Is stemmen zinvol?

Na een aantal van de nieuwe politieke partijen besproken te hebben even weer een stukje uitzoemen met de vraag of het überhaupt zinvol is om te gaan stemmen?

Een lezerstip van Alexander wees ons op zijn interessante artikel: Laat je stem horen, Stem dus niet (op 12 september)! Meer van zijn interessante artikelen zijn te vinden op lextells.wordpress.com. Hij legt duidelijk uit waarom het volgens hem zinloos is om te stemmen. En dat juist niet stemmen het meest nuttige is wat je kunt doen met je (schijn)democratische recht. Hieronder hebben we zijn artikel in overleg overgenomen op visionair.

—–

Inleiding

Op 12 september mogen we weer naar de stembus. Ook nu zijn het cruciale verkiezingen, zo krijgen we te horen. Want wie gaat ons door alle problemen heen naar rustiger vaarwater loodsen? Welke koers zal Nederland kiezen als er een regering gevormd is? Gaan we over links, over rechts, of toch door het midden?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat er ook uitkomt na 12 september, en hoe mooi en oprecht de beloftes ook geklonken zullen hebben, de koers zal dezelfde blijven….:
De crisis zal niet opgelost worden, maar verergeren. Wij, de burgers, zullen daar nog meer onder lijden. Alles wordt duurder. De verantwoordelijken zullen – net als nu – profiteren. Onze burgerrechten zullen nog verder aangetast worden onder het mom van misdaad- en terrorismebestrijding. Vrije energie zal niet beschikbaar komen, brandstofprijzen zullen alleen maar stijgen. De zorgkosten zijn al niet meer beheersbaar en dat zal niet verbeteren. Onze eigen bijdrage zal omhoog gaan. Vergoeding voor alternatieve geneeswijzen zal langzaam uit de pakketten verdwijnen. In onderwijs zal niet geïnvesteerd worden, laat staan dat er hervormingen in worden doorgevoerd. Studeren wordt stukken duurder. In onze voeding zullen nog meer schadelijke additieven terecht komen en verantwoord eten wordt steeds moeilijker gemaakt. Armoede in andere delen van de wereld zal niet opgelost worden. Immigratie zal toenemen evenals de daarmee gepaard gaande problematiek. Internationale conflicten zullen niet in de kiem gesmoord worden maar oplaaien. ‘Brussel’ krijgt nog meer in de pap te brokkelen. Op allerlei terreinen bovendien waar de EU oorspronkelijk eigenlijk helemaal niet over zou gaan. Maatschappelijke onvrede zal tot aan de volgende verkiezingen toenemen. En dan gaan we weer allemaal stemmen.

Tenzij……….wij veranderen. En, om te beginnen, NIET gaan stemmen.

 

Waaróm stemmen we?

Dát we gaan stemmen, daarover denken we eigenlijk niet heel veel na. Het hoort, je hebt toch het recht, het is je verantwoordelijkheid, noem maar op. Er is ook altijd wel een partij die redelijk aansluit op je eigen ideeën. Nooit helemaal, maar meer dan andere partijen en dan gaan we op die partij stemmen.
Mijn stelling is dat het beter is om überhaupt niet te gaan stemmen. Er is namelijk helemaal geen valide reden voor.

Boude stelling? Je hoeft het niet meteen met me eens te zijn maar ik daag je wel uit om eens stil te staan bij de vraag waaróm je eigenlijk stemt. Met dit artikel, waarin ik de mythes over stemmen doorprik, hoop ik je daarbij te helpen.

 

Pessimistisch of voorspelbaar?

Misschien vind je mijn voorspelling voor de toekomst hierboven te pessimistisch. Dat mag natuurlijk. Het is maar van welke feiten je uitgaat, wat je referentiekader is. Ik noem het dan ook realistisch of zelfs voorspelbaar. Zo zie je maar weer. Het is me er met dit stuk júíst niet om te doen om negativiteit te verspreiden. Integendeel. Ik wil informeren zodat mensen in staat worden gesteld om op basis van volledige informatie hun verantwoordelijkheid te nemen. Lees anders nog even verder. Ik zal me nader verklaren.

 

Wat zie je? Jij kiest je perspectief!

 

Politiek als kolossale afleidingsmanoeuvre

Degenen die mijn vorige artikel nog niet gelezen hebben, adviseer ik dat alsnog te doen (“De onzichtbare hand wordt zichtbaar”). Ik wijd daarin uit over de werkelijke macht achter het wereldtoneel. Ik leg uit hoe een zekere elite de mensheid manipuleert en hoe we daardoor in de illusie geloven dat de wereld om ons heen echt is. We worden in het domme gehouden over zo`n beetje alles. Op ingenieuze wijze weliswaar, dus het is niet zo heel makkelijk waarneembaar. Maar als je je er eenmaal in hebt verdiept is het zonneklaar en zie je het iedere dag meer en meer bevestigd. Je kunt het simpelweg niet meer niet zien.
In a nutshell: al die manipulatie en bedrog zijn bedoeld om ons van de waarheid af te houden. Van de waarheid over onszelf, over onze geschiedenis, over de aard van de werkelijkheid én over de koers waar we als mensheid op afvaren: naar een totalitair wereldregime waarbij de samenleving uit Orwells 1984 een zonnig vakantieparadijs zal blijken te zijn.

Ook over de politiek worden we in het domme gehouden. De politiek in onze westerse democratie is namelijk ontworpen om ons in slaap te houden. Met ontworpen bedoel ik ook echt: bewust ontworpen. Democratie is geïntroduceerd toen de koningshuizen merkten dat ‘het volk’ zo`n koning als allesbeslisser in de samenleving niet langer accepteerde. Waar haalde die koning zijn macht eigenlijk vandaan? Het werd te onrustig. Ogenschijnlijk kreeg ‘het volk’ toen de macht door bij verkiezingen te kunnen stemmen op politieke partijen. Die politieke partijen zouden dan ‘volksvertegenwoordigers’ leveren. Koningshuizen deden een stapje terug (goh, wat aardig!) en kregen een symbolische of ceremoniële functie. Het is echt verbazingwekkend dat we geloven dat de koningshuizen vrijwillig hun positie hebben opgegeven vanuit het plotselinge heldere inzicht dat de macht bij het volk moest liggen. Het is dus ook niet waar. De feitelijke macht is altijd in handen gebleven van dezelfde kliek. Volksvertegenwoordigers hebben het volk nooit echt vertegenwoordigd. De opkomst van politieke partijen is  geen toevallig verschijnsel geweest. Dat is sterk gestuurd. Het principe van verdeel en heers is hierbij nadrukkelijk het uitgangspunt geweest.

 

Haar vader begon de Bilderberg-conferenties… Wat daar gebeurt is strikt geheim. Waarom?

 

Het is dus nooit de bedoeling van onze westerse democratie geweest dat we als volk echt invloed hebben. We moeten alleen maar dénken dat dat zo is. We geloven het massaal, dus de truc heeft gewerkt. En ondertussen kan de elite verder met hun plannen. Het is de hoogste tijd dat we nu eindelijk gaan erkennen dat het een truc was, dat politiek slechts een afleidingsmanoeuvre is. Dat politiek nooit werkelijk problemen heeft opgelost en dat ook nooit zal doen. Kijk naar al die keren dat we gestemd hebben en waar we nu zijn aanbeland met Nederland en de wereld. De problemen zijn nog nooit zo groot, grootschalig, talrijk en ingewikkeld geweest.

