Lynchen als middel om misdaad aan te pakken. Scheelt weer belasting, vinden de liefhebbers van dit volksvermaak.

Wat is misdaad?

Misdaad blijft controversieel. Volgens de meeste mensen zijn misdadigers per definitie slechteriken. Volgens een minderheid zijn misdadigers slachtoffers van een onrechtvaardig maatschappelijk bestel. Wat is misdaad, en wat zijn misdadigers?

De wet maakt de misdadiger
Misdadiger betekent letterlijk: iemand die wat mis, i.e. onacceptabels, doet. Vanzelfsprekend moet er dan een norm zijn, waarmee wordt beoordeeld of iemand onacceptabel gedrag, een misdaad, vertoont. Deze norm is in Nederland de Nederlandse wet, met in toenemende mate internationale verdragen. De vraag, wat misdaad is, verschilt dus per jurisdictie. Zo was Nederland eind negentiende eeuw een van de weinige landen zonder patentrecht. Je kon dus als Nederlander zonder problemen de gloeilampen maken waar Edison patent op had aangevraagd. Dezelfde daad zou je één kilometer over de Belgische grens, of in het Nederland van nu, tot misdadiger maken.  Kortom: de wet maakt iemand tot een misdadiger, en kleine veranderingen in wetgeving kunnen grote gevolgen hebben. Het schrappen van onnodige wetten (klassiek voorbeeld: de Drooglegging in de VS) heeft daarom onmiddellijk een positieve invloed op de criminaliteit.

Waar komen wetten vandaan?
Wetten vertegenwoordigen vrijwel altijd de opvattingen van de heersende elite en machtige pressiegroepen in de jurisdictie, het gebied waar de wet geldig is. Sommige opvattingen van deze elite zijn verlicht, en de resulterende wetten pakken voor ieder goedwillend mens goed uit. Vaak is sprake van eigenbelang. Een aantal wetten zijn daarom niet in overeenstemming met de belangen, of ethische opvattingen, van “de gewone man”, laat staan achtergestelde etnische minderheden. Dit verklaart voor een belangrijk deel de hogere criminaliteitscijfers onder minderheden.

Lynchen als middel om misdaad aan te pakken. Scheelt weer belasting, vinden de liefhebbers van dit volksvermaak.
Lynchen als middel om misdaad aan te pakken. Scheelt weer belasting, vinden de liefhebbers van dit volksvermaak.

Wat zijn zinnige wetten?
Sommigen, zoals de aanhangers van de Amerikaanse anarchist Larken Rose, vinden elke wet een onaanvaardbare inperking van de menselijke vrijheid. Zonder wetten zijn er geen misdadigers. Moorden, of berovingen blijven uiteraard nog bestaan. Niemand wil vanzelfsprekend beroofd of vermoord worden, zelfs de heer Rose met zijn aanhangers niet, dus gaan in een wetteloos gebied mensen het recht in eigen hand nemen en bijvoorbeeld lynchpartijen organiseren (voor gevangenissen moet je immers belasting heffen). Zo ontstaat er zelfs in een wetteloos gebied, spontaan gewoonterecht. Vanzelfsprekend is een rechtssysteem, waarbij hoor en wederhoor plaatsvindt beter, zoals iedereen die wel eens een boze menigte van woedende mensen tegenover zich heeft gehad, weet.
Wetten zijn ook handig, omdat dankzij een wet iedereen weet waar hij aan toe is. Omdat er in Nederland een wet is dat verkeer rechts moet rijden, zijn spookrijders zeldzaam.
Over het algemeen zijn wetten zinnig, als ze mensen, of andere wezens met bewustzijn, beschermen tegen ernstige negatieve gevolgen van het handelen van andere mensen.

Welke wetten kunnen beter afgeschaft worden?
Bovenstaande bewering kan omgedraaid worden. Alle wetten, die niet direct mensen, of andere wezens met bewustzijn, beschermen tegen ernstige negatieve gevolgen van handelingen van andere mensen, zijn onzinnig. Zo hoeven toerekeningsvatbare mensen niet beschermd te worden tegen zichzelf. Dus: afschaffen van de Opiumwet, van de plicht om autogordels te dragen en van het verbod, om niet door een arts voorgeschreven medicijnen te gebruiken.

God straft een zondaar.
God straft een misdaad.

Een ander mooi voorbeeld is de meeste ruimtelijke ordening-wetgeving. De prijzen voor woningen en bouwgrond in Nederland zijn extreem hoog, omdat er veel wetgeving bestaat die huizen onnodig luxe en duur maakt. Bouwen van huizen is maar op een paar plaatsen, en doorgaans alleen bovengronds, toegestaan. Hier moet ook opgemerkt worden, dat de bouweisen huizen ook onnodig groot maken, waardoor ze het landschap vervuilen. Dit lokt dan weer andere zinloze regelwoede uit.
Ook kan de wet op de godslastering afgeschaft worden. Immers, God is geen mens en als God almachtig is, heeft hij geen mensen nodig om voor hem de hete kastanjes uit het vuur te halen. Eigenlijk is de wet op godslastering zelf een misdaad.

95 gedachten over “Wat is misdaad?”

 1. Douwe Beerda

  Je kunt als groep mensen prima afspraken met elkaar. Rechts rijden of links rijden is gewoon een praktische afspraak gebaseerd op gezond verstand.

  Een wet is echter wat anders dan zo een gezamenlijke gezond verstand afspraak, een wet is namelijk een verordening van de heersende klasse en als je die niet naleeft zal de heersende klasse geweld tegen je gaan initiëren.

  Het non aggressie principe is een moreel principe wat inhoudt dat het immoreel is voor mensen om aggressie tegen anderen initieren. En als iemand wel aggressie tegen je initieert dan is het moreel om jezelf te verdedigen.

  Wetten, de verordeningen van de heersende klasse kunnen in overeenstemming zijn met moraliteit, en als dat het geval is zijn ze overbodig. Maar wat je veel vaker ziet is dat wetten, de verordeningen van de heersende klasse in strijd zijn met moraliteit. En wat je dan ziet is dat wetgeving dus een gereedschap is voor de heersende klasse om het geweld wat zij initieren goed te praten.

  Het zijn onze huidige wetten die zeggen dat het oke is dat 1% van de Nederlanders 61% van al het vermogen in handen heeft. Het zijn onze huidige wetten die zeggen dat een heersende klasse het recht heeft geld af te nemen van alle burgers van Nederland onder dwang. Het zijn onze huidige wetten die zeggen dat als een soldaat naar Afganistan gaat om daar mensen te terroriseren en dood te schieten omdat de VS en Shell dat graag willen dat het dan prima is om te moorden.

  Naast Larken Rose zou ik vooral ook het boek van Jeremy Locke eens doorlezen met de titel – Het einde van al het kwaad – even googlen en Nederlandse PDF Is gratis beschikbaar.

  Wetgeving is niets minder dan een heersende klasse die zegt dat zij beter in staat zijn voor jou te bepalen hoe je je dient te gedragen dan dat jijzelf dat kunt bepalen. Dat is aan eenieder om voor zichzelf eens over na te denken of de heersende klasse daar gelijk in heeft of niet. :D

  1. Wetgeving vernietigd de vrijheid van mensen en is daarmee kwaad.

   —-

   Het kwaad

   Het kwaad is de vernietiging van vrijheid.
   Het kan niet eenvoudiger gezegd worden.

   Overal waar je kijkt zul je de verduistering van het kwaad
   vinden. Er zijn ontelbaar veel ideeën die worden aangeleerd
   over de aard van het kwaad.

   Elke foutief idee is bedacht door het kwaad om de waarheid
   voor je te verbergen.
   Het kwaad is niet de duisternis en het is niet het
   angstaanjagende onbekende. Het kwaad is niet één of andere
   occulte menselijke psychologische benadering, en het is ook
   niet inherent aan ons karakter. Het is niet bovennatuurlijk en
   bovenal bestaat het echt!

   Zoals met alle principes, is het principe van het kwaad
   eenvoudig. Het kwaad is de vernietiging van vrijheid.

   Als je vrij bent kun je mooie dingen, vrede, voorspoed en
   vreugde in de wereld brengen. Je zult al deze zaken om je
   heen vinden. Mannen en vrouwen zoals jij hebben deze dingen
   gemaakt.

   Het kwaad onderwerpt je. Het kwaad kan gevonden worden in
   woorden zoals macht, dwang, belasting, geweld, diefstal,
   censuur en politiek. Merk op dat in deze dingen geen vreugde
   te vinden is. Geen van deze zaken is van enige waarde voor de
   mensheid.
   —–

   1. Larken Rose’s mantra van het kwaad. ‘Het Kwaad’ bestaat alleen in religies. Ergo: Larken Rose is een religieuze / sekte-leider.
    Wat was ‘Het Kwaad’ voordat er leven bestond in het universum? Moraal is een bijkomstigheid van het leven. Al het leven heeft zijn eigen moraal. Moraal is relatief. Ieder levend wezen en ieder mens heeft zijn eigen moraal omdat ieder mens zijn eigen belangen heeft.
    Mensen kiezen er soms voor om taken uit te besteden aan anderen, ook al omdat mensen niet in alles deskundig zijn. In een democratie besteden mensen het bestuur uit aan representanten c.q. volksvertegenwoordigers. Dat is hun eigen vrije keuze en daar is niets mis mee.
    Anarchie gaat het NOOIT worden want anarchie is voor minderheden die in de democratie nooit aan bod komen. Jammer voor hen maar… helaas.
    Next.

   2. Douwe,
    Je vrijheid eindigt, waar de vrijheid van een ander begint. Als jij ergens een permacultuurboerderij begint, kan een ander op die plek geen fabriek voor zonnepanelen meer bouwen. Als iemand de vrijheid wil hebben om met 120 km per uur door een woonerf te scheuren, betekent dat dat ouders hun kinderen niet meer buiten kunnen laten spelen.

    Kortom: volgens jouw definitie is vrijheid dus het kwaad. Immers, vrijheid perkt andere vrijheid in. Wetten zijn er idealiter, om de vrijheid van een ieder zo in te perken dat de totale hoeveelheid vrijheid voor iedereen maximaal is. Dat dit in de praktijk helaas niet wordt gehaald, is waar. Er is echter geen logische reden waarom dit ideaal niet te verwezenlijken is.

 2. vrijwillig vrij

  Hallo Germen

  Ik kan uit je stuk opmaken dat je Larken Rose zijn boek niet of niet goed genoeg , gelezen hebt.

  Hierdoor vind disinformatie plaats. Zijn boek Het meest gevaarlijke bijgeloof is als gratis PDF op internet te vinden. Je zou het ook kunnen kopen.

  Ik raad het je ten zeerste aan mogelijk herzie je je stuk. En doe je wat aan je eigen peak fantasy aangaande de overheid.

  Ik ga niet inhoudelijk op je stuk in.
  Mocht je het wel gelezen hebben, laat het me weten dan zal ik er uitgebreid inhoudelijk op ingaan.

  Groet

  1. Halo Tamara,
   Ik heb Larken Rose’s boek gelezen. Dit is kort gezegd samen te vatten als: schaf de overheid en de wetten af. Dit sociale experiment is al op veel plaatsen in de wereld uitgevoerd, met de in het artikel geschetste gevolgen. De aanhangers van Larken Rose, waaronder jou en Douwe, willen nu dit gefaalde experiment weer gaan uitvoeren. Niet in bijvoorbeeld Somalië, maar in een land waar een sterke staat zorgt voor veiligheid.

   Ik heb Douwe’s website achterdesamenleving achter het spamfilter gegooid, omdat er geen vrijheid van meningsuiting heerst. Visionair werkt niet mee aan het bevorderen van dictatuur. Verder heerst er hier op Visionair geen censuur. Alleen spammers, rabiate antisemieten en mensen die wettelijk strafbare uitingen doen, zien hun reacties in gewijzigde of verwijderde vorm terug.
   Ook voluntaryisten en dergelijke zijn hier van harte welkom. Wees wel voorbereid op harde inhoudelijke kritiek.

   1. vrijwillig vrij

    Beste Germen ik lees dit nu pas. Dank dat ik me mag uiten hier. Ik wil je graag wijzen op je samenvatting, Deze is niet correct, ik weet het klinkt vreemd maar een afschaffen van een overheid is niet mogelijk, niet door stemmen, niet door geweld. Anarchie wordt vaak ten onrechte daar voor aangezien terwijl natural law of het non agression pricipe bij de meeste zo niet bijna alle moderne voluntaryisten het belangrijkse is. Het is niet af te schaffen of omver te werpen. Vroeger mag men dat gedacht hebben maar dat kan niet, je kunt een sekte niet afschaffen door de leider weg te sturen of dood te schieten er klimt zo een nieuw machtwellustige(n) op de troon. Je kunt een sekte alleen opheffen door de sekteleden een voor een te vertellen dat ze in een sekte zitten en hen door de contradities in hun hoofd te leiden. En dan lukt het meestal nog niet. Razzor heeft een vergelijkbare vraag ( ik wou dat hij geen vraag meer stelde dan kom ik ophouden met reageren maar ik mag hem niet op de kop geven omdat ik beloftes maak) Ik plaats de vraag hem van hier niet om achter zijn rug om te praten maar als voorbeeld waarin hij ongeveer dezelfde denkrichting heeft als jij.

    Quote razorr: En jij denkt dat iedereen zich wel automatisch zal aanpassen aan het anarchistische model?

    Het is niet dat mensen zit aan moeten passen of aan zouden kunnen passen. Mogelijk is het dat mensen zich aanpassen als er meer volutaryisen zijn omdat het dan de norm wordt. Net als dat er mogelijk nu nog steed mensen in amerika zijn die voor slavernij zijn maar weten dat dat niet meer geaccepteerd wordt, en dan niet omdat er een wet voor is maar omdat het meerendeel van de bevolking het niet meer normaal vind en het niet meer zou pikken ook de “slaven” zelf niet. Die wet is opgeschreven na het hele gebeuren van slaven bevrijden en dergelijke omdat politici niet tegen kunnen houden waar al overeenstemming over heerste (waar al over gestemd was onderling) onder de bevolking, Wij hadden nooit een Welfare state gehad als daar geen animo voor was, en ook geen warfare state, en nu zeg je natuurlijk dat dat komt omdat er een regering was die dat gemaakt heeft. Dit is m.i. niet helemaal hoe het werkt. ik denk volgende; mensen maken als er iemand is die de verantwoordelijk bij hen weg kan nemen, daar graag gebruik van en zeker als ze hun ouders dat ook hebben zien doen dan weten ze niet beter als dat dat de manier is hoe het gewoon gaat. Als iedereen blijft kijken naar de overheid om het voor ons op te lossen worden we nooit volwassen. Het is geen volwassen gedrag als je maar altijd kind blijft kind van de overheid zelfs volwassenen zijn niet volwassen. En als je niet volwassen wordt en je ouders doen rare of schadelijke dingen zoals slaan en dwingen of van het ene kind stelen om het aan het andere kind te geven, dan weet je dat niet, je bent in het gezin opgegroeit dat is wat je kent, dat is de norm, dat is normaal.

    Nu gebeurd dit ook letterlijk zo in gezinnen omdat autoritieit door de hele maatschappji gepredikt wordt. ik moet denken aan George Carlin comediant, obedient workers, obedient workers.

    Ik beloof je maar niet dat ik niet meer ga reageren want volgens mij mag het gewoon van jou of jullie. mogelijk reageer ik nog op een stukkie tekst. Ik vind het ook leerzaam om dat te doen.

    Dank voor je reactie,

    Vriendelijke groet Tamara

    tussen alle moedeloosheid zie ik toch ook wel weer wat grappigs jullie weren je tegen Douwe en hebben het over zijn sekte, terwijl jullie zelf ook in een sekte zitten. Ik ben alleen voluntaryist en ben er, denk ik, omdat ik me verdiept heb in sektes en hun mechanismen langzamerhand achter gekomen wat het is en wat allemaal sektes zijn.

    Weet je ik heb al 2 keer beloofd om weg te blijven. maar ik krijg telkens weer een reactie dat ik denk van Oh man zie je het niet dat je voor het ene pleit en het met het andere weer ontkracht. Of zie je niet dat je wijst naar mensen en hen verafschuwd terwijl je zelf exakt hetzelfde wil. ik heb afgesloten maar ik zou graag nog een gedachten expiriment doen deze plaats ik dan onder mijn reactie van 4 juni 2015. Het gaat om iets wat razorr zegt. maar waar de meesten hier wel achter staan, ik zou graag beloven dat het de laatste keer is.

    Ik ben overigens wel voorbereid op harde kritiek maar dat gedoe met douwe aanhanger dat vond ik, ondanks dat ik het me achteraf voor kan stellen, onterecht. Maar zand erover.

   2. vrijwillig vrij

    Hallo Germen ik heb even buiten gewerkt en ben weer aan het afkoelen. En ik lees nog even je reactie door en zie deze zin staan. Ik had hem te vluchtig gelezen.

    quote: De aanhangers van Larken Rose, waaronder jou en Douwe, willen nu dit gefaalde experiment weer gaan uitvoeren. Niet in bijvoorbeeld Somalië, maar in een land waar een sterke staat zorgt voor veiligheid.

    Sorry maar dit is ook niet correct, ik weet niets van douwe, maar het lijkt me sterk dat larken rose dat wil, maar goed als je me ergens op wil wijzen wat je bedoeld met die staat en vooral de connectie met larken rose dan hoor ik dat graag. Ik weet dat hij weleens gesproken heeft op een evenement van freestateproject. maar daar woont ie niet naar mijn weten en hij gaat naar mijn weten ook niet verhuizen naar een land met een staat. Dan zal ik nu uitleggen wat ik bedoel.
    Scheer me alsjeblieft niet over één kam met mensen als douwe, ik vind dit zo raar, waarom doe je dat? Ik wordt hier echt moe van ik kan best tegen harde reacties maar niet tegen oneerlijke reacties.

    Maar goed ik doe mijn best om het uit te leggen.

