Goyaałé (Geronimo) bood met een groepje andere Apaches tot het bittere einde verzet tegen de Amerikaanse indringers. Een terrorist, vonden de Amerikanen in die tijd. Een vrijheidsstrijder, vinden velen nu.

Terrorist is onzinbegrip

Elke keer horen we het woord terrorist voorbijkomen, als politici weer eens om de hete brij van geopolitieke en ideologische meningsverschillen heen proberen te draaien. Wat is een terrorist, en wat is er werkelijk aan de hand?

Terrorisme: een tactiek
Terrorisme is een vorm van asymmetrische oorlogsvoering, waarbij het doel van de operaties is om door middel van grof geweld angst aan te jagen, politieke besluitvorming te beïnvloeden of de rechtsorde te ondermijnen. In de woorden van artikel 82a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Let overigens op de brede implicaties van dit wetsartikel. Iedere handeling met als oogmerk de ‘fundamentele fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen’ kan worden betiteld als terroristische handeling.

GoyaaÅ‚é (Geronimo) bood met een groepje andere Apaches tot het bittere einde verzet tegen de Amerikaanse indringers. Een terrorist, vonden de Amerikanen in die tijd. Een vrijheidsstrijder, vinden velen nu.
GoyaaÅ‚é (Geronimo) bood met een groepje andere Apaches tot het bittere einde verzet tegen de Amerikaanse indringers. Een terrorist, vonden de Amerikanen in die tijd, gezien zijn bloeddorstige optreden. Een vrijheidsstrijder, vinden velen nu.

Terrorisme kan worden gebruikt om de slachtoffers angst aan te jagen, een overreactie van de overheid uit te lokken of de overheid te delegitimeren. De wrede Mongoolse veroveraar Genghis Khan en zijn nakomelingen Hoelagoe en Timoer Lenk gebruikten geregeld terroristische tactieken om hun tegenstanders schrik en vrees aan te jagen. Deze tactieken werden door anderen, zoals Johan Pieterszoon ‘VOC-mentaliteit’ Coen, ook met groot enthousiasme toegepast. Als de bevolking banger wordt voor de terrorist dan voor de eigen overheid, wordt deze gedelegitimeerd, althans: als de overheidsheerschappij is gebaseerd op angst. Inderdaad komt hier een groot deel van het gezag van de overheid vandaan.

Wie zijn terroristen?
Letterlijk vertaald zijn terroristen: zij die angst zaaien. Ook overheden kunnen angst zaaien,we spreken dan van een terreurbewind of staatsterrorisme. Iedere groep die kiest voor terroristische tactieken is een terroristische groep. Dit is ook het enige gemeenschappelijke aan terroristen: de tactiek die ze delen. Het heeft dus weinig zin om over een internationale samenzwering van terroristen tegen mensen van goede wil te spreken, zoals bijvoorbeeld de nogal met zichzelf ingenomen eurocommissaris Timmermans doet. Het geeft weliswaar de luisteraars een goed gevoel, namelijk dat ze behoren tot de krachten van het Goede, maar met de grondoorzaken van terrorisme heeft het weinig te maken.

Wat doe je tegen terroristen?
Op dit moment wordt terrorisme voornamelijk door jihadistische groepen gehanteerd, maar in het verleden waren er ook andere groepen, zoals  anarchisten  (RAF, CCC), dierenbeschermers (ALF) of nationalistische groepen (IRA, ETA) actief. We zagen reeds dat terrorisme een tactiek is en dat het gebruikmaken van terrorisme het enige overeenkomende kenmerk van terroristen is. Om terrorisme te bestrijden, moet je er dus voor zorgen dat terroristische tactieken ineffectief en/of onaantrekkelijk worden.
Om een terroristische daad te plegen moet een terrorist eerst de crime scene verkennen, surveillance in security jargon. Dit kan met counter surveillance tegengegaan worden, maar een terrorist kan ook via Google Streetview onderzoek doen. Zoals we aan de aanslagen met vrachtwagens in Nice en Berlijn zagen, is het ondoenlijk om alle mogelijke aanslagen te voorkomen. Er zijn domweg teveel effectieve methoden om met low-tech middelen veel mensen te vermoorden, waarover ik hier om begrijpelijke redenen niet zal uitweiden.

