De Belle van Zuylen werd mogelijk door de enorme hoeveelheid kapitaal in Nederland. We weten nu dat dit gebouw er over tien jaar niet zal staan. Er is geen geld voor.

Nederland, de komende tien jaar

Nu de zeven-miljardste aardbewoner volgens de VN op aarde is geland, is duidelijk dat demografie een belangrijke factor is om de toekomst te voorspellen. Wat worden de belangrijkste ontwikkelingen de komende tien jaar?

De Belle van Zuylen werd mogelijk door de enorme hoeveelheid kapitaal in Nederland. We weten nu dat dit gebouw er over tien jaar niet zal staan. Er is geen geld voor.
De Belle van Zuylen werd mogelijk door de enorme hoeveelheid kapitaal in Nederland. We weten nu dat dit gebouw er over tien jaar niet zal staan. Er is geen geld voor.

Vergrijzende bevolking en arbeidstekorten
Over de hele wereld daalt de bevolkingsgroei. In Rusland en verschillende andere Europese landen is de bevolking nu al aan het krimpen. Voor de aarde als ecosysteem is deze ontwikkeling een zegen. Hoe minder mensen, hoe minder beroep op landbouwgrond en natuurlijke hulpbronnen. Economisch gezien is een krimpende bevolking minder goed nieuws.

De vier belangrijke groepen
De bevolking is economisch gezien ruwweg onder te verdelen in vier verschillende leeftijdsklassen: de jeugd, jong-volwassenen, rijp-volwassenen en gepensioneerden. De jeugd kost netto gezien geld, omdat hun opvoeding en opleiding betaald moet worden. Wel zullen ze opgroeien tot jongvolwassenen.

Jongvolwassenen, volwassenen in de vruchtbare leeftijd, werken en voeden tegelijkertijd kinderen op. Als starters op de arbeidsmarkt liggen hun inkomens laag. Dat betekent dat ze geld tekort komen en moeten lenen, bijvoorbeeld door hypotheken te nemen.

Rijp-volwassenen krijgen geen kinderen meer, maar hun inkomen is veel hoger dan dat van jongvolwassenen. Door hun relatief hoge inkomens kunnen ze veel sparen (dat moeten ze ook, voor hun pensioen bijvoorbeeld) en is hun besteedbare inkomen enorm.

Gepensioneerden, ten slotte, werken niet meer maar zijn schuldenvrij. Doorgaans is hun hypotheek afgelost.Ouderen hebben dus veel kapitaal,maar betalen nauwelijks belasting. Deze ontwikkelingen doen zich in alle ontwikkelde landen voor. Nederland volgt hier de trend.

Oudere werkenden leveren veel kapitaal
Op dit moment beschikt Nederland over een overvloed aan kapitaal, omdat het grootste deel van de bevolking tussen de vijfendertig en vijfenzestig jaar oud is en veel verdient. Daar zal verandering in komen als deze groep mensen met pensioen gaat. Het is dus verstandig de pensioenleeftijd zo niet te verhogen, dan toch in ieder geval het aantrekkelijker maken voor ouderen om door te werken.Veel ouderen willen ook wel en dit kan ook. Immers, fysiek werk wordt steeds zeldzamer en door de opmars van robotica ook minder zwaar.

Weinig werkenden, veel gepensioneerden
Over tien jaar is het generatie X die het kapitaal moet opbrengen om zowel de onderbetaalde jongere generaties  te helpen hun kinderen op te voeden, alsook om de riante pensioenen en oudedagsvoorzieningen van de babyboomers op te hoesten. We hebben reeds gezien dat de oudere generaties over het nodige kapitaal beschikken. Het is dus een verstandig idee de BTW te verhogen en de jongere generatie die kinderen op moet voeden een speciale kinderaftrek te geven.

Slochteren voor een groot deel leeg
Voor Nederland is een bijkomend vervelend probleem dat de gasbel in Slochteren nu voor een groot deel leeg is. Op dit moment levert dit aardgas drie procent van alle inkomsten in Nederland. Verdwijnt deze inkomstenbron, dan moet de overheid structureel drie procent bezuinigen en worden we dus allen armer.

