Club Med introduceerde een systeem waarbij iedere vakantiegast niet betaalde met geld, maar met fiches. Zo was er geen arm en geen rijk meer, waardoor de vakantie veel gezelliger werd. Bron: Wikimedia Commons

Wat kunnen we doen aan de toenemende ongelijkheid?

In een vorig artikel hebben we gekeken naar de oorzaken van de steeds groeiende ongelijkheid in de wereld. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat deze ongelijkheid wordt verkleind?

Probleemstelling
De toenemende ongelijkheid in de wereld, zoveel is duidelijk, wordt veroorzaakt door een combinatie van technische ontwikkelingen en politiek beleid. We komen steeds meer in de maatschappij te leven waarin monopolisten een groot deel van de winsten op kunnen slokken. De ontwikkeling van technologie is niet terug te draaien. Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat er een nieuwe middenklasse komt?

Toekomstige banen worden maatwerk
Anders dan de functies uit het industriële tijdperk, die door cao’s haarfijn geregeld konden worden, zijn banen in het nieuwe tijdperk uniek. Immers, voor banen die door een groot aantal inwisselbare mensen kunnen worden uitgeoefend, wordt het interessant om deze te automatiseren. voor deze banen kan niet een absurd hoog salaris worden betaald. Omgekeerd maakt de hoge mate van specialisatie werknemers intrinsiek waardevol, waardoor salarissen in de middencategorie zullen komen te liggen. Als we erin slagen veel van deze toekomstige banen te creëren, wekte hiermee vanzelf een nieuwe middenklasse. Hoe we dit kunnen doen, komt in een volgend artikel ter sprake.

Club Med introduceerde een systeem waarbij iedere vakantiegast niet betaalde met geld, maar met fiches. Zo was er geen arm en geen rijk meer, waardoor de vakantie veel gezelliger werd. Bron: Wikimedia Commons
Club Med introduceerde een systeem waarbij iedere vakantiegast niet betaalde met geld, maar met fiches. Zo was er geen arm en geen rijk meer, waardoor de vakantie veel gezelliger werd. Bron: Wikimedia Commons

Bronheffingen
op dit moment is het veel goedkoper dan bijvoorbeeld een of twee eeuwen geleden om er een miljardenbezit op na te houden. Hierdoor krijgen bezitters heel veel rendement op hun geld. Zorg bijvoorbeeld dat jouw aandelen in een Amerikaans bedrijf in handen zijn van een Nederlands bedrijf dat weer in handen is van een Panamese trust. Dat Nederlandse bedrijf brengt hoge royalties voor het gebruik van een merknaam in rekening bij het Amerikaanse bedrijf. In Nederland is er geen bronbelasting op royalties, waardoor deze belastingvrij naar Panama kunnen worden gesluisd. Op die manier betalen rijkaards maar enkele procenten belasting. Hier krijgen ze erg veel voor terug. Zo krijgen ze bijna gratis bescherming van hun bezit door politie en justitie, gebruik van de infrastructuur, opleiding van hun personeel en het pacificeren van de maatschappij.
De oplossing is het invoeren van bronbelastingen. Grote bedrijven die hun winsten via belastingparadijzen doorsluizen moeten worden geconfronteerd met hoge naheffingen en desnoods inbeslagnames. Een Tobintax, vanzelfsprekend ook buiten de landsgrenzen opgelegd, zou het geëigende middel zijn om financieel gegoochel onaantrekkelijk te maken.

Basisinkomen
We zullen moeten accepteren dat steeds meer mensen tijdelijk of permanent niet in staat zijn om zoveel te produceren, dat ze daarmee in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit proces is al eeuwen aan de gang en zal met het steeds beter worden van computers en het oprukken van robots steeds verder om zich heen grijpen. Wij zullen er daarom voor moeten zorgen dat iedereen een basisinkomen krijgt om van te leven. iedereen mag onbeperkt bij verdienen. Over het extra verdiende geld wordt dan een vast percentage inkomstenbelasting geheven van bijvoorbeeld 35 of 40%. Dit geldt ook voor de hogere inkomens. Uiteraard wordt dan de hypotheekrenteaftrek, zo ook andere aftrekposten afgeschaft. Belasting betalen wordt hiermee niet alleen makkelijker, het wordt ook leuker.