 

 

Politici

Overigens geloof ik niet dat al die politici ons bewust in de maling nemen. De meesten zullen oprecht staan voor hun mening en echt denken dat ze het land vooruit kunnen helpen als ze maar voldoende stemmen krijgen. Ze zullen ook zeer zeker geloven dat ze u wél vertegenwoordigen. Maar ja, de meesten kennen het grotere plaatje ook niet en zitten gevangen in hun eigen kaasstolp. Als individu hebben ze weinig tot geen invloed. De meesten hebben het partijbeleid te volgen. En wie bepalen dat nou eigenlijk precies? En waar halen zij op hun beurt hun ideeën vandaan? De bewegingsvrijheid van de gemiddelde politicus is beperkt tot de marges. Natuurlijk zijn ze met vanalles en nog wat bezig maar wie kan een voorbeeld noemen van een politicus die een cruciale doorbraak forceerde die voor ons allemaal gunstig heeft uitgepakt? Ik heb als voormalig ambtenaar van dichtbij mogen zien waar de meeste debatten in de tweede kamer over gaan. Het is weinig meer dan het kruisen van de degens over details op de vierkante millimeter. Verdeel en heers pakt voor de elite prachtig uit in de politieke arena.

Een echt hoge pet heb ik niet op van de politici. Er zijn er niet veel die oprecht zijn, het achterste van hun tong laten zien, die eerlijk en duidelijk antwoord geven op een simpele vraag en die open en transparant opereren. Ik denk dat je uit bepaald hout gesneden moet zijn om je weg omhoog te vinden in de politiek. Dat lukt echt niet iedereen. Achter de schermen wordt zorgvuldig uitgekiend wie op welke posities terecht komt. Potentiële bedreigingen voor het systeem worden tijdig geëlimineerd. Partijen als SOPN en Mens&Spirit hebben echt geen schijn van kans, helaas. Het systeem van binnenuit veranderen klinkt prachtig. Het zal alleen ingeval van de politiek niet opgaan. Bewustzijn of bewustwording zijn begrippen die het tegengestelde inhouden van de essentie van politiek. Die moet ons juist in slaap houden. Ze zijn daarmee dus onverenigbaar.

 

Bush of Obama, het maakt niet uit.

 

De mythes over stemmen

Als je in Nederland openlijk vertelt dat je niet gaat stemmen kun je aan de reacties die je krijgt mooi zien welke overtuigingen via o.a. onderwijs en media in het onderbewuste van de mensen terecht zijn gekomen. Uiteraard berusten deze overtuigingen niet op helder weten, maar juist op de manipulatie ervan.

Hieronder heb ik een tekst overgenomen van een website die in de lucht was ten tijde van de laatste verkiezingen. De site riep op om niet te gaan stemmen. Hij bestaat helaas niet meer, naar verluid wegens gebrek aan interesse. Het taboe was kennelijk nog te groot. We zijn nu 2 jaar verder dus misschien is er nu meer animo. De tekst beschrijft welke mythes er bestaan over het recht om te stemmen. Gelukkig is het trouwens nog een recht en geen plicht.
Ik vind de inhoud van fundamenteel belang. Het probeert mensen de ogen te openen voor de waarheid. Ik heb hier en daar wat gesleuteld aan de tekst, maar de essentie is behouden. De schrijver ging uit van 8 mythes. Ik heb er een negende aan toegevoegd die ik meteen maar ook even ontkracht.

 

Mythe 1 : Als je niet stemt heb je geen recht van spreken

Als je stemt geef je iemand de volmacht om voor jou te spreken. Met stemmen geef je je recht van spreken dus juist weg. Je kunt het vergelijken met de volgende metafoor:
Als je partner vraagt wat je vanavond wil eten, en je zegt: ‘beslis jij maar’, dan kun je later niet klagen dat je het niet lust. Je hebt je partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. Je hebt je recht van spreken weggegeven.

 

Na stemmen, monddood!

 

Mythe 2 : Als je niet stemt gaat je stem naar de grootste partij

Dit leren we op school, en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf.
Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven. Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk.
Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die je gedachten kan lezen, en jouw niet-uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij. Aan welke partij dan ook. Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht.
Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden. Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden, uit de regering te houden. Ze stemmen op de ‘minst slechte’.
Maar uiteindelijk is het niet jouw stem die bepaalt wie er regeert. Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt. Nadat je stem binnen is, kan iedere partij in principe meeregeren. Alles is mogelijk. Het kan zelfs leiden tot een minderheidskabinet met een gedoogpartner! Over democratie gesproken… Het wordt door politici onderling uitgemaakt. En de krachten die daar spelen, bevinden zich buiten het zicht van de burger. Dáár ligt de invloed. Niet in jouw stem.

Mythe 3 : Jouw stem heeft invloed

We hebben de afgelopen twaalf jaar, vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door jouw stem.
Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele keer sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc.
Heb je daar echt voor gekozen?
Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar jou. De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd. Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt. Ondanks jouw tegenstem.
Jouw stem heeft geen invloed gehad en zal het ook nooit hebben. Er wordt niet geluisterd. De politiek deed en doet wat ze wil.

 

 

Mythe 4 : Blanco stemmen is beter dan niet stemmen

Met blanco stemmen zeg je: ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is. Door blanco te stemmen steun je weliswaar geen enkele kandidaat, maar je geeft wel je medewerking aan het bestaande politieke systeem.
Door jouw steun kan het systeem blijven voortbestaan.
Wel zou je je af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar je luistert.
Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag, en heeft dus geen invloed. Wel telt je stem gewoon mee in de opkomstcijfers.
Niet stemmen verlaagt wel op het opkomstcijfer en is daarmee een duidelijk signaal. Het signaal is: ik zeg mijn medewerking aan een schijndemocratie op. En dat signaal heeft wel degelijk invloed. Vooral als steeds meer mensen dit doen. Het werkt energetisch door op degenen tot wie het is gericht.

Mythe 5 : De 2e Kamer vertegenwoordigt het volk

Dat is ons altijd geleerd: de 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’.
Politici vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over geld en de verdeling ervan.
De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang. En hoe meer de politiek daarmee rekening houdt. En hoe minder met jouw belang. De tabakslobby , de farmaceutische lobby, de agrofoodlobby, de energielobby etc. hebben allemaal belangen die haaks staan op die van jou. Door hun geld hebben ze invloed en die reikt vele, vele malen verder dan al onze stemmen bij de verkiezingen.
Naast dit alles hebben politici ook nog hun eigen belangen. Hun eigen positie. En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven.
Men is dan ook bereid het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van jou. Wat dacht je van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn? Miljarden van jouw belastinggeld. Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen. Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van jou, de belastingbetaler.
Het zijn dus niet jouw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken. En van zichzelf. Waarom? Omdat achter de schermen volgens een concrete agenda wordt gewerkt. En het laatste dat past in die agenda is dat de belangen van de samenleving worden gediend.

 

Het leidend principe voor de gemiddelde politicus…

 

Mythe 6 : Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie

Om een gefundeerde keuze te maken, moet je weten waarvoor je kiest. Om dat te kunnen weten, heb je informatie nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie. Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van.
Tegenwoordig worden de massamedia (waaronder televisie) wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. Ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken. Die banken zijn alleen bereid tot financieren, als deze mediabedrijven hun belangen behartigen.
De publieke omroep is een staatsomroep, en in die zin dus eigendom van de politiek.
Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus. Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is. En vooral ook welk nieuws niet tot je komt.
Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden. Ze bieden informatie die in hun belang is. In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf.
En in het belang van grote adverteerders natuurlijk. Zou jij als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van je is?
Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken. Hoe vaak worden die beloften nagekomen?
Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor ons, de consument. Zo is het ons, via de media, verkocht. Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder. Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van jou. Of was je dat alweer vergeten?
In plaats van je te informeren, manipuleren de media je. En daarmee is het niet meer je eigen stem die je uitbrengt, maar wordt jouw stem gestuurd door de media.
Waar komt JOUW informatie vandaan?

