De machtige vloot van de Republiek verzekerde mede de economische wereldmacht.

Hoe bereiken we in Nederland een nieuwe Gouden Eeuw?

Volgens Wilders en de PVV is er een eenvoudige manier om Nederland weer tot bloei te brengen: Nederland uit de dwangbuis van de EU en de euro. Wat waren de werkelijke oorzaken van de Gouden Eeuw en hoe kunnen we een nieuwe Gouden Eeuw opwekken?

De machtige vloot van de Republiek verzekerde mede de economische wereldmacht.
De machtige vloot van de Republiek verzekerde mede de economische wereldmacht.

 

Oorzaken van de Gouden Eeuw
De Nederlandse Gouden Eeuw (die in feite van 1602 (of 1609) tot 1672 duurde) kenmerkte zich door een snelle economische groei  en een snelle opkomst van wetenschap en techniek. Deze werden mogelijk gemaakt door de relatieve vrijheid in Nederland vergeleken met de dictatoriale monarchieën van de buurlanden.

Ook was er al een eerder gelegde stevige technische en financiële basis: handel over het water (daterend uit de tijd van de Hanze, de Moedernegotie) en inpoldering maakten de ontwikkeling van windmolens voor scheepsbouw en droogmalen noodzakelijk. Door het gelukkige toeval van een (relatief) vrij politiek klimaat, goed functionerende financiële markten en de zich snel ontwikkelende techniek veranderde Nederland in een hotspot.

Nederland was in die tijd een duidelijk monoculturele samenleving. Protestantse randgroeperingen als mennonieten hadden weinig in de melk te brokkelen en ontvluchtten het land massaal. Ook katholieken werden in de Noordelijke Nederlanden uiteraard onderdrukt. Buitenlanders vormden geen bedreiging voor de heersende elite en kenden dus relatief veel vrijheid. Ook een rol speelde de burgeroorlog en inefficiënt bestuur in Engeland en Frankrijk.

Waarom eindigde de Gouden Eeuw?
Terwijl in de Republiek de handel groeide en de wetenschap bloeide, zagen de buurlanden, vooral de machtige staten Frankrijk en Engeland, dat met lede ogen aan. De Republiek kreeg een zware slag toegebracht in 1672, toen Engeland en Frankrijk een verbond sloten.

Stadhouder Willem III werd koning van Engeland, waarna hij een entourage van Nederlandse bankiers en adviseurs naar Engeland haalde. Deze moderniseerden de archaïsche Engelse staat en legden de grondslag voor de Londense City.

De Fransen, ondertussen, veranderden Frankrijk in een sterke centralistische staat. Beide landen hadden ook toen al een bevolking van vele malen die van Nederland. De wapenwedloop (beide landen  investeerden zwaar in hun marine, waardoor de Republiek wel moest volgen) putten de Nederlandse schatkist zwaar uit.

Tot overmaat van ramp sloten deze machtige staten hun grenzen voor de Nederlandse handel, waardoor Nederland aangewezen was op de kleine thuismarkt. Ook raakte de Nederlandse samenleving steeds meer verstard. Alleen als Nederland ook een deel van het toen fragmentarische Duitsland had bezet, Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen bijvoorbeeld, was Nederland groot genoeg geweest om te overleven (maar was het ook een continentale macht geworden).

Hoe krijgt Nederland weer een nieuwe Gouden Eeuw?
De gunstige omstandigheden van rond 1600 zullen niet snel meer terugkeren.  Duitsland is nu een sterke samengevoegde staat en ook Groot-Brittannië en Frankrijk zijn sterke en stabiele staten. Het zwaartepunt van technische ontwikkeling ligt niet meer in Europa, maar in de Verenigde Staten en (toenemend) China. Voor een nieuwe Gouden Eeuw zal Nederland dus een heel andere strategie moeten volgen dan eerder. Gelukkig kennen zowel de VS als de EU enkele zwakke punten, die Nederland zou kunnen uitbuiten.