21 gedachten over “Wat kunnen we doen aan de toenemende ongelijkheid?”

 1. Allemaal prima voorstellen maar toch heb ik het idee dat je de onderliggende oorzaak vergeet. Namelijk een geld als schuldschep systeem waar rente over wordt gevraagd. 

  Rente zorgt ervoor dat de grote meerderheid van de mensen geld betalen aan een kleine top. Rente zorgt dus voor een soort optrekken van geld naar mensen die al veel geld hebben. 

  Wat je daardoor krijgt is dat je een elite hebt die automatisch rijker wordt puur en alleen door het systeemmechanisme rente. Logischerwijs willen rijke mensen nog rijker worden dan omdat geld hebben nog meer geld oplevert en het dus wenselijk wordt om nog meer geld te hebben. Je hebt dus een elite met veel geld en een motivatie om nog meer geld te krijgen omdat dat ook beloond wordt door het systeem. 

  Het is nogal logisch dat deze elite dan dus hun geld en macht zal gaan aanwenden om zelf nog rijker te worden en dat zien we nu. De rijkste bedrijven in de wereld worden beschermd door lagen advocaten, politici, mainstream media en rechtssystemen en ondertussen betalen ze slechts minimale belasting. Google bijv. slechts minder dan 2% wereldwijd terwijl de middenstand in Nederland snel rond de 30% betaald. 

  En dit process van geldverschuiving en daarmee machtsverschuiving gaat zolang we binnen dit systeem blijven werken alleen maar versnellen en verder door totdat de grote massa zo arm is dat ze niets te verliezen hebben en dan krijg je revoluties. In – Debt the first 5000 years – zie je dat dit een systeemmechanisme is wat al 5000 jaar bekend is en door machthebbers op verschilende manieren wordt gemanaged. 

  Een belastingheffing hier of daar is prima maar kijk eens naar de realiteit, de mensen die dat door zouden moeten voeren hebben juist al de regels die in het voordeel van deze rijken werken opgesteld. Zie eventueel ook nog eens de aflevering van Tegenlicht hierover. 

  -) Tegenlicht – The Tax Free Tour – Hoe Nederland een spil is in de corporate belastingontduiking

  Wat dat betreft is het interessant om te kijken naar voorstellen vanuit een beweging als http://www.onsgeld.nu die het systeem en de mechanismen van ons huidige economische systeem zelf willen hervormen.

  1. Helemaal mee eens Douwe, eigenlijk is het de macht van private banken beperken en een soort van economische overheidsbanken gaan implementeren. Volgens mij zij we het meest gebaat als we dat per land gaan doen,  juist ook vanwege het democratische doeleinde, of sla ik dan de plank mis? Als het ware decentralisatie van de macht van de private banken.

  2. De rente over het gecreëerde geld komt weer terecht bij de aandeelhouders van de centrale bank. De overheden voor zover ik na kan gaan. En die gebruiken het weer om styaatsuitgaven mee te bekostigen. Er verdwijnt dus geen geld. Het probleem is denk ik dat rijkaards kunnen beziten zonder dat er over dat bezit flink wat vermogensbelasting wordt geheven. 

   1. De meeste rente gaat naar private banken toe die het recht hebben om geld te scheppen, niet naar centrale banken. Ik geloof dat 97% van het in omloop zijnde geld door private banken is geschapen, daar gaat dus ook 97% van de rente naartoe. En dat dat weer in omloop komt is niet echt het punt.

    Het gaat om het systeemmechanisme van rente zelf, waarbij het uit kan om geld te hebben omdat je dan puur met het hebben van geld meer geld kunt verdienen. Er is door rente dus een motief om geld te verzamelen. Terwijl als je geen geld hebt je juist enorm moet betalen om toegang tot geld te kunnen hebben. Zie geld als een technologie waar een monopolie op huist waar de bankiers het alleenrecht tot de creatie ervan hebben in de vorm van schulden aan personen, bedrijven en overheden. En zij strijken toevallig daar de rente dan over op waar ze mooie gebouwen, goede salarissen en mooie bonussen van uitbetalen.  