 

Media. Maken meer kapot dan je lief is….

 

Mythe 7 : Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland. Door te stemmen draag ik daaraan bij

Ieder westers land heeft een gekozen parlement. Gekozen door het eigen volk. Elk volk kiest dat parlement om haar belangen te behartigen. Zo wordt het ons verteld.
Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen. In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen. En ieder land heeft haar eigen nationale belangen.
Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde. Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen. Het is overal min of meer hetzelfde. Geen toeval dus.
De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie. Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap. De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland.
Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat Europese wetten boven nationale wetten gaat. Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy).
Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU. Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

 

 

Mythe 8 : De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief

Er zijn gelukkig al best veel mensen die inzien dat democratie het beste van alle kwaden is. Dit is alleen geen reden om dan maar te stemmen, zoals uit het bovenstaande heeft mogen blijken. Waarom iets steunen dat in de kern ‘een kwaad’ is?  Wat wij hebben is geen democratie maar een schijndemocratie. Dit is in sommige opzichten erger dan een dictatuur. Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid. Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur. Waarom zouden we dit systeem in stand houden? Waarom steunen we  het zelfs als het ons overduidelijk alleen maar schaadt?

Mythe 9: we moeten dankbaar zijn met ons recht om te stemmen.

Deze mythe is een hele hardnekkige en wordt er altijd goed ingepeperd. Er wordt dan gewezen op WOI en WOII of op de mensen in oorlogsgebieden of die gebukt gaan onder tirannieke regimes. We moeten, kortom, blij zijn met onze ‘verworvenheden’ en niet zo zeuren.
In de eerste plaats herinner ik eraan dat onze westerse democratie geen verworvenheid is. Ze hebben het voor ons geïntroduceerd om ons het idee te geven dat we invloed hebben. Maar die hebben we dus niet. De macht is en blijft bij een bepaalde machtige kliek die achter de schermen regeert.
Begrijp me goed. Ik wil in het geheel niet afdoen aan de verschrikkingen die mensen meemaken ten tijde van oorlog of onder dictatoriale, fascistische leiders. Maar deze mythe komt wel neer op de redenering dat je moet stemmen om de enkele reden dat anderen het niet kunnen en omdat we blij moeten zijn dat we nu een democratie hebben. Dat moeten we dus juist niet. Ik ben blij noch dankbaar dat ik mag stemmen als mijn stem feitelijk geen invloed heeft. Deze mythe speelt in op de emoties, ze is allesbehalve inhoudelijk. Als je om deze reden stemt, erken je eigenlijk impliciet het failliet van het democratisch systeem al. Dat het nóg erger kan is namelijk absoluut geen argument dat je dan maar moet stemmen. Zeker niet als je weet dat je daarmee een schijndemocratie in stand houdt.

 

 

Conclusie

Er is eigenlijk geen valide reden om wel te stemmen. De gedachte dat je met stemmen invloed uitoefent is een illusie. En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen, en je het gevoel te geven dat je daarvoor gekozen hebt. Je hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan die van jou.
Als je dat niet meer wil, waarom zou je dan langer je medewerking verlenen?
Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen. En dat kan door niet te stemmen. Het is het meest duidelijke signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’ Want dat is het, in z`n opzet en in de uitvoering.
Door niet te stemmen maak je juist gebruik van je democratisch recht. Als je werkelijk iets wil veranderen, laat dan je stem horen en stem niet!

En dan wat?

De prangende vraag is natuurlijk wat er dan moet gebeuren als we allemaal niet meer gaan stemmen.

 

 

Zoals ik al zei is politiek een constructie om ons in slaap te houden. Om ons af te leiden van de werkelijkheid, namelijk dat we rap afsteven op een wereld waarin we echt niets meer te kiezen hebben. Niet wat we eten en drinken, waar we wonen, wat voor peertje we in de lamp draaien, wat voor werk we hebben, hoe we ons verplaatsen, wat we lezen en wat we denken. Nogmaals, als je je erin verdiept en het groter verband ziet tussen allerlei wereldgebeurtenissen en ontwikkelingen, dan zie je het iedere dag meer bevestigd.

Ons denken raakt helemaal oververhit op de vraag wat we dán moeten doen. Paniek! Niet stemmen? Maar hoe moet dat dan met de samenleving? Ons verstand komt er gewoon niet uit. Geen wonder, ons denken heeft ook z`n grenzen. We moeten dan ook beginnen met het contact met ons hart te herstellen. Daar zit de echte wijsheid, liefde en kracht van de mensen. Ik herhaal daarom hieronder de suggesties uit mijn vorige artikel. Ze zijn eigenlijk allemaal van toepassing.

 1. Ga op onderzoek uit en bepaal je eigen standpunt. Geloof mij niet, geloof alleen jezelf. Ga zelf de waarheid zoeken. Het internet barst van de informatie. Stel je open en filter zelf wat met je resoneert of niet. Blijf jezelf vragen stellen. Hoe komt het dat we zijn waar we zijn, terwijl niemand het zo wil hebben? Kijk nog eens naar de vragen aan het begin van dit artikel. Je zult je verbazen als je op onderzoek uitgaat. De omvang van dit verhaal is namelijk nog vele malen groter. Stop met denken dat ‘het gewoon is zoals het is’. Als je al overtuigd bent van een andere waarheid, verifieer dan de herkomst van de informatie waarop die overtuiging is gebaseerd.
 2. Als je dan tot de conclusie komt dat dit systeem niet deugt, stop dan met eraan meewerken waar het kan. Het systeem werkt omdat wij het laten werken. Dus:
 3. Begin met je af te vragen wie je bent, waarom je hier bent en waar je naartoe gaat. Elementaire vragen waar verreweg de meesten van ons gek genoeg geen antwoord op hebben. We zijn niet de weerloze slachtoffers van een systeem. We zijn niet afhankelijk van de wil van een godsbeeld. We zijn niet klein en onwetend. We zijn oneindig krachtige en creatieve wezens met liefde in de kern. We zijn hier niet om elkaar te doden of anderszins te laten lijden. We zijn 1, ook de wetenschap komt nu tot die conclusie. Pas als we ons bewustzijn vergroten over wie we zijn kunnen we daaraan gevolg geven door middel van onze keuzes en acties. Begin dus met onderzoek naar wie je eigenlijk bent. Er zijn hierover vele prachtige boeken geschreven.
 4. Kijk goed naar wat je eet en drinkt. Veel van ons voedsel is ernstig vervuild en tast ons immuunsysteem en helder denken en voelen aan. Vlees en vis zijn grote ‘boosdoeners’, maar ook kraanwater (en alles dat daarmee is bereid) en eigenlijk alle niet biologische producten. Deze zijn zo arm door het productieproces (kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen) dat je er regelrecht ziek van wordt, zeker op langere termijn. Eigenlijk best vreemd dat het vrij ingewikkeld is en meestal extra moeite kost om verantwoord te eten. Toeval? Nee. Gelukkig is er ook veel informatie beschikbaar die je op het juiste spoor kan brengen.
 5. Zorg goed voor je gezondheid. Naast goede voeding is het belangrijk rust te nemen, stress te reduceren en vermijd zoveel mogelijk elektromagnetische straling van mobiele telefoon en draadloos internet1. Zoek regelmatig de stilte op en laat de stroom van gedachten er even gewoon zijn zonder dat er iets meteen moet. Maak ruimte, onthaast, stap uit de gekmakende ratrace.
 6. Kijk geen televisie en stop met het volgen van de reguliere media, of neem in ieder geval de gepaste afstand. Televisie heeft een bewezen hypnotiserend effect. Je onderbewustzijn wordt door de impliciete en expliciete boodschappen beïnvloed, of je het wilt of niet. De reguliere media voorzien je vanwege het spel dat wordt gespeeld niet van volledige of volledig juiste informatie. We zijn zo grotendeels gebrainwashed. Stop ermee en sta open voor een reset van je overtuigingen. Wees in de wereld en niet van de wereld…
 7. Stem niet bij de volgende verkiezingen. Verkiezingen zijn een farce en laten ons geloven dat er iets te kiezen valt. Zoals we hebben gezien is dit niet waar. Wie er ook aan de macht is, uiteindelijk zijn het speelpoppetjes van de ware machthebbers achter de schermen. Links, rechts, wat dan ook, het zijn slechts maskers op hetzelfde gezicht. De politiek heeft de mensheid niet verder kunnen brengen. Het is een schijnvertoning. Voed dat niet meer. Niet stemmen is een krachtig energetisch signaal. Ook protesteren heeft geen zin, zien we keer op keer. “What you fight, you become.”
 8. Start initiatieven in het commerciële verkeer waar ruilhandel de regel is. En start sowieso samen initiatieven die gebaseerd zijn op de ‘nieuwe waarden’ zoals liefde, overvloed en eenheid.
 9. De belangrijkste: handel vanuit liefde en niet vanuit angst. Onthoud dat we allen één zijn.