Belangrijk is ten eerste dat je het laaghangende terroristische fruit weghaalt. Dit kan bijvoorbeeld door zwaarbewapende rapid response teams met eenpersoons helikopters, bewakingsdrones met patroonherkenning bij evenementen en het droogleggen van het moeras waarbinnen terroristen zich schuil kunnen houden. Milieus waar terrorisme wordt opgehemeld moeten worden gesaneerd. Bijvoorbeeld door gegronde grieven op te lossen en door religie of andere irrationele overtuigingen gedreven haatzaaiers, die aanzetten tot moord en ander geweld, uit te zetten of te heropvoeden. Vreedzaam verzet tegen maatschappelijke misstanden moet mogelijk zijn en blijven. Per  slot  van rekening kunnen we in Nederland en België niet echt van een democratie spreken. De grens moet worden getrokken, waar wordt gedreigd met de dood of lichamelijk letsel, of  erger.

6 gedachten over “Terrorist is onzinbegrip”

 1. Als het ‘zij die angst zaaien’ overgaat in moord en doodslag bij het ‘liefst’ de onschuldige burgerij is de doodstraf een aardig en duidelijk begin bij toeval ook een definitief antwoord richting Anis Amri de aanslagpleger in Berlijn.
  Voorbereiding en medewerking zoals de man die chauffeur was in Parijs en wat al niet meer zonder actief mee te werken tijdens de aanslag is levenslang. liefst snelrecht.
  Aangezien grensen niet bestaan met dit soort mensen mogen wetgeving ook niet anders zijn in heel Europa.
  Onaantrekkelijk genoeg lijk mij.

  1. Mee eens Willempie. Figuren die het oké vinden om willekeurig mensen, mannen vrouwen en kinderen, te vermoorden die een kerstmarkt bezoeken (Berlijn), een popfestival bijwonen (Parijs) of op een vliegveld zijn (Brussel) hebben geen recht meer om op dezelfde planeet te leven als hun slachtoffers en de nabestaanden van die slachtoffers. Dit geld ook voor psychopathische moordenaars, kindermoordenaars, seriemoordenaars en ander soortgelijk tuig. Deze moordenaars hebben hun recht op leven verspeeld. Ik denk dat veel mensen het krom vinden dat dit uitvaagsel door wereldvreemde wetten en rechtspraak, in tegenstelling tot hun slachtoffers, een nieuwe kans krijgen, als ze al levenslang krijgen en niet na een aantal jaren weer vrij rondlopen (en vaak hun ‘handwerk’ weer oppakken).

   1. Het probleem dat je met de doodstraf voor moslims creëert is dat ze dan na hun dood (door ongelovigen) recht naar het paradijs gaan.
    Dit gaat een aanzuigende werking hebben op andere psychisch onstabiele mannen.
    Als je de doodstraf wil laten werken dan moet je creatief worden.
    Zoals dood door spiesen, sterven met een paal in je anus classificeert je als homo en je gaat naar de hel.
    Een alternatief is castratie, alleen mannen gaan naar het paradijs, geen lul geen maagden.
    Echter in een moderne maatschappij zijn deze maatregelen terecht niet uitvoerbaar.
    De beste oplossing blijft om dit soort personen zo lang mogelijk op te sluiten en in gesprek te gaan met alle gemeenschappen.
    Zodat tegen de tijd dat ze weer buiten komen ze irrelevant geworden zijn.

 2. Het belangrijkste om terrorisme te voorkomen is om de vergiftiging van de geesten van toekomstige terroristen te bestrijden. Een belangrijke oorzaak van de haat van mohammedaanse terroristen tegen hun medemensen is de indoctrinatie die ze consumeren in moskeeën, koranscholen en jihadiistische websites.

  1. Veel moslims horen dagelijks de leuzen: het Westen is ‘immoreel, goddeloos, ongelovig, minderwaardig’, en ‘echte’ moslims moeten alle christenen, joden en andere ongelovigen zo mogelijk onderwerpen of anders doden. Deze haat wordt verspreid door talloze haatwebsites, haatpredikers, moskeeën en islamscholen in Europa (en ook in bv madrassa’s (‘koranscholen’) in Pakistan, Afghanistan, Indonesië en andere Aziatische landen waar het islamgeweld en intolerantie tegenover andersdenkenden zienderogen groeit). En de grootste financierders van deze anti-westerse propaganda zijn de dictaturen van de oliesjeiks van het Midden-Oosten. Daarom krijg ik ook een misselijk gevoel wanneer ‘onze’ leiders, koningen en presidenten het Midden-Oosten bezoeken en de plaatselijke dictators hartelijk begroeten, omhelzen en cadeautjes geven. brrrrrrr!

Laat een reactie achter