Zwakke punten VS en China
De VS, bijvoorbeeld, wordt geteisterd door het op hol geslagen patentrecht. Dit verstikt de ontwikkeling van nieuwe software, waardoor enkele grote softwaremakers, die elkaar met een oorlogsarsenaal aan patenten in een wurggreep houden, de markt monopoliseren. Ook de EU kent de nodige bureaucratische rigiditeit.
China is op termijn veel gevaarlijker, maar is een weinig vrij land. Veel Chinezen willen daarom weg uit China. Toptalenten zouden kunnen worden overgehaald naar Nederland te komen.

Patentrecht kortwieken
Nederland zou dus kunnen beginnen met het stevig inperken van de geldigheid van patentrecht, bijvoorbeeld door de eisen van technische nieuwheid veel strenger te maken. Verder moet de Nederlandse overheid een sterke industriepolitiek voeren zoals Japan dat eerder deed. Als klein land moet Nederland zich concentreren op enkele kernsectoren die elkaar versterken, bijvoorbeeld biotechnologie, farmacie en kunstmatig voedsel, en waar de Nederlandse omstandigheden zich optimaal voor lenen, en er werkelijk alles aan doen in deze sectoren wereldleider te worden.

Low profile de buit binnenharken
Verder moet Nederland low-profile blijven zodat ons land niet als bedreiging wordt gezien. Weinig blaten dus en veel wol. Ook moeten bedrijfstakken worden gekozen die door de grootmachten niet snel als levensbedreigend worden gezien. Overnames in deze strategische bedrijfstakken moeten met alle mogelijke middelen worden tegengewerkt, bijvoorbeeld door een controlerend belang in stichtingen onder te brengen of andere beschermingsconstructies. Deze succesvolle strategie volgen bijvoorbeeld Denemarken en België ook. De uitverkoop van Nederlandse belangen moet stoppen.

Voorrechten van religieuzen afschaffen
Ook moeten de politieke energie niet meer gericht worden op de islam, maar op het uitbouwen  van de Nederlandse economische positie. Dit kan door net als Frankrijk de laïcisering van Nederland strak door te voeren (dus geen religieus onderwijs meer, hooguit als bijles en alle voorrechten die religieuzen genieten, op te heffen) en de dubbele paspoorten af te schaffen, met of zonder medewerking van de buitenlandse overheid. Als eenmaal de grenslijn duidelijk getrokken is en ook keihard wordt gehandhaafd, weten islamieten waar ze aan toe zijn. Islamieten hebben daar een grote psychologische behoefte aan en zullen hun energie gaan richten op het verbeteren van hun eigen economische positie in plaats van te blijven zaniken over hoofddoekjes en religieuze rechten. Hiermee verandert Nederland weer in een productieve, stabiele monoculturele samenleving.

Hervorming uitkeringsstelsel
Het Nederlandse uitkeringsstelsel bestraft initiatief en ondernemingszin. Dit geldt vooral voor mensen met een bijstandsuitkering, waar alle verdiensten 100% worden gekort en de vele controles uitkeringsgerechtigden verlammen.  Het invoeren van een vrij lage basisuitkering  voor iedereen, waar je onbeperkt bij mag verdienen, is hier de oplossing. Dan kan de hypotheekrenteaftrek ook worden afgeschaft.

Is de PVV de aangewezen partij om voor een nieuwe Gouden Eeuw te zorgen?
Enkele punten in het PVV partijprogramma, te weten het uittreden uit de euro en de Europese Unie, zullen zonder meer voor gunstige omstandigheden zorgen. Dit geldt ook voor het streven van de PVV naar een monoculturele samenleving, waarin er geen misverstand over is welke normen overheersend zijn en hier ook geen energie meer aan wordt verspild. Wel moet de vrijheid in deze monoculturele samenleving behoorlijk groot zijn. Dit is geregeld problematisch bij de partij.

