De drie heren met hun secondanten in betere tijden. Bron: GeenStijl.

Gevolgen stuklopen Catshuisberaad: ramp of nieuwe kans?

Het begrotingstekort (en dus de staatsschuld) van Nederland loopt snel op. Vandaar dat een extra bezuinigingsronde nodig is, volgens de meesten. Is het stuklopen van het overleg hierover een ramp, zoals de meesten denken?

De drie heren met hun secondanten in betere tijden. Bron: GeenStijl.
De drie heren met hun secondanten in betere tijden. Bron: GeenStijl.

De situatie
Mede door het nationaliseren van ABN Amro, ligt de Nederlandse staatsschuld, met 400 miljard euro meer dan 64% van het BNP, nu ver boven de Europese norm van 60%. Een hogere staatsschuld betekent betalen van meer rente in absolute zin. Ook wordt Nederland minder kredietwaardig, waardoor ook de rente voor nieuwe leningen op gaat lopen. Bezuinigen is dus nodig, vinden veel economen. En dat gebeurde ook bij het Catshuisberaad. In principe zou het begrotingstekort door de extra bezuinigingen en belastingen terug zijn gebracht tot 2,8 procent. Zelfs iets onder de Brusselse norm dus. De vraag is alleen of de voorgestelde bezuinigingen en lastenverzwaringen niet erger zijn dan de kwaal.

Wat waren de voorgestelde bezuinigingen?
Uitgelekte voorlopige uitkomsten waren:

 • BTW verhoogd van 6% naar 7% resp. van 19% naar 21%.
  Geen bezuiniging maar een belastingverhoging. De gevolgen: een koopkrachtdaling met 1,5%). Dit zou 4,7 miljard euro opbrengen (en de burgers, vooral de armsten, 4,7 miljard euro kosten).
 • Een snelle verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2015.
  De gevolgen: minder doorstroom op de arbeidsmarkt, maar meer werkenden. Bitter hard nodig, nu de beroepsbevolking de komende jaren flink zal dalen. Op zich een verstandige maatregel dus. Wel moeten werkgevers deze mensen in dienst willen nemen/houden.
 • Bevriezing van ambtenarensalarissen.
  Dit zou 4 miljard euro opbrengen. Ambtenaren in Nederland krijgen structureel meer betaald dan mensen in het bedrijfsleven; op zich is ook dit dus een verstandige maatregel.
 • Eigen bijdrage van €9 per recept en € 600 miljoen bezuinigen op de AWBZ.
  Dit zou bijna twee miljard opleveren. Inderdaad lopen de kosten van de AWBZ (23,5 miljard in 2010) enorm uit de hand; ingrijpen hier is absoluut noodzakelijk. Dit zal alleen veel harder en gestructureerder moeten gebeuren dan nu, bijvoorbeeld door het schrappen van bureaucratie en niet-werkzame en overbodige behandelingen, stoppen met nieuwbouw, het de laan uitsturen van het meeste niet-uitvoerend personeel en het verlagen van salarissen of ontslaan van incompetente medisch specialisten. Het eigen risico is nu al hoog; de extra kosten voor recepten pakt chronische patiënten extra.
 • De hypotheekrenteaftrek geldt niet meer voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken.
  Een visieloze maatregel; mensen sluiten niet voor niets een aflossingsvrije hypotheek af, bijvoorbeeld omdat hun inkomsten zeer variabel zijn. Beter zou zijn alle hypotheekrente over meer dan 60% van de WOZ-waarde (executiewaarde) niet meer aftrekbaar te maken. Ook voor bestaande hypotheekhouders, die nu onrechtvaardig worden voorgetrokken. Hiermee voorkom je namelijk dat huiseigenaren zich onverantwoord in de schulden steken. Dit is een lastenverzwaring die wél zin heeft.
 • Een bezuiniging van 750 miljoen euro op ontwikkelingshulp.
  Deze bezuiniging is veel te laag. Beter is het de onwerkzame en vernederende ontwikkelingshulp in zijn geheel af te schaffen, vaccinatieprogramma’s en noodhulp uitgezonderd. Dit brengt ongeveer 3 miljard op.
 • Afschaffen van de studiebeurs voor studenten. Deze krijgen een leenbeurs.
  Leerlingen zullen eerder kiezen voor werken dan studeren, waardoor niets terecht komt van de kenniseconomie. Niet voor niets opgenomen in onze topdrie domste bezuinigingen.

