In de technisch meest ontwikkelde landen rukt de Piratenpartij op. Informatie wordt eindelijk een politieke macht op zichzelf.

Na Partij voor de arbeid en Partij voor het kapitaal, Partij voor de informatie

In Duitsland is de Piratenpartij al de derde partij in de peilingen. Dat is niet voor niets. De toenemende invloed van informatie vertaalt zich hierom in steeds meer politiek gewicht. Wordt de Piratenpartij straks een grote partij?

De drie productiefactoren: arbeid, kapitaal en informatie
Uiteindelijk, het kan u als lezer onmogelijk ontgaan zijn, komt politiek neer op praten over geld. De miljoenen en miljarden vliegen de argeloze televisiekijker om de oren. Geld, op zijn beurt, is een abstractie van waarde. Waarde wordt geproduceerd in bedrijven en organisaties, in de vorm van producten of diensten. Zo heeft een zak aardappels waarde, maar een uitvoering van het Nederlands Filharmonisch Orkest of de veiligheid die een politiekorps produceert, ook. Om iets te produceren zijn er drie dingen nodig. Mensen die het werk verzetten, kapitaal om de grondstoffen, gebouwen en/of machines in te kopen en kennis, informatie dus, om het productieproces zo te sturen dat er iets tot stand komt om de klant te bedienen. Als we bijvoorbeeld Nederland als één groot bedrijf zien, de bekende BV Nederland, worden arbeid, kapitaal en kennis gecombineerd om welvaart te produceren.

In de technisch meest ontwikkelde landen rukt de Piratenpartij op. Informatie wordt eindelijk een politieke macht op zichzelf.
In de technisch meest ontwikkelde landen rukt de Piratenpartij op. Informatie wordt eindelijk een politieke macht op zichzelf.

Partij van de Arbeid en Partij van het Kapitaal
In de meeste ontwikkelde, niet door etnische of religieuze spanningen verdeelde landen zijn er een sterk links en rechts blok. De grootste partij in het linkse blok heet vaak Partij van de Arbeid, Labour of de Arbeiderspartij (Israël). De namen van de rechtse partijen lopen uiteen, vaak komt er iets van Vrijheid en Democratie in voor (VVD, FDP), maar in hun partijprogramma en beleid vertegenwoordigen zij het kapitaal. In veel landen komt er ook een christendemocratische partij voor, die in grote lijnen het ‘sociale kapitaal’ en collectivistische element van een land vertegenwoordigt. Door de enorme individualisering en het langzaam verdwijnen van het christelijk geloof kwijnen deze partijen. In feite is dit een direct gevolg van het technologiseren en voorspelbaarder worden van onze samenleving. Partijen die de burger als consument van staatsdiensten vertegenwoordigen (in Nederland de PVV en SP) doen het daarentegen steeds beter.

Belangen en gedrag van Arbeid en Kapitaal
Het kan nuttig zijn om de interne dynamiek van Arbeid en Kapitaal te bestuderen. Hieruit zijn namelijk goede voorspellingen af te leiden over het gedrag van arbeiderspartijen en kapitalistische partijen. Het gedrag van kapitaal is door Marx en zijn navolgers al vrij nauwkeurig in kaart gebracht. Kapitaal streeft er naar kosten te externaliseren (op een ander af te schuiven) en winsten te internaliseren (in eigen zak te steken). Kapitaal houdt niet van risico’s, die de winsten in gevaar brengen. Eigendomsrechten moeten dus vastliggen en zo uitgebreid mogelijk zijn. Hulpbronnen waarop geen eigendomsrechten berusten, zoals visgronden op zee, zullen massaal worden uitgebuit. Een stabiel, conservatief land is daarmee de beste plaats voor kapitaal. Vandaar dat kapitalistische partijen doorgaans nogal conservatief zijn. Ook wil kapitaal de productiekosten zo laag mogelijk houden. Het gevolg is dat kapitalistische partijen zo laag mogelijke lonen, belastingen en zo min mogelijk bescherming voor de arbeiders willen.
Arbeiders streven naar maximale baanzekerheid en inkomsten, dus werkgelegenheid. Ze willen dat arbeid schaars wordt. Vandaar de eindeloze onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers (kapitaal en arbeid, dus). Het gemeenschappelijke belang van beide is zekerheid, waardoor er vaak zeer bureaucratische en ingewikkelde arbeidsovereenkomsten worden gesloten. Vooral in situaties waarin weinig Arbeid veel  Kapitaal controleert (luchtverkeersleiders, operatoren in een fabriek) heeft de Arbeid veel macht en kan hoge lonen en baanbescherming eisen. Krijgen de arbeiders die eenmaal, dan is er ook weinig behoefte om te staken. Vandaar dat in stabiele landen als Zweden waar de arbeiders zeer goed worden betaald en beschermd, toch hoge winsten worden gemaakt. Door het gedeelde belang van stabiliteit heerst er veel vertrouwen tussen werkgevers en werknemers, waardoor de efficiëntie zeer hoog is en Kapitaal het aandurft peperdure machines neer te zetten.