    Als anarchisten voluntaryisten in een land gaan wonen en ze hebben daar een STERKE STAAT dan zijn het per definitie GEEN anarchisten voluntaryisten. Dit is niet omdat larken rose dat zegt of stefan molyneux maar omdat ik dit een algemeen bekend iets is onder Anarchisten voluntaryisten

    Gokje misschien zijn het libertariers en dan dat gedeelte van de libertariers die een minarchie willen??? of Anarcho communisten???? Wat een contradictie in zichzelf is dat is ongeveer hetzelfde als een militante pacifist of een a-theistische christen. snap je.

    ik kan me wel iets voorstellen dat ze een nep staat willen stichten om toch maar ergens vrij te zijn of zoiets???? Er is geloof ik ook een liberland tussen kroatie en nog een land en die heeft een president. En directe democratie ofzo.
    Het is een stukje land van zo’n 7 km3 en ik geloof dat hij 300.000 belangstellenden had waarvan 32.000 serieus (uit mijn hoofd).

    Ik denk gewoon dat dat nu nog moet als iedereen anarchist is in een land, laten we zeggen Amerika dan is dat land niet te onderdrukken want er is geen centrale regering er is dus ook geen staatsgreep mogelijk. America had het bijna voor elkaar totdat de founding fathers op een papier schreven :congress mag belasting heffen. en iets van limited government. Nou we kunnen wel zien wat er van dat limited goverment is overgebleven.

    Maar goed, ik heb helemaal niets met een staat of een stuk land. En ook heel logisch te beredeneren. Larken Rose heeft dit in zijn boek duidelijk beschreven en in een drie of vier filmpjes het zelfde geld voor andere anarchisten waar ik van gelezen heb.

    In ieder geval vind ik het sterke staat idee, zelf compleet onlogisch. Ik zou het alleen kunnen verklaren dat ze (wie zijn ze?) een sterke staat zouden willen hebben om andere landen buiten te houden, of een aanspreekpunt te hebben, en dan nog is het onlogisch.

    Hier een aantal filmpjes waar larken rose het uit legt, ik heb hem nog nooit op een inconsistentie kunnen betrappen. Niet dat je ze kijken moet of zo maar gewoon dat je weet dat ze bestaan.

    ktvHvW-GrvY Minarchism great start horrible finnish
    z0MPIXfaRbs Why voluntary society is prefferable
    zB6EUnq6yX0 Larken Rose to discuss how you can get from minarchism
    xgvpkYr1lZU online debate Larken Rose (Anarchist) DEBATES Jan Helfeld (Minarchist

    In zijn boek staat hetzelfde en er zijn Heeeel veeel anarchisten voluntaryisten die dit weten ik kan dit gewoon uit de reactie van mensen halen, zeer consistend en zeer duidelijk.

    Zo ik zag net dat liberland een site heeft misschien dat er nog wel een plekkie is…….7 km3 LOL

    Er zijn zoveel spookverhalen over anarchisme ik blijf maar aan het uitleggen.

    Groetjes Tamara

   3. Douwe Beerda

    Als je het boek daadwerkelijk hebt gelezen en zou begrijpen dan zou je niet met stropoppen komen zoals in je huidige artikel dat anarchisten spontaan mensen zouden gaan lynchen voor de lol. Dat is namelijk direct in strijd met het non aggressie principe wat centraal staat bij Larken Rose.

    Anarchisten herkennen een moreel principe, dat principe is dat het niet oke is om geweld te initieren. Anarchisten passen dit rechtlijning toe. Statisten onderschrijven vaak hetzelfde principe maar maken een uitzondering. Namelijk als de heersende klasse geweld initieert is dat wel acceptabel. Dat is in de kern het verschil tussen een anarchist en een statist. Statisten geloven dat geweld toevoegen vanuit een partij de maatschappij vrediger en beter zou werken. Anarchisten geloven daar niet in.

    Larken Rose heeft 5 vragen opgesteld die interessant zijn voor eenieder om eens over na te denken.

    //
    De 5 vragen

    1) Is er een mogelijkheid hoe één of een aantal individuen een moreel recht wat ze zelf niet hebben, kunnen delegeren aan een ander?

    Bijvoorbeeld is er een mogelijkheid hoe één of een aantal mensen die zelf niet het recht hebben om met dwang en dreiging van geweld geld af te nemen van mensen, dit recht kunnen geven aan een ander persoon?

    2) Hebben mensen uit de heersende klasse (zoals politici en rechtshandhavers) het morele recht om dingen te doen waarvan andere mensen dat morele recht niet hebben? En als dat het geval is, op welke manier en van wie hebben ze dat recht verkregen?

    3) Is er een proces (bijv. grondwetten, verkiezingen, wetgeving) hoe mensen een immorele daad kunnen veranderen in een morele daad (zonder de daad zelf te veranderen)?

    4) Wanneer wetgevers en wetshandhavers dwang gebruiken en geweld initiëren onder het mom van het handhaven van de wet en het gehoorzamen van de overheid, dragen ze op dat moment dezelfde verantwoordelijkheid voor hun daden als iemand anders die dat soort acties zou begaan?

    5) Wanneer er een conflict is tussen het morele geweten van een individu, en de bevelen van een politieke autoriteit, is het individu dan moreel verplicht om wat hij zelf als verkeerd ziet toch te doen om zodoende “de wet te gehoorzamen”?
    //

    1. Antwoord op de vijf vragen van Larken Rose: 1) Ja, 2) Ja, alle moreel is relatief (overigens hou n sop met je flauwe non argument van de ‘heersende klasse’; je vervalst het debat) 3) ja, 4) Niet perse. 5) niet altijd, niet perse.
     Toelichting: zie bij 2) alle moreel is relatief. Mensen kunnen heel goed in een democratische orde bepalen wat ‘Goed’ en ‘Kwaad’ is.
     Next!!1

    2. In jouw systeem bestaat moraliteit gewoon niet. Je zegt dat mensen ongelijk zijn aan elkaar. Persoon a mag wel moorden en stelen, persoon b niet. Dat zie je perfect gereflecteertd terug in de huidige democratische maatschappijen.

     Als jij idd gelooft dat het prima is voor een overheid om moord te legaliseren zoals Hitler, Mao en Staling maar ook Bush en Blair en Balkenende deden dan leg je letterlijk je leven in handen van politici die volgens jou mogen bepalen welke mensen mogen leven en welke dienen te sterven.

     Dat is idd een andere wereld dan die ik prefereer.

    3. In een democratie bestaat de moraliteit uit de hoofdregel: je maakt wetten die voor iedereen in gelijke omstandigheden in gelijke mate gelden. Simpel.
     Ik stel inderdaad dat moraal in principe relatief is: mensen kunnen samen in een democratie hun eigen wetten maken. Jij daarentegen predikt de absolute vrijheid maar je stelt dat we moeten handelen naar ‘natuurwetten’. Is dat vrijheid? Wie is er nou de anarchist.

    4. vrijwillig vrij

     Vraag 1
     Mag ik naar mijn buurman (jouw naam)…………………. gaan en jou dwingen te betalen voor een gezondheidskliniek en een gevangenis als jij er niet mee instemd?

     Vraag 2
     Mag ik naar mijn buurman (jij) gaan en jou dwingen te betalen voor een gezondheidskliniek en een gevangenis als jij er niet mee instemd, maar als ik zeg dat ik jij gratis van de gezondheids kliniek gebruik kan maken en ik je vertel dat ik gratis misdadigers in de gevangenis opsluit zodat jij zich dan veilig kan voelen. ja of nee. Waarom wel of niet?

     Vraag 3
     Als ik nou de hele straat langs geweest ben en iedereen is het ermee eens, behalve jij
     mag ik ,(als al die mensen mij als vertegenwoordiger/ representant van de hele straat kiezen)
     of iemand anders (als al die mensen, inclusief ik, hem als vertegenwoordiger/ representant van de hele straat kiezen) jou dan dwingen te betalen, voor een gezondheidskliniek en een gevangenis die jij niet wil en wij wel? Ja of nee

     Vraag 4
     En wat als ik de hele straat langs ben geweest met de vraag aan alle mensen of ik, mensen die niet mee willen doen met betalen en gebruikmaken van de “diensten”, gevangen mag zetten en iedereen in de straat is het ermee eens (behalve jij natuurlijk) mag ik jou dan dwingen te betalen en als jij niet betaald jou in de gevangenis zetten en als jij je daartegen verdedigd jou doden?
     Vraag 5
     Kunnen ik en die andere mensen in de straat een andere buurman of vrouw (of meerdere buurmannen en buurvrouwen waaruit we kunnen kiezen) toestemming hiervoor geven?

     Vraag 5
     Stel er honderd mensen in de straat wonen inclusief jij.
     Als wij dan zeggen: (jou naam)………….. omdat jij mag kiezen en je verkiesbaar kan stellen in onze straat moet je meebetalen en meedoen. Mogen wij jou dan dwingen omdat we jou een “keus” hebben gegeven?
     Mogen de representanten van de straat die deel uitmaken van de 99 omdat ze gekozen zijn uit de 99 mensen die willen dat 100 mensen van de straat meedoen jou dwingen mee te doen en hun regels te gehoorzamen.

     Kort gezegd: Mogen 99 mensen beslissen dat honderd mensen moeten gehoorzamen, als 99 mensen het er mee eens zijn?

     Als je ja kies ga dan nog eens terug en zie dat het geen keus is. Denk heel die na.

     Als je denkt dat honderd mensen zich aan de regels moeten houden (Jij dus ook) omdat 99 van die mensen (behalve jij) zeggen dat omdat jij zelf mag kiezen wie de regels maakt of zichzelf verkiesbaar kan stellen en de regels kan maken.Wat jij dus allemaal niet wil.

     En je ziet niet dat dit geen keus is dan zou ik hier nog maar eens heeeeeel goed naar kijken.
     Nog een invalshoek
     Jij kan kiezen of hij wel of niet gaat kiezen en/of zich wel of niet verkiesbaar stelt. En jij kan kiezen om niet te kiezen maar dan moet je nog meedoen in de keuze van een ander. De keuze; om het hele systeem te negeren en ook niet mee te doen heb je niet. Zie je het?

     Het zogenaamde social contract.
     Een kind wat geboren wordt in de gemeenschap is in dit geval hetzelfde als jouw in de bovenstaande vragen. En zou deze keuze om niet mee te doen ook moeten kunnen krijgen (Zeg maar net als de Amisch) Maar nee het kind word geboren in de groep van 99, en wordt door zijn ouder aangegeven (wat een woord) dan heeft hij het recht om te leren, wat geen recht is maar een plicht (leerplicht) en het recht om te werken wat geen recht is maar een plicht. Je moet immers belasting betalen, omdat je moet terugbetalen aan de samenleving, net of gje wat gestolen hebt. Het is niet genoweg als je een produckt of dienst vrijwillig levert aan de samenleving en er vrijwillig een product of dienst voor weer kan krijgen. Nee je wordt met een schuld geboren net of geboren bent om te dienen (slaaf ik kan er geen ander woord voor vinden.

     Onderwijs
     Hij krijgt les van een lerares en als ie geluk heeft een leraar, die zijn diploma gehaald heeft (pabo) in een school die alleen maar de het democratieleer aanhoud.
     Als de leraar een andere insteek heeft krijgt hij zijn papiertje gewoon niet en komt ook niet aan een baan.Het schoolsysteem is een hierarchisch communisme. De leerlingen wordt geleerd dat iedereen gelijk is (communisme)behalve de leraar die is de Autoriteit (Hierarchisch) dus niet iedereen is gelijk. Dit gebeurd hetzelfde op de pabo, en dit gebeurt overal in de maatschappij.
     Waarom worden de leerlingen getest beoordeeld door de leraren en dus indirect de maatschappij. En de leraren niet. Ik ken veel slechte leraren die alleen omdat ze wisten hoe ze testen moesten maken het diploma hebben gekregen maar dat zegt niets over de kwaliteit. Ik ken er zelfs 1 die heeft 8 jaar over de pabo gedaan heeft geen volledig diploma gekregen en is nu onderwijs assistent op een school voor (moeilijk opvoedbare lerende kinderen) en hij praat alleen maar slecht over die kinderen. En niemand die er wat aan kan doen. Waarom krijgen leraren geen beoordelingen van (leerlingen en hun ouders) en worden betaald naar hoe goed werk ze afleveren hoe goed ze de kinderen inspireren. (antwoord omdat je dan goede leraren krijgt die het individu tot ontplooing brengen en dan krijg je geen gehoorzame werkers of autoritaire leiding gevers . En de grote rest valt af, deze zullen ook altijd gaan stemmen)

     Monopoly op alles.
     Alles moet door de overheid goedgekeurd gecertificeerd gediplomeerd zijn anders mag je niets doen, de overheid heeft een monopoly op alles. Onderwijs, gezondheidszorg, Geweld (politie leger), pensioenen, ondernemers, en zeker ook de media (door vergunningen en mensen bij de media exclusieve intervieuw rechten te geven zorg je ervoor dat ze berichten wat jij wil als overheid, want als de journalist niet zegt wat jij wil, zorgen de andere op zijn baan azende journalisten er wel voor dat de kritische journalist in een als onbeleeft en idoot wordt weggezet. Of de overheid gaat gewoon naar zijn baas en dreigt met vergunning intrekking. Voor echte journalestiek is tegenwoordig heel veel lef nodig en er valt niets aan te verdienen. Stel je voor je doet maanden van onderzoek intervieuw honderden mensen schrijft een stuk en maar het geraakt nooit in mainstream media. Gelukkig zijn er nog van die mensen al moet je ze met een lampje zoeken.

     Visionairin of gek?
     Er is inderdaad een groot “plan”en dat plan is voor en door de elite. Dit wordt bereikt door de menshouderij te perfectioneren. Dit “plan”, “deze visie”, of “strategie” of hoe je het dan ook maar wilt noemen, is niet iets van de laatste tijd deze bestond vroeger al.
     Kijk naar de piramide’s of het nou gebouwd is door slaven of door betaalde mensen alle energie van al die mensen is gestopt in een stapel stenen waar je niets aan hebt, de farao’s (elite) wilde onsterfelijk worden en dat deden ze door de energie van al die mensen te oogsten, ze deden aan menshouderij.
     Een piramide, regerings gebouwen, monumenten e.d. zijn sybolen die de elite op laat richten, (door de mensheid, ze doen zelf niets) waarmee ze hun dominatie over de mensheid vieren.
     Het enige plan wat ooit bestaan heeft is niet voor de mensen, maar voor de elite en dat is het plan om onsterfelijk te worden en nu zijn het de wetenschap en techniek die dat voor hen gaan doen, die betaald worden door de arbeid(energie) van de mensen (Mensheid) wij zijn het die de baterij opladen en onze energie verliezen om de ‘eeuwig leven generator’ voor de Elite draaiende te houden. Geld is de energie(curency). En de wetenschap/techniek gaat het voor hun maken. Dit doet de mensheid omdat ze verteld word dat zij daar ook van kunnen profiteren wat een leugen is. En de wetenschap en techniek zal nog raar op zijn neus kijken. Ik hoop dat hun ook het eeuwig leven nog net mee kunnen pikken. Hemel wat lijk me dat een hel om eeuwig te leven of het nou als elite is of als slaaf. Als A.I. en dat je niet meer kunt sterven. Ik ben al gestorven ik ben niet eens geboren, Ik aanschouw alleen het spel en voor de lol “doe ik iets” en aanschouw verder zei de gek.

     Vaarwel.

    5. Ik dacht de laatste paar dagen al: “Wat is die vrijwillig vrij stil.” Maar nu begrijp ik waar je mee bezig was.
     But seriously: helaas, pindakaas voor jullie: de anarchistische samenleving is een utopie (en mijns inziens ook nog een hele zwakke); die anarchistische samenleving gaat er nooit komen. Repeat: NOOIT. Je kunt beter je energie steken in iets dat wel vruchtbaar is.
     Misschien een politieke partij oprichten? Niet anarchistisch maar (vul hier iets constructiefs in).
     Vriendelijke groet! Razorr.

    6. vrijwillig vrij

     Het was zo stil omdat ik buiten in de tuin heb ” gewerkt ” ,vruchtbaar word het zeker. Ook nog een schuurtje gesloopt. Ach en dan komen er van die leuke verhaaltjes op, zoals de laatste alinea, leuk toch?

     Weet je trouwens hoe je slecht nieuws in goed nieuws veranderd: je pakt een krant ( slecht nieuws meestal) die leg je uitgespreid op de aarde je maakt in het midden een gaatje stopt daar een aardappel in hooi of stro of wat dan ook erop. Later nog een beetje stro of hooi Even wacht en je heb heel veel aardappelen, goed nieuws toch? Weinig werk veel plezier, dat ga ik nu doen in the sunshine. lol
     Libertarische Partij

     Groetjes vrijwillig vrij

    7. Douwe,
     Ik zeg niet dat anarchisten mensen opknopen voor de lol. Echter, een crimineel doden is de enige oplossing voor criminaliteitsbestrijding, als je geen zin hebt belasting te betalen. Immers, je kan de grens niet bewaken, want er is geen grens. je kan de meneer of mevrouw niet opsluiten ergens, want dat kost belastinggeld. Dus denk ik dat in je anarchistische heilsstaat lynchpartijen aan de orde van de dag zijn.

    8. vrijwillig vrij

     Ik wil wel vrijwillig betalen voor een gevangenis als ik alle geld dat ik verdient heb krijg , jij niet dat zegt dan heel veel over jou als mens. Maar ik wil niet gedwongen betalen voor een gevangenis waar ik zelf ingegooid wordt als ik niet betaal, dus de mensen die mij in een gevangenis gooien wil ik ook zelf vrijwillig betalen maar ze mogen van mij alleen mensen die stelen geweld en moord plegen opsluiten en moeten zeer zorgvuldig te werk gaat anders betaal ik ze niet meer en zie ik een ander bedrijf wat wel moreel sound is. Ik zou nu al wel voor zo’n “politie” willen betalen maar de over beide zou zoiets nooit toestaan want dan belanden ze zelf met hun aanhang in de gevangenis.

