Zijn we veroordeeld tot een eeuwige recessie?

Komt er nooit meer economische groei?

Gewoonlijk duurt een economische recessie enkele jaren, waarna de vaart er weer inkomt. Deze keer lijkt anders. Zelfs enorme leningen tegen bijna nul procent rente aan banken helpen niet. Zijn we veroordeeld tot tientallen jaren armoede, zoals Japan?

Waarom komt er nu een einde aan jarenlang economische groei?
Een betere vraag is waarom het zo veel jaren goed is gegaan. Vanaf 11 september 2001, toen de wereldeconomie na de dot.com crash toch al kwakkelde, zou zonder ingrijpen van de federale banken een recessie zijn ontstaan. Dit was ook de bedoeling van Bin Laden. De toenmalige Amerikaanse president George Herbert Walker Bush liet om dat te voorkomen, de Fed grote hoeveelheden dollars tegen lage rente uitlenen. Als gevolg hiervan daalde de dollar ten opzichte van de euro en de yen, wat de Amerikaanse fabrikanten uiteraard erg fijn vonden, want zo kwam er meer vraag naar hun goedkopere producten. Ook gingen banken massaal speculeren en rommelhypotheken aan de man brengen met het “gratis” geld. De Amerikaanse overheid stak zich verder enorm in de schulden om de Irak-oorlog te bekostigen. Dit geld ging in rook op, want oorlogen zijn pure kapitaalvernietiging. Deze keer konden ook geen spaarpotjes van rijke oliestaatjes geplunderd worden, zoals tien jaar eerder door George Bush senior. Weinig Amerikanen merkten dit, want de federale overheid kocht grote hoeveelheid oorlogsmaterieel in. Goed nieuws voor wapenleveranciers en contractanten.

Zijn we veroordeeld tot een eeuwige recessie?
Zijn we veroordeeld tot een eeuwige recessie?

Ondertussen werd in Europa een ander feestje gevierd. Na de invoering van de euro op 4 januari 1999 werd lenen plotseling erg goedkoop voor de Zuid-Europeanen. De uitleners gingen er van uit dat als een land als Griekenland in de problemen zou komen, de rest van de eurozone wel zou ingrijpen en dat het Stabiliteitspact voldoende zou zijn om al te grote leenzondaars in toom te houden. We weten nu dat het bij Griekenland direct vanaf het begin al mis ging (hier is ook door een enkeling tegen gewaarschuwd) en dat ook ander Zuid-Europese landen veel moesten lenen om het verlies aan exportinkomsten door de dure euro op te vangen. De rest is zo langzamerhand bekend. De efficiënte Duitse industrie, bovendien niet gehinderd door gebergten of zeeën zoals in Zuid-Europa, liet weinig heel van de Zuid-Europese concurrenten. Devalueren kon niet meer.  De nekslag kwam door de snel stijgende olieprijs, een symptoom van peak oil. Energie, en vooral olie, is het levensbloed van de wereldeconomie. Door de toenemende energieschaarste werden de enorme uitstaande leningen onbetaalbaar.

Is de situatie totaal hopeloos?
Dat hangt af van de politici. We zullen gedurende een bepaalde tijd moeten lijden, omdat er nog steeds veel lucht in omloop is. Deze lucht, in de vorm van de huizenzeepbel en allerlei vernuftige financiële constructies, moet uit het systeem. Reken op een recordaantal faillisementen, dalende huizenprijzen en dergelijke. Op een gegeven moment ontstaat er een nieuw evenwicht. We zijn daarna allemaal een stuk armer, maar we hoeven niet meer bang te zijn  dat we nog armer worden. Vanaf dat moment begint de weg omhoog weer. In de Nederlandse context: stel dat nu de hypotheekrenteaftrek geheel zou worden afgeschaft. Dat zou betekenen dat huizenkopers ongeveer dertig procent minder kunnen besteden aan een huis. De prijzen van huizen zouden dus met een derde dalen. Vervelend, vooral als je met een restschuld komt te zitten, maar overkomelijk. In het laatste geval leefde je toch al boven je stand.

Liever twee jaar heftige ellende dan twintig jaar kommer en kwel
De keuze is tussen een korte, heftige lijdensweg of een lange, kwijnende lijdensweg. Ervaringen in andere landen, zoals Argentinië, wijzen uit dat na een radicale, korte sanering na twee jaar de ellende voorbij is en het land weer overeind krabbelt. Rekt de politiek deze periode zo lang mogelijk, zoals in Japan gebeurde, dan betekent dit tot wel twintig jaar kommer en kwel. De beste maatregel is mijns inziens niet-solvabele banken massaal te laten ploffen. Op dit moment lenen banken toch al nauwelijks meer geld uit en zijn ze dus effectief losgekoppeld van de rest van de economie. Eigenlijk zijn banken alleen onmisbaar voor het betaalverkeer. Deze tak kan worden geamputeerd van de failliete rest van de bank, die dan vervolgens kan afsterven. Laten we deze tikkende tijdbom demonteren, ons verlies dragen, ingrijpen daar waar mensonterende toestanden ontstaan en daarna opgelucht doorgaan.

65 gedachten over “Komt er nooit meer economische groei?”

 1.  
  “Keep it Simple, Stupid!”  Energie IN = Energie UIT
   
  Alle energie komt van de zon. Alternatieve energie bestaat niet, of anders gezegd: alle energie is alternatieve energie. De enorme groei in welvaart die we de afgelopen eeuw hebben gezien, is niet te danken aan technologie, maar aan de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen, voornamelijk olie. De energie die dat opleverde, heeft de technologische revolutie mogelijk gemaakt. We zijn niet slimmer geworden, maar luier. Wie wil weten hoeveel energie er in een liter benzine zit, moet maar eens een auto, met vier personen erin, tien kilometer duwen. De olie die we collectief in twee generaties hebben opgestookt, bestond uit opgeslagen zonne-energie van miljoenen jaren. Nu we over de produktiepiek heen zijn, neemt de beschikbare hoeveelheid energie permanent af. Het kost olie om olie te winnen en zodra het een vat olie kost om een vat olie te produceren, maakt het niks meer uit hoeveel er nog in de grond of zeebodem zit. Energie kan niet worden geproduceerd, alleen omgezet van de ene naar de andere vorm. Er is geen alternatief voor olie. Windmolens, zonnecellen of kerncentrales moeten eerst worden gebouwd en geïnstalleerd voordat ze energie gaan leveren. Het is een onmogelijke rekensom, maar veilig kan worden gesteld dat de hoeveelheid energie die er eerst in de vorm van fossiele brandstoffen in wordt gestopt, groter is dan er ooit weer uitkomt. Het rendement is dus negatief. Daarmee kunnen alle sprookjes van wetenschappers, politici en lobbyisten voor ‘groene energie’ naar de prullenbak. Dat wil niet zeggen dat er individueel geen voordeel mee te halen is. De techniek is er en het is zeker zinvol minder afhankelijk te zijn van energiebronnen waar we geen controle over hebben. Maar voor het overige is er maar één conclusie: dat we moeten leren structureel met alsmaar krimpende energievoorraden te leven.
   