De PVV heeft echter geen industrieel speerpuntbeleid. In het partijprogramma staat geen woord over wetenschappelijk onderzoek.
De PVV is tegen alle immigratie, ook van hoogopgeleide kennismigranten, juist een belangrijke aanjager van de Gouden Eeuw.
Ook zet voorman en enig partijlid Wilders de politieke verhoudingen geregeld op scherp, waardoor er veel energie verloren gaat aan geharrewar om extreme uitspraken. Hij kan zijn standpunten beter rustiger formuleren (in principe is de PVV inhoudelijk voldoende verschillend van andere partijen) zonder inhoudelijk water bij de wijn te doen.

15 gedachten over “Hoe bereiken we in Nederland een nieuwe Gouden Eeuw?”

 1. Ik wil niet een spelbreker zijn maar de Nederlandse gouden eeuw kwam grootendeels zo niet geheel voort uit het uitbuiten van de nieuwe wereld, ordinaire plundering en slavenhandel vormden economische gezien belangrijke (wellicht de belangrijkste) pijlers van onze gouden eeuw. Daarbij zeggen sommige mensen dat de gouden eeuw voor een groepje bankiers en een de heersende elite zoals de oranjes enorm winstgevend was maar het voor de gewone man niet per se zo goed was.

  Op http://www.youtube.com/watch?v=Mea8v4ZRhyE een kort filmpje hierover en op http://www.youtube.com/watch?v=hdrHFsXVfiI&feature=share&list=PL5F08D8EA08F9D647 wat meer over deze slavenhandel en onze Nederlandse gouden eeuw.

  Wellicht dat we als aarde dus maar snel de ruimte in moeten om daar een planeet met nog grotere apen dan ons te plunderen en goedkope arbeid vandaan te importeren? :-)
   

  1. Er zijn in de Gouden Eeuw ongeveer 131.000 slaven gehaald door de Nederlanders. Veel, maar vergeleken met de hoeveelheden slaven gehaald door andere staten, rond de 20-50 miljoen, slechts een klein percentage. De slavenhandel tijdens de Gouden Eeuw vormde maar een klein deel van de winst en wegens gebrek aan baten leidde de WIC een kwijnend bestaan. In feite vond de meeste Nederlandse slavenhandel (in totaal rond de 500.000 slaven) plaats ná de Gouden Eeuw.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantische_slavenhandel#Aantallen_en_bestemmingen 
   Een andere kwalijke episode uit de vaderlandse geschiedenis, de gewelddadige kolonisatie van de Indonesische archipel, bracht pas echt geld in het laatje. Ook hier gold dat de meeste winsten pas na het einde van de Gouden Eeuw werden gemaakt. Conclusie: de slavernij was voor Nederland niet erg lucratief vergeleken met andere activiteiten. 

   1. M.a.w. we zijn eigenlijk het zelfde als welke huidige elitaire macht dan ook, gezien in al zijn diversiteit. Willen we dat gegeven terug hebben? Dan valt onze sociale schijn als een kaartenhuis in elkaar. Het is eigenlijk al niets, maar dan zal de totale waarde van het socialisme in democratie gebakken lucht zijn. Mvg, Paul.

 2.  
  Ik ben het helemaal eens met de stelling dat er in Nederland veel minder over elkaar gediscussieerd moet worden. Hoe meer we de verschillen accepteren, des te minder ze er toe doen. Het lijkt me niet heel ingewikkeld om tegen bepaalde zaken ‘nee’ te zeggen, of dat nu geldt voor een Nederlander van autochtone of allochtone afkomst.
   
  Het met elkaar bezig zijn geldt nog het meest voor de politiek zelf, waar ze hier wel steeds meer achter beginnen te komen. Daar waar jarenlang over ‘samenwerking’ is gesproken zie je dat nu ook in de verkiezingsstrijd. De media zal dit nu ook moeten accepteren dat er geen vuurwerk meer te verwachten is. Hopelijk begrijpt de op sensatie beluste burger dat ook. En anders maar niet.
   
   
  Ik heb het helemaal eens met de stelling dat Nederland zich zal moeten richten op een aantal bedrijfstakken, waar we de natuurlijke aanleg voor hebben om in uit te blinken. Dit geldt echter voor ieder land, waar Nederland wereldwijd gewoon deel van uitmaakt.
   