Zijn we over tien jaar armer of rijker dan nu?
Toch is de netto stand van zaken positief. Er is immers één kracht die los van alle politieke ontwikkelingen doorgaat. Dat is technologische innovatie. Omdat techniek steeds beter en steeds goedkoper wordt, stijgt de arbeidsproductiviteit per jaar gestaag. Weliswaar zal de Nederlandse welvaart over tien jaar lager zijn ten opzichte van de rest van de wereld dan nu, maar in absolute termen nog steeds hoog en gelijk aan of iets hoger dan nu. Want al raakt de gasbel op, we beschikken nog steeds over een uitgebreid rivierennetwerk, vruchtbare landbouwgrond en een goed geschoolde bevolking. Met enkele beleidsmaatregelen kunnen we de klap in principe redelijk goed opvangen.

7 gedachten over “Nederland, de komende tien jaar”

 1. Ik denk dat ouderen er verstandig aan doen dat pensioengeld heel snel op te nemen en te inversteren in duurzame energie en stukjes land waar ze hun eigen eten en dat voor mensen om hun heen kunnen verbouwen. Oftewel in dingen van echte waarde waar we met zijn allen wat mee opschieten als land. Zowel Europa als Amerika heeft momenteel letterlijk de geldpersen aangezet en dat betekend dus dat de pensioenen heel hard weginflateren, dat is als een stel snode bankiers ze niet al voortijdig hebben geplunderd…

 2. @Douwe: Daar ben ik het helemaal mee eens. Helaas zijn er veel ouderen die in grote flats wonen en de ruimte op balkons is beperkt. Ook volkstuintjes kunnen slechts in beperkte mate een oplossing bieden.
  Mijn eigen toekomstvisie is dat we al heel blij mogen zijn als we de komende 10 jaar zonder gigantische rampen doorkomen. Deze samenleving beweegt zich doorlopend op de rand van de afgrond. Er komt een moment dat we erin storten. Dat kan morgen zijn, over 5 jaar, 10 jaar of misschien wel 20 jaar, maar het moment komt.
  Vraag me wel af of boerderijtjes dan een oplossing zijn want de hongerige meutes uit de grote steden zullen ook het platteland afstruimen.