  Geld = Energie
   
  Puur geld is een vorm van opgeslagen arbeid. Iemand die een dag gewerkt heeft, krijgt daarvoor betaald. Dit is de compensatie voor de energie en het materiaal dat is gebruikt. Vervolgens kan dat geld worden ingewisseld voor een ander produkt of een andere dienst, waaraan ongeveer dezelfde hoeveelheid arbeid is besteed. Heel simpel, een tafel die door een timmerman in een dag kan worden vervaardigd, kost evenveel als een kostuum waaraan een kleermaker een dag besteedt, gesteld dat de materiaalkosten min of meer gelijk zijn. Op die manier is er sprake van een eerlijke transactie, en kan de winst uit (over)productie worden opgespaard. Daarmee wordt het kapitaal. Als dit kapitaal wordt uitgeleend, is er in principe niks aan de hand, het is nog steeds ‘echt’ geld, dat kan worden benut als investering. Het krediet daarentegen dat banken verstrekken, is niet eerst verdiend, maar wordt door het Fractional Reserve-systeem uit ‘niets’ gecreëerd. Daarmee wordt het een claim op toekomstige arbeid. Dat is een belangrijk verschil, want daarmee verliest geld zijn inherente waarde. De definitie van geld is dus: een opslagmedium voor arbeid (energie).
   
  Goud = Geld
   
  Geld moet waardevast zijn, deelbaar, gemakkelijk te transporteren en bovenal niet te vervalsen. Goud heeft die functie al meer dan 5000 jaar vervuld. Samen met zilver is het de enige vorm van duurzaam, eerlijk geld. De waarde wordt bepaald door de moeite die het kost om het te produceren. De potentïele energie die is opgeslagen in een gouden munt, bepaalt dus de transactiewaarde. Die is door de geschiedenis constant gebleken. In de tijd van de Romeinen kon voor een ounce goud een kostuum worden gekocht. Dat is nu nog steeds het geval. Het banksyndicaat is zich daar zeer van bewust, maar kan geen goud drukken, vandaar dat het er alles aan doet, samen met hun handlangers in de politiek, om het volk wijs te maken dat papiergeld waarde heeft. Dat is ze in het Westen heel aardig gelukt, maar in landen in het Midden-Oosten en in India bijvoorbeeld is nog een diep respect voor de functie van goud als geld. Nu de gelddrukkerij van de banken zulke absurde vormen heeft aangenomen dat een hyperinflatie dreigt, zal de rol van goud om kapitaal te beschermen opnieuw worden ontdekt.
   
  Het banksysteem is bedrog
   
  Meer hoef je niet te weten… Dit systeem, zwendel beter gezegd, dateert uit de 17e eeuw toen in Engeland door de goudsmeden meer certificaten werden verstrekt dan het goud dat ze in bewaring hadden vertegenwoordigde. Daarmee werd het systeem van fractional reserve banking geboren. Dat is uiterst lucratief voor de banken want die kunnen daarmee rente vragen voor geld dat ze uitlenen, zonder tegenprestatie te leveren. Om dit systeem goed te laten fungeren hadden banken de medewerking van regeringen nodig. Die leenden dan geld voor hun oorlogen, socialistische plannen, of paleizen, en gebruikten hun macht om via belastingen de rente aan de centrale bank te voldoen. Die leningen worden nooit afgelost en dat is ook niet de bedoeling. Integendeel, door de schulden alsmaar te laten groeien krijgen de banken steeds meer macht en inkomsten uit de rente. Uiteindelijk wordt iedereen een slaaf van de bank.
   
  Daarnaast is er de constante inflatie die banken veroorzaken. Daarmee zorgen ze dat de basis voor nieuwe leningen blijft toenemen. Inflatie is eigenlijk een vorm van onzichtbare belasting, die de zwakkeren onevenredig treft. De geldproducenten (banken) en de eerste ontvangers (regeringen) profiteren van de geldontwaarding omdat ze het onmiddellijk kunnen uitgeven. Tegen de tijd dat inflatie is doorgesijpeld in de kosten van levensonderhoud, zijn het verband tussen stijgende prijzen en (bewuste) geldcreatie niet meer zichtbaar, maar wordt de schuld elders gezocht. Inflatie is een bewuste strategie van de banken, die ze proberen te controleren door middel van rentemanipulatie. Het is een sluipende vorm van diefstal, die wordt verkocht als een onvermijdelijk gevolg van vraag en aanbod. Over dit onderwerp valt heel wat te zeggen en wie er het fijne van wil weten, moet het boek The Creature of Jekyll Island maar eens lezen. Het is echter eenvoudig te zien: kijk om je heen waar de grootste winsten worden gemaakt en wie er heeft geprofiteerd van de ‘crisis’.
   
  Experts zijn idioten
   
  Economen voorop. Door de specialisatie die mogelijk is gemaakt door de energiebonanza en de luxe een vak te kunnen ‘kiezen,’ hebben we een leger experts geproduceerd die alles weten van niks en niks van alles. Als een briljante fysicus zich laat gebruiken door de wapenindustrie, klopt er iets niet bij die persoon. Het zijn niet alleen ethische, morele afwegingen waar het bij veel deskundigen aan ontbreekt, maar ook inzicht in de bredere context van hun handelen. Een techneut, weet ik uit ervaring, wil zijn specifieke kennis toepassen en zich niet afvragen waar zijn produkten voor worden gebruikt of toe leiden. Zodra zo iemand de leiding krijgt of om advies wordt gevraagd, gaat het mis. Vooral de technologische revolutie heeft een vooruitgangsgeloof veroorzaakt met averechtse gevolgen. Het gaat niet om wat je weet, maar om wat je ermee doet. Dat vereist studie in de vier basiskennisgebieden wiskunde, natuurkunde, geschiedenis en psychologie. Daar dient basisonderwijs op te zijn gebaseerd. Hoeveel experts uit de wetenschap, de industrie en de bankwereld had Hitler niet tot zijn beschikking om zijn plannen uit te voeren…? Weg ermee!
   