   
  Aangezien we toch een grote wereld met elkaar worden (wat al flink aan de gang is door globalisatie) maakt het niet meer zoveel uit waar de uitvindingen gedaan worden, als ze maar gedaan worden. In het tijdperk van (relatieve) overvloed is de vrije wereld toch het internet, niet beperkt door landgrenzen, niet beperkt door een sterke ‘doe maar gewoon’ cultuur als in Nederland.
   

 3. Hier volgt een reactie gebaseerd op het Belgische onderwijs:
  Bij het bespreken van de ontwikkeling van de Nederlandse standaardtaal in België komt de achterstand tegenover Nederland in de 17e eeuw steevast aan bod. Zo gaat het verhaal: streekgebonden ontwikkeling met wisselende zwaartepunten volgens economisch belang. Tot België veroverd wordt door de Spanjaarden. Een periode van economische en culturele malaise die een braindrain veroorzaakt richting, jawel, Nederland. Samen met die intellectuele toestroom zorgt ook het wegvallen van de haven van Antwerpen als concurrent voor Nederland voor een stimulans richting Gulden Eeuw.
  Om maar eventjes het Belgische chauvinisme te illustreren…
  De weg naar de standaardtaal wordt in Nederland verder geplaveid, met jawel, invloeden van Belgische intellectuelen die de Belgische ‘variant’ vertegenwoordigen in het standaardnederlands.

 4. De niet gekozen leiders in Brussel wil GMO invoeren. Een rampzalig idee.
  De niet gekozen leiders willen onze huidige 50 tig jarige vitamine vrijheid opheffen.
  Waarom mogen wij geen extra vitaminen innemen? Wat is daar mis mee?
  Wij mogen roken wat wij willen, schadelijk en dodelijk. Dat mag wel van Brussel.

  Extra vitaminen zijn onschadelijk. Nooit zijn er problemen geconstateerd. Waarom dan toch deze vitaminevrijheid van ons afnemen?? 
  Als wij een vitamine D gehalte in ons bloed zouden hebben van 100-150 nmol/L i.p.v. 50 nmol/L dan zou er in ons land 7 miljard per jaar kunnen worden bezuinigd op de zorg. Dat is wetenschappelijk bewezen door wetenschappers in Duitsland en Canada.
  Steun de partijen die onze vitaminevrijheid willen behouden.
  zie: http://www.gentechvrij.nl/arie.html 
   
  Eerst moeten er maar democratisch gekozen leiders komen in Brussel.

 5. Introduceer naast de Euro een Nieuwe Gulden (NG). De NG wordt uitgegeven door het Ministerie van Financien en niet door banken en is gebaseerd op het goud dat Nederland bezit en is rentevrij. Hierdoor is fractioneel bankieren uitgesloten en kan geen rente ontvangen worden, noch berekend op spaargeld cq leningen in de nieuwe valuta van de op te richten staatsbanken in alle provinciale hoofdsteden. De koers van de NG t.o.v. de Euro zal uit de pan rijzen, en zal de Euro spoedig als inferieur betaalmiddel bestempelen. De economie zal een ongekende bloei doormaken, omdat alle rentedragende fiat Euro’s langzamerhand vervangen worden door niet rentedragende NG’s.
  Een nieuwe Gouden Eeuw, dankzij een Nieuwe Gulden.

 6. In de lexicon der Nederlandse geschiedenis is te vinden dat 80 tot 90% van de Nederlandse inkomsten in de Gouden Eeuw (circa 70 jaar) voortkwamen uit onze traditionele handel op de Oostzee en de doorvoer van die producten naar markten in en buiten Europa (Noord-Afrika) > Europa was booming en handelsnatie Nederland was destijds net als nu mega-conjunctuur gevoelig. Pas halverwege de Gouden Eeuw (1672), 30 jaar na haar oprichting, maakte de V.O.C. winst. Het is mij volkomen duidelijk dat deze feiten niet bij velen bekend zijn en zelfs politici de raarste dingen roepen en daarmee feitelijk de plank mis slaan = geschiedsvervalsing.

Laat een reactie achter