Kennis: informatie
We zagen al dat Kennis, toegepaste informatie dus, het onmisbare derde ingrediënt is voor succesvolle productie. Het informatiegehalte van producten en diensten neemt steeds meer toe. Niet alleen zit er in de gemiddelde nieuwe auto anno 2012 meer elektronica dan in de Apollo 12, die de mens naar de maan bracht, zat, ook het productieproces wordt steeds meer informatiegestuurd. Hierbij verdwijnt er steeds meer productiekennis uit de hoofden van de arbeiders en komt deze in computerprogramma’s te zitten. Het gevolg is dan ook dat de rol van Kapitaal (computerprogramma’s kosten geld, steeds meer dingen worden in kapitaal uitgedrukt) steeds meer toeneemt. We zien dit aan de steeds groter wordende VVD.

Staatsgreep van Informatie
Echter: informatie heeft ook een eigen karakter, dat los staat van kapitaal. Zo heeft informatie van nature de neiging zich zoveel mogelijk te verspreiden. Kopiëren van informatie kost namelijk maar weinig; zijn er eenmaal een aantal kopieën, dan is het vrijwel onmogelijk om de informatie te vernietigen. Deze neiging van informatie zich te verspreiden en te evolueren heeft de mens overigens geen windeieren gelegd. Waar een vuurstenen vuistbijl dagenlang klopwerk en jarenlange ervaring vereist, en het onding om de haverklap stomp werd, is nu voor omgerekend een dag werk eersteklas gereedschap te krijgen. De toegenomen invloed van Informatie vertaalt zich voor het eerst in de geschiedenis in de politiek. Voor het eerst bestaat er nu een politieke partij die de belangen van Informatie vertegenwoordigt: de Piratenpartij. De natuurlijke vijand van Informatie is Kapitaal (omdat Informatie vrij wil zijn, dus ook vrij van auteurs- en eigendomsrechten). Ook met Arbeid is de verhouding moeizaam. Immers: Informatie maakt voortdurend banen overbodig (en schept ook nieuwe), waardoor de klassieke strategie van CAO-onderhandelingen steeds meer achterhaald wordt. Vandaar dat ook Arbeiderspartijen Informatie wantrouwen, hoewel de verhouding minder negatief is dan die van Informatie met Kapitaal. De stemmers op Informatiepartijen kennen de spelregels van deze nieuwe situatie en buiten deze maximaal uit. Ze zijn gewend aan een risicovol leven, surfen op de golven en springen voortdurend naar nieuwe kansen. Ze downloaden en knutselen dat het een lieve lust is en hebben daardoor een leven als een vorst. De gevestigde partijen kunnen zich maar beter zorgen maken.

20 gedachten over “Na Partij voor de arbeid en Partij voor het kapitaal, Partij voor de informatie”

 1. Ik heb al eerder gepleit voor een bundeling tussen mensen van visionair.nl , meritocratische partij en Piratenpartij. 
  Het probleem van de Piratenpartij is dat ze weliswaar standpunten hebben over internet, maar over heel veel dingen niet en dat ze mensen met een goede algemene inhoudelijke kennis beslist kunnen gebruiken. 
  Voor Visionair.nl zou een lijntje naar het parlement niet verkeerd zijn. Er kan natuurlijk van alles geschreven worden hier, maar uiteindelijk gaat het erom dat ideeën worden opgepakt en uitgevoerd. 

  1. Interessant om te horen Roeland. Ik wil de piratenpartij best van dienst zijn als zij daar van gedient zijn. :-) Als ik zo naar de toekomst kijk dan hebben we vooral een boel slimme programmeurs nodig met vrijvloeiende informatie zodat je een cooperatieve maatschappij kunt scheppen. Wat dat betreft lijkt de piratenpartij mij geen slechte keuze.