    9. In aanvulling op Germen 9 juni 2015 om 21:02
     En wie bepaalt dan wie, hoe en in welke mate gestraft moet worden als er geen regels c.q. wetten zijn. Dan verzeil je toch al heel snel in willekeur en vriendjespolitiek.
     Misschien is de rechtsstaat met wetten toch zo’n gek idee nog niet.
     Anarchie…. NEE, NIET DOEN!

 3. P.S. Sorry Germen, maar de gedachte aan Douwes erfenis hier maakte mij misselijk. Hoop dat zo’n persoon hier nooit meer verschijnt, samen met zijn aanhang.

   1. Dat, zoals ik hier boven gelezen heb Douwe nu achter het spamfilter gegooid is, zal in elk geval een hoop belerend en dom geouwehoer aan off topic uitgelokte, vals opgezette spamreclame reacties schelen. Ik herken de meeste toegepaste onfatsoenlijke methodes die men gebruikt, om artikelen van schrijvers te misbruiken voor eigen doeleinden. Duizenden schreeuwende voorbeelden zag ik daarvan in’t verleden en heden, vooral op nu jij. Een serieuze columnist, auteur, alsmede de integere reaguurder zo monddood makend. Visionair kan zo weer een naam van formaat opbouwen, zoals ik hier verheugd constateerde. Nu de bezem er door is gehaald, zie ik dat steeds meer intelligente mensen zich hier weer gaan uiten, en met hun complimenten voor de kwaliteit van gevoerde discussies op Visionair. Bij deze dan ook mijn complimenten voor het frisse nieuwe beleid in deze Germen.

    1. Douwe Beerda

     Het argument wat Anarchisten of Anarchonisten maken is heel simpel.

     Het is immoreel voor een persoon om geweld te initieren tegenover een ander mens.

     Een anarchist past dit idee toe voor iedereen. Een Statist vindt over het algemeen dat het initieren van geweld idd niet oke is, behalve als een overheid het doet. Dat is de kern van het hele debat.

     Dat geloof dat het toevoegen van geweld door een heersende klasse op de een of andere manier de samenleving beter zou maken zien Anarchisten als onwaar. En zij voeren daarbij als onderbouwing ondermeer aan dat het juist overheden zijn geweest die de vorige eeuw 262 miljoen mensen de dood hebben ingejaagd, dit zijn overheden die hun eigen burgers de dood in hebben gejaagd, dus losstaand van overheden die hun eigen burgers opdroegen geweld te initieren tegen andere landjes. Hier de bron: http://reason.com/archives/2014/05/15/be-antigovernment-and-proud

     En Statisten zeggen dat is allemaal prima. Zelfs al zijn overheden direct verantwoordelijk voor de grootste massamoord partijen (ook wel democide genoemd). Wij hebben een overheid nodig want zonder continue toevoeging van geweld door deze heersende klasse zou de samenleving op de een of andere manier spontaan vervallen in mensen die elkaar zoals Germen het mooi illustreerd in zijn artikel spontaan gaan lynchen om zo de belasting te verlagen oid…

     Voor de liefhebbers heeft Larken Rose 5 simpele vraagjes opgesteld die het geloof in Statisme mooi laten zien. Kratje bier voor de persoon die deze 5 vragen kan beantwoorden en vervolgens nog steeds wil beweren dat een overheid ook maar iets met moraliteit te maken heeft.

     ///
     De 5 vragen

     1) Is er een mogelijkheid hoe één of een aantal individuen een moreel recht wat ze zelf niet hebben, kunnen delegeren aan een ander?

     Bijvoorbeeld is er een mogelijkheid hoe één of een aantal mensen die zelf niet het recht hebben om met dwang en dreiging van geweld geld af te nemen van mensen, dit recht kunnen geven aan een ander persoon?

     2) Hebben mensen uit de heersende klasse (zoals politici en rechtshandhavers) het morele recht om dingen te doen waarvan andere mensen dat morele recht niet hebben? En als dat het geval is, op welke manier en van wie hebben ze dat recht verkregen?

     3) Is er een proces (bijv. grondwetten, verkiezingen, wetgeving) hoe mensen een immorele daad kunnen veranderen in een morele daad (zonder de daad zelf te veranderen)?

     4) Wanneer wetgevers en wetshandhavers dwang gebruiken en geweld initiëren onder het mom van het handhaven van de wet en het gehoorzamen van de overheid, dragen ze op dat moment dezelfde verantwoordelijkheid voor hun daden als iemand anders die dat soort acties zou begaan?

     5) Wanneer er een conflict is tussen het morele geweten van een individu, en de bevelen van een politieke autoriteit, is het individu dan moreel verplicht om wat hij zelf als verkeerd ziet toch te doen om zodoende “de wet te gehoorzamen”?
     ///

    2. Ik heb niet Douwe zelf achter het spamfilter gegooid, maar zijn digitale Noord-Korea achtige website achterdesamenleving, war de censuur welig tiert. Hij is hier van harte welkom. Uiteraard gaat ie wel af als een gieter als hij niet met zinnige argumenten komt. Dus dat is even wennen vergeleken met zijn veilige vijvertje.

    3. In antwoord op Germen, 4 juni om 22:55. Dat is maar een klein nuance verschil tussen Douwe’s persoon, en in welke mate hij zich identificeert met zijn website Germen. Hij kan zich denk ik niet loskoppelen van zijn website, omdat hij psychisch zijn digitale dictatorcreatie zelf is geworden. Ik vergelijk zijn situatie met de complexe, religieuze memesporen die achtergebleven zijn, oorspronkelijk afkomstig uit het brein van de bedenkers van een religie, en de latere volgers daarvan. Hij gelooft werkelijk in wat hij leest en schrijft, steekt daar al z’n energie in, en vecht van daaruit alle afwijkende informatie aan. Je kunt de paus ook niet vragen om concrete, empirische bewijsvoering te leveren voor zijn geloof. Het antwoord dat je dan zou krijgen; ‘ In de bijbel staat ‘ ……, of; ‘ lees je eerst maar eens grondig in, in deze materie, dan mag je meepraten!!! ‘. Geeft men gevolg aan een dergelijke autoritaire suggestie, dan worden alle afwijkende interpretaties op grond van de bewijzen die men aanvoert, compleet ondergesneeuwd. Dit ongeacht de empirische geldigheid van jouw argumenten. Dergelijke mensen zijn de slaaf van hun eigen doctrine sporen (memes). Dat blijft katalytisch botsen met de werkelijkheid, en de discussies zijn voorspelbaar oeverloos. Zonde van de tijd en dit interessante initiatief, dat Visionair maakt tot wat het is. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed dat beschermd moet worden, maar daar wordt ook misbruik van gemaakt met doordachte, monddood makende psychologische constructies.

   2. Douwe Beerda

    Het argument wat Anarchisten of Anarchonisten maken is heel simpel.

    Het is immoreel voor een persoon om geweld te initieren tegenover een ander mens.

    Een anarchist past dit idee toe voor iedereen. Een Statist vindt over het algemeen dat het initieren van geweld idd niet oke is, behalve als een overheid het doet. Dat is de kern van het hele debat.

    Dat geloof dat het toevoegen van geweld door een heersende klasse op de een of andere manier de samenleving beter zou maken zien Anarchisten als onwaar. En zij voeren daarbij als onderbouwing ondermeer aan dat het juist overheden zijn geweest die de vorige eeuw 262 miljoen mensen de dood hebben ingejaagd, dit zijn overheden die hun eigen burgers de dood in hebben gejaagd, dus losstaand van overheden die hun eigen burgers opdroegen geweld te initieren tegen andere landjes. Hier de bron: http://reason.com/archives/2014/05/15/be-antigovernment-and-proud

    En Statisten zeggen dat is allemaal prima. Zelfs al zijn overheden direct verantwoordelijk voor de grootste massamoord partijen (ook wel democide genoemd). Wij hebben een overheid nodig want zonder continue toevoeging van geweld door deze heersende klasse zou de samenleving op de een of andere manier spontaan vervallen in mensen die elkaar zoals Germen het mooi illustreerd in zijn artikel spontaan gaan lynchen om zo de belasting te verlagen oid…

    1. Statisten (ik ben overigens statist onder voorbehoud; als er een beter alternatief komt voor de natiestaat ben ik een van de eersten om over te stappen) geloven niet per definitie dat alle daden van de natiestaat goedaardig zijn. Staten hebben macht en macht die niet gecontroleerd wordt, ontaardt in willekeur.

 4. vrijwillig vrij

  Ik heb de visionaire regels doorgelezen en ik geloof niet dat ik met de volgende reactie deze regels van het huis schend, mocht dit wel zo zijn hoor ik het graag.

  Wat is misdaad?
  Antwoord; Een daad, schadelijk voor een ander mens.

  Volgens de meeste mensen is iemand die de wet overtreed een misdadiger. Ongeacht welke wet.
  Ik wil als voorbeeld hiervoor het geloof aanhalen.
  De meeste mensen die geloven in het hebben van een staat, staatisten (de gelovigen) vinden dat het een misdaad (zonde) is om de geboden(wetten) van hun God(regering)te overtreden, zij vinden deze mensen die de wetten overtreden criminelen(zondaars) die gestraft moeten worden voor hun zonden(misdaad)

  Nu kunnen de meeste mensen wel zien dat de nationaal socialistische god (Hitler)
  zondaars ombracht die niet zondig waren, en dat de communistische god(stalin, mao en Lenin)dat ook deden, maar men weet niet waardoor dat komt. Dat is te zien in dat de meeste mensen denken dat de democratisch gekozen god (regering) dat soort dingen niet doet en dat het kies systeem een soort van fail safe systeem is en een dictatuur niet kan ontstaan.

  Dit is niet het geval. Het probleem met zowel het communistische alsook het nationaal socialistische alsook het democratische systeem is dat het allemaal colletivistische systemen zijn die het colletief boven het individu plaatsen.

  Hierdoor krijg je dat een kleine groep mensen de macht heeft over de massa, die denkt dat ze aan deze regering gehoorzaamheid verschuldigd zijn en dat iedereen die niet gehoorzaamt aan de regering een zondaar is. (De gelovigen of sekteleden maken de sekte met hun geloof) En als iedereen geloofd dat hun god de rechtvaardige is omdat ze geboren zijn in de sekte, en afhankelijk zijn van de sekte voor hun zegeningen (uitkering subsidies bescherming) dus omdat ze zelf de realiteit niet aankunnen, en altijd een papa en of mama staat nodig zijn om hen te beschermen tegen vijanden en armoede en meer van dat soort zaken, geven ze hun macht aan andere mensen (stemmen)

  Als je stemt zeg je dus eigenlijk ik weet dat ik zelf niet mijn buurman mag vertellen wat ie moet doen en laten, en ik mag al helemaal geen geweld daarvoor gebruiken daar heb ik het recht niet toe als mens.
  Maar als ik nou (samen met andere mensen) stem op die mens (die samen met andere mensen de regering/god vormt)krijgt die een soort van goddelijke status, waardoor ik de buurman kan beheersen en hem ook nog een geld afhandig kan maken voor de dingen die ik wil.

  Deze regeringsmedewerkers worden samen niet meer gezien als mensen met de rechten van een mens, maar als een soort bovenmenselijke god met het recht om zondaars met geweld te laten gehoorzamen. Door te stemmen geef je dus gewone mensen het recht om geweld te gebruiken tegen mensen die niet gehoorzamen aan de wet, welke wet dan ook.

  De propagandaleuzen die de meeste mensen herhalen slaan dan ook nergens op; leuzen als;
  “Wij zijn de regering” “De regering werkt voor ons””de regering vertegenwoordigd ons”
  of nog erger “Wij het volk, zijn de regering”
  Dit alles insinueert dat de regering onze dienaar is. Wat niet zo is en nooit zo kan zijn. Iemand die je verteld wat je wel en niet mag doen, die je geld afneemt en ten alle tijden gehoorzaanheid eis met geweld achter de hand als je niet gehoorzaamd is, per definitie niet je dienaar. De regering is de heerser en jij bent de dienaar.
  Net zoals een slavenmeester niet de dienaar is van de slaven ook al mogen de slaven kiezen tussen twee of meerdere slaven meesters, hij is en blijft een slaaf. En ook al is het hem toegestaan om naar een andere slavenplantage(land) te verhuizen hij is en blijf een slaaf.

  De eigenaren van de slaven plantages halen er voordeel uit de slaven toestemming te geven om van slavenplantage te wisselen omdat hiermee een idee van keuze en vrijheid bij de slaven gecreerd word, zowel bij de vertrekkende slaaf alsook de achterblijvers, maar de keuze om geen slaaf meer te zijn is er niet.

  Gehoorzaamheid

  De algemene maatschappelijke norm is: gehoorzamen is een deugd, je eigen geweten volgen niet.

  Je hoeft niet na te denken over goed en kwaad en de verantwoordelijkheid te nemen als je kwaad doet of iemand anders kwaad ziet doen..
  Je hoeft alleen te gehoorzamen aan wat wij zeggen dat goed en kwaad is, en je moet niet luisteren naar wat je geweten zegt. Deze boodschap zit zo verweven in de maatschappij, dat hij als de norm geld. Je wordt geboren in een sekte, en iedereen in deze wereld herhaald wat hen geleerd is toen ze in de sekte groot werden en geeft het door aan hun kinderen, leerlingen, onderdanen.

  Het is een allesomvattende leugen, en het probleem met een allesomvattende leugen is; dat hij allesomvattend is en daardoor in de hoofden van de mensen de realiteit wordt, de leugen is hoe de wereld is.

  Ik denk dat het juist belangrijk is dat mensen weer hun geweten inschakelen en niet blind gehoorzamen, Door blinde gehoorzaamheid ontstaat alle onrecht in de wereld. Hitler Stalin Mao en Lenin hadden nooit zoveel leed kunnen veroorzaken in hun eentje. Ze konden dit leed veroorzaken door de brave wetsgetrouwe burgers die netjes hun belasting betalen en er voor zorgden dat de individuen die zeiden dat het systeem niet goed was vermoord werden dit deden de wetshandhavers die ook gehoorzaamheid boven geweten stellen. 262Miljoen mensen zijn vorige eeuw gestorven door democide, vermoord door hun eigen regering. Oorlogen en privemoorden niet meegerekend

  Laat ons dit alstjeblieft voorkomen.

  Ik ben geen aanhanger van Larken Rose hij is niet mijn leider, Hij heeft ook geen politieke ideologie die hij aan alle andere mensen op wil dringen, (zoals jij dat wil) door zich verkiesbaar te stellen.

  En Stefan molyneux is ook niet mijn leider, noch http://pieterstuurman.blogspot.de/ , noch Douwe wie het dan ook maar moge zijn, en ik ben ook geen leider en ook geen aanhanger van wie dan ook. De enigste aanhangers zijn de politieke aanhangers en zei hebben leiders/ goden (nodig)

  De grootste aanhangers van de politiek zijn degenen die iets van hun slavenmeester/god krijgen, uitkeringen, subsidies, hun salaris en dergelijke en zij zijn degenen die hun slavenmeester verdedigen tegen slaven die geen slaaf meer willen zijn. Hoe meer ze van hun slaven meester afhankelijk zijn hoe harder ze zullen uitvallen tegen de slaven die eruit willen. De slavenmeester hoeft niets te doen, de afhankelijke en gehoorzame slaven zorgen er wel voor dat de slaven die vrij willen zijn zich aanpassen gevangen gehouden of gedood worden.

  Als alle mensen, ook die in de politiek en de wetshandhavers en belastinginners als mens zouden worden gezien die alleen mag handellen naar zijn geweten. Dan is het al een heel stuk beter.
  Maar dan is de regering geen regering meer maar gewoon een paar mensen, en politie is geen politie meer maar gewoon een paar mensen met dezelfde rechten als gewone mensen. En helaas kun je dan niet meer over anderen regeren, wat je zo graag doet omdat je denk te weten wat het beste is voor andere mensen.

  Ik haal nog een voorbeeld aan: dat van dat rechts rijden. Spookrijders zijn er niet omdat ze zich niet de wet herinneren. En mensen rijden niet rechts omdat de wet het zegt. De wet is er omdat de meeste mensen in een bepaald gebied het erover eens waren dat dat een goed idee was. Vervolgens heeft de regering er een wet van gemaakt. Deze afspraak tussen de mensen was er vanzelf ook wel gekomen. Als morgen de wet verdwijnt gaan echt niet alle mensen ineens links rijden, het overgroote merendeel zal gewoon rechts blijven rijden al is het alleen maar om ongelukken en ongemakken te voorkomen.

  Dan nog een laatste opmerking ten anzien van het lynchpartijen verhaal. Zou je je het kunnen voorstellen dat mensen zich organiseren om een soort van politie op te richten die alleen op de daden van diefstal, geweld en moord reageerden, met daarbij de kantekening dat de leden van deze groep gezien worden als mensen die dus ook geen diefstal geweld en moord kunnen gebruiken alleen te verdediging. Kun je je voorstellen dat mensen hiervoor zouden willen betalen. Zou je je ook kunnen voorstellen als deze mensen (van die “politie”) iets fout doen (diefstal geweld of moord) dat deze mensen dan door andere mensen ter verantwoording geroepen zouden worden. Maar goed dat is diep nadenken, dat ben je niet gewend er is je altijd verteld dat je niet de verantwoording voor je medemens hebt er is je alleen verteld dat gehoorzamen een goed ding is.

  Mocht het zo zijn dat je na het lezen van bovenstaande ineens denkt; “Hey gehoorzaamheid is helemaal niet een afzekering dat het goede zal gebeuren en het geloof in het hebben van een regering is wat het is, een geloof. En ik zou wel een A-theists willen worden t.a.v. het geloof in regering, zeg maar iemand die bewijs en logica en rede in een hoog vaandel heeft staan.