  2 + 2 = 4
   
  Er is geen wiskundeknobbel voor nodig dat te snappen. Waarom gelooft iemand dat het ABP als we het een gulden (of euro) geven, er twee van kan maken? Als economische groei lineair is en de hoeveelheid geld exponentieel toeneemt, komen die trends elkaar op een gegeven moment tegen. Als dat punt is gepasseerd, maakt het niet meer uit hoeveel geld (krediet) er in de economie wordt gepompt, de rentebetalingen stijgen harder dan de economie kan groeien. Als een hamster op een tredmolen: steeds harder hollen om stil te staan… Wat simpele logica helpt een aantal illusies de wereld uit. Dat we even lang met pensioen kunnen als we gewerkt hebben bijvoorbeeld. Of dat er een methode is om onbeperkt vijf procent rendement te hebben op spaargeld. Doe het volgende gedachte-experiment. In een potje zit één bacterie. Het is 11 uur. Precies een uur later (12 uur) hebben de bacteriën zich zodanig vermenigvuldigd dat het potje net vol zit. Vraag: hoe laat is het als het potje voor de helft gevuld is?
   
  Antwoord: 11.59 uur  Wat zou die eerste bacterie denken als hij om één minuut voor twaalf om zich heen kijkt? Niets aan de hand, er is nog plaats zat zo te zien! Maar een paar seconden later knapt de pot. Dat is de impact van een exponentiële functie!
   
  Niemand heeft ergens recht op, behalve om met rust gelaten te worden. Zodra we aanspraak maken op toekomstig inkomen, zal er een tegenpartij moeten zijn die dat recht kan waarborgen. Pensioenen zijn daar de voornaamste voorbeelden van en behalve de lucky few zal de meerderheid van onze generatie (en de volgende) op de een of andere manier zelf in haar (oudedag)bestaan moeten voorzien. Als 80 procent van de bevolking werkt, kan de overige 20 procent daarvan worden onderhouden. Als die verhouding omdraait, kan dat niet langer. Daar zijn geen ingewikkelde rekenmodellen of scenario’s voor nodig. Net zo min kan een kredietcrisis worden opgelost met meer krediet. Een heroïne-junkie die wil afkicken, zal door een pijnlijk proces moeten. Uitstel maakt het alleen maar erger of word hem fataal. Het is een keuze die we individueel of collectief maken: pay now or pay later.
   
  Actie = Reactie
   
  Keuzes hebben consequenties. Niet kiezen is ook een keuze en soms de juiste. Het gaat erom dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze beslissingen. Dat vereist behalve nadenken ook moed. Daar ontbreekt het vaak aan. Achteraf snapt iedereen wat de hypotheekhandel en huizenmania was. Maar waar waren de stemmen die waarschuwden voor oorzaak en gevolg? Wie zijn bek niet open doet wanneer het ertoe doet, is medeplichtig. Wisten de Duitsers wat er door hun regering werd uitgevreten in de concentratiekampen of wilden ze het niet weten? De Tweede Wereldoorlog vormt trouwens een mooi referentiekader om te zien waar hyperinflatie en economische ellende toe kunnen leiden. Maar ook hoe een individu reageert en zich door propaganda laat gebruiken of uit eigenbelang de andere kant opkijkt. Ook toen waren er die waarschuwden, of zelf tijdig wisten te ontsnappen. Voorspellen is lastig maar niet in alle gevallen. Wat omhoog gaat, komt een keer naar beneden: de wet van de zwaartekracht. Natuurwetten zijn niet flexibel. Het is niet louter een kwestie van perceptie of het glas halfvol of halfleeg is. Een leeg glas raakt half-vol, en een vol glas raakt half-leeg. Niet de waarneming van het moment, maar het traject doet er toe…
   
  De arrogantie, veroorzaakt door de decadente voorspoed waarmee we zijn opgegroeid, zal eerst moeten verdwijnen. Dat zal niet voor iedereen op hetzelfde moment gebeuren. Vroeg of laat zal men erachter komen dat de luxe om het ‘niet te hoeven te weten’ een dure was. Verantwoordelijkheid dragen betekent in de eerste plaats voor jezelf denken.
   
  Na zomer komt winter
   
  Stel dat een jaargetijde 20 jaar duurt. Iemand, geboren in de late winter of het vroege voorjaar, zou geen winter hebben gekend vóór zijn/haar 50ste verjaardag. Zo iemand had misschien wel eens een koele, regenachtige periode beleefd, maar had geen idee van wat een strenge winter was. Ervaring helpt dan niet en wordt zelfs ballast omdat het voorstellingsvermogen tekortschiet. Onze zomer is voorbij en de winter staat voor de deur. Dat is de boodschap van de Fourth Turning. Of het een zachte of harde winter wordt, valt niet te voorspellen, maar omdat het onze eerste is, kunnen we niet vertrouwen op wat we hebben meegemaakt. Het enige wat we weten, is dat er een verandering aankomt, maar dat het uiteindelijk ook weer lente wordt. Het lineaire denken waarmee we zijn opgevoed en dat het huidige onderwijs nog beheerst, gaat niet langer meer op. De beloftes van de technologische vooruitgang, levensverwachting en moderne life-styles blijken vals. De frustraties hierover zullen plaats moeten maken voor een vorm van acceptatie. We zullen een manier moeten vinden om de winter door te komen in plaats van hopen dat het zomer blijft. Dat kan door terug te kijken in de geschiedenis. Het is geen toeval dat de financiële crisis samenvalt met de energiepiek. Zoals eerder gezegd zijn dat twee kanten van dezelfde medaille en geld (of wat ervoor doorgaat) zal geen bescherming bieden. In praktisch opzicht betekent dit: gaan samenwerken in kleine gemeenschappen, heruitvinden van ambachten en lokaal voedsel produceren. In spirituele zin ligt het antwoord in vriendschap, stoppen met zondebokken zoeken (behalve de bankiers dan…!), en open staan voor het onbekende. Beseffen dat niet willen, maar kunnen ons handelen zal bepalen in de komende twintig jaar. Bescheidenheid zal terugkomen en dat is het positieve element. Tegen de tijd dat de Fourth Turning ten einde loopt en het voorjaar weer begint, is alle arrogantie weggespoeld. Voor zolang het duurt tenminste.
   