Nieuwe kans
We hoeven er mijns inziens geen traan om te laten dat dit pakket bezuinigingen niet door wordt gezet. In feite gaat het hier om kaasschaven en belastingverhogingen en worden de problemen, waardoor de overheidsuitgaven steeds stijgen, niet structureel opgelost. Heilige koeien van zoweel links als rechts hebben tot de huidige wantoestanden geleid, een Goldman Sachs-puppets vrij zakenkabinet, gedragen door de belangrijkste grote partijen (VVD, PvdA, SP, PVV)  kan hier orde op zaken brengen.

18 gedachten over “Gevolgen stuklopen Catshuisberaad: ramp of nieuwe kans?”

 1. Heb je enige aanwijzing dat het alternatief van Samson en Roemer beter zou uitpakken?
  Ik neem aan dat een kabinet van bijv. CDA-SP-PvdA helemaal niets zal bezuinigen op ontwikkelingshulp om maar iets te noemen.
  Hoe je het ook keert of draait een dergelijk kabinet is het enige reële alternatief. De vraag is of we niet van de regen in de drup belanden.

  1. Nee, ik vrees dat met deze twee heren van verstandig beleid al helemaal niets terecht komt. Daarom is denk ik een zakenkabinet het beste. Uiteraard zullen vertegenwoordigers van het bankenkartel en de Bilderbergconferentie geweerd moeten worden.

 2. Volgens mij lopen we precies op het schema van de internationale elite die de controle heeft over het bankensysteem. Ik heb vanochtend https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/update-hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/ nog even bijgewerkt en de politiek heeft niets te zeggen over het geldsysteem waar zijzelf en hun hele volk gebruik van maakt. Het systeem rolt vrolijk verder richting implosie en terwijl dit gebeurt wordt de hele bevolking van Europa uitgekleed terwijl de topelite uit de bancaire wereld meer geld naar binnen harkt dan ooit tevoren. 

  Verstandig van deze elite om de mainstream media onder hun hoede te nemen waardoor de gemiddelde Nederlander via deze media vooral bullshit te horen krijgt over de oorzaken van de crisis en wie eigenlijk de vruchten plukken van de huidige crisis. Zie voor de details van mediaconcentratie en manipulatie ook https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/gebrek-aan-onafhankelijke-media-in-nederland/

  Het systeem moet worden gereset als je de logica van het huidige economische systeem begrijpt, dit moet door de onmogelijke eis van continue exponentiële groei die dit systeem eist. De vraag is alleen hoe gaan we die reset van het systeem uitvoeren. We kunnen morgen alle schulden laten kwijtschelden en iedereen weer op de 0 laten beginnen. Ondanks wat mensen is aangepraat is dit in het voordeel van 90% van de bevolking. Echter die laatste 10% rijksten wil dit natuurlijk koste wat het kost voorkomen.  

  Daarbij zullen we in mijn opinie echter veel verder moeten gaan en zullen we echt het systeem zelf moeten aanpakken, het recht op geldcreatie in de vorm van schulden en daar rente over mogen vragen kan niet langer in private handen blijven. Als je tenminste wilt voorkomen dat we dit soort crisissen om de zoveel decennia gaan krijgen waarbij de hele reeele waarde van de economie wordt overgedragen aan de beheerders van de virtuele geld als schuld schep economie.

  Ook zouden we moeten bekijken of je uberhaupt niet het hele systeem van geld als schuld en rente zou moeten afschaffen. Wellicht moeten we nog veel radicaler het hele systeem van het uitruilen van goederen en diensten tussen mensen veranderen. Tijd ruilen, een kleureneconomie, een cooperatieve economie inplaats van een competatieve, een resource based economy. 