  Verdiep je dan eens in het voluntarisme en zelf eigenaarschap, iets erover lezen kan toch geen kwaad?

  Een christen kan toch rustig de koran lezen?

  Leestip

  Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose. http://www.facebook.com/LarkenRose
  Het eind van al het kwaad van Jeremy Locke
  The handbook on human ownership van Stefan Molyneux
  of neem eens een kijkje op het blog van deze heren, of op
  http://pieterstuurman.blogspot.de/

  groet

 5. Ja kunnen we niet op iemand stemmen die deze lieden de mond snoert, en tegen de muur zet. Achterlijk gelul over vrijheid. Vrijheid van meningsuiting moet ook verboden worden.
  De regering weet toch wat het beste voor ons is, wij zijn de regering en ik zeg dat dit het beste is, nu alleen nog even een partij oprichten die dat voor elkaar krijgt.

 6. Wetgeving mbt gebruik van sommige harddrugs en bijvoorbeeld dragen van autogordels is vaak nodig om de kosten voor de gemeenschap binnen de perken te houden. Er zijn maar weinig mensen die een verslaving aan heroïne kunnen bekostigen zonder crimineel te worden. De kosten van die criminaliteit zijn torenhoog. Ook wanneer je geen gordels draagt zijn de medische kosten bij een ongeluk vaak een stuk hoger voor de gemeenschap. Het is onredelijk dat anderen daar voor op moeten draaien. Idem dito de gevolgen van roken en dergelijke.
  Zo hebben enkele sporten bijv. voetbal en joggen ook een relatief hoog kostenplaatje door de vele blessures. Misschien moeten we een belasting op blessure gevoelige sporten invoeren? ;•)
  Maar zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden te noemen.
  Overigens is het hier idd een stuk leuker en boeiender geworden sinds Douwe c.s. hier niet meer de boventoon voeren.

  1. Precies Razorr, zo denk ik er ook over. Door zwaar wegende privé omstandigheden heb ik hier het afgelopen half jaar niet meer regelmatig kunnen verschijnen. Achteraf gezien, daarmee hebben ook vervelende discussies met Douwes alu-hoedjes aanhang niet plaatsgevonden, en dat is beter voor visionair geweest. Ik ken mijzelf en weet dat ik te snel en impulsief uit mijn slof schiet. Nu ik weer alle tijd voor mijzelf heb, neem ik ook ruim de tijd om artikelen en andere zaken op afstand te beoordelen. Die les heb ik ter harte genomen. Het is hier inderdaad stukken leuker en boeiender geworden. Mensen verschillen, hun perspectieven en inzichten ook. Als mij artikelen niet interesseren, reageer ik daar voortaan niet meer op. Denigrerende of pesterige (trollen) opmerkingen van reaguurders negeer ik, (behalve Jos, = c) want het is hier geen Nu Jij. Daar worden veel artikelen kapot becommentarieerd door tsunami’s van irrelevante, vaak opzettelijk georganiseerde treiteraars. Douwe verschijnt daar ook vaak, en steevast is het weer raak. Anarchisten dwingen vaak mensen hun wereldbeelden op manieren op, alsof dat de doctrine realiteit voor anderen moet zijn. Afwijkende visies worden massaal en belerend ondergespit door hun aanhang. Dat is niet alleen irritant om te lezen voor anderen, het ontneemt veel gemotiveerde schrijvers ook de moed om tegenspraak, of überhaupt artikelen te publiceren. Ik kom daarom al lang niet meer op Nu JIJ, ik zoek geen strijd maar rust. Als ik een artikel hier gelezen heb en overdacht, lever ik commentaar, geïnspireerd zoals ik er persoonlijk over denk. Soms zijn dat lange commentaren, en soms kort. Het is echter nooit opzettelijk mijn bedoeling iemand te overstemmen. Ben gewoon zoals ik ben, en daar zit evenveel logica of gekte bij als bij ieder ander…..

 7. zo is het beter

  Antares en aanhang dwingen vaak mensen hun wereldbeelden op manieren op, alsof dat de doctrine realiteit voor anderen moet zijn. Afwijkende visies worden massaal en belerend ondergespit door hun aanhang. Dat is niet alleen irritant om te lezen voor anderen, het ontneemt veel gemotiveerde schrijvers ook de moed om tegenspraak, of überhaupt artikelen te publiceren.

 8. vrijwillig vrij

  Quote: Als ik een artikel hier gelezen heb en overdacht, lever ik commentaar, geïnspireerd zoals ik er persoonlijk over denk. Soms zijn dat lange commentaren, en soms kort. Het is echter nooit opzettelijk mijn bedoeling iemand te overstemmen. Ben gewoon zoals ik ben, en daar zit evenveel logica of gekte bij als bij ieder ander….

  Alleen worden mijn reacties tegengehouden, je hoeft het er niet mee eens te zijn, daar ben je uiteraard helemaal vrij in. Maar door alleen maar stukken te schrijven en daar alleen gelijkgestemde reacties te laten verschijnen overstem je iedereen die een andere gedachtegang heeft. En een andere toekomst voor zich ziet.

  De lezer van deze site krijgen dan een eenzijdig verhaal met bijbehorende eenzijdige duscussie te zien. Er is niets open minded of visionairs meer aan. Maar goed dit zal je wel niet aanstaan en zal dan ook niet door de moderatie komen, net als mijn vorige reactie wat ik zeer veel tijd en gedachte ingestopt heb.

  De moderator van mijn reactie, had in ieder geval een reactie op de site kunnen geven dat mijn reactie geweigerd is, zodat ik en andere lezers kunnen zien dat er hier reacties geweigerd worden. Of een e-mail naar mijn e-mail adres.

  Vriendelijke groet vrijwillig vrij.

  1. De artikelen-reeks van Douwe was onzinnig: het werd een bombardement van h-o-n-d-e-r-d-e-n artikelen, met kilometers lange citaten maar uiteindelijk lukte het Douwe niet de bezoekers van Visionair van zijn standpunten te overtuigen. Ik denk dat je dan moet op een gegeven moment moet toegeven dat je missie gefaald is.
   Ik denk dat je best eens een artikel over anarchie kunt plaatsen maar lever dan een doorwrocht artikel aan met een kop en vooral een staart. En met name aan die staart ontbrak het: het leek wel een jehova die zijn voet tussen de deur propt om zijn mening maar in je oor te kunnen blijven roeptoeteren.
   En het was nog in ander opzichten jehova-achtig omdat het standpunt van Douwe ten eerste religieus was met zijn ‘profeet’ Darryl Bashar Anka. En ten tweede ging er ten opzichte van de huidige democratische maatschappij een zekere mate van paranoia van uit. Dat we principieel als mensen niet in staat zouden zijn effectieve bestuurders te kiezen. Sterker nog: het hele idee van je laten ‘besturen’ door representanten van jezelf was ondenkbaar voor hem. Ook dat lijkt me een religieus standpunt.
   Ik denk dat dat hele anarchie-model onwerkbaar en dus utopisch is en dat wordt misschien wel het best geïllustreerd door het feit dat er nergens op deze planeet een anarchistische samenleving bestaat; zelfs niet in de planten of dierenwereld.
   Zoals gezegd is het hier nu weer leuk en boeiend met veel variatie in de artikelen. Maar bovenal is het niet meer sektarisch. Germen staat met open vizier naar de wereld om ons heen.

   1. vrijwillig vrij

    Ik zie deze reactie nu pas.
    quote razorr “Dat we principieel als mensen niet in staat zouden zijn effectieve bestuurders te kiezen. Sterker nog: het hele idee van je laten ‘besturen’ door representanten van jezelf was ondenkbaar voor hem. Ook dat lijkt me een religieus standpunt”

    Waarom denk je dat dat een religieus standpunt is?
    Dit is het juist niet lijkt mij.
    Het lijkt mij juist religieus dat je als mens een God of het equivalent daarvan een ( koning regering/overheid) heerser nodig bent. Wat denk je te gaan doen waar je een heerser/autoriteit voor nodig bent?
    Waarom denk je dat JIJ een heerser nodig bent?

    quote Razorr: “Ik denk dat dat hele anarchie-model onwerkbaar en dus utopisch is en dat wordt misschien wel het best geïllustreerd door het feit dat er nergens op deze planeet een anarchistische samenleving bestaat; zelfs niet in de planten of dierenwereld.”

    Staatisme is de utopische ideologie dat, door de juiste hoeveelheid geweld, gebruikt door de juiste mensen, in de juiste richting ervoor kan zorgen dat de sameleving geperfectioneerd kan worden.

    vind je dit niet net zo waar?

    De dieren- en plantenwereld IS anarchisme. Anarchisme is realiteit. Het verschil is dat de dierenwereld op instict handeld en de mensen kunnen denken. (rede logica)

    Voordat de slavernij werd afgeschaft was er ook nog geen anti slavernij model beschikbaar.
    Voordat men het idee van een bolvormige aarde aannam dacht ook iedereen dat ie plat wasen bestonden er nog geen globes.
    Voordat met erachter kwam dat de aarde om de zon……..

    En toch is er altijd iemand met een idee gekomen. Anarchisme is mijn inziens onstopbaar.
    Het verlangen naar vrijheid is onstopbaar en alleen te stoppen door jaren lange indoctrinatie, angstzaaierij, en propaganda.

    1. vrijwillig vrij

     En ik heb overigens niets met geloven, esoterie of met het geloof in het hebben van een staat of ene derryl bashar of dat soort dingen. En ik zie nu dat mijn reactie er ook staat.

     Dan nog heb je over een doorwrocht artikel. daarom reageerde ik op het artikel van Germen omdat hij met dat lynchverhaal iets teveel aan stemmingmakkerij deed tegen anarchisten/voluntayisten. Terwijl het een uiterst serieus onderwerp is.

   2. Razorr, Douwe probeert een eigen succesvol verloop aan de hand van zijn grote voorbeeld, L. Ron. Hubbard (scientology beweging) te geven. Zijn nieuw op te zetten sekte, moet gebruik maken van psychologisch vruchtbare, en zeker belangrijk, geïsoleerd levende personen, in ook een voornamelijk geïsoleerde omgeving, voor de opzet van zijn doctrines. Waar beter dan je in Noorwegen te vestigen voor dat doel, dacht ik zo. De oneindige stroom artikelen komt van zijn medewerkers en hem zelf. Hij doet dit niet alleen. Als je op Nu Jij kijkt, zie je ook dat er bij artikelen van “Achter de samenleving”, (onder die toilet behoeftige kreet schrijven zij nu) typerende sekten namen staan van zijn medewerkers. Ga er niet op in, want ze zijn voorspelbaar. Dit scenario ken ik uit en treures. Ga er niet op in, ze overschrijven en bombarderen jouw commentaar, om hier sluik reclame voor hun vieze zaakjes te maken. Ze zijn zo voorspelbaar als de ondergaande zon. Je wordt overspoeld door tsunami’s van ogenschijnlijk relevante commentaren, maar niets ervan dient een ander doel dan de mens te misleiden. Het heeft Ron Hubbard destijds gouden eieren opgeleverd, en de ex bankier Douwe (alias ex scientologie volger) heeft daar z’n zinnen opgezet.

    1. Dank voor de info. Dat Douwe ondertussen medewerkers heeft en blijkbaar bezig is een sekte oid te starten is nieuw voor me. (Ik kom bijna nooit op Nu Jij.)
     Ik heb de laatste reacties van ‘vrijwillig vrij’ gelezen maar ik heb mbt dit topic alles al gezegd wat ik wilde zeggen en heb niets meer toe te voegen.
     Thnx all.
     (I’m free; i’m inspired by Lao Tze!)

    2. Dat is ook nieuw voor mij. Ook wist ik niet dat ik opeens ex-bankier ben.

     Ik denk alleen dat het niet heel praktisch is om anarchie te prediken als ik een sekte zou willen beginnen.

     Mochten mensen interesse hebben in waar ik me momenteel echt mee bezig houdt neem eens een kijkje op mijn blog. http://www.achter de samenleving.nl die overigens nooit tot stand was gekomen zonder Antares. Nog bedankt het is heel fijn nu eigen inkomsten te genereren met mijn eigen blog.

     Verder is het fijn te zien dat Germen en lezers het ook weer naar hun zin hebben op visionair. Win-Win geweest om voor mezelf te beginnen.

    3. Note:

     Douwe heeft bij een bank gewerkt, tenminste dat heb ik ergens gelezen in een artikel hier. Verder gaat het scenario straks precies zoals ik het verloop daarvan al correct voorspelt heb. Negatieve reclame werkt evengoed als positieve reclame, het zit er dik in dat meneer zelf hier ook zal verschijnen om zich te verdedigen. Dat moet dan weer de nodige verontwaardigde reacties uitlokken, en vervolgens reacties op reacties. De cirkel is dan weer rond, en Visionair stroomt zo weer vol met Douwe, Douwe, en nog eens Douwe. Ik ga er in elk geval niet op in. :)

    4. vrijwillig vrij

     Antares waarom reageer je toch zo paranoia en dan alleen via/naar razorr waarom waarschuw je hem toch telkens voor Douwe aanhangers net of hij niet voor zichzelf kanof mag denken. en met andere personen mag discusieren.

     Ik begrijp niet waarom er toch de hele tijd over Douwe gepraat wordt net of ik ook maar enige verbinding heb. Ik ken Douwe niet en scienentologie is een verschrikkelijke sekte, net zoals ander sekte’s. jehovas, leger des heils.
     Dat ik het een en ander over sektes weet is niet omdat ik erbij zit maar omdat ik ze bestudeerd heb en hoe het toch kan dat mensen zich zo uit laten buiten.

     Mijn reden om hier te reageren was voornamelijk om dat lynchverhaal. Dat mag toch wel?

     Nogmaals anarchisme heeft niets met een sekte te maken, ik denk dat je dat wel ziet razorr. Dank voor je feedback. Dat we verschillen in mening vind is toch goed, jij doet jou ding ik het mijne.

     Ik wordt alleen heel moe van dat ik gelinkt wordt aan scientologie of een aanhanger van douwe, dit is gewoon een belediging.

     Groetjes Tamara

     P.S. Ik ga nooit een sekte inomdat ik anarchist ben, ik geloof niet dat een of ander leider of god, mij en of andermans leven tot een hemel op aarde kan maken, of het eeuwig leven of de hel in kan sturen. Mensen die dat beloven zijn gestoord.

    5. Beste Vrijwillig vrij, (Tamara). Ik heb als voormalig redactielid nog steeds toegang tot reacties die ofwel in de wacht staan voor moderatie, in de spamfilters blijven hangen, of in de prullenbak geplaatst zijn. Zo kon ik dus de door Douwe geschreven reactie lezen. Deze is dan ook terecht door Germen later verwijderd. Met paranoïde denken heeft het in dit geval dus weinig te maken. Ik heb niet op jou gereageerd, omdat ik uit veel ervaringen met hier dankzij Douwe opgedoken anarchisten geleerd heb, dat het oeverloze discussies worden, we worden het gewoon nooit eens. Daarnaast ben ik negentien jaar met zo iemand getrouwd geweest. Deze dame heeft meerdere universitaire titels op haar naam staan, en een IQ van ruim boven de 160. Toch had ze volkomen lak aan de vaak, (niet altijd) voor de ten dienste van de samenleving ingevoerde wetgeving. Dat heeft niet alleen mij heel veel geld gekost, maar ook mensen die ze kende. Het is niet persoonlijk naar jou toe bedoelt dat ik je heb genegeerd, ik ken je niet, maar anarchisten roepen in mij grote weerstand op. Bij deze en met respect, excuus voor het misverstand. Vriendelijke groeten, André.

    6. Douwe Beerda

     Ik ben wel benieuwd waar je dat gelezen hebt Antares, heb je enige onderbouwing en voor je claim dat ik ooit bij een bank gewerkt heb. In mijn geheugen is dat nooit het geval geweest…

     Als iemand ideeen reflecteert waar je het persoonlijk niet mee eens bent is dat 1 ding. Maar wat drijft je vervolgens om dit soort dingen te zeggen:

     //Een aanhanger van Douwe, wegwezen hier, ga de andermans kont volstoppen met jullie schijt.//

     En daarnaast verzin je volledig aanwijsbare leugens over mij zoals dat ik een ex bankier ben, dat ik een sekte zou willen opzetten etc. Wat gaat er allemaal in dat hoofdje van je om? Als je zo angstig bent zou ik eens je eigen stressvolle gedachten aan een kritisch onderzoekje gaan onderwerpen. http://www.thework.com.

     Ik vind het verder allemaal prima, leef je uit maar hoe heeft leugens verzinnen en rondbazuinen over iemand anders, die een idee reflecteert waar je het niet mee eens bent enig nut? Wat denk je ermee te bereiken. Dat het boek van Larken Rose spontaan verdwijnt? Dat de heersende klasse opeens wel kan bestaan zonder continue geweld te moeten initieren tegenover de mensen die ze overheerst?

     Ik weet niet wat je doel en agenda precies is maar als dit soort rare manieren je oplossing zijn daartoe zou ik nog een bij mezelf te rade gaan.

     Zoek het inhoudelijke debat gewoon op. Lees het boek van Larken Rose voor jezelf door. En schiet het vervolgens aan stukken met goede argumentatie en onderbouwing waarom de concepten die Larken Rose in je ogen niet reflecteren.

