Ad Broere: Geld komt uit het niets

Ad Broere is een Nederlandse (oud) econoom die het economische systeem en de manipulatie die dit huidige geldsysteem in zich heeft zeer helder uit kan leggen. Daarnaast biedt hij ook oplossingen en alternatieven. Hieronder bespreekt hij kort een aantal punten uit zijn nieuwste boek: Geld komt uit het niets. Onder andere de BIS Bank, George Soros en alternatieven op het huidige geldsysteem komen uitgebreid aan orde in dit interview.

cover-ontwerp-compleet-135-x-210-loresGeld komt uit het niets is het eerste Nederlandstalige boek dat de financiële goocheltrucs van de geldelite uit de doeken doet en dat tevens de richting aangeeft, waarin oplossingen voor de crisis kunnen worden gevonden. 

De volgende vragen worden regelmatig aan mij gesteld op lezingen en door lezers van de artikelen op www.adbroere.nl en mijn boeken:  â€˜Wat moeten we, wat kan ik doen als de euro, de dollar etc. het laten afweten? Komen we niet in een enorme chaos terecht? In wat voor wereld leven we dan?’  De gedachte dat de pinautomaat leeg is en dat lonen niet meer worden uitbetaald, is voor velen een nachtmerrie achtige gedachte. Toch is dit  in landen zoals Argentinië en Griekenland al een realiteit geworden. De ontreddering en de chaos die op de crisis in deze landen volgden,  heb ik in dit boek beschreven.  In beide gevallen bleek, dat het ontbreken van een goed alternatief de problemen verergerde. Als er bijvoorbeeld een goed werkend bartersysteem met landelijke dekking zou zijn geweest, dan had men daarop kunnen overschakelen om tenminste in de primaire levensbehoeften te kunnen blijven voorzien. Er werden na het uitbreken van de crisis wel initiatieven genomen, maar in de chaos en onzekerheid van dat moment lukte het niet om deze goed tot ontwikkeling te laten komen. Bovendien blijkt steeds weer opnieuw dat de verslaafdheid aan geld een blokkade vormt om van de nood een deugd te maken en om de kans die de crisis biedt op echte vernieuwing van de economie met beide handen aan te grijpen.

Interview deel 1:

Deel 2:

Deel 3:

 

back-coverVoor veel Nederlanders  is het haast onvoorstelbaar dat hier hetzelfde zou kunnen gebeuren als in Griekenland en Argentinië. Ook is het moeilijk om een beeld te vormen bij een werkloosheidspercentage van 25% in Spanje, dat is dus een op de vier van de Spanjaarden, of van de 15% van de Amerikanen die onder de armoedegrens leven, of van de enorme tentenkampen waarin dakloze Amerikanen hun onderkomen moeten zoeken. En dan heb ik het nog over het ‘rijke’ westen en niet over de enorme armoede in Afrika, Zuid Amerika en Azië. Als u eerlijk bent dan weet u dat u -en met u vele anderen- uw geweten sust met de gedachte dat deze massa’s verliezers zijn, die hun kansen niet hebben gepakt en die hun lot toch wel voor een belangrijk deel aan zichzelf te wijten hebben. We zijn vaak zo arrogant. Als het goed gaat hebben we het zelf gedaan en als het slecht gaat is het onze eigen schuld. Vergeet het, de verliezers zijn meestal slachtoffers van het financiële stelsel dat in handen van die hele kleine minderheid overal op de wereld zijn destructieve werk doet.

Als  een crisis ergens in alle hevigheid losbarst,  dan blijkt het ‘ieder voor zichzelf’ steeds weer de hoogste werkelijkheid te zijn.  Daarom kom ik bij herhaling terug op de noodzaak van een verandering in onze bewuste houding met betrekking tot geld en bezit. Het gaat om de paradigmaverschuiving van het centraal stellen van geld naar het centraal stellen van mensen. Als geld niet langer het uitgangspunt is, dan is de afhankelijkheid ervan ook verdwenen. Wij zijn tot op het bot geïndoctrineerd met de gedachte dat alles om geld gaat. Paradoxaal genoeg leeft deze indoctrinatie niet alleen bij mensen die veel geld bezitten, maar ook  -juist ook- bij mensen die het niet of nauwelijks hebben.

Naarmate de eerder genoemde paradigmaverschuiving bij steeds meer mensen een feit wordt,  is de kans op een verandering ten goede groter. Het moet echt uit ons zelf komen.  Een antwoord op de vraag wat u kunt doen is dat u zich gaat oriënteren op de initiatieven die al overal worden genomen en waarvan ik er enkele heb genoemd in dit boek. Door hieraan mee te doen maakt u ze sterker en meer levensvatbaar. Als een goed initiatief door heel veel mensen wordt gedragen, dan wordt het sterk en kan het ons over de crisis heen tillen.

Het boek is leverbaar onder meer via de onafhankelijke webwinkel Orongo, bij Frontier Bookshop in Amsterdam en bij zilvergoudwinkel.nl. Het boek telt 322 pagina’s en is geïllustreerd met toepasselijke cartoons van Jos Collignon en Hein de Kort. 

Aanverwante informatie:
-) Website Ad Broere – adbroere.nl/web/nl/columns/geld-komt-uit-het-niets.php
-) Fair 4All Netwerk
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) Problemen met ons geldsysteem