  Minder = Meer
   
  De economie van de toekomst wordt niet langer gedomineerd door groei maar door krimp. Verlies van koopkracht, afname van energievoorraden en vrije tijd voor de (ex-)middenklasse. In plaats van succes te meten aan méér inkomen, status, huizen etcetera, zullen we progressie meten aan de mate waarin we met minder toe kunnen. Dat wil zeggen: creativiteit ontwikkelen in het efficiënter omgaan met energie, minder (hard) werken en ontspanning dichter bij huis te zoeken. Wie daar het best in slaagt, is het nieuwe voorbeeld van de succesvolle ondernemer. Dat vereist een radicale omslag in mentaliteit. Steeds minder nodig hebben en toch een comfortabel bestaan houden is de uitdaging. Dat zal het doel worden op individueel niveau, maar ook voor onderwijs, politiek en samenleving. Daarmee komt automatisch een einde aan het frauduleuze kredietsysteem dat groei nodig heeft om te kunnen overleven. Ik denk dat hier het beste antwoord ligt om de frustratie van de verloren ‘welvaart’ om te zetten in voldoening. Door meer nadruk op kleinschalige zelfredzaamheid, samenwerking en goedkoop vermaak (potje kaarten) kan het leven zowel simpeler als beter worden. Iedereen kan daarvoor een strategie kiezen die het best bij hem of haar past. Oude ambachten die terugkomen, vrijwilligerswerk, ruilhandel en minder stress. Met één doel voor ogen: structureel met minder toe te kunnen. Het is trouwens geen vrijwillige keuze, wie hier zelf het iniatief niet neemt, wordt ertoe gedwongen door de realiteit. Tijd is kostbaar, iedere dag is er één en aarzelen is dodelijk.
   
  Vrijheid = Risico
   
  Er is maar één zekerheid in het leven: dat het een keer afgelopen is. Dat is een dooddoener die steeds wordt gebruikt om zorgen voor later te relativeren. Wat vrijheid eigenlijk betekent, weten er niet veel. Ik ben daar gedeeltelijk achter gekomen en weet dat vrij zijn niet iets leuks is. Vrijheid is geen vrijblijvendheid. Hij vereist voortdurende waakzaamheid en kan niet worden gegarandeerd door politici. Integendeel: de grootste dreiging komt juist van regeringen met hun toenemende snuffelpraktijken, digitale betaalmiddelen en globalisering. In ruil voor security worden privacy en individuele vrijheden opgegeven, die nooit meer terugkomen… Vrijheid moet worden bevochten en is niet aan iedereen besteed. Een slaaf kan best gelukkig zijn, net zo goed als een aapje in de dierentuin, maar ze zitten wel gevangen. Het wordt pas een probleem als ze weg willen of niet langer productief zijn voor de ‘baas’. De zogenaamde middenklasse is de afgelopen vijftig jaar langzaam leeggemolken zonder dat ze het in de gaten had. Ze had het zelf ook goed, dus werd er niet geprotesteerd. Maar nu zitten velen vast in hun koophuizen, doodlopende carrières en enge toekomstperspectief. Het bestaan is een stoelendans geworden, waarbij de een na de ander eruit vliegt. En wie zijn plek nog heeft, kijkt toe want de solidariteit is weg. Het is niet voor niks dat vrijheid keer op keer met veel bloedvergieten moet worden herwonnen. Zwijgen is ook hier toestemmen. Geen enkel politiek systeem heeft een antwoord op de huidige crisis. Stemmen voor links of rechts heeft dan ook geen zin. Alle politici liegen, want de waarheid is taboe. Daar is het electoraat net zo schuldig aan als de stemmentrekkers. Of het schip nou linksom of rechtsom kapseist, maakt niet uit, de reling biedt geen houvast. Wie op tijd in een reddingsbootje stapt, heeft een kans, maar loopt ook grote risico’s. Die zijn immers niet te vermijden, maar hoe meer ballast je daarbij meesjouwt, des te harder je zinkt.
   
  Daarom: ‘Travel Light’.
   
   
  Bovenstaande principes van KISS komen uit het boek ‘Achter m’n gat vergaat de wereld’, een avontuurlijke ontdekkingsreis naar oorzaak & gevolg van de huidige crisis en visie op de toekomst.
   

  1. Dat is mooi gezegd Jan.
   Ik kan me er volledig in vinden. Indien bovenstaande een samenvatting van je boek is, denk ik dat ik er een paar dat boek cadeau ga doen.
    

 2. Robert de Winter

  Even voor de goede orde,
  Bin Laden heeft niets met 11 september 2001 te maken. En George Bush heeft noot de Fed kunnen aanzetten tot het drukken van geld. De Fed is een onafhankelijke prive onderneming. Het is eerder zo dat de Fed de Amerikaanse overheid aanstuurt. Dat neemt niet weg dat de Fed natuurlijk wel als een idioot met die drukpers is omgegaan

 3. nederlands verzet

  als er 100.000 inwoners belastingen betalen gaat alles goed met de zorg enz,
  maar als je er 80.000 asielzoekers binnen hallen die nooit belasting betaald heeft.
  ja dan moeten er 100.000 inwoners betalen voor 180.000 inwoners .
  ja dan komen wij geld tekort .

  1. Ik heb asielzoekers gesproken. Zelfs optimistische, levenslustige mensen worden na enkele jaren mentaal volkomen kapot gemaakt door de vernederende procedure. Het zijn dan veranderd in bedelende kneuzen. Ik zeg: vereenvoudig de procedure drastisch, laat oprechte politieke vluchtelingen binnen middels een verblijfsvergunning voor tien jaar waarbij ze meteen mogen werken. En stuur haatbaarden en dergelijke snel richting Saoedi Arabië of Pakistan, de omgeving waar hun religieuze mensenrechten het beste worden gewaarborgd.

    1. Onderdeel van de Nederlandse cultuur is gastvrij zijn voor mensen die vanwege hun politieke of religieuze denkbeelden worden vervolgd. Uiteraard met nadrukkelijk uitzondering voor aanhangers van religieus fascisme, zoals soennisme, sji’isme en andere vormen van satanisme. Die kunnen, zoals al eeder gezegd, het beste enkele reis Pakistan of Saoedi-Arabië gestuurd worden.

    2. nederlands verzet

     @germen
     (gastvrij zijn voor mensen die vanwege hun politieke of religieuze denkbeelden worden vervolgd)
     wij worden straks en soms nu al vervolg door onze gasten met hun politieke of religieuze islamitische denkbeelden.
     zo waar heb u het over
      

    3. en u bent zo dom als een zwangere aardbei, want ik kijk om me heen nu in mijn volkse straat waar vandaag een rommelmarkt gehouden wordt. Indische, Turkse, marrokkaanse spaanse en nederlandse gezinnen flaneren eensgezind vrolijk in het zonnetje zoekend naar juweeltjes tussen de rommel. Daar wordt ik nu vrolijk van.