    7. Beste vrijwillig vrij / Tamara,
     Ik ben het helemaal met Antares eens. We hebben hier op Visionair samen met anderen idd een ‘geschiedenis’ met anarchisten. Ik kan dus ook heel goed voor mezelf denken en voor mezelf opkomen. Maak je geen zorgen.
     Ik wel best op je reageren echter moet je dan eens een uitsluitend inhoudelijk artikel / reactie schrijven, zonder al te veel vijandig anarchistisch jargon en met een kop en een staart zoals ik al zei. Wat is het grote voordeel van anarchisme? En weerleg dan met een zinnige argumentatie de bezwaren die ik in mijn reacties heb genoemd: inertie met betrekking tot grote projecten, zeer veel grote groepen criminelen zullen misbruik proberen te maken van het gebrek aan organisatie in een anarchie, en specialisatie behoeft organisatie waarbij je taken overdraagt aan ‘leiders’ waaronder ‘bestuurders’; je bent niet deskundig op allerlei gebied. Mbt dit laatste: zonder specialisatie vallen we terug tot een veel basaler niveau, nog minder dan middeleeuws.
     Gr. Razorr

    8. Zoals gezegd in een reactie vanmorgen laat ik me inspireren door het Daoïsme / Taoïsme. Ik las net dat anarchisten Lao Tze soms beschouwen als een anarchist avant la lettre. Maar zelfs Lao Tze gaat er blijkbaar vanuit dat er leiders nodig zijn. (Zie onder.) Ik kan me iig helemaal vinden in zijn standpunt.

     “The best leaders are those their people hardly know exist.
     The next best is a leader who is loved and praised.
     Next comes the one who is feared.
     The worst one is the leader that is despised …

     The best leaders value their words, and use them sparingly.
     When they have accomplished their task,
     the people say, “Amazing!
     We did it, all by ourselves!”

     Lao Tzu – Tao Te Ching

    9. vrijwillig vrij

     Beste Andre Dank voor je reactie en ik kan me voorstellen dat je er gek van wordt soms. En dat we er niet uit komen dat is toch niet erg. Ik ben gewoon onderweg omdat ik (eigenlijk van jongs af aan) al heel slecht tegen onrecht kan. Zowel in mijn eigen omgeving alsook in het groot oorlog/armoede. Als ik als kind ruzie zag van een groep tegen één persoon dan was ik degene die die ene hielp niet door te gaan vechten ofzo maar door te storen of de persoon weg te halen de aandacht af te lijden. Alleen wat ik voor anderen kon dat kon ik voor mezelf niet. Ik gooide nog eerder mijn eigen fiets op straat uit frustratie dan dat ik de anders aan zou raken. Ik ben eigenlijk jaren pacifistisch van aard geweest terwijl dat nergens op sloeg. Ik heb een autoritaire opvoeding gehad waar ik nooit geleerd heb dat je je mag verdedigen.

     Daardoor ben ik gewoon diegene die als er honderd staan te kijken hoe iemand verzuipt ik het water springt, niet ondoordacht, en ik zal dan ook mensen om mij heen aanspreken om mij te helpen. En ik zeg dit nu niet zomaar ik ben gewoon zo doener. Ik help graag mensen die hulp nodig hebben in noodsituaties, en in het dagelijks leven help ik ook mensen maar niet op een manier die, die mensen afhankelijk van mij maken, maar meer zodat ze zichzelf kunnen helpen. Dit is vind ik een heel belangrijk aspekt van helpen.

     Vandaar dat ik mensen wil wijzen op het onrecht wat verscholen gaat achter het huidige systeem ook al lijkt het goed.

     Misschien als je mijn reactie op razor volgt begrijp je wat ik bedoel. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar mogelijk zie je dat mijn bedoelingen goed zijn.

     Ik heb overigen geen IQ van 160 ik heb het tot servicemonteur geschopt van cv ketels welteverstaan. Ik had graag verder geleerd tot servicetechnicus maar dat werdt me niet gegund toen ben ik gebroken.
     Daarvoor was ik jaren installatie monteur. Nu werk ik aan ons huis, heb geen uitkering en ik betaal gewoon belasting houd me aan de regels (zolang ze niet met mijn geweten/moraal in de knoop komen) niet omdat ik het een rechtvaardig systeem vind maar uit lijfsbehoud. Mijn oma en opa waren ook criminelen ze hebben in de 2de wereldoorlog 9 joden in huis gehad. Ik denk dat ik het een beetje van hen geerfd heb.lol Als de tirranie uitbreekt zijn mensen zoals mij het eerst aan de beurt dat is altijd zo. Maar ik weiger gewoon om in een hoekje te kruipen. Ik denk dat je nu nog kun zeggen wat je denkt.
     En dat is wat ik dus doe.
     Groetjes Tamara.

    10. vrijwillig vrij

     Quote razorr :”Ik ben het helemaal met Antares eens. We hebben hier op Visionair samen met anderen idd een ‘geschiedenis’ met anarchisten. Ik kan dus ook heel goed voor mezelf denken en voor mezelf opkomen. Maak je geen zorgen.
     Ik wel best op je reageren echter moet je dan eens een uitsluitend inhoudelijk artikel / reactie schrijven, zonder al te veel vijandig anarchistisch jargon en met een kop en een staart zoals ik al zei. Wat is het grote voordeel van anarchisme? En weerleg dan met een zinnige argumentatie de bezwaren die ik in mijn reacties heb genoemd: inertie met betrekking tot grote projecten, zeer veel grote groepen criminelen zullen misbruik proberen te maken van het gebrek aan organisatie in een anarchie, en specialisatie behoeft organisatie waarbij je taken overdraagt aan ‘leiders’ waaronder ‘bestuurders’; je bent niet deskundig op allerlei gebied. Mbt dit laatste: zonder specialisatie vallen we terug tot een veel basaler niveau, nog minder dan middeleeuws.”

     Beste Razorr, (en antares/Andre) dit is een lange laatste reactie omdat zoveel onderwerpen voorbij komen.
     Het probleem wat zich voordoet is m.i. het volgende. Jij wil van mij horen hoe alles zal lopen, in een anarchistische samenleving je wilt een soort van garantie. Ik kan je die niet geven noch een masterplan noch een garantie. Ik kan je mijn ideen geven. Maar jij wil garantie dat alles waar jij waarde aan hecht gedaan wordt ten koste van alles en iedereen dit klinkt hard. Ik zal proberen uit te leggen waarom dat zo is.
     Dit is een quote van jou; “Mijn grote bezwaar is dat je mijns inziens geen of heel moeilijk grote projecten voor elkaar krijgt in een anarchistische gemeenschap. Mensen hebben allemaal verschillende meningen en om grote projecten voor elkaar te krijgen moet je soms de mening van minderheden overrulen.”
     Ik begrijp best dat je je hier zorgen om maakt, waarschijnlijk hangt hier je levensonderhoud vanaf, Door bijvoorbeeld subsidies van de overheid voor jou werk, dit weet ik niet dit gok ik.
     Laat ik het voorbeeld nemen van ruimtevaart; als er geen regering is denk je dat dit soort dingen niet meer van de grond komen.
     En eigenlijk wil je de overheid gebruiken om geld voor jou idealen te krijgen.
     Nu wil ik je mijn bezwaar uitleggen: (misschien weet je het al maar ik doe het toch) aan de hand van vragen. Deze hoef je niet te beantwoorden. Maar denk er eens over na.
     Als jij bijv een het zandpad in je straat wil verbeteren mag je dan naar je buurman gaan en hem geld afhandig maken en als ie dat niet wil hem bedreigen todat hij het wel doet?
     Als jij en je andere buurman die weg willen mag je dan je buurman aanwijzen om het voor jou te doen?Zeg maar dat hij je representant is. Mag je buurman dan wel de niet betalende buurman beroven onder dreiging van geweld?
     Mag de buurman bedreigt als alle mensen in de straat die weg willen?
     Als je op iemand stemt in de gemeente die het geld afhandig maakt d.m.v. belasting vind je het dan ok?
     Ik vind dat dat niet mag als jezelf vind dat je niet iemand mag beroven kun je ook niemand aanwijzen om dat voor je te doen.
     Veel mensen zien niet dat je door te stemmen dit doet.
     Je zegt: Mensen hebben allemaal verschillende meningen en om grote projecten voor elkaar te krijgen moet je soms de mening van minderheden overrulen.”
     Maar het gaat hier om meer als meningen van de minderheden.
     Als iemand geen belasting betaald of kan betalen krijgt ie een brief en als hij dan nog niet betaald krijgt hij nog een brief an de rechtbank en of leggen ze beslag op dingen ,en als ie dan nog niet betaald wordt ie gevangen gezet, en als hij zich daartegen verdedigd tegen ontvoering. Dan is de kans groot dat ie mishandeld of doodgeschoten wordt.
     Van mensen die geen belasting meer kunnen betalen, wordt gewoon hun huis of hun spullen verkocht.En worden gewoon op straat gezet.
     Stel ik heb een huis met grond afbetaald en al en ik kan de gemeente belasting niet meer betalen. Wat gebeurd er dan? Dan wordt je huis verkocht En eigenlijk betekend dit dat je een ding nooit zult bezitten in het geval van het huis huur je het altijd van de heersende klasse.
     Je mag ook niet zelf weten wat je in je lichaam stopt wat zegt dat over baas zijn over je eigen lichaam?
     Als ik arsenicum wil drinken moet ik dat toch zelf weten? Dit is een extreem voorbeeld maar ik vind dit wel zo(zolang ik geen anderen schaad.)
     De meeste mensen zien dit niet, ze zien niet dat ze door te gaan stemmen onrecht plegen. En denken dat het allemaal wel meevalt. Maar een wet is altijd een menig met een wapen. Ook al zie je dat wapen nooit in je leven.
     Maar zeg nou eens, is het je het ruimtevaartprogramma o.i.d. waard als je daarmee indirekt mensen mee afperst, ontvoeren laat, gevangen zet, en zelfs vermoord? Dit zijn de juiste woorden. En het is een moreel vraagstuk, ik weet het.
     Ik heb hier enorme problemen mee en dat is waarom ik anarchist ben. Ik ben nu gewoon misselijk als ik denk aan alle leed in de wereld.
     Tweede vraag
     Je hebt het over leiders en specialisten daarover kan ik kort zijn. Ik denk dat je twee begrippen door elkaar haalt. Er is niets mist met een leider leraar of een specialist die je wat leert of onderzoek op vrijwillige basis, dit kan een contract zijn of een mondelinge overeenkomst, Het wordt anders met heersers die ook leider genoemd worden maar waarbij hen je verplicht bent om hen te betalen en hen te gehoorzamen. Het is met woorden dat we worden overheerst.
     Ik denk ook niet dat de vooruitgang stil komt te liggen of terug gaat naar de middeleeuwen dat lijkt me heel sterk. Het heeft ons veel welvaart en comfort gebracht en ik denk dat er vraag naar zal blijven.
     Ook naar militaire zaken, niet op zo’n grote schaal natuurlijk Want de staat leeft van oorlog. En als die er niet meer is, is al dat aangeval ook niet meer nodig. We mengen ons minder in het midden oosten in en leven en laten leven. (Echte tollerantie) Maar dit is maar een gok
     Ik heb dit laatste stuk gekopieerd van de reactie die ik niet geplaatst heb.
     Quote razorr: Ik wil bijvoorbeeld wel een leger dat me beschermt tegen bijvoorbeeld IS of andere religieuze fundamentalisten en wat dies meer zij.

     Dat leger zou er ook prima kunnen komen en ik zou er ook graag aan meebetalen misschien zou ik me zelfs aanmelden. Maar dan wel een leger van mensen die werken naar hun eigen geweten en niet robots die orders blind volgen. Als een militairen zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden, zullen ze veel bedachter te werk gaan door bijvoorbeeld de leiders op te sporen, en uit te schakelen. En niet zoal nu gebeurd bombardementen waarbij zeer veel burgers omkomen. De militairen zouden elkaar ook verantwoordelijk houden. Als voorbeeld: De bommen op hiroschima en nagasaki zouden helemaal niet gevallen zijn de keizer van japan en de regering van japan zou uitgeschakeld worden i.p.v. duizenden gewone mensen te vermoorden en tot in generaties daarna te misvormen.

     Quote razorr: Dat anarchistische model van jullie gaat er een beetje vanuit dat iedereen wel uit zichzelf meewerkt aan de anarchistische heil-staat (in de zin van ‘state’-of-being). Vergeet het maar: er zullen altijd psychopaten blijven bestaan die de ander meedogenloos beroven, verkrachten en uitbuiten. En niet een, twee of drie… Nee, hele volksstammen!!!

     Er is geen anarchistisch model, iedereen blijft wie hij of zij was voordat hij of van het geloof afviel.

     En inderdaad psychopaten zullen altijd bestaan, en die bestaan nu ook. Maar ik denk niet dat er ook maar een dief of verkrachter of uitbuiter is die zich door een wet laat tegenhouden. Bijv. overvallers laten zich ook niet tegenhouden door een wet, want anders waren er nu het geen overvallers, maar de overvallers bij de juwelierszaak in Buurse zijn wel gestopt en ik denk ook niet dat er nog snel, weer iemand een overval op die zaak gaat plegen. Ik denk ook niet dat die vrouw zonder wet, maar zou gaan schieten op alles wat los en vast zit.

     En dat met die volkstammen ik zou niet weten waar die mensen vandaan zouden moeten komen, Het is heus niet dat ik iedereen vertrouw maar de meeste mensen om me heen vertrouw ik in die mate dat ik niet het idee heb dat vele van hen ineens crimineel of extra crimineel zouden worden. En zo niet zou ik hen stoppen of doodgaan of verkracht worden. Dit kan me nu ook overkomen en geen lieve vadertje of moedertje overheid die dit kan voorkomen.

     Ok ik weet dat als het geloof in autoriteit/statisme verdwijnt en de realiteit er bij de mensen voor in de plaats komt, dat er inderdaad vele politici en politie en leger mensen vrijkomen en dit zijn dan de psychopaten de mensen die over anderen willen heersen de machtwellustelingen, maar ik denk dat deze zich toch in grote getale aan zullen passen al was het alleen maar uit eigenbelang.

     Mogelijk zouden deze mensen gewoon kunnen blijven waar ze zijn maar dan als denkende mensen met een geweten I.p.v. een order opvolgende robot. Dit geld dan voor politie en leger.

     Met politici weet ik het nog niet zo Ach die zouden ook hun plek in het bedrijfsleven wel vinden of zoiets maar er is niemand meer die zich verplicht voelt om wat zij zeggen maar klakkeloos te gehoorzamen. Ik zou het in ieder geval niet doen ik zou best voor deze mensen willen werken als er maar geen zaken zijn die met mijn gewetensbezwaren veroorzaken en of mij onderdrukken. Deze mensen hebben dan ook niet meer het recht om te heersen en kunnen mij niet geld afhandig maken en mij een willekeurig iets waar ik niet om gevraagd heb voor teruggeven (regering-win/verlies) maar we hebben dan een overeenkomst die voor beiden va voordeel is (vrijwillige basis-win/win)

     Zo dit is het einde. Ik heb misschien niet het kop staart stuk geleverd waar je om gevraagd heb omdat dat gewoon onmogelijk is. Maar ik heb je proberen te laten zien dat het uit mijn hart komt (en uit mijn verstand hoop ik) dat ik ben wie ik ben en ik heb ook mij fouten dat weet ik heel goed. En anderen ook maar vaak doen ze wat ze doen omdat ze zich niet bewust zijn van wat ze doen. Omdat ze gewoon denken dat ze goed doen, ik denk dat de meeste mensen eigenlijk wel het meeste goed van hart zijn, anders zouden we nooit zo’n eind zijn gekomen met zijn allen en dit zal echt niet ophouden als iedereen het idee achter zich gelaten heeft : “dat we een heerser nodig zijn om ons te leiden”

     Hier laat ik het echt bij, ik zal nu mijn belofte houden, we zullen het misschien nooit eens worden maar ik bedankt voor jullie geduld en ik wens jullie het allerbeste.
     vrede en vrijheid

     Groetjes Tamara

     P.S. Misschien kun je het onderwerp anarchie mijden, jullie site, jullie huis, jullie regels. Het is maar een welgemeende suggestie.

    11. Vrijwillig vrij / Tamara,
     Mijn complimenten en dank voor je uitgebalanceerde reactie. ’t Is helaas al laat dus ik kan op dit moment niet je hele stuk becommentariëren maar één ding wordt mijns inziens al wel bevestigd door wat je zegt. En dat is misschien ook wel het allergrootste probleem van anarchie: doordat in een anarchistische orde iedereen zich bij zijn eigen mening en oordeel kan houden komen er uiterst moeilijk grote projecten tot stand. Denk maar eens na: als je op een feestje bent en het gaat over politiek of religie dan heeft iedereen zijn eigen opvatting en praktisch niemand wil toegeven aan de ander. Hoe denk je dat dat gaat in een maatschappij van miljoenen mensen? Daar zie je dat een miljoen keer zo sterk terug: mensen die het met elkaar oneens zijn, bijvoorbeeld over hoe je een leger organiseert en wat de taken van het leger zijn, enz. Wij tweeën kunnen het daar al niet over eens worden. Laat staan een maatschappij van miljoenen mensen.
     Oké, nu ga ik pitten. Laters!!!

    12. Goeie morgen Tamara, daar was ik weer. Helaas ik blijf het grotendeels oneens met je. Ik denk dat het veel nuttiger is om ons allemaal in te spannen de democratie weer ‘zuiver’ te krijgen door het oprichten van nieuwe partijen. En mensen hun mening over de politiek te laten bijstellen door grootschalige communicatie.
     Mbt tot ‘de buurman’: we leven in een democratische rechtsstaat. Wetten gelden voor iedereen even sterk. Ik leg me idd neer bij een uitspraak van de betreffende rechterlijke instanties.
     Mbt tot ‘arsenicum’: hier komen onze standpunten overeen.
     Mbt de tweede vraag: als idd de staat zou leven van oorlog moeten we dat middels democratische politieke partijen veranderen. Ik geloof overigens dat dat in NL nogal meevalt; in de VS heeft het industrieel militair complex idd veel macht.
     Mbt het leger: er bestaan al mogelijkheden tot dienstweigeren. Maar een leger waar iedereen zijn eigen strategie mag bepalen werkt natuurlijk niet.
     Mbt Hiroshima, Nagasaki, Dresden, Hamburg, enz., enz.. Het Japanse en het Duitse volk had al veel eerder tegen hun dictatoriale leiders in verzet moeten komen. Toen Duitsland binnen no time Frankrijk veroverde hadden de vrouwen in Berlijn de straat op moeten gaan en protesteren ipv hun ‘jongens’ met bloemen verwelkomen.
     Mbt tot ‘hele volksstammen’: we leven op dit moment met zon 7,3 miljard mensen op deze planeet. Kijk alleen al eens naar zo’n gewetenloze horde als IS. Maar kijk ook eens naar de geschiedenis waar ‘horden’ steeds maar weer andere volkeren overlopen, uitbuiten en op grote schaal afslachten. En jij denkt dat iedereen zich wel automatisch zal aanpassen aan het anarchistische model? Dream on! Denken dat een vreedzame anarchie op grote schaal kan bestaan is mijns inziens uiterst naïef. Ik heb het adequate anarchistische model in ieder geval nog niet voorbij zien komen.
     Gr. Razorr. (Ik denk overigens dat dit mijn laatste reactie is mbt tot dit onderwerp.) Gr.