   Weet jij toevallig of de piratenpartij in Nederland ook het al het idee van liquid democracy geimplementeerd hebben in hun partijstructuur?
   Op http://liquidfeedback.org/mission/  een website wat het systeem uitlegt. 
   Op 
   http://www.ustream.tv/recorded/191988 een presentatie erover. 

   Maar goed, ik weet niet of jij connecties hebt in de piratenpartij maar ikzelf wil best met ze meedenken over zaken en er zijn vast wel meer visionairs hier die graag meedenken over een “betere maatschappij” . Wellicht kun je eens bij ze peilen hoe ze daar tegenover staan?

   1. Ik heb vorig jaar gesproken met de partijleider van de PPNL (Patriek) en zou hem interviewen. Is er helaas nooit van gekomen en ik kan ook het e-mail adres niet meer vinden :(.

    /edit: ik heb het email adres alsnog gevonden.

   2. Liquid Democracy ziet er interessant uit Douwe. Alleen op landelijke schaal is er een groter probleem, propaganda. Wat voor vorm van democratie je ook hebt de media heeft een grote invloed op het stemgedrag. De huidige systemen zijn niet alleen schijn-democratieën door corrupte politici, maar vooral doordat de macht niet ligt bij hen, maar bij multinationals, banken en massa media.

  2. “Ik heb al eerder gepleit voor een bundeling tussen mensen van visionair.nl , meritocratische partij en Piratenpartij. 
   Het probleem van de Piratenpartij is dat ze weliswaar standpunten hebben over internet, maar over heel veel dingen niet en dat ze mensen met een goede algemene inhoudelijke kennis beslist kunnen gebruiken. 
   Voor Visionair.nl zou een lijntje naar het parlement niet verkeerd zijn. Er kan natuurlijk van alles geschreven worden hier, maar uiteindelijk gaat het erom dat ideeën worden opgepakt en uitgevoerd. ”
    
   Dat zou een goed idee zijn. Maar deze bundeling zal als het te groot wordt en teveel invloed zou krijgen wel eens veel weerstand kunnen krijgen van de gevestigde orde. Kijk maar eens naar alle artikelen die hier op deze site staan. Zolang wij met zijn allen lekker bezig met discussiëren en elkaar te informeren in dit hoekje van het web is het geen enkel probleem.  Het is te explosief materiaal als het te bekend zou worden wat hier staat. Dan komen als spindoctertjes er weer aan en deze site zal dan ook gedeeltelijk worden weggezet als een complottheorieën site.

 2. Toevallig kwam ik deze partij laatst ook op het spoor dankzij een geschil met Stichting Brein. Ik had er wel eens eerder van gehoord, maar vond het wel erg amateuristisch een paar jaar geleden. Daarom had ik mij er niet in verdiept. Misschien dat het nu wel interessant is om op te stemmen bij de nieuwe verkiezingen.

  1. Ik heb het artikel nog even beter gelezen. Goede analyse en beschouwing. Ik had bijvoorbeeld de VVD nog niet gezien als Partij van het Kapitaal (PvhK). In het huidige kennis- en innovatietijdperk is een Partij van de Informatie (PvdI) een zeer logische ontwikkeling. En Stichting Brein vertegenwoordigt dan de oude belangen van het kapitaal. Geen wonder dat ze in botsing komen met De Piratenpartij. Ik hoop in de toekomst meer van dit soort interessante artikelen te zien met betrekking tot kennis/informatie.

 3. Ze verdienen het wel om wat te groeien. Ben benieuwd wat ze komende verkiezingen gaan doen, hoe groot ze gaan groeien.

  Weet iemand toevallig hoe groot deze partij in de andere landen is? (en in welke landen zijn ze actief?) 

 4. Douwe: Ik heb geen connecties met de Piratenpartij. For the time being ben ik lid van de Partij voor de Dieren (zij het slechts ondersteunend lid).
  Denk wel dat het van belang is dat de Piratenpartij over meer dingen een visie ontwikkeld dan alleen over internet.
  De PvdD heeft een vergelijkbaar probleem, al kun je vanuit dierenwelzijn vrij eenvoudig een visie ontwikkelen op duurzaamheid. Met name Esther Ouwehand ontwikkeld ook visies op andere gebieden zoals verantwoord bankieren. 