    4. De maatschappij is meer dan een gezin. Het is een samenleving met overkoepelende organisaties en systemen.

     En als je blijft schelden altijd op andere bezoekers beschouwen we je als ongewenste bezoeker, je kunt je mening fatsoenlijk zeggen of we nemen maatregelen.

    5. Waarom iemand zo dom als een zwangere aardbei noemen?
     Volgens (juiste) communicatiemethoden heeft kritiek geven betrekking op andermans gedrag en bezwaar maken, op andermans mening.

      Kenmerken van constructieve kritiek zijn
     – gaat over actueel gedrag van de ander
     – is beschrijvend, specifiek en concreet
     – wordt verwoord in de ik-vorm
     – heeft betrekking op veranderbaar gedrag
     – bevat een wens
     – is goed getimed
     Bij reageren op kritiek is van belang
     – luister goed en probeer zo rustig mogelijk te blijven
     – vraag verduidelijking, als u de ander niet goed begrijpt
     – zeg waar u het mee eens bent en wat u denkt daar aan te gaan doen
     – zeg waar u het niet mee eens bent en waarom dat zo is
     – eventueel herhalen of doorvragen.

     Bezwaar maken tegen iemands mening vraagt:
     – onmiddelijk formuleren van bezwaren (i.v.m. begrip en geloofwaardigheid)
     – effectief formuleren van bezwaren; helder, aansluitend op de argumenten van de ander
     – gericht op de inhoud en niet op de persoon zelf
     Reageren op bezwaren:
     – aantonen contra-argumenten van de ander begrepen te hebben, er rekening mee wil houden en er constructief gebruik van wil maken
     – zoeken naar meningsovereenkomsten als gemeenschappelijke basis voor een oplossing
     -in een debat benadrukt men juist de verschillen in mening.

    6. Ach , als iemand zich zwaar beledigd voelt als ik hem uitmaak voor zwangere aardbei moet ie zelf weten, maar meteen te gaan dreigen om mij te verbannen als ongewenst bezoeker vind ik beneden alle peil, schaam je diep Julie.

     Ik geef nota bene in de reactie aan waarom ik het niet met hem eens ben, en dan is zwangere aardbei wel een hele lichte met een knipoog “belediging”.

     Dan vind ik iemand `verrader` noemen toch een tikkie erger. Maar ik val daar niet over en u blijkbaar ook niet, u valt over zwangere aardbeien.

     Ga toch weg vrouw, en als u nu beledigd bent please ban me, want ik krijg langzaam een nare bijsmaak in m´n mond van U.

    7. Uit de regels op Visionair:
     “Bedreigingen en persoonlijke aanvallen zijn streng verboden en een ban zal volgen, totdat de dader een diepdoorwrocht, welgemeend excuus van minstens tienduizend woorden heeft geschreven aan het slachtoffer of als het slachtoffer hem of haar vergeeft. Bij elke volgende overtreding verdubbelt het vereiste aantal woorden. In overleg met het slachtoffer kan ook een alternatieve straf voorgesteld worden.”

     Iemand zo dom als een zwangere aardbei noemen is weliswaar vermoedelijk grappig bedoeld, maar volgens de regels hier wel degelijk een belediging. Nu moet ik toegeven dat “Nederlands verzet” op aautistische wijze door blijft drammen en niet ingaat op wat een ander zegt, dus dat ik me de reactie van Tim uitstekend kan voorstellen. Toch bij deze de waarschuwing: geen kwalificaties over de gesprekspartner s.v.p. maar alleen over diens uitingen. Zie de Visionair regels.

    8. We kunnen ook prima in Nederland samenleven als religieus fascisme en overige haatideologieen effectief geweerd worden. armee zouden denk ik 99% van de integratieproblemen opgelst zijn.

    9. Hoi Julie, ik heb beide links geprobeerd, maar kom slechts op het artikel zelf, niet op het betreffende commentaar waar jij specifiek op wijst. Misschien moet je nog iets aan de links aanpassen? Wat mij in ieder geval wel opviel, is dat als je mensen eenmaal de ruimte biedt om persoonlijk te worden, het einde zoek is. 

    10. Ja hoor, maar kan het mogelijk ook aan de computer liggen waar ik nu mee schrijf? Dit is echt een wrakkie hoor, de verbinding trouwens ook. Ze hebben hier niet eens kabel, alleen vaste telefoon. Die hebben ze hier aangelegd, gelijk met het aanleggen van die dijken lijkt het wel. Heb zelfs nog een modem met een waakvlam. :)

    11. Als het aan de computer ligt probeer dan eens locatie ‘Deze computer’-dubbelklikken-lokaal station-rechtermuisklikken; eigenschappen-tabblad ‘schijfopruiming’, als je schijfopruiming heb gedaan tabblad ‘extra’; defragmenteren.
     Als je dit regelmatig doet blijft de snelheid optimaal, ook kun je downloadsnelheid aanvragen via je internetprovider. Onderhoud is belangrijk, net als dijken onderhouden:). De verbinding is denk ik goed anders moet je die provider maar eens aan het werk zetten want zij moeten zorgen dat de verbinding goed is. Klachten over de modem kun je ook bij hun kwijt.

    12. Bedankt voor de tips Julie, dat van de extra defragmentatie wist ik nog niet. Het is eigenlijk best raar, dat ik computers kan bouwen en repareren, maar bedienen, ho maar. Wasmachines, televisies, en huishoudelijke apparaten, geen probleem voor mij, maar oh, oh oh, in bedienen ben ik een kluns. Komt waarschijnlijk omdat ik alleen geïnteresseerd ben in de techniek erachter. Maatschappelijke problemen evenzo. Ik zie ze wel, maar beperk mij tot mijn direkte omgeving. Daar biedt ik hulp waar nodig, maar de rest laat ik aan mij voorbij gaan, omdat ik er niet meer mee om wil gaan. Te schadelijk voor mij, het maakt mij levensmoe en agressief. Ben nog een week aan zee, waar ik mijn rust zoek en vindt. Er is hier geen strand, de dijken zijn bedekt met gras en asfalt. Alles wat je hier tegenkomt zijn de dorpelingen, schapen en een enkele tourist. De dorpelingen kennen en groeten me vriendelijk, af en toe een praatje makend. wat heerlijk simpel toch? :) Van de ruim veertig dieren waar ik voor zorg, zijn er een paar ziek, dus ik kan niet naar huis om mijn post te bekijken dit keer. Nou, thuis mag van mij nog wel even wegblijven…

    13. Ja, het is even een keer die vervelende gebruiksaanwijzing doornemen, maar daarna heb je er meer plezier van, als je nog nooit schijfopruiming heb gedaan en defragmentering kan ik je al een grote verbetering beloven.
     Maar eerst jezelf maar even gaan opladen.