    13. Douwe Beerda

     Ik ben wel benieuwd waar je dat gelezen hebt Antares, heb je enige onderbouwing en voor je claim dat ik ooit bij een bank gewerkt heb. In mijn geheugen is dat nooit het geval geweest… En ik zou ook graag willen weten sinds wanneer ik een sekte ben begonnen. Is het niet wat onhandig om anarchie te prediken dan…

     Als iemand ideeen reflecteert waar je het persoonlijk niet mee eens bent is dat 1 ding. Maar wat drijft je vervolgens om dit soort dingen te zeggen:

     //Een aanhanger van Douwe, wegwezen hier, ga de andermans kont volstoppen met jullie schijt.//

     Daarnaast verzin je volledig aanwijsbare leugens over mij zoals dat ik een ex bankier ben, dat ik een sekte zou willen opzetten etc. Wat gaat er allemaal in dat hoofdje van je om? Als je zo angstig bent zou ik eens je eigen stressvolle gedachten aan een kritisch onderzoekje gaan onderwerpen. http://www.thework.com.

     Ik vind het verder allemaal prima, leef je uit maar hoe heeft zulke duidelijk aanwijsbare leugens verzinnen en rondbazuinen over iemand anders, die een idee reflecteert waar je het niet mee eens bent enig nut? Wat denk je ermee te bereiken. Dat het boek van Larken Rose spontaan verdwijnt? Dat de heersende klasse opeens wel kan bestaan zonder continue geweld te moeten initieren tegenover de mensen die ze overheerst?

     Ik weet niet wat je doel en agenda precies is maar als dit soort rare manieren je oplossing zijn daartoe zou ik nog een bij mezelf te rade gaan.

     Zoek het inhoudelijke debat gewoon op. Lees het boek van Larken Rose voor jezelf door. En schiet het vervolgens aan stukken met goede argumentatie en onderbouwing waarom de concepten die Larken Rose in je ogen niet reflecteren.

     Of niet natuurlijk. Als jij lekker wil schelden en mij op de persoon wil zwartmaken dan uiteraard ook prima.

     Zonder jou was ik nooit mijn eigen blog begonnen en het is heel fijn dat ik daar nu wat eigen inkomsten mee genereer dus in die zin ben je ik je nog een bedankje schuldig. hierbij.

 9. vrijwillig vrij

  Hallo Ik geef nog één reactie en ik hoop dat deze geplaatst wordt

  Ik wil graag laten weten wat het is dat mijn in dit artikel zo tegenstaat en daarom heb ik onderstaand stukje tekst gekopieerd en de tekst van het plaatje van de lynchparty;
  ” Niemand wil vanzelfsprekend beroofd of vermoord worden, zelfs de heer Rose met zijn aanhangers niet, dus gaan in een wetteloos gebied mensen het recht in eigen hand nemen en bijvoorbeeld lynchpartijen organiseren (voor gevangenissen moet je immers belasting heffen).”
  Tekst van het plaatje:
  Lynchen als middel om misdaad aan te pakken. Scheelt weer belasting, vinden de liefhebbers van dit volksvermaak.

  Dit is in het geheel niet hoe de heer Rose en anarchisten/ voluntaryistener over denken. En ik ook niet. Ik zou dat niet over mijn hart kunnen verkrijgen omdat het in strijd is mijn mijn eigen principe en ook met het non agressie principe. De woorden volksvermaak en scheelt weer belasting, worden hier gebruikt alsof anarchisten een stel gierige sadisten zijn. Ik wordt letterlijk misselijk van.
  En ik zie dit lynchen en volksvermaak ook nergens in zijn boek of welk gedrag hij vertoond weer.

  Ik kopieer een klein gedeelte van een eerdere reactie van mij die hier (nog ) niet geplaatst is:

  “Dan nog een laatste opmerking ten aanzien van het lynchpartijen verhaal. Zou je je het kunnen voorstellen dat mensen zich organiseren om een soort van politie op te richten die alleen op de daden van diefstal, geweld en moord reageerden, met daarbij de kantekening dat de leden van deze groep gezien worden als mensen, die dus ook geen diefstal geweld en moord kunnen gebruiken, alleen te verdediging. Kun je je voorstellen dat mensen hiervoor zouden willen betalen. Zou je je ook kunnen voorstellen als deze mensen (van die “politie”) iets fout doen (diefstal geweld of moord) dat deze mensen dan door andere mensen ter verantwoording geroepen zouden worden.”

  Kleine toevoeging: als iemand binnen deze prive politie noem ik ze maar, of prive beveiliging iets zou doen kun je ook gewoon stoppen met betalen.

  Nu heb ik geen keus ik moet belasting betalen, voor een politie en leger die dingen doen die tegen mijn eigen moraal ingaan. Ik vind dit persoonlijk heel erg want ik voel mijzelf terdege verantwoordelijk voor alle burgerslachtoffer die in elke oorlog vallen en alle mensen die voor een slachtofferloze misdaad opgepakt ontvoerd of beboet worden.
  En dan zou ik natuurlijk zoals het gros van de mensen om mij heen kunnen zeggen: ik heb geen keus want het staat in de wet, en dus ligt de verantwoordelijkheid bij degenen waar je op gestemd hebt, maar zo kan ik het niet zien. (ik stem niet)
  Ik heb mijn leven lang al afgevraagd waarom er oorlogen en armoede was, en waarom regeringen toch altijd oorlogen voeren. En nu weet ik, en niet omdat ik alles maar klakkeloos aanneem maar omdat ik heel lang gedacht en gezocht heb. Ik heb de maatschappij een paar jaar geleden opgegeven, ik ben uit de malle maatschappij gestapt en “werk” alleen nog voor ons en de mensen om me heen als ze hulp vragen. Zonder uitkering of wat dan ook. Lees veel, praat veel met andere mensen, en blijf ook nadenken.

  Nu weet ik dat een anarchistische samenleving het heel moeilijk voor te stellen is, maar ik denk dat mensen verstandiger, vindingrijker, creatiever en ondernemender zijn dan je denkt. Als het geloof in, de noodzaak van, het hebben van een heerser verdwijnt denk dat we het prima onderling kunnen regelen i.p.v. dat we alles tot in detail van boven opgelegd krijgen en we nergens verantwoording voor hoeven dragen. (tenminste dat wordt ons verteld)

  Anarchisme is geen systeem of een masterplan, je hele dagelijks leven is al anarchisme, en je ben al verantwoordelijk voor wat je doet. En er gebeurt al van alles waar j egeen invloed op hebt. Als je op de straat loopt en je passeert mensen, dat is al anarchisme een supermarkt met alle klanten, toeleveranciers, werknemers, een baas en de klanten is al anarchisme in uitvoering.

  Ik wil heel graag mijn eigen verantwoording dragen en de risico’s die de realiteit met zich meebrengen dragen, dit is namelijk het gevolgd van zelf-eigenaarschap. Wat ook een gevolg ervan is, dat ik de vrijheid krijg om mijn creativiteit en de ondernemingsgeest die ik heb zich volledig kunnen ontplooien en niet alleen op een egoistische manier. Maar een ieder moet zelf weten of hij of zij egoistisch of altruistisch is zolang hij of zij maar niemand schaad.

  Trouwens de realiteit brengt nu ook risico’s met zich mee, maar mensen denken dat ze op een of andere manier hiertegen beschermd worden door de regering.

  Dit is als je echt durft te kijken in het echte leven niet de realiteit. Wat je in films ziet; van agenten die iemand beschermen en zich ‘ in harms way’ begeven, is niet vergelijkbaar met de agenten in de realiteit. In de realiteit doen agenten heel veel dingen die niet in het voordeel zijn van mensen. Maar goed ik praat hiet tegen jaren van indoctrinatie. waar ik overigens zelf ook aan onderhevig was. Ik heb erg geleden onder autoriteit, was en ben altijd erg aangepast. tja nu alleen is mijn zichtwijze op dingen anders. En de reden dat Larken Rose hierin vaak naar voren komt is omdat dat ene boek in een keer alle dingen waarvan ik geloofde dat ze echt bestonden met logica rede en bewijs onderuit heeft gehaald, het is zelfs zover gegaan dat ik door ben gaan zoeken en ook het meganisme achter het christelijk geloof heb doorzien, wat ook een; met angst als basis, van kinds af aan geindoctrineerd geloof is. Dit heb ik dan weer door andere boeken en stukken te lezen gevonden. Nou denk ik ook na, ben alert en er is altijd een gezonde scepcis aanwezig. Maar goed daar zul jij (of jullie) anders over denken. Wat natuurlijk prima is.

  Ik sluit af met een Quote uit het youtube filmpje gemaakt door freiwilligfree .de
  van Larken Rose maar ik zou het net zo goed kunnen zeggen.
  Hetgene wat ik doe zou je als volgt kunnen omschrijven ik zeg mensen; “jij zou vrij moeten mogen zijn” en hun reactie is ; “Nee dat zou ik niet”

  Gegroet Tamara

  1. “… Hetgene wat ik doe zou je als volgt kunnen omschrijven ik zeg mensen; “jij zou vrij moeten mogen zijn” en hun reactie is ; “Nee dat zou ik niet” …”
   Beste Tamara, ik vrees dat jouw / Larken Rose’s definitie van vrijheid niet de mijne is.
   Ik wil bijvoorbeeld wel een leger dat me beschermt tegen bijvoorbeeld IS of andere religieuze fundamentalisten en wat dies meer zij.
   Dat anarchistische model van jullie gaat er een beetje vanuit dat iedereen wel uit zichzelf meewerkt aan de anarchistische heil-staat (in de zin van ‘state’-of-being). Vergeet het maar: er zullen altijd psychopaten blijven bestaan die de ander meedogenloos beroven, verkrachten en uitbuiten. En niet een, twee of drie… Nee, hele volksstammen!!!

 10. vrijwillig vrij

  Shit ik zie nog een grote fout. Er moet staan:

  Dit is als je echt durft te kijken in het echte leven, de realiteit. Niet wat je in films ziet;

  Excusses, nu ben ik echt weg.

 11. vrijwillig vrij

  Razorr wil je zien hoe ik hierover denk?

  En waarom fearmongering (angstzaaierij) bij mij niet zo aanslaat
  Omdat de overheid media dit ook al jaren doet, maar ik in de realiteit zelden iets ben tegengekomen waar ik bang voor ben met uitzondering dat ik bang ben voor de overheid natuurlijk?

  En waarom een leger heel goed kan bestaan in een samenleving gebaseerd op onderlinge samenwerking, wat mensen altijd doen?

  of wil je dat niet? Ik heb geen kort verhaal ik waarschuw je LOL

  1. Ik heb het youtube filmpje gekeken wat je hebt geplaatst. 10 verloren minuten.
   We hebben op Visionair met Douwe al ellenlange discussie gehad over anarchisme; ik heb geen zin om dat allemaal nog een keer over te doen.
   Mijn grote bezwaar is dat je mijns inziens geen of heel moeilijk grote projecten voor elkaar krijgt in een anarchistische gemeenschap. Mensen hebben allemaal verschillende meningen en om grote projecten voor elkaar te krijgen moet je soms de mening van minderheden overrulen. Bovendien leven we in een specialistische cultuur: er is deskundigheid nodig van specialisten, er is organisatie en leiding nodig en soms moet je je neerleggen bij het gegeven dat je niet van alles verstand kunt hebben en je dus niet altijd zelf de meest adequate beslissingen kunt nemen.
   Ik geloof vooralsnog echt dat democratie de meest geciviliseerde bestuursvorm is. Maar het is niet een door ‘God’ gegeven iets; het is vatbaar voor malversaties. Onze taak is het om ons in te spannen de democratie zuiver te houden. Ik heb nog niet iets gezien in het anarchisme dat me overtuigt dat dat een beter systeem is.

   1. Edit: je zegt dat je een lang artikel hebt. Dat je dus ‘lang van stof bent’. Douwe was ook altijd zo lang van stof.
    Ik wacht nog steeds op dat artikel met een kop en een staart dat helder uiteenzet wat het voordeel is van anarchisme. En dat me overtuigt dat ik niet vrij ben. Want dat ben ik dus faliekant oneens met anarchisten. Volgens mij leef ik in een maatschappij die me relatief veel vrijheid geeft. De zo geroemde vrijheid in een anarchie brengt volgens mij allerlei zeer ongewenste zaken met zich mee. Het woord dat bij me opkomt is: inertie. De anarchistische samenleving is mijns inziens ‘inert’, met name mbt grotere projecten. Er komt door de grote verdeeldheid niets tot stand.

    1. Tot slot: ik geloof dat in de nabije toekomst het internet bij kan dragen aan een nog meer directe vorm van democratie en misschien wat minder ambtenaren en bestuurders. Maar het gevaar daarbij is zoals boven gezegd dat mensen niet in alles deskundig zijn.

    2. vrijwillig vrij

     Ik zou nog graag wat schrijven maar ik heb belooft jullie met rust te laten.
     Ik heb alleen nog paar een vraagjes aan jou razorr, en die hoef je niet letterlijk te beantwoorden maar misschien dat je er over na wil denken.

     Zorgt het democratisch systeem (wat tot nu toe het beste was omdat het de meeste vrijheid geeft, omdat de belastingkoeien meer ruimte hebben gekregen om zich te ontplooien, dit leverde de mensveehouders het meest op) niet voor meer inertie omdat alles wat de samenleving in de samenleving wil veranderen eerst door een manegment laag moet?
     Zou de samenleving niet veel effectiever creatiever ondernemender worden als mensen gewoon direct betalen voor wat ze willen? Daadkracht tegenover verlammende burocratie?

     Ik zou het eiland vergelijk aan kunnen halen maar ik weet niet of je dat wil, of kent of wil kennen. Ach laat ook maar.
     Je weet welke informatie je zou kunnen bekijken om het zelf te onderzoeken, zie mijn reactie; vrijwillig vrij 2 juni 2015 om 12:11

     Zoals al eerder gezegd laat het voor wat het is of doe ermee wat je wil.

     Ik laat het hierbij.

     Groetjes

 12. vrijwillig vrij

  Allereerst dit is een reactie op antares en razzor, anders loopt alles door elkaar.

  Ik begrijp niet waarom Douwe de hele tijd aangehaalt word, net alsof ik hetzelfde ben, maar goed het zij zo en ik kan me je frustratie ook wel voorstellen met die hele lange stukken enzo.

  Hieronder komen een paar punten er zijn er nog veel meer Dit heb ik zo opgeschreven uit mijn bolle hooft.
  Ik probeer altijd zo min mogelijk te kopie en pasten. Ik ben ook lang van stof omdat er zoveel dingen tegelijkertijd geroepen worden. Ik probeer me nu te beperken tot één onderwerp sektes(geloof)

  Ik heb ook niets met scientologie.
  Dit is een sekte. en ik heb een gruwelijke hekel aan sekte’s.

  Ik weet wel het een en ander over de kenmerken/werkwijzes van sektes.
  -Sektes houden mensen de hele tijd bezig. Persoonlijk bezit gaat naar de sekte. Voor sekteleden wordt bezit omschreven als iets slechts/ zonde, en dat het oneerlijk is als je niet meebetaald aan het algemeen goed.
  -hebben vaak dure cursussen waar je dan weer heel hard voor moet werken.
  -de sekte leden mogen alleen maar de stof leren/lezen die de sekte hun voorschrijft.
  -als er iemand over andere dingen na gaat denken functioneerd het systeem zo dat de andere sekteleden ervoor zorgen dat die ene zich weer gaat gedragen en dit gebeurt vaak niet op een lieftallige manier.
  -een van de grootste troeven die sektes hebben is excommuniceren. Het sektelid is totaal afhankelijk van de sekte. En heeft vaak grote angst om voor zichzelf te kiezen. (Amish bijv. een jaar verlof, vele keren terug omdat ze anders alles verliezen)
  – je hele identiteit is weg jij bent maar een klein radertje en een zeer onbeduidende.
  -kinderen die opgroeien in een sekte leven in een soort echokamer iedereen om hen heen zegt hetzelfde en herhaald dezelfde retoriek. Kinderen worden van jongs af aan geindoctrineerd
  -Angst is het allergrootste wapen.

  En zo zijn er nog veel meer. Maar dan word het artikel te lang. En dit is ook gewoon te vinden op internet. Een leuk boek hierover is bijvoorbeeld “stripping the goeroe”

  Nu zijn er vele verschillende sektes, waar veel normale mensen van zien dat dat niet klopt. Maar het is ook vaak het geval dat de meeste gewone mensen ook een sekte aanhangen, namelijk het christelijk boedistisch of moslim geloof. Alleen dan wordt het niet gezien als sekte. Omdat het merendeel van de mensen geboren is in deze sekte. Nu hebben de laatste jaren de grote sektes al heel wat van hun kracht verloren. Maar er is een sekte die zo weidverbreid is dat niemand, of bijna niemand er vraagtekens bij zet.

  Als je de punten doorneemt kun je dan zien dat onze samenleving een grote sekte is?