 5. De laatste paar verkiezingen stem ik niet meer. Ik zit de laatste tijd te overwegen om op de Piratenpartij te stemmen. Maar ze moeten dan wel wat professioneler worden. Die website ziet er echt niet uit.

  Ik ben al een tijdje een trouwe volger van visionair.nl en ben sinds kort actief met replies en dergelijke. Ik denk dat we hier een unieke verzameling van (vernieuwende) denkers hebben en dat we zeker wat hebben toe te voegen aan de politieke discussie. Of dat met een eigen beweging is of door de Piratenpartij te ondersteunen is dan de belangrijkste vraag.

 6. In principe zou ik zonder meer op deze piratenpartij willen stemmen. Het gegeven is wel, dat wanneer een nieuwe partij in de regering komt, het doorgaans ook op politiek niveau gaat denken. Daarnaast, als ze een coalitie moeten vormen om te kunnen regeren, zullen ze ook water bij de wijn moeten doen en wat blijft er dan van alle goede ideen over? M.a.w. hoe lang zal dan zo’n parij blijven bestaan? Ik heb er de afgelopen 50 jaar, vele zien komen en weggaan. Maar het is opzich een goed idee. Mvg, Paul.

  1. Hopen dat ze meer dan 75 zetels krijgen, dan hoeven ze geen coalitie te vormen en compromissen te sluiten.
   dan kunnen ze dus alleen gaan regeren zonder water bij de wijn.

 7. Ik blijf het een beetje dunnetjes vinden als ze alleen maar standpunten over internet zouden hebben. Ze zullen toch ook standpunten moeten innemen over andere kwesties (bijv. tijdens stemmingen in de tweede kamer) en die kunnen dan maar beter in het programma staan lijkt me. 
  Wat nodig is, is een nieuwe ideeenpartij die zich richt op de lange termijn en vooral ook met goede mensen die zich in de kamer kunnen handhaven en niet onderling ruzie gaan maken (zoals meestal gebeurt met nieuwe partijen).
  Tot nu toe heb ik geen enkel idee over wat voor soort mensen in de kamer zouden komen voor de piraten partij en de website zoals die nu is straalt niet zo heel veel vertrouwen op.
  Deze partij zou die nieuwe ideeenpartij kunnen worden, maar dan moet er wel nog het nodige gebeuren.
   

 8. Een partij die zich baseert op een lange termijn visie zou echt een verademing zijn! En dan niet een ideologie maar echt een visie. De huidige democratie werkt m.i. niet omdat je altijd moet stemmen op een pakket van meningen.  Ik kan nooit een partij vinden waarbij ik het niet met ongeveer een kwart van hun stellingen compleet oneens ben. Daardoor ben ik tot de conclusie gekomen dat de huidige politiek niet geschikt is voor een onafhankelijk denkend mens, maar alleen voor mensen die hun mening niet zelf vormen maar op zijn minst deels gewoon met de partij meegaan. Ik wil een partij waarbij ik ook een stem heb als ik  het een keer oneens ben met de partijlijn tussen de verkiezingen. In Duitsland werkt de Piratenpartij wel zo maar hier geloof ik nog niet. Tot er een meer directe democratie vorm beschikbaar komt heb ik besloten alleen nog maar op one-issue partijen te stemmen. Dan spreek ik mezelf tenminste niet een kwart van de tijd tegen. Nou alleen nog bedenken of ik de informatie of de dieren belangrijker vind :)

 9. Echte visie is zeldzaam. Ik lees hier regelmatig aardige artikelen maar het blijft fragmentarisch. De enige die ik tegengekomen ben waarvan ik vind dat ie echt hout snijdt en spijkers met koppen slaat is Martijn Brasem:
  http://www.deniesa.nl/2010/09/24/uit-het-boek-vrijheid-gelijkwaardigheid-verbondenheid-2/
  Dit is het eerste hoofdstuk uit zijn boek Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Verbondenheid waarbij deze thema’s gekoppeld en uitgewerkt worden in een maatschappij-indeling. Helaas niet helemaal gratis online, als e-boek 5 fleuro:
   
  http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=26343
   
   
   
  Dan de Meritomannen. Het lijkt mooi maar in de praktijk…
   
  Check de bespreking @
  http://www.anarchiel.com/display/ronde_tafel_beleid
  http://www.anarchiel.com/display/meritocratisch_of_ander_geneuzel

Laat een reactie achter