    14. “”Indische, Turkse, marrokkaanse spaanse en nederlandse gezinnen flaneren eensgezind vrolijk in het zonnetje zoekend naar juweeltjes tussen de rommel. Daar wordt ik nu vrolijk van.””
      
     Toch wel fijn tim te vernemen dat er nog iemand er vrolijk van wordt dat We met Onze Armoeden steeds meer als ratten en in onderdanige dankbaarheden tussen de afval Ons Kostje Bijeen Moeten Scharrelen al is dit een Schandvlek op alle Evolutie en Meest Zinloos en liederlijkst geweld der elite en overheden.
      
     Dat tevens de verkrachtingen en Kinder verkrachtingen en verprostitueringen tot koperdiefstallen misdaad en geweld aan toe daarmee ook epidemisch toe sloegen alsmede toenamen drugs alcohol en tabaksverslavingen zal u dan ook wel verblijden?
      
     Zo manipuleert de overheid aka elite Volken al eeuwen Armoedenzaaiende tot in oorlogen aan toe. En als de gevolgen er zijn slaan ze toe met gezag en wet en noemen Ons dan de boef en de slechte mens en spelen er zelf mooi weer en weer winst van met hun zelfgeimporteerde pauweveren in eigen rijt stekende elke dag op TV wat u vast ook wel dan zal verblijden die eensgezinde saamhorigheid waarmee We Ons elkaar er om eensgezind naar de strotten vliegend over die verrotte slakrop ontfermen!

    15. Ik denk dat je het Christelijke woord satanisme gebruikt. Dat staat me tegen. Ik geloof ook dat het Islamitische geloof en cultuur veel gevaren in zich heeft en het individu op een gevaarlijke manier beperkt. Echter, satanisme wil ik het niet noemen. Satanisme is wat mij betreft een hol en leeg begrip.

 4. Verspreiding van vluchtelingen geeft ellende voor het opvangland, vluchtelingen zouden zoveel mogelijk opgevangen moeten worden in de betreffende regio. Voor eigen cultuurbehoud is dit ook essentieel. Een eenvoudige asielprocedure met verblijfsvergunnung en werkvergunning heeft een aanzuigende werking voor andere vluchtelingen. Dit sociologisch gezien. Psychologisch gezien zou iedere oprechte vluchteling de beste humane opvang moeten krijgen. Omdat dit gebaseerd is op christelijke normen en waarden ben ik voor een wijziging van de grondwet waarin geen vrijheid van godsdienst.

 5. In je stuk wordt de vraag uit de titel niet beantwoord, Germen.
  Het antwoord op die vraag hangt af van je definitie van economische groei.

  Als je economische groei berekent door het aantal betaalde banen: dan kan er nog groei komen. Gewoon een kwestie van meer geld drukken of lenen en veel mensen aan het werk zetten.

  Als je groei definieert als energieverbruik, of de hoeveelheid geproduceerde goederen, dan zal er nooit meer groei optreden.
  De mensheid zit min of meer aan een maximaal energieverbruik. Er kunnen nog wel meer auto’s en vliegtuigen bijkomen, maar die zijn dan zuiniger. Er kunnen nog wel kolencentrales bijkomen, maar tegelijkertijd gaan er kerncemtrales dicht.  
  De industriële produktie stijgt nog wel in China en India, maar ze krimpt in Europa en de VS. Veel groei zit er niet meer in.
  Lees verder in The End of Growth  van Richard Heinberg 

  1. Alleen al de zonnestraling op aarde levert ongeveer duizend maal meer vermogen dan de wereldbevolking verbruikt, Hans. In zonnige gebieden is de EROEI van zonnepanelen nu al hoger dan die van shale oil. Een zonnepaneel levert de geïnvesteerde energie terug in één tot vier jaar, wat een EROEI van zeven tot dertig oplevert. Het probleem is niet dat er niet voldoende energie is, of dat onze energiconsumptie niet kan groeien. Het probleem is misallocatie van hulpbronnen aan bijvoorbeeld oorlogen en het parasitaire financiële stelsel, waardoor onvoldoende wordt geïnvesteerd in duurzame energiebronnen.

   1. De groene planten hebben al veel meer zonne-energie opgevangen en nuttig gebruikt dan de mens ooit zal kunnen doen, Germen. Gratis en voor niets. Planten halen zelf de grondstoffen bij elkaar en maken daar zelf zonnepanelen van.

    Waarom zouden wij iets gaan doen wat de planten al voor ons doen?
    Moeten we zonodig het aantal mensen op Aarde laten groeien van 7 miljard naar 9 miljard?

    De mens komt voort uit de natuur. Zonder groene planten zouden we niet eens bestaan. Planten vormen de basis van ons bestaan. Elektriciteit kunnen we missen.

     

    1. Op daken, muren, oceanen, woestijnen, windschermen, spoorwegen en asfaltwegen groeien over het algemeen maar weinig planten dus daar kun je prima zonne-energie gebruiken. Het hoeft dus helemaal niet met elkaar te concurreren.  

     Daarbij hebben planten een omzetefficientie van zonlicht van slecht 1 tot 2% als je als mens daarna de energie er weer uit wilt halen door vergisting of verbranding.

     Zonnepanelen hebben rendementen van 15% standaard en de top ligt volgens mij nu ergens in de 40% als het niet hoger is. Dat is ergens ook logisch. Planten bouwen complexe organische moleculen van de zonne-energie. PV zonne-panelen zetten de energie van de zon direct om in stroom, een veel simpeler proces en zonnepanelen kunnen dus ook veel efficienter zijn als je puur energie in de vorm van stroom wilt oogsten inplaats van planten.

     Maar ben het overigens volledig met je eens dat je ook gewoon de groei van de mens zou kunnen inperken. Maar persoonlijk geloof ik dat grootschalig overstappen naar zonne-energie in het voordeel zal zijn van alle mensen, ongeacht met hoeveel we er dan ook mogen zijn. 

    2. Een Zonnecel van een Spiegel voorzien of in een Roestvaste Reflector Plaatsen Kon Wel Eens Dramatisch en Aangenaam Geprijst Effect Hebben? Dan zijn er nog goedkope vlakke Fresnell Kunststoflensen.

 6. Ik heb gehoord dat de arbeidsmarkt in 2014 weer beter gaat worden volgens het UWV, alleen niet waarom.
  Misschien dat een andere “bemoeier” daar meer van weet ?