  Kun je ook zien dat het voor leden van de samenleving erg moeilijk is om hieruit te stappen?
  (dat dit bijna onmogelijk is)
  Ik ben gewoon een ex-sektelid die uit de grootste wereldomvattende sekte gestapt is en die andere sekteleden(diep gelovigen) probeert te laten zien dat de sekte niet goed is en niet het beste met hen voor heeft.
  Een sekte bind mensen door de mensen te laten geloven dat zij de idealen van de mensen uit kunnen laten komen, men spreekt intenties uit, maar als mensen kijken van buiten af naar wat er werkelijk gebeurd zien ze dat de gevolgen (daden) totaal niet aansluiten op de intenties die de leiders uitspraken. Wat er gebeurd komt niet overeen met wat ze denken over wat de sekte doet, maar dat zien de sekteleden niet of willen het niet zien.

  Dit gebeurd in alle sekte en alle geloven(wat ook sektes zijn) en dus ook bij het geloof in een regering.
  Het individu telt niet. Anarchisme is niet een geloof of sekte, ook al mag het er dan zo uitzien voor de leden van de grootste sekte die bestaat. Anarchisme hang je ook niet aan. Je zegt gewoon ik ben geen heerser nodig en zegt hetzelfde tegen andere mensen. Jij bent geen leider nodig. Jij bent een individu en ik vertrouw je op je intenties, maar ik beoordeel je op je daden. Bij sektes is dit andersom.

  Zo nu houd ik ermee op. Mogelijk zou je de punten nogmaals door kunnen nemen, en kijken of je er een vergelijk in kunt vinden tussen het statisme en andere sektes.

  Ik hoop dat ik wat van de angst voor anarchisme/anarchisten weg heb kunnen nemen.

  Ik eindig met een spreuk hierover.

  De manier waarop het succes van de staats(sekte) afgemeten kan worden is;
  in hoevere mensen het woord anarchie (individualiteit) eng vinden, en het woord staat (sekte) niet.
  ( Joseph Sobran)

  Hier laat ik het bij, laat het voor wat het is of doe ermee wat je wil Dit is mijn laatste reactie, ik laat jullie met rust.

  Vriendelijke groeten Tamara

  P.S. toch nog aardig kort geworden voor mijn doen.

 13. Douwe Beerda

  Om zelf dan nog even inhoudelijk te reageren. Misdaad zoals wij dat nu kennen is puur en alleen maar het breken van de regeltjes die de heersende klasse voor het volk opstelt. Als je iets doet wat van je heersers niet mag, dan bega je een misdaad.

  En tegelijkertijd is moorden, diefstal, kidnapping allemaal prima volgens de huidige wet. Dat is dus als de goede partijen het doen legaal.

  Misdaad volgens de wet is dus puur een verzinsel van de heersende klasse die er op dat moment zit. Slavernij was geen misdaad, slaven bevrijden was wel een misdaad. Indonesiers die niet wilden luisteren verkrachten, vermoorden en hun dorpjes afbranden was geen misdaad volgens de toenmalige heersende klasse.

  Als mensen begrijpen dat wetgeving puur en alleen maar de verzinsels van de heersende klasse van het moment zijn en dat zij op die manier dus misdaad kunnen definieren dan zie je dus dat wetgeving totaal niets met moraliteit te maken heeft.

  Wetgeving is dus volkomen hol, het pretendeert moraliteit te zijn maar het legitimeert juist immoraliteit. Jeremy Lock legt dit in mijn ogen beter uit in zijn boek – Het Einde van Al het Kwaad, Het Tijdperk van de Oorlogen op Aarde is Voorbij – dan Larken Rose in zijn boek. Lees dat dus ook vooral eens.

  Hier een quote eruit:

  // De wet is een wapen. Het wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi en slachtoffers aan te vallen. Of het nou in naam van de plicht aan de koning, van de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen dat gebruikt wordt om mensen te dwingen en te overheersen.

  Cultuur steunt de verhevenheid van de wet. Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde. Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.

  Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en legers vol juristen om ze te manipuleren. Al deze wetten zijn wapens in de handen van de machtigen, die ze zullen gebruiken ten koste van jou. De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.

  De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen wat die wet ook zegt. Tegen jou wordt de wet een perfect wapen. Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.

  Jouw waarde voor het gezag wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt aan hun wetten. Hoe beter iemand gehoorzaamd, hoe beter het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor haar eigen doelen. //

 14. Douwe Beerda

  Om zelf dan nog even inhoudelijk te reageren. Misdaad zoals wij dat nu kennen is puur en alleen maar het breken van de regeltjes die de heersende klasse voor het volk opstelt. Als je iets doet wat van je heersers niet mag, dan bega je een misdaad.

  En tegelijkertijd is moorden, diefstal, kidnapping allemaal prima volgens de huidige wet. Dat is dus als de goede partijen het doen legaal.

  Misdaad volgens de wet is dus puur een verzinsel van de heersende klasse die er op dat moment zit. Slavernij was geen misdaad, slaven bevrijden was wel een misdaad. Indonesiers die niet wilden luisteren verkrachten, vermoorden en hun dorpjes afbranden was geen misdaad volgens de toenmalige heersende klasse.

  Als mensen begrijpen dat wetgeving puur en alleen maar de verzinsels van de heersende klasse van het moment zijn en dat zij op die manier dus misdaad kunnen definieren dan zie je dus dat wetgeving totaal niets met moraliteit te maken heeft.

  Wetgeving is dus volkomen hol, het pretendeert moraliteit te zijn maar het legitimeert juist immoraliteit. Jeremy Lock legt dit in mijn ogen beter uit in zijn boek – Het Einde van Al het Kwaad, Het Tijdperk van de Oorlogen op Aarde is Voorbij – dan Larken Rose in zijn boek. Lees dat dus ook vooral eens.

  Hier een quote eruit:

  // De wet is een wapen. Het wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi en slachtoffers aan te vallen. Of het nou in naam van de plicht aan de koning, van de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen dat gebruikt wordt om mensen te dwingen en te overheersen.

  Cultuur steunt de verhevenheid van de wet. Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde. Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.

  Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en legers vol juristen om ze te manipuleren. Al deze wetten zijn wapens in de handen van de machtigen, die ze zullen gebruiken ten koste van jou. De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.

  De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen wat die wet ook zegt. Tegen jou wordt de wet een perfect wapen. Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.

  Jouw waarde voor het gezag wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt aan hun wetten. Hoe beter iemand gehoorzaamd, hoe beter het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor haar eigen doelen. //

  1. Hou toch n sop met je ‘heersende klassen’. In een democratie is er geen heersende klasse. Er zijn slechts volksvertegenwoordigers; representanten van iedereen die zijn stem uitbrengt. ‘Klassen’ zijn statisch; die kun je niet verwijderen. Volksvertegenwoordigers, representanten vliegen er als ze niet voldoen na enkele jaren weer uit.
   Geweld is in sommige gevallen toppie joppie ja: in een democratische orde – die niet gedomineerd wordt door gekunstelde ideologieën – zijn mensen heel wel in staat zelf regels en wetten te maken. De basisregel daarbij is: maak wetten die voor iedereen even geldig zijn. Het volk zal dus wel uitkijken dat ze wetten maken die als een boemerang, ongewenst henzelf treffen.
   Larken Rose is een volksmenner. Ik heb in het verleden al eens gezegd dat hij me aan Hitler doet denken. Het is meer manipulatie dan inhoud. En jij trapt er met beide benen in.
   SUKKEL!!!

   1. Jij zegt net dat het prima is voor een heersende klasse om geweld te gebruiken. Dan ben je de levende definitie van een Statist. Jij gelooft blijkbaar dat geweld een betere wereld zal scheppen als dat geweld door de heersende klasse wordt toegepast. Dat is prima maar dat staat inderdaad haaks op Anarchisme, wat mensen als gelijkwaardig ziet en die een maatschappij voorstaan waar mensen interacties hebben op vrijwillige basis inplaats van onder dwang en gebruik van geweld.

    Jij keurt met je uitspraak dus impliciet goed dat staten, de heersende klasse 262 miljoen mensen hebben vermoord in de vorige eeuw. Je bent dus openlijk een voorstander van genocide vanuit staten op eigen burgers.

    Dat is verder prima maar dan lijkt het me prima om het totaal met je onees te zijn. Ik vind het initieren van geweld tegen mensen nooit goed, niet als ik het doe, niet als mijn buurman het doet, niet als leden van de heersende klasse het doen.

    Voor de mensen die wel problemen hebben met geweld wat vanuit de heersende klasses wordt losgelaten op de gewone mensen is deze video van Larken Rose met Nederlandse ondertitels wellicht de moeite van het bekijken waard.

    Statisme, het meest gevaarlijke geloof.
    https://www.youtube.com/watch?v=KbWRT4pM73w

    1. Je idee van een ‘heersende klasse’ in een democratie is misplaatst: er zijn alleen maar volksvertegenwoordigers die een tijdelijke regering vormen.
     Als je in een democratie wetten maakt die voor iedereen in gelijke omstandigheden in gelijke mate gelden hoef je niet te vrezen voor genocide. Het uitgangspunt van een democratie is nu juist dat elk individu gelijkwaardig acht; ook voorbij de grens van je eigen staat. Iedereen heeft een even grote stem in het verkiezingsproces weet je nog!?!

 15. vrijwillig vrij

  Hoi razorr het enigste waar ik nog op reageer is dit

  Quote razorr: Mbt Hiroshima, Nagasaki, Dresden, Hamburg, enz., enz.. Het Japanse en het Duitse volk had al veel eerder tegen hun dictatoriale leiders in verzet moeten komen. Toen Duitsland binnen no time Frankrijk veroverde hadden de vrouwen in Berlijn de straat op moeten gaan en protesteren ipv hun ‘jongens’ met bloemen verwelkomen.

  Deze mensen hadden dat niet kunnen doen,ze waren gehersenspoeld door hun leider, er zijn nu nog steeds mensen die goed spreken over, Stalin Mao Hitler, van deze laatste heb ik Duitse normale mensen horen zeggen dat ze wensten dat Hitler 2 dagen terug kwam. Je ziet ik heb genoeg te doen.

  Nou wil ik graag een gedachten experiment doen waar ik het eerder vandaag tegen germen over had. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat het er kwam te staan. Maar voordat er allerlei wilde ideeën ontstaan zeg ik maar gewoon wat ik bedoel komt ie

  Stel je voor je bent geboren in 1910 ofzo in Duitsland en je bent hetzelfde als je nu ben je zoekt de goede leider en bent voor vooruitgang.
  Stel je voor jij als normale Duitser ervaart dagelijks de ellende
  En dan komt er iemand die allerlei dingen beloofd en niet alleen beloofd maar ook doet hij wordt democratisch gekozen. Breekt het verstikkende verdrag van Versailles gooi alle bankiers er uit en het land gaat groeien en bloeien . iedereen is vol lof over Hitler. Leef je eens echt in hoe die mensen zich gevoeld moeten hebben iedereen werkte mee aan het ideaal er kwamen autobanen en Volkswagen en iedereen is uitzinnig ik denk als jij in die tijd geleefd had had je het niet gezien, en ook na de tijd niet. Je ziet dat niet aankomen.

  Ik zie nu ook weer dingen zoals het verdrag van Lissabon terwijl er nee tegen gestemd was.
  Nederland heeft zijn soevereiniteit verloren de ECB kan zo een bedrag van de Nederlandse regering eisen als het daartoe reden geeft .detail geef ik hier niet over want ik typ nu op een tablet. Het gaat m.i. nou niet bepaald goed in Nederland kwam economie gezondheidszorg en dat soort zaken. Pas hoorde ik dat de EU gaat quota gaat bepalen voor elk land in de EU m.b.t.vluchtelingen.

  Kun je een beetje de overeenkomsten zien met voor de tweede wereld oorlog. Kun je ook zien hoe bijv. Wilders hier groot mee kan worden ,als er steeds meer mensen nog meer de armoede ingedreven worden. Zou het kunnen dat wilders een extreem hoog aantal stemmen krijgt. En dat hij daarmee een enorme macht krijgt, die hij nodig heeft om het verdrag van Lissabon ongeldig te laten worden. En dat die macht zo groot wordt dat iedereen op een paar na hem geweldig vinden. Kun je je voorstellen dat de marrokanen en vluchtelingen de joden zijn, en de ecb de banken. Stel je voor hoe blij de mensen met hem zijn als hij eindelijk wat aan die buitenlanders doet.

  Dus niet alleen lezen maar leef je eens in in zo’n Duitser, zou jij als je in zijn schoenen stond ook niet vinden dat de wetten gehoorzaamd moeten worden? Zou jij opkomen voor de mensen die niet mee wilden doen? Ik vraag het mij af? Ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Als het weerkomt geeft jij mij aan bij het equivalent van Hitler. Maar het kan net zo goed de EU zijn die de tirannie veroorzaakt, of beiden tegelijk dat de Nederlandse regering zegt we kunnen er niets aan doen we moeten gewoon order volgen. Eigenlijk is Nederland zijn soevereiniteit al kwijt. De mensen weten dit ook. Dit is geen voorspelling hoor dit is een van de vele mogelijkheden waarop de weg naar tirranie kan lopen. Ook over links. Want democratie is geen garantie dat het niet in tirranie eigdigd. Omdat het een collectivistisch systeem is. Het is al aan de gang we zitten er midden in en ik ben de weisse rose die pamfletten uitdeeld.

  Regering – one ring tot bind them all. De Europese vlag heeft ook een ring. Zelf bedacht

  1 Europa zodat ze met een staatsgreep klaar zijn. Weet niet van wie deze spreuk is.

  Maar ik heb eens op deze site rond geneust en ik zie dingen staan als panopticon.
  Daar griezel ik nu van. Het lijkt wel of velen dat hier geweldig vinden. Ik leef volgens het non agressie principe heb nog nooit wat gestolen OK melk met chocolade hagel vroeger thuis. Lol. Ik begrijp dus niet waarom mensen hier zo bang voor zijn. Moeten we echt in Hitlers droom en orwells nachtmerrie leven? Ik snap de angst niet.

  Nog even dit, de hersenspoeling zit zo diep dat mensen nu nog Hitler Stalin of Mao vereren deze zijn er nooit uitgekomen net zoals jij niet uit de jouwe zult komen omdat het geleidelijk gaat en al aan de gang is.

  Dit zijn twee films je hoeft je tijd er niet aan te verspelen, maar het is gewoon voor wie er naar wil kijken ik zal de titels vermelden zodat je kunt zien of de titel je misschien interreseerd.

  Message tot te voting cattle YouTube t5FNDRgPOLs. 20 min.
  It can’t happen here YouTube u2ebudnWlh4. 90 min
  Words ( Ander onderwerp). Youtube. VnC1zS7hdKc. 8 min

  Beste razorr ik wil je niet beschuldigen. Ik wilde je alleen laten zien dat, hoe fout deze vrouwen en mannen ook waren onder Stalin Mao Hitler e.d. dat dat net zo goed ons had kunnen gebeuren. Nederlanders Amerikanen Australiërs of wat voor een land dan ook, is niet immuun voor tirranie, ook niet of zeker niet door democratie. Je kunt in ieder geval niet zeggen, ich hab es nicht gewusst.

  Stay awake

  Vrede en vrijheid

  Tamara

  1. De situatie in Duitsland in de jaren na WO I was idd heel bijzonder. Herstelbetalingen, crisis, enz. In Duitsland was de democratie iets nieuws. De Duitsers zagen er duidelijk de waarde nog niet van in; men zag het als chaos. Hitler werd populair met zijn belofte alle partijen af te schaffen als hij de baas was. Zijn partij werd uiteindelijk de grootste maar hij heeft nooit een absolute meerderheid gehad. Hij heeft uiteindelijk een fascistische staatsgreep gepleegd toen Hindenburg stierf. Dat was het uitgelezen moment geweest voor het volk om in opstand te komen ware het niet dat ze de waarde van de democratie niet inzagen. En er was in de aanloop naar die staatsgreep al heel wat geweld en intimidatie geweest.
   Ik begrijp wel dat de Europese politieke partijen in meerderheid een – sterk – Europa willen. De wereld bestaat nu al uit machtsblokken: de VS, EU, Rusland, China en zometeen Zuid Amerika, de Arabische wereld, Afrika… Als afzonderlijke landen red je het niet tegen die blokken. Maar de Nederlanders hebben zich in een raadplegend referendum uitgesproken tegen de Europese Grondwet. De politici stemden echter voor. Mede daarom worden de Eurosceptische partijen groter.
   Maar ook door de aanhoudende immigratie en gebrek aan integratie van deze immigranten.
   Wilders heeft zich itt tot Hitler altijd uitgesproken voor de democratie, voor het recht op vrijheid van meningsuiting en tegen ieder gebruik van geweld. Ik denk dat zijn aanpak hoewel soms wat onsmakelijk, wel legitiem is.
   Overigens: iets dat wel opvallend is is dat de VVD en/of het CDA recentelijk voorstelden om een nieuwe kiesdrempel in te voeren. Dat zou het voor kleinere partijen moeilijker maken in de 2e kamer te komen. Mijn mening is: hoe meer partijen hoe beter. De enige legitieme kiesdrempel bij een zetelaantal van 150 is dat er maximaal 150 partijen mogen meedoen. Meer partijen passen er tenslotte niet in. :P

 16. Op de vragen en beweringen van Douwe Beerda ga ik niet meer in. Dit omdat beschikbare gegevens, en relevante tegenspraak in het verleden hier door hem gewist, dan wel gemanipuleerd zijn, zoals dat ook op achterdesamenleving gebeurt. Dat kan nu niet meer, u allen bent gewaarschuwd, dat volstaat voor mij.

  Met vriendelijke groeten en fijn weekend voor de meesten…….. :)

 17. vrijwillig vrij

  Ik zie nou net dat Douwe ook gereageerd heeft. Mijn reactie heeft daar niets mee te maken ik heb vanmiddag al gezegd dat ik dit zou gaan schrijven in reactie 5 juni 2015 om 15:49 aan germen. Heb net meer dan 1.5 uur of meer zitten typen op de tablet. Met 1 vinger. Hoop dat je het leest
  Just to let you know.