 

 

—–

Een discussie over zin of onzin van stemmen is mogelijk in de reacties, al is het natuurlijk ook de vraag hoe nuttig dat weer is… :-)
Misschien is een gemakkelijke moestuin aanleggen en het mee gaan doen aan een complementaire lokaal economische systeem voor je buurt wel iets waar je op de lange termijn je voortbestaan aanzienlijk meer mee kunt verbeteren.

Aanverwante informatie:
-) lextells.wordpress.com
-) De onzichtbare hand wordt zichtbaar

36 gedachten over “Is stemmen zinvol?”

 1. Als nog meer mensen niet gaan stemmen (vorige keer bijna 25%, 37 zetels) gaat het systeem dat ik voorstel (maar dat niemand oppakt en dat dus zeker niet zal worden ingevoerd) nog veel beter werken:

  http://rudhar.com/politics/election/legzsmnl.htm 

  O nee, dat is spammen. Goed, dan post ik het integraal, dat mag ik want ik heb zelf het copyright:

  ==
  Lege zetels (samenvatting)
  21 augustus 2012
  Wat is dit?
  Dit is een samenvatting van een aantal eerdere artikelen.
  Meer partijen
  Nederland heeft een meerpartijenstelsel. Er is niet, zoals in Duitsland, een kiesdrempel van 5%, hoewel het zetelaantal van 150 in de praktijk neerkomt op een kiesdrempel van 0,67%.
  Er is niet, zoals in Frankrijk, de VS en het VK, een disctrictenstelsel, waarbij per district maar één vertegenwoordiger in het parlement komt.
  Ik vind deze evenredige vertegenwoordiging met een meerpartijenstelsel goed. Ieders stem wordt gehoord, iedereen kan zich vertegenwoordigd voelen.
  Tijdverlies
  Zo’n systeem heeft ook nadelen: er zijn veel, relatief kleine partijen in het parlement, met uiteenlopende opvattingen. Daardoor is het erg moeilijk een regering te vormen die gesteund wordt door een meerderheid. Dit leidt steeds weer tot tijdverlies door lange coalitie-onderhandelingen.
  Regeer namens niet-stemmers
  Als oplossing stel ik voor: maak gebruik van het opkomstpercentage. 75% is al heel redelijk, maar die 25% die niet gestemd heeft, zou een aanzienlijke fractie vormen in het parlement, als je hun niet-stemmen gewoon meetelde.
  Die niet-stemmers vinden het (om allerlei redenen) kennelijk wel best: behandel ze dan ook zo. Beslis in het parlement voor ze en zonder ze.
  Er zou dan in het parlement een aanzienlijke fractie zijn waar geen echte parlementariërs in zitten, maar die wel stemrecht heeft. Het stemgedrag van die fractie spreken we vooraf af:
  Stemgedrag

  De Lege Zetels stemmen voor elk wetsvoorstel.

  De Lege Zetels stemmen voor elke Kamermotie, van zowel regeringsfracties als oppositie, maar:

  De Lege Zetels stemmen nooit voor een Motie van Afkeuring of een Motie van Wantrouwen.

  Dit leidt tot een stabiliserend effect van een toch kritische Tweede Kamer.
  Door het afgesproken stemgedrag kan de fractie van de Lege Zetels in gedachten bij de parlementaire steun voor elke beoogde coalitieregering geteld worden. Daarom zijn er bij elke verkiezingsuitslag veel mogelijkheden om regeringen met voldoende steun te vormen.
  Snel en doortastend
  De coalitiebesprekingen kunnen kort zijn en het regeringbeleid krachtig, duidelijk en effectief. Het grote nadeel van de evenredige vertegenwoordiging, namelijk de geringe regeerbaarheid, is ondervangen.

  Copyright © 2012 van R. Harmsen, alle rechten voorbehouden, all rights reserved.
  == 