  Echter ongeacht de politieke club, als we dit systeem blijven volgen wordt de welvaartsstaat en de middenklasse van Nederland zeker afgebroken. De politici mogen echter vechten om welke delen als eerste ten onder mogen gaan… En wellicht daarna in de voetsporen treden van een Gerrit Zalm, Wouter Bos en Jan Peter Balkenende en een goed betaald baantje in de financiële wereld krijgen toegeschoven. Laat je dus niet afleiden door de poppenkast van de politiek en richt de pijlen op de daadwerkelijk controleurs en manipulators van ons geldsysteem zou ik zeggen. Zie daarvoor o.a. https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/de-top-van-de-piramide-de-rothschilds/

  Tot zover wellicht genoeg “harde waarheid” op de zondagochtend. Ik ga mijn permacultuurtuintje nog maar eens aanharken. Wordt het al eens tijd om de guillotines te slijpen? :-) 1 mei staat er in ieder geval een groot protest gepland. Zie de details op http://www.rondjebinnenhof.nl/help-mee-voor-1-mei-2012/

  1. Klopt geheel. De banken lenen geld van de centrale bank, dat ze weer moeten terugbetalen, met rente. De enige manier waarop de reële geldhoeveelheid wordt vergroot is door faillisementen. In feite is het geld dat in omloop is gewoon schuld. Uiteindelijk zal dat dan ook wel gebeuren.

  2. Ok, ik neem even aan dat dit waar is. Wat kan ik als burger hier aan doen om ervoor te zorgen dat ik mij de verwachte implosie kan overleven? Hoe ik mij goed voorbereiden op deze implosie?
   En andere vraag: wanneer verwacht je dat deze implosie gaat plaatsvinden? En gaat hetzelfde gebeuren als bijvoorbeeld in Argentinië in 2001? Of De Grote Depressie van de jaren 30 van de vorige eeuw? Of zullen er andere financieel-economische scenario’s mogelijk zijn?

   1. Dit artikel met de titel Wat als de Euro in zou storten kan je wellicht wat tips geven om je voor te bereiden. https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/wat-als-de-euro-zou-instorten/  
    Over wanneer het in zal storten durf ik niets te zeggen. Zowel in de VS en in de EU printen scheppen de centrale banken al bijna een jaar biljoenen Euro`s en Dollars in de vorm van goedkope leningen aan de banken die er staatspapier mee opkopen zodat het volk rente mag betalen over hun staatsleningen aan de banken…

    Grappig genoeg zijn het private bankiers die deze instituten onder controle hebben en hun vriendjes bij andere banken lenen dit geld goedkoop en kunnen zo hun bonussen nog flink blijven uitbetalen. Daarbij staat in heel Europa nu een rits aan staatsbedrijven te koop dus de snoepwinkel wordt momenteel vrolijk geplunderd door deze mensen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze het systeem dus nog wel even drijvende houden totdat heel Europa er ongeveer zo uitziet als Griekenland, alles van echte waarde gestript is en dan zal er wel eens op de reset worden gedrukt. Daarbij is dit gewoon geldprinten natuurlijk en zorgt dat voor inflatie maar ja dat doet het pas op termijn dus dat is ook de gewone man die daar de nadelen van plukt en de bankenelite die daar de voordelen van plukt.

    Als dezelfde mensen na de reset dan nog steeds het recht op geldcreatie in handen hebben beginnen we vrolijk een niewe cyclus…  

    Dit wordt al een jaartje of 2000 gedaan dus er is weinig echt nieuws onder zon. Behalve wellicht dat in deze tijd van het internet telkens meer mensen de mechanismen en oplichterspraktijken van dit bankencartel leren doorzien.