  Groetjes

   1. Nee het heeft niets met jou te maken Tamara, het heeft te maken met de reden waarom ik hier plotseling in de moderatie sta met een voorgaande reactie. In ’t verleden veel vaker gebeurd als ik in conflict was met Douwe. Soms werd mij dan helemaal de toegang tot Visionair ontzegd, kon dit blad dan zelfs niet eens meer lezen. Dan moest ik Germen via een andere computer benaderen, waarna e.e.a. weer hersteld werd. Vermoed dat dit ook nu weer gebeurd is, en dat dit niet het werk van Germen is. De ruzie tussen Douwe en mij is begonnen toen hij reacties die hem niet pasten, ging verwijderen. In het begin verweet ik hem dat, maar later kreeg hij een klont van eigen deeg van mij en deed ik hetzelfde bij hem. Dat is gaan escaleren en ik werd voor straf met schorsing geconfronteerd. Toen ben ik opgestapt. Heel veel later is de rest van de redactie opgestapt, en bleven alleen Germen en Douwe over. Tussen die twee ontstond uiteindelijk ook een situatie die geen stand kon houden, het hele publiek liep weg. Douwe is toen voor zichzelf begonnen. Ik kan zijn reacties in moderatie lezen zoals je weet. Daarin staat onder andere dat hij vertrokken is omwille van mij. Ga eens na, ik was hier al lang weg, en het regende hier van de verwijten aan het adres van Douwe. Hij probeerde hier een complete spiritueel georiënteerde sekte te creëren. Dat kun je ook terug lezen in de reacties van Razorr. Vanmorgen bleek dat er iets was veranderd in de identiteit van mijn computer. Visionair liep volledig vast, kon niets meer uitrichten. Als dat gebeurd, komt alles wat ik schrijf in moderatie, de computer van Visionair herkende mij niet, en ik stond op ontploffen. Vandaar mijn beledigde houding en opmerking hierboven. Heb vanmorgen vroeg toen ik afgekoeld was, e.e.a. gelezen over toxische persoonlijkheden en hoe daar mee om te gaan. Vanwege mijn verleden als manager in eigen en andermans bedrijven, had ik die kennis direct al kunnen toepassen. Echter, drift maakte mij blind voor deze kennis, een blijvend gevolg van de burnout waar ik al sinds 2006 mee zit. Maar goed, Douwe en ik kunnen niet door één deur, en ik heb geen zin om zijn aanwezigheid en manipulatieve reacties te verdragen of lezen. Met mij velen, dat heeft het verleden bewezen. Groeten en prettig weekend.

    1. Mijn reactie stond gisterenavond ook wel in ‘moderatie’. Ik kan me voorstellen dat wanneer het vuur in de discussie treedt de reacties nagekeken worden en niet de hele nacht op de site blijven staan als ze al te pittig zijn.
     Ik heb er iig geen probleem mee.

    2. Ik ben je idd erg dankbaar Antares, zonder jouw reacties was ik nooit mijn eigen blog begonnen en had ik nu nog steeds 0 inkomsten gehaald uit al mijn schrijven. Inmiddels heb ik een leuk eigen blog met plezierige bezoekers en zo nu en dan ook een donatie van een blije lezer.

     Ik heb eerlijk gezegd 0 problemen met jou als persoon als je gewoon inhoudelijk reageert. Je scheldpartijen en verzinsels over mij begrijp ik echter niet. Ik snap niet wat je agenda en motief is daarin. Maar goed in je eigen hoofd zul je er vast een goede reden voor hebben en daar wens ik je verder succes bij.

    3. Met de wijsheid van nu kunnen we inderdaad vaststellen, dat het voor alle partijen beter is, dat Douwe zijn eigen weblog is begonnen. Helaas pas nadat zware schade is toegebracht aan Visionair, wat ik mezelf kan, en zal, aanrekenen. Ik ben het niet eens met het censuurbeleid daar, maar goed, het is zijn webstek, dus ook zijn keuze.

 18. vrijwillig vrij

  Larken rose belooft niets, gaat niet de politiek in, kan niet op gestemd worden. Gaat gewoon niet. Ik ben niet zijn aanhanger ik hang niemand aan. Alleen mezelf. Zelf eigenaarschap heet dat.

  En de wetten gelden niet voor alle mensen gelijk in Nederland ze gelden niet voor de politici politie rechters belastinginners militairen, deze staan boven de wet en dus boven de mensen zij zijn dus bovenmenselijk, zie je het? Laat maar. Je denkt waarschijnlijk dat ik de blinde ben.

  Ik geef op

  Groetjes

  1. Ik ben niet bekend met alle bijzondere wetten voor bijzondere groepen maar in principe staan al die beroepen open voor iedereen mits je aan de kwaliteitseisen (c.q. diploma’s) voor dat beroep beschikt. Dus ook daar geld – omdat die beroepen in principe voor iedereen open staan – uiteindelijk: wetten zijn voor iedereen in gelijke mate geldig.

   1. Dat is gewoon aantoonbaar niet waar. Kijk eens naar het koningshuis. Ik kan geen koning worden. De wet zegt dat ik belasting moet betalen en als ik dat niet doe wordt ik gekidnapped en in een ijzeren kooi gestopt. En dezelfde wet zegt dat de koning heel veel geld krijgt vanuit dat verzamelde belastinggeld. De wet maakt ons letterlijk ongelijk.

    Het enige wat Anarchisme zegt is dat mensen gelijkwaardig en vrij zijn. En dat mensen op vrijwillige basis interactie met elkaar zouden dienen te hebben. Anarchisme is tegen elke vorm van dwang en geweld en dat wordt op dit moment continue geinitieerd vanuit de heersende klasse. Dat kun je wellicht niet willen zien maar het is letterlijk overduidelijk.

    Wat jij continue zegt in je reacties is kortom dat mensen ongelijk zijn, dat geweld prima is en dat een heersende klasse meer rechten heeft dan gewone burgers. Dat is allemaal prima maar het is niet logisch, niet rationeel en niet moreel.

    Ik raad mensen aan deze YouTube eens te kijken. Daarin weerlegt Larken Rose een flink aantal van de meest misbegrepen zaken rond anarchie, vrijheid, geweld en heersende klasses.

    Five Bogus Excuses for Opposing Freedom
    https://www.youtube.com/watch?v=Cms4B_4_WtM

    1. Ook jij kunt koning worden vrind. (Wel typisch dat je dat als anarchist ambieert. ;P ) Richt een politieke partij op (bijv. de Koning Douwe I -partij), zorg dat je voldoende stemmen achter je krijgt, et voilà… Kwestie van de grondwet aanpassen (oké dat duurt effe en je moet wel een tweederde meerderheid hebben – geloof ik – in het parlement, maar in principe kan het).
     Democratie gaat er als vertrekpunt (!!!) vanuit dat iedereen gelijk is: one (wo-)man, one vote. Simpel. Gedoseerd geweld kan idd in sommige situaties; voor mensen die zaken doen die tegen de democratische orde / regels ingaan. Er bestaat geen ‘heersende klasse’ in een democratie; alleen volksvertegenwoordigers die een tijdelijke regering kiezen. (Snap dat nou eens.)
     Het concept is volstrekt logisch, consistent en van een zeer hoog moreel niveau.
     En zoals ik net hierboven in een andere reactie op jou zei: jij en jouw guru Larken vinden dat we moeten leven naar ‘natuurwetten’ c.q. een moraal die volgens ‘hogere’ principes DWINGEND is. Ik zeg dat mensen in een democratische orde die niet gedomineerd wordt door gekunstelde ideologieën, heel wel in staat zijn zèlf praktische wetten en regels te maken (met respect en begrip voor de minderheden in de democratische maatschappij). Wie is er nou het meest vrij. Hij die gebonden is aan ‘natuurwetten’ of hij die zelf de wetten mag maken.
     Goeie nacht.

    2. Denk je werkelijk dat jij je kunt onttrekken aan natuurwetten?
     Jij bent niet gebonden aan natuurwetten?…

     Hier een quote uit het boek het einde van al het kwaad om het verschil tussen natuurwetten en menselijke wetten te leren begrijpen.

     Principe versus de wet

     Om te begrijpen hoe het kwaad mensen in zijn macht heeft, is
     het nodig om te begrijpen wat het verschil is tussen een
     principe, ook wel een natuurwet genoemd, en een wet uit een
     wetboek. Een principe; een natuurwet, is een waarheid die
     vrijheid voortbrengt. Een wet uit een wetboek is een leugen die
     slavernij brengt.

     Principes; natuurwetten, beschrijven de realiteit. Ze zijn
     bronnen van kennis die je helpen om alles om je heen in de
     wereld te kunnen gebruiken. Omdat je intelligent bent, begrijp je
     de principes van alles wat je doet.

     Alle echte dingen die je leert zijn een principe. De beweging
     van je handen, welk voedsel lekker is, wiskunde en het kunnen
     meeleven met een vriend zijn allemaal gebaseerd op principes.

     Wetten uit wetboeken zijn kunstmatige ideeën die door
     kwaadwillenden in het leven zijn geroepen om het denken en
     het begrip van mensen te beperken. Wetten verhullen zich in
     gezag zodat ze zich kunnen voordoen als principes. Wanneer
     mensen wetten uit wetboeken verkeerd interpreteren en ze
     verwarren met principes; natuurwetten, is hun vrijheid beperkt.
     Als mensen de waarheid verwarren met de denkbeelden van
     het gezag, dan worden hun talenten, vrijheid en hun wijsheid
     minder. Dat is het doel van wetten.

     Een voorbeeld van een principe kan gevonden worden in de
     thermodynamica. Een vloeistof is dichter dan een gas. Dit is
     een principe. Omdat het een principe is, beperkt het ons niet,
     maar maakt het dingen voor ons mogelijk. Als we dit principe
     gebruiken, kunnen we een stof condenseren en verdampen van
     vloeistof naar gas en omgekeerd, om het te gebruiken als
     verkoeling. Door dit principe begrijpen we meer en krijgen we
     meer controle en mogelijkheden. Principes zijn waarheden die
     vrijheid mogelijk maken.

     Een voorbeeld van een wet uit een wetboek kan gevonden
     worden in de cultuur van een vorstendom. Een gewone man
     moet eer bewijzen aan de koning. Dit is de wet.
     Omdat het de wet is, vernietigt het vrijheid en leidt het tot
     onderwerping. Onder deze wet moet een persoon het gebruik
     van zijn verstand, zijn spraak en zijn acties veronachtzamen.

     Hij moet geloven dat hij minder waard is dan de koning. Merk
     op dat er geen waarheid in deze wet zit in tegenstelling tot een
     principe. Het is absoluut mogelijk om de koning niet eervol te
     bejegenen, en aldus de wet te breken. De wet moet
     afgedwongen worden omdat er geen waarheid in ligt.

     Een wet vernietigt de vrijheid omdat het een leugen is. Een
     principe daarentegen, creëert vrijheid omdat het kennis is.

     Datgene dat vrijheid vernietigt is het kwaad.

    3. Fuck de koning!!! (Koning Douwe I die staatshoofd werd nadat hij een politieke partij had opgericht en driekwart van de bevolking achter zich had gekregen.) Fuck de koning!!! Ik doe niet mee aan die poppenkast; ik blijf thuis. Ik trek niets aan van anarchistisch donkerrood of wat die Douwe I zijn kleur ook is.
     Gelukkig heeft de meerderheid van het land besloten dat ik niet gedwongen naar zijn inhuldiging hoef. En dat ik niet naar zijn inhuldigingsfeest hoef. Fuck de koning!!! Zelfs dat mag ik zeggen. Wat een land, wat een vrijheid.
     In een democratie heeft niemand iemand anders in zijn macht; iedereen heeft één stem. That’s all there is to it.
     Hèt Kwaad bestaat niet; ieder levend wezen heeft zijn eigen moraal. Of wil jij roofdieren of moordenaars ook niet hun vrijheid beperken en hen maar hun gang laten gaan? Dacht het toch niet. Nietwaar?
     Hèt kwaad bestaat niet; alle moraal is relatief. Het is beter te denken in het meer neutrale begrip ‘causaliteit’. Hèt Kwaad bestaat alleen in religies. Arken Rose is een volksmenner, een sekteleider en jij trapt met beide benen in zijn gemanipuleer. (Hitler… dat was ook zo’n ‘woordkunstenaar’ waar hele volksstammen in trapten.)

    4. Oké, laat mij de 80e comment maar maken dan. Een copy paste van een reactie van mij in een ander topic.
     Feitelijk bestaan ‘goed’ en ‘kwaad’ inderdaad niet: wat was ‘goed’ en ‘kwaad’ toen er nog geen leven was in het universum? Toen bestond er geen ‘goed’ en ‘kwaad’. ‘Goed’ en ‘kwaad’ is dus een bijkomstigheid van het leven, een uitvinding zogezegd, van de verschillende levende wezens. Je moet je bij het ‘ethisch’ denken dus ook niet beperken tot de mensenwereld. Is het ‘goed’ en ‘kwaad’ van de pissebedden, kakkerlakken, schimmels, planten hetzelfde als ons ‘goed’ en ‘kwaad’? Duidelijk niet dus.
     ‘Goed’ en ‘kwaad’ is dus altijd relatief. Het echte probleem ontstaat als je jouw ethiek ‘heilig’ gaat verklaren ten opzichte van de ethiek van anderen. Als er al een echt ‘Het Kwaad’ zou bestaan zou het dat wel zijn: het heilig verklaren van jou eigen bekrompen ‘goed’ en ‘kwaad’. Dat is dus ook het probleem van al die ‘heilige’ boeken: zij veroorzaken dus letterlijk conflicten c.q. oorlogen, moord en doodslag.
     Ikzelf denk dat het onproductief is al te veel te denken in termen van ‘goed’ en ‘kwaad’; beter is het te denken in causaliteit. Als ik iemand de harses insla doe ik heel veel mensen pijn en verdriet, in de eerste plaats natuurlijk degene die ik de harses insla. Wil ik dat wel en willen anderen waarmee ik in een samenleving leef, dat wel? Anderzijds zijn er natuurlijk ook situaties dat het wel heel ‘goed’ is om iemand de harses in te slaan: bijvoorbeeld als iemand op het punt staat zich op te blazen – met een bom dus – in een grote groep mensen of zo. Of als je een dictator wilt uitschakelen of zo. Of wanneer je van jezelf weet dat je je zoveelste moord gaat plegen, en je besluit om dan maar je eigen leven te nemen om anderen te beschermen. Maar dat is dus ook allemaal ‘relatief’.
     Voorlopige conclusie: het ligt dus allemaal niet zo simpel. Daarom is het voor iedereen nuttig kennis te nemen van de verschillende ethische opvattingen die er bestaan. Edit: WANT DAT ZIJN ER NOGAL WAT, DOUWE!!! Wat ze tegenwoordig ‘natuurwet’ noemen noemden ze vroeger: ‘Jahweh’, ‘Ideeën’ (Plato), ‘God’, ‘Allah’, enz. Het concept van ‘natuurwetten’ schurkt dus heel sterk aan tegen religie!!!
     Denk daar maar eens over na. En met religie komt ‘submission’… Onderwerping! Precies het tegenovergestelde van vrijheid!

    5. vrijwillig vrij

     Quote razorr

     Ikzelf denk dat het onproductief is al te veel te denken in termen van ‘goed’ en ‘kwaad’; beter is het te denken in causaliteit. Als ik iemand de harses insla doe ik heel veel mensen pijn en verdriet, in de eerste plaats natuurlijk degene die ik de harses insla. Wil ik dat wel en willen anderen waarmee ik in een samenleving leef, dat wel? Anderzijds zijn er natuurlijk ook situaties dat het wel heel ‘goed’ is om iemand de harses in te slaan: bijvoorbeeld als iemand op het punt staat zich op te blazen – met een bom dus – in een grote groep mensen of zo. Of als je een dictator wilt uitschakelen of zo. Of wanneer je van jezelf weet dat je je zoveelste moord gaat plegen, en je besluit om dan maar je eigen leven te nemen om anderen te beschermen

     Zie je wel, jij weet heel goed wat goed en kwaad is. Wie er kwaad doet en wie er beschermt moet worden

     Jij zou je van nature aan het Non agressie principe houden en ik vermoed dat je zelf ook verantwoordelijkheid zou nemen als het bij jou of iemand in je omgeving geschonden werd.

    6. vrijwillig vrij

     Quote razorr: Arken Rose is een volksmenner, een sekteleider en jij trapt met beide benen in zijn gemanipuleer. (Hitler… dat was ook zo’n ‘woordkunstenaar’ waar hele volksstammen in trapten.)

     Oh ja? Dan ken ik er nog wel een paar die dat doen.

     v=VnC1zS7hdKc YouTube words
     v=moJOeKvK6Yw YouTube They control us with words

     Groetjes

 19. Het feit alleen al dat topics waar anarchie in voor komt vaak zoveel tegengestelde reacties krijgen is al bewijs dat een anarchie nooit gaat werken. Als we hier met z’n achten of tienen het al niet eens kunnen worden… Hoe moet dat dat in een anarchie met vele miljoenen, ja zelfs miljarden belanghebbenden. Hoe wil je bijvoorbeeld al die religieuze fundamentalisten van diverse kunne ooit op één lijn krijgen?
  Anarchie is een utopie – basta.
  Democratie is het beste dat we hebben; beter gaat het niet worden. Het enige is dat we ons allen moeten inspannen de democratie zuiver te houden zodat bijvoorbeeld rijken niet macht en invloed kunnen kopen. Daarom zijn publieke media zo belangrijk. En verder is het belangrijk dat we in een democratie ook zoveel mogelijk de belangen van de minderheden in het oog moeten houden. C’est ça.
  Ik stap uit de discussie; ik moet aan de slag. Succes verder.

Laat een reactie achter