  1. In onze westerse samenleving hoor je regelmatig statements als “we leven in een vrij land” en “je bent een vrij mens omdat je kunt kiezen hoe je je leven inricht.” In eerste instantie lijken dit soort statements behoorlijk valide maar dat geldt slechts zolang je niet dieper de materie induikt. Dan blijkt vrijheid namelijk een gefabriceerde illusie met als enig doel een verhoging van de productiviteit van een individu. Hier kom ik later nog op terug nadat ik ingegaan ben op waarom de gedachte van vrijheid mijns inziens niet klopt.
   Op deze wereld gelden grofweg twee typen wetgeving, te weten de “Civil Law” (bij ons ook bekend als ‘Code Civil’ of ‘Code Napoléon’ genoemd) en de zogenaamde “Admiralty Law” (Maritieme wetgeving). De eerste wordt soms ook wel “de wet van het land” genoemd en de tweede, niet verrassend, “de wet van het water”. Admiralty law is de wet van de “private entiteiten” of wat simpeler en veralgemeniseerd gezegd, de wet van de bedrijven. Het wordt ook wel eens de “wet van de bankiers” genoemd, wat ik later nog zal toelichten. Nu zou u misschien denken dat u als mens onder de Civil Law zou vallen aangezien u zich toch echt met beide voeten op het land bevindt maar hier stappen de eerste rare zaken in het voetlicht.
   De Admiralty law stelt namelijk dat u onder die wetgeving, die van het water dus, valt. De hiernavolgende informatie zal menigeen waanzinnig in de oren klinken maar toch is het de gedachtengang die al vele eeuwen gehanteerd wordt, zonder dat veel mensen daarvan op de hoogte zijn. Volgens de Admiralty law bent u namelijk een “maritiem product”. U bent aangevoerd via het geboortekanaal van uw moeder, en doordat u uit uw moeders “water” voortgekomen bent, bent u dus een maritiem product. Een product waarvoor door de havenmeester een document getekend zal moeten worden waarmee kenbaar gemaakt wordt dat er een nieuw waardevol product aan de economie is toegevoegd. In iets minder krankzinnig klinkend Nederlands hebben we het dan over het geboortecertificaat.
   Zodra uw ouders u aangeven, geven zij niet u als mens aan maar geven zij slechts aan dat er een nieuw product gearriveerd is, waaraan door de overheid van het desbetreffende land (veel) waarde toegekend wordt. Het woord “aangeven” zou trouwens al een klein belletje moeten doen rinkelen. Zie de vertaling van de van Dale:
   Aangeven:
   bekendmaken aan de overheid: een diefstal ~; een geboorte ~
   Dus aangeven betreft het aangeven van een diefstal – wat duidelijk wijst naar een product – en het aangeven van een geboorte. Inderdaad, de “geboorte” van een product.
   Waarom zou u nou precies als product aangegeven worden? Wat is daar de gedachte achter? Dat zit als volgt: zodra u aangegeven bent als product, bent u van grote waarde voor de overheid van het desbetreffende land. U bent dan namelijk een onderpand voor toekomstig te ontvangen inkomen in de vorm van onder andere belasting en accijnzen. Met dat onderpand kan die overheid vervolgens leningen verrichten. Hier komt de link naar “de wet van de bankiers” naar voren. Doordat overheden moeten lenen van die bankiers wordt u botweg gezegd het eigendom van de bankiers.
   Waarschijnlijk is voorgaande nogal moeilijk te verteren en daarom zal ik het nog wat verder toelichten. De vergelijking met producten gaat namelijk nog wat dieper. Omdat u als product niet slechts een levenloos object bent maar acties kan ondernemen in een economie en daarmee zowel positieve als negatieve zaken voor deze economie kunt verrichten, is het wenselijk dat u niet slechts als product gezien wordt, maar ook als eerder genoemde “private entiteit”. Daaraan zijn namelijk rechten en plichten – daarover zo meteen meer – toe te kennen.
   Om u als mens te verbinden aan deze “private entiteit” is er in de wetgeving het woord “persoon” uitgevonden. Dit betekent in algemeen gangbaar taalgebruik meestal iets als mens maar in juridische zin is het wel degelijk wat anders. Zie wederom de Vandale:
   Persoon:
   (jur) mens of organisatie met rechten en plichten: er zijn natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen
   Hier ziet u trouwens meteen een mooi staaltje van wat ik “juridische woord verneukerij” noem: een persoon komt in twee vormen, een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. U ziet het, in de definitie van “persoon” wordt het woord “persoon” zelf gebruikt om tot de definitie te komen. Ook dat zou een belletje moeten doen rinkelen. Dat terzijde, “rechten en plichten” impliceren een door beide partijen aangegaan contract. En hoe kunt u op het moment dat uw ouders u aangaven zelf toestemming geven voor het aangaan van dit contract? Inderdaad, dat kunt u niet en daarom valt u niet onder het juridisch begrip “persoon”. U wordt onder valse voorwendselen voorgehouden dat u onder bepaalde wetgeving valt terwijl dit niet het geval is.
   Om dit nog verder toe te lichten: uw entiteit, product, persoon of hoe u het ook wilt noemen, heeft een serienummer nodig. In Nederland heet dat tegenwoordig het Burger Service Nummer – waarbij het woord service mij nog steeds erg vreemd gekozen overkomt, maar dat terzijde – maar het komt in alle landen op onze wereld in een bepaalde vorm terug. Het Burger Service Nummer wordt dus gekoppeld aan uw persoon, niet aan u als mens, waarna de registratie volledig is.
   Vanaf dit moment valt u dus onder Admiralty Law. Althans, dat wordt u de rest van uw leven voorgehouden. En u houdt dit ook voornamelijk zelf in stand door eraan mee te doen. U betaalt waarschijnlijk braaf belasting en zodra u een boete voor te hard rijden krijgt, betaalt u die zonder al teveel morren. Terwijl zowel die belastingaangifte en boete niet aan u als mens gericht zijn, maar aan uw persoon. Hierbij komt nog een ander interessant principe om de hoek kijken, namelijk hoe men ervoor kiest om uw naam te schrijven.
   Bijna iedereen zal zijn of haar naam schrijven in de vorm van Voornaam Achternaam. Het lijkt misschien een mieren neukerige nuance, maar zodra u met zaken als belasting of boetes te maken krijgt, zult u merken dat u aangesproken wordt in de vorm van VOORNAAM ACHTERNAAM.of slechts u voorletter en achternaam maar wel beide in hoofdlettervorm. Dit zal niet al teveel mensen opvallen maar het is wel iets om rekening mee te houden. Zodra u materiaal ontvangt dat aan uw naam in hoofdletters gericht is, dan is het wederom bedoeld voor uw persoon en niet voor u als mens. De hoofdlettervorm is voor het bedrijf, de entiteit, die uw naam in hoofdletters draagt en waarmee u zich onwetend uw hele leven al mee verbonden heeft.
   Een interessant zijweggetje is de totstandkoming van die naam in hoofdletters. Dat gaat echt eeuwen terug en komt uiteindelijk uit bij, hoe verrassend, slavernij. Ik zal niet te ver afdwalen maar bij het schrijven van namen werden vroeger drie manieren gehanteerd. Dit vangt men onder de naam Capitis Diminutio, waarbij er dus drie varianten zijn, de Minor, Media en Maxima. Ik licht alleen de Capitis Diminutio Maxima toe, aangezien dit betekent dat een naam in hoofdletters geschreven wordt. Volgens Blacks Law dictionary betekent dit het volgende:
   Capitis Diminutio Maxima (het maximale verlies van status door gebruik van hoofdletters):
   Het grootst mogelijke verlies van status. Dit kwam voor wanneer de status van een mens veranderd werd van vrijheid naar horigheid of knechtschap, waarbij de mens dus volledig tot slaaf werd gemaakt. Hierbij werden alle burger- en familierechten van deze mens weggenomen.?
   Ik hoef hopelijk niet verder uit te leggen waarom deze vondst mij persoonlijk een behoorlijk naar gevoel gaf. Het verklaart in ieder geval volledig waarom de overheid je naam in hoofdletters gebruikt bij onder andere belasting en boetes: je hebt niks te kiezen, je moet je slaafs en willoos opstellen en doen wat je gezegd wordt en je kunt je daarbij op geen enkel recht beroepen.En daar stem jij mee in door jezelf aan je persoon te koppelen.
   We zijn aangekomen waarom vrijheid mijns inziens een illusie is. Eigenlijk zou voorgaande al genoeg moeten zijn om u in te laten zien dat dat inderdaad het geval is maar om de opmerking “ik merk toch echt heel weinig van vrijheidsbeperkende zaken” voor te zijn: u wordt inderdaad in de waan gehouden dat u vrij bent maar het is en blijft een illusie. Draagt u gewoon maar een jaartje geen belasting meer af of laat die boetes voortaan liggen en u zult heel snel zien dat uw vrijheid ernstig beperkt wordt. Als u door blijft gaan met uw echte vrijheid verdedigen, eindigt u hoogstwaarschijnlijk in niet ademende vorm.
   U betaalt belasting en boetes omdat u denkt dat dat zo hoort. Zo hoort het dus echter niet. Zoals ik reeds aangaf, een contract vereist de instemming van twee partijen. Dat contract heb ik nooit ondertekend en dat contract heeft u nooit ondertekend, maar als u handelt alsof er geen contract bestaat, dan kan dat zeer ernstige gevolgen voor uw gezondheid hebben. Daarbij kunt vluchten naar een ander land waar dit opgelegde contract u niet achtervolgt, om er daar helaas achter te komen dat er weer precies hetzelfde qua registratie gebeurt.
   Landen zijn namelijk niets meer dan grote boerderijen waarbij het vee het zware werk verricht. En inderdaad, dat vee bent u. Met uw BSN nummer als oormerk mag u zich binnen de grenzen van uw boerderij begeven en zolang u dat doet, geniet u “bescherming” van uw boer. Ook wel de overheid genoemd. U produceert voor uw boer en in ruil daarvoor krijgt u wat zaken terug die u het idee van bescherming of veiligheid moeten geven. Maar zoals vee geen vrijheid heeft op een boerderij, zo heeft u geen echte vrijheid in het land waar u woont. Vlucht u naar een andere boerderij, dan zal niemand daar moeilijk over doen. De andere boer zet u daar gewoon weer aan het werk en we praten nergens meer over.
   Om nog even terug te komen op de illusie van vrijheid en waarom wij allemaal denken dat we het zo goed hebben. De boeren willen namelijk heel graag dat hun vee tevreden is. Ook dat is enorm simpel te demonstreren: sluit koeien op in veel te kleine hokken op en zorg ervoor dat ze de hele dag continu onder extreme stress staan en hun productiviteit neemt ernstig af. Zet ze in een omgeving waarin ze zich lekkerder voelen en hun productiviteit neemt zienderogen toe. Trek dit door naar uw eigen situatie: als u in hokjes gestopt zou worden en allerlei andere bewegingsbeperkende maatregelen opgelegd zou krijgen, dan zou uw productiviteit ook ernstig afnemen. Dus is het veel wenselijker om de illusie van vrijheid te ventileren: dat levert veel productiever vee op. Dus krijgt u zaken als “stemrecht” (wat natuurlijk hilarisch is gezien de context van de boerderij) en kunt u uw leven enigszins vrij inrichten. En daar hebt u het mee te doen.
   En daarmee ben ik aan het eind van mijn epistel gekomen. Ik hoop dat u na het lezen ervan inziet dat vrijheid een flinterdunne illusie is die bestaat bij het blijven ophouden van die illusie door de burgers van deze aardkloot zelf. U bent niet vrij. U bent nog net niet de batterij die we uit de Matrix kennen maar heel ver ervandaan zit het helaas niet. En zolang we dat niet met zijn allen beseffen, zal echte vrijheid altijd een illusie blijven.
   citaat anarchist