    1. Bedankt voor de reactie. Zelf ik heb een boek van Willem Middelkoop. Volgens hem zijn er 4 scenario’s: deflatie, hyperinflatie, het Japanse scenario of The Unthinkable. Dat laatste is voor het laatst in 2001 in Argentinië gebeurd. Toen heeft daar een reset plaatsgevonden.
     Waarschijnlijk lijkt me het Japanse scenario. Kijk maar wat er in Japan nu gebeurd. Dat zou wel eens het lot kunnen zijn van de EU voor de komende jaren.

 3.  
  Als aanhanger van het Rijnlandse model hoop ik op een nieuwe kans. Een kans die de overheid aangrijpt meer te gaan organiseren conform dit model in plaats van het Angelsaksisch model waar de Nederlandse samenleving de laatste 30 jaar sterk door beïnvloed is. Dat zou het beste zijn voor de samenleving op de langere termijn.  Voor meer informatie over dit model: http://www.rijnland-weblog.nl
   
  Politiek en economisch bekeken kan het wel eens een ramp worden zolang we nog aan dit systeem vast zitten en politici vrolijk naar de banken blijven luisteren.  Er is dan alleen maar sprake van een keuze tussen twee kwaden: 1) wacht je langer/doe je niets dan verlies je je AAA en gaat de staatsschuld alleen maar verder omhoog, want het wordt duurder om geld te lenen vanwege de hogere rente. Of: 2) je gaat bezuinigen op de korte termijn met de botte bijl en zorgt ervoor dat de burger gaat bloeden. In het eerste geval zal ook rekening ook door de burger worden betaald, alleen wordt die rekening alleen maar hoger.
   
  Ik ben bang dat de rekening bij de burger wordt neergelegd en mindere tijden tegemoet gaan.
   

 4. Ik volg al tijden het afgeven op de Rotschild familie en al tijden wordt ik vele films of teksten verteld dat er een elite is die bijna alles bestuurd en alle geldstromen weet te regelen. Ik wil niet zeggen dat dit niet waar is, maar ondankt het argument dat de media in de tang gehouden zouden worden, kan ik me niet voorstellen dat deze elite de hele wereldbevolking (behalve de geinteresseerde internetlezers) voor het lapje kan houden. Als ze dit wel kunnen zijn ze waarschijnlijk zo intelligent dat ‘wij’ geen partij voor ze vormen. Toch twijfel ik aan deze intelligentie en twijfel meer aan de waarheid van het hele verhaal achter deze regeringen in het duister. Mocht dit wel waar zijn, dan kan er natuurlijk veel geschreven worden op internet, maar het is misschien slimmer eens na te denken hoe het dan wel aan het grote publiek bekend gemaakt kan worden. 

  1. Edwin laat ik je wat vragen stellen. Wie hebben het recht op geldcreatie in ons huidige economische systeem? 

   Wie controleren deze instituten?

   Van wie zijn overheden afhankelijk als ze geld willen lenen voor de staatschuld?

   Hoe kan media onafhankelijk zijn als ze aandeelhouders hebben die winst willen zien?  

   Wie zijn de eigenaars van de mainstream media in Nederland, Europa en de VS?

   Van wie zijn politici afhankelijk als ze het willen maken in onze democratie en denk je dat een politicus het redt als de mainstream media alles op alles zet om een politicus via deze media zwart te maken?

   Waarom is de enige policitus die de afgelopen deccenia ondanks massale aanvallen in de pers en het politiek establishment toch populair bleef bij het volk, Pim Fortijn, dood?

   Waarom werd Kennedy een paar maanden nadat hij de eerste wetten had getekend om het mechanisme van geldcreatie terug te halen naar de overheid neergeschoten?

   Ga lekker zelf wat nadenken, lees zoveel je kunt van alle mensen en neem de tijd om zelf op onderzoek uit te gaan. 

   En op je laatste vraag, als je wilt dat deze kennis bij meer mensen bekend wordt, stuur het artikel gewoon door naar vrienden, kennisen en collegas of naar de mainstream media en kijk wat ze er mee doen :-)

    

   1. “Waarom is de enige policitus die de afgelopen deccenia ondanks massale aanvallen in de pers en het politiek establishment toch populair bleef bij het volk, Pim Fortijn, dood?
    Waarom werd Kennedy een paar maanden nadat hij de eerste wetten had getekend om het mechanisme van geldcreatie terug te halen naar de overheid neergeschoten?”
    Dat geeft wel stof tot nadenken.