 3. Er zit een denkfout.. Ouderen zijn niet rijk. Mijn ouders hebben een huurhuis. Zij betalen zich blauw aan zorg.(medicijnen bijbetaling of helemaal, eigen risico beiden in januari al geheel op, meerdere aandoeningen enz.) Mijn ouders 70 werken nog steeds een beetje en houden na aftrek vaste lasten(geen leningen, oud autootje, puur kosten dus) 200 euro per maand over. Krijgen geen huursubsidie en moeten nu zelfs belasting terug betalen. Samen hebben ze een inkomen van 1600 euro. Je zou zeggen een mooi bedrag, maar ze houden dus vrijwel niks over om van te leven. En ik denk zelfs, dat ze beter kunnen stoppen met werken.(voordeliger)
  Ouderen met koophuis beetje hetzelfde verhaal, want van stenen kun je niet eten. Wel denk ik als het huis is afbetaald dat ze het iets beter hebben, dan met een huurhuis. Je moet dan zelf wel kunnen klussen enz.
  Waarom stijgen vaste lasten? Vroeger betaalde je voor 1 dienst aan 1 overheid. bv. water. Nu betaal je voor 1 dienst aan meerdere bedrijven en overheid. Dus meerderen moeten er iets aan verdienen. Toen de overheid nog alleen baas was(energie/water/huurhuizen/zorg enz., kon men inflatie of deflatie zelf regelen. Zodat de kosten niet flink hoefde te stijgen. De overheid draait nu vooral op belasting, mist dus inkomsten van dienst zelf, waardoor de belastingen weer moeten stijgen om alles te kunnen organiseren. Je hebt ook nog belasting ontduiking. Pensioen is hetzelfde verhaal. Er zijn niet genoeg vaste banen of banen om pensioen op te bouwen. Als geld niet meer terugkomt(als een pompend hart) dan pleuren alle systemen vanzelf in elkaar.
  Zelf denk ik dat het wereldwijd de bedoeling is. Zo kan men contant geld afschaffen en volledig overgaan op technologie. Chipje enz. Het gevaar hiervan is, als je overbodig bent voor het systeem, dat je dan met 1 druk op de knop uitgeschakeld bent. De natuurlijke invulling van leven wordt volledig gecontroleerd. Oude/zieke mensen met gebreken worden dan overbodig. Het systeem bepaalt of jij een kind mag krijgen, wat het leert enz. Dit kan erg ver doorschieten, als er geen vrije keuze meer kan worden gemaakt. En als je goed kijkt naar huidig systeem, dan gebeurt dat nu al. Een afvalsysteem. Vele ouderen kunnen niet meer echt genieten van zijn of haar oude dag en vele jongeren moeten alles tegelijk doen. Werken(bijbaantje), leren, stage lopen, sporten, te veel betalen bij laag inkomen door verplichte lasten/hoge boetes, technologie hebben(digd,school enz.) en zelfs meebetalen aan gezinskosten in arm huishouden. Als je dus als kind pech hebt(arme ouders), dan is de druk wel erg hoog, als je op alle genoemde vlakken mee moet/wilt blijven doen. Sporten zou je nog kunnen laten vallen, maar ik vind dat juist belangrijk voor sociale contacten en gezondheid. Gezinnen met jonge kinderen lopen zichzelf voorbij om maar alles te regelen/plannen. Hoge kosten aan opvang, 2 auto’s om naar werk te kunnen gaan, kinderen naar school en hobby te brengen en moeten nu ook meer voor hun ouders gaan zorgen, omdat die nu langer thuis moeten blijven wonen.
  Kortom mensen kunnen nu al vaak niet meer echt genieten van leven. Het is nooit af. Zelfs het onderwijs systeem zorgt ervoor dat kinderen die klaar zijn weer iets anders voorgeschoteld krijgen. Je bent dus nooit klaar, tenzij je er bewust voor kiest. Maar dan moet je iets laten vallen. Moet je dus weer plannen. Moet het mogelijk zijn om zelf een structuur te kunnen veranderen.(macht hebben)En kun je dus niet spontaan het moment van rust nemen.
  Ik zit nu wel thuis zonder werk met beperking, maar de armoede(in geld) neemt wel steeds verder toe. Kinderen zijn 18 jaar en ouder. Dus geen kindergeld meer. Uitkering is voor alleenstaande. Kan niet bezuinigen op vaste lasten, want je woont met zijn drieën. Kwaliteit van leven neemt verder af. Mede door beperking en te weinig geld. Echt genieten is er dus niet bij. Je bent bang dat er iets kapot gaat, bang dat je geen geld meer overhoudt om van te eten, bang dat je in de schulden komt. Uit deze situatie komen is moeilijk. Bijbaantje heeft geen zin, want je wordt gekort op je uitkering. Zelfs als de kinderen een goed inkomen hebben, dan krijg je te maken met een huishoudtoets. Word ik gekort op uitkering. enz. Het beleid werkt dus groei tegen en duwt je in een richting.(bewust het ouderlijke huis uit, ook al ben je er nog niet klaar voor/bij geen vaste volledige baan) Je doet 1 stap vooruit en je valt 3 stappen terug. Je krijgt ergens iets bij en ergens anders nemen ze meer af. Dit gebeurt onder alle mensen/woon/werksituaties. Het hele systeem is dus failliet en de chaos zal alleen nog maar groter worden. Het is wachten op een beurscrash.
  Ik denk dat die snel zal komen. Bij de beurscrash(tweede wereldoorlog) kreeg je eerst een te hoge piek.(niet realistisch) Die is al geweest. Jan 2016. De FTSE/beurs London(ook wel foetsie genomen/elite heeft “humor”) stond toen op 6900(occulte getal) punten en loopt nu al aardig naar beneden 6200 punten. In het blad the economist(jan 2016) stond een tekening met de letters FTSE en punten 6900. De rode loper met deze gegevens verdwijnt in de lucht. Dus…men weet wat er komen gaat. De boel/het financieel systeem wordt dus kunstmatig omhoog gehouden. Het is een kwestie van een druk op de out knop en die kan elk moment geschieden. We weten allemaal dat er dan een flinke oorlog ontstaat. Het westen/leger zit al overal op de wereld gestationeerd. Je leest al af en toe akkefietjes in de krant. China/Rusland versus VS.(is niet echt ruzie, wereld elite werkt gewoon samen)
  Vandaar dat je niet echt op oplossingen van het huidig systeem hoeft na te denken zoals pensioen. Je kunt je beter voorbereiden op wat komen gaat. Preppen, zelfbescherming, geestelijke voorbereiden, sociale contacten maken enz. en tot die tijd nog even genieten van vrede/natuur. Dingen buiten het systeem om. Dat geeft mij nog enigszins een bepaalde rust/levenskracht.

 4. Dan erbij denk ik, dat de NWO/NAVO een antwoord is op natuurrampen die veroorzaakt worden door kosmos/mini planeten stelsel. Dit kan men niet publiekelijk kenbaar maken, want dat zou een gigantische chaos veroorzaken. Feiten nu al: veel vuurballen en branden. Wind /snelle klimaatveranderingen enz.

Laat een reactie achter