    Het principe is echt vrij eenvoudig en ook helemaal niet discutabel volgens mij dat rente geld concentreert bij de mensen die al geld hebben. 80% van de mensen betaald in hun leven meer rente dan ze ooit zullen ontvangen. 10% speelt ongeveer quitte en 10% verdient veel meer aan rente in het leven dan ze ooit betalen aan rente.  

    Lees eventueel deze twee artikelen er nog eens op na. 

    -) Hoe werkt rente? (deel 1 & deel 2).

    En nogmaals dat is niet nieuw, al 5000 jaar zie je waar we soortgelijke geldsystemen hebben gebruikt dat je enorme scheidingen tussen arm en rijk krijgt, soms wordt dat door de machthebbers enigzins hersteld door een kwijtschelding van al de schulden, andere keren komen er verwoestende oorlogen en verliest wat adel hun hoofd maar het probleem van groter wordende verschillen tussen arm en rijk is inherent aan het systeem wat we gebruiken.

   2. In het nieuwe paradigma bestaat geen rente meer, visionair bekeken is elk debat hieromtrent dan ook een maat voor niks. In het beste geval leidt het debat tot deze bewustwording, ook dat is het gevolg en/of onderdeel van een monetaire reset.

 2. Misschien is het een kwestie van doen, niet vragen wat we zouden kunnen doen. Straks is ons probleem dat we geen keuze kunnen maken aan het gigantische aanbod aan alternatieven dat nu reeds bestaat. Een monetaire reset is hierbij cruciaal, het faciliteert een mentaliteitswijziging waardoor dat ‘financiële’ probleem geneutraliseerd wordt op een vreedzame manier. In andere woorden, het doorbreken van het geldsyndroom maakt dat allerhande alternatieven (bv basisinkomen) kunnen doorstromen en zich verder ontwikkelen.

  1. Toch ben ik geneigd om het voorstel van Douwe eerder te volgen als bepaalde punten in de voorstellen die jij aanreikt beste Prosument. In de uitwerking van het aangedragen voorstel van Douwe wordt namelijk macht ontnomen aan banken bij die van jou bestaat het risico dat de banken nog meer macht gaan verkrijgen. Om dat uit te sluiten neig ik naar het idee om volledige elektronische betaling te elimineren en verder ook meer na te denken over de onnodige centralisatie van macht richting private banken. Mvg.Jasper.

   1. Beste Jasper, we spreken hier over het doorbreken van het geldsyndroom dat onderdeel vormt van de paradigmaverschuiving en/of een ethische upgrade van de gehele maatschappij. Bij een paradigmaverschuiving zijn bepaalde zaken quasi onvergelijkbaar, waar je hier naar verwijst  behoort tot het oude paradigma en zou betekenen dat we helemaal niet begrepen hebben waar het nu echt over gaat. Je kan dit perfect vergelijken met een upgrade van software, het systeem blijft hetzelfde, het wordt enkel anders gestuurd, net zoals de maatschappelijke doelstelling wijzigt naar durrzame menselijke vooruitgang. Uiteindelijk wordt alles veel eenvoudiger en transparanter, er is geen weg terug. :) 

    1. Beste Prosument, misschien kun je er wat in vinden ” a promise is a comfort to a fool ” Eerder waren we goed ‘gelovig’  zie wat ervan gekomen is. Misschien is de weg terug wel het verstandigste in de context van decentralisatie van de huidige macht gezien. Mvg.Jasper.

 3. Beste Jasper, de weg terug is regressie en tegengesteld aan evolutioniare grondstromen. De weg terug is natuurlijk een begrijpelijke reactie om zich los te maken van de pathologie, het is wel gedreven door angst dat ons belet om de visie te verruimen en terug tot meer fragmentatie zal leiden. Heel deze dynamiek werd door wetenschap in kaart gebracht, zelfs Nobelprijzen voor uitgereikt. Zoals ik al eens zeg tot vervelens toe wellicht, de situatie is heel ernstig te noemen, we blijken gewoon verder te slapen en zelfs onszelf in slaap te wiegen door allerhande rationaliseringen.  