 2. Niet stemmen heeft dus alleen nut als we allemaal niet gaan stemmen en dat zal nooit gebeuren. Als er niemand zou stemmen dan betekend dit nog niet dat er geen regering komt, er komt dan een regering aangewezen door de Koningin? geen idee hoor maar er komt een ‘oplossing’. En als ik kijk naar de Euro waar 60% tegen was en toch wordt doorgevoerd dan zegt dat al dat onze mening totaal niet telt.

 3. Het punt is dat veel mensen niet in staat zijn om zelf over dingen na te denken, zie dat proces eerst maar eens op gang te brengen.
  Ook al worden mensen voor hun ogen bedonderd: ze snappen het vaak gewoon niet, zijn te naïef. Dit heeft te maken met de capaciteiten tot nadenken, intelligentie, interesse. Ook HBO afgestudeerden kunnen vaak niet veel verder nadenken dan noodzakelijk is voor hun baan of gezin. Ook zij voeren gewoon uit, zonder daar al te veel zelf over na te denken. Nadenken: moet je ook maar net kunnen…
  Stemmen gebeurt vaak op de automatische piloot en ook vaak vanuit vaststaande – verzuilde – principes; zoals mensen het van huis uit hebben meegekregen. Gaan veel mensen niet zomaar anders doen.
  Dit is nu eenmaal zo. Wil je dat mensen zelf gaan nadenken, dan zul je eerst een plan moeten hebben om dit op gang te brengen. Wat is het uitgangspunt dan? Dat de wereld ingewikkeld is of juist eenvoudig?

  1. Je slaat de nagel op de kop.Mensen moeten terug leren nadenken en dat leer je niet op school integendeel zelfs.Ik heb regelmatig gesprekken met mensen die hoge studies gedaan hebben of doen en die weten veel en kunnen veel moeilijke woorden gebruiken en ingewikkelde zaken uitleggen maar dan in hun vakgebied.Gewoon wat ze dus ingeprent zijn dus maar echt nadenken zit er niet in.Ik heb zelfs de indruk dat hoe meer ze gestudeerd hebben hoe kortzichtiger ze worden.(uitzonderingen daar gelaten)Ben ik blij dat ik nooit een boek open gedaan heb en dus nog redelijk onbeschreven ben.:)
   Aan de capaciteit van de mens twijfel ik niet.Ik heb zelf 2 kinderen en als andere op bezoek komen en ik observeer zie ik veel potentie al op heel jonge leeftijd maar de maatschappij en vooral onderwijs maakt daar geen gebruik van.Men kauwt ze alles voor zonder ruimte voor interpretatie of discussie en men begint ook te laat met alles.Zo kweek je geprogrammeerde werkmieren die geen vragen stellen en dat komt natuurlijk goed uit.

 4. Beste mensen, zoals ik het al vaker verwoord heb, democratie is een schijn proces en hetgeen hierboven aangedragen is goed en duidelijk verwoord. Tenminste ik kan me er zeer goed in vinden. Maar ja na tig jaren niet gestemd te hebben kwam ik MensS tegen en tegen beter weten in, wil je toch iets doen om het tij te keren in een andere vorm. Maar uiteindelijk zoals het stuk duidelijk verwoord, je wordt bedonderd waar je bij staat, getuige ook de laatste debatten op TV. Houd er rekening mee, dat indien U blanco stemt per computer is goed. Gaat het op de oude manier, dus per formulier, zet er dan een rode streep door. Anders gaat uw stem verloren en wordt verdeeld onder de partijen. Dus wilt U iets betekenen om de huidige politieke macht te stoppen, hebt U altijd de verplichting om te gaan stemmen. Mvg, Paul.

 5. Met de analyse van Douwe ben ik het eens. Het grote probleem is dat er geen zichtbaar verschil is tussen niet stemmen als bewuste keuze en niet stemmen gewoon uit desinteresse.
  Ik ben het met Douwe eens dat de marges heel klein zijn, maar desalniettemin geloof ik dat als bijv. de Partij voor de Dieren 76 zetels zou krijgen dat er iets in Nederland gaat veranderen. Al was het maar dat de bio industrie zou verdwijnen. Dan is mijn stem toch de moeite waard geweest.
  Ik wil niet leven in een land waarin dieren op industriële schaal gemarteld en gedood worden. Het idee dat dit op enkele kilometers van waar ik woon gebeurt vind ik onverdraaglijk. Dat veranderen is voor mij voldoende reden om te stemmen.

  1. Analyse is van Alexander, ik heb alleen op de copy paste button gedrukt omdat ik het een zeer scherpe analyse vond. 

   Ik moet eerlijk zeggen dat als ik nog in Nederland zou wonen ik toch gewoon ging stemmen aangezien niet stemmen ook niets uithaalt in mijn opinie. En een paar piraten of een SOPN`er en een Mens en Spirit afgazant in de kamer lijkt me zeer wenselijk en nuttig. :-) Al is het alleen maar omdat ze wel een tegengeluid kunnen geven en wellicht wat andere goedbedoelende kamerleden her en der eens wat aan het verstand kunnen peuteren over het banksysteem bijvoorbeeld of hoe je het internet veel beter kunt inzetten. 

