011/12/ProefschriftKappe.pdf

  Het blijkt volgens dit proefschrift dat je helemaal niet Slim hoeft te zijn om een succesvol student te zijn maar dat Discipline en Motivatie belangrijker zijn. Heel interessant onderwerp, maak het onderwijs leuk of laat de leerling zelf de richting bepalen wat hij of zij wil leren. Geloof dat ze dit systeem min of meer bij de vrije school toepassen.

  Ik denk dat als ik vroeger meer gemotiveerd zou zijn geweest om te leren op school, dat ik vandaag de dag dan meer succes had gehad.

  1. Zoveel mensen zien pas achteraf dat als ze vroeger leergieriger en gemotiveerder waren, andere vakken hadden gekozen of het algehele niveau omhoog hadden kunnen brengen dat ze verder waren gekomen dan nu het geval is.
   Soms doen mensen een beetje badinerend over de schoolcarrière met name als het om de middelbare school gaat. Alsof het pas begint bij het ho/wo, maar zoveel mensen komen gewoon niet verder dan de middelbare school. En de vakken die je daar krijgt gaan toch wel ergens over.
   Ik kijk graag naar de toekomst en met de verdergaande robotisering in de komende decennia wordt de kans op een leven met veel vrije tijd steeds groter. Het zou zo mooi zijn als het studieniveau omhoog gaat als men daarvoor de tijd heeft.
   Alleen al voor de algemeen vormende vakken zoals op het havo/vwo valt er nog een wereld te winnen als eindniveau voor toekomstige generaties. Nu wordt er gewerkt met profielen al was er ook veel goeds te zeggen over het vrije vakkenpakket. Je wordt een voller mens met een beter begrip van de wereld als je talen, geschiedenis, maatschappijleer, topografie (uitbreiding ruimtekunde), filosofie, economie, recht, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, e.d. beheerst. En omdat dit voor veel mensen nogal veel is, zou je ook op latere leeftijd kunnen beginnen met deze studie al is vanuit een betere motivatie. Er gaat voor veel mensen nog een wereld open met havo/vwo als eindniveau!
   Onderwijs is zó belangrijk dat dit voor D66 een speerpunt is. Ik ben daar ook wel voor.

Laat een reactie achter