  1. Ik begrijp volledig wat je bedoeld beste Prosument alleen haal je het dan een beetje uit de context zoals bedoeld. Ik zie ook de punten die je tracht te maken en onderschrijf ze, doch er zitten elementen in de theorie die jij aandraagt verwerkt, waarmee we, hetgeen je zelf ook al aanhaalt, gezien de ernst van de situatie erg voorzichtig moeten zijn om daarmee onbedoeld nog meer macht uit handen te geven. Dat is geen angst dat is een alerte observatie. Wat stel jij daarin voor om die risico’s te beperken ?

  1. Ja Douwe, laat ons hopen dat er nog veel meer komen, ze verbinden zich in een globaal netwerk en bekrachtigt de transformatie waarvan we nu getuige zijn. Dit alles wordt gedreven door het ‘evolutionaire imperatief’ waar mensen met hun denken en voelen kunnen op aansluiten, een kwestie van keuze, meer ook niet. Het nuanceverschil met de als regressief te percipiëren beweging is het ‘Think Global, Act Local’ beginsel. Een mooi voorbeeld hiervan is het voorstel van IMF om een wereldmunt te introduceren, een dergelijk voorstel neutraliseert de zgn valutaoorlogen en is een stap dichter bij het co-creatief paradigma dat zich meer en meer doorzet. Er is geen weg terug :)  

   1. Men word gedwongen local te ageren daar het oude paradigma hardnekkig blijft ondermijnen richting ware evolutie. Het nieuwe paradigma kondigt zich in alle vormen aan, eigenbelang zal hopelijk dwingen het oude paradigma los te laten en los te komen van het illusionaire eigenbelang. Mvg.Jasper.

   2. Idd Jasper, meer is het uiteindelijk allemaal niet, heel eenvoudig. Tot je er eens aan begint en mensen hierop aanspreekt en/of naar vewijst, het adviseerbaar om dan eerst een harnas aan te doen of je bent dood voor je drie woorden hebt kunnen zeggen.

 4. Lees mijn reactie nog maar eens, aangaande homoseksualiteit, en de anticipatie van hen daarop, op hun beeldvorming en maatschappij kritische houding, in het artikel over de Moslimbroederschap. E.e.a. is beslist on toppic.

 5. Het lijkt mij het slimste om gewoon te stoppen met zo massaal consumeren. Omdat iedereen en vooral jongeren steeds de nieuwste gadgets willen heb je steeds geld nodig. Beter willen zijn dan anderen is de aanleiding voor de ongelijkheid. Samenwerken is de oplossing.

  1. Iemand vraag aan iemand: Ik heb dit ding en wil dat wel graag dat ding van jou hebben, zullen we ruilen?

   Zeg die andere iemand: “ja dat wil ik wel!” Eind goed al goed.
   Zegt die andere iemand ” Nee dat wil ik niet” Eind goed al goed.

   Waarom zouden ik me met de keuze van de ene of de andere mens willen bemoeien? Ik zie het niet.
   Het is hun keuze met bijbehorende voor henzelf positief of negatieve interpreteerbare consequenties en daardoor een leerprocessen om een volgende keuze hetzelfde of anders te maken.

   Ik zie het probleem niet van ruilen.
   Als ik geen tijd wil ruilen voor papier om vervolgens papier te ruilen voor aardappelen dan ruil ik toch gewoon mijn tijd in voor aardappelen.

   Zeer eenvoudig het heeft alleen lang geduurd voordat ik zag dat het zo eenvoudig was komt omdat ik allerlei ingewikkelde dingen voor waar aangenomen heb.

   Zul je wel vragen waar stop je die aardappelen in dan, dan zeg ik in de aarde. Welke aarde? Nou ik maak gewoon een kuiltje en stop hem in de wereld. Geen probleem toch? Ik ruil zo de hele tijd met de aarde voor water en voedsel. Ik ruil mijn tijd op aarde in voor iets van de aarde dat mijn tijd op aarde verlengd zo heeft de aarde wat te doen en ik ook.

   Nee wacht eens ik stop de aardappel in het zonnestelsel zonder zon kan niks groeien en zonder universum is er geen zonnestelsel. Dus eigenlijk plant ik een aardappel in het universum maar de aardappel is een deeltje van het universum dus ik plant een deeltje van het universum in het universum euh en ik dan??????

   Hahaha sorry dat deze reactie niet doodserieus en on topic is
   Kon het niet laten.

Laat een reactie achter