    1. En zij zijn helaas slechts 2 uit een veel groter aantal. Volg waar Engeland haar vleugels heeft uitgeslagen en kijk waar politici worden omgebracht en je zult het bijna geloven hoe regelmatig de patronen zijn. Maar als je dit interessant vind raad ik je aan om dit artikel 2000 jaar strijd om het geldsysteem https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/2000-jaar-strijd-om-het-geldsysteem/ eens goed door te lezen en als je tijd hebt alle verhalen en documentaires die er als bron bij staan ook te bekijken.  

     Het recht op geldcreatie als schuld in de vorm van leningen en daar rente over vragen is de sleutel tot ultieme rijkdom maar nog belangrijker een enorme macht. En door de geschiedenis heen zie je dat om dit recht gevochten is tussen private bankiers en overheden die het trucje doorhadden. Er zijn meer dan een paar presidenten in de VS bij omgekomen, ook zijn er verschillende koningshuizen in Europa in deze strijd ten onder gegaan, o.a. de hele Romanov Dynasty in Rusland en grappig genoeg heeft ook Beatrix haar huidige positie als vorst te danken aan het feit dat haar voorvader Willem de 3de of te dom was en niet wist wat hij deed of gewoon een loopjongen van dit bankencartel was en zo het recht op geldcreatie overdroeg van de overheid naar private bankiers. 

     Maar goed, we kunnen daar blij of boos om worden dat is niet eens zo zeer het doel, we moeten naar oplossingen zoeken inplaats van schuldigen. En dat deze mensen slim zijn moge duidelijk zijn dus je kunt beter met zijn allen over een beter en eerlijker systeem nadenken dan te beginnen met bloedvergieten. Het internet lijkt mij daar een essentiele rol in te spelen bij deze oplossing. 

     Desalniettemin is deze historie superspannend en buitengewoon interessant om je in te verdiepen, een spannend jongensboek om zo maar te zeggen. Ook snap je opeens waarom oorlogen gevoerd worden, althans de economische motieven erachter worden een stuk duidelijker. :-)  

    2. Dit zeker interessante materie. Sinds oktober 2008 ben ik echt in het financieel-economische systeem geïnteresseerd geraakt. Wat er toen gebeurde vond ik ongelooflijk en daar wilde ik meer van weten. Ik zal het artikel ook gaan lezen. Lijkt me interessant. Macht is een fascinerend verschijnsel.

 5. Bij elk verhaald komt Rotschield en de regeringen in het duister (elite) weer aan bod. Ik wil niet zeggen dat dit uit de lucht gegrepen is, maar als dit nu waarheid zou zijn. Hoe kan zo’n elite dan wereldwijd voorkomen dat deze waarheid voor het voetlicht komt. Ik weet dat beweerd wordt dat zijn de media beheersen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze alle media beheersen. Daarnaast is internet ook media en ook beheersbaar.
  In plaats van al deze beweringen over de elite steeds op het internet te zetten, is het misschien beter is na te denken over hoe de wereldbevolking wel geinformeerd kan worden over deze kleine boze elite die de touwtjes in handen hebben.
  Bewijzen verzamelen en het grote publiek inlichten. Ik kan me niet voorstellen (en dat is ook ondenkbaar) dat de elite alles onder controle hebben. Dat kan gewoonweg niet. Dus ik zeg niet dat het niet waar is, maar ben wel steeds sceptischer aan het worden.