  1. Het is altijd wel grappig dit om dit soort voorspellingen te zien. Wat je echter nooit ziet of hoort is hoe betrouwbaar ze zijn geweest. Ik zie nooit een persbericht of een artikel met een beschouwing of beoordeling van de vooruitzichten die in het verleden zijn gedaan. Dan kun je ook beter beoordelen hoe betrouwbaar ze zijn. Maar ja, dat zal toch niet gauw gebeuren.

 7. @Julie: eigenlijk hoop ik maar dat ik er niks van snap, van wat u bedoelt.
    citaat:  “Omdat dit gebaseerd is op christelijke normen en waarden ben ik voor een wijziging van de grondwet waarin geen vrijheid van godsdienst.”
  Dat zou m.i. dus slaan op ‘de beste humane grondslag’, uit de zin daarvoor.   ??
   
  Een humane grondslag, menslievend en welwillend dus, lijkt mij geen slechte zaak.
  Ook ik meen dat dit gebaseerd is (kan zijn) op christelijke normen en waarden.
  Waarom mag ik dan niet meer vrij zijn om een godsdienstig christen te zijn?? Moet dat zelfs in de grondwet opgenomen worden??
   
  Vanmorgen preekte onze dominee nog weer uit Galaten 5, aangaande de vrucht van de Heilige Geest: ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’. Onlangs heb ik ze ook al eens aangehaald op dit forum. Wat mankeert daar aan? Wat doe ik fout als ik zo zou zijn? (er mankeert nog wel e.e.a. aan bij mij hoor).
   
  Uit het artikel en uit meerdere schrijvens hier op deze site, begrijp ik dat we weer Samen zullen moeten gaan overleven.
  Een verdere individualisering moeten we dus niet nastreven als het moeilijker wordt.
  Nou, dat past m.i. helemaal bij wat Christus ons leerde!
   
  Het elkaar opnaaien tot superconsumenten, om de economie te stimuleren (de verraderlijke lessen destijds al van John Keynes,) daar ril ik van. Mijn vader leerde ons om tevreden te zijn met wat we hadden, dat was niet zo veel vlak na de oorlog hoor, maar we waren wel gelukkig.
   
  Mogen mijn kleinkinderen, welke dat nog steeds wordt bijgebracht, met dank aan de grote Schepper, straks niet meer meedoen in het eerste blijkbaar verplicht opgelegde atheïstische land in de wereld, wat ooit schatrijk was geworden op oude christelijke normen en waarden, zoals Groen van Prinsterer destijds al had begrepen?
   
  Los van het wetmatige feit dat er net zo min atheïsten bestaan als abosquirybranten, leidt ‘geen vrijheid van godsdienst’, zeker tot een verstikkende dictatuur.
  Een dictatuur overigens welke in ons dikke Boek dat al 2000 jaar het meest gelezen is, keurig is voorzegd met bijpassende chronologie, welke nu reeds aanwijsbaar is. Interessant joh!
   
  Op grond daarvan kan er best nog eens moeizaam economische groei komen, denk ik, maar de voorbije tijden met een zwaar misbruikte grote vrijheid, zie ik als nimmer terugkerend …

 8. Persoonlijk denk ik dat er geen einde aan groei zal zijn. Er zal een einde aan de exponentiële groei zijn die het huidig financieel-economisch systeem vereist en daarmee deze vorm van kapitalisme. Er komt dus zeker wel weer groei, maar niet in het huidig systeem. Er zal een transitie plaatsvinden naar een nieuw soort kapitalisme waarbij veel meer rekening zal worden gehouden met de grenzen van de aarde. Er zal een zogenaamde circulaire economie moeten komen die veel beter past bij de cycli van de Aarde. In plaats van globalisering zal er juist weer regionalisering komen. Meer locale initiatieven zullen noodzakelijk zijn met een aanvullend geldsysteem, voedsel- en energiesysteem. Peak Oil gaat een grote impact hebben. Er is inderdaad voldoende energie op deze Aarde. Echter: zijn we ook instaat om tijdig de transitie wereldwijd te maken naar deze nieuwe vorm van kapitalisme en nieuwe energiesystemen? Zal er tijdig voldoende technologie beschikbaar zijn en voldoende grondstoffen? Dat is de grote vraag en zal de grootste uitdaging van de mensheid zijn in de komende 10 tot 20 jaar. We zitten in een cruciale fase en nemen een belangrijke stap in onze beschaving de komende decennia om meer volwassen te worden. 

  1. Dit ook nog terwijl de wereldbevolking stijgt en we een in financieel-economisch crisis zitten. Het worden interessante tijden waarin grote mondiale schokken gaan plaatsvinden en de wereld definitief gaat veranderen zoals we deze kennen.  

 9. En wat is groei in deze definities, als ik kijk naar de groei aan informatie die ik tegenwoordig tot mij kan krijgen van wetenschap, cultuur, politiek, media, etc. dan is die letterlijk geexplodeerd door het internet en zal als het internet vrij blijft ook alleen maar door blijven groeien. En allemaal gratis!!

  Wat Germen eerder ook al zegt, als we kijken naar de groei die zonne-energie heeft ingezet en door zal zetten dan zie ik dat ook vrij positief in.

  Als ik kijk naar de groei in mogelijkheden die mensen hebben om informatie te krijgen tot zelf gezond voedsel te verbouwen, een energieneutraal huis te bouwen en goedkoop en cooperatief spullen te delen en op vakantie te gaan dan is dat allemaal ook zeer positief volgens mij.  

  Wat je vooral ziet is idd dat het huidige ecoomische systeem door de exponentiele groei op papier implodeert maar in de realiteit verdwijnt er niets, behalve wellicht een boel zinloos werk en banen.  Huizen worden inmiddels weer goedkoper ook alleen maar mooi voor de jeugd. 

  Als we morgen gewoon de hele bankensector nationaliseren, schulden wegstrepen etc dan is er daarna ook weer een boel werk. Nederland, Europa en de Wereld moeten zich niet langer laten wurgen door dit internationale private bankenkartel dan zijn we van een boel ellende af.  