   Maar goed van de andere kant blijf je dan wel het spel van het systeem spelen…

  2. Beste Roeland,

   Er is mi.i. wel degelijk een groot verschil in bewust niet stemmen en niet stemmen uit desinteresse en dat is de energie waarmee het gepaard gaat.
   Niet stemmen vanuit bewustzijn draagt gigantisch bij aan het toenemen van bewustzijn in de wereld. Niet stemmen uit desinteresse draagt gigantisch bij aan de desinteresse in de wereld.
   Zweverig? Helemaal niet. Inmiddels staat vast dat zelfs gedachten energetisch zijn waar te nemen (en dus ook te beïnvloeden overigens). Alles = energie. Bewust niet stemmen is dan ook een krachtig energetisch signaal dat iets doet met het elektromagnetisch veld en de mensen die daarin bewegen.
     

   1. Mooi hoe je artikel naadloos in visionair past, Lex. Het geeft genoeg stof om erover na te denken. 
    De sterkste energie vorm in deze wereld is naar mening geld. Geld geeft macht. En als visionair ingestelde persoon mogelijkheden wilt hebben, dan zou hij aandacht voor deze energie moeten hebben (maar daar zijn andere artikels over…)

    Stemmen lijkt me zeker zinvol, want naast stemmen op partijen, ideologien en progamma’s, stemmen we ook op personen. En die personen zien we vooral tijdens verkiezingsperiodes. En dat vind ik wel interessant.

    Diederik Sansom die vanuit een marginale positie tot potentiele premier komt, is werkelijk fascinerend. Hij weet het zijn verhaal goed te vertellen, en daar heb ik wel respect voor, ook vanwege zijn idealen in het verleden. 

 6. Het effect van over het algemeen rechts georiënteerde kabinetten; en dan neem ik religieus (Balkenende en de andere prut) en niet speciaal religieus mee, is één grote rotzooi geweest, omdat ze meelopen met republikeins, rechts aangestuurd Amerika. Rechts zal met zekerheid stemmen in Amerika bijvoorbeeld. Men moet de oorlogsmachine op gang houden, de religieuze voorschriften handhaven, het volk arm, ontevreden, dom, en paranoide, waardoor automatisch een rechtse, maar niet bewuste oriëntatie gehandhaaft blijft. De macht van rechts steunt op armoede voor het volk, de religie moet ze onwetende houden, en afzijdig gekeerd tegenover de wetenschappelijke analyse. Met rechts kun je ze manipuleren, met links worden ze zich bewust door opleiding, goddeloosheid, sociaal, waardoor ze geen oorlogen meer willen voeren. Dat kan rechts Amerika niet gebruiken. Vandaar ook het verzet daar tegen hogere belastingen voor de rijken, en een ziektekosten verzekering voor iedereen, betaald door de grootste zakken vullers naar inkomen. Geen wonder dat Obama geen kansen genoeg kreeg om het beter te doen in de ogen van het volk. Ze snappen niet wat er gebeurd, worden dom gehouden, waardoor de redenen die rechts aanvoert worden geslikt. Experimenteel systeem hier nu weer van rechts dus, om het bewuste links georiënteerde publiek in Nederland de wind uit de zeilen te nemen. Door hier in Nederland het vrijgevochten volkje een rad voor ogen te draaien met dit soort voorstellen, om niet te stemmen. Het systeem loopt niet vast, past zich gewoon aan, en rechts houdt de macht als je niet stemt. Kijk maar eens wat de gevolgen van het rechtse kabinet zijn voor opleidingen, de ziektekosten verzekeringen voor het volk, en de overige sociale voorzieningen. Die worden allemaal afgebroken, waardoor er geen geld meer is om de middenstand haar produkten te doen verkopen, en deze naar rechts zal af buigen. Dit omdat ook hier de armoede, de automatisch rechtse sympathie zal voeden, dat is altijd al zo geweest, en dus voorspelbaar. Het rechtse systeem werkt katalytisch, en onderhoudt zijn systeem door oorlogen. De vele vluchtelingen die daar het gevolg van zijn komen hier naartoe, en lopen vast op gebrek aan opleidingen, en dus geld. De cultuurverschillen en afwijkende religies veroorzaken fricties, naast het toenemende aantal diefstallen, omdat zij ook moeten eten. Automatisch kiest men dan voor een politiestaat, wat weer koren op de molen van rechts is. De misdaad wordt bestreden op een manier die juist misdaad op alternatieve,  ongekende manieren in het leven roept, waar ook weer extra politiemacht voor nodig is. Autoritaire mensen als Wilders en zijn PVV, worden gesteunt door republikeins, rechts Amerika, en iedereen wordt hier tegen iedereen opgestookt. Het is echter te laat voor rechts, de mensen gaan het doorzien, we hebben intenet, en lezen alles, ook zonder opleiding, in elke taal. In Frankrijk heeft men al voor links gestemd, moeten we ook hier doen, en zeker niet blanco stemmen, zo’n experiment loopt namelijk altijd rechts af.

 7. Douwe: Zou je iets kunnen zeggen over in welk land je nu woont en hoe je emigratie gegaan is? Misschien dat jouw verhaal anderen kan inspireren tot het zetten van een dergelijke stap want zo geweldig is het in dit volle landje niet……

  1. Ik woon nu in de Europese oliestaat Noorwegen vanwege de liefde maar zelfs dan is het een hel om hier binnen te komen. :-( Het land is prachtig maar de politiek is er vooral op gericht om buitenlanders buiten de deur te houden en daar zijn ze vrij goed in. Van de andere kant als je werk kunt vinden hier, wel Noorse taal voor nodig, gaan de deuren voor je open als je uit Europa komt iig. 

 8. Wellicht nog wat interessante info waar de schrijver van dit artikel me ook nog op wees:  http://ontstemd.org/ 

  DE VERKIEZINGEN VOORBIJ: SAMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN

  De verkiezingen van 12 september naderen snel. Voor veel mensen wordt dit het feest van de Democratie, de dag dat we allemaal samen de dienst uitmaken door politici te kiezen dien namens ons gaan regeren en besturen, de dag dat we dus allemaal onze burgerplicht keurig moeten doen.

  Maar nogal wat mensen hebben het wel een beetje gehad met verkiezingen. Keer op keer politici uitkiezen die mooie dingen beloven… en merken dat ze hun beloften niet nakomen. Keer op keer een partij uitzieken die je denkt te kunnen vertrouwen… en merken dat ze je vertrouwen niet waard is, zelfs misbruikt. Voor al deze mensen zijn verkiezingen geen democratisch hoogtepunt, maar zand in de ogen.

  Wij zien verkiezingen niet als het uitoefenen van onze zeggenschap, maar eerder als het weggeven van die zeggenschap. We moeten maar afwachten wat ze ermee doen. Zelfs goedbedoelende politici lopen vast op dikke lagen van hoge ambtenaren die beleid voorkoken en op de macht van economische elites die feitelijk de dienst uitmaken. Zelfs via die goedbedoelende politici komen we dus niet ver. Wordt het dan geen tijd om de handen in elkaar te slaan en samen de wereld te veranderen? Deze website is bedoeld voor initiatieven die de verkiezingen kritisch beanderen en om het zelf-doen. Samen het heft in eigen hand nemen, dat is onze insteek. Zie je iets van je gading, en wil je ermee aan de slag? Mooi! Heb je een idee, een initiatief dat volgens jou bij deze aanpak aansluit? Laat het ons – en via de website ook veel anderen (door op de knop ‘project maken‘ te klikken)– weten. Hoe dan ook: laten we verder kijken, de verkiezingen voorbij. Onze levens en onze wereld zijn te belangrijk om aan de politici over te laten. 

 9. De organisatie heeft me uitgenodigd te spreken. ik zal er dieper ingaan op de vraag wat ik zie als de weg uit het denken in termen van politiek. Veel mensen vragen: “wat dan”? Daar wil ik graag wat over meegeven.