  1. Edwin je hoeft helemaal niets te geloven, daarbij staan de artikelen vol met links naar achtergronden en video`s. Ik zou zeggen ga zelf eens op onderzoek uit en trek vooral je eigen conclusies. Op visionair stimuleren we dat van harte en hebben we het liefste mensen die constructief kritisch hun eigen zichtpunt op een zaak geven. :-)

   Daarbij controleert deze elite zeker het internet niet, anders zou je hier niet over hun lezen toch? En blijkbaar zijn er ook grote delen van het volk wakker want het huidige corrupte economische, media en politieke systeem is het hart van de occupy protesten wereldwijd. Maar goed, dan weet je direct waar al die rare voorstellen van SOPA, CISPA etc. vandaan komen. Een vrij internet is namelijk de sloopkogel die hun snode plannetjes en praktijken lijkt te ontmantelen.

   Overigens gaat het me niet eens zo zeer om de poppetjes maar meer om de systeemmechanismen. En die kun je volgens mij als je de systemen snapt grotendeels zelf beredeneren.  Maar ik zou zeggen doe vooral je eigen huiswerk, volgens mij heb je genoeg aanknopingspunten om zelf op onderzoek uit te gaan in ieder geval. Succes :-)

 6. Robbieknor@work

  Ik vind de link tussen de dood van Fortuyn (die tussen twee haakjes volgens mij door een doorgedraaide dierenactivist werd doodgeschoten en niet door rechts) en vermeende bankcomplotten wel vergezocht. Hetzelfde voor Kennedy’s dood: altijd smullen als de oorzaak niet zonneklaar is, maar Fortuyn’s dood laat zien dat zelfs dan complottheorien een enorme aantrekkingskracht hebben…Je doet je best maar.
  Er is niets tegen schulden als die voor een strukturele groei van de economie zorgt. Geld lenen om een broodmachine te kunnen kopen om daarmee als bakker je brood te verdienen (…) is een goede zaak. Waar wij (vrijwel iedereen) fout gaan is om niet te bezuinigen als het economisch goed gaat en de economie het kan hebben, maar op momenten dat het juist niet handig is. Altijd maar “leuke dingen voor de mensen doen” zoals de PvdA het via minister Hamer het verwoordde, maar daarmee de basis voor langdurige groei verzwakken door het steeds minder aantrekkelijk te maken een zaak te beginnen. Minister Zalm had het veel beter begrepen (economisch dus, niet populistisch).

  Daarbij heeft Germen op de meeste bezuinigingen gelijk wat mij betreft, alleen verschillen we van mening over studieschulden. Met een studie op zak verdien je meer (in principe een prima investering dus), ware het niet dat je vervolgens in dit land weer leeggezogen wordt door de overheid. De waarheid zal wel in het midden liggen.

  1. Misschien heb je gelijk over die complottheorieën. Toch vind ik de volgende uitspraak ook wel interessant:
    The term “conspiracy theorist” is a label used by the establishment to dismiss the idea that powerful people might get together and actually plan something… 

   George Carlin

  2. Dit klopt gewoon niet wat je zegt Robbieknor, in een geld als schuld systeem wil je schulden niet afbetalen omdat je geld in de maatschappij dan verdwijnt. Sterker nog doordat er ook rente over de uitstaande schuld moet worden betaald zullen er altijd meer schulden bij moeten komen omdat anders je geldvoorraad te klein wordt en de hele economie vastloopt. De schuldenberg moet uitbreiden en dat gebeurt ook en daarom kennen we ook altijd inflatie. Wat jij beweert komt voort omdat je de mechanismen van het huidige systeem niet begrijpt of wilt begrijpen maar je volgt iig niet de logica van het huidige systeem. Je voorbeeld voor de individuele bakker is zeker waar maar als systeem kun, wil en kan je niet je schulden afbetalen.

   Wat complottheorien betreft, boeien iedereen mag geloven wat hij of zij zelf wil toch. Na het kijken van deze docu van een Ex-CIA man getiteld, confessions of an economic hitman ben ik echter wat anders naar dit soort politieke moorden gaan kijken die de gevestigde orde bedreigen. Zie  http://www.youtube.com/watch?v=yTbdnNgqfs8  voor een interview met deze man. 

    

Laat een reactie achter