 10. n.a.v. wat ik hier op deze site heb geleerd aangaande het financiële systeem, heb ik op ons politieke ledenforum geopperd dat als we onze eigen nationale gulden weer terug halen, gratis gecreëerd door onze eigen overheid en die munt renteloos, maar overwogen uitlenen aan wie een huis nodig heeft of een economische handeling, een bedrijfje wil opstarten, dan zwiept de economie voor ons zomaar weer omhoog.
  Dan worden we ook weer concurrerend.
  (doe ook maar een beetje in m’n bestolen ABP pensionado-potje, dat vinden jullie vast ook wel goed)
   
  het beïnvloeden van de euro, daar zijn we toch te nietig voor en onze politici veel te onderworpen, te slaafs aan de financiële markten.
  Voorts is de euro zelf niet de schuld, weten we, maar de rentebetaling helpt ons nu inmiddels exponentieel naar de ondergang. € 200.000miljard, dat is 200biljoen hebben we reeds weggebracht naar de 1 á 2% hyperrijken, leerden we van meneer Broere, weten we nog?
  Niet meer mee door willen gaan!, roep ik dan.
   
  ik ben blij dat mijn partij voorlopig geen steun heeft gegeven aan de ESM.
  Goed begin, zeg ik dan.

  1. Beste Ben,

   Ik was ook heugelijk verrast, dat de christen unie niet zomaar slaafs haar steun uit sprak voor dat verdervelijke ESM-verdrag. Blijkbaar zitten daar nog wel denkende politici die niet beinvloed worden door die “financiele-markten”. Chapeau!

 11. Goed geschreven artikel, interessante commentaren. Ben blij dat ik mijn woning in 2004 met 100% winst kon verkopen, en sindsdien in een huurhuis op het platteland woon. Tegen 2015 zijn mijn schulden afgelost, waarvan de verzekering de helft betaald. Voorheen betaalde ik zo’n 2000 euro aan vaste lasten elke maand, en maar ploeteren omdat bedrag steeds weer bij elkaar te schrapen, en dan moet je nog eten en leven met z’n vijven als gezin. Alles kon, maar ik moest wel 60 tot 80 uur in de week maken, om het als zelfstandig ondernemer op te brengen, waardoor ik dat ook niet vol zou kunnen houden, zoiets is voorspelbaar. Het was mijn derde bedrijf, maar de lol om zo te bestaan verging mij. Oorzaak van dit gebeuren, materialisme. Werd toen manager in verschillende bedrijven, maar als je denkt dat je dan minder uren maakt, kom je bedrogen uit. En dat allemaal om voor de buitenwereld een bepaalde status aan te houden? Weg er mee, besloot ik, maar dan ook alles weg. Dat de banken het fout doen, is een berekende wisselwerking op de hebzucht van de mens, daar hebben ze op ingespeeld. Het één lokt het andere uit. Ik heb niemand meer om voor te zorgen, dan de drie familieleden die ik nog heb, maar we zijn eensgezind. De maatschappij moet het maar uitzoeken, want de mens verandert niet snel genoeg naar mijn zin. Door schade en schande wordt men wijs, maar hoe lang gaat dat duren? Ik zie echt niet in hoe we op aarde zoiets op de korte termijn kunnen realiseren. Daarom maar de ruimte in, waar de ontelbaar verschillende opvattingen van hoe iets moet, wordt afgedwongen door de gevaren die daar heersen. Wil je niet samenwerken of luisteren, dan kom je letterlijk in een vacuum terecht, en dat is fijn joh. :)

 12. Economische groei?  Moet men volgende week dan 80 boterhammen per dag eten ipv de vijd heden?
   
  Die ecogroei is toch enkel wegens afbetaling van niet zelf aan gegane maar opgelegde aangedane opgedwongen schulden die maar groeien in dat daarmee aan Ons opgelegde systeem van slavernij en prostituties aan Onze cottonlords al eeuwen?
   
  De bank als kanker der Mensheid en Planeet.
   
  Tevens waarom kunnen zij als enigen bij erfopvolgingen wel vaak eeuwenoude vermogensgroei in de erflijn behouden en moeten Wij elke Generatie opnieuw weer van niets dan Bloed en vlijt op zien te krabbelen met niets dan schulden aan hen?
   
  Daarmee is toch Bewezen dat Wij steeds met opzet en zonder Vrije Keuze Gelaten dan de goot  in die valkuil dienen te springen?
   
  Met dit statistisch onmogelijk als toeval weg te zetten  Armoedensysteem met enkel eenrichtingsverkeer winsten en welstand is dan toch something Rotten in the State of Independance?
   
  Zelfs de Keurig geklede Burgers die in de vijftiger jaren afgeslacht werden toen ze Keurig Protesterend opeens de koninklijke  sabels te paard zagen flitsen toen ze Gingen Vragen waar dan al die beloofde Democratische vrijheden bleven zijn heel goed in de Geschiedsschrijving en van het huis der Schaamten verborgen gemaakt. De Eerste Rozenrevolutie.
   
  Enkel al weer de kunstmatig aangelegde reccesie 2006-2009 heeft de Woningmarkt vernietigd en 900.000 Woningeigenaren een dwangbevel bezorgd en een hausse aan verkoop dwangverkoop en leegstand waar de duur van leegstand verkoop van een half jaar naar heden meer dan drie jaar is opgevlogen.
   
  Dit is bewuste en bedoelde chronische kapitaalvernietigingen der Volken.
  Dit plunder en woekermetier is de kanker en de pest voor heel de Mensheid!
  Een Globale Confiscatie en In Beslagnamen van Al hun Waarden Gelden en Goederen en middelen en mogelijkheden nog meer atrocities en schanddaden tegen de Mensheid te flikken zou Minste Reactie Moeten Zijn!
   
  Ook dat er afgelopen decennia kudden miljardairs  kinderlijk jonge miljardairs en gelijk maar multi megabedrijven met een mythisch verhaaltje uit de grond poppen moest toch een idee aan witwassingen der plunderingen en berovingen en witwassingen der miljardenwinsten drugs geven?

  1. Btw lningen gerelateerd hebben in India weer 250.000 Mensen zich van het leven beroofd en vanwege de microkredieten zijn wegens enormste verborgen kosten er ook al tienduizenden voor de trein gesprongen. Banking en finance als exterminatiewapen.

 13. Het universum is groot, en dan is groot eigenlijk niet eens het juiste woord.
  Misschien is mega groot niet eens het juiste woord. Wat ik wel weet is dat er meerdere intelligente wezens zijn die ook weer hun systemen hebben, sommige werken en sommige werken niet. Neem ons systeem, die werkt niet dus wij maken ons zelf kapot. 
  Tenzij we iets gaan veranderen, maar dat doen we niet want wij zijn veel te gierig.
  Als er niets gebeurd met de wereld bevolking zullen er zoveel mensen rondlopen op deze planeet, dat hij het niet meer aan kan qua voeding. En als er geen eten is .. tsja vul maar zelf in waar onze toekomst misschien wel ligt.
   

Laat een reactie achter