 10. Is er geen mogelijkheid om dit artikel op meer websides te krijgen en misschien in een aantal kranten. Ik weet de weg niet maar anderen vast wel. Er staan zoveel zaken in dat meer mensen hier van moeten weten al zou het alleen maar zijn om ze aan het denken te krijgen.

  1. Verspreid het vooral zelf zou ik zeggen. Mainstream media pikken dit soort artikelen eigenlijk nooit op is mijn ervaring maar goed het kan het proberen waard zijn maar het zelf doorsturen naar collega`s vrienden en kennissen is vaak de beste manier. Persoonlijk mond tot mond reclame is de beste die er is. 

 11. Wil je een ECHT ONafhankelijk stemadvies met ALLE politieke partijen inbegrepen?

  http://www.nlkiest.nl

  Het kost je nog geen 5 minuten van je tijd!!!
  Mijn belang is dat iedereen een wel afgewogen keuze maakt en niet vanuit gewoonte weer hetzelfde gaat stemmen… dat kennen we zo langzamerhand wel!

  Verspreid link naar deze kieswijzer!!!

  1. Goed zo moerstaal, we moeten stemmen, en ons geen experimentele systemen aan laten praten, die rechts alle kansen in handen speelt. Hoe dom kun je zijn om daar in te trappen als je genoeg hebt van rechts, zo vlak voor de verkiezingen? Zoiets moeten ze doen na de verkiezingen, dan heeft iedereen de tijd om zich weloverwogen te oriënteren over de gevolgen. Nu zul je zien dat velen er in trappen, en de wolf in grootmoeders bedstee aan zullen treffen. Ontevreden met het magere, uitgeteerde pensioenlichaampje van grootmoeder, zal zo Roodkapje van de PVDA zijn honger moeten stillen. Als je in sprookjes gelooft, en het zo wilt laten aflopen, stem dan niet beste naieve Nederlanders, maar ik stem wel. Stem SP of PVDA voor een sprookjesvrije toekomst.

   1. Euhm PvdA stemde vrolijk voor het ESM verdrag terwijl 2/3 van het volk tegen was. Iedereen moet het zelf weten maar ik zou iedereen afraden om een stem uit te brengen op 1 van de partijen die regelmatig mensen stuurt naar de Bilderberg, zich oorlogen in laat rommelen en heel Nederland in de uitverkoop gooit als de banken en corporaties hierom vragen… En dat zijn dus onder meer. VVD, D66, CDA, PvdA, Groenlinks. 

    Ik zou zeggen stem vooral op een kleine nieuwe partij die echt heel kritisch is. SOPN of Mens en Spirit of de Piraten bijvoobeeld. Wat luizen in de pels in de politiek is nooit weg. :-)

     

    1. Ik heb nooit gezegd dat de PVDA de pefecte weg heeft bewandeld Douwe, maar samen met de SP komen we daar wel uit. Misschien nu met de VVD als gedoogpartner. ;)

   2. Ik ben voor meer eigen verantwoordelijkheid. 
    ‘Links lullen, rechts vullen’. 
    Idealisme is mooi, maar je moet ook voor je eigen zorgen he ;-).

    Piraten partij voor een ander geluid in de 2e kamer!
    Ongelooflijk dat de PvdD 3 zetels kan halen. Ik dacht toch dat er belangrijker issues op het spel staan dan de veestapel en huisdieren.

 12. Ik pleit al langer voor de NAW van die klik (rotschild etc) dit zijn mensen die ik met liefde om zal leggen, elitaire processremmende schapen dat het zijn, om over “ons” volk nog maar niet te spreken, ze hebben ons wel tuk al tientallen jaren. Ook de Bilderberg conferentie is geen zuivere melk. Als ik die lijst zo doorneem dan zie ik een hoop mensen waarbij het enige belang geld is (stuk papier). Ik wens bijna onze mensheid naar de verdoemenis.

  En wat ik nog het ergste vind zijn al die schapen die rechtstreeks onder de werkelijke top zitten, dit zijn de grootste verraders van de mensheid, dit incl. ons wereldwijde politieke systemen. Het beste is denk ik toch (om je woede te sparen, zoals ik moet doen eigenlijk) is gewoon ze allemaal de pleures laten krijgen en gewoon vertrekken naar een plek waar geld geen rol speelt. Geld heb je niet nodig, je hebt eten, drinken en liefde nodig, meer niet.

  1. Ja ik denk dat je vooral moet proberen de systemen aan te passen. Het feit dat we dit nu allemaal boven tafel krijgen is denk ik al een heel belangrijke stap de goede richting in. Want uiteindelijk gaat het al eeuwen zo maar dit is de eerste keer dat een groter percentage van het volk nu inzicht in deze mechanismen krijgt. Mensen als John Perkins met zijn Confessions of an economic hitman tonen voor mij aan dat zelfs mensen die het systeem vormen later berouw kunnen krijgen en zich inmiddels ook inzetten voor een andere wereld. 

   Daarbij zie je dat met de opkomst van goedkope zonne-energie we hopelijk een heel ander spel gaan krijgen waarbij monopolies van  fossiele brandstoffen en grondstoffen een minder belangrijke rol gaan spelen. Als je dan vanuit overvloed kunt gaan werken is zo een elite ook veel minder nodig omdat iedereen het relatief goed kan krijgen en de rijkdom van de een niet meer afhankelijk is van de armoede van de grote meerderheid. 

   Ik denk dat de energie steken in dit soort oplossingen nuttiger is want deze “winnaars van het systeem” groeien gewoon terug. Het zit in het systeem ingebakken om zo maar te zeggen.  

 13. Ik vind het op zich wel interessant om te lezen dat het artikel van Douwe eigenlijk de insteek heeft mensen bewust te maken van hun eigen kracht en waarde en dat er vervolgens weer reacties komen die volledig en alleen gebaseerd zijn vanuit het huidige systeem. Een zakelijke benadering van de samenleving beargumenteerd met getallen en grootheden, waar het artikel juist probeert aan te geven dat het denken vanuit dit systeem er juist toe leidt dat het naar een steeds slechtere situatie leidt. Peter Joseph (van zeitgeist) verwoorde het al eens heel mooi. Zo lang mensen (met de beste bedoelingen) vanuit het huidige systeem blijven denken en niet (om maar een poulaire term te gebruiken) out of the box kunnen denken, zal er wezenlijk weinig veranderen. Vooral de dialoog onderling is van groot belang om het bewustzijn weer terug te brengen bij elk individu en daarmee weer een eenheid te scheppen, daar waar de huidige methodes ons juist van elkaar gedreven hebben

 14. Als blanco stemmen betekent dat je het mnet het systeem eens bent, moeten we met een “partij” mee gaan doen die dat niet is.

  @ ruud: als je echt zo van “wie zwijgt stemt toe” uitgaat dwing je mensen om te gaan stemmen. Bij onze zuiderburen hebben we kunnen zien waar dat toe leidt: proteststemmen op vlaams beloklang.

  Zelf zie ik meer in het programma van de franse “partiblanc”: mensen die blanco stemmen (of een speciaal vakje inkleuren) worden vertegenwoordigd door lege zetels, en die hebben blokkerende werking. Zelfs als er 30 lege zetels in de tweede kamer zijn is voor een tweedekamermeerderheid meer dan 75 stemmen vereist.
  Als dat niet lukt (of er 75 zetels leeg zijn) mag er van mij een referendum gehouden worden, of kunnen besluiten aan lagere volksvertegenwoordigingen overgelaten worden.

  We hebben geen “slagkracht” nodig, maar meer democratie. Minder dingen door de strot van het “volk” duwen.

Laat een reactie achter